Cyfle diddorol yn El Salvador

Gwelais ef yno ar y dudalen Prif gan Gabriel Ortiz. Mae'n gyfle i wneud ymgynghoriaeth 13 mis yn y CNR sy'n ceisio integreiddio'r bwrdeistrefi trwy offeryn sydd wedi'i integreiddio i'r system Cadastre genedlaethol. (Yr hyn sydd wedi'i farcio mewn llwyd yw barn bersonol)

Amcan cyffredinol

cadastre el salvador Gwasanaethau ymgynghori â chontractau ar gyfer dadansoddi, datblygu a gweithredu System Dreth Gyngor, gan ymgorffori defnyddio cartograffi stentaidd cenedlaethol sydd ar gael i'r wlad, drwy'r CNR.

Bydd yr ymgynghoriad yn cyrraedd hyd nes y gweithredir y system dreth mewn 5 bwrdeistref beilot sy'n deillio o ddiagnosis a dadansoddiad o'r gwaith sydd i'w wneud gan y cwmni ymgynghori, o dan ardystiad y CNR. Gyda datblygiad y system hon, y bwriad yw creu model safonol ar gyfer trethiant trefol, fel y gellir ei efelychu i weddill bwrdeistrefi’r wlad yn ddiweddarach.

Yma yr hyn sy'n ofynnol yw datrysiad sy'n integreiddio prif adrannau gweinyddol ac ariannol y bwrdeistrefi yn ymarferol; o leiaf trysorlys, rheoli treth, cyfrifyddu, cyllideb ac wrth gwrs, cadastre. Gyda'r amrywiad na chodir treth eiddo yn El Salvador.

 

Amcanion penodol

Rhaid i'r Prosiect fodloni'r amcanion canlynol:

a) Diffinio'r seiliau ar gyfer safoni a rheoliadau cynnal a chadw stentaidd mewn cydgysylltiad â'r CNR at ddibenion trefol, cyfreithiol, treth, trefol a'r holl ddefnyddiau hynny sy'n caniatáu datblygiad corfforol, economaidd a chymdeithasol y diriogaeth.

Y nod yw creu'r normadol (a rhywbeth arall) i safoni isadeiledd data gofodol ar gyfer y gofrestrfa stentaidd, y gofrestrfa o orchmynion tiriogaethol a system gyffredinol gwybodaeth ddaearyddol.

b) Sefydlu gweithdrefnau ar gyfer cyfnewid gwybodaeth gartograffig ac amgylcheddol, defnyddiau tir, eiddo â gwerth hanesyddol, llwybrau tir morwrol, ardaloedd adnoddau naturiol, rhwydweithiau seilwaith, addysg, iechyd, offer hamdden a'r holl wybodaeth sy'n ddefnyddiol ar gyfer prosiectau adeiladau, gan ystyried fel dewis arall foddoldeb cysylltedd a chyfathrebu trwy'r We, trwy sefydlu gwasanaethau ar-lein sy'n gwarantu cynnal gwybodaeth dreth a stentaidd yn effeithlon.

Yma mae'n rhaid i chi ddarparu datrysiadau ymarferol, yn ddelfrydol yn ddewisiadau openource (i fod yn gynaliadwy pan gânt eu gweithredu ar raddfa fawr) sy'n addasu i safonau OGC, fel bod cyfnewid tablau a fector trwy wasanaethau gwe ... dylai fod yn gml.

Er y bydd hefyd yn cynnwys cynnig diwygiadau i'r system gyhoeddi ganolog, mae Cyhoeddwr GeoWeb yn cefnogi wms, ond nid wfs, o leiaf yn achos gwybodaeth fector.

c) Creu system safonol at ddibenion treth a'i gweithredu mewn bwrdeistrefi peilot 5, gan ddefnyddio'r wybodaeth stentiau genedlaethol a'r wybodaeth ddinesig ategol a godwyd yn y maes.

... cysoni cynlluniau treth, gweithdrefnau treth, codau, deallir bod hyn yn addasu i'r realiti lleol ac yn parchu rheoliadau rhyngwladol fel yr NIC yn achos Accounting ...

d) Llunio cynllun hyfforddi a chynghori yn y bwrdeistrefi peilot 5 gan ystyried yr ardal dechnegol - syfrdanol a gweinyddol ar gyfer defnydd priodol o wybodaeth a gweithredu'r system dreth.

Byddai angen gweld a ydynt yn bwriadu cynnwys prisiad tir, adeiladau a chnydau parhaol er mwyn ceisio eto'r mater treth eiddo nad yw'n bodoli ar hyn o bryd ... fel arfer un o hyrwyddwyr diddordeb dinesig wrth foderneiddio'r stentiau

Cyfnod gweithredu yr ymgynghoriaeth yw 13 month

O'r cychwyn cyntaf, mae'n gyfnod cymharol fyr, o ran dylunio, datblygu a gweithredu ond mae'r her yn dda

Prif arbenigwyr

Rheolwr prosiect: Bydd y gweithiwr proffesiynol hwn yn gyfrifol am gydlynu'r Prosiect cyfan o'i gam cychwynnol hyd nes ei gwblhau, gan fod yn gyfrifol am ddatblygiad priodol y Prosiect.

 • Gradd prifysgol yn ymwneud â gweinyddiaeth gyhoeddus a / neu dreth
 • Isafswm profiad cyffredinol o flynyddoedd 10 mewn prosiectau i wella'r cyhoedd neu weinyddu treth
 • Profiad penodol o 5 mlynedd o leiaf mewn prosiectau cadastre, a 3 blynedd mewn cydgysylltu prosiectau amlddisgyblaethol

Arbenigol ym maes trethiant a chyllid.

 • Gradd prifysgol yn ymwneud â materion ariannol neu dreth
 • Isafswm profiad cyffredinol o 5 mlynedd yn y maes treth ac ariannol.
 • Profiad penodol o waith mewn prosiectau tebyg sy'n canolbwyntio ar y sector trefol, ac i gyfeiriad gweithgorau

Arbenigol ym maes datblygu systemau cyfrifiadurol

 • Gradd prifysgol mewn cyfrifiadureg
 • Y profiad lleiaf o flynyddoedd 3 wrth ddatblygu systemau gwybodaeth cronfeydd data trafodion.
 • Y profiad lleiaf o flynyddoedd 3 wrth ddatblygu systemau gwybodaeth ddaearyddol.

Arbenigol yn yr ardal stentaidd

 • Gradd prifysgol yn ymwneud â gweinyddu trefol
 • Profiad cyffredinol lleiaf o 5 mlynedd mewn cryfhau trefol, ac mewn rheoli tîm
 • Profiad penodol ym maes cadastre, cartograffeg, cynhyrchu mapiau, gweinyddu a logisteg ar gyfer casglu data sy'n canolbwyntio ar y thema ddinesig.

Gall diddordeb gysylltu â Gabriel, sy'n ei hyrwyddo yno eich safle.

 

 

 

2 Yn ymateb i "Cyfle diddorol yn El Salvador"

 1. Helo Roberto, roedd yr erthygl hon o beth amser yn ôl. Rhaid i'r prosiect fod yn ddatblygedig eisoes, ond gallwch ymgynghori ag ef yn y CNR.

 2. Helo, mae gen i ddiddordeb yn y prosiect rhagorol hwn, rwy'n dod o El Salvador ac mae gen i 6 mlynedd o weithio ym maes Cartograffeg. a phrosiectau ar ben. Mae unrhyw beth rydw i ar gael yn gyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.