Archifau ar gyfer

Addysgu CAD / GIS

Tricks, cyrsiau neu lawlyfrau ar gyfer ceisiadau CAD / GIS

Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo'r cymunedau peirianneg, pensaernïaeth, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael o'r enw "Inside MicroStation CONNECT Edition ”, bellach ar gael mewn print yma ac fel e-lyfr ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Trosi data CAD i GIS gyda ArcGIS Pro

Mae trosi data a adeiladwyd gyda rhaglen CAD i fformat GIS yn drefn gyffredin iawn, yn enwedig gan fod disgyblaethau peirianneg fel arolygu, stentiau, neu adeiladu yn dal i ddefnyddio ffeiliau sydd wedi'u hadeiladu mewn rhaglenni dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD), gyda rhesymeg adeiladu nad yw'n canolbwyntio. i wrthrychau ond i linellau, polygonau, grwpiau a ...

Rhaglen dda i arbed sgrîn a golygu fideo

Yn yr oes 2.0 newydd hon, mae technolegau wedi newid yn sylweddol, cymaint fel eu bod yn caniatáu inni gyrraedd lleoedd a oedd yn amhosibl o'r blaen. Ar hyn o bryd mae miliynau o diwtorialau yn cael eu cynhyrchu ar sawl pwnc ac wedi'u hanelu at bob math o gynulleidfaoedd, dros amser mae wedi dod yn anghenraid i gael offer sy'n achub y gweithredoedd rydyn ni'n eu cynhyrchu ...

FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad

Mae gan UNIGIS America Ladin, yr Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI, y moethusrwydd aruthrol o ddatblygu eleni, diwrnod newydd o ddigwyddiad FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eu sefydliad, ddydd Gwener, Tachwedd 16 yn Prifysgol ICESI - Awditoriwm Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly…

Y cyrsiau ArcGIS gorau

Mae meistroli meddalwedd ar gyfer systemau gwybodaeth ddaearyddol bron yn anochel y dyddiau hyn, p'un a ydych chi am feistroli ar gyfer cynhyrchu data, i ehangu eich gwybodaeth am raglenni eraill rydyn ni'n eu hadnabod, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn lefel weithredol yn unig i wybod disgyblaeth rydych chi arni eich cwmni dan sylw. Mae ArcGIS yn ...

Y cyrsiau QGIS gorau yn Sbaeneg

Mae'n sicr bod dilyn cwrs QGIS yn nod llawer ar gyfer eleni. O'r rhaglenni ffynhonnell agored, QGIS yw'r ateb y mae galw mawr amdano, gan gwmnïau preifat a sefydliadau'r llywodraeth. Felly, hyd yn oed os ydych chi'n meistroli ArcGIS neu offeryn arall, dylech gynnwys yn eich taflen waith ...

Python: yr iaith y dylid rhoi blaenoriaeth i geomateg

Y llynedd, roeddwn i'n gallu bod yn dyst i sut roedd yn rhaid i'm ffrind "Filiblu" roi ei raglennu Visual Basic for Applications (VBA) o'r neilltu yr oedd yn teimlo'n eithaf cyfforddus ag ef, a rholio i fyny ei lewys yn dysgu Python o'r dechrau, i ddatblygu addasiad o'r ategyn. "SIT Municipal" ar QGIS. Mae'n gais sydd wedi bod ar ôl ...

ArcGIS - Y Llyfr Lluniau

Mae hon yn ddogfen gyfoethog sydd ar gael yn Sbaeneg, gyda chynnwys gwerthfawr iawn, yn hanesyddol ac yn dechnegol, ynghylch rheoli delweddau mewn disgyblaethau sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear a systemau gwybodaeth ddaearyddol. mae gan y mwyafrif o'r cynnwys hyperddolenni i dudalennau lle mae cynnwys rhyngweithiol. Mae'r…