Archifau ar gyfer

Addysgu CAD / GIS

Tricks, cyrsiau neu lawlyfrau ar gyfer ceisiadau CAD / GIS

Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo’r cymunedau peirianneg, pensaernïol, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael o’r enw “Within MicroStation CONNECT Edition ”, bellach ar gael mewn print yma ac fel e-lyfr…

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar y sbectrwm geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud gwaith cartref ar astudiaethau achos, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Trosi data CAD i GIS gyda ArcGIS Pro

Mae trosi data a adeiladwyd gyda rhaglen CAD i fformat GIS yn drefn gyffredin iawn, yn enwedig gan fod y disgyblaethau peirianneg megis topograffi, stentiau neu adeiladu yn dal i ddefnyddio ffeiliau a adeiladwyd mewn rhaglenni dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD), gyda rhesymeg adeiladu nad yw'n canolbwyntio i wrthrychau ond i linellau llinellau, polygonau, grwpiau a ...

Rhaglen dda i arbed sgrîn a golygu fideo

Yn y cyfnod 2.0 newydd hwn, mae technolegau wedi newid yn sylweddol, cymaint felly, y gallant gyrraedd lleoedd a oedd yn amhosibl yn flaenorol. Ar hyn o bryd mae miliynau o sesiynau tiwtorial yn cael eu cynhyrchu ar bynciau lluosog ac wedi'u hanelu at bob math o gynulleidfaoedd, dros amser mae wedi bod yn angenrheidiol cael offer sy'n arbed y camau rydym yn eu cynhyrchu ...

FORUM MUNDO UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n mynegi a thrawsnewid eich sefydliad

UNIGIS America Ladin, Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI Rhoddir mewn datblygu moethus aruthrol eleni, yn ddiwrnod newydd FFORWM BYD UNIGIS, Digwyddiad 2018 Cali: Profiadau GIS sy'n mynegi a gweddnewid eu sefydliad, ar ddydd Gwener 16 Tachwedd Prifysgol ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly ...

Y cyrsiau ArcGIS gorau

Mae meistroli meddalwedd ar gyfer systemau gwybodaeth ddaearyddol bron yn anochel pa un a ydych am ei feistroli ar gyfer cynhyrchu data, i ehangu'r wybodaeth am raglenni eraill yr ydym yn eu hadnabod neu os oes gennych ddiddordeb mewn lefel weithredol yn unig i fod yn ddisgyblaeth y mae'n cynnwys eich cwmni. Mae ArcGIS yn ...

Y cyrsiau QGIS gorau yn Sbaeneg

Mae cymryd cwrs QGIS yn sicr yn nod llawer i eleni. O'r rhaglenni ffynhonnell agored, QGIS yw'r ateb mwyaf galwedig, gan gwmnïau preifat a sefydliadau'r llywodraeth. Felly, hyd yn oed os ydych chi'n meistr ArcGIS neu offeryn arall, dylech ei gynnwys yn eich dalen ...

Python: yr iaith y dylid rhoi blaenoriaeth i geomateg

Y llynedd, yr wyf yn dyst sut mae fy ffrind "Filiblu" gorfod gadael ar rhaglennu Visual Basic ar gyfer Ceisiadau (VBA) roedd yn teimlo yn eithaf cyfforddus gyda lle un ochr, ac yn torchi eu dysgu Python o'r cychwyn llewys i ddatblygu addasiad o'r ategyn "SIT Municipal" ar QGIS. Mae'n gais sydd wedi bod yn rhedeg ...

ArcGIS - Llyfr delweddau

Mae hon yn ddogfen gyfoethog sydd ar gael yn Sbaeneg, gyda chynnwys gwerthfawr iawn, yn hanesyddol a thechnegol o ran rheoli delweddau yn y disgyblaethau sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear a systemau gwybodaeth ddaearyddol. Mae gan y rhan fwyaf o gynnwys gysylltiadau â thudalennau lle mae cynnwys rhyngweithiol. Mae'r ...

MSc ar-lein mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Meistr sig ar-lein
Yn bendant, dyma un o'r dewisiadau gradd meistr ar-lein gorau a gymhwysir i'r ardal geo-ofodol, ac a wasanaethir yn arbennig yn Sbaeneg. Rhaglen i Raddedigion MSc (GIS) - Meistr Gwyddoniaeth (Gwyddor a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol), a gynigir ac sy'n dwyn y teitl Universität Salzburg, Awstria, trwy ei Adran Geoinformatics - Z_GIS, yw…