Rhwydweithiau niwclear, gorau Bolivia

Roedd y dychweliad o Bolifia yn flinedig, 22 awr o deithio a'r peth mwyaf cymhleth oedd bod yn y stop olaf wedi'i hoelio ym maes awyr Comalapa, El Salvador cyn cyrraedd fy ngwlad gychwyn. Roedd hi'n wythnos flinedig, 8 i 5 diwrnod gwaith yn eistedd y rhan fwyaf o'r dydd, llawer o fwyd, ond hefyd llawer o ddysgu.

Mae bron pob un ohonom wedi dod i'r casgliad bod y cwrs wedi bod yn rhy llwythog o gynnwys ac ychydig iawn o waith ymarferol, mae hyn yn effeithio ar y baich ar hyfforddwr sy'n gorfod trin cyflwyniad diwrnod cyfan, gyda Powerpoints hanner diflas a chynulleidfa o wahanol lefelau ... hanner dozed, collodd yr hanner arall ac ychydig yn chwilio am fudd ymarferol i'r hyn y maent eisoes yn ei wneud. Fodd bynnag, mae'r CD gyda'r cyflwyniadau a'r cyflenwad gydag arddangosfeydd o wahanol wledydd wedi dod â chanlyniadau da.

Ymhlith y papurau, yr un sydd wedi denu fy sylw fwyaf yw defnyddio rhwydweithiau niwral i brosesau cymhleth o dan yr egwyddor deallusrwydd artiffisial.

image

Y broblem

P'un a yw'n cael ei wneud gan sefydliad canolog neu fwrdeistref leol, i gasglu treth eiddo mae angen gweithredu methodoleg brisio enfawr. I wneud hyn mae yna nifer o symleiddio (liars) i rhy gymhleth (anghynaliadwy). Un o'r methodolegau hyn a ledaenir yn eang yw trwy ddull y farchnad ar gyfer prisio tir a chost amnewid adeiladau. Mae hyn yn gofyn am o leiaf tair tasg egnïol:

1. Diweddariad o'r gwerthoedd gwella. Mae ei offeryniaeth trwy'r hyn a elwir yn deipolegau adeiladol, mae'r rhain wedi'u hadeiladu gyda phenodau cyllidebol, sydd yn eu tro yn cynnwys elfennau adeiladol ac yn cynnwys rhai sylfaenol fel taflenni costau uned. Yn y fath fodd mai'r peth symlaf yw diweddaru'r sylfaen fewnbwn: deunyddiau, llafur, offer a pheiriannau, gwasanaethau mwy proffesiynol ac yna mae'r teipolegau adeiladu yn barod i'w defnyddio. Ymarferoldeb methodolegau fel yr un hon yw bod casglu data maes ar gyfer y ffurflen brisio yn gofyn am gyfrifo'r ardal adeiladu, nodweddion adeiladu, ansawdd a chadwraeth yn unig ... wedi'i dogfennu'n dda, gall oresgyn goddrychedd.

Ar gyfer ardaloedd gwledig, gwneir astudiaeth hefyd o'r nodweddion hynny sy'n rhoi gwerth cynhyrchiol i'r eiddo, megis cnydau parhaol, adnoddau y gellir eu masnachu neu ddefnydd posibl.

2. Diweddariad map gwerthoedd sylfaenol. Mae hwn wedi'i adeiladu yn seiliedig ar sampl o drafodion eiddo tiriog dibynadwy, gyda chynrychiolaeth sylweddol a rhagwelir dros amser y bydd ganddo werth y farchnad. Yna daw'r gwerthoedd hyn yn feysydd homogenaidd sy'n cynnwys tuedd yn seiliedig ar agosrwydd a gwasanaethau.

3. Diweddariad rhwydwaith gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n digwydd pan fydd cyflwr seilwaith ffyrdd yn newid, er mwyn rhoi enghraifft, mae'r nodweddion hyn yn effeithio ar eiddo ar un neu fwy o'i ffryntiau. Felly, mae'n ddelfrydol bod y gwerthoedd yn cael eu trosglwyddo o'r bloc i echel y stryd fel y gellir eu cysylltu â'r gyfran sy'n effeithio ar du blaen yr eiddo ... yn ddelfrydol, bod gan yr ardal nodweddion penodol sy'n rhoi gwerth iddi ar gyfer rhwydweithiau gwasanaeth a perthynas cymdogaethau â buddion sy'n effeithio nid yn unig ar werth y tir a all fod yn llinol iawn.

Nid yw'n anodd gwneud hynny bob 5 o flynyddoedd, ond mae ei wneud yn wahanol i lawer o fwrdeistrefi yn dod yn wallgofrwydd anghynaliadwy er bod cymhwysiad cyfrifiadurol, gan ei fod yn dal i ddibynnu ar ddata allanol a samplau maes.

Y cais

Mae Yedra García, o Weinyddiaeth Economi Sbaen wedi cyflwyno papur o dan y thema "Deallusrwydd artiffisial wedi'i gymhwyso at brisiad torfol"

Mae'r cysyniad yno yn y we, yn Saesneg, fodd bynnag, mae Yedra wedi codi posibilrwydd, trwy ddefnyddio rhwydweithiau niwral a fyddai'n berthnasol i'r broblem hon, byddai datrys awtomeiddio'r fethodoleg, waeth pa mor gymhleth ydyw:

Mae'n golygu y gall lleiafswm o ddangosyddion ar lefel ganolig, fod â pherthynas gymharol, wrth anfon tuedd o werthoedd mewnbwn ac i fyny cynnig petrus o werthoedd parthau homogenaidd drwy ddadansoddi gofodol yn ôl tebygrwydd amodau, gall gynhyrchu matrics sy'n gwneud diswyddo yn y ddwy ffordd yn erbyn data go iawn, fel data o fwletinau electronig o brisiau adeiladu neu werthoedd eiddo tiriog.

Wrth gwrs, nid yw hyn yn cynnwys dadansoddiad syml o ddata tablau, ond hefyd ddadansoddiad gofodol o haenau sy'n effeithio ar brisiad, cydgysylltiad boncyffion ffyrdd a dadansoddiad topolegol o gymdogaeth a rennir.

Gallai hyn ddod â chanlyniadau y tu hwnt i'r prisiad syml at ddibenion treth eiddo, fel cynllunio gwaith yn seiliedig ar amodau effaith ar ailbrisio ac adennill enillion cyfalaf ... ymhlith eraill.

image

Mae'r ystum yn gadael i mi ysmygu'r gwyrdd un diwrnod yn y bwriad i'w weithredu.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.