Trosi data CAD i GIS gyda ArcGIS Pro

Mae trosi data a adeiladwyd gyda rhaglen CAD i fformat GIS yn drefn gyffredin iawn, yn enwedig gan fod disgyblaethau peirianneg fel arolygu, cadastre neu adeiladu yn dal i ddefnyddio ffeiliau sydd wedi'u hadeiladu mewn rhaglenni dylunio â chymorth cyfrifiadur (CAD), gyda rhesymeg adeiladu nad yw'n canolbwyntio. i wrthrychau ond i linellau, polygonau, grwpiau a labeli wedi'u lleoli mewn gwahanol haenau (haenau). Er bod gan y fersiynau newydd o feddalwedd CAD fwyfwy ddull sy'n canolbwyntio ar wrthrychau gyda rhyngweithio â chronfeydd data gofodol, mae'r cydnawsedd rhwng y disgyblaethau hyn yn dal i ofyn am brosesau trawsnewid.

Yr hyn y disgwylir ei gael: tynnwch yr haenau o ffeil CAD i GIS, i berfformio dadansoddiad o'r ardal yn ddiweddarach, ar gyfer yr enghraifft hon, rydym yn defnyddio ffeil CAD sy'n cynnwys gwybodaeth am briodweddau stentaidd, gwybodaeth hydrograffig, hynny yw Afonydd a strwythurau eraill a adeiladwyd.

Yr hyn y dylech ei gael ar ddiwedd y broses yw haen o dir, haen o afonydd a haen o strwythurau, mae fformat cychwynnol pob haen yn adlewyrchu natur y tarddiad.

Data a chyflenwadau sydd ar gael: ffeil CAD, yn yr achos hwn dwg o AutoCAD 2019.

Dilyniant Camau gyda ArcGIS Pro

Cam 1. Mewnforio'r ffeil CAD

Fel y nodir uchod rhaid i chi gael ffeil .dwg, .dgn neu .dxf, (fformat CAD), caiff ei ddewis o'r tab Map yr opsiwn Ychwanegu Data, yno chwilir y ffeil gyfatebol. Yma yn dechrau ar y pwynt hwn y cymhlethdod o arddangos y data yn ôl fersiwn y ffeil, roedd ffeil .dwg i mewn AutoCAD 2019, pan gaiff yr haen ei rhoi ar ArcGIS Pro, mae'r system yn darllen y set o haenau, ond ymddengys yn y tabl priodoleddau nad yw'r haenau yn cynnwys unrhyw endid, fel y gwelir yn y ffigur canlynol.

Wrth edrych ar y ffeil wreiddiol, yn AutoCAD Civil3D gellir gweld bod ganddo wybodaeth.

Cyn credu bod y ffeil yn llygredig neu heb wybodaeth, mae angen ystyried fersiynau'r dwg a dderbyniwyd gan ArcGIS Pro:

Ar gyfer .dwg a .dxf

  • Darllen, ond heb ei allforio: Fersiwn 12 a 13 o AutoCAD
  • Darllen uniongyrchol ac allforio: Fersiynau AutoCAD 2000 v15.0, 2002 v15.0, 2004 v16.0, 2005 v16.1, 2006 v16.2, 2007 v17.0, 2008 v17.1, 2009 v 17.2, 2010 v18.0, 2011 v18.1, 2012 v18.2, 2013 v19.0, 2014 v19.1, 2015 v 20.0, 2016 v20.1, 2017 v21.0 a 2018 v22.0.

Ar gyfer .dgn

  • Darllen, ond heb ei allforio: MicroStation 95 v5.x, MicroStation SE v5.x, MicroStation J v 7.x
  • Darllen uniongyrchol ac allforio: MicroStation V8 v 8.x

Fel y gallwch weld, ar adeg paratoi'r tiwtorial hwn, nid yw ArcGIS Pro yn cefnogi darllen ac allforio data o AutoCAD 2019 eto, felly nid oes arddangosiad o endidau yn y farn, y peth doniol yw nad yw ArcGIS Pro yn nodi gwallau yn ystod y haenau glynu, ac nid yw'n rhybuddio ychwaith nad yw'r ffeil yn gydnaws â'r fersiwn. Llwythwch y wybodaeth gyda'r strwythur CAD ond heb ddata.

Ar ôl nodi hyn, bu'n rhaid ei ddefnyddio TrueConverter i drawsnewid ffeil y dwg, yn yr achos hwn rydym wedi ei wneud i'r fersiwn 2000.

Cam 2. Trosi data o ffeil CAD i SHP

Nodir yr haenau yr ydych am eu tynnu allan, os oes angen yr holl ddata CAD, rhaid i ni ond allforio pob elfen fel siâp, pan ddewisir y CAD, mae tab yn ymddangos. Offer CAD, yn yr offer gallwch ddod o hyd i'r broses Nodweddion Copi, mae panel yn agor yn dangos y paramedrau mewnbwn ac allbwn; y mewnbwn yw'r haen a ddewiswyd, yn y plotiau achos hyn, a gall yr allbwn fod yn ffeil ar wahân neu'n geodatabase sy'n gysylltiedig â'r prosiect, pan fyddwch yn sicr y caiff y broses ei gweithredu ac y bydd yr haen yn cael ei hychwanegu at y panel cynnwys .pp.

Cam 3. Dadansoddi cysondeb topolegau anghyflawn

  • Mae yna hefyd fwlch, a gynhyrchir ar ffurf polyline pan gaiff y GIS (siâp) ei dynnu. Wrth i'r siapiau dilynol fabwysiadu'r fformat gwreiddiol, rhaid trosi'r plotiau a'r lagŵn yn yr achos hwn yn bolygonau, yn dibynnu ar yr achos a'r gofyniad
  • Ar gyfer afonydd, mae'r broses yn cael ei chynnal fel rheol, fodd bynnag, darganfyddir bod y brif afon a'i llednentydd yn cynnwys llawer o segmentau. I ymuno â nhw, dewiswch y tab Golygu, - offeryn Cyfuno, a gyda hyn ymunwch â'r segmentau sy'n cyfateb i'r brif afon, a hefyd pob rhan o'i llednentydd.
  • Gallwch hefyd weld bod llinell yn yr haen sy'n cynnwys yr afonydd nad yw, oherwydd ei siâp a'i lleoliad, yn perthyn i'r haen hon, mae'n cael ei dileu, trwy olygu'r haen a grëwyd eisoes.

Pam mae polylines a gwrthrychau yn ymddangos nad ydyn nhw'n cyfateb i geometregau'r parseli? Y delfrydol yw glanhau'r haenau o wrthrychau nad ydynt yn cyfateb o'r rhaglen CAD, fodd bynnag, at ddibenion yr ymarfer hwn mae wedi'i wneud fel hyn. Er enghraifft, roedd gan y ffeil ffynhonnell floc 3D gyda thro penodol, yn dod o ffeil AutoCAD Recap, pan gaiff ei chynrychioli mewn golwg 2D mae'n dod yn polyline.

Rhag ofn i'r topolegau gael eu hadolygu o'r ffeil CAD yn flaenorol:

I dynnu polygonau presennol o'r CAD (1), gallwch berfformio'r broses ganlynol gan ei bod yn cael ei gwneud yn rheolaidd yn ArcMap: botwm cywir ar yr haen - Data - Nodweddion Allforio,  yn dangos y llwybr ymadael a bydd y siâp polygon yn ymddangos yn eich panel cynnwys.

Yn yr achos hwn, fe'i gwnaed gyda haen o bolygonau a oedd yn wreiddiol yn y ffeil CAD, sy'n cyfateb i'r strwythurau, fodd bynnag, pan adolygir polylinau, roedd dau bolygon gwreiddiol (2) ar goll yn y CAD gwreiddiol:

Os bydd topolegau o'r ffeil CAD yn hysbys:

Yn y tab Haenau CAD, yr offeryn Nodwedd i'r Polygon, mae'r offeryn hwn yn cael ei ddefnyddio pan fydd sicrwydd o'r data sy'n dod o'r CAD, rydym eu hangen mewn fformat polygon. Wrth weithredu'r broses, agorir y panel, lle mae'n gofyn i nodi pa rai neu ba rai yw'r haenau neu'r haenau i'w trawsnewid.

  • Mae'r blwch yn cael ei wirio os ydych chi am gadw nodweddion y CAD, mae ArcGIS Pro wedi cadw nifer o feysydd wedi eu cadw gydag arddull benodol ar gyfer y math hwn o ddata.
  • Os yw'r endidau yn gysylltiedig ag anodiadau neu labeli'r CAD, gellir cadw'r labeli hyn yn y siâp a fydd yn cael ei greu.

Yn yr achos hwn, bod y ffeil CAD yn "crap topolegol", Gyda'r broses flaenorol roedd yn bosibl tynnu polygon sengl, gan nad yw'r offeryn yn cydnabod y strwythur arall oherwydd ei fod yn agored, hynny yw, nid yw'n bolygon cyflawn. am hyn mae'r haen a grëwyd gyda pholygonau yn cael ei golygu ac mae'r nodwedd yn cael ei chreu.

Yn achos y lagŵn, gallwch ddewis y polylinau sy'n ei wneud a defnyddio'r offeryn i gynhyrchu'r siâp gyda'r fformat polygon.

Yr hyn sy'n digwydd gyda'r teclyn hwn, yw bod yn rhaid i chi gael sicrwydd llwyr o ba elfennau sy'n bolygonau; os na, bydd yn cynhyrchu haen gyda gwallau topoleg, gan fod endidau'r haen yn croestorri â'i gilydd, fel y dangosir yn yr enghraifft wrth geisio trosi pob elfen CAD gyda'r offeryn hwn:

 

Wedi'i reoli, mewn rhannau Dall awtomatig

Canlyniad Terfynol

Ar ôl cyflawni'r prosesau cyfatebol ar gyfer pob haen, bydd gennym y canlynol:

Siâp y plotiau ar ffurf polygon

Yr afonydd mewn fformat polyline

Ffurf adeiladau mewn polygonau

Y lagŵn mewn fformat polygon.

Nawr gallwn weithio a pherfformio'r dadansoddiad gofynnol, gan ystyried pwysigrwydd tarddiad y data, ei fformat a'i gysondeb topolegol. Dadlwythwch yma'r canlyniad allbwn.

Cymerwyd y wers hon o wers 13 y Cwrs Hawdd ArcGIS Pro, sy'n cynnwys y fideo ac esboniad cam wrth gam. Mae'r cwrs ar gael yn Saesneg y en Español.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.