Beth yw cyntaf, y stondin neu'r Gorchymyn Tiriogaethol?

Ychydig ddyddiau yn ôl, yn y lobi gwesty, fe wnes i ddod o hyd i Bolivian a Ffrangeg a rwystiodd i mi am ddibenion ymgynghori am ddim ... ac ymysg pethau eraill, gofynnasant i mi rywbeth tebyg i hyn:

Ydy'r gwastad angenrheidiol ar gyfer archebu tiriogaethol?

A ellir gwneud cynllunio tiriogaethol heb dreth?

Allwch chi ...?

Gorchymyn tiriogaethol

Felly, yna geofumar gwyrdd, rydym yn cael consensws anffurfiol nad yw Rheoli Tir a'r stentiau yn rhyng-ddibynnol, nid dan orfodaeth. Y mater yw nad yw Cynllunio Tiriogaethol yn cynllunio lefel ganolog ehangach, tra bod y stentiau yn rhestr o ffeithiau fel y maent, felly mae yr un mewnbwn i'r Ordinhad.

Mae'n hawdd iawn i drysu rhwng un a'r peth arall, diffinio perimedr trefol, gan wneud mesuriadau màs o dir, yn cynhyrchu mapiau neu rheoleiddio'r daliadaeth tir cyfreithiol yn weithredoedd o ran rheoli y diriogaeth, ac maent yn rhan o'r camau o archebu diriogaeth fel fel y mae'r rheoliadau trefol i wahardd diodydd alcoholig mewn parc canolog.

Yr hyn sy'n digwydd yw y gall y gweithredoedd archebu fod ynysig, ac yn y modd hwn mae'r gwastad yn un o'r gweithredoedd anghysbell hynny. Wrth siarad o gynllun defnydd tir, yna rydym yn siarad am gynllun sy'n integreiddio gwahanol gamau gweithredu y ddau mewn gwirionedd (fel diagnosis) a dde (megis rheoliadau). Felly, ie gellir ei wneud heb Rheoli Tir Stentaidd, ond heb os, yn byddai rhestr corfforol beri gliriach fesurau, ac os oes yn sicr o fewn y cynllun cydymffurfio yn un o'r tasgau cyntaf i gael ei wneud.

Mae gan y Cynllunio Tiriogaethol fwy i'w wneud gyda'r broses o wneud penderfyniadau a chytundebau rhwng y rhai sy'n ymwneud â thiriogaeth.

Bydd angen i'r Cadastre weithredu cyfres o fesurau sy'n ymwneud â diogelwch cyfreithiol, gyda threthi trethi eiddo, adennill enillion cyfalaf neu gynllunio ar ddefnydd tir. Gallem wedyn ddweud bod y Cadastre yn ofynnol i weithredu'r Cynllun Ordnans Tiriogaethol, ond nid yn rhwymedigaeth i'w lunio.

Dwyn i gof y gwahanol lefelau y datblygir y Sefydliad Tiriogaethol:

Y Lefel Normadol (Gwleidyddol / gweinyddol)

Ar y lefel hon, mae fframwaith cyfreithiol y wlad, y rhanbarth a llywodraeth leol yn gweithio arno. Heb hyn, ni ellir gwneud ychydig iawn a gellir ymhelaethu ar y lefel hon (yn bennaf) heb yr angen am fapiau manwl gywir. Jean-Garn Lebeau yn ei ddiffinio fel lefel wleidyddol (nid gwleidyddiaeth), ond sy'n ceisio polisïau y gellir eu cysoni mewn cynllunio ar y cyd o wahanol ddiddordebau tiriogaethol sy'n hwyluso rheolaeth integredig.

Y Lefel Weithredol

Dyma'r cydymffurfiad o offerynnau neu alluoedd i allu datblygu'r Cynllun, y tu hwnt i dechnolegau sy'n diffinio cynnwys adnabod a phriodio actorion. O ran technoleg, mae hyn yn y broses o adeiladu cysyniadol, addasu gwybodaeth bresennol a chwmpas o sylw a ddim yn bodoli yma cynllunio yn llawer iawn am y realiti y tir, p'un a yw, yn gywir neu'n anghywir. Mae'r lefel hon fel arfer lle mae llawer yn awyddus i ddechrau a yn boddi drwy beidio â chael data cywir, anwybyddu ei berthnasedd neu beidio i gael y fframwaith cyfreithiol i gyfiawnhau'r buddsoddiad uchel dan sylw. Ac yn sylwi nad ydym yn sôn am ddewis brandiau meddalwedd neu fapiau wedi'u paentio, ond yn hytrach, pensaernïaeth gysyniadol yr hyn y cymeradwywyd y gwleidyddion yn y camera y dall gyda'r hyn y bydd y technegydd maes yn berthnasol ar adeg effeithio ar eiddo ... wrth gwrs ar y gost isaf ac o dan benderfyniadau cynaliadwy.

Ond yr wyf yn mynnu, mai dim ond mewnbynnau delfrydol yw'r offer, y peth pwysig yma yw sefydlu a ffurfioli'r gweithredoedd.

Y Lefel Weithredol

Mae'n ymwneud â sefydlu amserau a mecanweithiau ymarferol i gyflawni'r cynllun. Yma, o safbwynt technolegol, mae Cynllunio Tiriogaethol yn golygu effeithiau ar lefel y parseli a hyd yn oed o bobl o dan offerynnau ymarferol. Mae'n amlwg na ellir gwneud llawer heb gael sylfaen gwastad swyddogaethol (y gellir ei dechnegio o'r nefoedd i uffern gwastad penodol). Felly, mae angen y gwastad i weithredu'r gorchymyn tiriogaethol ar y lefel honno.

Rwy'n cyflwyno'r graff yn ddileniog wedi'i dwyn i Jean-Roch Lebeau ond at y dibenion hyn mae wedi'i adeiladu'n dda iawn.

Dibujo

bwlch hwnnw rhwng yr uchaf a'r lefel is yw'r un i lenwi'r geomateg heb gyfraith martirizar cerdd astralizar neu'r bwriad syml o dechnegol neu swyddog sy'n gwneud cais iddo heb golli safbwynt cartograffydd i symlrwydd y cymdeithasegwr. Os bydd y bwrdeistref mae eisiau i gasglu treth, nid yw'n cymhlethu bywyd gyda data na ellir gadw i fyny, ond nid oedd y symleiddio at y pwynt bod ysbryd y gyfraith yn cael ei golli.

Mae defnydd tir yn aml yn gysylltiedig â «mapiau«, Fodd bynnag, mae'n edrych yn debycach i«penderfyniadau«, Sydd wedyn yn gallu mynd i«gweithrediadau»Ac yn olaf i«offerynnau«, Yn y maes olaf hwn un o'r mewnbynnau gorfodol yw'r cadastre, fodd bynnag, os nad yw'r camau blaenorol yn bodoli, dim ond mapiau wedi'u paentio fydd gennym.

Mae angen y stondin er mwyn peidio â gadael mapiau ar raddfa fawr a dogfennau anweithredol. Ond nid yn unig y mae angen y Castell, ond hefyd offerynnau eraill sy'n adlewyrchu realiti cymdeithasol, bioffisegol ac economaidd y wlad. I'r gwrthwyneb, bydd eisiau Cynllunio Tiriogaethol heb gael y sefydliad gwleidyddol a gweinyddol yn cyrraedd mapiau wedi'u paentio mewn lliwiau braf ond heb gysylltiad â'r penderfyniadau.

7 Ymatebion i "Beth sy'n dod gyntaf, y stondin neu'r Ordinhad Tiriogaethol?"

  1. Tu hwnt i hynny yn Bolivia neu thema ysbrydoledig Ffrangeg, beth i'w weld yw'r ateb i broblemau gweithredol sy'n gyffredin yn yr holl wledydd, felly mae'n well gen i'r rhan olaf yr erthygl yn ymwneud â'r lefel weithredol a sut i drin yr offer cynllunio trefol hyn.

  2. Gelwir y Ffrangeg yn Jean-Roch Lebeau, mae'n ymwneud yn fawr â'r materion hyn ... Rwyf wedi cael y cyfle i siarad ag ef ac mae ganddo bynciau diddorol cyn belled ag y mae sefydliad tiriogaethol yn poeni ...

  3. Wrth siarad o Bolivians, a allai ddweud yn union y diffyg gallu i weithredu, i nifer o sefyllfaoedd, gwneud nid yw'r swyddogaeth Stentiau a Thir Rheoli yn iawn yn Bolivia, mae'n wir bod y ddau ategu a lefelau cais yn wahanol, ond rhaid iddyn nhw fynd law i siarad un iaith.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.