Golygu sain a fideo gyda Screencast-o-matic ac Audacity.

Pan fyddwch am i arddangos unrhyw offeryn neu broses, mae'r rhan fwyaf proffesiynol yn troi at tiwtorialau fideo tudalennau ar y pwnc arbenigol, a dyna pam y dylai y rhai sy'n ymroddedig i gynhyrchu cynnwys amlgyfrwng yn cymryd i ystyriaeth ffactorau a allai effeithio ar adnoddau yn ystod ei greu , fel sain. Bydd yr erthygl hon yn dangos rhai offer i olygu sain a fideo ar ôl ei greu, bydd y rhain yn caniatáu dileu, mewnosod delweddau neu leihau synau a allai rwystro eglurder y tiwtorial fideo.

Dylid cymryd i ystyriaeth, yn dibynnu ar y dull o araith y siaradwr, yr amgylchedd lle mae cofnod, ac adnoddau fel meicroffonau (gan gynnwys ei sefyllfa, pellter oddi wrth y siaradwr neu rhwbio), gwahanol fathau o synau wedi, megis: anadl ysgafn neu gryf, synau allanol fel gwynt, glaw, grisiau, trin offer (cliciwch llygoden neu cliciwch), os oes gennych sgript fideo ar bapur gallech hefyd yn clywed y sain o ddail, ymhlith nifer o rai eraill sydd wedyn yn ei gwneud yn anodd mae'r adnodd amlgyfrwng yn bleser i'r gwrandawr ac yn hawdd ei ddeall.

Mae'n ar gyfer yr uchod yn cyflwyno tiwtorial ar sut i allforio, golygu a mewnforio sain yna ar ôl cofnodi'r sain, a sut i ychwanegu cyflwyniad delwedd a theitlau mewn fideo ar ôl gorffen recordio.

Mewnbwn data

I ddechrau, dewisir tiwtorial fideo sydd wedi'i wneud o'r blaen gyda'i sain wedi'i gynnwys, ar gyfer yr enghraifft hon, byddwn yn defnyddio un yn fformat .mp4. Fel y defnyddir meddalwedd ar gyfer golygu screencast-o-matic ar gyfer fideo a Audacity ar gyfer y sain. Yn yr un modd, fel cyflwyniad gwell, bydd delwedd sy'n nodi'r hyn y mae'r tiwtorial yn ei olygu yn cael ei fewnosod ar ddechrau'r fideo.

Gofynnwyd i ni am diwtorial fideo o drefnfa glustog gan ddefnyddio ArcGIS PRo, y mae'n rhaid inni wneud yr addasiadau canlynol:

 • Newid maint y cynfas i 1280 x 720.
 • Disgrifiwch ddelwedd a thestun ar ddechrau a diwedd y fideo.
 • Golygu sain, glanhau sŵn cefndir a synau heb eu cynllunio.

Dilyniant y camau

Mae'r gyfres o gamau yr ydym yn eu nodi yn gryn gryno, ond yn y fideo a gyflwynir ar y diwedd gellir ei weld yn fanylach. Cyn dechrau'r broses, rhaid gosod y rhaglenni uchod ar y cyfrifiadur, screencast-o-matic y Audacity,

1 Golygu fideo

 • Cam 1. Agor y fideo: Mae'n dechrau llwytho'r fideo ar y llwyfan screencast-o-matic, wrth ei agor bydd yn dangos yr opsiwn i'w golygu lle bydd y sain yn cael ei dynnu a fydd yn cael ei addasu yn ddiweddarach a hefyd gosodir yr offer i osod delwedd cyflwyniad y videotutorial. Nid ydym yn rhoi manylion mwy am yr hyn y mae screencast-o-matic yn ei wneud oherwydd yr oeddem yn ei wneud o'r blaen erthygl o'r blaen.

 • Cam 2. Delio delwedd i fideo: Pan fyddwch yn agor yr opsiwn golygu, ffenestr newydd, lle mae'r offer yn cael eu lleoli, i fynd i mewn i'r ddelwedd arddangos at y fideo yn cael ei arddangos, mae'n rhaid i chi ddewis y ddelwedd opsiwn droshaen, y ffeil cyfatebol yn cael ei chwilio ac ymestyn neu gontractau, yn ôl yr amser bod yn rhaid ichi gyflwyno'r fideo.

 • Cam 3. Trosi testun i fideo: Yna rhoddir y teitl cyfatebol, yn y testun offeryn superbpose a gosodir y paramedrau o ran teipograffeg, lliw a maint, a phan fydd yn barod, derbynnir y newidiadau.

 • Cam 4. Copïwch gorgyffyrddau i ran arall o'r fideo: ddau gorgyffwrdd yn cael eu copïo, y ddelwedd cychwyn fel teitl, gosod ar ddiwedd y fideo i gwblhau'r modd tiwtorial, wedi ei leoli ar y map y fideo pen a'r eitemau copïo yn cael eu gludo.

Golygu sain

Ar gyfer golygu sain, rydym yn defnyddio'r rhaglen Audacity, sy'n rhad ac am ddim ac yn ffynhonnell agored, gallwch gofnodi, golygu, mewnforio ac allforio sain. Mae ganddi swyddogaethau megis digido unrhyw fath o sain sy'n dod o ffynonellau megis casetiau neu gofnodion finyl. Mae ar gael ar gyfer Windows, Mac OsX, ac Ubuntu, nid oes angen gosod y rhaglen gan fod ganddo fersiwn symudol hefyd.

 • Cam 1. Allforiwch y sain mewn fformat .wav: Pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'r opsiwn golygu o screencast-o-matic, mae panel lle mae'r gerddoriaeth neu'r sain sy'n cynnwys y fideo wedi ei leoli, bydd y sain hon yn cael ei dynnu a'i allforio yn fformat wav i allu golygu'r rhaglen Audacity,
 • Cam 2. Agorwch y sain yn Audacity: Ar ôl tynnu'r sain, mae'n agor yn y rhaglen Audacity, gyda'r opsiwn File - Open, wrth lwytho yn y system, gallwch weld y map sain sydd wedi'i allforio o screencast. Yn y rhaglen hon gallwch lwytho nifer o lwybrau. Mae'n bwysig gwrando ar y ffeil cyfan i benderfynu pa rannau rhaid eu distewi neu dorri, dylech fod yn ymwybodol, os rhan o'r sain yn ni fydd toriad yn cyd-fynd ar ôl tro y fideo ei argymell os oes camgymeriad i ddefnyddio'r offeryn i tawelwch am mae estyniad yr sain yn parhau i gyd-fynd â'r fideo.

Os na chlywir clywed y sain yn y rhaglen, mae'n rhaid i'r meicroffon gael ei ffurfweddu, mae'r dewisiadau golygu - dyfeisiau - y ddewislen chwarae wedi ei leoli yn y prif banel. Mae angen i chi ddewis y cymorth clywed yr ydym yn ei ddefnyddio mewn gwirionedd.

 • Cam 3. Lleihau sŵn: Ar gyfer lleihau sŵn, dewisir segment tawelwch, i ddal y sŵn i'w ddewis; gwneir hyn yn y fwydlen effeithiau, lleihau sŵn. Mae pob ffeil sain drwy wasgu CTRL + A, neu o'r brif ddewislen dewiswch yr offeryn a oes opsiwn a ddewisir, yna yr offeryn Lleihau Sŵn ddewislen Effaith wedi ei leoli Yna dethol. Yn ddiweddarach agorir ffenestr lle mae'r paramedrau wedi'u pennu, ar gyfer yr achos hwn cânt eu cadw yn ddiofyn ac rydych chi'n dewis derbyn i redeg y broses. Bydd ffenestr arall yn ymddangos yn nodi pryd y gadawodd y gostyngiad sŵn a'r amcangyfrif o amser y byddai'r cam hwn yn dod i ben.

Yn y ddewislen Effaith, mae llawer o offer i gael eu cymhwyso yn y sain os oes angen yn cael eu lleoli, gallwch ddileu synau cliciwch llygoden, normaleiddio sain, gwella lefel bas, cefn, ailadrodd, cywasgu neu newid y cyflymder.

 • Cam 4. Synau glân heb eu cynllunio: wedyn lleihau sŵn, penderfynir bod rhannau o'r sain yn cynnwys sŵn annisgwyl neu ryw fath o wall, gyda'r cyrchwr o amgylch y sŵn cyfatebol gofod (4), ac ar gyfer mwy o gywirdeb yn cael ei ddewis yn y botymau dewis a ddefnyddir chwyddo (+) a (-). Mae hynny'n eich galluogi i ehangu neu leihau'r map sain ac yn hawdd dod o hyd i'r sŵn i'w ddileu.
 • Botwm Torri: gyda'r botwm hwn, dim ond y darn a ddewisir gan y cyrchwr y byddwch yn ei gael, hynny yw, mae'n dynnu dim ond un gofod o'r sain. Os oes angen torri rhan o'r sain, heb addasu neu ddileu'r gweddill, defnyddir yr offeryn siswrn.
 • Botwm symud: mae'r botwm hwn yn dewis synau blino ac yn dileu'r holl olion.
 • Symud i mewn ac allan: mae'n helpu i weledu'r map sain yn well.

Wrth gwrs, fel y gwelwch, mae AudaCity yn caniatáu gwneud mwy o gydbwysedd glanhau a thôn, er mwyn sicrhau sain o ansawdd da iawn. Yn y fideo hwn, mae'n canolbwyntio ar leihau sŵn amgylchynol a glanhau seiniau heb eu cynllunio mewn eiliadau o dawelwch.

Fel y gwelsoch, nid ydym wedi defnyddio'r opsiwn i dorri sain, ond i dawelu'r sŵn nas cynlluniwyd, gan ein bod yn gofalu bod y ffeil yn cadw'r amser er mwyn peidio â cholli syncroniaeth gyda'r fideo. Os mai dim ond clywedol, byddem yn sicr yn ei dorri i leihau taweliadau diangen, y bydd fideo neu ddelweddau wedi'u cydamseru â'r sain derfynol yn cael eu hychwanegu ato.

Mae'r swyddogaethau hyn yn caniatáu triniaeth hawdd o un neu ragor o draciau, gallwch ddadwneud unrhyw newid os caiff toriad neu dawelwch ei gymhwyso yn ystod golygu, mae hefyd yn cael llwybrau byr bysellfwrdd. Os oes angen, gyda'r rhaglen hon gallwch ychwanegu effeithiau sain i wella'r sain, megis adleisio, gwrthdroi neu dôn.

 • Cam 5. Allforio y sain a olygwyd yn Audacity: a phan fyddwch wedi gwneud yr argraffiad cyflawn o'r ffeil sain yn cael ei allforio i wav fformat (ond mae opsiynau eraill fel .mp3, -aiff, .ogg neu .au) yn y ddewislen File - Allforio fel wav, y cam yn cael ei wneud i fynd i mewn eto yn y fideo drwodd screencast-o-matic,

 • Cam 6. Newid maint cynfas y fideo: Ar ôl ar ôl cwblhau'r broses o olygu sain a fideo, ewch ymlaen i gadw'r ffeil, gan gymryd i ystyriaeth y ar gyfer gwell dylai edrych ar y maint cynfas y fideo yn 1280 720 x, os nad yw'r fideo yn cyfateb maint hwn, Gellir newid yn yr opsiwn cynfas, trwy ddewis 720p HD. Mae'r rhaglen yn caniatáu naill ai ychwanegu cefndiroedd du i'r maint nad yw'r fideo gwreiddiol yn ei orchuddio, neu'n ymestyn yr un presennol i'w ffitio hyd yn oed os byddwch yn colli segment oherwydd nad oedd gan y fideo yr un gyfran.
 • Pan ystyrir ei bod yn barod, mae'r botwm yn cael ei wasgu Wedi'i wneud, am cwblhewch yr enw, y fformat, os dangosir y cyrchwr, y lleoliad lle mae'r fideo yn cael ei allforio ac yn olaf dewiswch ansawdd yr allbwn recordio rhwng isel, arferol neu uchel, yn olaf cyhoeddir y fideo.

Mae'r ddau raglen yn cynnig cyfleustra golygu'r defnyddiwr, mae'n hawdd eu dysgu i berfformio'r math hwn o broses, yn enwedig i'r rhai sy'n rhan o'r ystafelloedd dosbarth 2.0 a defnyddio'r adnodd hwn fel cyfrwng addysgu.

Mae'r fideo a ddangosir yn grynodeb. Os ydych chi am gael mynediad i'r fideo llawn, gofynnwch amdani drwy'r post neu whatsapp sydd ar ben y wefan hon.

Un Ymateb i “Golygu sain a fideo gyda Screencast-o-matic ac Audacity.”

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.