Archifau ar gyfer

qgis

System Gwybodaeth Ddaearyddol GIS Quantum (GIS)

A yw Java yn werth ei ddysgu?

Y tu hwnt i OpenOffice, Vuze, Woopra, neu'r applets sy'n cael eu harddangos ar rai tudalennau gwe, mae mewn lleoliad uchel mewn systemau ar gyfer ffonau symudol, teledu, GPS, peiriannau ATM, rhaglenni busnes ac mae llawer o'r tudalennau rydyn ni'n eu llywio bob dydd yn rhedeg ar Java . Mae'r graffig canlynol yn dangos sut mae gan dechnoleg Java barth amlwg o ...

Pills GIS Geographica

Mae ffrindiau Geographica wedi dweud wrthym am rai o'r datblygiadau arloesol y maent yn eu cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly manteisiwn ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau. Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i amrywiol ganghennau o'r sbectrwm geomatig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr o warantu'r canlyniadau. Ar wahân i'r llythyr G ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar â sefydliad Cadastre a oedd yn chwilio am ffordd i gyhoeddi ei fapiau, dyma grynodeb o'r pethau pwysicaf i ddychwelyd achub y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd y bydd yn helpu rhywun sydd eisiau gwneud penderfyniad neu ofyn am help geofumado. Pam MapServer Y senario oedd rhywun, a oedd wedi ...

Cymhariaeth gychwyn CAD / GIS

Ymarfer yw hwn o dan yr un amodau, i fesur yr amser y mae'n ei gymryd i gychwyn rhaglen o glicio ar yr eicon i'r eiliad y mae'n rhedeg. At ddibenion cymharu, rwyf wedi defnyddio'r un sy'n cychwyn yn yr amser byrraf, ac yna arwydd (crwn) o'r amseroedd mewn perthynas ag ef. Dydw i ddim yn gwybod…

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

GvSIG: Elw o hyn a chrefftau eraill

Mae'r ffordd y mae offer rhad ac am ddim wedi aeddfedu yn ddiddorol, rai blynyddoedd yn ôl, wrth siarad am GIS am ddim, roedd yn swnio fel UNIX, yn llais Geek ac ar lefel o ddrwgdybiaeth rhag ofn yr anhysbys. Mae hynny i gyd wedi newid llawer gyda'r amrywiaeth o atebion sydd wedi aeddfedu nid yn unig wrth adeiladu ...