Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo'r cymunedau peirianneg, pensaernïaeth, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael. "Y tu mewn i MicroStation CONNECT Edition" , bellach ar gael mewn print yma ac fel llyfr electronig yn www.ebook.bentley.com

 

Mae'r set tair cyfrol yn canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth gadarn o hanfodion MicroStation ac yn dilyn dull cam wrth gam sy'n cynnwys ymarferion ac enghreifftiau o'r byd go iawn gyda lluniau. Mae'r cyhoeddiadau'n cyfarwyddo darllenwyr ar sut i ddefnyddio hanfodion dylunio 2D MicroStation ac yn gosod y sylfaen ar gyfer dysgu uwch. Gellir gweld y gyfres ar Amazon Kindle (cyfrolau I, II, a III) ac Apple (cyfrolau I, II, a III). Mae'r gyfres lyfrau yn offeryn dysgu pwerus a chanllaw cyfeirio cyflym i fyfyrwyr, dechreuwyr ac ymarferwyr.

 Mae'r gyfres lyfrau yn adlewyrchu buddion defnyddio CONNECT Edition ac yn trafod nodweddion MicroStation CONNECT Edition, gan gynnwys galluoedd CAD newydd a'i bwer a'i amlochredd i weld, modelu, dogfennu a delweddu dyluniadau llawn gwybodaeth o bob math a graddfa yn gywir. . Mae MicroStation CONNECT Edition ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ar draws disgyblaethau ar brosiectau seilwaith o bob math.

 “Rydym yn falch o gynnig y teitl hir-ddisgwyliedig hwn gan Bentley Institute Press, a fydd yn helpu peirianwyr i wneud naid enfawr mewn cynhyrchiant wrth weithio gyda MicroStation. Mae arbenigwyr o Bentley, Samir Haque, Smrutirekha Mahapatra, a Shaylesh Lunawat wedi dwyn ynghyd eu blynyddoedd o brofiad a'r gwersi a ddysgwyd i ysgrifennu'r tair cyfrol hon. Rwy’n rhagweld y bydd holl ddarllenwyr y gyfres hon yn gallu cynyddu eu meistrolaeth ar MicroStation CONNECT Edition a gwella eu gyrfaoedd gyda’r set hon o lyfrau. ” Vinayak Trivedi, Is-lywydd a Phennaeth Byd-eang Sefydliad Bentley

 Mae Cyfrol I wedi'i hanelu at ddefnyddwyr sydd angen gwybod hanfodion y feddalwedd ac mae'n egluro sut i ffurfweddu'r amgylchedd lluniadu. Mae Cyfrol II yn tywys darllenwyr trwy'r broses o greu eitemau ac addasu eitemau gan ddefnyddio galluoedd amrywiol. Mae Cyfrol III yn cyflwyno llifoedd gwaith datblygedig fel creu a lleoli celloedd, tynnu anodi, gosod cyfeiriadau, cyfansoddiad dalennau, ac argraffu.

 

Awtomatig Sobre el

Samir haque
Mae Samir Haque yn beiriannydd a gwyddonydd gyda graddau mewn bioleg, biocemeg, peirianneg drydanol a chorfforol. Dechreuodd yn CAD fel ymchwilydd yn UCLA, lle defnyddiodd MicroStation i ddylunio rhannau 3D ar gyfer arbrofion wrth hedfan i'r gofod ar gyfer astudio ffiseg cyhyrau a chadw cyhyrau. Defnyddiodd Haque y feddalwedd hefyd i fapio'r ymennydd mewn 3D yn Sefydliad Ymchwil yr Ymennydd. Yn ystod y 23 mlynedd diwethaf gyda Bentley, mae Haque wedi hyfforddi miloedd o ddefnyddwyr mewn MicroStation ac wedi ysgrifennu sawl llawlyfr ar y feddalwedd. Ar hyn o bryd mae Haque yn goruchwylio datblygiad PowerPlatform, gan arwain y timau rheoli cynnyrch a sicrhau ansawdd.

 Lunawat Shaylesh

Enillodd Shaylesh Lunawat Faglor Peirianneg o Brifysgol Pune. Dechreuodd yrfa mewn gweithgynhyrchu offer amddiffyn, cyn gweithio yn Bentley rhwng 2008 a 2019 fel rheolwr ysgrifennu technegol. Yn y swydd hon, roedd Lunawat yn gyfrifol am gynhyrchu amryw lawlyfrau ar MicroStation a chymwysiadau Bentley eraill.

Smrutirekha Mahapatra
Ymunodd Smrutirekha Mahapatra â Bentley yn 2016 fel ysgrifennwr technegol ac mae'n arwain tîm dogfennaeth PowerPlatform. Cyn ymuno â Bentley, roedd Mahapatra yn bensaer gyda chwmnïau amrywiol wrth ddylunio cyfadeiladau diwydiannol, adeiladau masnachol, ac ysbytai. Trwy gydol ei yrfa bensaernïol, defnyddiodd amrywiol offer CAD ar gyfer cyflwyno prosiect. Enillodd Mahapatra radd AA mewn rheoli ynni o Ganolfan Astudiaethau Amgylcheddol Kirsch.

 

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.