Ble i ddod o hyd i fapiau o El Salvador

Roeddem yn arfer siarad am ble i ddod o hyd Mapiau Honduras, beth os edrychwn ar ei gymydog El Salvador.

CNR
Mae gan El Salvador hanes tebyg i weddill llawer o wledydd America Ladin, a gefnogwyd gan Fyddin yr Unol Daleithiau o leiaf ar gyfer creu'r Sefydliadau Daearyddol o'r Ail Ryfel Byd; mae'r broses o foderneiddio'r weinyddiaeth diriogaethol yn deillio o'r prosiect "Moderneiddio'r Gofrestrfa Real Estate a Cadastre" a oedd yn ei Gam I yn cynnwys creu Canolfan y Gofrestrfa Genedlaethol (CNR), trefnodd y sefydliad hwn beth oedd yr Athrofa Ddaearyddol Genedlaethol a oedd yn cynnwys Cadastre a Chofrestrfa Eiddo Gwraidd a morgeisi.

Er ei bod yn ymddangos yn syml, mae proses sefydliadol CNR wedi bod yn gymhleth o ran stentiau, rhwng cael eu hystyried at ddibenion cyfreithiol yn unig a gallu datblygu i fod yn sefydliad astudiaethau tiriogaethol at ddibenion amlswyddogaethol; serch hynny, mae ei gryfhau wedi cymryd camau yr hoffai gweddill gwledydd America Canolog eu bod eisoes wedi'u cyflawni.

Cyn iddynt gael gwefan braidd yn ddigalon, o bryd i'w gilydd maent wedi ei hadnewyddu ac maent wedi gweithredu llawer o welliannau, gan gynnwys siop un stop, catalog o gynhyrchion ac integreiddio systemau negeseuon (SMS) i dderbyn hysbysiadau am weithdrefnau ar-lein

Pa gynhyrchion cartograffig sy'n cynnig:

cynhyrchion digidol Cynhyrchion Digidol

 • Y taflenni cwadrant 1: 25,000 mewn fformat fector, wedi'u gwahanu gan lefel (haenau). Maent hefyd mewn fformat raster geogyfeiriedig.
 • Y cwadrant 1: 50,000 sheet yn fformat raster, georeferenced.
 • Deunydd ffotogrametrig, mewn ffotograffiaeth wedi'i sganio ac orthophoto digidol ac adferiad.
 • Cynlluniau syfrdanol, mae'r mwyafrif mewn enwau'r sector (maen prawf parthau ar raddfeydd 1: 1,000 a 1: 5,000), ond gellir dod o hyd iddynt hefyd yn map cwadrant.
 • Ar y dudalen hon gallwch weld y prisiau, ac er i lawer feirniadu’r athroniaeth hon ar ryw adeg, rydym yn ymwybodol bod yn rhaid i’r wybodaeth fod yn gyhoeddus (heb ei rhoi i ffwrdd) a’i bod yn waeth pan nad yw ar gael ac mai dim ond ar y stryd y gellir ei chaffael.

cynhyrchion digidolCynhyrchion Printiedig

 • Mae'r holl gynnyrch uchod ar ffurf brintiedig, ac mae mapiau twristiaeth, adrannol a swyddogol o'r wlad hefyd.
 • Mapiau daearegol
 • Siart awyrennol
 • Siart grafimetrig
 • Cynlluniau trefol y prif ddinasoedd
 • Yma gallwch weld prisiau'r cynhyrchion hyn

Cynhyrchion Addysgol

 • Mae'r rhain hefyd yn cael eu gwerthu ar ffurf print, mae'n gasgliad o fapiau addysgol ar-lein y gellir eu lawrlwytho; gyda'r bwriad o ddarparu help i'r myfyrwyr a thrwy hynny gyfrannu at y diwylliant

Mae'n ymddangos bod gwefan CNR yn gynnydd da pan fydd yn arddangos ei chatalog o gynhyrchion sydd ar gael a'i swyddfeydd lle gellir eu prynu, er eu bod wedi dileu'r opsiwn o allu prynu cynhyrchion digidol ar-lein.

Gallent ddefnyddio porth gyda gwasanaeth map, lle maent wedi disgyn yn fyr, am amser hir y buont yn ansicr gyda Microstation J os oeddent yn neidio i V8, XM neu'n dychwelyd i SE 🙂 ac er eu bod wedi gwneud eu hymdrechion i gyhoeddi gyda'r fersiynau Primitives Bentley Publisher, gwyddom fod yna llawer mwy o geisiadau "trawiadol" o gratuitas i fyny rhad y cariadus.

O gyflawniadau pwysicaf CNR, mae'n un o'r ychydig sefydliadau cyhoeddus yn y rhanbarth sydd wedi ardystio ei brosesau o dan safon ISO 9000, yn ei fersiwn 2000.

One Reply to "Ble i ddod o hyd i fapiau o El Salvador"

 1. helo Mae angen map o fwrdeistref rhyddhad catarina san esteban arnaf, gallwch ei anfon ataf neu ei werthu i mi

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.