Cyrsiau rhyngweithiol ar-lein 7 am ddim

Gyda phleser mawr rydym yn cyhoeddi cyrsiau newydd Sefydliad Polisi Tir Lincoln sydd newydd ei lansio ar gyfleoedd newydd 7, i gyd ar bellter, ar-lein ac am ddim. Maent i gyd yn dechrau'r 1 ym mis Medi ac yn gorffen yr 19 ym mis Hydref o'r 2008, felly maent yn ddwys. Bydd y dyddiad cau i ymgeisio yn cau'r 19 ym mis Awst, 2008.

1. Ceisiadau o'r Gastre Amlifuniaethol yn y Diffiniad o Bolisïau Tir Trefol

image Amcan y cwrs hwn yw hyrwyddo archwiliad beirniadol o'r systemau cadastral sydd mewn grym yn yr awdurdodaeth wahanol o Ladin America ac, o hynny, i ddatblygu dewisiadau amgen methodolegol sydd wedi'u hanelu at strwythuro cynigion sy'n ystyried y newidiadau sydd eu hangen ar gyfer cyfuno system wybodaeth. yn ddefnyddiol ar gyfer gweithredu polisïau tiriogaethol sy'n hyrwyddo datblygiad trefol.

2. Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol Gymhwysol i Astudiaethau Trefol

gis Ei amcan yw lledaenu gwybodaeth GIS a datblygu gwaith sydd wedi'i anelu at ddatblygu siartiau thematig a chronfeydd data defnyddiol ar gyfer gweithredu polisïau tiriogaethol newydd sy'n hyrwyddo datblygiad trefol.

3. Trethi Eiddo Eiddo Tiriog a Phrisiad Eiddo

image Ei amcan yw hyrwyddo archwiliad o egwyddorion cyfreithiol, gwleidyddol ac economaidd sy'n arwain trethi eiddo tiriog, yn ogystal â swyddogaeth y dreth eiddo fel offeryn datblygu trefol a'i effeithiau buddiol eraill. Mae'n ceisio nodi ffyrdd o oresgyn ffactorau beirniadol sy'n gyfrifol am anghydraddoldebau yn y systemau presennol, trwy nodi dewisiadau amgen ar gyfer gweithredu'r gwastad eiddo tiriog a strategaethau i sicrhau mwy o effeithlonrwydd wrth gasglu'r dreth. Rhoddir sylw arbennig i faterion sy'n ymwneud â phrisiad eiddo tiriog.

4. Mynediad a Rheolaeth Tir Trefol i'r Tlodion yn America Ladin

image Amcan y cwrs hwn yw hyrwyddo dadansoddiad beirniadol o'r amodau a'r mecanweithiau mynediad i dir trefol gan y tlawd a'r tlawd, a'i ganlyniadau yn yr amgylchedd economaidd, cymdeithasol a threfol. Mae profiadau amrywiol o reoli tir trefol mewn rhanbarthau eraill o'r byd yn cael eu harchwilio, yn ogystal â rhai sy'n dechrau dod i'r amlwg yn America Ladin.

5. Ariannu Dinasoedd Ladin Americaidd gyda Thir Trefol

image Mae'r cwrs hwn yn meithrin archwiliad beirniadol o'r gwahanol bolisïau sy'n ymwneud ag ariannu dinasoedd trwy dir trefol. Dadansoddir amryw o offerynnau uniongyrchol, rheoleiddiol a chyllidol, yn enwedig y dreth eiddo, sy'n ysgogi enillion cyfalaf i ariannu nwyddau a gwasanaethau trefol i sectorau mawr o'r boblogaeth, yn enwedig y rhai hynny sydd â llai o adnoddau. Mae'r cwrs yn cynnwys profiadau o wahanol rannau o'r byd; fodd bynnag, mae'n rhoi pwyslais arbennig ac ymarferion ar gyd-destun Ladin America.

6. Marchnadoedd Tir Trefol yn America Ladin

image Mae'r cwrs hwn yn meithrin archwiliad beirniadol o strwythuro, gweithredu a rheoleiddio marchnadoedd tir a'u myfyrio ar broblemau economaidd, cymdeithasol a threfol. Mae amryw o bolisïau ac arferion yn cael eu dadansoddi, trafodir cymhellion a chanlyniadau profiadau o ranbarthau eraill y byd, yn ogystal â'r rhai sy'n ymddangos yn America Ladin.

7. Dimensiynau Cyfreithiol Polisïau Tir

image Nod y cwrs hwn yw cyflwyno'r fframweithiau cyfreithiol a chyfreithiol gwahanol, yn ogystal â'r egwyddorion a'r offerynnau cynllunio trefol y gellir eu defnyddio wrth reoli dinasoedd gan ddefnyddio'r categorïau penodol o Gyfraith Trefol neu strategaethau sy'n seiliedig ar egwyddorion cyffredinol y gyfraith.

Am ymholiadau a mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Miguel Aguila (laconline@lincolninst.edu) a Rosario Casanova (rosario.casanova@gmail.com)

Ymatebion 2 i "7 cyrsiau rhyngweithiol ar-lein am ddim"

  1. Rydyn ni fel arfer yn ysgrifennu erthyglau pan fydd cyrsiau newydd. Os ydych chi'n disgwyl bod yn ymwybodol, tanysgrifiwch i'n rhestr corros yn y ddolen a ddangosir yn y panel chwith a byddwch chi'n derbyn y wybodaeth yn eich e-bost. Dewis arall yw os ydych chi'n defnyddio Facebook neu Twitter, gallwch danysgrifio i dderbyn yr hysbysiad yno.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.