Golygu sain a fideo gyda Screencast-o-matic ac Audacity.

Pan fyddwch chi eisiau dangos teclyn neu broses, mae'r rhan fwyaf o weithwyr proffesiynol yn troi at diwtorialau fideo ar dudalennau arbenigol ar y pwnc, a dyna pam mae'n rhaid i'r rhai sy'n ymroddedig i gynhyrchu cynnwys amlgyfrwng ystyried ffactorau a allai effeithio ar yr adnoddau yn ystod eu creu. , fel sain. Bydd yr erthygl hon yn dangos rhai offer i olygu sain a fideo ar ôl ei greu, bydd y rhain yn caniatáu dileu, mewnosod delweddau neu leihau synau a allai rwystro eglurder y tiwtorial fideo.

Dylid cymryd i ystyriaeth, yn dibynnu ar y dull o araith y siaradwr, yr amgylchedd lle mae cofnod, ac adnoddau fel meicroffonau (gan gynnwys ei sefyllfa, pellter oddi wrth y siaradwr neu rhwbio), gwahanol fathau o synau wedi, megis: anadl ysgafn neu gryf, synau allanol fel gwynt, glaw, grisiau, trin offer (cliciwch llygoden neu cliciwch), os oes gennych sgript fideo ar bapur gallech hefyd yn clywed y sain o ddail, ymhlith nifer o rai eraill sydd wedyn yn ei gwneud yn anodd mae'r adnodd amlgyfrwng yn bleser i'r gwrandawr ac yn hawdd ei ddeall.

Mae'n ar gyfer yr uchod yn cyflwyno tiwtorial ar sut i allforio, golygu a mewnforio sain yna ar ôl cofnodi'r sain, a sut i ychwanegu cyflwyniad delwedd a theitlau mewn fideo ar ôl gorffen recordio.

Mewnbwn data

I ddechrau, dewisir tiwtorial fideo sydd wedi'i wneud o'r blaen gyda'i sain wedi'i gynnwys, ar gyfer yr enghraifft hon, byddwn yn defnyddio un yn fformat .mp4. Fel y defnyddir meddalwedd ar gyfer golygu screencast-o-matic  ar gyfer fideo a Audacity ar gyfer sain. Hefyd, fel gwell cyflwyniad, bydd delwedd yn cael ei mewnosod ar ddechrau'r fideo sy'n nodi beth yw pwrpas y tiwtorial.

Gofynnwyd i ni am diwtorial fideo o drefnfa glustog gan ddefnyddio ArcGIS PRo, y mae'n rhaid inni wneud yr addasiadau canlynol:

 • Newid maint y cynfas i 1280 x 720.
 • Disgrifiwch ddelwedd a thestun ar ddechrau a diwedd y fideo.
 • Golygu sain, glanhau sŵn cefndir a synau heb eu cynllunio.

Dilyniant y camau

Mae dilyniant y camau rydyn ni'n eu nodi wedi'u crynhoi rhywfaint, ond yn y fideo sy'n cael ei gyflwyno ar y diwedd gellir ei weld yn fwy manwl. Cyn dechrau'r broses, rhaid gosod y rhaglenni uchod ar y cyfrifiadur, screencast-o-matic  y Audacity,

1 Golygu fideo

 • Cam 1. Agorwch y fideo: Mae'n dechrau llwytho'r fideo ar y llwyfan screencast-o-maticWrth agor, bydd yr opsiwn golygu yn cael ei ddangos lle bydd y sain yn cael ei thynnu a'i haddasu yn ddiweddarach ac mae'r offer i osod delwedd cyflwyno'r fideotutorial hefyd wedi'u lleoli. Nid ydym yn ymhelaethu ar yr hyn y mae screencast-o-matic yn ei wneud oherwydd gwnaethom o'r blaen erthygl o'r blaen.

 • Cam 2. Troshaenu'r ddelwedd i'r fideo: Pan fyddwch yn agor yr opsiwn golygu, ffenestr newydd, lle mae'r offer yn cael eu lleoli, i fynd i mewn i'r ddelwedd arddangos at y fideo yn cael ei arddangos, mae'n rhaid i chi ddewis y ddelwedd opsiwn droshaen, y ffeil cyfatebol yn cael ei chwilio ac ymestyn neu gontractau, yn ôl yr amser bod yn rhaid ichi gyflwyno'r fideo.

 • Cam 3. Troshaenwch y testun ar fideo: Yna rhoddir y teitl cyfatebol, yn y testun offeryn superbpose a gosodir y paramedrau o ran teipograffeg, lliw a maint, a phan fydd yn barod, derbynnir y newidiadau.

 • Cam 4. Copïwch droshaenau i ran arall o'r fideo: ddau gorgyffwrdd yn cael eu copïo, y ddelwedd cychwyn fel teitl, gosod ar ddiwedd y fideo i gwblhau'r modd tiwtorial, wedi ei leoli ar y map y fideo pen a'r eitemau copïo yn cael eu gludo.

Golygu sain

Ar gyfer golygu sain defnyddir y rhaglen Audacity, sy'n rhad ac am ddim ac yn ffynhonnell agored, gallwch recordio, golygu, mewnforio ac allforio sain. Mae ganddo swyddogaethau fel digideiddio unrhyw fath o sain o ffynonellau fel casetiau neu gofnodion finyl. Mae ar gael ar gyfer Windows, Mac OsX, ac Ubuntu, nid oes angen gosod y rhaglen gan fod ganddo fersiwn gludadwy hefyd.

 • Cam 1. Allforiwch y sain mewn fformat .wav: Pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'r opsiwn golygu o screencast-o-matic, mae panel lle mae'r gerddoriaeth neu'r sain sy'n cynnwys y fideo wedi ei leoli, bydd y sain hon yn cael ei dynnu a'i allforio yn fformat wav i allu golygu'r rhaglen Audacity,
 • Cam 2. Agorwch y sain yn Audacity: Ar ôl tynnu'r sain, mae'n agor yn y rhaglen AudacityGyda'r opsiwn File - Open, wrth ei lwytho i mewn i'r system gallwch weld y map sain sydd wedi'i allforio o ddarllediad sgrin. Gellir llwytho traciau lluosog i'r rhaglen hon. Mae'n bwysig gwrando ar y ffeil gyfan i benderfynu pa rannau i'w mudo neu eu torri, dylid cymryd i ystyriaeth, os torrir rhan o'r sain na fydd yn cyd-fynd ag amser y fideo yn ddiweddarach, argymhellir a oes gwall i ddefnyddio'r teclyn mud fel bod mae hyd y sain yn parhau i gyd-fynd â'r fideo.

Os na chaiff ei glywed wrth agor y sain yn y rhaglen, mae hyn oherwydd bod yn rhaid ffurfweddu'r meicroffon, mae'r ddewislen golygu - hoffterau - dyfeisiau - chwarae yn y prif banel. Yno, mae'n rhaid i chi ddewis y cymorth clywed rydych chi'n ei ddefnyddio mewn gwirionedd.

 • Cam 3. Lleihau sŵn: Ar gyfer lleihau sŵn, dewisir darn o dawelwch, i ddal y sŵn i'w ddewis; gwneir hyn yn y ddewislen effeithiau, lleihau sŵn. Yna dewisir y ffeil sain gyfan trwy wasgu CTRL + A, neu yn y brif ddewislen gallwch ddod o hyd i'r offeryn dethol, yno rydych chi'n dewis yr opsiwn, yna yn y ddewislen effaith mae'r offeryn lleihau sŵn wedi'i leoli. Yn dilyn hynny, mae ffenestr yn agor lle mae'r paramedrau wedi'u nodi, yn yr achos hwn cânt eu cadw'n ddiofyn a dewisir eu derbyn i redeg y broses. Bydd ffenestr arall yn ymddangos yn nodi pryd ddechreuodd y gostyngiad sŵn a'r amser amcangyfrifedig y byddai'r weithred hon yn ei chwblhau.

Yn y ddewislen Effaith, mae llawer o offer i gael eu cymhwyso yn y sain os oes angen yn cael eu lleoli, gallwch ddileu synau cliciwch llygoden, normaleiddio sain, gwella lefel bas, cefn, ailadrodd, cywasgu neu newid y cyflymder.

 • Cam 4. Glanhewch synau heb eu cynllunio: Ar ôl y gostyngiad sain, penderfynir bod rhannau o'r sain yn cynnwys synau annisgwyl neu ryw fath o wall, gyda'r cyrchwr dewisir y gofod cyfan sy'n cyfateb i'r sŵn (4), ac er mwyn bod yn fwy manwl gywir wrth ddewis botymau chwyddo (+) a (-). Mae hynny'n caniatáu ichi ehangu neu leihau'r map sain a dod o hyd i'r sŵn sydd i'w ddileu yn hawdd.
 • Botwm Torri: gyda'r botwm hwn, dim ond y darn a ddewisir gan y cyrchwr y byddwch yn ei gael, hynny yw, mae'n dynnu dim ond un gofod o'r sain. Os oes angen torri rhan o'r sain, heb addasu neu ddileu'r gweddill, defnyddir yr offeryn siswrn.
 • Botwm symud: mae'r botwm hwn yn dewis synau blino ac yn dileu'r holl olion.
 • Symud i mewn ac allan: mae'n helpu i weledu'r map sain yn well.

Wrth gwrs, fel y gwelsoch, mae AudaCity yn caniatáu ichi wneud mwy o lanhau sŵn a chydbwysedd tôn, er mwyn sicrhau sain o ansawdd da iawn. Yn y fideo hwn, mae'n canolbwyntio ar leihau sŵn amgylchynol a glanhau synau heb eu cynllunio mewn eiliadau tawel.

Fel y gwelsoch, nid ydym wedi defnyddio'r opsiwn i dorri sain, ond i dawelu'r sŵn heb ei gynllunio, gan ein bod yn meddiannu bod y ffeil yn cynnal yr amser er mwyn peidio â cholli cydamseriad â'r fideo. Pe bai'n ddim ond sain, byddem yn sicr yn ei dorri i leihau distawrwydd diangen, y bydd fideo neu ddelweddau wedi'u cydamseru â'r sain derfynol yn cael eu hychwanegu atynt.

Mae'r swyddogaethau hyn yn caniatáu trin un neu fwy o draciau yn hawdd, gallwch ddadwneud unrhyw newidiadau os cymhwysir toriad neu dawelwch wrth olygu, mae ganddo hefyd lwybrau byr bysellfwrdd. Os oes angen, gyda'r rhaglen hon gallwch ychwanegu effeithiau sain i wella'r sain, fel adlais, gwrthdroad neu dôn.

 • Cam 5. Allforiwch y sain wedi'i golygu yn Audacity: Ar ôl i'r golygu cyflawn o'r ffeil sain gael ei wneud, caiff ei allforio i fformat .wav, (fodd bynnag mae opsiynau eraill fel .mp3, -aiff, .ogg neu .au) yn y ffeil ddewislen - allforio fel .wav, y cam hwn. yn cael ei wneud i'w nodi eto yn y fideo drwyddo screencast-o-matic,

 • Cam 6. Newid maint cynfas fideo: Ar ôl cwblhau'r prosesau golygu sain a fideo, mae'r ffeil yn cael ei chadw, gan ystyried y dylai maint y cynfas fideo fod yn 1280 x 720 er mwyn delweddu'n well, os nad yw'r fideo yn cyfateb i'r maint hwn, gellir ei newid i opsiwn cynfas, gan ddewis 720p HD. Mae'r rhaglen yn caniatáu naill ai ychwanegu cefndiroedd du i'r maint nad yw'n cael ei gwmpasu gan y fideo wreiddiol, neu ymestyn yr un presennol i ffitio hyd yn oed os yw'n colli segment oherwydd nad oedd gan y fideo yr un gyfran.
 • Pan ystyrir ei bod yn barod, mae'r botwm yn cael ei wasgu Wedi'i wneud, am cwblhewch yr enw, y fformat, os dangosir y cyrchwr, y lleoliad lle mae'r fideo yn cael ei allforio ac yn olaf dewiswch ansawdd yr allbwn recordio rhwng isel, arferol neu uchel, yn olaf cyhoeddir y fideo.

Mae'r ddau raglen yn cynnig cyfleustra golygu'r defnyddiwr, mae'n hawdd eu dysgu i berfformio'r math hwn o broses, yn enwedig i'r rhai sy'n rhan o'r ystafelloedd dosbarth 2.0 a defnyddio'r adnodd hwn fel cyfrwng addysgu.

Crynodeb yw'r fideo a ddangosir. Os ydych chi eisiau mynediad i'r fideo llawn, gofynnwch amdano trwy e-bost neu whatsapp sydd ym mhennyn y wefan hon.

Un Ymateb i "Golygu sain a fideo gyda Screencast-o-matic ac Audacity."

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.