Rhaglen dda i arbed sgrîn a golygu fideo

Yn yr oes 2.0 newydd hon, mae technolegau wedi newid yn sylweddol, cymaint fel eu bod yn caniatáu inni gyrraedd lleoedd a oedd yn amhosibl o'r blaen. Ar hyn o bryd mae miliynau o diwtorialau yn cael eu cynhyrchu ar sawl pwnc ac wedi'u hanelu at bob math o gynulleidfaoedd, wrth i amser fynd heibio mae wedi dod yn anghenraid i gael offer sy'n arbed y gweithredoedd rydyn ni'n eu cynhyrchu trwy sgrin cyfrifiadur, er enghraifft, mae angen tiwtorialau fideo. o brosesau golygu fel toriadau, naratifau, ychwanegu cynnwys testunol neu allforio cynnwys i wahanol fformatau, i gynnig cynnyrch o safon.

At y diben hwn, mae'n bodoli gydag offeryn a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol er mwyn dangos i'r cyhoedd sut i wneud rhywfaint o broses, datrys problemau neu addysgu yn syml. Rydym yn siarad am Screencast-O-matic, sy'n caniatáu recordiadau trwy ei wefan neu trwy lawrlwytho'r cymhwysiad i'r PC, gallwch ddefnyddio un o ddau gyflwyniad y cais gan eu bod yn union yr un peth. Mae'r erthygl hon yn tynnu sylw at ei brif fuddion.

 1. Y sgrînlun

Pan fydd testun recordio'r tiwtorial yn glir, rydym yn agor y cais i wneud y recordiad cyfatebol, yn y bar dewislen a'r botwm "Record" wedi'i leoli fel yr opsiwn cyntaf.

Yna caiff ffrâm ei harddangos, sy'n gosod y terfyn lle dylid dod o hyd i bopeth yr ydych am ei gofnodi, gellir ei addasu gymaint ag y bo angen. Yn dangos y math o gofnodi:

 • dim ond y sgrin (1),
 • gwe-gamera (2)
 • neu sgrin a gwe-gamera (3),
 • gosodir y dewisiadau cyfatebol: terfyn amser penodol (4),
 • maint (5),
 • naratif (6)
 • neu os oes angen cofnodi synau'r PC (7).
 • Gallwch gael mynediad i ddewislen dewisiadau arall (8), lle byddwch yn diffinio beth fydd yr allwedd oedi, sut i gyfrif, y bar rheoli, recordio rheolaethau neu chwyddo.

I ychwanegu elfen o bwyslais fel saethau, sgwariau, hirgrwn, tynnwch sylw at ryw destun, ewch i'r prif far yn ystod y recordiad a rhowch y botwm "pensil". Bydd y recordiad yn cael ei oedi a bydd yn dechrau'r broses o ychwanegu cymaint o elfennau ag y caiff ei ystyried, gallwch ei weld yn y ddelwedd ganlynol.

O ran chwyddo neu'n agosáu, at ryw ran o'r cynfas wrth gofnodi, mae clic dwbl yn cael ei wneud yn yr ardal benodol, yna i ailddechrau'r recordiad, pwyswch fotwm coch y bar offer a pharhau â'r broses.

 

 

 

 

 

 

 

Ar ddiwedd y broses gofnodi, caiff y fideo ei arddangos ym mhrif ffenestr y cais, yn y ffenestr hon defnyddir prosesau golygu eraill, lle gallwch ychwanegu elfennau amlgyfrwng, fel is-deitlau o adnabod ffeiliau neu lais (rydych chi'n creu testun yn ôl y naratif), traciau cerddoriaeth (cynnig rhai ffeiliau cerddoriaeth yn ddiofyn, neu mae'n bosibl ychwanegu ffeil yr ystyriwch sy'n ddefnyddiol).

 1. Golygu fideos

Fel ar gyfer golygu fideo, mae'r cymhwysiad hwn yn gyflawn iawn, mae'n cynnig nifer fawr o offer i wneud y tiwtorial fideo yn gynnyrch esboniadol dymunol yn weledol. Byddwn yn cymryd unrhyw fideo ar ein cyfrifiadur i ddangos pa gamau y gellir eu perfformio o'r ddewislen golygu. Wrth lwytho'r fideo, dangosir y sgrin gyntaf gyda'r cipio fideo (1) a'r llinell amser (2), yn yr ymyl chwith mae priodweddau'r cynfas (3), hynny yw, maint y fideo, yn yr achos hwn mae'n 640 x 480.

Hefyd, mae priodweddau'r sain (4) yn cael eu harsylwi, lle mae dewis i allforio sain y fideo neu i fewnforio unrhyw un arall o'r PC i'w fewnosod yn y recordiad. Os cafodd y fideo ei recordio gyda'r opsiwn o sgrinio a gwe-gamera, gallwch actifadu'r opsiwn i ddangos delwedd y gwe-gamera (5) i'r blwch, mae hefyd yn digwydd gyda'r cyrchwr, gellir ei ddangos neu ei guddio yn y fideo ( 5).

Yr offer recordio sydd ganddo Screencast-O-Matic Dyma'r canlynol:

 • Torri: fe'i defnyddir i dorri segmentau fideo nad ydynt yn berthnasol.
 • Copi: mae'r offeryn hwn yn dewis yr holl rannau hynny o'r fideo y mae angen eu hailadrodd
 • Cuddio: gallwch guddio blwch delwedd y gwe-gamera neu'r cyrchwr llygoden.
 • Mewnosodwch: mae'n swyddogaeth i ychwanegu recordiad newydd, recordiad blaenorol, mewnosod saib yn y fideo, ychwanegu ffeil fideo allanol neu gludo segment recordio sydd wedi'i gopïo o fideo arall o'r blaen.
 • Adrodd: trwy feicroffon gallwch ychwanegu ffeil sain ar y fideo.
 • Troshaen: gyda'r teclyn hwn gallwch osod sawl elfen yn eich fideo, o hidlyddion fel aneglur, delweddau, cyfuchliniau fideo, saethau, amlygu rhan yn unig o'r fideo drwy flwch, testunau (dewiswch y lliw, fformat a math ffont), past troshaenau (i osod sawl saeth, un yn cael ei wneud, ac yna ei gopïo a'i gludo gymaint o weithiau ag y bo angen).
 • Amnewid: newid y fideo presennol neu newid ffrâm benodol o'r fideo a gosod un arall.
 • Cyflymder: cyflymwch y recordiad neu ei ddad-gyflymu.
 • Pontio: ychwanegu math o bontio o un ddelwedd i'r llall.
 • Cyfrol: addaswch rannau o'r fideo gyda chyfaint uwch neu is.
 1. Cynhyrchu fideos terfynol

Ar ddiwedd y fideo, ac yn unol â'r argraffiad, caiff y botwm "Wedi'i Wneud" ei glicio, sy'n arwain at brif sgrin y cais, mae dau opsiwn arbed:

 1. Arbedwch i'r cyfrifiadur: dewiswch y fformat fideo rhwng MP4, AVI, FLC, GIF, rhowch enw'r ffeil a'r llwybr allbwn, nodwch yr ansawdd (isel, uchel neu normal) ar y diwedd cliciwch ar y cyhoeddiad.
 2. Screencast-O-Matic: mae'r opsiwn hwn yn dangos data'r cyfrif sy'n cyhoeddi'r fideo, teitl, disgrifiad, cyfrinair, cyswllt personol (os oes angen), ansawdd, is-deitlau a lle bydd yn weladwy. Mae gwelededd y fideo yn ymestyn yn y llwyfannau gwe mwyaf adnabyddus, fel Vimeo, YouTube, Google Drive neu Dropbox, os nad yw'n briodol ei gyhoeddi, caiff yr opsiwn hwn ei ddadweithredu.

Mae yna lawer o bethau y gellir eu gwneud gyda Screencast-O- matic, am ddim, mae'n bosibl cofnodi hyd at uchafswm o 15 munud, mewn fformat MP4, AVI ac FLV a llwytho'r cynnwys i'r platfformau gwe uchod, ar gyfer y defnyddwyr premiwm mae manteision sylweddol, fel cael lle storio ar-lein ac adferiad yn achos unrhyw fethiant, gyda'r swyddogaeth hon yn cadw lle ar ddisg y cyfrifiadur a gellir ei chyrchu o'r wefan i bob recordiad ar unrhyw gyfrifiadur .

Defnyddwyr premiwm mwynhau cael mynediad i offer golygu, recordio sain trwy feicroffonau, recordio o we-gamera yn unig, tynnu lluniau a chwyddo yn ystod y recordio.

I wybod mwy, ewch i Screencast-O-matic

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.