Rhwydweithiau niwclear, gorau Bolivia

Roedd dychwelyd Bolifia yn flinedig, oriau teithio 22 a'r peth mwyaf cymhleth oedd bod ar yr arhosfan olaf ym maes awyr Comalapa, El Salvador cyn cyrraedd fy ngwlad ymadael. Roedd yn wythnos o flinder, diwrnodau gwaith o 8 i 5 yn eistedd bron bob dydd, llawer o fwyd, ond hefyd llawer o ddysgu.

Mae bron pob un ohonom wedi dod i'r casgliad bod y cwrs wedi cael ei lwytho'n ormodol gyda chynnwys ac ychydig iawn o waith ymarferol, mae hyn yn effeithio ar y llwyth ar hyfforddwr y mae'n rhaid iddo reoli arddangosfa o ddiwrnod cyfan, gyda Pwyntiau Pŵer hanner-diflas ac awditoriwm o wahanol lefelau ... hanner boddi, collodd yr hanner arall ac ychydig yn chwilio am fudd ymarferol i'r hyn maent yn ei wneud yn barod. Fodd bynnag, mae'r CD gyda'r cyflwyniadau a'r cyflenwad gydag arddangosfeydd o sawl gwlad wedi dod â chanlyniadau da.

Ymhlith y papurau, yr un sydd wedi denu fy sylw fwyaf yw defnyddio rhwydweithiau niwral i brosesau cymhleth o dan yr egwyddor deallusrwydd artiffisial.

image

Y broblem

P'un a yw sefydliad canolog neu fwrdeistref leol yn ei wneud, mae codi treth eiddo yn gofyn am weithredu methodoleg prisio torfol. Er mwyn gwneud hyn mae yna nifer o rai symlach (cysylltwyr) i fod yn rhy gymhleth (anghynaladwy). Un o'r methodolegau lledaenu hyn yw drwy ddull y farchnad ar gyfer prisio tir a chost adnewyddu ar gyfer adeiladau. Mae hyn yn gofyn am o leiaf dair tasg anodd:

1. Diweddariad o'r gwerthoedd gwella. Ei offeryniaeth yw drwy'r hyn a elwir yn deipolegau adeiladol, mae'r rhain yn cael eu hadeiladu gyda phenodau cyllidebol, sydd yn eu tro yn elfennau adeiladol integredig ac yn cynnwys tocynnau cost sylfaenol fel uned. Yn y fath fodd fel mai'r peth symlaf yw diweddaru'r sylfaen mewnbwn: deunyddiau, llafur, offer a pheiriannau, gwasanaethau mwy proffesiynol ac yna mae'r teipolegau adeiladu yn barod i'w defnyddio. Y methodolegau ymarferol fel hwn yw bod casglu data maes ar gyfer y daflen brisio yn gofyn am gyfrifo'r ardal adeiladu yn unig, nodweddion adeiladol, ansawdd a chadwraeth ... gall dogfennu'n dda oresgyn goddrychedd.

Ar gyfer ardaloedd gwledig, gwneir astudiaeth hefyd o'r nodweddion hynny sy'n rhoi gwerth cynhyrchiol i'r eiddo, megis cnydau parhaol, adnoddau y gellir eu masnachu neu ddefnydd posibl.

2. Diweddariad map gwerthoedd sylfaenol. Mae hyn wedi'i seilio ar sampl o drafodion eiddo tiriog dibynadwy, gyda rhagamcan o gynrychiolaeth sylweddol dros amser i gael gwerth y farchnad. Yna daw'r gwerthoedd hyn yn barthau unffurf sy'n cynnwys tuedd yn seiliedig ar agosrwydd a gwasanaethau.

3. Diweddariad rhwydwaith gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n digwydd wrth newid cyflwr y seilwaith ffyrdd, er mwyn rhoi enghraifft, bod y nodweddion hyn yn effeithio ar eiddo ar un neu fwy o'i ffryntiau. Felly mae'n ddelfrydol bod y gwerthoedd yn cael eu trosglwyddo o'r bloc i'r echel stryd fel y gellir eu cysylltu â'r gyfran sy'n effeithio ar flaen yr eiddo ... yn ddelfrydol, bod gan yr ardal nodweddion penodol sy'n rhoi gwerth iddi ar gyfer rhwydweithiau gwasanaeth a perthynas cymdogaethau â buddion sy'n effeithio nid yn unig ar werth tir a all fod yn llinol iawn.

Nid yw'n anodd gwneud hynny bob 5 o flynyddoedd, ond mae ei wneud yn wahanol i lawer o fwrdeistrefi yn dod yn wallgofrwydd anghynaliadwy er bod cymhwysiad cyfrifiadurol, gan ei fod yn dal i ddibynnu ar ddata allanol a samplau maes.

Y cais

Mae Yedra García, o Weinyddiaeth Economi Sbaen wedi cyflwyno papur o dan y thema "Deallusrwydd artiffisial wedi'i gymhwyso at brisiad torfol"

Mae'r cysyniad yno yn y we, yn Saesneg, fodd bynnag, mae Yedra wedi codi posibilrwydd, trwy ddefnyddio rhwydweithiau niwral a fyddai'n berthnasol i'r broblem hon, byddai datrys awtomeiddio'r fethodoleg, waeth pa mor gymhleth ydyw:

Mae'n golygu y gall lleiafswm o ddangosyddion ar lefel ganolig, fod â pherthynas gymharol, wrth anfon tuedd o werthoedd mewnbwn ac i fyny cynnig petrus o werthoedd parthau homogenaidd drwy ddadansoddi gofodol yn ôl tebygrwydd amodau, gall gynhyrchu matrics sy'n gwneud diswyddo yn y ddwy ffordd yn erbyn data go iawn, fel data o fwletinau electronig o brisiau adeiladu neu werthoedd eiddo tiriog.

Wrth gwrs, nid yw hyn yn cynnwys dadansoddiad syml o ddata tablau, ond hefyd ddadansoddiad gofodol o haenau sy'n effeithio ar brisiad, cydgysylltiad boncyffion ffyrdd a dadansoddiad topolegol o gymdogaeth a rennir.

Gallai hyn ddod â chanlyniadau y tu hwnt i'r prisiad syml at ddibenion treth eiddo, fel cynllunio gwaith yn seiliedig ar amodau effaith ar ailbrisio ac adennill enillion cyfalaf ... ymhlith eraill.

image

Mae'r ystum yn gadael i mi ysmygu'r gwyrdd un diwrnod yn y bwriad i'w weithredu.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.