Mae Trimble yn lansio GeoXH gyda chywirdeb is-fesur amser real

image Nid yw'n ymddangos yn gredadwy, ond dyna ddywedodd Trimble, mae'r GeoXH 2008 yn cynnig cywirdeb is-fesur mewn amser real.

Nid yw'r offer hwn yn edrych yn wael, sy'n caniatáu cael data trwy ffôn symudol gyda gorsafoedd GNSS. Yn ogystal, mae'n defnyddio Windows Mobile 6, diwifr, Bluetooth a phicedwyr eraill ... yma mae sawl amheuaeth ar hyd y ffordd, gan y deellir y bydd is-gymesur â WAAS yn yr Unol Daleithiau neu Ewrop lle mae gwasanaethau lled-dâl neu dâl ... fel na fydd yn golygu llawer i America Ladin lawer piced "amser real"

Siawns na allwch symud yn gyflym iawn ar brosiectau y mae'r cywirdeb hwnnw'n ddigonol ar eu cyfer. Yn yr achos, ni ddylai cadastre gwladaidd neu wledig gael problemau i weithio fel hyn, oherwydd pe bai methodoleg ffotoin-ddehongli yn cael ei defnyddio, gydag orthoffoto printiedig 1: 10,000 dim ond trwch y pensil amlinelliad sydd â gwall sy'n fwy na metrau 5 . Wrth gwrs, ar gyfer gwrthryfel trefol, lle mae cymdogion yn ymladd dros drwch wal o centimetrau 15, mae'n well defnyddio ôl-brosesu.

image Hyd yma, nid wyf wedi gweld llawer o atebion fforddiadwy ar gyfer GPS gyda chywirdebau submetrig, heblaw am y Mapper Symudol o Magellan, a oedd prin yn $ 1,500 ac yn caniatáu cywirdebau is-gymesur ond gydag ôl-brosesu gan ddefnyddio offer arall yn gyfartal fel sylfaen neu sylfaen arall, ond bob amser yn "postio."

Ynddo'i hun, nid yw'r Mapiwr Symudol yn ddim mwy na porwr sydd, heb ôl-brosesu, yn sicrhau cywirdebau o 2 i fetrau 3, ond gyda chywiriad gwahaniaethol, gellir cyrraedd cywirdebau is-gymesur. Yn rhad i fod â'r galluoedd hyn, fodd bynnag, peidiwch â disgwyl eu cael mewn amser real.

Os byddwch yn gofyn i mi ei fod yn rhad, nid wyf yn gwybod, roeddwn i'n arfer meddwl ei fod yn y ffaith nad oedd yn defnyddio sgrîn gyffwrdd fod gan Windows Mobile, nid di-wifr a phethau ond fersiynau newydd o Symudol Mapper CX gyda rhywfaint o hyn, yn hytrach fe welwch nhw am lai na $ 2,000.

Er ei bod yn ymddangos bod Thales Cau Symudol Mapper Proffesiynol, ar hyn o bryd dim ond dabble gyda phorwyr a ymddangos i fod yn cynllwynio llinell MM6 enw y bydd os daw i'r farchnad fod ton da, maent yn siarad y mae'n rhaid i Ffenestri 'n Symudadwy 6 gyda ôl-prosesu ar gyfer cywirdeb is-metr llai na $ 1,200 ... fel y dywedais yn ffrind, ei fod yn gweithio y syniad o bwydo chronfa ddata ddaearyddol mewn amser real drwy SSM ... gobeithio fod yn wir (fel Thales), ac efallai rhoi comisiwn i ni am regarles clecs.

Ah, gofynnwyd i mi am bris Trimble GeoXH?

Defnyddio Froogle, Cefais hyn:

image

Nid yw'n cymharu â chariad mam ... ond mae lliw melyn banana yn brydferth, hehe. Cyhyd ag y byddaf yn setlo ar gyfer fy Mapper Symudol, a byddaf yn cadw'r gofal sydd ei angen arno oherwydd ei fod yn cydio yn y firws hyd yn oed o'r ffliw ac fe gostiodd $ 1,500 i mi.

Ymatebion 23 i "Trimble yn lansio'r GeoXH, gyda manylder is-fetr mewn amser real"

 1. Rwy'n AM PERUVIAN DYLAWN I WNEUD PRYNU GPS CYMRYDOL Geo XT 2008, Rwy'n WATHAU'R CYFRIFIADAU, A SUT MAE'N FOD YN CYCHWYNIOL DIOLCH

 2. BORE DA WEDI GAND XH BRAND «TRIMBLE» …… .. Rydw i'n GWERTHU EI; MAE RHAI LLUN DIDDORDEB AR FY NGHYMRU: SUD RICHARD
  DIOLCH ………… .. 🙂

 3. Rwy'n DEWIS PRYNU'R TRIMBLE GPS GEO XT NEU XH, GYDA GWYBODAETH SOTFWARE YN BOGOTA, COLOMBIA, CAIS AM GWYBODAETH Y DOSBARTHWYR.

  PWYSIG I WYBOD Y WERTH $ YN PESOS COLOMBIAN, CYFLENWAD AGARDESCO POB GWYBODAETH I FY BOST GYDA DELWEDD Y TÎM

 4. frodyr Hoffwn wybod pris y ddyfais hon fy ngwlad yw Venezuela

 5. Nid ydym yn ddosbarthwyr nac yn werthwyr yr offer hyn. Gallwch ddod o hyd i ddyfynbris gyda'r cwmni sy'n eu gwerthu yn eich gwlad.

 6. Helo pawb !! Fi angen help gyda GPS GeoExplorer 2008, lifft gwybodaeth gyda v3.0 TerraSync a phan roeddwn i eisiau proses swydd yn dweud wrthyf nad oedd modd eu cywiro unrhyw sefyllfa gan fod fy math o dderbynnydd yn hysbys. Rhowch gynnig drwy osod fersiwn newydd ac yn dod allan yr un fath. Agradesco ymlaen llaw am eich help. DIOLCH YN FAWR!

 7. Rwy'n AM PERUVIAN DYLAWN I WNEUD PRYNU GPS CYFLENWAD, Rwy'n DEWIS Y CYFRIFIADAU, RYDYM YN AMSER. A SUT MAE'N MAE'N RHAID I'CH GYDA'N DIOGELU

 8. Helo ffrindiau rydw i eisiau prynu GPS GEO XH 2008 BETH YW'R COST ÀGO I COPNTAO DIWEDDARU DIOLCH

 9. Rwyf wedi gwneud rhai profion prydlon rhwng y ddau dîm. Heb amheuaeth byddaf yn aros gyda'r Geo XT neu XH.
  Gyda'r Mapper Symudol, cymerais bwyntiau yn y tro cyntaf ac ar ôl 5 munud, cymerais nhw eto: gwahaniaeth o 4m
  Gwnaethom ddewis am bryniant Trimble.
  Mae'n brofiad ond byddaf yn ei basio ymlaen.
  Fel y dylai pris fod o gwmpas 4000-4500 €

 10. jejeje

  Cydweithiwr o'r enw geoexplorer Trible "y llywiwr miliwn doler" oherwydd bod miliwn o'r hen pesetas bellach yn 6 mil ewro heddiw.

  Maent yn dimau da iawn a phroffesiynol.

  Wrth gwrs, gallwch gael cywirdebau o amgylch y mesurydd os oes gennych chi rwydwaith o gywiriadau gwahaniaethol NTRIP. Trwy Bluetooth, mae'n cysylltu â'r ffôn a hyn i'r rhyngrwyd lle mae cywiriadau gwahaniaethol yn cael eu llwytho i lawr yn well na'r EGNOS traddodiadol (neu WAAS) a anfonir gan radio (math RASANT).

  Mewn sawl cymuned ymreolaethol yn Sbaen mae'r math hwn o rwydweithiau geodetig "gweithredol" yn cael eu gweithredu ac mae'n ymddangos eu bod yn rhoi perfformiad da iawn.

  Mewn timau topograffig proffesiynol, gallwch ddefnyddio techneg o'r enw VRS sy'n ymarferol yn gyfartal â'r RTK traddodiadol ond yn arbed yr offer sylfaenol i chi.

  Cyfarchion!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.