Modelu data gwe 3D gydag API-javascript: Esri Advances

Pan fyddwn yn gweld y swyddogaeth ArcGIS Campws Smart gyda thasgau fel llwybrau teithio rhwng desg ar y trydydd llawr yr adeilad Gwasanaethau Proffesiynol ac un yn y Q Awditoriwm, o ganlyniad i ddau tir tu ac integreiddio data BIM, rydym yn dod o hyd i Mae integreiddio llifo Geo-beirianneg i mewn i weledigaeth rwymol yn agos iawn.

Ac er gwaethaf, mae tasgau difrifol ar goll i gynnal dull rheoli data meistr (MDM) math o ddull am bwynt gwirioneddol rhwng realiti golau GIS, y realiti manwl BIM a'r achosion o gais mewn bywyd go iawn sy'n rhedeg ar y pwyntydd hwn. Rydym hefyd yn sylweddoli bod yr holl ymarferoldeb hwn yn rhedeg ar borwyr gwe, gyda pheth Python ar gyfer arferion ond yn bennaf oll ag iaith mor ysgafn â javascript.

Yn anochel, mae'n ein hatgoffa, y bydd yn rhaid i'r geomategwyr a'r peirianwyr fynd gam ymhellach i ddeall modelau, a chodau rhaglennu.

Mae hefyd yn bwysig nodi newid yn y duedd o amgylcheddau bwrdd gwaith trwm i ddarnau cod porwr ysgafn. Yn sicr roedd gwyddonydd cyfrifiadurol a wnaeth celf gyda gweinyddwr GIS, Gis Engine neu Gis yn gadael Sbaen pan welodd sut roedd y Taflen yn gweithio mewn cwrs o MappingGis; Ni fyddwn i'n synnu pe bai'n mynd i neidio dros y bedd i'w fentor rhagflaenol.

Hyd nes y fersiwn ArcGis Dan Do nesaf, mae'r erthygl hon yn crynhoi cyfuniad o fewnwelediadau Lau - merch ddirfawr sy'n cydweithio â'r wefan hon - a safbwynt cyd-destun golygydd Geofumadas.com, am y wefan ddiweddar "Cyflwyniad i 3D ar y We gyda'r ArcGIS API ar gyfer Javascript ".

arddangoswyr webinar i ddechrau ymddangos gyda bachyn da ar bwnc defnyddio 3D mewn ceisiadau ArcGIS, a sut y mae'n amlygu mewn llwyfannau: Scene Gwyliwr, Mapiau Story, neu Web App Builder yn dibynnu ar y pwrpas yr astudiaeth.

Roedd yn bwysig bod y cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig â'r thema 3D yn cael eu diffinio ar y dechrau, yn anad dim, oherwydd y tu hwnt i ddangos cyfrolau, rydym am fodelu prosesau. Hefyd, mae'r agwedd sy'n dal yn hanfodol o ran gofynion y system sylfaenol i redeg prosesau sy'n gysylltiedig â'r math hwn o ddata sy'n hollol wahanol i 2D, megis cerdyn graffeg da, cefnogaeth OpenGL a gynhwysir yn y porwr w / WebGL.

Os na, rhowch wybod iddynt wrth ffrindiau SELPER, yn y cwrs godidog o reoli asedau mewn technolegau GIS, a oedd â'i rwystrau cyn y fersiynau OpenGL o gardiau graffeg Nvidia y Brifysgol lle cafodd ei ddatblygu. Wedi cynyddu'n gynhwysfawr gan brotestiadau myfyrwyr Bogotanos a oedd yn ei gwneud hi'n anodd gwneud digon o brofion y diwrnod cynt.

Yn ogystal, maent yn datgelu lansiad cymorth i redeg yr offeryn ar ddyfeisiau symudol megis ffonau cell neu tabledi.

Yn y cyflwyniad a gynhaliwyd nifer o enghreifftiau neu arddangosiadau, er mwyn deall sut y mae'r API ar gyfer swyddogaethau JavaScript a sut y caiff data ei rhyng-gysylltiedig i gynhyrchu 3D modelu, gan ddechrau gyda'r llwyth o haenau neu wybodaeth i WebScene ac yn ddiweddarach ei modelu / rendro 3D yn Screeneview,

Integreiddio technolegol

Mae'r pensaernïaeth o'r math 4.x ac mae'n cynnwys cydrannau gweledol a widgets, yn ogystal â derbyn haenau lluosog o wybodaeth o wahanol ffynonellau data. Mae'r pensaernïaeth hon yn sefyll allan ar yr 3.x oherwydd bod y delweddiad 3D ar gael ar gyfer y lefel hon yn unig. offer Webscene a SceneView yn cael eu defnyddio ar gyfer 3D rheoli data ac yn cael eu hintegreiddio'n llawn yn y API, yn ogystal â sut y gellir ei addasu i ddata 3D fodelu ar gael yn aplicacioneos blaenorol.

Gydag enghreifftiau, dangosodd y gwahaniaeth gweledol rhwng data 2D a 3D a sut i symud o weledigaeth map Gwefan 2D i SceneView 3D, trwy godau javascript. Mae trin y camera yn syml, gan ychwanegu gorchmynion penodol y mae'r farn yn newid y cyfeiriad. Cynhaliwyd profion yn y nodweddion canlynol:

 • pennawd, sy'n caniatáu cylchdroi'r camera ar y gweithle.
 • goTo: yn cael ei ddefnyddio i sefydlu barn yn ôl yr hyn yr hoffech ei weld yn 3D, a gallwch wneud animeiddiadau gyda'r offeryn hwn, megis gosod graddau penodol o pennawd i ail-greu animeiddio cylchdroi.
 • ToMap: yn cymryd cydlyniad o'r farn a'i roi ar y map 2D
 • toScreen: yn eich galluogi i nodi pwynt ar y map 2D a'i roi yn nes ymlaen yn yr olygfa 3D
 • hitTest: yn cael ei ddefnyddio i bennu'r nodweddion y mae pwynt penodol o fewn y farn

Maent hefyd diffiniedig sy'n creu 3D map adeiladu yr un offer i greu un 2d, fel defnyddio basemaps, haenau neu haenau sydd hefyd yn cael eu cefnogi, ar gyfer 2D (WMS, fectorau neu CSV).

Fodd bynnag, rhaid cymryd i ystyriaeth nad yw'r haenau 2D yn cynnwys y wybodaeth o "Z" (uchder), dyna pam i fodelu data, mae angen cael haenau sy'n gysylltiedig â 3D fel cymylau pwynt, carcharorionneu dyrchafu. O fewn yr API, gallwch wneud ymholiadau am yr haenau 3D hyn, megis pwyntiau drychiad penodol yn y golwg, yn y ddelwedd (1) y mae'r tir yn cael ei arsylwi yn wreiddiol, ac yn y ddelwedd (2) wrth iddo newid o'r ymholiad neu ymgynghoriad wedi'i wneud.

Dangoswyd enghreifftiau lluosog o sut mae'r data'n cael ei gynrychioli, er enghraifft, pa ddata y gefnogaeth SceneLayers (pwyntiau), a'r gwrthrychau 3D (Gwrthrychau 3D).

Ar gyfer dinasoedd mawr sy'n cynrychioli gwrthrychau 3D yn herrramienta pwerus, fel y gallwch weld, nid yn unig y lleoliad gofodol y gwrthrych ond mae ei pherthynas cyfaint â'r amgylchedd, fel chi yn gallu ychwanegu carácteríisticas cynhenid ​​pob y gwrthrychau. Mae'r ddelwedd ganlynol yn dangos sut y dewisodd adeilad hap yn Ninas Efrog Newydd, a gellir gweld ei holl nodweddion. Yn yr un modd, gellid paratoi ymholiadau lluosog yn ôl y strwythurau, megis: lle mae strwythurau penodol wedi'u lleoli sydd â amrediad uchder penodol neu ddiffiniad llwybr gorau posibl

Yn cefnogi trin haenau fel IntegratedMeshLayer, sy'n bloc o wybodaeth gan synwyryddion fel drones. Nid ydynt yn cynnwys gwybodaeth ynysig o bob strwythur fel y delwedd flaenorol, ond mae'n faes o wybodaeth gyda nodweddion 3D.

Fel ar gyfer y cymylau pwynt, gallwch chwarae gyda maint y pwyntiau i gael gwell delweddu o'r data, gan y gall pob haen bwynt gael biliynau o bwyntiau gwybodaeth, ond nid ydynt yn cael eu cynrychioli fel gwrthrych 3D ei hun.

Maent yn nodi'r defnydd o symboleg mewn data 3D, a gyflwynir mewn siapiau gwastad / fflat, a'r symboleg cyfaint sy'n gysylltiedig â'r gwrthrychau a grëwyd yn 3D. Gall y rhain fynd mewn arddulliau penodol yn ôl y math o wrthrych. Dangosodd y defnydd o'r Extrudes a elwir yn "lliw" y strwythur yn ôl ei nodweddion,

Dangoswyd y mathau o rendr y gellir eu defnyddio: syml, lle mae gan yr holl wrthrychau un symboleg, y unigrywValueRenderer lle gallwch chi gategoreiddio'r gwrthrychau, yn ôl priodoldeb, a'r DosbarthBreakRenderer lle mae nodweddion pob gwrthrych yn cael eu harsylwi mewn perthynas â dosbarth: yn yr achos hwn nodwyd faint o bellter o'r adeilad y mae'n ei gymryd i fynd i'r system drafnidiaeth gyhoeddus.

Dangosodd y cyflwynwyr, yn y cyfnod byr, Webinar, yr holl fanteision o ddefnyddio API ArcGIS ar gyfer Javascript, gan gynnwys:

 • Widgets 3D: gydag arddangosiad rhyngweithiol, maent yn nodi'r pellter rhwng gwrthrychau, yn llorweddol ac yn fertigol.
 • Adeiladu ceisiadau: o'r lleoliad a'r gwrthrychau 3D.
 • Modd olygfa SceneView: yn diffinio cynnwys ac arddull yr olwg 3D a gellir ei lwytho i fyny i Portal for ArcGIS.
 • Mae mesuriadau geodesig: nid yn unig yn canolbwyntio ar strwythurau'r wyneb, ond hefyd yn caniatáu mesur pellteroedd yn y byd.
 • Ceisiadau Adeiladu, modelu 3D yn ôl y gofod realiti a gyflwynwyd, llinellau neu swigod yn galw lle mae nodweddion penodol yn cael eu nodi, megis tagiau sydd ar lwyfannau fel Google Earth, yn yr achos hwn 3D
 • Symleiddio'r: ddefnyddio i buro neu labeli hidlo neu nodweddion sydd eu hangen i ei weld ar y map 3D, gan osgoi llawer o labeli nad ydynt yn caniatáu delweddu priodol, ac yn achosi sŵn wrth leoli rhywbeth penodol.

Yn dilyn yr arddangosiadau o bob nodwedd a ymgorfforir i mewn ArcGIS API ar gyfer Javascript, yn dangos y newyddion i'w cyflwyno yn y fersiwn 4.10 newydd. Lle bydd gennych y posibilrwydd o:

 • Adeiladu'r Haen Golygfa
 • Teclyn sleisio: a fydd yn trosglwyddo gwybodaeth a gynlluniwyd yn flaenorol i wrthrych 3D
 • Llwytho llawer o ddata: nid yn unig yn cyfateb i ddinas benodol, ond yn genedlaethol (gwlad).
 • Rhowch hidlwyr cwmwl

Cyfraniadau y seminar hon i geoengineering

Yn fyr, mae'r pwnc yn ddilys iawn; gan gofio bod y tueddiadau tuag at Gefeilliaid Digidol a Dinasoedd Smart yn gofyn bod y tu hwnt i feddwl am reoli gwybodaeth, y mae ei modelu wedi cael ei goresgyn yn fawr, y rhoddir sylw i'r integreiddio â modelu'r llawdriniaeth. Mae'r farchnad yn fawr, yn addawol ac hyd yn hyn mae ganddi lawer o atebion bron i weithio'n syth i'r defnyddiwr olaf; er i'r rhai ohonom sy'n defnyddio technoleg i wneud offer nad ydynt yn tun, mae'r ffordd yn dal yn galed. Mae hyn yn awgrymu, gan gyd-fynd â'r dimensiynau eraill megis amser, cost a chylchred bywyd y prosesau; nid ar lefel y data a thechnoleg, gan ein bod yn mynnu yn thema glir, ond mae addasu yn llai poenus i weithredoedd defnyddiwr bywyd go iawn i gyfryngwyr yn y gadwyn trafodiad pasio drwy wybodaeth ofodol. O'r ochr ESRI, data adeiladu braidd yn anodd, oherwydd er y gall data nawr yn integreiddio BIM adeiladu ar Revit, yn dal i edrych fel dau fyd ar wahân y mae angen trawsnewid cymhleth. Efallai y bydd y gwaith yswiriant newydd yn cael ei ddefnyddio ar fodelau BIM, ond mae gormod o wybodaeth CAD i gario amodau dan do gyda mannau poligonizados, gweddluniau a hyd yn oed haenau gwastraffus ei safoni.

Fodd bynnag, os yw teilyngdod yn haeddu Esri, yw'r cynnydd sy'n cymryd o ran delweddu deniadol a syml. Gallaf eisoes ddychmygu siomedigaethau Don Jack, gyda'i opteg o "gadewch i ni ei gwneud yn hawdd" arweinwyr llinellau fertigol AutoDesk, yn y briodas hwyr ond lwyddiannus honno lle mae «bron yn gais ArcGIS Pro»Fe ddylech chi ddod o hyd o dan y taflenni fel esgidiau gyda nifer o ddarnau sy'n cyfeirio at yr un peth ond gydag anawsterau i symleiddio hanfod y canlyniad bod y topograffeg, Peirianneg Ddiwydiannol, Peirianneg Sifil a Phensaernïaeth yn chwilio amdano. A bod tuedd symlrwydd y map artistig a gafodd y GIS, mae'n rhaid iddo fyw'r CAD confensiynol o hyd, gan mai anghofio felly yw bod awyren yn ddim yn fodd, ond mai'r peth pwysig yw rhoi'r adeilad ar waith.

arferion da GIS modelu, ysgafn, yn canolbwyntio ar dynnu o realiti a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer hybrid CAD / BIM, a fydd am gyfnod orfod byw oherwydd fabwysiadu BIM mewn llawer o wledydd yn mynd yn hir, yn enwedig gan y rheoliadau ineptitude roedd swyddogion hen ffasiwn wedi pasio ar ddwy lythyr cyntaf gweledigaeth AECO.

Bydd y ras yn ddiddorol yn y blynyddoedd i ddod, mewn duedd debyg iawn i ddod â llif parhaus y dilyniant CAD-GIS-BIM-DigitalTwin-SmartCity; fel y gwelir gan gamau gweithredu ar ochr Siemens / Bentley wrth gaffael atebion megis CityPlanner a rhyddhau ffynhonnell agored ar Javascript.

Ar hyn o bryd, rydyn ni'n rhoi credyd i Esri am yr ymdrech synergedd honno gydag AutoDesk, y tu hwnt i integreiddio data / technoleg, mewn dull integreiddio proses / actor. Yn y pen draw, mae'n well i'r defnyddwyr, y mae'n rhaid inni sicrhau'r cam hwnnw i ddysgu sut i ddeall modelau a chod; i ddechrau o leiaf cwrs ArcGIS Pro da a Javascript sylfaenol.

Dyma rai o'r cyrsiau yr ydym yn eu hargymell i'ch cadw'n ddiweddar, ar brisiau fforddiadwy.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.