Straeon entrepreneuriaeth. Geopois.com

Yn y 6ed rhifyn hwn o Cylchgrawn Twingeo Rydym yn agor adran sy'n ymroddedig i entrepreneuriaeth, tro Javier Gabás Jiménez oedd hi, y mae Geofumadas wedi cysylltu â hi ar achlysuron eraill i gael y gwasanaethau a'r cyfleoedd a gynigir i'r gymuned GEO.

Diolch i gefnogaeth a gyriant y gymuned GEO, fe wnaethom lwyddo i ysgrifennu ein cynllun busnes a chyrraedd cam olaf y gystadleuaeth ActúaUPM, er na chawsom wobr ariannol, fe wnaethom barhau â'n modd.

Ysgrifennwyd yr erthygl "Entrepreneurship Stories: Geopois.com" gan Javier ei hun, yno mae'n rhoi sylwadau ar ran o ddechreuadau ei gwmni nes iddo gael ei gyfuno yn Geopois.com. Rydyn ni'n cofio bod Geopois yn Rhwydwaith Cymdeithasol Thematig ar Dechnolegau Gwybodaeth Ddaearyddol (TIG), systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS), rhaglennu a Mapio Gwe ”.

Rydym am ddianc rhag yr hyn y mae cwmnïau hyfforddi eraill yn ei wneud, gan droi geopois.com yn rhwydwaith cymdeithasol thematig ym maes GEO, yn enwedig mewn rhaglenni geo-ofodol a llyfrgelloedd, gyda thema benodol iawn a rhyngweithio llawer agosach rhwng ein cymuned.

Ers 2018, mae Gabás yn rhoi sylwadau ar sut y dechreuodd ddatblygu’r syniad o “flog technolegau geo-ofodol” ar ôl gorffen ei astudiaethau mewn peirianneg mewn geomateg a thopograffeg ym Mhrifysgol Polytechnig Madrid a gweithio ym maes Startups and Multinationals.

Disgwylir i faint y farchnad ddadansoddeg geo-ofodol fyd-eang dyfu o $ 52,6 biliwn yn 2020 i $ 96,3 biliwn yn 2025, felly mae'r galw am weithwyr proffesiynol geo-ofodol bron i ddyblu

Gyda hyfforddiant proffesiynol helaeth, roedd gan Javier 5 ysgoloriaeth a roddodd radd iddo ac, yn anad dim, gwybodaeth mewn technolegau rheoli data fel rhaglennu, SQL, No SQL, Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a helpodd ef i gael sylfaen i'w chreu. Geopois.

Yr hyn rydyn ni'n ei gynnig i'n defnyddwyr yw gallu cymryd rhan trwy greu sesiynau tiwtorial trwy fodel torfoli, sut mae OpenStreetMap yn gwneud, er enghraifft. Rydyn ni'n poeni am gynnwys, ac rydyn ni wrth ein bodd yn gofalu am ac yn rhoi'r gwelededd mwyaf posibl i'n defnyddwyr yn ogystal â maldodi ein hawduron a chynnig gwefan broffesiynol iddyn nhw lle maen nhw'n gallu mynegi eu hunain.

Wedi'i wahanu gan flynyddoedd, dangosir bod ymdrech holl aelodau Geopois yn tyfu'r cwmni hwn sydd bob amser yn darparu cyfleoedd i'r holl ddadansoddwyr a'r rhai sydd â diddordeb mewn data geo-ofodol. Mae'r we yn cynnig dewisiadau amgen dysgu yn ogystal â rhwydwaith o gydweithredwyr y gellir cysylltu â nhw ar gyfer swyddi penodol sy'n gysylltiedig â byd GEO.

Cawsom y flwyddyn gyda thwf esbonyddol o ran nifer yr ymweliadau, mwy na 50 o diwtorialau arbenigol ar dechnolegau geo-ofodol, cymuned LinkedIn lewyrchus gyda bron i 3000 o ddilynwyr a mwy na 300 o ddatblygwyr geo-ofodol wedi'u cofrestru ar ein platfform o 15 gwlad, gan gynnwys Sbaen, yr Ariannin. , Bolifia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecwador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Mecsico, Periw, Gwlad Pwyl neu Venezuela

Yn fyr, mae Geopois yn syniad hynod ddiddorol, gan gyfuno amodau posibl y cyd-destun hwn o ran cynnig cynnwys, cydweithredu a chyfleoedd busnes. Mewn da bryd i'r amgylchedd geo-ofodol bod pob dydd yn fwy ansicr ym mron popeth a wnawn yn ein bywydau bob dydd. Os ydych chi eisiau gwybod llawer mwy am y cwmni hwn, gallwch ddod o hyd i'r erthygl trwy wneud cliciwch aquí.

 

Mwy o wybodaeth?

Y cyfan sydd ar ôl yw eich gwahodd i ddarllen y rhifyn newydd hwn, yr ydym wedi'i baratoi ar eich cyfer gydag emosiwn ac anwyldeb mawr, rydym yn pwysleisio bod Twingeo ar gael ichi dderbyn erthyglau sy'n ymwneud â Geoengineering ar gyfer eich rhifyn nesaf, cysylltwch â ni trwy'r e-byst. editor@geofumadas.com  y golygydd@geoingenieria.com. Beth ydych chi'n aros i lawrlwytho Twingeo? Dilynwch ni ymlaen LinkedIn am fwy o ddiweddariadau.

 

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.