Modelu data gwe 3D gydag API-javascript: Esri Advances

Pan fyddwn yn gweld y swyddogaeth ArcGIS Campws Smart gyda thasgau fel llwybrau teithio rhwng desg ar y trydydd llawr yr adeilad Gwasanaethau Proffesiynol ac un yn y Q Awditoriwm, o ganlyniad i ddau tir tu ac integreiddio data BIM, rydym yn dod o hyd i Mae integreiddio llifo Geo-beirianneg i mewn i weledigaeth rwymol yn agos iawn.

Ac er gwaethaf y ffaith bod tasgau difrifol ar goll i gynnal prif ddull rheoli data (MDM) ar gyfer pwynt gwirionedd rhwng realiti ysgafn GIS, realiti manwl BIM a'r digwyddiadau cymhwysiad mewn bywyd go iawn sy'n rhedeg ar y pwyntydd hwn. Rydym hefyd yn sylweddoli bod yr holl ymarferoldeb hwn yn rhedeg ar borwyr gwe, gyda rhywfaint o Python ar gyfer arferion ond yn enwedig gydag iaith mor ysgafn â javascript.

Yn anochel, mae'n ein hatgoffa, y bydd yn rhaid i'r geomategwyr a'r peirianwyr fynd gam ymhellach i ddeall modelau, a chodau rhaglennu.

Mae hefyd yn bwysig nodi'r newid tueddiad o amgylcheddau bwrdd gwaith trwm i bytiau cod porwr ysgafn. Siawns na aeth gwyddonydd cyfrifiadurol a wnaeth gelf gyda gwrthrychau gweinydd GIS, Gis Engine neu Gis allan o law pan welodd sut roedd Taflen yn gweithio mewn cwrs ar MappingGis; Ni fyddwn i'n synnu pe bai'n mynd i neidio dros y bedd i'w fentor rhagflaenol.

Hyd nes y fersiwn ArcGis Dan Do nesaf, mae'r erthygl hon yn crynhoi cyfuniad o fewnwelediadau Lau - merch ddirfawr sy'n cydweithio â'r wefan hon - a barn cyd-destun golygydd Geofumadas.com, ar y weminar ddiweddar “Cyflwyniad i 3D ar y We gyda'r ArcGIS API ar gyfer Javascript ".

I ddechrau, ymddangosodd arddangoswyr y weminar gyda bachyn da ar y pwnc o ddefnyddio 3D mewn cymwysiadau ArcGIS, a sut mae'n amlygu ei hun ar lwyfannau: gwyliwr golygfa, Mapiau Stori, neu'r Adeiladwr Apiau Gwe yn dibynnu ar bwrpas yr astudiaeth.

Roedd yn bwysig bod y cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig â'r thema 3D yn cael eu diffinio o'r cychwyn cyntaf, yn enwedig oherwydd y tu hwnt i ddangos cyfrolau, mae'n ceisio modelu prosesau. Hefyd yr agwedd sy'n dal yn hollbwysig o ran gofynion system sylfaenol i redeg prosesau sy'n gysylltiedig â'r math hwn o ddata sy'n hollol wahanol i 2D, fel cerdyn graffeg da, cefnogaeth OpenGL wedi'i gynnwys yn y porwr w / WebGL.

Os na, rhowch wybod iddynt wrth ffrindiau SELPER, yn y cwrs godidog o reoli asedau mewn technolegau GIS, a oedd â'i rwystrau cyn y fersiynau OpenGL o gardiau graffeg Nvidia y Brifysgol lle cafodd ei ddatblygu.  Wedi'i gynyddu'n esbonyddol gan brotestiadau myfyrwyr Bogota a'i gwnaeth yn anodd gwneud digon o brofion y diwrnod cynt.

Yn ogystal, maent yn datgelu lansiad cymorth i redeg yr offeryn ar ddyfeisiau symudol megis ffonau cell neu tabledi.

Yn y cyflwyniad a gynhaliwyd nifer o enghreifftiau neu arddangosiadau, er mwyn deall sut y mae'r API ar gyfer swyddogaethau JavaScript a sut y caiff data ei rhyng-gysylltiedig i gynhyrchu 3D modelu, gan ddechrau gyda'r llwyth o haenau neu wybodaeth i WebScene ac yn ddiweddarach ei modelu / rendro 3D yn Screeneview,

Integreiddio technolegol

Mae'r bensaernïaeth o fath 4.x ac mae'n cynnwys cydrannau gweledol a barochr, yn ogystal â derbyn haenau lluosog o wybodaeth o wahanol ffynonellau data. Mae'r bensaernïaeth hon yn rhagori dros 3.x oherwydd bod delweddu 3D ar gael ar gyfer y lefel hon yn unig. Defnyddir yr offer Webscene a SceneView i reoli data 3D ac maent wedi'u hintegreiddio'n llawn i'r API, yn ogystal â sut y gellir addasu modelu 3D i'r data sydd ar gael mewn cymwysiadau blaenorol.

Gydag enghreifftiau, fe wnaethant nodi'r gwahaniaeth gweledol rhwng data 2D a 3D a sut i fynd o olwg map 2D WebScene i SceneView 3D, trwy'r codau javascript. Mae trin y camera yn syml, gan ychwanegu rhai gorchmynion penodol mae'r golygfeydd yn newid y cyfeiriad. Perfformiwyd profion ar y nodweddion canlynol:

 • pennawd, sy'n caniatáu cylchdroi'r camera ar y gweithle.
 • goTo: yn cael ei ddefnyddio i sefydlu barn yn ôl yr hyn yr hoffech ei weld yn 3D, a gallwch wneud animeiddiadau gyda'r offeryn hwn, megis gosod graddau penodol o pennawd i ail-greu animeiddio cylchdroi.
 • ToMap: yn cymryd cydlyniad o'r farn a'i roi ar y map 2D
 • toScreen: yn eich galluogi i nodi pwynt ar y map 2D a'i roi yn nes ymlaen yn yr olygfa 3D
 • hitTest: yn cael ei ddefnyddio i bennu'r nodweddion y mae pwynt penodol o fewn y farn

Maent hefyd diffiniedig sy'n creu 3D map adeiladu yr un offer i greu un 2d, fel defnyddio basemaps, haenau neu haenau sydd hefyd yn cael eu cefnogi, ar gyfer 2D (WMS, fectorau neu CSV).

Fodd bynnag, rhaid cymryd i ystyriaeth nad yw'r haenau 2D yn cynnwys y wybodaeth o "Z" (uchder), dyna pam i fodelu data, mae angen cael haenau sy'n gysylltiedig â 3D fel cymylau pwynt, carcharorionneu dyrchafu. O fewn yr API, gallwch wneud ymholiadau am yr haenau 3D hyn, megis pwyntiau drychiad penodol yn y golwg, yn y ddelwedd (1) y mae'r tir yn cael ei arsylwi yn wreiddiol, ac yn y ddelwedd (2) wrth iddo newid o'r ymholiad neu ymgynghoriad wedi'i wneud.

Fe wnaethant ddangos sawl enghraifft o sut mae'r data'n cael ei gynrychioli, er enghraifft, pa ddata y mae'r SceneLayers (pwyntiau), a'r gwrthrychau 3D (Gwrthrychau 3D) yn eu cefnogi.

Ar gyfer dinasoedd mawr, mae cynrychiolaeth gwrthrychau 3D yn offeryn pwerus, gan ei bod yn bosibl gweld nid yn unig leoliad gofodol y gwrthrych, ond hefyd ei gyfaint, ei berthynas â'r amgylchedd, yn ogystal â nodweddion cynhenid ​​pob un ohonynt. y gwrthrychau. Mae'r ddelwedd isod yn dangos sut y gwnaethon nhw ddewis adeilad ar hap yn Ninas Efrog Newydd, a gellir gweld ei holl briodoleddau. Yn yr un modd, gellid paratoi sawl ymholiad yn ôl y strwythurau, megis: lle mae rhai strwythurau sydd ag ystod uchder benodol neu ddiffiniad o'r llwybrau gorau posibl wedi'u lleoli

Yn cefnogi trin haenau fel IntegratedMeshLayer, sy'n bloc o wybodaeth gan synwyryddion fel drones. Nid ydynt yn cynnwys gwybodaeth ynysig o bob strwythur fel y delwedd flaenorol, ond mae'n faes o wybodaeth gyda nodweddion 3D.

Fel ar gyfer y cymylau pwynt, gallwch chwarae gyda maint y pwyntiau i gael gwell delweddu o'r data, gan y gall pob haen bwynt gael biliynau o bwyntiau gwybodaeth, ond nid ydynt yn cael eu cynrychioli fel gwrthrych 3D ei hun.

Fe wnaethant nodi'r defnydd o symboleg mewn data 3D, a gyflwynir mewn siapiau gwastad / gwastad, a'r symboleg cyfaint sy'n gysylltiedig â gwrthrychau a grëwyd mewn 3D. Gall y rhain fod mewn arddulliau penodol yn ôl y math o wrthrych. Fe wnaethant ddangos y defnydd o Extrudes, fel y'i gelwir, i “liwio” y strwythur yn ôl ei briodoleddau,

Dangoswyd y mathau o rendr y gellir eu defnyddio: syml, lle mae gan yr holl wrthrychau un symboleg, y unigrywValueRenderer lle gallwch chi gategoreiddio'r gwrthrychau, yn ôl priodoldeb, a'r DosbarthBreakRenderer lle mae nodweddion pob gwrthrych yn cael eu harsylwi mewn perthynas â dosbarth: yn yr achos hwn nodwyd faint o bellter o'r adeilad y mae'n ei gymryd i fynd i'r system drafnidiaeth gyhoeddus.

Dangosodd y cyflwynwyr, yn y cyfnod byr, Webinar, yr holl fanteision o ddefnyddio API ArcGIS ar gyfer Javascript, gan gynnwys:

 • Widgets 3D: gydag arddangosiad rhyngweithiol, maent yn nodi'r pellter rhwng gwrthrychau, yn llorweddol ac yn fertigol.
 • Adeiladu ceisiadau: o'r lleoliad a'r gwrthrychau 3D.
 • Modd olygfa SceneView: yn diffinio cynnwys ac arddull yr olwg 3D a gellir ei lwytho i fyny i Portal for ArcGIS.
 • Mae mesuriadau geodesig: nid yn unig yn canolbwyntio ar strwythurau'r wyneb, ond hefyd yn caniatáu mesur pellteroedd yn y byd.
 • Ceisiadau Adeiladu, modelu 3D yn ôl y gofod realiti a gyflwynwyd, llinellau neu swigod yn galw lle mae nodweddion penodol yn cael eu nodi, megis tagiau sydd ar lwyfannau fel Google Earth, yn yr achos hwn 3D
 • Symleiddio'r: ddefnyddio i buro neu labeli hidlo neu nodweddion sydd eu hangen i ei weld ar y map 3D, gan osgoi llawer o labeli nad ydynt yn caniatáu delweddu priodol, ac yn achosi sŵn wrth leoli rhywbeth penodol.

Yn dilyn yr arddangosiadau o bob nodwedd a ymgorfforir i mewn  ArcGIS API ar gyfer Javascript, yn dangos y newyddion i'w cyflwyno yn y fersiwn 4.10 newydd. Lle bydd gennych y posibilrwydd o:

 • Adeiladu'r Haen Golygfa
 • Teclyn sleisio: a fydd yn trosglwyddo gwybodaeth a gynlluniwyd yn flaenorol i wrthrych 3D
 • Llwytho llawer o ddata: nid yn unig yn cyfateb i ddinas benodol, ond yn genedlaethol (gwlad).
 • Rhowch hidlwyr cwmwl

Cyfraniadau y seminar hon i geoengineering

Yn fyr, mae'r pwnc yn ddilys iawn; gan gofio bod y tueddiadau tuag at Gefeilliaid Digidol a Dinasoedd Clyfar yn mynnu, y tu hwnt i feddwl am reoli gwybodaeth, y mae ei fodelu wedi'i ragori yn fawr, y dylid mynd i'r afael ag integreiddio â modelu gweithrediadau. Mae'r farchnad yn eang, yn addawol a hyd yma mae ganddi eisoes lawer o atebion un contractwr bron ar gyfer y defnyddiwr terfynol; er i'r rhai ohonom sy'n defnyddio technoleg i wneud offer di-tun, mae'r ffordd yn dal yn galed. Mae hyn yn awgrymu, cydgyfeirio'r dimensiynau eraill fel amser, cost a chylch bywyd y prosesau; nid ar lefel y data a'r dechnoleg, sydd, fel yr ydym yn mynnu, yn fater clir, ond yn yr addasiad llai poenus i weithredoedd bywyd go iawn y defnyddiwr cyn cyfryngwyr yn y gadwyn drafodion sy'n pasio trwy wybodaeth ofodol. O ochr ESRI, mae adeiladu data braidd yn feichus, oherwydd er y gallwch chi eisoes integreiddio data BIM a adeiladwyd ar Revit, mae'n dal i gael ei ystyried yn ddau fyd ar wahân sydd angen trawsnewidiad cymhleth. Mae'n siŵr y bydd modd defnyddio'r gweithiau newydd ar fodelau BIM, ond mae gormod o wybodaeth CAD y mae dod â hi i amodau dan do, gyda lleoedd polygonized, drychiadau a haenau wedi'u normaleiddio yn dal yn ddrud.

Fodd bynnag, os yw Esri yn haeddu clod, mae'n ddatblygiad delweddu deniadol a syml. Gallaf eisoes ddychmygu siomedigaethau Don Jack, gyda'i opteg o «gadewch i ni ei gwneud hi'n hawdd» arweinwyr llinellau fertigol AutoDesk, yn y briodas hwyr ond lwyddiannus honno lle «bron yn gais ArcGIS Pro»Rhaid i chi ddod o hyd o dan y dalennau fel esgid gyda sawl darn sy'n pwyntio at yr un peth ond gydag anawsterau i symleiddio hanfod y canlyniad y mae topograffi, Peirianneg Ddiwydiannol, Peirianneg Sifil a Phensaernïaeth yn ei geisio. Ac mae'n rhaid bod tueddiad symlrwydd y map artistig a ddioddefodd y GIS, yn dal i gael ei brofi gan CAD confensiynol, oherwydd yr arfer hwnnw o anghofio mai dim ond cyfrwng yw cynllun, ond mai'r peth pwysig yw rhoi'r adeilad ar waith.

arferion da GIS modelu, ysgafn, yn canolbwyntio ar dynnu o realiti a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer hybrid CAD / BIM, a fydd am gyfnod orfod byw oherwydd fabwysiadu BIM mewn llawer o wledydd yn mynd yn hir, yn enwedig gan y rheoliadau ineptitude roedd swyddogion hen ffasiwn wedi pasio ar ddwy lythyr cyntaf gweledigaeth AECO.

Bydd y ras yn ddiddorol yn y blynyddoedd i ddod, mewn duedd debyg iawn i ddod â llif parhaus y dilyniant CAD-GIS-BIM-DigitalTwin-SmartCity; fel y gwelir gan gamau gweithredu ar ochr Siemens / Bentley wrth gaffael atebion megis CityPlanner a rhyddhau ffynhonnell agored ar Javascript.

Am y tro, gadewch i ni roi clod i Esri am yr ymdrech synergedd honno gydag AutoDesk, y tu hwnt i integreiddio data / technoleg, mewn dull integreiddio proses / actor. Yn y diwedd, mae'n fantais i'r defnyddwyr, sydd ar ôl i warantu'r cam hwnnw i ddysgu deall modelau a chod; i ddechrau o leiaf cwrs ArcGIS Pro da a hanfodion Javascript.

Dyma rai o'r cyrsiau yr ydym yn eu hargymell i'ch cadw'n ddiweddar, ar brisiau fforddiadwy.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.