Cyfle diddorol yn El Salvador

Gwelais ef yno ar y dudalen Prif gan Gabriel Ortiz. Mae'n gyfle i wneud ymgynghoriaeth o fisoedd 13 yn y CNR sy'n ceisio integreiddio'r bwrdeistrefi trwy gyfrwng offeryn sydd wedi'i integreiddio â system genedlaethol Cadastre. (Yr hyn sydd wedi'i farcio mewn llwyd yw barn bersonol)

Amcan cyffredinol

cadastre el salvador Gwasanaethau ymgynghori â chontractau ar gyfer dadansoddi, datblygu a gweithredu System Dreth Gyngor, gan ymgorffori defnyddio cartograffi stentaidd cenedlaethol sydd ar gael i'r wlad, drwy'r CNR.

Bydd yr ymgynghoriad yn cyrraedd hyd nes y gweithredir y system dreth mewn bwrdeistrefi peilot 5 yn deillio o ddiagnosis a dadansoddiad y gwaith sydd i'w wneud gan y cwmni ymgynghori, o dan gymeradwyaeth y CNR. Gyda datblygiad y system hon bwriedir creu model safonol ar gyfer trethi trefol, fel y gellir ei efelychu i weddill bwrdeistrefi'r wlad yn ddiweddarach.

Yma, yr hyn sydd ei angen yw ateb sy'n integreiddio prif adrannau gweinyddol ac ariannol y bwrdeistrefi yn ymarferol; O leiaf trysorlys, rheolaeth treth, cyfrifyddu, cyllideb ac wrth gwrs, stentiau. Gyda'r amrywiad sydd yn El Salvador, ni chodir unrhyw dreth eiddo.

Amcanion penodol

Rhaid i'r Prosiect fodloni'r amcanion canlynol:

a) Diffinio'r sylfeini ar gyfer safoni a rheoleiddio gwaith cynnal a chadw stentaidd mewn cydweithrediad â'r CNR ar gyfer dinesig, cyfreithiol, treth, trefol a phob defnydd sy'n caniatáu datblygiad ffisegol, economaidd a chymdeithasol y diriogaeth.

Y nod yw creu'r normadol (a rhywbeth arall) i safoni isadeiledd data gofodol ar gyfer y gofrestrfa stentaidd, y gofrestrfa o orchmynion tiriogaethol a system gyffredinol gwybodaeth ddaearyddol.

b) Sefydlu gweithdrefnau ar gyfer cyfnewid gwybodaeth cartograffig, amgylcheddol, defnyddiau tir, eiddo â gwerth hanesyddol, llwybrau tir morol, parthau adnoddau naturiol, rhwydweithiau seilwaith, addysg, iechyd, offer hamdden a'r holl wybodaeth sy'n ddefnyddiol ar gyfer prosiectau yn lleol, gan ystyried fel dewis amgen y cysylltedd a'r cyfathrebu trwy gyfrwng y We, trwy sefydlu gwasanaethau ar-lein sy'n gwarantu cynnal y wybodaeth dreth a stentaidd yn effeithlon.

Yma mae'n rhaid i chi ddarparu datrysiadau ymarferol, yn ddelfrydol yn ddewisiadau agoriadol (i fod yn gynaliadwy pan gânt eu gweithredu ar raddfa fawr) sy'n addasu i safonau OGC, fel bod cyfnewid tablau a fector trwy wasanaethau gwe ... dylai fod yn gml.

Er y bydd hefyd yn cynnwys cynnig diwygiadau i'r system gyhoeddi ganolog, mae Cyhoeddwr GeoWeb yn cefnogi wms, ond nid wfs, o leiaf yn achos gwybodaeth fector.

c) Creu system safonol at ddibenion treth a'i gweithredu mewn bwrdeistrefi peilot 5, gan ddefnyddio'r wybodaeth stentiau genedlaethol a'r wybodaeth ddinesig ategol a godwyd yn y maes.

... cysoni cynlluniau treth, gweithdrefnau treth, codau, deallir bod hyn yn addasu i realiti lleol ac yn parchu rheoliadau rhyngwladol fel CYG yn achos Accounting ...

d) Llunio cynllun hyfforddi a chynghori yn y bwrdeistrefi peilot 5 gan ystyried yr ardal dechnegol - syfrdanol a gweinyddol ar gyfer defnydd priodol o wybodaeth a gweithredu'r system dreth.

Byddai angen gweld a ydynt yn bwriadu cynnwys prisiad tir, adeiladau a chnydau parhaol er mwyn ceisio eto'r mater treth eiddo nad yw'n bodoli ar hyn o bryd ... fel arfer un o hyrwyddwyr diddordeb trefol mewn moderneiddio'r stentiau

Cyfnod gweithredu yr ymgynghoriaeth yw 13 month

O'r cychwyn cyntaf, mae'n gyfnod cymharol fyr, o ran dylunio, datblygu a gweithredu ond mae'r her yn dda

Prif arbenigwyr

Rheolwr prosiect: Bydd y gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am gydlynu'r Prosiect cyfan o'i gyfnod cychwynnol hyd at ddiwedd y prosiect, gan fod yn gyfrifol am ddatblygiad priodol y Prosiect.

 • Gradd prifysgol yn ymwneud â gweinyddiaeth gyhoeddus a / neu dreth
 • Isafswm profiad cyffredinol o flynyddoedd 10 mewn prosiectau i wella'r cyhoedd neu weinyddu treth
 • Profiad penodol o flynyddoedd 5 o leiaf mewn prosiectau stentiau, a blynyddoedd 3 mewn cydlynu prosiectau amlddisgyblaethol

Arbenigol ym maes trethiant a chyllid.

 • Gradd prifysgol yn ymwneud â materion ariannol neu dreth
 • Isafswm profiad cyffredinol o 5 mlynedd yn y maes treth ac ariannol.
 • Profiad penodol o waith mewn prosiectau tebyg sy'n canolbwyntio ar y sector trefol, ac i gyfeiriad gweithgorau

Arbenigol ym maes datblygu systemau cyfrifiadurol

 • Gradd prifysgol mewn cyfrifiadureg
 • Y profiad lleiaf o flynyddoedd 3 wrth ddatblygu systemau gwybodaeth cronfeydd data trafodion.
 • Y profiad lleiaf o flynyddoedd 3 wrth ddatblygu systemau gwybodaeth ddaearyddol.

Arbenigol yn yr ardal stentaidd

 • Gradd prifysgol yn ymwneud â gweinyddu trefol
 • Isafswm profiad cyffredinol o flynyddoedd 5 mewn cryfhau trefol, ac mewn rheoli tîm
 • Profiad penodol ym maes cadastre, cartograffeg, cynhyrchu mapiau, gweinyddu a logisteg ar gyfer casglu data sy'n canolbwyntio ar y thema ddinesig.

Gall diddordeb gysylltu â Gabriel, sy'n ei hyrwyddo yno eich safle.

Atebion 2 i "Cyfle diddorol yn El Salvador"

 1. Helo Roberto, roedd yr erthygl hon o beth amser yn ôl. Rhaid i'r prosiect fod yn ddatblygedig eisoes, ond gallwch ymgynghori ag ef yn y CNR.

 2. Helo, mae gen i ddiddordeb yn y prosiect rhagorol hwn, rwy'n dod o El Salvador ac mae gen i 6 mlynedd o weithio ym maes Cartograffeg. a phrosiectau ar ben. Mae unrhyw beth rydw i ar gael yn gyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.