Rhaglen dda i arbed sgrîn a golygu fideo

Yn y cyfnod 2.0 newydd hwn, mae technolegau wedi newid yn sylweddol, felly, eu bod yn ei gwneud yn bosibl cyrraedd mannau a oedd yn amhosibl o'r blaen. Ar hyn o bryd, mae miliynau o sesiynau tiwtorial yn cael eu cynhyrchu ar bynciau lluosog ac yn cael eu cyfeirio at bob math o gynulleidfaoedd, dros amser mae wedi bod yn angenrheidiol cael offer sy'n cadw'r camau rydym yn eu cynhyrchu drwy sgrin cyfrifiadur, er enghraifft, mae fideotutorials yn gofyn o brosesau golygu megis toriadau, naratifau, ychwanegu cynnwys testunol neu allforio cynnwys i wahanol fformatau, i gynnig cynnyrch o ansawdd.

At y diben hwn, mae'n bodoli gydag offeryn a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol er mwyn dangos i'r cyhoedd sut i wneud rhywfaint o broses, datrys problemau neu addysgu yn syml. Rydym yn siarad am Screencast-O-matic, sy'n caniatáu i chi wneud recordiadau trwy eich gwefan neu drwy lawrlwytho'r cais i'r cyfrifiadur, gallwch ddefnyddio unrhyw un o ddau gyflwyniad y cais gan eu bod yn union yr un fath. Mae'r erthygl hon yn amlygu ei phrif fuddion.

 1. Y sgrînlun

Pan fydd testun recordio'r tiwtorial yn glir, rydym yn agor y cais i wneud y recordiad cyfatebol, yn y bar dewislen a'r botwm "Record" wedi'i leoli fel yr opsiwn cyntaf.

Yna caiff ffrâm ei harddangos, sy'n gosod y terfyn lle dylid dod o hyd i bopeth yr ydych am ei gofnodi, gellir ei addasu gymaint ag y bo angen. Yn dangos y math o gofnodi:

 • dim ond y sgrin (1),
 • gwe-gamera (2)
 • neu sgrin a gwe-gamera (3),
 • gosodir y dewisiadau cyfatebol: terfyn amser penodol (4),
 • maint (5),
 • naratif (6)
 • neu os oes angen cofnodi synau'r PC (7).
 • Gallwch gael mynediad i ddewislen dewisiadau arall (8), lle byddwch yn diffinio beth fydd yr allwedd oedi, sut i gyfrif, y bar rheoli, recordio rheolaethau neu chwyddo.

I ychwanegu elfen o bwyslais fel saethau, sgwariau, hirgrwn, tynnwch sylw at ryw destun, ewch i'r prif far yn ystod y recordiad a rhowch y botwm "pensil". Bydd y recordiad yn cael ei oedi a bydd yn dechrau'r broses o ychwanegu cymaint o elfennau ag y caiff ei ystyried, gallwch ei weld yn y ddelwedd ganlynol.

O ran chwyddo neu'n agosáu, at ryw ran o'r cynfas wrth gofnodi, mae clic dwbl yn cael ei wneud yn yr ardal benodol, yna i ailddechrau'r recordiad, pwyswch fotwm coch y bar offer a pharhau â'r broses.

Ar ddiwedd y broses gofnodi, caiff y fideo ei arddangos ym mhrif ffenestr y cais, yn y ffenestr hon defnyddir prosesau golygu eraill, lle gallwch ychwanegu elfennau amlgyfrwng, fel is-deitlau o adnabod ffeiliau neu lais (rydych chi'n creu testun yn ôl y naratif), traciau cerddoriaeth (cynnig rhai ffeiliau cerddoriaeth yn ddiofyn, neu mae'n bosibl ychwanegu ffeil yr ystyriwch sy'n ddefnyddiol).

 1. Golygu fideos

O ran y golygu fideo, mae'r cais hwn yn gyflawn iawn, mae'n cynnig llawer o offer i wneud y tiwtorial fideo yn gynnyrch sy'n ddeniadol ac yn weledol. Byddwn yn cymryd unrhyw fideo ar ein cyfrifiadur i ddangos pa gamau y gellir eu cymryd o'r ddewislen olygu. Wrth lwytho'r fideo, dangosir y sgrin gyntaf gyda chipio'r fideo (1) a'r llinell amser (2), yn yr ymyl chwith mae priodweddau'r cynfas (3), hynny yw, maint y fideo, yn yr achos hwn mae'n 640 x 480.

Hefyd, mae priodweddau'r sain (4) yn cael eu harsylwi, lle mae dewis i allforio sain y fideo neu i fewnforio unrhyw un arall o'r PC i'w fewnosod yn y recordiad. Os cafodd y fideo ei recordio gyda'r opsiwn o sgrinio a gwe-gamera, gallwch actifadu'r opsiwn i ddangos delwedd y gwe-gamera (5) i'r blwch, mae hefyd yn digwydd gyda'r cyrchwr, gellir ei ddangos neu ei guddio yn y fideo ( 5).

Yr offer recordio sydd ganddo Screencast-O-Matic Dyma'r canlynol:

 • Torri: fe'i defnyddir i dorri segmentau fideo nad ydynt yn berthnasol.
 • Copi: mae'r offeryn hwn yn dewis yr holl rannau hynny o'r fideo y mae angen eu hailadrodd
 • Cuddio: gallwch guddio blwch delwedd y gwe-gamera neu'r cyrchwr llygoden.
 • Mewnosodwch: mae'n swyddogaeth i ychwanegu recordiad newydd, recordiad blaenorol, mewnosod saib yn y fideo, ychwanegu ffeil fideo allanol neu gludo segment recordio sydd wedi'i gopïo o fideo arall o'r blaen.
 • Adrodd: trwy feicroffon gallwch ychwanegu ffeil sain ar y fideo.
 • Troshaen: gyda'r teclyn hwn gallwch osod sawl elfen yn eich fideo, o hidlyddion fel aneglur, delweddau, cyfuchliniau fideo, saethau, amlygu rhan yn unig o'r fideo drwy flwch, testunau (dewiswch y lliw, fformat a math ffont), past troshaenau (i osod sawl saeth, un yn cael ei wneud, ac yna ei gopïo a'i gludo gymaint o weithiau ag y bo angen).
 • Amnewid: newid y fideo presennol neu newid ffrâm benodol o'r fideo a gosod un arall.
 • Cyflymder: cyflymwch y recordiad neu ei ddad-gyflymu.
 • Pontio: ychwanegu math o bontio o un ddelwedd i'r llall.
 • Cyfrol: addaswch rannau o'r fideo gyda chyfaint uwch neu is.
 1. Cynhyrchu fideos terfynol

Ar ddiwedd y fideo, ac yn unol â'r argraffiad, caiff y botwm "Wedi'i Wneud" ei glicio, sy'n arwain at brif sgrin y cais, mae dau opsiwn arbed:

 1. Arbedwch i'r cyfrifiadur: dewiswch y fformat fideo rhwng MP4, AVI, FLC, GIF, rhowch enw'r ffeil a'r llwybr allbwn, nodwch yr ansawdd (isel, uchel neu normal) ar y diwedd cliciwch ar y cyhoeddiad.
 2. Screencast-O-Matic: mae'r opsiwn hwn yn dangos data'r cyfrif sy'n cyhoeddi'r fideo, teitl, disgrifiad, cyfrinair, cyswllt personol (os oes angen), ansawdd, is-deitlau a lle bydd yn weladwy. Mae gwelededd y fideo yn ymestyn yn y llwyfannau gwe mwyaf adnabyddus, fel Vimeo, YouTube, Google Drive neu Dropbox, os nad yw'n briodol ei gyhoeddi, caiff yr opsiwn hwn ei ddadweithredu.

Mae yna lawer o bethau y gellir eu gwneud gyda Screencast-O- matic, am ddim, mae'n bosibl cofnodi hyd at uchafswm o 15 munud, mewn fformat MP4, AVI ac FLV a llwytho'r cynnwys i'r platfformau gwe uchod, ar gyfer y defnyddwyr premiwm mae manteision sylweddol, fel cael lle storio ar-lein ac adferiad yn achos unrhyw fethiant, gyda'r swyddogaeth hon yn cadw lle ar ddisg y cyfrifiadur a gellir ei chyrchu o'r wefan i bob recordiad ar unrhyw gyfrifiadur .

Defnyddwyr premiwm mwynhau cael mynediad i offer golygu, recordio sain trwy feicroffonau, recordio o we-gamera yn unig, tynnu lluniau a chwyddo yn ystod y recordio.

I wybod mwy, ewch i Screencast-O-matic

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.