Archifau ar gyfer

qgis

System Gwybodaeth Ddaearyddol GIS Quantum (GIS)

Cyfweliad â Carlos Quintanilla - QGIS

Gwnaethom siarad â Carlos Quintanilla, llywydd presennol Cymdeithas QGIS, a roddodd ei fersiwn inni am y cynnydd yn y galw am broffesiynau sy'n gysylltiedig â geowyddorau, yn ogystal â'r hyn a ddisgwylir ganddynt yn y dyfodol. Nid yw’n gyfrinach bod llawer o arweinwyr technoleg mewn sawl maes - adeiladu, peirianneg, ac eraill-, “yr…

TwinGEO 5ed Argraffiad - Y Persbectif Geo-ofodol

Y PERSBECTIF GEOSPATIAL Y mis hwn rydym yn cyflwyno Twingeo Magazine yn ei 5ed Argraffiad, gan barhau â thema ganolog y “Persbectif Geo-ofodol” blaenorol, a hynny yw bod llawer o frethyn i’w dorri ynglŷn â dyfodol technolegau geo-ofodol a chysylltu’r rhain mewn eraill. diwydiannau o bwys. Rydym yn parhau i ofyn cwestiynau sy'n arwain at ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

O'r gorau yn y newyddion o QGIS 3.X

Mae'n ddiddorol sut mae mentrau Ffynhonnell Agored wedi llwyddo i gynnal eu hunain mewn ffordd sefydlog a darparu cyfleoedd busnes i'r rheini sydd â gwerth ychwanegol gyfrannu; wrth ganiatáu ymroddiad i graidd y busnes gan wybod y bydd y gofynion yn cael eu cynnwys gan arbenigwyr eraill yn eu busnes. Ymhlith y modelau hyn, mae WordPress yn haeddu fy edmygedd, ...

Pob Newyddion o QGIS

Dyma erthygl adolygu o'r holl newyddion a ddigwyddodd yn QGIS. Ar hyn o bryd wedi'i ddiweddaru i fersiwn 2.18. Heddiw mae QGIS yn un o'r profiadau offer ffynhonnell agored mwyaf, gyda'r potensial i gystadlu â meddalwedd berchnogol mewn ffordd gynaliadwy. [nextpage title = "QGIS 2.18 Las Palmas"] Newyddion ...

Y cyrsiau QGIS gorau yn Sbaeneg

Mae'n sicr bod dilyn cwrs QGIS yn nod llawer ar gyfer eleni. O'r rhaglenni ffynhonnell agored, QGIS yw'r ateb y mae galw mawr amdano, gan gwmnïau preifat a sefydliadau'r llywodraeth. Felly, hyd yn oed os ydych chi'n meistroli ArcGIS neu offeryn arall, dylech gynnwys yn eich taflen waith ...

3 27 2.18 o QGIS newidiadau

Pan ydym ar fin dod â bywyd QGIS i ben yn fersiynau 2.x, gan aros am yr hyn a fydd yn QGIS 3.0, mae'r dudalen hon yn dangos i ni beth mae QGIS 2.18.11 'Las Palmas' yn ei gynnwys, a wnaed yn swyddogol ym mis Gorffennaf eleni. Ar hyn o bryd mae gan QGIS adlam ddiddorol o ran noddwyr newydd, cwmnïau ffurfiol sy'n ...

Python: yr iaith y dylid rhoi blaenoriaeth i geomateg

Y llynedd, roeddwn i'n gallu bod yn dyst i sut roedd yn rhaid i'm ffrind "Filiblu" roi ei raglennu Visual Basic for Applications (VBA) o'r neilltu yr oedd yn teimlo'n eithaf cyfforddus ag ef, a rholio i fyny ei lewys yn dysgu Python o'r dechrau, i ddatblygu addasiad o'r ategyn. "SIT Municipal" ar QGIS. Mae'n gais sydd wedi bod ar ôl ...

Ymfudo platfform Geo-ofodol 10 mlynedd yn ddiweddarach - Daearyddiaeth Microstation - Gofodol Oracle

Meddalwedd rhad ac am ddim
Mae hon yn her gyffredin i lawer o brosiectau Cadastral neu Cartograffeg, a oedd yn y cyfnod 2000-2010 yn integreiddio Daearyddiaeth Microstation fel peiriant data gofodol, gan ystyried rhesymau fel y canlynol: Roedd rheoli nodau bwa yn ymarferol iawn ar gyfer prosiectau stentaidd ac mae'n parhau i fod yn hynod ymarferol. . Mae'r DGN yn ddewis arall deniadol, gan ystyried ei fersiwn yn yr un ffeil, ...

Dewisiadau amgen i ddefnyddio QGIS ar ffonau symudol Android & iOS

Mae QGIS wedi gosod ei hun fel yr offeryn ffynhonnell agored sy'n tyfu gyflymaf a'r strategaeth gynaliadwyedd ar gyfer defnydd geo-ofodol. Rydym yn falch o wybod bod fersiynau QGIS ar gyfer dyfeisiau symudol eisoes yn bodoli. Mae defnydd esbonyddol o gymwysiadau symudol yn gwneud i offer bwrdd gwaith ddewis datblygu fersiynau i'w defnyddio ar ffonau neu dabledi. Mae'r…

QGIS 3.0 - Sut, pryd a beth; mae'n awgrymu

Mae llawer ohonom yn pendroni: pryd fydd QGIS 3.0 yn cael ei ryddhau? Y llynedd (2015) dechreuodd tîm y prosiect ymchwilio i bryd a sut yr oedd QGIS 3.0 i gael ei ryddhau. Fe wnaethon nhw addo, yn ôl swydd gan Anita Graser, y bydden nhw'n amlwg yn cyfleu eu cynlluniau i ddefnyddwyr a datblygwyr cyn ...

Qgis - Thematize parseli yn seiliedig ar gae o'r allwedd stentaidd

Yr Achos: Mae gen i barseli bwrdeistref, gyda chydffurfiad allweddol stentaidd ar y ffurf ganlynol: Adran, Dinesig, Sector, eiddo. y fath, fel bod yr enwad yn cael ei gyfansoddi fel y mae'r ddelwedd yn ei ddangos: Enghraifft: 0313-0508-00059 Yr Angen Y sefyllfa yw bod gen i ddiddordeb mewn gallu themateiddio'r lleiniau yn seiliedig ar yr ail gadwyn, sef ...

Qgis - Enghraifft o arferion da yn y model OpenSource

Bob tro rydyn ni'n eistedd o flaen cwmni neu sefydliad sydd eisiau gweithredu platfform gyda dull rheoli tiriogaethol, sy'n gyfarwydd â chlywed llawer o leisiau negyddol ynglŷn â modelau OpenSource, mae'r cwestiwn hwn yn codi gydag amrywiadau bach. Pwy sy'n talu am QGIS? Mae'n ymddangos i ni yn gyfrifol ac yn normal iawn, bod penderfynwr yn ceisio cefnogi ...

Cymhariaeth a gwahaniaethau rhwng QGIS ac ArcGIS

Mae ffrindiau GISGeography.com wedi gwneud erthygl amhrisiadwy yn cymharu GQIS ag ArcGIS, ar ddim llai na 27 pwnc. Mae'n amlwg bod bywyd y ddau blatfform yn affwysol, gan ystyried bod gwreiddiau QGIS yn mynd yn ôl i 2002, dim ond pan ddaeth y fersiwn sefydlog olaf o ArcView 3x allan ... a oedd eisoes yn cynnwys ...

Mewnforio data o OpenStreetMap i QGIS

Mae maint y data yn OpenStreetMap yn wirioneddol fawr, ac er nad yw'n cael ei ddiweddaru'n llawn, yn y rhan fwyaf o achosion mae'n fwy cywir na data a gesglir yn draddodiadol trwy daflenni cartograffig gyda graddfa o 1: 50,000. Yn QGIS mae'n wych llwytho'r haen hon fel map cefndir yn union fel delwedd Google ...

GML agor ffeil gyda QGIS a MicroStation

Mae'r ffeil GML yn un o'r fformatau sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan ddatblygwyr a defnyddwyr GIS, oherwydd ar wahân i fod yn fformat a gefnogir ac a safonir gan yr OGC, mae'n hynod weithredol ar gyfer trosglwyddo a chyfnewid data mewn cymwysiadau gwe. Mae'r GML yn gymhwysiad o'r iaith XML at ddibenion geo-ofodol, mae ei acronym yn sefyll am ...