Pob Newyddion o QGIS

Dyma erthygl adolygu o'r holl newyddion a ddigwyddodd yn QGIS. Ar yr adeg hon wedi'i diweddaru i fersiwn 2.18.

Mae QGIS heddiw yn un o'r profiadau mwyaf o offer ffynhonnell agored, gyda'r potensial i gystadlu â meddalwedd breifat mewn ffordd gynaliadwy.

[nextpage title = »QGIS 2.18 Las Palmas»]

Newyddion QGIS 2.18 'Las Palmas'

Mae gan y datganiad hwn y nodweddion newydd canlynol:

 • Symboleg: Mae'r dewisydd lliw bellach wedi'i integreiddio yn y panel arddull haen
 • Labelu: Ailosod y rhestr o gefnogaeth ar gyfer labelu
 • Tagio: Gwella algorithm lleoliad y labeli ar-lein
 • Labelu: Labelu polygonau gan ddefnyddio labeli crwm o gwmpas y perimedr
 • Rheoli Data: Mae Baner Arwyddion wedi'i ychwanegu at gopi o'r nodweddion a ddewiswyd yn unig
 • Ffurflenni a Dyfeisiau: Mae'n caniatáu i labeli rheoli ar gyfer gwefannau golygu unigol
 • Ffurflenni a Dyfeisiau: Mae gwelededd yn amodol ar gyfer tabiau a blychau grŵp
 • Ffurflenni a Dyfeisiau: Gwerthoedd maes diofyn
 • Cydweddydd Mapiau: Arferion Gwir y Gogledd
 • Prosesu: Algorithm newydd "Point on Surface" (Pwynt yn yr ardal)
 • Prosesu: Algorithm ffiniau geometreg newydd
 • Prosesu: Algorithm Ffrâm Delimiter Newydd
 • Prosesu: Mae'r algorithm Diddymu yn derbyn sawl maes
 • Prosesu: Mae'r algorithm Clip wedi'i optimeiddio (Torri)
 • Prosesu: Algorithm newydd Cyfuno llinellau cysylltiedig
 • Cyffredinol: Cysylltiadau awtomatig yn y canlyniadau adnabod
 • Cyffredinol: Rheoli, gan ddefnyddio olwyn y llygoden, o'r palet lliw
 • Cyffredinol: Mae cynlluniau lliwiau personol wedi'u hychwanegu at ddewislen y botwm lliw
 • Darparwyr Data: Moesegau raster XYZ sy'n gydnaws â darparwyr data WMS
 • QGIS gweinyddwr: Posibilrwydd o rannu gwybodaeth y geometreg yn y gweinydd
 • Ategion: Rheolwr DB: Ychwanegwch y posibilrwydd o ddiweddaru'r haen SQL
 • Rhaglenadwyedd: Swyddogaethau mynegiant newydd
 • Rhaglennu: Eithrio swyddogaeth gyfeirio llinellol GEOS i QgsGeometry

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.16 Nødebo»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.16 'Nødebo'

Mae gan y datganiad hwn y nodweddion newydd canlynol:

 • Rhyngwyneb Defnyddiwr: Gwelliannau yn y defnydd o chwyddo ar fap
 • Rhyngwyneb Defnyddiwr: Mwyhadur Graddfa
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Golygydd graddiant rhyngweithiol wedi'i ailgynllunio
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Dewis golygfa ddiofyn ar gyfer y blwch deialog priodoleddau
 • Rhyngwyneb Defnyddiwr: Gwelliannau i naidlenni calendr
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Gwell codwr lliw
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Y gallu i gopïo cynnwys y gell o'r tabl priodoleddau
 • Rhyngwyneb Defnyddiwr: Gwell cefnogaeth HiDPI
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Gwell ymddygiad yr offeryn dewis mapiau
 • Symboleg: Symbol haen, math saeth
 • Symboleg: Math o haen newydd ar gyfer y symbol "llenwi marciwr"
 • Symboleg: Symbolau newydd hygyrchedd ac i helpu'r rhai sydd â golwg gwan
 • Symboleg: Symbolau newydd ar gyfer marcwyr syml
 • Symboleg: Rendrwr "Dim symbol"
 • Symboleg: Mwy o reolaeth dros lenwi symboleg y canolradd
 • Symboleg: Gosodiadau sgema ar gyfer y symbol marciwr ffont
 • Symboleg: Arddull cynllun rheoli cyfun ar gyfer marcwyr, elipsau, a ffontiau syml.
 • Symboleg: Offeryn newydd i addasu gwrthbwyso pwynt yn rhyngweithiol.
 • Symboleg: Arddull Doc Newydd
 • Labelu: Bellach gellir defnyddio offer labelu gyda labelu ar sail rheolau.
 • Diagramau: Mewnbwn chwedl ar gyfer maint diagram
 • Diagramau: Gallwch olygu lled amlinelliad y diagram
 • Diagramau: Rheoli diagramau o fariau offer
 • Rendro: Dewisiadau amgen newydd 'ar hedfan' i'w symleiddio
 • Rendro: Dosbarthiad meintiol ar gyfer haenau raster
 • Rendro: Rhoddwr deor 'poeth'
 • Digideiddio: Modd cloi "ailadroddus" ar gyfer paramedrau
 • Digideiddio: Ymestyn geometreg haen linellol gyda'r offeryn Ail-lunio Gwrthrychau Gofodol
 • Digideiddio: Goddefgarwch segmentu
 • Gweinyddu Data: Opsiynau cyfluniad newydd ar gyfer y tabl priodoleddau
 • Rheoli Data: Colofnau lluosog ar y ffurf priodoleddau
 • Rheoli Data: Rheolaeth dros y priodoleddau i allforio pan fydd haen fector yn cael ei storio
 • Gweinyddu Data: Gweld Ffurf: ail-archebu colofnau'r tabl priodoleddau
 • Gweinyddu Data: Widget Cyfeirio Perthynas: Shortcut i ychwanegu gwerthoedd newydd
 • Gweinyddu Data: Gwelliannau mewn allforio DXF
 • Rheoli Data: teclynnau lefel uchel wedi'u hymgorffori yn y dylunydd llusgo a gollwng
 • Gweinyddu Data: Ffurflen seiliedig ar ddethol a hidlo
 • Rheoli Data: Creu Haenau GeoPackage
 • Rheoli Data: Cyfyngiadau ar widgets
 • Rheoli Data: Modd priodoledd aml-olygu ar y pryd
 • Chwedl Haen: Opsiwn chwyddo graddfa weladwy newydd
 • Gwneuthurwr Mapiau: Offer newydd ar gyfer darlunio polygonau a pholylinau
 • Gwneuthurwr Mapiau: Mae nodweddion Atlas wedi'u hymgorffori yn y golygydd cod HTML fel GeoJSON
 • Gwneuthurwr Mapiau: Cefnogaeth i baramedroli delweddau SVG yn Designer
 • Gwneuthurwr Mapiau: Defnydd haws o HTML mewn tagiau
 • Gwneuthurwr Mapiau: Dolenni'n ymwneud â labeli o fewn y Dylunydd
 • Gwneuthurwr Mapiau: Arbed ffeiliau georeferenced (ee PDF) gan y golygydd
 • Gwneuthurwr Mapiau: Mae golygyddion map bellach yn cael eu diweddaru'n awtomatig gyda rhagosodiadau
 • Offer Dadansoddi: Diffinio enwau paramedrau mewn ymadroddion
 • Offer Dadansoddi: Mwy o unedau pellter
 • Offer Dadansoddi: Newidiadau mewn ymadroddion
 • Offer Dadansoddi: Ystadegau ar gyfer meysydd dyddiad a math llinyn
 • Offer Dadansoddi: Radiws endid crwm yn yr offeryn gwybodaeth
 • Offer Dadansoddi: Cefnogaeth i ymadroddion cyfanredol
 • Offer Dadansoddi: Mae algorithmau prosesu yn disodli fTools ategyn
 • Prosesu: Gosod lleoliadau pwynt trwy glicio ar y rhyngwyneb
 • Prosesu: Mae algorithmau GRASS newydd wedi'u cynnwys
 • Prosesu: Cefnogaeth i ymadroddion a newidynnau
 • Prosesu: algorithmau parod.
 • Prosesu: Creu ategyn gydag algorithm yn seiliedig ar sgriptiau o'r blwch offer
 • Prosesu: Defnyddio'r rheolwr dilysu ar gyfer algorithmau cysylltiedig â PostGIS
 • Prosesu: Ysgrifennwch gefnogaeth ar gyfer tablau heb geometreg
 • Cyffredinol: Copi swyddogaeth ar ffurf GeoJSON
 • Cyffredinol: Storio Marcwyr Gofodol mewn Ffeiliau Prosiect
 • Cyffredinol: Cefnogaeth i negeseuon GNSS GN RMC
 • Cyffredinol: Gludo endidau GeoJSON yn uniongyrchol i QGIS
 • Cyffredinol: Awgrymiadau ar wella mapiau
 • Cyffredinol: Rhaglen QGIS i drwsio chwilod yn y modd taledig
 • Cyffredinol: Eiconau bwrdd gwaith MIME ar gyfer mathau o ffeiliau yn QGIS
 • Darparwyr Data: Mae data OGR yn cael ei agor yn awtomatig yn y modd darllen yn ddiofyn
 • Darparwyr Data: Gwelliant mewn rheolaeth math parth ym meysydd Postgres
 • Darparwyr Data: Gosod haenau fector i'r modd darllen yn unig mewn prosiect
 • Darparwyr Data: Cymorth ar gyfer cronfeydd data DB2
 • Darparwyr Data: Diweddaru barn Postgres yn y Rheolwr DB
 • Darparwyr Data: Priodoledd OGR FID yn weladwy
 • Darparwyr Data: Cadw arddulliau i gronfeydd data MS SQL ac Oracle
 • Darparwyr Data: Ail-enwi meysydd ar haen
 • Darparwyr Data: Cysylltiad â gwasanaethau ArcGIS: Map, REST, a Gwasanaethau Nodwedd
 • Darparwyr Data: Cefnogaeth sylfaenol i Reolwr Gweithle Oracle
 • Darparwyr Data: Gwelliannau lluosog yn y darparwr WFS
 • Darparwyr Data: Cynhyrchu gwerthoedd diofyn yn haenau Postgres «ar unwaith»
 • Gweinydd QGIS: Ail-leinio cefnogaeth ar geisiadau GetMap a GetPrint
 • Gweinydd QGIS: Trawsnewid y datwm yn ddiofyn
 • Ategion: Diweddariad ategyn y glôb
 • Ategion: Gwrthrychau eithafol yn yr ategyn Globe
 • Ategion: API: Ychwanegu tudalennau at briodweddau haen fector
 • Ategion: Glôb: Cefnogaeth haen fector
 • Ategion: Glôb: Y gallu i orliwio uchder ar DTM
 • Rhaglenadwyedd: Widgets wedi'u cynnwys yn strwythur yr haenau
 • Rhaglenadwyedd: Y gallu i ategion ddogfennu priodweddau haen fector

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.14 Essen»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.14 'Essen'

Mae gan y datganiad hwn y nodweddion newydd canlynol:

 • Offer Dadansoddi: Mwy o ystadegau i'w cyfrif ar gael
 • Offer Dadansoddi: mae gwerthoedd-z bellach yn cael eu harddangos gyda'r offeryn Nodi Gwrthrychau Gofodol
 • Porwr: Gwelliannau i'r porwr
 • Darparwyr Data: Gan ddefnyddio'r swyddogaeth ST_RemoveRepeatedPoints i symleiddio geometregau yn PostGIS 2.2 neu'n uwch
 • Darparwyr Data: Galluoedd Cache WMS
 • Darparwyr Data: Ymdrin yn well â meysydd dyddiad ac amser
 • Darparwyr Data: Cefnogaeth i ddata Z / M mewn ffeiliau testun wedi'u hamffinio
 • Darparwyr Data: Cefnogaeth estynedig ar gyfer cynhyrchu geometreg cromlin
 • Darparwyr Data: Grwpiau trafod ar gyfer golygu gyda Postgres
 • Darparwyr data: Postgres darparwr dilysu PKI.
 • Darparwyr Data: Haenau Rhithiol
 • Darparwyr Data: Mwy o estyniadau ffeiliau o'r llyfrgell GDAL / OGR
 • Gweinyddu Data: Allforio DXF: Opsiwn i ddefnyddio'r teitl yn lle'r enw fel enw'r haen DXF yn y cymhwysiad a'r gweinydd
 • Rheoli Data: Tynnu Ategyn SPIT
 • Gweinyddu Data: Y gallu i ddewis math geometreg yn y dialog Save As
 • Rheoli Data: Mae uniadau fector yn cael eu cadw fel ffeil arddull haen QLR
 • Rheoli Data: Golygu perthnasoedd N: M.
 • Gweinyddu Data: Widget i gysylltu ag adnoddau allanol
 • Sganio: Lliw band rwber ffurfweddadwy
 • Digideiddio: Auto-olrhain
 • Digideiddio: “Offeryn digideiddio olrhain” newydd
 • Cyffredinol: Newid yn y modd y mae'r swyddogaeth strpos yn gweithio
 • Cyffredinol: Gall cyfrifiannell maes ddiweddaru geometregau
 • Cyffredinol: Haenau Rhithiol
 • Cyffredinol: Chwyddo i gofnod yn y tabl priodoleddau gyda'r botwm dde ar y llygoden
 • Cyffredinol: Gwelliannau cyflymder
 • Cyffredinol: Mwy o ymadroddion ar gyfer cyfrifo amrywiol
 • Cyffredinol: Nodweddion Newydd yn Fersiwn 2.14 ar gyfer y Cyfrifiannell Maes
 • Cyffredinol: Mwy o reolaeth dros leoli elfennau map
 • Cyffredinol: Ariannwyd y Rhaglen Cywiro Gwallau
 • Labelu: Symboleg fel rhwystr i labelu, yn enwedig osgoi symboleg tebyg i bwynt
 • Labelu: Lleoliad “cartograffig” labeli math pwynt
 • Labelu: Labelwch y pellter o derfynau'r symbol
 • Labelu: Rheoli labelu trwy orchymyn cynrychiolaeth
 • Chwedl Haen: Cymhwyso'r un arddull â haenau dethol neu i grŵp o chwedlau
 • Chwedl Haen: Opsiynau newydd i hidlo elfennau chwedl
 • Chwedl Haen: Hidlo chwedl yn ôl mynegiant
 • Gwneuthurwr Mapiau: Llwybrau ychwanegol ar gyfer golygydd y templed
 • Gwneuthurwr Mapiau: Dewis lluosog o ddogfennau gan y gweinyddwr
 • Ategion: Dilysu cefnogaeth system i'r rheolwr ategyn
 • Prosesu: algorithmau newydd yn fersiwn 2.14
 • Prosesu: Profi Q / A.
 • Prosesu: Blwch offer prosesu gwell.
 • Prosesu: Mae'r ymgom gwybodaeth algorithm yn fwy cywrain.
 • Prosesu: Gellir arbed ac adfer gweithredu swp yn ddiweddarach o'r rhyngwyneb prosesu swp
 • Prosesu: Modiwlau net GRASS7 wedi'u cynnwys
 • Rhaglenadwyedd: Ailgynllunio golygydd swyddogaethau cyfrifiannell maes
 • Rhaglenadwyedd: Storio cod cychwyn Python yn y prosiect
 • Rhaglenadwyedd: Opsiynau hidlo a didoli newydd ar gyfer QgsFeatureRequest
 • Rhaglenadwyedd: Dewis opsiynau addasu gyda Python
 • Rhaglenadwyedd: Dosbarthiadau PyQGIS newydd yn 2.14
 • Gweinydd QGIS: paramedr STARTINDEX mewn cais GetFeature yn WFS
 • Gweinydd QGIS: ShowFeatureCount yn GetLegendGraphic
 • Gweinydd QGIS: Gwell storio ar gyfer rhestr allweddeiriau prosiect
 • Gweinydd QGIS: Opsiwn i osgoi rendro elfennau ar yr ymylon mosaig
 • Gweinydd QGIS: Galluoedd INSPIRE WMS
 • Gweinydd QGIS: Gwirio gosodiadau eiddo prosiect
 • Gweinydd QGIS: Gosod enwau byr ar gyfer haenau, grwpiau a phrosiectau
 • Symboleg: Dewin i amrywio maint llinell
 • Symboleg: Cefnogaeth i sefydlu tryloywder mewn symboleg SVG
 • Symboleg: Dyblygu syml ar gyfer haenau symboleg
 • Symboleg: rendrwr 2.5D
 • Symboleg: Generadur symbol geometrig
 • Symboleg: Diffinnir trefn rendro ar gyfer gwrthrychau gofodol
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Diweddaru'r tabl priodoleddau
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Gallwch olygu chwedl y symbol yn uniongyrchol o strwythur y goeden haen
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Gosodwch rendro a lliwiau symbolau dosbarth yn uniongyrchol o'r ddewislen cyd-destun yn y chwedl
 • Rhyngwyneb Defnyddiwr: Gwell teclyn dewisol ffeil gwell a phwerus ar gyfer ffurflenni
 • Rhyngwyneb defnyddiwr: Dangos / cuddio holl elfennau'r chwedl trwy'r ddewislen cyd-destun

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.12 Lyon»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.12 'Lyon'

Mae gan y datganiad hwn y nodweddion newydd canlynol:

 • Offer Dadansoddi: Gwybodaeth fertigol ar gyfer meysydd sy'n deillio o'r offeryn Nodi Gwrthrychau Gofodol
 • Offer Dadansoddi: Offeryn Alinio Raster Newydd
 • Offer Dadansoddi: Gwiriwr Geometreg ac Ategion Snapper Geometreg
 • Opsiynau a Phrosiectau Cymhwyso: Rheoli cyfrineiriau wedi'u hamgryptio
 • Porwr: Gwelliannau i gysylltiadau PostGIS yn y porwr
 • Darparwyr Data: Gwella cysylltiad PostGIS gan Porwr QGIS
 • Darparwyr Data: Gwelliannau i'r Rheolwr DB neu'r Rheolwr DB
 • Darparwyr Data: Gwelliannau i'r tabl priodoleddau trwy osod rheolau fformatio amodol
 • Darparwyr Data: Cefnogaeth ar gyfer llwybrau cymharol mewn teclynnau
 • Digideiddio: Gwelliannau digideiddio
 • Cyffredinol: Sgrin croeso newydd
 • Cyffredinol: Gwelliant parhaus o ansawdd cod
 • Cyffredinol: Golygydd Cyfluniad Uwch
 • Cyffredinol: Grwpiau coed haen sy'n annibynnol ar ei gilydd
 • Cyffredinol: Hidlo gwerthoedd maes wrth ddethol yn ôl mynegiant
 • Cyffredinol: Cefnogaeth i newid themâu yn y Rhyngwyneb Defnyddiwr
 • Cyffredinol: Swyddogaethau mynegiant newydd yn fersiwn 2.12
 • Cyffredinol: Newidynnau mewn ymadroddion
 • Labelu: Cwadrant wedi'i ddiffinio gan ddata pan fydd yn y modd "o gwmpas pwynt"
 • Labelu: Tynnwch labeli y tu mewn i bolygon yn unig
 • Labelu: Blaenoriaeth wrth reoli rhwystrau labelu
 • Labelu: Opsiynau newydd i reoli sut mae haenau polygonal yn gweithredu fel rhwystrau
 • Labelu: Mae rheolaeth i roi hynny wedi'i diffinio ar y flaenoriaeth labelu yn yr un haen
 • Labelu: Gosod haen fel rhwystr i labeli
 • Labelu: Labelu ar sail rheolau
 • Gwneuthurwr Mapiau: Gwelliannau llywio Atlas
 • Gwneuthurwr Mapiau: Fformat personol ar gyfer anodiadau grid neu grid
 • Gwneuthurwr Mapiau: Trin testun Multiline a lapio testun yn awtomatig yn y tabl priodoleddau
 • Gwneuthurwr Mapiau: Addasu lliw cefndir celloedd yn y tabl priodoleddau
 • Gwneuthurwr Mapiau: Opsiwn addasu'r dudalen i'r opsiynau cynnwys ac allforio o glipio i'r cynnwys
 • Gwneuthurwr Mapiau: Gorfodi haenau fector i rendro fel raster
 • Gwneuthurwr Mapiau: Gellir rheoli data diffiniedig ar haenau mapiau a gosodiadau arddull
 • Gwneuthurwr Mapiau: Opsiwn i guddio tudalennau rhag opsiynau gweld / allforio
 • Ategion: Diweddariad ategyn GRASS
 • Rhaglenadwyedd: Sgriptiau agored mewn golygydd allanol
 • Rhaglenadwyedd: Symudodd MapTools o app> gui
 • Rhaglenadwyedd: Golygu haenau trwy 'gyda golygu (haen):'
 • Rhaglenadwyedd: API newydd ar gyfer yr injan labelu (QgsLabelingEngineV2)
 • Rhaglenadwyedd: Dosbarthiadau newydd mewn rhaglenni PyQGIS
 • Gweinydd QGIS: Cynhyrchwyd QGIS Server Python API
 • Gweinydd QGIS: GetMap ar ffurf dxf
 • Symboleg: Gellir allforio mân-luniau o'r rheolwr arddull
 • Symboleg: Mae'n ymddangos bod opsiwn newydd yn cyfyngu'r maint mewn mm wrth ddefnyddio maint unedau map
 • Symboleg: Gwelliannau rendro sgrolio
 • Symboleg: Bellach gellir addasu pob ramp lliw
 • Symboleg: Gwelliannau yn y modd yr ymdriniwyd â'r cynllun marcio SVG
 • Symboleg: Ychwanegu picseli fel opsiwn ar gyfer pob dewis amgen uned maint symboleg

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.10 Pisa»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.10 'Pisa'

Mae hwn yn ddatganiad bach wedi'i ategu gyda'r nodweddion newydd canlynol:

 • Widget crynodeb ystadegol newydd.
 • Swyddogaethau logarithmig yn y Gyfrifiannell Raster.
 • Ategyn newydd ar gyfer ystadegau parthau.
 • Widget eiddo porwr newydd.
 • Eicon newydd ar gyfer porwr QGIS.
 • PostGIS: Cefnogaeth i haenau PointCloud.
 • PostGIS: Hidlwyr mynegiant ochr darparwr.
 • Gwelliannau yn ymddygiad algorithmau ac offer GRASS.
 • Gwelliannau allforio DXF.
 • Bellach mae gan feysydd rhithwir y posibilrwydd o gael eu diweddaru.
 • Golygu llinell autofill ar gyfer y teclyn golygu ValueRelation.
 • Gwelliannau Rheolwr DB.
 • Teclyn golygu cyfeirnod gan ddefnyddio cadwyn hidlo.
 • Gwelliannau Priodweddau / Diagram.
 • Gwell offeryn cylchdroi geometreg.
 • Peiriant geometreg newydd.
 • Gwelliannau wrth drin trosysgrifo ffeil prosiect bosibl.
 • Bellach gellir addasu paramedrau ymuno.
 • Bellach gellir hidlo haenau ag uniadau bwrdd.
 • Addasiadau i'r blwch deialog priodweddau label.
 • Cefnogaeth i sgriptiau nad ydynt yn Lladin ar labeli crwm.
 • Alinio labeli aml-linell “Dilyn pwynt”.
 • Yn cefnogi arddulliau haen sydd wedi'u diystyru neu wedi'u haddasu hefyd yn y crëwr chwedl.
 • Yn ychwanegu modd maint y bar graddfa fel y gellir ei addasu i'r lled bar graddfa a ddymunir.
 • Gall ategion nawr greu eu cofnodion eu hunain yn y porwr.
 • Enwau mwy cyson a rhagweladwy ar gyfer prosesu canlyniadau.
 • Caniatáu newid ffynhonnell ddata'r haen fector.
 • Rhannu dosbarth ymhlyg.
 • Dosbarth QgsStatisticalSummary newydd i gyfrifo ystadegau o restr rhifau.
 • Cynyddodd yr isafswm Qt i 4.8.
 • GetFeature heb geometreg.
 • Cefnogaeth ar gyfer paramedr goddefgarwch yng nghaisiadau WMS GetFeatureInfo.
 • Priodweddau data wedi'u diffinio ar gyfer y marciwr ffont.
 • Mae graddfa maint a chylchdroi wedi'u tynnu o'r ddewislen uwch.
 • Cydnawsedd categorïau â'r arddulliau presennol.
 • Opsiwn newydd i osgoi cnydio nodweddion yn awtomatig ar faint y map.
 • Mynegiadau ar gyfer maint strôc, cylchdro, a thrwch strôc ar lefel y rhestr symbolau.
 • Effeithiau haen gweithredol ar haenau symbol a haenau yn gyffredinol.
 • Gweld ac addasu'r rhoddwr graddedig gan ddefnyddio histogram.
 • Amrywiad o feintiau symbolau gan ddefnyddio'r rendrwr graddedig.
 • Gwelliannau yn rhyngwyneb y defnyddiwr.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.8 Wien»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.8 'Wien'

Mae hwn yn ddatganiad bach lle mae wedi'i gynyddu gyda'r nodweddion canlynol:

 • QGIS 2.8 yw'r sylfaen ar gyfer fersiwn hirdymor (i'w chynnal am flwyddyn).
 • Mae mwy na 1000 o broblemau a farciwyd gan offer dadansoddi statig wedi'u cywiro.
 • Bellach mae ceisiadau Tynnu ac Ymrwymo cod newydd yn cael eu profi'n awtomatig yn ein fframwaith prawf.
 • Mae'r porwr QGIS yn fwy ymatebol diolch i gefnogaeth aml-edafedd.
 • Cefnogaeth i graffeg chwedl gyd-destunol WMS.
 • Rhagddodiaid personol ar gyfer ymuno â bwrdd.
 • Mae creu haenau cof bellach yn brif nodwedd.
 • Bar cyfrifiannell maes newydd yn y tabl priodoleddau.
 • Gwelliannau allforio DXF.
 • Offer sganio uwch.
 • Gwell opsiynau addasu ac ymddygiad.
 • Gwell symleiddio offer, gan gynnwys cefnogaeth “wrth hedfan” i'r ail-dafluniad sy'n cael ei alluogi.
 • Cefnogaeth Qt5 (dewisol: mae'r pecynnau diofyn yn dal i gael eu hadeiladu ar gyfer QT4).
 • Mewnforio / allforio marcwyr gofodol.
 • Gwelliannau yn rhyngwyneb defnyddiwr y golygydd.
 • Gwelliannau troshaen grid ar gyfer y map blaenorol.
 • Llenwch y math o ddelwedd raster mewn elfennau polygonal.
 • Rendrwr map gwres deinamig.
 • Nawr gallwch ddefnyddio sawl arddull fesul haen.
 • Bellach cefnogir cylchdroi cynfas y map.
 • Gwell rhyngwyneb defnyddiwr ar gyfer symboleg wedi'i ddiffinio gan ddata.
 • Algorithmau newydd wrth brosesu.
 • Bellach mae modd estyn mynegiadau gyda swyddogaethau Python wedi'u teilwra.
 • Bellach cefnogir sylwadau mynegiant.
 • Gwelliannau gweinydd QGIS: gwell caching, cefnogaeth arddull haen, perthnasoedd gwerth, DescribeLayer, ategion Python.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.6 Brighton»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.6.0 'Brighton'

Mae hwn yn ddatganiad bach wedi'i ategu gyda'r nodweddion newydd canlynol:

 • Gwelliannau yn yr allforio i DXF.
 • Enw'r ffeil prosiect ym mlwch priodweddau'r prosiect
 • Caniateir dileu'r pwynt olaf wrth fesur, gan ddefnyddio'r bysellau / backspace
 • Dewiswch y swyddogaeth gysylltiedig ar y cynfas o'r teclyn cyfeirio perthynas
 • Mae teclynnau golygyddion yn cefnogi null a gwelliannau eraill
 • Dewisol dim ond defnyddio is-set o gaeau o'r haen atodedig
 • Maes Mynegiant (rhith-feysydd)
 • Gallwch chi toglo arddangos dosbarth o fewn rendrwyr graddedig a chategoreiddiedig
 • Ychwanegwyd cefnogaeth eicon ar gyfer gweithredoedd
 • Gellir toglo dosbarthiadau o fewn rendrwyr graddedig a chategoreiddiedig
 • Gwelliannau chwedlau fel hidlo, eiconau rheoli haenau, ac ati.
 • Rheolaeth dros guddio eitemau dylunydd print o brintiau / allforion
 • Rheolaeth dros argraffu tudalennau ar gyfer fframiau dylunwyr gwag
 • Panel newydd yn dangos strwythur coed elfennau Dylunydd
 • Mwy o reolaeth dros ymddangosiad / llinellau saeth eitemau dylunydd
 • Rheolaeth wedi'i diffinio gan ddata eitem dylunydd
 • Gellir nodi delweddau dylunydd fel URLau anghysbell
 • Gwelliannau yn y tabl Cyfansoddwr (ffontiau / lliwiau pennawd, gwell cydnawsedd pasiant, hidlo i swyddogaeth atlas, ac ati)
 • Gwelliannau i ddylunwyr
 • Gwelliannau wrth snapio eitem
 • Trosolwg lluosog ar gyfer eitem map
 • Gwelliannau i elfennau HTML
 • Gwelliannau grid neu grid dylunydd mapiau
 • Bellach mae gan brosesu gasgliad ar-lein o fodelau a sgriptiau
 • Mae rendro cymedrolwr graffeg wedi'i ailysgrifennu'n llwyr
 • Gwnaed newidiadau API ar gyfer teclynnau QGIS
 • Chwiliwch am welliannau wrth ddefnyddio'r cais GetFeatureInfo
 • Ychwanegwch osodiadau manwl ar gyfer priodoleddau geometreg GetFeatureInfo
 • Gwell siawns o ddewis lliwiau ar hap
 • Gwelliannau symboleg i'r Rhyngwyneb Defnyddiwr
 • Cystrawen y golygydd cod a mynegiant uchafbwynt
 • Paletiau lliw wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr
 • Blwch deialog newydd ar gyfer codwr lliw
 • Unodd offeryn dewis swyddogaeth unigol i'r blwch Dewis opsiynau
 • Ychwanegwch haen i fapio ymddygiad cynfas
 • Cefnogaeth ar gyfer meintiau eicon 48 a 64 picsel
 • Botymau lliw newydd
 • Dewislen cyd-destun i adnabod yr offeryn

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.4 Chugiak»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.4.0 'Chugiak'

Mae'r mân ryddhad hwn yn dangos nifer o nodweddion newydd gwych:

 • Rendro aml-edau
 • Moddau rhagolwg lliw mewn cynfas a dylunydd mapiau
 • Swyddogaethau mynegiant newydd (ffinio â swyddogaethau sy'n gysylltiedig â blwch, lapio geiriau)
 • Copïo, pastio, llusgo a gollwng lliwiau
 • Ail-labelu lluosog
 • Gwelliannau i elfennau delwedd dylunydd
 • Modd graddfa wedi'i ddiffinio ymlaen llaw ar gyfer mapiau atlas
 • Gwell tablau priodoleddau yn y dylunydd
 • Gwelliannau dylunydd cyffredinol: arddulliau rhwymo a chapio, botwm i chwyddo i'r prif fap
 • Gwelliannau i fframweithiau HTML yn y dylunydd
 • Arddull llenwi Shapeburst
 • Opsiwn i newid lleoliad y llinell farcio
 • Rendrwr Polygon Gwrthdro newydd

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.2 Valmiera»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.2.0 'Valmiera'

Mae'r mân ryddhad hwn yn dangos nifer o nodweddion newydd gwych:

 • Nawr gallwch chi ddiffinio perthnasoedd 1: n ar gyfer haenau.
 • Bellach mae'n bosibl allforio'ch prosiect i fformat DXF.
 • Trwy basio detholiad, mae bellach yn bosibl creu haen newydd ar unwaith gyda'r nodweddion wedi'u pastio.
 • Mae chwedl WMS bellach ar gael trwy gais getLegendGraphic.
 • Bellach mae'n bosibl digideiddio priodoledd newydd fel swyddogaeth fewnol nodwedd sy'n bodoli eisoes.
 • Mae ymadroddion diweddar yn cael eu cadw yn y generadur mynegiant i'w hailddefnyddio'n gyflym.
 • Nawr gallwch chi osod lliw arddull ffin map math Sebra yn y Dylunydd.
 • Nawr gallwch chi gylchdroi unrhyw eitem yn y Dylunydd Argraffu.
 • Bellach mae gan ffenestr y Dylunydd raddfa yn y bar statws a gwell rheolau.
 • Bellach gellir creu allbwn dylunydd fel delwedd gyda ffeil debyg i'r byd fel bod eich mapiau'n georeferenced.
 • Mae nifer o welliannau i'r Atlas yn caniatáu ichi gael rhagolwg ac argraffu pob dalen fap.
 • Mae'n haws dewis elfennau sy'n gorgyffwrdd yn y dylunydd map (siapiwr).
 • Mae cydnawsedd â thudalennau a siapiau arddull yn y dylunydd mapiau wedi'i wella.
 • Gall Gweinyddwr QGIS nawr gynnig mapiau Gwasanaeth Cwmpasu Gwe (WCS).
 • Bellach gellir defnyddio graddiannau ar gyfer llenwi polygon.
 • Bellach gellir labelu dosbarthiadau mewn fframiau gyda paletau.
 • Bellach gellir gwrthdroi rampiau lliw.
 • Bellach gellir copïo a gludo rheolau'r rhoddwr sy'n seiliedig ar reolau.
 • Ychwanegwyd cefnogaeth ar unwaith ar gyfer cyffredinoli swyddogaeth.
 • Ar gyfer haenau marciwr, gallwch nawr ddiffinio pwyntiau angor / tarddiad y marciwr.
 • Mewn symboleg fector, gallwch nawr ddefnyddio ymadroddion yn lle un maes ar gyfer dosbarthu.
 • Bellach gellir gosod maint a phriodoleddau'r diagram rendro gan ddefnyddio ymadroddion.
 • Gellir tynnu cyfuchliniau polygon gyda strôc fewnol (er mwyn atal y strôc rhag cael ei dynnu ar bolygon cyfagos)
 • Mae arddull weledol ein holl ddeialogau eiddo wedi'i wella.
 • Mae'r KeyBindings yn y rhyngwyneb defnyddiwr wedi'u diweddaru i wneud llywio yn haws.
 • Mae QGS bellach yn cefnogi amryw o drawsnewidiadau datwm.
 • Bellach mae gan y 'Prosesu' olygydd sgript.
 • Gellir defnyddio'r 'Prosesu' fel pennawd mewn sgriptiau.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 2.0 Doufour»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.0.1 'Dufour'

Mae hwn yn ddatganiad atgyweiriad bach i fynd i'r afael â hawlfraint / credydau coll ar gyfer ein sgrin groeso newydd yn ogystal â diweddaru dogfennaeth ategol. Mae'r cyfieithiad Sbaeneg hefyd wedi'i ddiweddaru.

Beth sy'n newydd yn QGIS 2.0.0 'Dufour'

Mae hon yn fersiwn newydd o bwys. Yn seiliedig ar fersiynau cychwynnol QGIS 1. x. x, mae QGIS Dufour yn cyflwyno llawer o nodweddion newydd, gwelliannau a chyfyngderau nam. Dyma grynodeb o rai o'r nodweddion allweddol newydd.

 • Rydym wedi diweddaru'r thema 'eicon' i ddefnyddio'r thema 'GIS' sy'n cyflwyno lefel well o gysondeb a phroffesiynoldeb i ryngwyneb defnyddiwr QGIS.
 • Mae'r trosolwg haen symbol newydd yn defnyddio cynllun clir, wedi'i strwythuro gan goed sy'n caniatáu mynediad cyflym a hawdd i'r holl haenau symbol.
 • Mae QGIS 2.0 bellach yn cynnwys cefnogaeth ofodol Oracle.
 • Gyda'r priodweddau newydd wedi'u diffinio yn y data, gallwch reoli'r math symbol, maint, lliw, cylchdro, a llawer o briodweddau eraill gan ddefnyddio priodoleddau nodwedd.
 • Nawr gallwch chi osod elfennau HTML ar y map.
 • Mae cael elfennau map wedi'u halinio'n dda yn hanfodol i gynhyrchu mapiau printiedig da. Ychwanegwyd llinellau snap awtomatig i ganiatáu alinio gwrthrychau dylunio yn hawdd trwy lusgo un gwrthrych yn agos at un arall.
 • Weithiau mae angen alinio'r gwrthrychau ar bellter “llen” yn y dylunydd. Gyda'r llinellau addasu â llaw newydd, gellir ychwanegu llinellau addasu â llaw i alinio gwrthrychau yn well gan ddefnyddio aliniad cyffredin. Yn syml, llusgwch o'r pren mesur uchaf neu ochr i ychwanegu canllaw newydd.
 • A oedd angen i chi erioed gynhyrchu cyfres o fapiau? Cadarn eich bod chi'n gwneud hynny. Mae'r dylunydd bellach yn cynnwys cynhyrchu'r gyfres fapiau adeiledig gan ddefnyddio'r nodwedd Atlas. Gall haenau gorchudd fod yn bwyntiau, llinellau, polygonau, ac mae data priodoledd y swyddogaeth gyfredol ar gael ar y labeli ar gyfer amnewid gwerth ar unwaith.
 • Bellach gall ffenestr un cyfansoddiad gynnwys mwy nag un dudalen.
 • Roedd yr eitem tag dylunydd yn fersiwn 1.8 yn eithaf cyfyngedig ac yn caniatáu dim ond un tocyn $ CURRENT_DATE i'w ddefnyddio. Yn fersiwn 2.0 mae cefnogaeth ar gyfer mynegiant llawn wedi ychwanegu mwy o bwer a rheolaeth ar dagiau terfynol.
 • Mae'r ffrâm map bellach yn cynnwys y gallu i arddangos ystodau map arall a bydd yn diweddaru pan fyddwch chi'n sgrolio. Gan ddefnyddio hyn gyda'r nodwedd cynhyrchu Atlas sydd bellach yng nghraidd y dylunydd, caniateir cenhedlaeth benodol o fapiau diddorol. Mae'r trosolwg arddull ffrâm yn defnyddio'r un arddull â gwrthrych polygon map rheolaidd felly nid yw eich creadigrwydd byth yn gyfyngedig.
 • Mae cymysgu haenau yn caniatáu ichi eu cyfuno mewn ffyrdd newydd a chyffrous. Mewn fersiynau blaenorol, y cyfan y gellid ei wneud oedd gwneud yr haen yn dryloyw, nawr gallwch ddewis rhwng opsiynau llawer mwy datblygedig, megis "lluosi", "dim ond tywyllu", a llawer mwy o opsiynau. Gellir defnyddio'r cyfuniad yn yr olygfa fap arferol yn ogystal ag yn y dylunydd print.
 • Ychwanegwyd cefnogaeth HTML yn elfen label dylunydd y mapiau i roi mwy fyth o reolaeth i chi dros eich mapiau terfynol. Mae tagiau HTML yn cefnogi taflenni arddull CSS llawn, HTML, a hyd yn oed JavaScript os ydych chi'n ganolog y ffordd honno.
 • Mae'r system labelu wedi'i hailwampio'n llwyr gan ei bod bellach yn cynnwys llawer o nodweddion newydd fel cysgodion gollwng, 'tariannau ffyrdd', llawer mwy o opsiynau data cysylltiedig, a gwelliannau perfformiad amrywiol. Rydym yn araf yn dileu'r system "hen dagiau", er y byddwch yn dal i ddarganfod bod y swyddogaeth honno ar gael ar gyfer y datganiad hwn, dylech ddisgwyl y bydd hynny'n diflannu mewn datganiad dilynol.
 • Nawr gallwch ddefnyddio pŵer llawn labelu arferol a mynegiadau rheol ar gyfer priodweddau label. Gellir diffinio bron pob eiddo gyda mynegiant neu werth maes sy'n rhoi mwy o reolaeth i chi dros ganlyniad y label. Gall ymadroddion gyfeirio at faes (er enghraifft, gosod maint y ffont i werth y maes 'ffont') neu gall gynnwys rhesymeg fwy cymhleth. Mae enghreifftiau o briodweddau y gellir eu rhwymo yn cynnwys: ffont, maint, arddull a maint byffer.
 • Trwy ddefnyddio'r peiriant mynegiant fwy a mwy y tu allan i QGIS i ganiatáu pethau fel mynegiant a thagiau wedi'u seilio ar symbolau, mae llawer mwy o swyddogaethau wedi'u hychwanegu at y lluniwr mynegiant ac maent i gyd yn hygyrch hyd yn oed heb yr adeiladwr mynegiant. Mae'r holl nodweddion yn cynnwys canllawiau cymorth a defnydd cynhwysfawr er hwylustod.
 • Os nad oes gan yr injan mynegiant y swyddogaeth sydd ei hangen arnoch chi, peidiwch â phoeni. Gellir ychwanegu swyddogaethau newydd trwy ategyn gan ddefnyddio API Python syml.
 • Mae'r API Python wedi'i ailwampio i ganiatáu ar gyfer profiad rhaglennu glanach a mwy pythonig. Mae API QGIS 2.0 yn defnyddio SIP V2 sy'n dileu llanast rhesymegol ToString (), toInt () a oedd yn angenrheidiol wrth weithio gyda gwerthoedd. Mae'r mathau bellach yn cael eu trosi i fathau Python brodorol i wneud yr API yn llawer mwy pleserus. Bellach gellir cyrchu priodoleddau ar y nodwedd ei hun gan ddefnyddio chwiliad allweddol syml, dim mwy o fynegeion a phriodoleddau chwilio priodoledd. Nodyn: Bydd angen porthi'r mwyafrif o ategion a ysgrifennwyd ar gyfer QGIS <1. X i weithio'n iawn yn QGIS 2.x. Os gwelwch yn dda, gofynnwch

https://github.com/QGIS/QGIS/wiki/Python_plugin_API_changes_from_18_to_20 Am fwy o fanylion.

 • Mae'r system darparwyr data raster wedi'i diwygio'n llwyr. Un o'r nodweddion newydd gorau sy'n deillio o'r gwaith hwn yw'r gallu i 'haenu-> arbed fel ...' i arbed unrhyw haen raster fel haen newydd. Yn y broses gallwch glipio, ail-fodelu ac ail-daflunio'r haen i system gyfeirio gydlynu newydd. Gallwch hefyd arbed haen raster fel delwedd wedi'i rendro, felly os oes gennych chi, er enghraifft, sgrin band sengl rydych chi wedi defnyddio palet lliw iddi, gallwch chi arbed yr haen wedi'i rendro i haen RGB georeferenced.
 • Mae yna lawer, llawer mwy o nodweddion newydd yn QGIS 2.0, rydym yn eich gwahodd i archwilio'r feddalwedd a'u darganfod i gyd!

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 1.8 Lisbon»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.8.0 'Lisbon'

Mae hon yn fersiwn nodwedd newydd. Wedi'i adeiladu ar sail fersiynau QGIS 1.7. x, mae Lisbon yn cyflwyno llawer o swyddogaethau, gwelliannau a datrysiadau byg newydd. Dyma grynodeb o rai o'r nodweddion allweddol newydd.

 • Porwr QGIS: cymhwysiad arunig a dangosfwrdd newydd yn QGIS. Mae'r porwr yn caniatáu ichi lywio'ch system ffeiliau a'ch setiau data yn hawdd (PostGIS, WFS, ac ati), eu rhagolwg, yn ogystal â llusgo a gollwng eitemau i'r cynfas.
 • Gweinyddwr BD: Mae'r gweinyddwr BD bellach yn swyddogol yn rhan o graidd QGIS. Gallwch lusgo haenau o'r porwr QGIS i'r Rheolwr Cronfa Ddata a bydd yn mewnforio eich haen i'ch cronfa ddata ofodol. Llusgo a gollwng tablau rhwng y cronfeydd data gofodol a byddant yn cael eu mewnforio. Gallwch ddefnyddio'r Rheolwr Cronfa Ddata i redeg ymholiadau SQL ar eich cronfa ddata ofodol ac yna gweld canlyniad gofodol yr ymholiadau trwy ychwanegu'r canlyniadau at QGIS fel haen ymholiad.
 • Offeryn Gweithredu: yn cyflwyno ac yn cyflawni gweithred.
 • Cymorth Gofodol MSSQL: Nawr gallwch chi gysylltu â'ch cronfeydd data gofodol Microsoft SQL Server gan ddefnyddio QGIS.
 • Addasu - Yn eich galluogi i ffurfweddu'r rhyngwyneb QGIS symlach trwy guddio gwahanol gydrannau o'r brif ffenestr a barochr mewn dialogau.
 • Mathau symboleg newydd ar gyfer haenau: Llenwi Patrwm Llinell, llenwi Patrwm Pwynt
 • Dylunwyr: mae ganddynt linellau lluosog mewn elfennau chwedl gyda chymeriad penodol
 • Tagio ar sail mynegiant
 • Offeryn Map Gwres: Ychwanegwyd prif ategyn newydd i gynhyrchu mapiau gwres raster o ddata pwynt. Efallai y bydd angen i chi actifadu'r ychwanegiad hwn gan ddefnyddio'r rheolwr ychwanegu.
 • Olrhain GPS: Mae rhyngwyneb defnyddiwr olrhain GPS "byw" wedi'i ddiwygio ac mae llawer o atebion a gwelliannau wedi'u hychwanegu.
 • Ad-drefnu bwydlenni: Mae bwydlenni wedi'u hailgynllunio ychydig, mae gennym bellach fwydlenni ar wahân ar gyfer Fector a Raster ac mae llawer o ategion wedi'u diweddaru i roi eu bwydlenni ar y bwydlenni Fector a Raster newydd.
 • Cromliniau Gwrthbwyso: Ychwanegwyd teclyn digideiddio newydd i greu cromliniau gwrthbwyso.
 • Ategyn Dadansoddiad Tirwedd: Ychwanegwyd ategyn craidd newydd ar gyfer dadansoddi tirwedd, a gallwch greu mapiau rhyddhad lliw hynod ddeniadol.
 • Rendrwr Ellipse: efelychydd haen i gynrychioli siapiau elips (a hefyd petryalau, trionglau, croesau sy'n nodi lled ac uchder). Yn ogystal, mae'r haen symbol yn caniatáu ichi ffurfweddu holl baramedrau (lled, uchder, lliwiau, cylchdro, cyfuchlin â) y meysydd data, mewn unedau mm neu fapiau.
 • Dewisydd graddfa newydd gyda graddfeydd wedi'u diffinio ymlaen llaw
 • Opsiwn i ychwanegu haenau at grŵp dethol neu weithredol
 • Offeryn dethol "Panoramic to"
 • Offer newydd yn newislen Vector: dwysáu geometregau, cynhyrchu mynegai gofodol
 • Gall yr offeryn colofn Allforio / Ychwanegu Geometreg allforio gwybodaeth gan ddefnyddio'r haen CRS, prosiect CRS, neu fesurau eliptimaidd
 • Coeden / golygfa wedi'i seilio ar fodel ar gyfer rheolau mewn rhoddwr ar sail gweithdrefn
 • Blwch deialog dewisydd CRS wedi'i ddiweddaru
 • Gwelliannau i'r Marciwr Gofodol
 • Metadata ategyn ym metadata.txt
 • Cadwrfa ategion newydd
 • Darparwr Data Postgres wedi'i Adweithio: Cymorth ar gyfer allweddi mympwyol (gan gynnwys rhifau nad ydynt yn rhifol ac aml-golofn), cefnogaeth ar gyfer gofyn am fath penodol o geometreg a / neu SRID (Dynodwr Cyfeirio Gofodol) yn y QgsDataSourceURI trwy ychwanegu'r sgript gdal_fillnodata at yr ategyn GDALTools
 • Cefnogaeth ar gyfer math data PostGIS TopoGeometry
 • Rhwymiadau Python ar gyfer haen symbol maes y fector a diweddariadau cyffredinol i rwymiadau Python.
 • Ffenestr log neges newydd
 • Rhaglen atgyfeirio
 • Cache rhes ar gyfer tabl priodoleddau
 • Gorchymyn lluniadu annibynnol chwedlonol
 • Widget cenhedlaeth UUID ar gyfer tabl priodoleddau
 • Ychwanegwyd cefnogaeth golygfeydd y gellir ei golygu mewn cronfeydd data SpatialLite
 • Widget wedi'i seilio ar fynegiant y tu mewn i'r gyfrifiannell maes
 • Creu haenau digwyddiadau yn y llyfrgell ddadansoddi gan ddefnyddio cyfeiriadau llinol
 • Mae opsiwn haenau dethol wedi'u grwpio wedi'i ychwanegu at ddewislen cyd-destun TOC
 • Llwytho / arbed opsiwn arddull haen (symboleg newydd) o / i ddogfen SLD
 • Cefnogaeth WFS ar weinydd QGIS
 • Opsiwn i hepgor geometreg WKT wrth gopïo o'r tabl priodoleddau
 • Cefnogaeth i haenau cywasgedig gyda fformatau ZIP a GZIP
 • Mae'r gyfres brawf bellach yn llwyddo ym mhob arholiad ar bob platfform mawr a phrawf nos
 • Copïo a gludo arddulliau rhwng haenau
 • Mae maint teils wedi'i osod ar gyfer haenau WMS
 • Cefnogaeth i brosiectau nythu o fewn prosiectau eraill

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 1.7 Wroclaw»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.7.2 'Wroclaw'

Mae hwn yn ddatganiad sy'n ateb ar gyfer fersiwn 1.7.1. Gwnaed y newidiadau canlynol.

 • Gwiriad byg Gdaltools sefydlog ar gyfer haenau ogr
 • Mae mwy o gyfieithiadau yn ategyn OSM
 • Datrysiad ar gyfer tocyn # 4283 (mae'r dylunydd yn anghofio'r haenau ar / oddi ar statws)
 • V.generalize sefydlog ar gyfer fersiynau diweddar o GRASS
 • Typos sefydlog yn rhestr orchymyn GRASS
 • Mae cyrchwr diystyru wedi'i adfer pan fydd y blwch About yn cael ei arddangos
 • Cywiriad # 4319 (Gwelliant mwyaf ar gyfer goddefgarwch gwrthbwyso pwynt)
 • Ychwanegwyd cynwysyddion Python ar gyfer QgsZonalStatistics
 • Datrysiad # 4331 (Problemau deialog dosbarthu)
 • Datrysiad # 4282 (Chwyddo map anghywir wrth ddefnyddio'r offeryn chwyddo "Tabl Priodoledd")
 • Mae Proj4string bellach yn ffitio i'r gronfa ddata
 • Datrysiad # 4241 (Sicrhewch fod gennych linell ddilys yn yr addurniad llinell)
 • Trwsiwch id tag ar gyfer GetPrint yn y dylunydd
 • Datrysiad # 3041 (Gwneud y gorchymyn gdaltools yn olygadwy)
 • Trwsio newid yn y rendr gwrthbwyso pwynt
 • Trwsiwch am ddamwain wrth ddewis tafluniad
 • Datrysiad # 4308 (ategion rhyngosod a chnewyllyn tir)
 • Mewnosodwch werth dyddiad yn y golygydd priodoledd
 • Datrysiad # 4387 (galluogi "ychwanegu symbol cyfeiriad" ar gyfer haenau llinell yn unig)
 • Datrysiad # 2491 (Trin band tryloywder yr haen raster wrth brosesu)
 • Yn gadael i chi osod yr amgodiad I / O ar gyfer haenau OGR mewn priodweddau haen fector.
 • Datrysiad # 4414 (ni ddangosir dangosyddion SVG ar gyfer saethau)
 • Ni ddylai symbol cyfeiriad y label ddibynnu ar y cyfeiriadedd «map» vs. "llinell".
 • Mae'r cais wedi'i osod fel ymddygiad diofyn ar gyfer CRS anhysbys
 • Ar gyfer EPSG, dechreuwch GDAL CRS o authid (id awdurdodi) yn lle defnyddio 4string
 • Datrysiad # 4439 (Cwympo wrth newid arddull mewn Priodweddau Haen)
 • Datrysiad # 4444 (Gwall wrth lwytho ategion Python)
 • Datrysiad # 4440 (cyfeiriad annilys at Trac)
 • Atgyweirio rhoddwr symbol graddedig mewn galwad stopRender
 • Trwsiwch # 4479 - trowch "ramp lliw newydd" ymlaen pryd bynnag y bydd ymlaen
 • Cuddio cofnod ymholiad yn newislen cyd-destun y chwedl ar gyfer haenau gydag uniadau
 • Trwsiwch # 4496 (Diweddarwch y rhestr fapiau yn y teclyn tablau dylunydd yn showEvent)
 • Diweddariadau gosod / adeiladu OS X.
 • Cefnogaeth fersiwn GRASS
 • Gan gychwyn o WKT o blaid EPSG yn lle PROJ.4
 • Ychwanegwch "Beth yw hyn" i'r ddewislen Help (Gweithredu # 4179)
 • fTools: diweddaru rhestrau haenau ar ôl ychwanegu haen newydd i TOC (trwsiwch # 4318)
 • Peidiwch â damwain prif ffenestr QGIS wrth redeg yr offeryn Combine ShapeFiles. Cyfeiriadau Rhannol # 4383
 • Trwsio swyddogaeth Rhagamcanu sydd wedi torri Neilltuo yn GDALTools a gwella'r ffordd yr ymdrinnir ag estyniad ffeil allbwn

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.7.1 'Wroclaw'

Mae hwn yn atgyweiriad yn seiliedig ar fersiwn 1.7.0. Gwnaed y newidiadau canlynol.

 • Cefnogwyd gwelliannau perfformiad cyflymach i 1.7.1 [Gweler http://linfiniti.com/2011/08/improvements-to-raster-performance-in-QGIS-master/]
 • Diweddarwch y fersiwn mewn cmakelists a sblash i 1.7.1
 • Symudwch yr amcanestyniad cyfluniad i ar ôl i ni gael nodweddion
 • Symboleg: dosbarthwch yr eitemau yn y categori trwy eu dosbarthu # 4206
 • Mae ystyriaeth Feature_count mewn gwybodaeth swyddogaeth wms wedi'i phennu
 • Gwirio golygu topolegol ie / na wrth agor deialog addasiad
 • Mae angen fersiwn wedi'i diweddaru ar gyfer bison a cmake
 • Gwelliant effeithlonrwydd bach ar gyfer rendro
 • Sicrhewch fod haenau fector mewnbwn gdaltools yn fectorau ogr
 • Byg sefydlog # 4266: Damwain georeferencer ac ymholiad gofodol wrth adael
 • Diweddariad cyfieithu: nl ar gyfer cangen 1.7.x gan Richard
 • Diweddariad cyfieithu: cz ar gyfer fersiwn 1.7.x gan Jan.
 • Nid yw'n gwirio gwallau ategion wrth gychwyn
 • Wedi datrys problem QTreeWidget.resizeColumnToContents () a arsylwyd yn PyQt4.8.3 @ Debian
 • Diweddariad cyfieithu: Diweddariad Hu ar gyfer 1.7.x gan Zoltan
 • Diweddariad cyfieithu Almaeneg
 • CYFIEITHIADAU DIWEDDARU: ar gyfer y fersiwn trwsio nam newydd yn 1.7.x.
 • Dangos meysydd darparwyr yn unig fel ymgeiswyr cyrchfan ar gyfer undeb (tocyn # 4136)
 • Mae blwch deialog llwybrau byr bellach yn cofio statws ffenestr wrth gael ei ddefnyddio
 • Canolbwyntiwch symbolau marciwr bach ar chwedl y dylunydd
 • Backport (Port Cefn) o 6e889aa40e
 • Porthladd Cefn FIXURE FIX o # 4113 a # 2805
 • Mae [Rear Port] yn cynyddu'r nifer uchaf o bwyntiau yn yr offeryn Pwyntiau ar Hap
 • Mae [Rear Port] yn gosod yr algorithm gwella cyferbyniad diofyn i NoStretch oherwydd dyma'r gwerth mwyaf priodol
 • Mae [Back Port] yn trwsio pwyntiau ar hap sydd wedi'u blocio pan fo gwerthoedd NULL ym Mhap Michal Klatecki - gweler y tocyn # 3325
 • Datrysiad # 3866 ar gyfer offeryn mesur ongl
 • Datrysiad Ui gyda chefnogaeth i wms dewis
 • Blocio tocyn yn well wrth greu teclyn chwedl dylunydd
 • Datrysiad i ystyried hyd teitl haen yn chwedl y dylunydd
 • Gwneud cais # 3793: ni all libfcgi newid newidynnau amgylchedd mapserv ar Windows
 • Diweddariad cyfieithu Almaeneg
 • Mae'r 55a1778 wedi'i atgyweirio gyda chlyt qt ar osgeo4w
 • Ychwanegwyd cefnogaeth ar gyfer achosion cymysg o fathau geometreg yn PostGIS 2.0
 • Gostyngwyd yr ymylon uchaf ac ochr ar gyfer y blwch deialog yn y tabl priodoleddau
 • Dileu'r cyfeirnod SVN olaf (disgwyliedig)
 • Mwy o dynnu fersiwn svn
 • Ychwanegwyd disgrifydd lliw / mutator / aelod coll o bennawd cyfansoddwrlegenditem
 • Cael gwared ar yr elfennau fersiwn svn yn y gangen diweddaru.
 • Datrysiad arall ar gyfer Qt # 5114 (atgyweiriadau # 3250, # 3028, # 2598)
 • Ceisiwch wneud yr histogram yn llyfnach
 • Mwy o lendid i'r chwedl
 • Dyluniad Gorau ar gyfer Chwedl y Dylunydd
 • Ystyriaeth well o symbolau dot mawr yn chwedl y dylunydd
 • Trwsiwch ar gyfer materion chwedl dylunydd, er enghraifft tocyn # 3346
 • Cangen ymuno â 'release-1_7_0' o github.com:QGIS/Quantum-GIS yn rhyddhau-1_7_0
 • Trwsio ng-tagio gyda haenau utf-8 (tocyn # 3854)
 • Yn ffit ar gyfer storfa haen
 • [Port Cefn] Yn cywiro'r gwall lle gellir neilltuo amledd negyddol i'r histogram ar gyfer ystod o bicseli. Mae hefyd yn cywiro'r gollyngiad cof posibl pan fydd fector histogram newydd yn cael ei aseinio i ystadegau'r band heb ddileu'r hen un.
 • Ychwanegwyd adran ar ddefnyddio QtCreator
 • Bygiau sefydlog sy'n achosi damwain wrth gasglu histogram oherwydd fector histogram heb ei ddynodi
 • Ychwanegodd QUrl ar goll wedi'i gynnwys
 • Datrysiad mwy manwl gywir ar gyfer y paramedr map coll fel yr awgrymwyd gan Juergen
 • Wedi gosod nam lle nad oedd map = yn cyhoeddi i url adnoddau ar-lein pan nad oedd ffeiliau prosiect yn yr un cyfeiriadur â cgi

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.7.0 'Wroclaw'

Enwir y lansiad hwn ar ôl dinas Wroclaw yng Ngwlad Pwyl. Yn garedig iawn, cynhaliodd yr Adran Hinsoddeg a Diogelu Atmosffer ym Mhrifysgol Wroclaw ein cyfarfod datblygwyr ym mis Tachwedd 2010. Sylwch fod hwn yn ddatganiad yn ein cyfres o ddatganiadau 'blaengar'. O'r herwydd, mae'n cynnwys swyddogaethau newydd ac yn ymestyn y rhyngwyneb rhaglennol dros QGIS 1.0. x a QGIS 1.6.0. Yn yr un modd ag unrhyw feddalwedd, gall fod bygiau a phroblemau na allem eu trwsio mewn pryd i'w rhyddhau. Felly, rydym yn argymell eich bod yn profi'r fersiwn hon cyn ei rhyddhau'n llawn i'ch defnyddwyr.

Mae'r fersiwn hon yn cynnwys dros 277 o atebion byg a llawer o nodweddion a gwelliannau newydd. Unwaith eto, mae'n amhosibl dogfennu popeth sydd wedi newid yma, felly dim ond rhestr bwled o'r nodweddion allweddol newydd y byddwn yn eu darparu.

Symboleg labelu a diagram

 • Symboleg newydd bellach yn cael ei defnyddio yn ddiofyn!
 • System ddiagram gan ddefnyddio'r un system lleoli craff â tagio ng
 • Allforio a mewnforio arddulliau (symboleg).
 • Labeli ar gyfer rheolau mewn rendrwyr sy'n seiliedig ar reolau.
 • Y gallu i osod pellter y label mewn unedau map.
 • Mae cylchdroi ar gyfer svg yn llenwi.
 • Gall y marciwr ffont gael gwrthbwyso X, Y.
 • Caniateir defnyddio haenau symbol llinell ar gyfer amlinelliad symbolau polygon (llenwi).
 • Opsiwn i osod marciwr yng nghanol llinell.
 • Opsiwn i roi marciwr yn unig ar fertig gyntaf / olaf llinell.
 • Ychwanegwyd haen symbol "llenwi canolog" sy'n tynnu marciwr yng nghanol y polygon.
 • Caniateir i haen symbol y llinell farcio dynnu marcwyr ar bob fertig.
 • Symud / cylchdroi / newid offer golygu label i addasu priodweddau label diffiniedig yn rhyngweithiol.

Offer Newydd

 • Ychwanegwyd GUI ar gyfer gdaldem.
 • Ychwanegwyd yr offeryn 'Lines to Polygons' at y ddewislen fector.
 • Cyfrifiannell maes wedi'i ychwanegu gyda swyddogaethau fel $ x, $ y a $ perimedr.
 • Ychwanegwyd yr offeryn polygon voronoi at ddewislen y Vector.

Diweddariadau rhyngwyneb defnyddiwr

 • Caniatáu rheoli haenau coll mewn rhestr.
 • Chwyddo i'r grŵp haenau.
 • 'Awgrym y dydd' ar y dechrau. Gallwch chi alluogi / analluogi awgrymiadau yn y panel opsiynau.
 • Gwell trefniant dewislen, ychwanegu dewislen cronfa ddata ar wahân.
 • Ychwanegwch y gallu i arddangos nifer o nodweddion mewn dosbarthiadau chwedlau. Yn hygyrch trwy'r ddewislen cyd-destun chwedl.
 • Gwelliannau cyffredinol a defnyddioldeb.

Rheoli CRS

 • Dangoswch crs gweithredol yn y bar statws.
 • Neilltuwch yr haen CRS i'r prosiect (yn newislen cyd-destun y chwedl).
 • Dewiswch CRS diofyn ar gyfer prosiectau newydd.
 • Caniatáu i ffurfweddu CRS ar gyfer haenau lluosog ar yr un pryd.
 • Pan ofynnir am CRS, y rhagosodiad yw'r dewis olaf.

Rasterized

 • Ychwanegwyd gweithredwyr AND a OR yn y gyfrifiannell raster
 • Ail-daflunio raswyr ychwanegol wrth hedfan!
 • Gweithredu darparwyr raster yn gywir.
 • Ychwanegwyd bar offer raster gyda swyddogaethau ymestyn ar gyfer histogram.

Cyflenwyr a Rheoli Data

 • Darparwr fector SQLAnywhere newydd.
 • Tabl cefnogaeth ar y cyd.
 • Diweddariadau ffurflenni nodwedd.
 • Gwneud ffurfweddiad llinyn gwerth NULL yn ffurfweddu.
 • Yn trwsio diweddariadau nodwedd ar ffurf swyddogaeth o'r tabl priodoleddau.
 • Yn ychwanegu cefnogaeth ar gyfer gwerthoedd NULL mewn mapiau gwerth (blychau combo).
 • Defnyddiwch enwau'r haenau yn lle'r dynodwyr yn y gwymplen wrth lwytho mapiau gwerth yr haenau.
 • Meysydd mynegiant ffurflen sydd â swyddogaeth gymorth: golygiadau llinell ar y ffurf y mae'r rhagddodiad "expr_" yn cael ei werthuso ar ei ran. Dehonglir ei werth fel llinyn cyfrifiannell maes ac mae'r gwerth wedi'i gyfrifo yn ei le.
 • Cefnogaeth i chwilio am NULL yn y tabl priodoleddau.
 • Gwelliannau golygu priodoli:
  • Gwell golygu rhyngweithiol ar briodoleddau ar y bwrdd (ychwanegu / dileu swyddogaethau, diweddaru priodoleddau).
 • Yn caniatáu ychwanegu swyddogaethau heb geometreg.
 • Priodoledd dadwneud / ail-wneud sefydlog.
 • Gwelliant trin priodoleddau:
 • Ailddefnyddio dewisol y gwerthoedd priodoledd a gofnodwyd ar gyfer y swyddogaeth ddigidol nesaf.
 • Caniatáu uno / aseinio gwerthoedd priodoledd i set nodwedd.
 • Caniatáu i OGR 'arbed fel' fod heb briodoleddau (ee DGN / DXF).

Api a Datblygiad Canolog

 • Galwadau deialog priodoledd wedi'u hailgynllunio i QgsFeatureAttribute.
 • Ychwanegwyd QgsVectorLayer :: featureAdded token.
 • Swyddogaeth dewislen haen ychwanegol.
 • Ychwanegwyd opsiwn i lwytho ategion c ++ o gyfeiriaduron penodol i'r defnyddiwr. Yn gofyn am ailgychwyn y cais i'w actifadu.
 • Offeryn gwirio geometreg newydd sbon ar gyfer fTools. Mae negeseuon gwall yn sylweddol gyflymach ac yn fwy perthnasol, ac maent bellach yn cefnogi gwall wrth agosáu. Gweler y swyddogaeth QgsGeometry.validateGeometry newydd

Mapserver QGIS

 • Y gallu i nodi galluoedd y gwasanaeth wms yn adran priodweddau ffeil y prosiect (yn lle'r ffeil wms_metadata.xml).
 • Cefnogaeth ar gyfer argraffu wms gyda GetPrint-Request.

ategion

 • Cefnogaeth i eiconau ategyn yn y blwch deialog rheolwr ategyn.
 • Tynnwyd ategyn Quickprint - defnyddiwch ategyn hawddbrint yn lle ystorfa ategion.
 • Wedi tynnu'r ategyn trawsnewidydd ogr. Yn lle hynny, defnyddiwch y ddewislen cyd-destun 'arbed fel'.

Argraffu

 • Dadwneud / ail-wneud cefnogaeth i'r dylunydd print

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 1.6 Capiapo»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.6.0 'Capiapo'

Sylwch fod hwn yn ddatganiad yn ein cyfres ryddhau 'flaengar'. O'r herwydd, mae'n cynnwys swyddogaethau newydd ac yn ymestyn y rhyngwyneb rhaglennol dros QGIS 1.0. x a QGIS 1.5.0. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r fersiwn hon cyn fersiynau blaenorol.

Mae'r fersiwn hon yn cynnwys mwy na 177 o atebion byg a llawer o nodweddion a gwelliannau newydd. Unwaith eto, mae'n amhosibl dogfennu popeth sydd wedi newid yma, felly dim ond rhestr newydd o nodweddion newydd allweddol y byddwn yn eu darparu yma.

Gwelliannau cyffredinol

 • Ychwanegwyd cefnogaeth gpsd ar gyfer olrhain gps byw.
 • Mae ategyn newydd wedi'i gynnwys sy'n caniatáu golygu all-lein.
 • Bydd y gyfrifiannell maes nawr yn mewnosod gwerth y nodwedd NULL rhag ofn gwall cyfrifo yn lle stopio a gwrthdroi cyfrifiad yr holl nodweddion.
 • Yn caniatáu llwybrau chwilio defnyddiwr-benodol yn PROJ.4 ac yn diweddaru srs.db i gynnwys cyfeirnod y grid.
 • Ychwanegwyd gweithrediad cyfrifiannell raster brodorol (C ++) a all drin rasters mawr yn effeithlon.
 • Mae'r rhyngweithio â'r teclyn estyniadau yn y bar statws wedi'i wella fel y gellir copïo a gludo cynnwys testun y teclyn.
 • Llawer o welliannau a gweithredwyr newydd yn y gyfrifiannell maes fector bwrdd priodoledd, gan gynnwys concatenation maes, cownter rhes, ac ati.
 • Ychwanegwyd opsiwn –configpath (ffurfweddwr llwybr) sy'n drech na'r llwybr diofyn (~ / .QGIS) ar gyfer cyfluniad defnyddiwr ac sy'n gorfodi QSettings i ddefnyddio'r cyfeiriadur hwn hefyd. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr, er enghraifft, gario'r gosodiad QGIS ar ffon USB ynghyd â'r holl ategion a gosodiadau.
 • Cefnogaeth arbrofol WFS-T. Hefyd, mae wfs wedi'i drosglwyddo i weinyddwr y rhwydwaith.
 • Mae'r georeferencer wedi cael llawer o newidiadau a gwelliannau.
 • Cefnogaeth i'r math cyfanrif hir o ddata yn y blwch deialog priodoleddau a golygydd.
 • Mae'r prosiect QGIS Mapserver wedi'i ymgorffori ym mhrif ystorfa SVN ac mae pecynnau ar gael. Mae QGIS Mapserver yn caniatáu ichi wasanaethu ffeiliau eich prosiect QGIS trwy brotocol OGC WMS. Darllen mwy…
 • Dewis a mesur y blychau a'r submenws ar y bar offer.
 • Ychwanegwyd cefnogaeth ar gyfer tablau nad ydynt yn ofodol (ar hyn o bryd OGR, testun wedi'i gyfyngu, a darparwyr PostgreSQL). Gellir defnyddio'r tablau hyn ar gyfer chwiliadau maes neu eu llywio a'u golygu'n syml gan ddefnyddio'r olygfa tabl.
 • Ychwanegwyd cefnogaeth llinyn chwilio ar gyfer adnabod nodweddion ($ id) ac amryw o welliannau eraill sy'n gysylltiedig â chwilio.
 • Ychwanegwyd dull ail-lwytho i aseinio haenau map a rhyngwyneb darparwr. Yn y modd hwn, gall darparwyr caching (WMS a WFS ar hyn o bryd) gydamseru â newidiadau i'r ffynhonnell ddata.

Gwelliannau i'r Tabl Cynnwys (ToC)

 • Ychwanegwyd opsiwn newydd i'r ddewislen chwedl raster a fydd yn ehangu'r haen gyfredol gan ddefnyddio gwerthoedd picsel lleiaf ac uchaf y graddau cyfredol.
 • Wrth ysgrifennu ffeiliau siâp gan ddefnyddio'r opsiwn 'Save As' o ddewislen cyd-destun y tabl cynnwys, gallwch nawr nodi opsiynau creu OGR.
 • Yn y tabl cynnwys, mae bellach yn bosibl dewis a dileu haenau lluosog ar unwaith.

Labelu (Dim ond ar gyfer y genhedlaeth newydd)

 • Safle label data wedi'i ddiffinio mewn ng-labelu.
 • Lapio llinell, ffont wedi'i ddiffinio gan ddata, a gosodiadau byffer ar gyfer tagio ng.

Priodweddau haen a symboleg

 • Mae tri dull dosbarthu newydd wedi'u hychwanegu at y rhoddwr symbol graddedig (fersiwn 2), gan gynnwys seibiannau arferol (Jenks), gwyriadau safonol, a seibiannau bach (yn seiliedig ar yr amgylchedd ystadegyn R). [Darllen mwy ... http://linfiniti.com/2010/09/new-class-breaks-for-graduated-symbols-in-QGIS/]
 • Gwell cyflymder llwytho yn y blwch deialog priodweddau symbol.
 • Cylchdroi a maint wedi'i ddiffinio gan ddata ar gyfer rhoddwr wedi'i gategoreiddio a graddio (symboleg).
 • Defnyddiwch y raddfa faint hefyd ar gyfer symbolau llinell i addasu lled llinell.
 • Disodlwyd gweithrediad yr histogram raster gydag un arall yn seiliedig ar Qwt. Ychwanegwyd opsiwn i gadw'r histogram fel ffeil ddelwedd. Yn arddangos y gwerthoedd picsel cyfredol ar echel-x yr histogram raster.
 • Ychwanegwyd y gallu i ddewis picseli yn rhyngweithiol ar y cynfas i boblogi'r tabl tryloywder yn y blwch deialog priodweddau haen raster.
 • Yn caniatáu creu rampiau lliw yn y blwch combo fector ramp lliw.
 • Ychwanegwyd botwm "Style Manager ..." at Symbol Picker i wneud y Rheolwr Arddull yn haws i ddefnyddwyr ddod o hyd iddo.

16.5. Dylunydd mapiau

 • Yn ychwanegu'r gallu i arddangos a thrin lled / uchder yr elfen ddylunydd yn y blwch deialog sefyllfa elfen.
 • Bellach gellir tynnu elfennau dylunydd gyda'r allwedd backspace.
 • Trefnu ar gyfer y tabl priodoleddau dylunydd (colofnau lluosog ac esgynnol / disgyn).

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 1.5 ″]

Beth sy'n Newydd yn QGIS 1.5.0

Sylwch fod hwn yn ddatganiad yn ein cyfres o'r enw datganiadau 'Vanguard'. O'r herwydd, mae'n cynnwys nodweddion newydd ac yn ymestyn y rhyngwyneb rhaglennol ar ben QGIS 1.0.x a QGIS 1.4.0. Os yw rhyngwyneb defnyddiwr na ellir ei symud, API rhaglennol, a chefnogaeth hirdymor yn bwysicach i chi na nodweddion newydd a heb eu profi, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio copi o QGIS o'n cyfres ryddhau 1.0 Cymorth Tymor Hir (LTS) XNUMX. .x. Ym mhob sefyllfa arall, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r fersiwn hon.

Mae'r fersiwn hon yn cynnwys mwy na 350 o atebion byg a mwy na 40 o nodweddion newydd. Unwaith eto, mae'n amhosibl dogfennu yma bopeth sydd wedi newid, felly dim ond rhestr o'r prif nodweddion newydd y byddwn yn eu darparu.

GUI (Rhyngwyneb Defnyddiwr Graffigol) Prif

 • Mae yna offeryn mesur ongl newydd sy'n eich galluogi i fesur onglau yn rhyngweithiol yn erbyn cefndir y map.
 • Offeryn olrhain GPS rhyngweithiol
 • Gweinydd chwilio WMS ffurfweddadwy defnyddiwr
 • Yn caniatáu golygu geometreg annilys mewn teclyn nod
 • Y gallu i ddewis rhwng mm ac unedau map ar gyfer y symboleg newydd. Mae addasiad maint hefyd wedi'i alluogi i'w ddefnyddio fel symboleg newydd yn y dylunydd print
 • Haen symbol llenwi SVG ar gyfer gweadau polygon
 • Haen symbol marciwr ffont
 • Ychwanegwyd - opsiwn llinell orchymyn ddim yn ymddangos i osgoi adfer ategion. Yn ddefnyddiol pan fydd ategyn (ategyn) yn camymddwyn ac yn achosi i QGIS hongian yn ystod y cychwyn
 • Yn gadael i chi guddio CRSs darfodedig
 • Ychwanegwch ategyn rendrwr ar gyfer gwrthbwyso pwyntiau: newid pwyntiau i osgoi gwrthdrawiadau â phwyntiau eraill
 • Yn caniatáu arbed haenau fector fel ffeiliau fector ogr
 • Darparwr cyflymach: yn lleihau sŵn difa chwilod
 • Yn caniatáu ichi ychwanegu rhannau at bwyntiau a llinellau lluosog
 • Mae offer anodi testun a ffurflen bellach yn GUI ac ap
 • Ychwanegwyd y gallu i roi set o dempledi dylunydd diofyn mewn pkgDataPath / composer_templates
 • Mae rampiau graddiant lliw bellach yn cefnogi sawl stop - i ychwanegu lliwiau canolradd
 • Map wedi'i ganoli os yw'r defnyddiwr yn clicio y tu mewn i'r map
 • Ategyn newydd i wneud dewisiadau gofodol
 • Data maint a chylchdroi wedi'i ddiffinio ar gyfer y rhoddwr symbol sengl mewn symboleg
 • Mae'n adnabod AsHtml gyda'r haen raster a gellir ei ddefnyddio wrth adnabod
 • Allforio grwpiau chwedlau a haenau gyda chwedl yn ogystal â defnyddio'r wybodaeth hon i arddangos grwpiau yn y chwedl dylunydd.
 • Yn arddangos cyfrif o swyddogaethau dethol yn y bar statws
 • Opsiwn ymholiad ar gyfer is-set o haenau fector wedi'u hychwanegu at y ddewislen haenau
 • Opsiwn i labelu nodweddion dethol yn unig (mewn 'hen offeryn labelu')
 • Llwyth / arbed ymholiadau a grëwyd yn y generadur ymholiad.
 • Ychwanegu categorïau yn y symboleg â llaw.
 • Georeferencer: posibilrwydd i ffurfweddu a ddylid arddangos y gweddillion mewn picseli neu unedau map
 • Darparwr testun wedi'i gyfyngu: yn caniatáu gwerthoedd gwag mewn colofnau rhifol
 • Ychwanegwyd rendrwr yn seiliedig ar reolau ar gyfer symboleg
 • Y gallu i greu cronfeydd data gofodol lite o fewn QGIS
 • Cynnwys yr ategyn offeryn GDAL Raster yng nghraidd QGIS
 • Consol Python newydd (gyda hanes)
 • Ychwanegwyd dilysiad at yr offeryn dal
 • Yn caniatáu haenau Postgres heb arbed enw defnyddiwr a chyfrinair yn gofyn am gymwysterau
 • Yn cefnogi gwerthoedd NULL mewn llinynnau chwilio
 • Yn ddewisol caniateir ychwanegu haenau newydd i'r grŵp a ddewiswyd
 • Gall dylunydd y map ychwanegu Tablau Priodoledd at gynlluniau. Dim ond nodweddion gweladwy y gellir eu harddangos yn nhabl y dylunydd neu'r holl nodweddion
 • Nodwch offeryn ffurf priodoledd nawr fel modd moddol (ers r12796)
 • Mae nodwedd dan sylw'r swyddogaethau a nodwyd yn diflannu pan fydd y ffenestr yn cael ei dadactifadu neu ei chau ac yn ailymddangos pan fydd yn cael ei hail-ysgogi.

Cefnogaeth WMS a WMS-C

 • Cefnogaeth i WMS-C, hawliau gofodol newydd, gwelliannau yn y dewis wms
 • Datryswyd dibyniaeth EPSG ar systemau cyfeirio gofodol a chynhwyswyd diffiniadau IGNF Ffrainc yn srs.db.
 • Mae Darparwr WWM yn Gofyn Yn Anghyson Nawr Trwy QNetworkAccessManager
 • Mae dewis WMS yn caniatáu ichi fewnosod holl haenau cangen
 • Mae gan WMS gefnogaeth ar gyfer mwy o fathau o feim
 • Ychwanegwyd opsiynau llwyth / arbed mewn dialog WMS
 • Ychwanegwyd llithrydd graddfa WMS-C a gwnaed gwelliannau dethol pellach

Diweddariadau API

 • QgsDataProvider a QgsMapLayer - Yn ychwanegu'r tocyn dataChanged (), fel y gall darparwr nodi bod y ffynhonnell ddata wedi newid
 • Defnyddiwch QNetworkAccessManager yn lle QgsHttpTransaction (gan gynnwys caching a dilysu deinamig ar wefan a dirprwyon)
 • Yn caniatáu agor priodweddau haen o ategion
 • Cefnogaeth ar gyfer haenau ategyn arfer.
 • Yn caniatáu diweddaru ategion yn rhaglennol
 • Cefnogaeth i gyfeiriaduron ategion wedi'u defnyddio gan ddefnyddio newidynnau amgylchedd QGIS_PLUGINPATH. Gellir pasio mwy o lwybrau, wedi'u gwahanu gan hanner colon.
 • Ychwanegwyd rhyngwyneb chwedl i adfer haenau yn nhrefn y chwedl
 • Yn cefnogi mwy o weithredwyr GEOS

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 1.4 Enceladus»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.4.0 'Enceladus'

Sylwch mai dyma un datganiad yn ein cyfres ryddhau 'flaengar'. O'r herwydd, mae'n cynnwys nodweddion newydd ac yn ymestyn y rhyngwyneb rhaglennol ar ben QGIS 1.0.x a QGIS 1.3.0. Os yw rhyngwyneb defnyddiwr na ellir ei symud, API rhaglennol, a chefnogaeth hirdymor yn bwysicach i chi na nodweddion newydd, heb eu profi, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio copi o QGIS o'n cyfres ryddhau Cymorth Hirdymor (LTS) 1.0. .x. Ym mhob achos arall, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r fersiwn hon.

Mae'r fersiwn hon yn cynnwys tua 200 o atebion byg, tua 30 o nodweddion newydd. Hefyd, mae wedi derbyn llawer o gariad a sylw fel bod ein hoff app bwrdd gwaith GIS yn un cam arall ar y ffordd i nirvana gyda GIS! Mae cymaint wedi digwydd yn ystod y 3 mis ers ein datganiad diwethaf fel ei bod yn amhosibl dogfennu popeth yma. Yn lle, dim ond cwpl o nodweddion newydd pwysig y byddwn yn tynnu sylw atynt.

Mae'n debyg mai'r nodwedd bwysicaf yw ymgorffori'r seilwaith symboleg fector newydd. Darperir hyn ar y cyd â'r gweithredu blaenorol: gellir ei newid gan ddefnyddio botwm yn y blwch deialog priodweddau haen fector. Nid yw’n disodli’r hen weithrediad symboleg yn llwyr gan fod sawl mater y mae angen eu datrys ac mae angen gwneud llawer o brofi cyn y bernir ei fod yn barod.

Bellach mae gan QGIS gyfrifiannell maes, y gellir ei gyrchu trwy fotwm yn adran priodoleddau priodweddau'r fector, ac o ryngwyneb defnyddiwr y tabl priodoleddau. Gallwch ddefnyddio hyd y nodwedd, yr ardal nodwedd, y concatenation llinyn, a'r math o drawsnewidiadau yn y gyfrifiannell maes, yn ogystal â gwerthoedd maes.

Mae dylunydd y map wedi cael llawer o sylw gennym ni. Bellach gellir ychwanegu grid at ddylunwyr mapiau. Gyda nhw gallant nawr gael eu cylchdroi yn y dyluniad. Mae cyfyngiad dyluniad map sengl fesul prosiect wedi'i ddileu. Ychwanegwyd deialog gweinyddwr dylunydd newydd i reoli achosion dylunwyr presennol. Mae'r taflenni eiddo teclyn dylunydd wedi'u hadolygu'n llwyr i ddefnyddio llai o le ar y sgrin

Mae gwahanol rannau o'r rhyngwyneb defnyddiwr wedi'u hadolygu i wella cysondeb a chefnogaeth ar gyfer llyfrau rhwyd ​​a dyfeisiau arddangos llai eraill. Llwytho ac arbed llwybrau byr. Bellach gellir arddangos y swydd fel Graddau, Munudau, Eiliadau yn y bar statws. Mae'r botymau ychwanegu, symud a dileu fertig bellach wedi'u tynnu ac mae'r offeryn nod yn cael ei symud o'r bar offer golygu datblygedig i'r bar offer golygu safonol. Mae'r offeryn adnabod hefyd wedi cael nifer o welliannau.

Ychwanegwyd capasiti caching i QGIS. Mae hyn yn cyflymu gweithrediadau cyffredin fel ail-archebu haenau, newid symboleg, cleient WMS / WFS, cuddio / arddangos haenau ac yn agor y drws ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol fel rendro edau a chyn-drin storfa. haenau. Sylwch ei fod yn anabl yn ddiofyn ac y gellir ei alluogi yn y blwch deialog opsiynau.

Bellach mae llwybrau chwilio SVG wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr yn cael eu hychwanegu at y blwch deialog opsiynau.

Wrth greu ShapeFile newydd, gallwch nawr nodi'ch CRS. Hefyd mae'r opsiwn Osgoi Croestoriadau ar gyfer polygonau bellach yn bosibl ei wneud gyda haenau cefndir.

Ar gyfer defnyddwyr datblygedig, gallwch nawr greu ffurflenni priodoledd customizable gan ddefnyddio UI deialog Qt Designer.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 1.3 Mimas»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.3.0 'Mimas'

Mae'r fersiwn hon yn cynnwys mwy na 30 o atgyweiriadau nam a sawl swyddogaeth newydd a defnyddiol:

Diweddariadau ar gyfer darparwyr ac ategion OSM

 • Mae ffeiliau arddull OSM newydd yn bodoli.
 • Mae yna eiconau newydd.
 • Diweddarwyd a chwblhawyd y testun deialog.
 • Cafodd yr ymarferoldeb "Save OSM to file" ei wella.
 • Wedi datrys rhai problemau gydag amgodio ... ASCII i UTF-8.
 • Mae'r holl haenau OSM yn cael eu tynnu'n awtomatig ar ôl anablu'r ategyn OSM yn rheolwr yr ategyn.
 • Gwnaed atgyweiriadau byg eraill cysylltiedig ag OSM.

Nodweddion a gwelliannau nodedig eraill yn y datganiad hwn

 • Bellach gellir ffurfweddu maint y marciwr wrth olygu haen.
 • Mae'r llyfrgell ddadansoddi wedi'i hymgorffori yn y brif fersiwn.
 • Nodir nodweddion mewn sawl haen.
 • Ychwanegwyd ategyn newydd i gynnal y dadansoddiad o'r tir rasterized (cyfrifo ymddangosiad y llethr, y llethr, ac ati).
 • Bellach mae teclyn ail-lunio i'w gymhwyso i geometregau llinell / polygon. Bydd y rhan o geometreg rhwng y groesffordd gyntaf a'r groesffordd olaf o'r llinell ailfodelu yn cael ei disodli.
 • Ychwanegwyd snap at yr opsiwn haen cyfredol yn y dialog mesur.
 • Ychwanegwyd y gallu i ddewis allwedd gynradd ar gyfer golygfeydd.
 • Gallwch chi chwyddo i mewn ar gyfesuryn trwy ei nodi ar sgrin gyfesuryn y bar statws.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 1.2 Daphnis»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.2.0 'Daphnis'

Sylwch mai dyma un datganiad yn ein cyfres ryddhau 'flaengar'. O'r herwydd, mae'n cynnwys nodweddion newydd ac yn ymestyn y rhyngwyneb rhaglennol dros QGIS 1.0.x. Os yw sefydlogrwydd a chefnogaeth hirdymor yn bwysicach i chi na nodweddion newydd a heb eu profi, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio copi o QGIS o'n cyfres fersiwn sefydlog 1.0.x. Mae'r fersiwn hon yn cynnwys mwy na 140 o atebion byg a gwelliannau dros fersiwn 1.1.0 QGIS. Yn ogystal, rydym wedi ychwanegu'r nodweddion newydd canlynol:

Rhifyn

Mae'r swyddogaeth golygu yn QGIS wedi cael diweddariad mawr yn y datganiad hwn. Mae hyn yn cynnwys ychwanegu offer golygu fector newydd:

 • Dileu rhan o swyddogaeth multipart
 • Dileu'r twll polygon
 • Symleiddio nodweddion
 • Ychwanegir teclyn "nod" newydd (yn y bar offer sganio datblygedig).
 • Ymarferoldeb newydd i gyfuno nodweddion
 • Ychwanegir ymarferoldeb dadwneud / ail-wneud ar gyfer golygu haen fector.
 • Ychwanegwyd opsiwn i ddangos nodau tudalen nodweddion dethol yn unig yn y modd golygu.
 • Gallwch newid eicon yr haen yn y chwedl i adlewyrchu bod modd golygu'r haen.

Hefyd, mae gweithredoedd dadwneud / ail-wneud ar y ddewislen Golygu, yn y bar offer digideiddio datblygedig, ac mae teclyn doc newydd yn dangos y pentwr gweithredu dadwneud ar gyfer yr haen weithredol.

Ynglŷn â'r offeryn nod: Mae'n debyg i offeryn ar gyfer golygu llwybrau yn ôl nodau sy'n bresennol ym mhob golygydd fector. Sut mae'n gweithio (yn QGIS) Cliciwch ar nodwedd, bydd ei nodau'n cael eu marcio gan betryalau bach. Mae clicio a llusgo ar nod yn ei symud. Bydd clicio ddwywaith ar segment yn ychwanegu nod newydd. Bydd pwyso'r allwedd dileu yn dileu'r nod gweithredol. Mae'n bosibl dewis nodau mwy gweithredol ar yr un pryd: trwy glicio a llusgo petryal yn yr ardal o amgylch y nodau. Gellir dewis nodau cyfagos segment trwy glicio arno. Mae'n bosibl ychwanegu / tynnu nodau gweithredol gan ddefnyddio'r allwedd Ctrl wrth glicio ar nod neu gynhyrchu petryal wrth lusgo yn y parth.

Rydym yn argymell eich bod yn diffodd marcwyr fertig yn yr opsiynau QGIS wrth weithio gyda'r offeryn hwn: mae ailddrafftiau'n llawer cyflymach ac nid yw'r map yn llawn marcwyr.

Llwybrau byr bysellfwrdd

Nodwedd newydd: Ffurfweddu llwybrau byr ar gyfer gweithredoedd ym mhrif ffenestr QGIS! Gweler y ddewislen Ffurfweddu-> Ffurfweddu llwybrau byr

Cyfansoddwr Mapiau

Bellach mae'n bosibl cloi / datgloi swyddi elfennau dylunydd trwy glicio botwm dde'r llygoden. Bydd lled ac uchder dylunydd y map nawr yn aros yn sefydlog os yw'r defnyddiwr yn gosod maint dylunydd y map i raddau cynfas y map. Mae hefyd yn bosibl dangos y dyddiad cyfredol ar label y dylunydd trwy ysgrifennu (d 'Mehefin' yyyy) neu debyg. Bellach mae hefyd yn bosibl cadw haenau cyfredol mewn dylunydd map hyd yn oed os yw haenau ychwanegol yn cael eu hychwanegu at y prif fap. Bellach mae'n bosibl allforio i PDF yn y dylunydd.

Tablau priodoledd

Bellach mae'n bosibl chwilio'r tabl priodoleddau yn y cofnodion a ddewiswyd yn unig. Gwnaed cyflymiadau cyffredinol ar y tabl priodoleddau. Mae addasu lled a manwl gywirdeb cae wrth ychwanegu priodoleddau bellach yn bosibl. Mae'r math o briodoleddau sy'n cael eu trin yn y darparwr WFS wedi'i wella.

Mae arallenwau priodoledd ar gyfer haenau fector ar gael nawr. Mae arallenwau yn cael eu harddangos yn lle'r enwau caeau gwreiddiol yn yr offeryn gwybodaeth ac yn y tabl priodoleddau i wneud pethau'n haws i ddefnyddwyr terfynol. Bellach mae GUI ar gyfer ffurfweddu teclynnau golygu ar gyfer priodoleddau haen. Mae blwch deialog newydd yn caniatáu llwytho map o werthoedd o haen (gallai hefyd fod yn dabl nad yw'n ofodol!). Bydd y gosodiadau golygu teclyn nawr hefyd yn cael eu hanrhydeddu yn y tabl priodoleddau.

ategion

 • Bellach gellir newid trefn yr haenau yn y dialog WMS.
 • Mae'r ategyn eVis, fersiwn 1.1.0, wedi'i ychwanegu at y prosiect QGIS a'i gynnwys fel ategyn safonol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am eVis yma: http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/evis/documentation.php .
 • Bellach mae gan yr ategyn rhyngosod y gallu i ddefnyddio haenau llinell fel cyfyngiadau ar gyfer triongli yn yr ategyn rhyngosod. Nawr gallwch hefyd arbed y triongli yn y ffeil ShapeFile.
 • Mae darparwr ac ategyn OpenStreetMap newydd wedi'i ychwanegu at QGIS.

Rheoli prosiect

Mae QGIS bellach yn cynnwys cefnogaeth i safle safle cymharol ffynonellau data ffeiliau a svgs. Mae storio llwybrau cymharol ffynonellau data ffeiliau yn ddewisol.

PostGIS a'r Darparwr PostgreSQL

Nawr gallwch ddewis modd SSL wrth ychwanegu cysylltiad cronfa ddata newydd. Gall anablu amgryptio SSL wella perfformiad llwyth data PostGIS yn fawr lle nad oes angen diogelwch cysylltiad. Ychwanegwyd cefnogaeth ar gyfer mwy o fathau brodorol ac ar gyfer ffurfweddu sylwadau colofn.

Gwelliannau symboleg

 • Yn caniatáu diweddaru symbolau trwy'r ddewislen naidlen yn y dewis symbol renderer
 • Ychwanegu cefnogaeth ar gyfer symbolau data diffiniedig
 • Yn ychwanegu cefnogaeth ar gyfer nodau tudalen symbol ffont (data diffiniedig yn unig, dim GUI eto)
 • Ychwanegwch faint symbol mewn unedau map (hynny yw, symbolau sy'n cynnal maint mewn unedau map sy'n annibynnol ar raddfa'r map)

Dadleuon ar y llinell orchymyn

Ychwanegwyd cefnogaeth i ddadleuon gael eu hychwanegu ar linell orchymyn yn Windows. Y gwelliannau i'r dadleuon llinell orchymyn yw:

 • Caniatáu meintiau dal ciplun a roddir
 • Caniatáu atal y sgrin sblash
 • Dal atgyweiriadau map o ategion ar gipluniau

== GRASS ==

Mae cragen GRASS newydd. Cafwyd llawer o lanhau a diweddariadau cysondeb hefyd.

= Fersiwn 1.1.0 'Pan' =

Sylwch fod hwn yn ddatganiad yn ein cyfres ryddhau 'sigledig'. O'r herwydd, mae'n cynnwys nodweddion newydd ac yn ymestyn y rhyngwyneb rhaglennol dros QGIS 1.0.x. Os yw sefydlogrwydd a chefnogaeth hirdymor yn bwysicach i chi na nodweddion newydd a heb eu profi, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio copi o QGIS o'n cyfres fersiwn sefydlog 1.0.x.

Mae'r fersiwn hon yn cynnwys llawer o atgyweiriadau nam a gwelliannau dros fersiwn 1.0.0 QGIS. Yn ogystal, rydym wedi ychwanegu'r nodweddion newydd canlynol:

 • Diweddariadau cyfieithu.
 • Gwelliannau a mireinio'r gosodwr ategyn Python. Newid i ystorfa swyddogol newydd QGIS.
 • Gwelliannau i themâu fel bod ategion a rhannau eraill o'r GUI yn cael eu cefnogi'n well wrth newid themâu. Ychwanegu'r thema eicon GIS newydd.
 • Gwelliannau pecynnu Debian i gefnogi gofynion safonol Debian.
 • Cefnogaeth Usb: fel dyfais GPS yn Linux.
 • Mae'r ategyn WMS bellach yn cefnogi dosbarthiad ac yn arddangos haenau nythu fel coeden. Mae'r darparwr WMS bellach hefyd yn cefnogi delweddau png 24-did. Mae'r ategyn WMS bellach hefyd yn darparu rhyngwyneb chwilio i ddod o hyd i weinyddion WMS.
 • Ychwanegwyd symbolau dot svg Matt Amos (gyda'i ganiatâd).
 • Gwelliannau i gefnogaeth ddirprwy a chymorth dirprwyol yn y darparwr WFS. Mae'r darparwr WFS bellach hefyd yn arddangos gwybodaeth am gynnydd wrth iddo nôl data.
 • Gwelliannau i gleientiaid PostGIS. Bellach gellir cyflawni cyflymiadau enfawr wrth rendro haenau PostGIS trwy analluogi SSL yn y golygydd cysylltiad.
 • Gwelliannau allforio yn Mapserver ar gyfer cefnogaeth lliw barhaus.
 • Dewislen offer ychwanegol: mae ategion fTools bellach yn rhan o'r ategion QGIS sylfaenol a byddant bob amser yn cael eu gosod yn ddiofyn.
 • Gwelliannau dylunydd argraffu, gan gynnwys opsiynau alinio gwrthrychau. Bellach mae hefyd yn bosibl argraffu mapiau fel PostScript neu raster fector. Ar gyfer rhaglenwyr Python, mae gan ddosbarthiadau dylunwyr rwymiadau Python bellach.
 • Wrth ddefnyddio Ffeil - Cadw gyda delwedd, mae'r ddelwedd sydd wedi'i chadw bellach yn georeferenced.
 • Mae'r dewisydd amcanestyniad bellach yn cynnwys detholiad cyflym o CRSs a ddefnyddiwyd yn ddiweddar.
 • Mae'r rendrwr lliw parhaus bellach yn cefnogi symbolau pwynt.
 • Gwell cefnogaeth i CMake wedi'i adeiladu yn erbyn dibyniaethau gan OSGEO4W (Windows yn unig). Ychwanegu prosiect datblygwr XCode wedi'i adeiladu o dan OSX.
 • Diweddariadau a glanhau i'r blwch offer GRASS.
 • Newidiadau i'r blwch deialog fector agored i gefnogi'r holl yrwyr sydd ar gael yn ogr, gan gynnwys gyrwyr protocol a chronfa ddata. Daw hyn â chefnogaeth ar gyfer SDE, Oracle Spatial, ESRI Personal Geodatabase, a llawer mwy o storfeydd data sy'n cydymffurfio ag OGR. Sylwch y gall fod angen llyfrgelloedd trydydd parti ar eich system mewn rhai achosion er mwyn cyrchu'r rhain.
 • Bellach gellir defnyddio botwm canol y llygoden i badellu.
 • Mae gweithrediad y tabl priodoleddau newydd yn gyflymach.
 • Glanhau niferus i'r rhyngwyneb defnyddiwr.
 • Ychwanegwyd darparwr newydd ar gyfer SpatialLite, gweithrediad o'r geo-gronfa ddata mewn ffeil yn seiliedig ar gronfa ddata SQLITE.
 • Cefnogaeth troshaen fector a all dynnu siartiau cylch a bar ar haenau fector yn seiliedig ar ddata priodoleddau.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 1.0 Kore»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 1.0.0 'Kore'

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys dros 265 o atgyweiriadau nam a gwelliannau dros fersiwn QGIS 0.11.0. Yn ogystal, rydym wedi gwneud y newidiadau canlynol:

 • Gwelliannau Cydymffurfiaeth HIG ar gyfer Windows / Mac OS X / KDE / Gnome
 • Arbedwch haen fector neu is-set o'r haen honno ar ddisg gyda System Cyfeirio Cydlynu wahanol i'r gwreiddiol.
 • Golygu topolegol uwch o ddata fector.
 • Detholiad un clic o nodweddion fector.
 • Llawer o welliannau o ran rendro raster a chefnogaeth ar gyfer adeiladu pyramidiau y tu allan i'r ffeil raster.
 • Adolygiad dylunydd mapiau ar gyfer cefnogaeth argraffu llawer gwell.
 • Ychwanegwyd ategyn "cipio cydlynu" newydd sy'n eich galluogi i glicio ar y map ac yna torri a gludo'r cyfesurynnau yn ôl ac ymlaen i'r clipfwrdd
 • Ychwanegwyd ategyn newydd i drosi fformatau cydnaws OGR.
 • Ychwanegwyd ategyn newydd i drosi ffeiliau DXF i ShapeFiles.
 • Ychwanegwyd ategyn newydd i ryngosod nodweddion pwynt yn haenau grid ASCII.
 • Mae rheolwr ategyn Python wedi'i ailwampio'n llwyr, mae gan y fersiwn newydd lawer o welliannau, gan gynnwys gwirio y bydd y fersiwn QGIS sy'n rhedeg yn cefnogi ategyn sy'n cael ei osod.
 • Bellach mae safleoedd y bar offer ategyn yn cael eu cadw'n gywir pan fydd y cais ar gau.
 • Yn y cleient WMS, gwellwyd y gefnogaeth i safonau WMS.
 • Gwneir gorchymyn esgynnol ar gyfer integreiddio a chefnogaeth GRASS ar gyfer GRASS 6.4
 • Cwblhewch yr Adolygiad API: Bellach mae gennym API sefydlog yn dilyn confensiynau enwi wedi'u diffinio'n dda.
 • Mae'r holl ddefnydd o GDAL / OGR a GEOS wedi'i ymgorffori i'w ddefnyddio mewn C APIs yn unig.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 0.11 Metis»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 0.11.0 'Metis'

Mae'r datganiad hwn yn cynnwys dros 60 o atgyweiriadau nam a gwelliannau dros fersiwn QGIS 0.10.0. Yn ogystal, rydym wedi gwneud y newidiadau canlynol:

 • Adolygiad o'r holl flychau deialog i sicrhau cysondeb ar gyfer y rhyngwyneb defnyddiwr
 • Gwelliannau i'r blwch deialog fector rendro gwerth sengl
 • Rhagolwg symbolau wrth ddiffinio dosbarthiadau fector
 • Gwahanu cefnogaeth Python yn ei lyfrgell ei hun
 • Rhestrwch olwg a hidlydd blwch offer GRASS i ddod o hyd i offer yn gyflymach
 • Rhestrwch olwg a hidlydd i'r Rheolwr Ategyn ddod o hyd i ategion yn haws
 • Diffiniadau wedi'u diweddaru o'r system cyfeirio gofodol
 • Cefnogaeth Arddull QML ar gyfer rasters a haenau cronfa ddata

Beth sy'n newydd yn QGIS 0.10.0 'Io'

Mae'r fersiwn hon yn cynnwys mwy na 120 o atebion byg a gwelliannau dros fersiwn 0.9.1 QGIS. Yn ogystal, rydym wedi ychwanegu'r nodweddion newydd canlynol:

 • Gwelliannau i alluoedd digideiddio.
 • Cefnogaeth ar gyfer ffeiliau arddull diffiniedig a diofyn (.qml) ar gyfer haenau fector yn seiliedig ar ffeiliau. Gydag arddulliau, gallwch arbed symboli a gosodiadau eraill sy'n gysylltiedig â haen fector a fydd yn cael ei lwytho bob tro y byddwch chi'n llwytho'r haen honno. Gwell cydnawsedd ar gyfer tryloywder a chyferbyniad ymestyn mewn haenau raster.
 • Cefnogaeth ar gyfer rampiau lliw mewn haenau raster.
 • Cefnogaeth i rasters heb eu lleoli i'r gogledd i fyny. Llawer o welliannau raster eraill "heb eu hamlygu".
 • Eiconau wedi'u diweddaru ar gyfer gwell cysondeb gweledol.
 • Cefnogaeth i fudo hen brosiectau er mwyn gweithio ar fersiynau QGIS mwy newydd.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 0.9 Ganymede»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 0.9.2rc1 'Ganymede'

Mae'r ymgeisydd rhyddhau hwn yn cynnwys dros 40 o atebion byg a gwelliannau dros fersiwn 0.9.1 QGIS. Yn ogystal, rydym wedi ychwanegu'r nodweddion newydd canlynol:

 • Gwelliannau i alluoedd digideiddio.
 • Yn cefnogi ffeiliau arddull diffiniedig a diofyn (.qml) ar gyfer haenau fector yn seiliedig ar ffeiliau. Gydag arddulliau, gallwch arbed symboli a gosodiadau eraill sy'n gysylltiedig â haen fector a fydd yn cael ei lwytho bob tro y byddwch chi'n llwytho'r haen honno.
 • Gwell cydnawsedd ar gyfer tryloywder a chyferbyniad ymestyn mewn haenau raster. Cefnogaeth ar gyfer rampiau lliw mewn haenau raster.
 • Cefnogaeth i rasters heb eu lleoli i'r gogledd i fyny. Llawer o welliannau eraill ar gyfer plot "heb ei amlygu".

Beth sy'n newydd yn QGIS 0.9.1 'Ganymede'

Mae hwn yn fersiwn trwsio nam

 • 70 o chwilod caeedig
 • Ychwanegwyd tab locale i'r ymgom opsiynau fel y gellir diystyru'r locale
 • Gwnaed glanhau ac ychwanegu at offer GRASS
 • Gwnaed diweddariadau dogfennaeth
 • Gwelliannau i'w hadeiladu o dan MSVC
 • Ategyn Gosodwr Python a gynhyrchir i osod ategion PyQGIS o'r ystorfa

Beth sy'n newydd yn QGIS 0.9 'Ganymede'

 • Rhwymiadau Python: Dyma brif ffocws y fersiwn hon, nawr mae'n bosibl creu ategion gan ddefnyddio Python. Mae hefyd yn bosibl creu cymwysiadau wedi'u galluogi gan GIS wedi'u hysgrifennu yn Python sy'n defnyddio'r llyfrgelloedd QGIS.
 • Cafodd y system llunio automake ei dileu: mae angen CMake nawr ar gyfer QGIS.
 • Ychwanegwyd llawer o offer GRASS newydd (diolch i http://faunalia.it/)
 • Diweddariadau Cyfansoddwr Map
 • Trwsiad clo ar gyfer ShapeFiles 2.5D wedi'i berfformio
 • Mae llyfrgelloedd QGIS wedi cael eu hadweithio a'u trefnu'n well.
 • Gwelliannau georeferencer

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 0.8 Josephine»]

Beth sy'n newydd yn fersiwn ddatblygu QGIS 0.8 'Joesephine' ...

 • 2006-01-23 [timlinux] 0.7.9.10 Mae'r defnydd o qpicture ac ail-fodelu ar gyfer marcwyr pwynt wedi'i hepgor o blaid nwyddau newydd qt4.1 qsvgrenderer.
 • 2006-01-09 [timlinux] 0.7.9.8 Cangen Mapcanvas wedi cychwyn i Martin
 • 2006-01-09 [timlinux] 0.7.9.8 Symudodd ategion i src / ategion
 • 2006-01-08 [timlinux] 0.7.9.8 Symudwyd yr holl ffontiau ar gyfer gui lib yn src / gui
 • 2006-01-08 [gsherman] 0.7.9.7 Trosglwyddo cyflenwyr i'r cyfeiriadur src
 • 2006-01-08 [timlinux] 0.7.9.6 Adweithiwyd y libqgis yn y cnewyllyn ac mewn gui libs.
 • 2006-01-01 [timlinux] 0.7.9.5 Mae ategyn reg cymunedol ac ategion enghreifftiol wedi'u tynnu
 • Mae cod dylunydd wedi'i adweithio i'w lib ei hun yn src / cyfansoddwr
 • Mae Libqgsraster wedi'i ailenwi'n libqgis_raster
 • Ail-archebu Src / Makefile felly targed app dim ond defnyddio main.cpp yn FFYNONELLAU a
 • Mae cysylltiadau wedi'u creu i lib newydd monolithig iawn. Bydd Lib yn torri i lawr yn ddarnau llai dros amser,
 • 2005-11-30 [timlinux] 0.7.9.4 Mae'r holl src / * .ui wedi'u hailwampio i mewn i src / ui / dir er mwyn gwahanu ui yn lanach
 • 2005-12-29 [gsherman] 0.7.9.3 uno cangen Ui yn BENNAETH
 • 2005-11-10 [timlinux] 0.7.9.2 Symudwyd sylfaen y cod i qt4 - Mae yna lawer o broblemau i'w datrys o hyd ond mae'n cael ei gynhyrchu
 • 2005-11-10 [timlinux] 0.7.9.1 Mae newidiadau cangen wedi'u huno yn fersiwn 0.7 gyda chymorth Tom Elwertowskis
 • 2005-10-13 [timlinux] 0.7.9 Ychwanegwyd y gallu i gynhyrchu gridiau pwynt a pholygon yn yr ategyn grid_maker

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 0.6 Simon»]

Beth sy'n newydd yn QGIS 0.6 'Simon'

Log newid QGIS

 • 2005-07-03 [morb_au] 0.7.devel2 Newidiadau unedig yng nghangen ymgeisydd fersiwn 0.7 (fel yn "Release-0_7-ymgeisydd-pre1") eto ar y gefnffordd.
 • 2005-05-23 [gsherman] 0.7rc1 Gwall nodau tudalen sefydlog yn gysylltiedig â chronfa ddata defnyddwyr nad yw'n bodoli. Mae'r gronfa ddata bellach yn cael ei chreu'n llwyddiannus os nad yw'r defnyddiwr yn bodoli.
 • 2005-04-12 [timlinux] 0.6devel26 Ychwanegwyd opsiwn propiau fector dlg i ganiatáu i'r defnyddiwr newid yr amcanestyniad
 • 2005-04-21 [timlinux] 0.6devel25 Mwy o ddiweddariadau ar qgsspatialrefsys. Newid sblash i fod yn widgit wedi'i fasgio ac ychwanegu meistri xcf ar gyfer sblash. Mae angen rhai diweddariadau bach ar Sblash o hyd mewn perthynas â gosod testun.
 • 2005-04-20 [timlinux] 0.6devel24 Rhesymeg ychwanegol ar gyfer mapio cefn wkt neu proj4string i srsid - heb ei brofi'n dda iawn ar hyn o bryd, ond, i mi, mae'n gweithio gyda'r set ddata prawf
 • 2005-04-17 [timlinux] 0.6devel23 Cywiriadau a glanhau niferus wrth drin tafluniad
 • 2005-05-15 [morb_au] 0.6devel21 Gollyngiad cof sefydlog yn y darparwr Postgres wrth adfer nodweddion
 • Mae haenau cyflymach bellach yn cyd-fynd â chynfas y map â manwl gywirdeb ffont is-bicsel (mwyaf defnyddiol wrth chwyddo i mewn yn rhy agos ac mae picseli ffont yn gorchuddio llawer o bicseli ar y sgrin)
 • 2005-05-13 [didge] 0.6devel19 Mae deunydd wedi'i ail-alw i baratoi ar gyfer ei ryddhau.
 • 2005-04-17 [mcoletti] 0.6devel18 Y cam cyntaf wrth weithredu'r gwrthbwyso i agor ffeiliau prosiect gyda llwybrau ffynhonnell ddata sydd wedi dyddio.
 • 2005-04-17 [timlinux] 0.6devel17 Deialog amcanestyniad personol. Gwnaed atgyweiriadau byg amrywiol ynghyd â dileu, mewnosod a diweddaru cofnodion posibl newydd. Mae amcanestyniadau defnyddwyr bellach yn ymddangos yn y dewisydd amcanestyniad ond ni ellir eu defnyddio eto
 • 2005-04-16 [ges] 0.6.0devel16 Gwall sefydlog 1177637 a rwystrodd gysylltiad PostgreSQL rhag cael ei symud yn llwyr
 • 2005-04-14 [timlinux] 0.6devel15 Mae cysylltiadau'n sgrolio botymau cyntaf ac olaf a symudwyd mewn dialog amcanestyniad arferol
 • 2005-04-14 [timlinux] 0.6devel14 Mae teclynnau bar statws yn arddangos testun mewn maint ffont arial 8pt. Gwall yn cau # 1077217
 • 2005-04-13 [timlinux] 0.6devel13 Arddangosir paramedrau yn y teclyn dylunydd rhagamcanu wrth ddewis tafluniad
 • 2005-04-12 [ges] 0.6.0devel12 Mae clytiau Markus Neteler yn cael eu defnyddio i ganiatáu crynhoi yn Qt 3.1
 • 2005-04-12 [timlinux] 0.6devel12 Datrysiad ar gyfer [1181249] sy'n cynnwys blocio wrth lwytho ffeiliau ShapeFile
 • 2005-04-11 [timlinux] 0.6devel11 Dolen ddata yn yr amcanestyniad a dewisydd eliptig mewn blwch deialog amcanestyniad.
 • 2005-04-11 [ges] 0.6.0devel10 Mae clytiau Markus Neteler yn cael eu defnyddio i ganiatáu crynhoi yn Qt 3.2
 • 2005-04-11 [ges] Mae'r amcanestyniad sefydlog (WGS 84) wedi bod yn ddiofyn felly mae bellach wedi'i ddewis pan agorir blwch deialog eiddo'r prosiect ac nad oes amcanestyniad wedi'i osod.
 • 2005-04-10 [timlinux] 0.6devel9 Ychwanegu dialog gwneuthurwr tafluniad wedi'i deilwra i brif ddewislen y cais. Mae'r Dialog yn dal i gael ei hadeiladu.
 • 2005-04-09 [ges] 0.6.0devel8 Mae materion sefydlog gyda Makefile.am yn ymwneud â Projections_Branch yn uno â PENNAETH
 • 2005-04-09 [ges] 0.6.0devel7 Unodd Cangen y Rhagamcanion yn BENNAETH
 • Nid yw cyfuchliniau'r polygon yn cael eu tynnu. Gwiriwyd hyn ddwywaith ac ni ddarganfuwyd achos.
 • Nid yw rhagamcanion yn gweithio ym mhob amgylchiad.
 • Sylwch fod angen y llyfrgelloedd rhagamcanu a sqlite4 bellach. Nid yw'r system adeiladu wedi'i haddasu i brofi hyn eto.
 • Mae Qt 3.3.x yn angenrheidiol i adeiladu'r goeden ffynhonnell hon.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynyddu EXTRA_VERSION erbyn in pan fyddwch chi'n gwneud newidiadau.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'r changelog gyda phob cadarnhad.
 • 2005-03-13 [jobi] 0.6.0devel6 - Cynhyrchwyd datrysiad i adeiladu dibyniaethau sefydlog dylunydd-ategyn / stwff mewn pensaernïaeth 64-did
 • 2005-01-29 [gsherman] 0.6.0devel5 M. Mae clytiau Loskot yn cael eu defnyddio ar gyfer gwall llunio a macros Q_OBJECT ar goll yn qgsspit.h a qgsattributetable.h
 • 2005-01-01 [larsl] 0.6.0devel4 Wedi gosod nam a oedd yn blocio QGIS wrth lwytho rasters o ffeil prosiect, tt 2
 • 2005-01-01 [larsl] 0.6.0devel3 Wedi gosod nam a oedd yn rhwystro QGIS wrth lwytho rasters o ffeil prosiect.
 • 2004-12-30 [mcoletti] 0.6.0devel2 * Ailadeiladu rheolaeth endianaidd mewn darparwyr data
 • Darparwr testun wedi'i gyfyngu wedi'i ailgynllunio
 • Mae rhai aelodau o'r dosbarth const-gywir wedi'u creu
 • Mae 2004-12-30 [larsl] 0.6.0devel1 getProjectionWKT () wedi'i weithredu yn QgsGPXProvider
 • 2004-12-19 [gsherman] 0.6.0rc2 README wedi'i ddiweddaru. Ychwanegwyd Main.cpp fel bod yr allbwn yn cael ei adeiladu fel standalone ac ategyn. Addaswyd Makefile.am fel bod yr allbynnau deuaidd yn cael eu gosod yng nghyfeiriadur PREFIX
 • 2004-12-19 [timlinux] 0.6.0rc2 Ychwanegwyd cyfieithiad Slofacia gan Lubos Balazovic. Gwnaed diweddariadau dogfennaeth enfawr. Mae hyn yn cynnwys diweddariadau i ddelweddau'r datblygwr a'r blwch About.
 • 2004-12-19 [mhugent] darparwyr / ogr / qgsshapefileprovider.cpp: Wedi datrys y broblem priodoledd yn y darparwr ogr
 • 2004-12-05 [gsherman] 0.6.0rc2 Gwall sefydlog 1079392 a achosodd fethiant QGIS wrth fynd i mewn i ymholiad a arweiniodd at greu'r haen heb gofnodion. Ychwanegwyd dilysiad ychwanegol o'r ymholiad SQL at adeiladwr yr ymholiad. Pan gliciwch yn iawn yn y blwch deialog generadur, anfonir yr ymholiad i'r gronfa ddata a chaiff y canlyniad ei wirio i sicrhau y bydd haen PostgreSQL ddilys yn cael ei chreu. Ychwanegwyd tr at nifer o dannau nad oeddent yn barod i'w cyfieithu yn y cod a grëwyd o ddeialog priodweddau fector strwythur QgsDataSourceURI i gynnwys yr holl wybodaeth berthnasol sy'n gysylltiedig â chysylltiad haen PostgreSQL, gan gynnwys y gwesteiwr. , cronfa ddata, tabl, colofn geometreg, enw defnyddiwr, cyfrinair. porthladd, a sql lle cymal.
 • 2004-12-03 [gsherman] 0.6.0rc1 Trafodwyd datganiadau difa chwilod gormodol yn y darparwr Postgres
 • 2004-12-03 [gsherman] 0.6.0rc1 Wrth newid yr ymholiad SQL ar gyfer haen PostgreSQL gan ddefnyddio'r generadur ymholiad yn y blwch deialog priodweddau haen fector, mae'r estyniadau a chyfrif cynfas map bellach yn cael eu diweddaru'n gywir o nodweddion. Damwain sefydlog mewn byffer ategyn tud (nam 1077412). Digwyddodd y ddamwain oherwydd ychwanegu cefnogaeth i'r cymal lle mae'r SQL yn y darparwr Postgres. Nid oedd y darparwr yn gwirio i weld a oedd allwedd SQL wedi'i chynnwys yn ffynhonnell ddata URI ac felly'n copïo'r URI cyfan fel cymal lle. Mae'r estyniad .shp bellach yn cael ei ychwanegu at enw haen fector newydd (os nad yw'r defnyddiwr yn nodi hynny). Mae'r estyniad .qgs bellach yn cael ei ychwanegu at ffeil prosiect wrth ddefnyddio arbed neu arbed fel (os nad yw'r defnyddiwr yn nodi).

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »QGIS 0.5 ″]

QGIS 0.5

 • 2004-12-01 [gsherman] 0.5.0devel30 Ychwanegwyd swyddogaethau at qgsdataprovider.h i gefnogi diweddaru'r cyfrif nodwedd a estyniad. Er mwyn cael eu cefnogi, rhaid cyflawni'r swyddogaethau hyn wrth weithredu'r darparwr data. Nid yw'r gweithrediadau diofyn yn gwneud unrhyw beth defnyddiol.
 • Bellach mae gan QgsVectorLayer swyddogaethau i ofyn am gyfrif nodwedd, diweddariad estyniad a llinyn diffiniad is-set (SQL fel arfer) gan y darparwr data sylfaenol. Nid oes angen i ddarparwyr weithredu'r swyddogaethau hyn oni bai eu bod am gefnogi is-set yr haen trwy ymholiad diffiniad haen neu ddulliau eraill.

2004-11-27 [larsl] 0.5.0devel30 Ychwanegiad sefydlog o swyddogaethau sefydlog mewn haenau GPX, nawr mae'n gweithio eto.

2004-11-22 [mcoletti] 0.5.0devel29 Mae'r eiddo QgsProject bellach wedi'u hailgynllunio i fod yn debyg i Qsettings.

2004-11-20 [timlinux] 0.5.0devel28 Ychwanegwyd y gallu i dorri ar draws rendro'r haen fap sy'n cael ei dynnu ar hyn o bryd trwy wasgu'r allwedd Dianc. Ailadroddwch a rinsiwch i dorri ar draws lluniad yr holl haenau fector. Nid yw'n cael ei weithredu eto ar gyfer haenau raster.

2004-11-11 [gsherman] 0.5.0devel27 Digwyddiad cyntaf mewn generadur ymholiad PostgreSQL. Nid yw hyn yn gwbl weithredol eto. Mae meysydd mewn tabl yn cael eu harddangos a gellir arddangos profion neu bob gwerth. Mae clicio dwbl ar enw maes neu werth sampl yn ei gludo i'r blwch ymholiadau SQL yn safle'r cyrchwr cyfredol. Nid yw'r swyddogaeth prawf wedi'i gweithredu eto ac nid yw'r math gwirio i ganiatáu dyfynnu gwerthoedd testun yn awtomatig yn y datganiad SQL.

2004-11-19 [mcoletti] 0.5.devel26 Mae'r rhyngwyneb eiddo QgsProject wedi'i newid i fod yn debycach i QSettings. Rhoddir yr eiddo newydd i'r ffeil. Mae nam hysbys gyda QStringLists lle mae copïau diangen wedi'u hysgrifennu i'r ffeil. Nid yw'r eiddo newydd wedi'u darllen eto. Ychwanegir cod at y diben hwn yn y dyddiau nesaf.

2004-11-17 [timlinux] 0.5.0devel25 Ychwanegwyd blwch gwirio bach ar waelod ochr dde'r bar statws a fydd, o'i wirio, yn atal rendro haenau ar y prif gynfas ac ar y cynfas cyffredinol. Mae hyn yn ddefnyddiol os ydych chi am lwytho grŵp o haenau ac addasu eu symboleg, ac ati. heb oedi o ganlyniad i ad-drefnu popeth ar ôl pob newid a wneir.

Mae 2004-11-16 [larsl] 0.5.0devel24 nextFeature () wedi'i ailosod i wneud y nodweddion yn weladwy eto.

2004-11-13 [larsl] 0.5.0devel23 Newidiodd QgsIdentifyResults a QgsVectorLayer i ddangos yr holl briodoleddau yn awtomatig (ehangu nod nodwedd) os mai dim ond un nodwedd sy'n cael ei nodi

2004-11-11 [gsherman] 0.5.0devel22 Ychwanegwyd ifdef's ar gyfer WIN32 o amgylch dynam_casts mewn blychau deialog fector rendr. Er bod rtti wedi'i alluogi, mae defnyddio mowldiau deinamig yn achosi damweiniau sec yn WIN32.

2004-11-09 [timlinux] 0.5.0devel21 Ychwanegwyd opsiynau at y generadur grid fel y gallwch chi ddiffinio'r tarddiad a'r pwyntiau mynediad yn ogystal â gosod maint y grid i lai nag 1 gradd. Sylwch nad oes llawer o wirio gwallau o hyd, felly gall rhoi rhifau amheus achosi i QGIS chwalu.

2004-11-04 [timlinux] 0.5.0devel20 Ychwanegwyd cefnogaeth gwelededd dibynnol ar raddfa ar gyfer haenau raster a fector.

2004-11-02 [larsl] 0.5.0devel19 Ychwanegwyd eitem ar y ddewislen i greu ffeil GPX wag.

2004-10-31 [timlinux] 0.5.0devel18 Atgyweiriad byg # 1047002 (nid yw'r blwch gwirio byffer wedi'i alluogi / anabl yn gweithio).

2004-10-30 [larsl] 0.5.0devel17 Mae angen qgsfeature.h yn qgsvectordataprovider.cpp oherwydd bod QgsFeature yn cael ei dynnu, roedd hwn yn sefydlog.

2004-10-29 [larsl] 0.5.0devel16 Ychwanegwyd DefaultValue () yn QgsVectorLayer a QgsVectorDataProvider, a weithredwyd yn y darparwr GPX.

2004-10-29 [stevehalasz] 0.5.0devel15 * Ysgrifennwch haenau mewn ffeiliau prosiect yn y drefn gywir trwy ailadrodd dros zOrder ar gynfas y map. Mae byg # 1054332 yn sefydlog.

* Mae tag yn cael ei dynnu o'r dtd. Mae'n ddiangen.

2004-10-26 [mcoletti] 0.5.0devel13 Mae'r addasiad hwn yn delio â sut i arbed ac adfer gyriannau mewn ffeiliau prosiect. Gwnaed llawer o fân atgyweiriadau nam ac un glanhau.

2004-10-22 [larsl] 0.5.0devel12 Tynnwyd mwy o god nas defnyddiwyd yn y plug-in GPS, addaswyd ffynhonnell y plug-in GPS i ddilyn safonau codio yn well.

2004-10-22 [larsl] 0.5.0devel11 Gwnaed rhai newidiadau i'r ategyn GPS: * Newid gwybodaeth am offer gweithredu o "GPS Importer" i "GPS Tools" *. Tynnwyd rhywfaint o hen god nas defnyddiwyd. * Gwnaed offer llwytho i fyny / lawrlwytho yn llawer mwy hyblyg trwy ganiatáu i ddefnyddwyr nodi "dyfeisiau" gyda gorchmynion uwchlwytho a lawrlwytho. * Cofiwch y ddyfais a'r porthladd olaf a ddefnyddiwyd ar gyfer uwchlwytho a lawrlwytho. * Cofiwch y cyfeiriadur olaf lle cafodd ffeil GPX ei llwytho.

2004-10-20 [mcoletti] Unwyd y 0.5.0devel10 yn gangen qgsproject

2004-10-19 [larsl] 0.5.0devel9 Newidiwyd enwau priodoleddau GPX o dri byrfodd llythyren i eiriau llawn i'w gwneud yn fwy cyfeillgar i'r defnyddiwr.

2004-10-19 [larsl] 0.5.0devel8 mFeatureType yn qgsgpxprovider.cpp wedi newid o QString i gyfrifiad er mwyn osgoi cymariaethau llinyn diangen.

2004-10-18 [gsherman] 0.5.0devel7 Prawf wedi'i ychwanegu at GEOS ar gyfer acinclude.m4 a ffurfweddu.in. Ychwanegwyd aelodau / dulliau i baratoi ar gyfer cefnogaeth rendro dibynnol ar raddfa. Ychwanegwyd Dangos tab i'r ymgom fector i ganiatáu gosod graddfeydd lleiaf ac uchaf ar gyfer rendro.

2004-10-18 [larsl] 0.5.0devel6 Tynnu cod dyblyg, cyfrifo'r terfynau a ychwanegwyd ar gyfer nodweddion sydd wedi'u digideiddio yn y darparwr GPX.

2004-10-18 [larsl] 0.5.0devel5 Newidiadau darparwr GPX: * IsEditable (), isModified (), commitChanges () a rollBack () ar waith. * Dileu priodoleddau lat ac lon diwerth mewn nodweddion cyfeirbwynt. * Dadansoddiad priodoledd wedi'i glirio yn addFeature (). Dylai'r rhifyn GPX nawr weithio eto.

2004-10-17 [gsherman] 0.5.0devel4 Mae'r darparwr OGR bellach yn defnyddio GEOS i ddewis nodweddion wrth wneud gweithrediadau adnabod a dethol.

2004-10-16 [gsherman] 0.5.0devel3 Hidlwyr OGR sefydlog yn y dialog Ychwanegu Haen gan ddefnyddio trwsiad yn qgsproject-branch. Mae delweddau Qgisappbase.ui yn cael eu dychwelyd i XPM fel bod QGIS yn llunio i Qt <3.x.

2004-10-11 [gsherman] 0.5.0devel2 Tudalen dyn ychwanegol (QGIS.man) sy'n gosod yn dyn1 fel QGIS.1

2004-10-09 [gsherman] 0.5.0devel1 Newidiwyd enw sgrin gartref Simon. Bellach gelwir Simon yn agreg. Gwall llwytho llinell orchymyn sefydlog i gael gwared ar rybudd ffug ar gyfer haenau fector. Addaswyd Splashscreen.cpp i ganiatáu manyleb x, ac ar gyfer tynnu testun ar y ddelwedd sblash. Mater sefydlog amherffaith lle nad yw priodoleddau PostGIS yn cael eu harddangos os nad yw'r allwedd gynradd o fath int4 (nam 1042706). Ychwanegwyd ffeil cyfieithu iaith Latfia (heb ei chyfieithu ar hyn o bryd).

2004-09-23 [larsl] 0.4.0devel38 Mae cefnogaeth ar gyfer llwytho ffeiliau LOC o Geocaching.com wedi'i dileu.

2004-09-20 [amser] 0.4.0devel37 Mae cywilydd yn cydnabod nad yw'n cadw'r ffeil hon yn gyfredol. Datrys problemau clipio gyda'r labelwr.

2004-09-20 [larsl] 0.4.0devel36 Ychwanegwyd diffiniad yr elfen nod masnach unigryw i QGIS.dtd.

2004-09-20 [larsl] 0.4.0devel35 Byg diwygiedig 987874, bydd y darparwr yn hepgor swyddogaethau heb geometreg ond yn parhau i ddarllen swyddogaethau eraill.

2004-09-20 [larsl] 0.4.0devel34 Byg sefydlog 987874 a achosodd i QGIS chwalu wrth arddangos tabl priodoleddau ar gyfer haenau ShapeFile â nodweddion geometreg NULL (mae GetGeometryRef () yn dychwelyd NULL) - mae'r darparwr OGR bellach yn trin nodweddion gyda geometreg NULL fel swyddogaethau NULL, hynny yw, EOF.

2004-09-15 [larsl] 0.4.0devel33 Roedd y QgsUValMaDialogBase yn sefydlog felly nid yw'r blwch rhestr yn cymryd yr holl le.

2004-09-14 [larsl] 0.4.0devel32 Eiconau SVG wedi'u hychwanegu mewn src / svg / gpsicons.

2004-09-13 [larsl] 0.4.0devel31 Ychwanegwyd rendrwr marciwr gwerth sengl.

2004-09-12 [larsl] 0.4.0devel30 Mae symbolau SVG yn cael eu lleihau'n gyfrannol. Mae rheibwyr yn cael eu harddangos heb wybodaeth geo-drawsnewid fel "1 picsel = 1 uned"

2004-09-12 [larsl] 0.4.0devel29 Byg sefydlog yn yr ategyn scale_bar a fyddai'n achosi i QGIS rewi wrth lwytho haen gyda dot.

2004-09-12 [larsl] 0.4.0devel28 Dylai'r rhestrau dyfeisiau yn yr ategyn GPS hefyd ddangos dyfeisiau / dev / ttyUSB * (ar gyfer addaswyr USB cyfresol) yn Linux.

2004-09-08 [larsl] 0.4.0devel27 Roedd y gwall a oedd yn hongian yn QGIS pan ddewisodd y defnyddiwr gofnodion yn y tabl priodoleddau ar gyfer haen gan ddefnyddio'r rendrwr marciwr sengl yn sefydlog.

2004-09-01 [mcoletti] 0.4.0devel26 Dechrau dosbarth ffeiliau newydd y prosiect qgs. Yn amlwg, mae'r gwaith ar y gweill. Wedi ymrwymo i gefnogi synnwyr cyffredin a chael adborth gan y rhai sy'n anghytuno.

2004-09-01 [mcoletti] 0.4.0devel25 QgsRect:

 • Nid yw copi QgsPoint ar ctor yn cael ei wastraffu mwyach

2004-08-14 [gsherman] 0.4.0devel23 Symudodd bar offer ategyn i gynhwysydd bar offer qgisappbase yn lle ei aseinio'n ddeinamig. Mae hyn yn caniatáu ailosod y sefyllfa docio / statws bob tro y cychwynnir y cais.

2004-08-26 [mcoletti] 0.4.0devel22 qgisapp.cpp:

 • Byg sefydlog 1017079 lle byddai prosiectau llwytho yn achosi i'r ap chwalu

qgsprojectio.cpp:

 • mân newid cod; cod gormodol a nodwyd

2004-08-26 [mcoletti] 0.4.0devel21 Bellach mae dadleuon llinell orchymyn yn cael eu gwirio'n benodol trwy $ # yn lle $ @. Wrth ddefnyddio $ @, damwain y sgript pan basiwyd mwy nag un ddadl llinell orchymyn (er enghraifft, nodi ffeiliau lluosog ar gyfer ymrwymiadau CVS).

2004-08-25 [mcoletti] 0.4.0devel20 Nawr defnyddiwch enghraifft QgsMapLayerRegistry yn benodol yn lle aelodau data. (Mae dau ohonynt yn cyfeirio at yr un achos).

2004-08-25 [mcoletti] 0.4.0devel19 Tynnwyd dau aelod data a gyfeiriodd at wrthrych Singleton QgsMapLayerRegistry. Nawr defnyddiwch QgsMapLayerRegistry :: enghraifft () yn benodol, sy'n pwysleisio eich bod chi'n cyrchu Singleton.

2004-08-22 [larsl] 0.4.0devel18 Wedi gosod nam a achosodd i'r marcwyr SVG fod yn enfawr pan ysgogwyd gorsymleiddio.

2004-08-22 [larsl] 0.4.0devel17 Tryloywder sefydlog ar symbolau SVG.

2004-08-21 [larsl] 0.4.0devel16 Ychwanegwyd ffrâm ddu o amgylch y petryal gwyn o amgylch symbolau SVG i'w gwneud yn edrych yn lanach, gellir ei dynnu pan fydd tryloywder yn sefydlog.

2004-08-20 [larsl] 0.4.0devel15 Ychwanegwyd mwy o feysydd priodoledd at y darparwr GPX: cmt, desc, src, sym, rhif, enw url.

2004-08-20 [larsl] 0.4.0devel14 Wedi anghofio cyfrifo terfynau ar gyfer llwybrau a thraciau a ychwanegwyd gan ddefnyddiwr yn y darparwr GPX, gan achosi gwallau lluniadu anrhagweladwy gan na fyddai'r dewis yn gweithio. Wedi'i drwsio.

2004-08-14 [gsherman] 0.4.0devel13 Symudwyd eiconau bar offer cyffredin i fwydlenni offer cwympo. Mae hyn yn cynnwys trosolwg, cuddio / dangos popeth, ac offer dal

2004-08-18 [jobi] 0.4.0devel12 Ychwanegodd cyfieithiad Eidaleg diolch i Maurizio Napolitano a ddiweddarodd yr holl gyfieithiadau.

2004-08-17 [larsl] 0.4.0devel11 Gweithredu ysgrifennu ffeiliau GPX: Bellach mae haenau GPX yn cael eu hysgrifennu yn ôl i'r ffeil pan ychwanegir y nodweddion.

2004-08-17 [larsl] 0.4.0devel10 * Mwy o gefnogaeth sganio i'r darparwr GPX. Bellach gellir creu llwybrau a thraciau. Nid oes unrhyw beth wedi'i ysgrifennu i'r ffeil eto.

2004-08-14 [gsherman] 0.4.0devel9 Ychwanegwyd Zoom at olwyn y llygoden. Mae symud yr olwyn ymlaen yn cynyddu'r chwyddo gan ffactor o 2.

2004-08-12 [gsherman] 0.4.0devel8 Mae eiconau dal wedi'u haildrefnu a'u hychwanegu at grŵp gweithredu MapNavigation fel bod yr eiconau'n parhau i gael eu pwyso tra bod yr offeryn yn weithredol. (gwallau 994274 a 994272) Wedi trwsio'r gwall dewisiadau (992458) a achosodd i themâu ddiflannu wrth osod opsiynau.

2004-07-19 [gsherman] 0.4.0devel7 Roedd y swyddogaeth setDisplayField yn qgsvectorlayer yn sefydlog. Ychwanegwyd trin maes tag / arddangos. Mae'r cae bellach wedi'i osod pan ychwanegir yr haen trwy archwilio'r caeau a cheisio gwneud dewis "craff". Yna gall y defnyddiwr newid y maes hwn o'r blwch deialog priodweddau haen. Defnyddir y maes hwn fel enw'r elfen yn y blwch adnabod (brig y goeden ar gyfer pob nodwedd a'i phriodoleddau) ac, yn olaf, fe'i defnyddir yn y nodweddion labelu. Glanhau'r Postgres Ychwanegu Dialog Haen Wedi'i Dynnu allbwn dadfygio gormodol o qgsfeature.

2004-07-18 [larsl] 0.4.0devel6 Newidiwyd rendro marciwr graddedig i ddefnyddio storfa SVG.

2004-07-17 [larsl] 0.4.0devel5 Mae storfa SVG wedi'i ychwanegu ac wedi dechrau cael ei ddefnyddio yn y rendrwr Marciwr Sengl.

2004-07-10 [larsl] 0.4.0devel4 Ychwanegwyd cod i QgsProjectIo sy'n arbed ac yn llwytho allwedd darparwr haen fector yn ffeil y prosiect, felly gellir arbed haenau testun wedi'u hamffinio a haenau GPX i mewn prosiect. Nid wyf wedi profi haenau fector GRASS, ond dylai weithio.

2004-07-09 [gsherman] 0.4.0devel3 Y cam cyntaf wrth ddiffinio haenau PostgreSQL gan ddefnyddio cymal lle yn y darparwr data. Efallai y bydd angen rhywfaint o waith ar yr UI. Wrth ychwanegu haen PG, cliciwch ddwywaith ar enw'r haen i ddiffinio'r cymal lle. Peidiwch â chynnwys yr allweddair lle

2004-07-05 [ts] 0.4.0devel2 Ychwanegwyd opsiwn i orfodi ail-lunio trwy ychwanegu raster a fwriadwyd ar gyfer ategion.

2004-07-05 [larsl] 0.4.0devel1 Mae llawer o god wedi'i symud o PluginGui i Plugin mewn ategyn GPS, defnyddir signalau a slotiau ar gyfer cyfathrebu.

2004-06-30 [jobi] 0.3.0devel58 Mae'r fersiwn rhyngwyneb ychwanegol ar gyfer libqgis yn barod i'w rhyddhau.

2004-06-28 [gsherman] 0.3.0devel57 Trosolwg o gywiriad gwall estyniad petryal Patch (o strk) ar gyfer cyfrifo maint yr haen PG. Diweddariadau dogfennaeth QgsActetate *.

2004-06-28 [jobi] 0.3.0devel56 trwsiad nam # 981159, rhybuddion wedi'u clirio.

2004-06-28 [ts] 0.3.0devel55 Ychwanegwyd dangos / cuddio pob botwm haen ac eitem ar y fwydlen.

2004-06-27 [larsl] 0.3.0devel54 Mae'r cod uwchlwytho GPS wedi'i alluogi eto.

2004-06-27 [ts] 0.3.0devel53 Atgyweiriadau a glanhau bygiau niferus. Ychwanegwyd tynnwch yr holl haenau o'r botwm trosolwg.

2004-06-26 [ts] 0.3.0devel52 Bellach mae estyniadau'n cael eu hadfer yn llwyddiannus pan fydd y prosiect yn llwytho.

2004-06-24 [ts] 0.3.0devel51 Cwblhau atgyweiriadau taflunio i rewi'r cynfas ac adfer y zorder yn iawn. Mae angen datrys y broblem fach gydag adfer estyniadau yn iawn.

2004-06-23 [mcoletti] 0.3.0devel50 Mae'r gwall lle na ellid ei lawrlwytho o QgsMapLayer * i QgsVectorLayer * wedi'i bennu. Mae'n debyg bod hyn oherwydd nad oedd gan y ffeiliau dlopen () 'fynediad llawn at newidynnau byd-eang. Erbyn hyn, gall ategion ddefnyddio newidynnau byd-eang wrth eu rhwymo â -rdinamig a defnyddio baner RTLD_GLOBAL dlopen ().

2004-06-21 [ts] 0.3.0devel49

Nid yw ystadegau raster diwygiedig sy'n diweddaru allbwn yn gwneud hyn wrth nôl ystadegau storfa. Mae bar cynnydd QGisApp bellach yn diweddaru wrth i bob haen gael ei rendro yn y mapCanvas. Gwnaed rhai mân ddiweddariadau i'r amcanestyniad.

2004-06-21 [larsl] 0.3.0devel48 Roedd rhyngwyneb defnyddiwr graffigol GPS wedi'i fachu i'r cod y mae gpsbabel yn ei ddefnyddio i fewnforio llawer o fformatau ffeiliau GPS i GPX.

2004-06-21 [jobi] 0.3.0devel47 Ychwanegwyd gwirio am fersiwn UI anghywir i'w gwneud yn gywir fersiynau anghywir a llinellau diwedd DOS.

2004-06-21 [ts] 0.3.0devel46

Roeddwn i wedi blino bob amser yn ailgychwyn fy nghyfeiriadur gidbase bob tro mae QGIS yn cael ei ailgychwyn - ychwanegwyd hwn at qsettings.

2004-06-21 [ts] 0.3.0devel45

Mae byffro wedi'i gwblhau fel bod y bar a'r testun yn weladwy p'un a yw'r arwynebau'n ysgafn neu'n dywyll.

2004-06-21 [ts] 0.3.0devel44

Gwall sefydlog [973922] Mae'r trosolwg yn dangos haenau mewn trefn anghywir.

Wedi trwsio byg stop y sioe lle na chafodd y maplayerregistry ei ddileu yn iawn ar y ffeil newydd.

Ychwanegwyd setZOrder i'w ddefnyddio yn yr ymrwymiad canlynol i ddatrys problem zorder yr amcanestyniad.

2004-06-20 [ts] 0.3.0devel43

Trwsiwch 'mapcanvas' yn y fath fodd fel nad yw'n rhewi wrth lwytho gwall y rasters.

2004-06-19 [ts] 0.3.0devel42

Ychwanegir byffer gwyn o amgylch testun y bar graddfa ... y byffer sy'n hofran o amgylch y llinellau i ddod ...

2004-06-18 [larsl] 0.3.0devel41 Ychwanegwyd opsiwn i osod hyd bar y raddfa i'r cyfanrif agosaf <10 gwaith pŵer 10.

2004-06-16 [ts] 0.3.0devel40

Cefnogaeth Win32 ar gyfer y llwybr pecyn, y disgwylir iddo sicrhau bod yr eiconau pyramid bach a'r trosolwg bellach yn cael eu harddangos yn y cofnod chwedl.

Dechreuadau ysgrifennu ffeiliau fector generig: anghyflawn ac nid yw'n gwneud dim defnyddiol, heblaw bod gennych y gallu i wneud ShapeFile gyda chwpl o feysydd wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr, er enghraifft i greu Point ShapeFile newydd:

QgsVectorFileWriter myFileWriter ("/ tmp / test.shp", wkbPoint); os (myFileWriter.initialise ()) // # spellok {myFileWriter.createField ("TestInt", OFTInteger, 8,0); myFileWriter.createField ("TestRead", OFTReal, 8,3); myFileWriter.createField ("TestStr", OFTString, 255,0); myFileWriter.writePoint (& theQgsPoint); }

2004-06-16 [larsl] 0.3.0devel40 Ychwanegwyd sgerbwd cod i fewnforio fformatau ffeiliau GPS eraill gan ddefnyddio GPSBabel.

>>>>>>> 1.136 2004-06-16 [ts] 0.3.0devel39 Wedi ychwanegu eicon bach sy'n dangos yn y chwedl raster, mae hyn yn dangos a yw'r haen mewn trosolwg ai peidio. Mae angen "cais!" Ar yr eicon hwn. Mae angen i chi wneud iddo fynd trwy fector ar ôl i chi ddarganfod ble i roi'r cod!

2004-06-16 [ts] 0.3.0devel38 Ychwanegwyd opsiwn dewislen / bar offer newydd i ychwanegu'r holl haenau wedi'u llwytho i'r trosolwg.

2004-06-15 [larsl] 0.3.0devel37 Mwy o baratoi ar gyfer y cod llwytho GPS yn y swyddogaeth newydd yn QgisInterface - getLayerRegistry ().

2004-06-14 [ts] 0.3.0devel36 Ychwanegwyd gallu i ategion ddileu'r prosiect cyfredol gan anwybyddu baner fudr y prosiect (hy gorfodi prosiect newydd).

2004-06-14 [ts] 0.3.0devel35 Ychwanegwyd AddRasterLayer (QgsRasterLayer *) at ryngwyneb yr ategyn. Mae hyn yn caniatáu i ategion adeiladu eu gwrthrych raster eu hunain, gosod eu symboli, a'i basio i'r cymhwysiad i'w lwytho ar y cynfas.

2004-06-13 [ts] 0.3.0devel34 Tynnwyd deps Gps yn qgisapp.

Symudwyd y llwyth raster i grŵp ar ddiwedd y ffeil qgisapp.cpp.

Mae rasters fns y gellir eu defnyddio'n enetig wedi'u tynnu o qgisapp ar gyfer dulliau statig qgsrasterlayer.

Rhai ailenwi enwau amrywiol, ac ati.

Ychwanegwyd y dull preifat addRaster (QgsRasterLayer *) at qgisapp, sydd wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio gan ategion sydd am lwytho'r haen raster 'parod' / symbolaidd yn y mapCanvas.

2004-06-13 [ts] 0.3.0devel33

Newid yn fyd-eang ffynonellau elfennau Legen i Arial 10pt i gynnal cysondeb â gweddill y rhyngwyneb defnyddiwr. Bydd yn cael ei amgodio mewn cod deuaidd mewn qgsoptions yn y fersiwn nesaf.

2004-06-13 [ts] 0.3.0devel32 Enw fersiwn ychwanegol ar gyfer sblash.

2004-06-13 [ts] 0.3.0devel31 Mae math newydd o gyrchwr map wedi'i weithredu: Dal Pwynt (eicon pensil bach ar y bar offer). Ar hyn o bryd, pan gliciwch ar y map yn y modd pwynt dal, bydd QgsMapCanvas yn allyrru signal xyClickCoordinate (QgsPoint) a fydd yn cael ei godi gan qgisapp a bydd y cyfesurynnau'n cael eu gosod ar glipfwrdd y system.

Yn fersiwn 0.5, bydd hyn yn cael ei ehangu i ddarparu rhwyddineb dal / digideiddio data syml o ffeiliau fector pwynt. Gweithredir hyn trwy ategyn a fydd yn defnyddio'r signal xyClickCoordinate (QgsPoint) uchod.

2004-06-12 [gsherman] 0.3.0devel30 Cydnawsedd Windows: Llawer o newidiadau.

2004-06-11 [larsl] 0.3.0devel29 Caniateir i'r defnyddiwr ddewis protocol GPS a math o nodwedd i'w lawrlwytho.

2004-06-10 [gsherman] 0.3.0devel28 Mae sgrin petryal estyniad wedi'i hychwanegu at y map cyffredinol. Nid yw'r gweithredu cyfredol wedi'i optimeiddio (mae angen ail-baentio'r cynfas cryno i ddangos y petryal wedi'i ddiweddaru). Cefnogaeth haen asetad wedi'i ychwanegu at gynfas y map. Ar hyn o bryd dim ond un math o wrthrych asetad sydd: QgsAcetateRectangle, sy'n etifeddu o QgsAcetateObject. Bydd mwy o fathau o asetad yn dilyn ...

2004-06-10 [ts] 0.3.0devel27 Rhagamcaniad wedi'i addasu (cyfresoli a datgymalu ffeiliau prosiect) i ddefnyddio maplayerregistry ac nid mapcanvas.

Mae ymdriniaeth y wladwriaeth o'r eiddo 'showInOverview' wedi'i weithredu yn y prosiect io.

2004-06-10 [petebr] 0.3.0devel26 SPIT GUI wedi'i osod i gyd-fynd â'r templed ategyn. Wedi trwsio'r byg yn y bar graddfa gan ddangos y bar maint anghywir. Mae'r holl ategion wedi'u gosod, felly nid ydynt bellach yn diweddaru sawl gwaith wrth adael. Dewis lliw wedi'i ychwanegu ar gyfer bar graddfa.

2004-06-09 [mcoletti] 0.3.0devel25 Ychwanegwyd cefnogaeth ar gyfer enw math nodwedd yn QgsFeature. Bellach mae darparwr ShapeFiles GDAL / OGR hefyd yn darparu'r enw math nodwedd.

2004-06-09 [petebr] 0.3.0devel24 Ychwanegwyd yr ategyn bar graddfa. Fy ategyn cyntaf yn unig! 🙂

2004-06-09 [ts] 0.3.0devel23 Ychwanegwyd opsiwn "Dangos mewn trosolwg" i ddewislen naidlen fector.

Gwybodaeth fersiwn gyffredinol wedi'i thynnu o ddadfygio qgisapp yn unig.

Gwnaethpwyd "Plymio" i alluogi dadactifadu haenau yn y trosolwg o'r ddewislen cyd-destun naidlen. Newyddion da. 🙂

Y cyfan sydd ar ôl i'w wneud nawr yw tiwnio'r drefn haen rhwng cynfas y prif fap a'r cynfas trosolwg.

2004-06-09 [ts] 0.3.0devel22 Mae'r gwall sy'n achosi i QGIS chwalu pan ddarganfyddir .dbf gwag wedi'i bennu. Llithrydd tryloywder wedi'i ychwanegu at y ddewislen naidlen raster.

2004-06-09 [larsl] 0.3.0devel21 Cuddiwyd y tab "Mewnforiwr ffeiliau lawrlwytho GPS".

2004-06-08 [larsl] 0.3.0devel20 Gelwir GPSBabel yn defnyddio QProcess yn lle system (), gan ddangos bar cynnydd tra bod GPSBabel yn rhedeg, mae hefyd yn dangos y negeseuon sydd wedi'u hargraffu ar y stderr GPSBabel os aiff rhywbeth o'i le.

2004-06-08 [larsl] 0.3.0devel19 Dechreuwyd ychwanegu gallu lawrlwytho data ar gyfer GPS. Dim ond tracklogs ar ddyfeisiau Garmin sy'n cael eu galluogi ar hyn o bryd. Bydd llwybrau a chyfeirbwyntiau ynghyd â chefnogaeth Magellan yn cyrraedd yn y dyfodol agos.

2004-06-08 [jobi] 0.3.0devel18 Diweddarwyd ffeiliau ts sefydlog. Ychwanegwyd cefnogaeth cyfieithu ychwanegol ar gyfer cymwysiadau cynorthwywyr allanol (grid_maker a gpsimporter) at y cyfieithiad Almaeneg.

2004-06-07 [gsherman] 0.3.0devel17 Ychwanegwyd trothwy diweddaru i opsiynau defnyddwyr. Mae'r trothwy adnewyddu yn diffinio'r nodweddion rhifiadol i'w darllen cyn diweddaru arddangosfa'r map (cynfas). Os yw wedi'i osod i sero, nid yw'r sgrin yn diweddaru nes bod yr holl nodweddion wedi'u darllen.

2004-06-07 [larsl] 0.3.0devel16 Newidiwyd rhai galwadau i QMessageBox :: cwestiwn (), i QMessageBox :: gwybodaeth () gan nad oes gan Qt 3.1.2 unrhyw gwestiwn ().

2004-06-07 [ts] 0.3.0devel15 Gweithredwyd trosolwg y map gan ddefnyddio maplayers yn lle cipluniau o haen raster.

Mae'r gwrthrych QgsMapLayerRegistry Singleton wedi'i weithredu sy'n olrhain yr haenau wedi'u llwytho. Pan ychwanegir haen, gwneir cofnod yn y gofrestrfa. Pan fydd haen yn cael ei thynnu, mae'r cofnod yn allyrru signal haenWillBeRemoved sydd wedi'i gysylltu ag unrhyw fapcanvas, chwedl, ac ati. a allai fod yn gwisgo'r fantell. Gall gwrthrychau sy'n defnyddio'r haen dynnu unrhyw gyfeiriadau at yr haen, ac ar ôl hynny mae'r cofnod yn tynnu'r gwrthrych o'r haen.

Mae hyn yn datrys problem wrth ychwanegu map cyffredinol a achosodd i QGIS chwalu pan gafodd haen ei thynnu oherwydd ei bod yn ceisio tynnu'r un pwyntydd ddwywaith.

Ychwanegwyd gweithrediad gwell o'r map cyffredinol o dan chwedl y map.

Adweithio yn ap QGIS: Mae pob aelod preifat bellach yn cadw at gonfensiynau enwi QGIS (wedi'u rhagddodi â m).

Nodyn Mewnforio * NAWR YN UNIG RHAID I'R COFNOD MAPLAYER DDILEU QgsMapLayer :: LayerType *

2004-06-03 [ts] 0.3.0devel14 Mae'r swyddogaeth getPaletteAsPixmap wedi'i hychwanegu at y raster ac mae'n cael ei harddangos yn y dialog ategolion raster. Ychwanegwyd blwch deialog metadata ar gyfer propiau raster gdaldatatype.

2004-06-04 [jobi] 0.3.0devel13 Byg sefydlog gydag enwau ategyn GDAL_LDADD sefydlog yn sefydlog.

2004-06-03 [jobi] 0.3.0devel12 Gosodwyd Bug # 965720 trwy ychwanegu math.h ar gyfer rhifau gcc 3.4.

2004-06-02 [ts] 0.3.0devel11 Mae'r maplayer tynnu () a'i is-ddosbarthiadau fectorlayer yn ogystal â rasterlayer wedi'u haddasu fel nad oes angen y paramedr src arnynt (gellir cael hwn gan yr arlunydd → dyfais ()).

Mwy o waith ar y system argraffu: dim ond ar ffurf A4 y mae'n gweithio'n dda.

Mae NorthArrow ac ategion tag hawlfraint bellach wedi'u cuddio cyn cyhoeddi signalau diweddaru pan fydd OK yn cael ei wasgu.

Bellach gall QGSMapCanvas ddychwelyd y raddfa (wedi'i chyfrifo ddiwethaf) gan ddefnyddio getScale.

Mae strwythur QGSMapCanvas Impl wedi'i ailenwi'n CanvasProperties. Mae'r aelod QGSMapCanvas impl_ wedi'i ailenwi'n mCanvasProperties.

2004-05-31 [ts] 0.3.0devel10 Ychwanegwyd gallu argraffu sylfaenol i QGIS ... ystyriwch fod hwn yn waith ar y gweill.

2004-05-31 [gsherman] 0.3.0devel9 Newidiwyd QgsIdentifyResultsBase i etifeddu o QWidget yn lle QDialog, felly gellir arbed / adfer safle ffenestr o leoliadau defnyddwyr bob tro. Newidiodd rhif fersiwn QGIS.h int i 300 (dylid bod wedi ei wneud yn y fersiwn).

2004-05-30 [ts] 0.3.0devel8 Mae'r testun statws sydd wedi'i gamosod ar y sgrin sblash wedi'i osod.

2004-05-27 [gsherman] 0.3.0devel7 Mae'r mater sgema gyda'r ategyn tafod wedi'i bennu.

2004-05-27 [jobi] 0.3.0devel7 Glanhawyd rhybuddion gcc.

2004-05-27 [petebr] 0.3.0devel6 Mae'r botymau yn y GUI wedi'u haddasu ar gyfer cynllun safonol - HELP - CAIS - Iawn - CANCEL.

2004-05-26 [gsherman] 0.3.0devel5 Ychwanegwyd dewis thema at flwch deialog dewisiadau defnyddwyr. Ar hyn o bryd dim ond un thema (ddiofyn) sydd ar gael

2004-05-26 [gsherman] 0.3.0devel4 Ychwanegwyd cefnogaeth thema ar gyfer llwytho eiconau png yn ystod y cychwyn. Mae hyn yn datrys y broblem eicon hyll wrth ei amgodio fel xpm mewn ffeiliau UI. Gweler y sylwadau yn swyddogaeth QgisApp :: settheme () i gael mwy o fanylion.

2004-05-26 [larsl] 0.3.0devel3 Ychwanegwyd rhai galwadau i std :: string :: c_str () i wneud i Qt heb STL weithio'n llyfn.

2004-05-26 [larsl] 0.3.0devel2

2004-05-26 [larsl] 0.3.0devel1 Wedi gosod nam a achosodd i flychau gwirio chwedlau analluogi bob amser wrth ddefnyddio Qt 3.1.2 pan gafodd QgsLegendItem :: setOn () ei dynnu, nid wyf yn gwybod sut mae hyn yn effeithio ar y Qt mwy newydd.

2004-05-25 [larsl] 0.2.0devel37 Mae teclynnau chwedl hefyd yn cael eu harddangos yn y modd dadfygio.

2004-05-25 [larsl] 0.2.0devel36 Roedd ychydig mwy o achosion o'r un gwall yn yr haen raster yn sefydlog.

2004-05-25 [ts] 0.2.0devel35 Disgrifiad teclyn wedi'i anablu i'w ryddhau. Mân atgyweiriad nam mewn codwr haen raster gan Larsl, dim ond gyda defnyddwyr iFin y mae i'w gael. Datrysiadau amrywiol eraill gan gynnwys cefnogaeth cylchdroi iawn ar gyfer saethau gogleddol mewn 4 cornel o'r sgrin, gwell ymddygiad diweddaru n-saeth ac ategyn hawlfraint. Bellach mae gwell statws ar gyfer blocio hawlfraint.

2004-05-25 [larsl] 0.2.0devel34 Mae'r holl ffeiliau ts wedi'u diweddaru ac mae negeseuon newydd wedi'u cyfieithu i'r ffeil iaith Sweden.

2004-05-25 [larsl] 0.2.0devel33 Cyfieithiad Sweden wedi'i ddiweddaru

2004-05-25 [larsl] 0.2.0devel32 Cafodd ategion / Copyright_label / pluginguibase.ui eu hachub gyda'r dylunydd 3.1 i ddatrys y broblem const.

>>>>>>> 1.120 2004-05-20 [ts] 0.2.0devel31 Fersiwn gweithio gyntaf ar gyfer y rheolwr pyramid gui (wedi'i weithredu fel tab mewn cynhalwyr raster). Mae'r cofnod chwedl raster bellach yn rhychwantu lled y chwedl ac yn dangos eicon sy'n nodi a oes gan yr haen drosolwg ai peidio. Mae strwythur a qvaluelist wedi'u hychwanegu at y raster i storio cyflwr y pyramidiau.

2004-05-20 [gsherman] 0.2.0devel30 Newidiwyd enw'r fersiwn i Madison yn QGIS.h QgsScaleCalculator wedi'i ychwanegu at fanyleb libqgis yn src / Makefile.am. Datganiadau dadfygio ychwanegol yn y darparwr data GRASS.

2004-05-20 [ts] 0.2.0devel29 Ychwanegu eicon pyramid / dim pyramid at y cofnod chwedl raster a gwneud i'r map chwedl lenwi'r holl le sydd ar gael yn lled y chwedl. Ychwanegwyd cyfeiriadur newydd ar gyfer eiconau yn src i'w osod yn PKGPATH / share / icons.

2004-05-20 [ts] 0.2.0devel28 Mae'r sblash wedi'i newid i lwytho'r ddelwedd o'r ffeil yn lle cynnwys xpm. Gobeithio y bydd hyn yn cyflymu'r amseroedd adeiladu i bobl sy'n adeiladu ar t133. Newid delwedd sblash i bêl 'fflwff' yn barod ar gyfer fersiwn 0.3.

2004-05-19 [larsl] 0.2.0devel27 Wedi'i weithredu nextFeature (Rhestr &) yn y darparwr GPX.

2004-05-18 [gsherman] 0.2.0devel26 Arbedwyd y ffeiliau qgsappbase.ui a qgsprojectpropertiesbase.ui (a addaswyd yn fersiwn 0.2.0devel25) gan ddefnyddio dylunydd qt 3.1.2 i gadw cydnawsedd yn ôl.

2004-05-18 [gsherman] 0.2.0devel25 Gwnaed newidiadau i weithredu arddangos graddfa ar gyfer data mapiau mewn traed, mesuryddion a graddau degol. Ychwanegir eitem newydd ar y ddewislen at y ddewislen Offer i ddewis unedau map. Ar hyn o bryd nid yw'r gosodiadau hyn yn cael eu cadw gyda ffeil prosiect. POB UN: Addasu QGIS.dtd ac arbed / llwytho prosiect i gefnogi unedau map.

SYLWCH: crëwyd y ffeil qgisapp.ui gyda qt 3.3.x ac NI FYDD YN GWEITHIO gyda qt 3.1.2. Bydd hyn yn cael ei newid cyn gynted ag y gallaf ddod o hyd i'm fersiwn 3.1.2 o ddylunydd qt ...

2004-05-18 [ts] 0.2.0devel24 Ymlaciwch trwy wirio'r estyniadau math o ffeil raster i ddarparu ar gyfer mathau o ffeiliau y mae eu estyniad yn anrhagweladwy (ee GRASS). Nawr defnyddir gdal i wirio'n gyflym a oes modd defnyddio ffeil, felly yn ymarferol dylid sicrhau popeth gydag gdal iscompile os yw'r hidlydd cerdyn gwyllt wedi'i ddewis yn y dialog ychwanegu raster.

2004-05-17 [larsl] 0.2.0devel23 Perfformiwyd dadansoddiad o URLau agregedig a meysydd priodoledd i lwybro ac olrhain haenau GPX.

2004-05-17 [ts] 0.2.0devel22 Ychwanegwyd cefnogaeth i Save as Image i'w gadw mewn unrhyw fformat sy'n gydnaws â QImageIO. Mae'r rhestr hidlo deialog File-> SaveAsImage bellach yn cael ei chynhyrchu'n awtomatig wrth ofyn i QImageIO am ei fformatau a gefnogir. Ffeil-> Mae SaveAsImage yn cofio'r cyfeiriadur a ddefnyddiwyd ddiwethaf (wedi'i storio mewn qsettings). Mae i fod i gofio’r hidlydd olaf a ddefnyddiwyd, ond mae problem gyda hynny y mae angen ei datrys.

2004-05-16 [larsl] 0.2.0devel21 Ychwanegwyd dosrannu url / dolen i'r darparwr GPX.

2004-05-16 [larsl] 0.2.0devel20 Estyniad enw ffeil sefydlog ar gyfer ffeiliau PNG.

2004-05-15 [larsl] 0.2.0devel19 Fe wnes i ychwanegu fy nelwedd yn y blwch deialog About i ddenu mwy o ddefnyddwyr i QGIS.

2004-05-13 [ts] 0.2.0devel18 Newidiadau mewn priodweddau raster: Mae trefn y tab cyffredinol a'r tab symboleg wedi'i newid, gan ei fod fel rheol yn newid yn uniongyrchol i'r tab symboleg. Mae'r tab ystadegau a'r ystadegau cyfunol yn y tab metadata wedi'u dileu. Glanhau wedi'i berfformio yn y tab metadata.

2004-05-13 [ts] 0.2.0devel17 Mae'r tab Ystadegau Raster bellach yn dangos gwybodaeth byramid / gyffredinol.

2004-05-14 [larsl] 0.2.0devel16 Clirio galluogi / analluogi rheolyddion yn y blwch deialog GPS Newid y drefn y mae gwahanol haenau o ffeil GPX yn cael eu llwytho. Enw sylfaen ffeil GPX neu LOC wedi'i ychwanegu yn enw'r haen. Newidiwyd enw'r ategyn i'r "Offer GPS" mwy cyffredinol.

2004-05-14 [larsl] 0.2.0devel15 Wedi gosod nam a achosodd i'r cynfas fod â lled sefydlog o 400 gyda fy fersiwn i o Qt: Roedd colofn ychwanegol yng nghynllun prif grid y brif ffenestr.

2004-05-14 [larsl] 0.2.0devel14 Ychwanegwyd tab i lwytho'r ffeiliau GPX a LOC i'r blwch deialog ategyn GPS.

2004-05-14 [larsl] 0.2.0devel13 Ychwanegwyd rhith-ddistryw at QgsDataProvider a thynnwyd dataProvider yn y dinistriwr ar gyfer QgsVectorLayer.

2004-05-13 [larsl] 0.2.0devel12 std :: llinyn yn cael ei newid i QString yn GPSData :: getData () a GPSData :: releaseData () i gefnogi llyfrgelloedd Qt a adeiladwyd heb gefnogaeth STL.

2004-05-13 [ts] 0.2.0devel11 Gwnaed cywiriadau ar gyfer segfaults wrth greu grid_make a gps_importer dbf.

2004-05-12 [gsherman] 0.2.0devel10 Atgyweiriadau byg ar gyfer nam endian OS X (mae angen mwy o brofion).

2004-05-12 [jobi] 0.2.0devel9 Ychwanegwyd gwiriadau endian mewn fersiynau cyfluniad gostyngedig mewn gwiriadau auto *.

2004-05-12 [ts] 0.2.0devel8 addProject (QString) wedi'i ychwanegu at ryngwyneb yr ategyn.

2004-05-05 [jobi] 0.2.0devel7 QGIS-config wedi'i ymestyn i ddatgelu'r fersiwn

2004-05-04 [ts] 0.2.0devel6 Ychwanegwyd dau ategyn mewnol newydd: troshaeniad neges North Arrow a Hawlfraint.

2004-05-03 [ts] 0.2.0devel5 Mae'r cynfas bellach yn allyrru signal renderComplete pan fydd y rendro cynfas wedi'i gwblhau, ond cyn i'r sgrin gael ei hadnewyddu. Ychwanegwyd affeithiwr a threiglwyr ar gyfer y map picsel cynfas.

2004-05-03 [ts] 0.2.0devel4 Mae'r qgisApp-> mapCanvas bellach yn agored trwy'r rhyngwyneb ategyn.

2004-05-03 [ts] 0.2.0devel3 Mae tri teclyn newydd wedi'u hychwanegu at y bar statws: mae graddfa - sy'n dangos y raddfa ar ffurf cyfesurynnau 1: 50000 * - yn dangos cyfesurynnau'r llygoden ar y map yn ei bar teclyn ei hun cynnydd - yn dangos cynnydd unrhyw dasg sy'n allbynnu signalau sy'n gysylltiedig â'r slot showProgress.

Ychwanegwyd mecanwaith signal / slot ar gyfer showExtents a gosod manwl gywirdeb fp i 2 (gweler isod)

Mae'r swyddogaeth stringRep yn QgsRect a QgsPoint bellach wedi'i gorlwytho i ganiatáu ffurfweddu manwl gywirdeb y pwynt arnofio i'w arddangos. Ar hyn o bryd mae QgisApp a Canvas yn amgodio hyn i 2, ond rwy'n bwriadu gwneud hyn yn ffurfweddadwy yn y panel opsiynau.

Ychwanegwyd enghraifft o ddefnyddio'r dangosydd cynnydd i'r weithdrefn casglu ystadegau raster. Gallwch weld hyn ar waith pan fyddwch yn gosod y set ddata sampl ak_shade i ffug-fand un band, a byddwch yn gweld cynnydd y dangosydd cynnydd wrth i ystadegau gael eu casglu.

* SYLWCH: Efallai na fydd cyfrifiadau graddfa yn gywir ar hyn o bryd; yn dal i gael eu datblygu.

2004-04-27 [ts] 0.2.0devel2

Ychwanegwyd cefnogaeth ragarweiniol ar gyfer adeiladu pyramidiau mewn ffeiliau raster gan ddefnyddio'r swyddogaeth GDAL gyffredinol. Ar hyn o bryd, mae wedi'i amgodio'n anhyblyg i ddefnyddio'r algorithm cymdogion agosaf gyda phyramidiau ar lefelau 2, 4 ac 8. Gall ychwanegu pyramidiau i'r haen raster wella perfformiad rendro yn fawr. Gellir cyrchu'r swyddogaeth newydd hon trwy dde-glicio cofnod chwedl raster a dewis "Creu Pyramidiau" o'r ddewislen naidlen.

* DEFNYDDIWCH YN OFALUS os gwelwch yn dda * Nid yw'r gweithrediad cyfredol hwn yn eich rhybuddio am sgîl-effeithiau posibl, fel:

 • Diraddio delwedd bosibl os cynhyrchir gormod o byramidiau
 • Chwyddiad mawr posib ar ochr y ddelwedd
 • Ar hyn o bryd NID YW'R broses hon YN WYBOD I FOD YN ADOLYGU, felly cofiwch ategu eich data cyn arbrofi.

2004-04-27 [ts] 0.2.0devel1

Symbol marciwr sengl wedi'i ailddefnyddio fel bod y cyfeiriadur, y codwr eicon, y rhagolwg, a'r teclyn graddio i gyd mewn un cwarel yn lle gorfod silio ffenestr newydd i ddewis eicon.

2004-04-27 [ts] 0.2.0devel0

Darnau wedi'u torri'n sefydlog yn nhempled adeiladwr ategion mewnol a thempled ategyn gui rhagosodedig wedi'i ddiweddaru, fersiwn 0.2 'Pwmpen' ... fersiwn datblygu.

2004-04-25 [jobi] 0.1.0devel36 Ychwanegwyd offer i18n at EXTRA_DIST Gosododd cyfieithiad Almaeneg wedi'i ddiweddaru typo -> newidiodd cyfieithiadau eraill hefyd.

2004-04-22 [jobi] 0.1.0devel35 Ychwanegwyd trefn osod ar gyfer ffeiliau svg a oedd yn ychwanegu cyfieithiadau llwybr wedi'u haddasu newydd mewn ffeiliau cpp.

2004-04-19 [jobi] 0.1.0devel34 Newidiwyd i macros syml i ganfod QT a GDAL. Ychwanegwyd cod i ganfod QGIS fel ffeil m4 mewn offer, bydd yn cael ei osod ynghyd â chanfod QT a GDAL yn $ rhagddodiad / rhannu / aclocal / QGIS. m4, felly dim ond y macros unigryw syml hynny sydd wedi'u diweddaru o gyfieithiad Almaeneg y gall ategion eu defnyddio !! Rhaid i'r datblygwyr gysylltu'r QGIS.m4 sydd wedi'i osod â / usr / share / aclocal / !! neu ble bynnag mae aclocal yn arbed y ffeiliau m4 !! fel arall nid yw'n cael ei ganfod gan ategion autogen.sh (yn fwy cywir !! aclocal) !! Gellir ei dwyllo trwy ychwanegu -I llwybr / i / QGIS.m4 at aclocal !! autogen.sh. Ond byddwch yn ofalus i beidio â chyfaddawdu â CVS.

2004-04-18 [jobi] 0.1.0devel33 Ychwanegwyd deunydd rhyngwladoli. Mae angen dogfennaeth a mwy o gyfieithiadau 🙂

2004-04-17 [ts] 0.1.0devel32 Damwain sefydlog wrth agor delweddau graddlwyd band sengl a gyflwynwyd gan Steves a sefydlogodd ddamwain delwedd MULTIBAND_SINGLEBAND_GRAYSCALE. Diolch i help Steves, mae pob un o'r wyth prosesydd raster yn gweithio'n iawn. Mae hyn yn datrys y gwall: [934234] Segfault a gynhyrchir wrth dynnu band delwedd multiband fel graddlwyd.

2004-04-06 [ts] 0.1.0devel31 Ychwanegwyd ategyn newydd (grid_maker) i adeiladu gridiau maint mympwyol a'u hychwanegu at yr olygfa fap gyfredol.

2004-04-05 [jobi] 0.1.0devel30 Roedd y qgiscommit cosmetig (ni weithiodd pan oedd yng ngwraidd QGIS) ar gyfer QGIS-config yn sefydlog er mwyn bod yn fwy "safon gyson".

2004-04-04 [jobi] 0.1.0devel29 Roedd darparwr GRASS yn sefydlog.

2004-04-03 [ts] 0.1.0devel28 Atgyweirio byg (heb ei gadarnhau eto os yw nam yn sefydlog!) Ar gyfer rendro arteffactau mewn haen raster.

Ychwanegwyd graddiwr lliw newydd ar gyfer y ddelwedd graddlwyd graddlwyd a ffug-ffug o'r enw freak allan (mae ychydig yn seicedelig ar hyn o bryd). Mae angen ychydig o waith ar yr egwyl dosbarth olaf!

2004-04-02 [jobi] 0.1.0devel27 Ychwanegwyd gwiriadau ar gyfer autoconf, automake a libtool at y fersiwn. Atgyweiriadau byg bach.

2004-04-02 [mcoletti] 0.1.0devel26 Mae rhyngwyneb QgsFeature :: setGeometry () yn symud ymlaen yn raddol sydd bellach hefyd yn pasio maint y byffer deuaidd o geometreg hysbys.

2004-04-02 [mcoletti] 0.1.0devel25 Mae iawndal am QgsFeature :: setGeometry () bellach yn derbyn y paramedr "maint" ar gyfer y llinyn geometreg ddeuaidd a roddir.

Mae QgsShapeFileProvider :: endian () bellach yn defnyddio ffordd fyrrach, fwy safonol o amcangyfrif endian-ness.

2004-04-02 [stevehalasz] 0.1.0devel25

2004-04-01 [jobi] 0.1.0devel24 Newidiwyd qgiscommit i ddatrys pob problem.

2004-04-01 [jobi] 0.1.0devel23 Ehangwyd offer / qgiscommit i basio paramedrau i cvs.

2004-04-01 [jobi] 0.1.0devel22 Mae ategyn GRASS a chynhyrchu darparwyr wedi'u gosod.

2004-04-01 [jobi] 0.1.0devel21 Rhybudd rhyfedd sefydlog: gwrthrych 'foo. $ (OBJEXT) 'wedi'i greu gyda libtool a hebddo; glanhawyd y Makefiles eraill y ffordd honno hefyd.

2004-03-31 [jobi] 0.1.0devel20 Gosodwyd y gwall bach trwy ailenwi ategion / gps_importer / shapefil.ha shapefile.h.

2004-03-31 [jobi] 0.1.0devel19 Gwnaed llawer o newidiadau bach i gael y rhyddhau i weithio eto. Mae'n debyg bod angen mwy o lanhau yn y Makefiles

2004-03-27 [ts] 0.1.0devel18 Cywirwyd paramedr y ciplun yn y cl i sicrhau bod digwyddiadau'n cael eu prosesu (hy tynnir cynfas) cyn cymryd cipolwg.

Mae 2004-03-27 [jobi] 0.1.0devel17 autogen.sh bellach yn pasio'r paramedrau i ffurfweddu'r offer sefydlog / qgiscommit gan ddefnyddio mktemp, diolch mcoletti. Bellach cymerir yr ategyn o libdir i fod yn gydnaws â 64bit (er enghraifft, / usr / lib64 / QGIS)

2004-03-26 [jobi] 0.1.0devel13 Fe wnaethoch chi anghofio dileu'r ffeil dros dro.

2004-03-26 [jobi] 0.1.0devel12 Tynnu Newline ar ôl y llinell statws Dylai weithio'n iawn nawr! Cael hwyl!

2004-03-26 [jobi] 0.1.0devel11

Ychwanegwyd offeryn Qgiscommit

2004-03-26 [didge] 0.1.0devel10

Mae Bug sefydlog # 920070 - 64bit plugin-libdir (ee / usr / lib64 / QGIS) wedi'i wneud yn gydnaws ar gyfer systemau AMD64 a PPC64.

2004-03-22 [mac] 0.1.0devel9

Ychwanegwyd ategyn gps_importer (gwaith ar y gweill o hyd).

Erbyn hyn mae gan 2004-03-22 [mac] 0.1.0devel8 s / config.h / qgsconfig.h / qgsconfig.h sentinels pennawd, nawr bydd yn gosod penawdau yn $ (rhagddodiad) / QGIS / cynnwys a libqis. * Nid yw'r llyfrgell yn $ (rhagddodiad) / lib "src / Makefile" bellach wedi'i seilio ar ddibyniaethau penodol ac mae'n defnyddio cynllun enwi gwell ar gyfer ffeiliau ffynhonnell a grëwyd.

2004-03-21 [ts] 0.1.0devel7

Ychwanegwyd rhagolwg bawd o'r ymgom raster at raster. Ychwanegwyd dull drawThumbnail i rasterlayer.cpp. Dull tynnu hollt (wedi'i orlwytho) yn rasterlayer.cpp fel y gellir defnyddio rhai rhannau o'r dull strôc gwreiddiol hefyd trwy'r dull drawThumbnail.

Wedi gosod nam wrth dynnu lluniau graddlwyd band sengl pseudocolor a oedd yn atal pob neidiad dosbarth rhag arddangos.

2004-03-10 [gs] 0.1.0devel7 Ychwanegwyd yr ategyn testun wedi'i amffinio sy'n darparu gui i ychwanegu haenau testun wedi'u hamffinio gan ddefnyddio'r darparwr data delimited_text. Newidiadau i'r darparwr data delimited_text i gefnogi chwyddo, arddangos priodoleddau, a nodweddion adnabod. Nid yw dewis nodweddion yn gweithio ar hyn o bryd. Newidiadau awtomatig * i gefnogi creu'r ategyn darparwr testun wedi'i gyfyngu. Mân newidiadau i QgsFeature.

2004-03-06 [ts] 0.1.0devel6 Cwblhawyd rheolaeth sesiwn ategion (felly cofir ategion gweithredol pan fydd QGIS ar gau ac yn cael ei ail-lwytho yn y sesiwn nesaf).

2004-03-06 [ts] 0.1.0devel6 Cadw cyflwr yr ategion yn ffeil ~ / .qt / qtrc (ar y gweill). Mae'r wladwriaeth yn cael ei chadw, dim ond angen gweithredu cod i lwytho ategion sydd wedi'u marcio fel rhai gweithredol yn ystod cychwyn y cais.

2004-03-06 [ts] 0.1.0devel6 Mae statws ategion yn cael ei gadw yn ffeil ~ / .qt / qtrc (ar y gweill). Mae'r wladwriaeth yn cael ei chadw, dim ond cod i lwytho ategion sydd wedi'u marcio fel rhai gweithredol yn ystod cychwyn y cais sydd eu hangen arnoch.

2004-03-06 [ts] 0.1.0devel6 Ychwanegwyd QgsRasterLayer :: filterLayer a elwir yn agos at ddiwedd pob un o'r 8 rendrwr. Dyma'r lle ar gyfer hidlwyr ar-lein. Sylwch y bydd yr hidlwyr yn y pen draw yn cael eu rhannu'n fecanwaith ategyn hidlo.

2004-03-06 [didge] 0.1.0devel6 Newidiadau gosodiadau ar gyfer ysgrifennu DIFFINIAD i config.h.

Mae angen profi deunydd PostgreSQL. Rwyf wedi gwneud sylwadau ar gyfer compileflags yn src / Makefile.am. Cyhoeddir yr adroddiadau ar y rhestr dosbarthu datblygiadau.

2004-03-04 [ts] 0.1.0devel5 Ychwanegwyd opsiwn i'r blwch deialog opsiynau i analluogi sgrin sblash.

2004-02-28 [ts] 0.1.0devel5

 • -snapshot o'r paramedr llinell orchymyn sy'n gweithio nawr ac yn graddio ciplun yn gywir i faint pixmap. Mae'r sgrin sblash wedi'i symud i lefel fyd-eang fel y gall dosbarthiadau eraill sy'n cyfarwyddo'r broses gychwyn gael mynediad at statws croeso penodol. (ar y gweill)

2004-02-28 [gs] 0.1.0devel5 Mae QgsField wedi'i adweithio i ddefnyddio confensiynau amgodio newydd QgsField Dogfenedig (dogfennau wedi'u hychwanegu at qgsfield.h). Wedi diweddaru adran tudalen gartref doxygen yn QGIS.h. Beth Mae'r help hwn wedi'i ychwanegu at brif ffenestr y cais. Ychwanegwyd darparwyr / testun wedi'i amffinio a ffeiliau ffynhonnell sy'n gysylltiedig â CVS.

2004-02-27 [gs] 0.1.0devel4 Datganiadau dadfygio sefydlog yn main.cpp ac ychwanegu rhywfaint o verbiage i helpu testun. Mae'r cod caled o fathau o ddarparwyr yn y dull QgisApp :: addVectorLayer wedi'i ddileu. Dylai'r alwad nawr ddarparu dadleuon cydnaws y gall y darparwr dynodedig eu defnyddio i agor y storfa ddata ac adfer data. Newidiodd dosbarth QgsPgGeoprocessing i alw addVectorLayer yn iawn.

2004-02-27 [ts] Newid parser cl i getopt. Symudwyd y prosiect trwy lwytho dolen sy'n llwytho haenau - Nawr mae angen i chi nodi enw ffeil y prosiect i lwytho enw ffeil. Mae hyn yn sicrhau mai dim ond un ffeil prosiect y ceisir ei llwytho ar y tro. Ychwanegwyd paramedr enw ffeil cipio a fydd yn llwytho ffeiliau a haenau penodol y prosiect. Cymerir sgrin o olwg y map a'i chadw ar ddisg fel enw ffeil; mae hyn yn dal i gael ei adeiladu. Ychwanegwyd SaveMapAsImage (QString) at qgisapp fel y gellir defnyddio'r opsiwn cl uchod.

2004-02-26 [ts] Ychwanegwyd tab at y blwch deialog Raster Layer Properties i arddangos y metadata ar yr haen raster (gan ddefnyddio'r metadata gdal)

2004-02-26 [gs] 0.1.0devel3 Fersiwn ychwanegol ar gyfer ffurfweddu.in. Mae QGIS bellach yn arddangos ei rif fersiwn yn dibynnu ar y ffurfweddiad yn  ffurfweddu.in

2004-02-24 [gs] Chwilio radiws i nodi nodweddion mewn haenau fector a ychwanegwyd at Dewisiadau.

2004-02-23 [ts] Mae'r olygfa gyfredol yn cael ei chadw ar ddisg fel delwedd PNG.

Fersiwn 0.1 'Moroz' Chwefror 25, 2004 Gwelliannau i'r rhyngwyneb defnyddiwr: glanhau bwydlenni a deialogau yn ogystal ag eicon thema newydd yn seiliedig ar set eicon Everaldo Crystal. Gall QGIS lwytho haenau a / neu brosiect wrth gychwyn trwy nodi'r rhain ar y llinell orchymyn. Rendro symbol syml, graddedig a pharhaus Cymorth cyflymach i'r mwyafrif o fformatau GDAL. Mae gweithrediad raster yn cefnogi amrywiaeth o leoliadau rendro, gan gynnwys troshaenau lled-dryloyw, gwrthdroad palet, mapio bandiau lliw hyblyg mewn delweddau amliband, a chreu lliwiau ffug. Mae wedi cael ei newid i bensaernïaeth darparwr data ar gyfer haenau fector. Gellir cefnogi mathau ychwanegol o ddata trwy ysgrifennu darparwr ategyn Clustogi ar gyfer haenau PostGIS. Gellir nodi rhif porthladd PostgreSQL wrth wneud cysylltiadau ShapeFile ag ategyn Offeryn Mewnforio PostGIS (SPIT) i fewnforio ShapeFiles i PostgreSQL / PostGIS. Ychwanegwyd Canllaw Gosod Canllaw Defnyddiwr (HTML a PDF) (HTML a PDF) Rheolwr Ategyn i reoli uwchlwytho / lawrlwytho ategion. Templed ategyn i awtomeiddio'r rhannau mwyaf sylfaenol o greu ategyn newydd. Atgyweiriadau byg niferus Dibyniaeth wedi'i dynnu ar libpq ++ wrth lunio gyda PostgreSQL / PostGIS. Mae haenau PostgreSQL / PostGIS bellach yn dibynnu ar GEOS i ddewis swyddogaethau.

Fersiwn 0.0.13 Rhagfyr 8, 2003 System grynhoi newydd (yn defnyddio GNU Autoconf) Dosbarthiad gwell yn y tabl priodoleddau Dewisiadau parhaus (ShapeFiles yn unig). Gellir newid y gorchymyn arddangos trwy lusgo haen i safle newydd yn y chwedl Allforio QGIS fel ffeil map Mapserver Solution ar gyfer damwain yn SuSE 9.0 trwy symud llygoden yn ardal y chwedl.

Fersiwn 0.0.12-alpha Mehefin 10, 2003 Arddangosir sawl swyddogaeth gyda'r offeryn Nodi Swyddogaeth Adnabod sy'n dychwelyd ac yn arddangos priodoleddau ar gyfer sawl swyddogaeth a geir yn y radiws chwilio. Gwnaed cywiriadau ar gyfer trin endian ar beiriannau Big Endian. Cefnogaeth i sgemâu PostgreSQL 7.3 ar gyfer haenau cronfa ddata. Nodweddion yn ShapeFiles y gellir eu dewis trwy lusgo blwch dethol neu ddewis y cofnodion yn y tabl priodoleddau. Chwyddo i raddau'r nodweddion a ddewiswyd (ShapeFiles yn unig). Trwsio byg: byg a oedd yn atal ailagor y tabl priodoleddau unwaith iddo gael ei arddangos a'i gau i ddechrau. Atgyweiriad Bygiau: Byg a oedd yn atal llinellau rhag cael eu tynnu â lled heblaw 1 picsel. Mae'r system grynhoi wedi newid i adeiladu gyda chefnogaeth PostgreSQL.

Fersiwn 0.0.11-alffa Mehefin 10, 2003 Gweithredu rhagarweiniol y Rheolwr Ategyn. Adolygu fersiwn yn newislen offer adolygu Fersiwn sy'n defnyddio porthladd 80 i osgoi problemau gyda waliau tân. Datrysiad ar gyfer gwall PostGIS pan srid! = -1. Datrysiad rendro PostGIS LINESTRING. Bellach gellir dileu cysylltiadau â'r gronfa ddata. Atgyweiriadau ar gyfer y blwch deialog Cysylltiad Cronfa Ddata. Damwain sefydlog wrth agor tabl priodoledd ffeil ShapeFile ddwywaith yn olynol. Damwain sefydlog wrth agor ffeiliau ShapeFile annilys.

Fersiwn 0.0.10-alffa Mai 13, 2003 * Atgyweiriadau ar gyfer prosiectau arbed / cydnawsedd agoriadol. * Gwelliannau ym mhrofion ategion. * Datrysiadau i adeiladu'r system (problem cyswllt gdal).

Fersiwn 0.0.9-alffa Ionawr 25, 2003 * Cefnogaeth ragarweiniol i arbed / agor prosiect. * System grynhoi wedi'i optimeiddio

Fersiwn 0.0.8-alffa Rhagfyr 11, 2002 * Wrth ail-baentio, dim ond os yw cyflwr neu faint y map wedi newid y gellir cyrchu'r storfa ddata. * Nid yw newidiadau i eiddo haen yn effeithiol nes bod y blwch deialog Priodweddau Haen ar gau. * Mae canslo'r blwch deialog Haen Priodweddau yn canslo newidiadau.

Fersiwn 0.0.7-alffa Tachwedd 30, 2002 * Newidiadau i'r system grynhoi i ganiatáu adeiladu gyda / heb gefnogaeth PostgreSQL.

Fersiwn 0.0.6a-alpha Tachwedd 27, 2002 * Mae'r datrysiad problem llunio a gyflwynwyd yn 0.0.6 wedi'i greu. Nid oes unrhyw nodweddion newydd wedi'u cynnwys yn y datganiad hwn.

Fersiwn 0.0.6-alffa Tachwedd 24, 2002 * Gwell trin / rheoli cysylltiadau PostGIS. * Cais cyfrinair os nad yw'r cyfrinair wedi'i storio gyda chysylltiad. * Mae maint a lleoliad y ffenestr a statws docio'r bar offer yn cael eu cadw / adfer. * Swyddogaeth adnabod ar gyfer haenau. * Gellir arddangos a didoli tabl priodoledd haen trwy glicio ar benawdau'r colofnau. * Bellach mae haenau dyblyg (haenau gyda'r un enw) yn cael eu trin yn gywir.

Fersiwn 0.0.5-alffa Hydref 5, 2002 * Mae haen yn cael ei thynnu o'r map fel nad yw bellach yn blocio'r cymhwysiad. * Gwall rendro lluosog sefydlog wrth ychwanegu haen. * Arddangosir ffynhonnell ddata yn y dialog Priodweddau Haen. * Gellir newid enw arddangos haen trwy ddefnyddio'r ymgom Haen Priodweddau. * Gellir gosod lled llinellau ar gyfer haen gan ddefnyddio'r ymgom Haen Priodweddau. * Mae'r swyddogaeth chwyddo allan bellach yn gweithio. * Chwyddo Mae opsiwn blaenorol wedi'i ychwanegu at y bar offer. * Mae'r bar offer wedi'i ad-drefnu ac mae eiconau newydd wedi'u hychwanegu. * Help | Erbyn hyn mae QGIS yn cynnwys fersiwn, beth sy'n newydd a gwybodaeth am drwyddedau.

Fersiwn 0.0.4-alffa Awst 15, 2002 * Ychwanegwyd y blwch deialog Haen Priodweddau. * Gall y defnyddiwr osod lliw yr haenau. * Ychwanegwyd dewislen cyd-destun at y rhestr o haenau yn y chwedl. * Gellir tynnu haenau gan ddefnyddio dewislen cyd-destun (bygi). * Wedi symud ffeil prosiect KDevelop QGIS.kdevprj i'r is-gyfeiriadur src. * Gwall ail-baentio lluosog sefydlog a ddigwyddodd pan ychwanegwyd mwy nag un haen ar y tro. * Wedi trwsio'r nam a achosodd ddiweddariad llawn ar ddechrau gweithrediad padell.

Fersiwn 0.0.3-alffa Awst 10, 2002 * Cefnogaeth i ShapeFiles a fformatau fector eraill. * Gwell trin estyniadau trwy ychwanegu haenau. * Mae yna chwedl gyntefig sy'n caniatáu rheoli gwelededd yr haen. * Ynglŷn â Quantum GIS wedi'i weithredu. * Newidiadau mewnol eraill.

Gorffennaf 26, 2002 Mae'r cod lluniadu bellach yn arddangos haenau yn gywir ac yn cyfrifo estyniadau wrth eu chwyddo. Mae'r chwyddo yn sefydlog o hyd ac nid yw'n rhyngweithiol.

Gorffennaf 20, 2002 Ail-baentio awtomatig ar gyfer cotiau.

Gorffennaf 18, 2002 Gallwch dynnu haenau PostGis o bwyntiau, llinellau a pholygonau. Mae yna broblemau o hyd gyda maint y map a lleoliad haen ar y cynfas. Mae'r lluniad â llaw ac nid yw'n gysylltiedig â'r digwyddiad paentio. Nid oes chwyddo na sosban eto.

Gorffennaf 10, 2002 Gellir dewis haenau a'u hychwanegu at y casgliad cynfas map; fodd bynnag, mae'r cod rendro yn anabl ar hyn o bryd ac yn cael ei ad-drefnu. Felly os ychwanegwch haen ni thynnir unrhyw beth.

Gorffennaf 6, 2002 Mae'r cod hwn yn rhagarweiniol ac nid oes ganddo unrhyw swyddogaeth ar wahân i'r gallu i ddiffinio cysylltiad PostGIS ac arddangos tablau wedi'u galluogi'n ofodol y gellid eu llwytho.

Dyma fewnforio cychwynnol y cod sylfaenol i CVS ar Sourceforge.net.

[/ tudalen nesaf]

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.