Python: yr iaith y dylid rhoi blaenoriaeth i geomateg

Y llynedd, gallwn weld sut y bu’n rhaid i fy ffrind «Filiblu» roi ei raglennu Visual Basic for Applications (VBA) o’r neilltu yr oedd yn teimlo’n eithaf cyfforddus ag ef, a rholio i fyny ei grys yn dysgu Python o’r dechrau, i ddatblygu addasiad o’r ategyn. «SIT Municipal» am QGIS. Mae'n gais sy'n dod yn amlwg, ac prin yr oeddwn yn ddylunydd swyddogaethol oherwydd nid oeddwn tan nawr. Ar ôl sgyrsiau a gynhaliwyd bryd hynny gyda Fili ac yn ddiweddar gyda Nan o Peru, sydd wedi bod yn dadwenwyno gyda chwrs Python ers rhai misoedd bellach, rydym yn ystyried y swydd hon, gan feddwl pa mor bwysig y mae Python wedi dod yn iaith yn y byd Systemau hwn. Gwybodaeth Ddaearyddol.

Efallai y bydd y thema ei hun yn ymddangos yn amherthnasol, yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n cymryd 'o bwnio' hir gyda yr iaith hon. Adolygu pynciau egeomates, dim ond ychydig o erthyglau 16 yn cyfeirio at Python, a bron mor gyflenwol i drafodaethau amrywiol. Ond fel yr ydym wedi dweud o'r blaen, geomateg amserau hyn, mae'n rhaid meistr datblygu ceisiadau, nid o reidrwydd oherwydd eu bod yn cael eu neilltuo i raglennu, ond oherwydd ei fod yn fater brys y gallwch ei deall cwmpas a gwybod sut i gynnal neu oruchwylio datblygiadau TG mewn geo-ofodol.

Yn sicr yr iaith a grëwyd gan Guido van Rossum mae wedi bod yn ei hun ei hun mewn segmentau cynyddol mwy cynyddol. Adolygu'r erthygl Stephen Cass a gyhoeddwyd yn IEEE Sbectrwm rydym yn canfod bod Python ar hyn o bryd yn meddiannu'r lle cyntaf yn y safle, pan fo ieithoedd rhaglennu uchaf yn cael eu siarad, er Forbes rydym wedi rhagweld rhywbeth tebyg. Wrth gwrs, sydd bellach yn ei fersiwn 3 y'i gyflwynwyd a sefydlwyd eisoes o ran ei gyflwyniad cyhoeddus yn 1991 yn hyn. Ac er fy mod yn teimlo bod er mwyn gwrthrychedd, rhaid i mi fynd ar ôl y rhinweddau Python yn erbyn ieithoedd eraill, ni allaf helpu cul y dewis rwyf wedi caffael Python, ar gyfer ei nodwedd aml - bwrpas fel ei hyblygrwydd a phrofiad fyw i weld rhaglennydd addasu'n hawdd i yr iaith hon, gan ddewis yn awr i geisiadau Python er ei fod yn caru ei gafael haearnaidd ar VBA.

Roeddwn i wrth fy modd â'r canllaw a grëwyd gan Aimee, i Learn Python yng nghyd-destun hacio moesegol.

Pan drafodom hyn gyda Nan, gan adolygu'r fforymau GIS, canfuom fod y rhaglenwyr yn meddwl am y mater. Os byddwn yn mynd i llinynnau ar gis.stackexchange gwelwn, yn anffodus, bod llawer o'r cysylltiadau a nodir yn anweithgar; nad yw, fodd bynnag, yn dileu'r man cychwyn yn ein myfyrdod. Y cwestiwn a ddatblygwyd oedd:

"Yn eich barn chi, beth yw'r llyfr / safle gorau i ddysgu Python os oes gennych waith GIS mewn cof?

Gan 'mejor', roedd yn golygu:

  • ddim yn hir iawn (llyfr)
  • hawdd i'w ddeall (llyfr / safle)
  • enghreifftiau ymarferol da (llyfr / safle) "

Hoffwn ddechrau'r drafodaeth trwy wahanu 'safleoedd' o 'lyfrau'. Ar ôl fy sgwrs bron Freudeana gyda Nan, rydym wedi dod i feddwl y byddai'n fwy cyffrous. Rydym yn dechrau, yna gyda'r 'safleoedd':

1 Mae popeth yn dibynnu ar y 'lefel'

Fy argymhelliad cyntaf yw cwrs o Python yn seiliedig ar brosiectau Udemy, nid yn unig oherwydd ei faint, ond hefyd oherwydd ei bris a'r ffaith bod mynediad i'r oes ar ôl i'r cwrs gael ei gymryd.

Deallwn nad yr un peth yw bod yn ddechreuwr fel 'arbenigwr'. Os ydych chi'n cysylltu â ni, dim byd yn well na chanolbwyntio ar yr iaith ac yna ar yr arbenigedd. Felly, pan fyddwn ni'n dod o hyd i dri ateb (sy'n ychwanegu pleidleisiau 9) yn cyfeirio ato Codecademy Rwy'n meddwl am y 'newbies', gan fod y wefan hon yn ein galluogi i fynd i mewn i'r byd Python mewn ffordd syml iawn neu unrhyw iaith arall yr ydym am ei ddysgu.

Yn ail, eisoes ar lefel ganolradd, rydych chi Coursera. Mae'r llwyfan MOOC hwn yn cynnig cyrsiau sy'n cwmpasu gwahanol feysydd. Yn benodol, cyfeiriwn at y cylch cyrsiau (cyfanswm 5) 'Python i bawb'yn gyfrifol am y cydymdeimlad Charles Severance. Pwy bynnag a gymerodd y dilyniant gyda 'Dr. Chuck ', yn cydnabod sut mae'n ein tywys ni'n fedrus wrth i ni symud ymlaen trwy'r lefel anhawster o gwrs i'r cwrs.

Rwyf hefyd yn rhoi fy nghredyd i ddau gwrs Python yn Guru99, yn enwedig un a fu'n gweithio gan gyn-filwr Google.

Cwrs lefel ganolradd arall, y mae gan ei lyfr yr un enw'r safle: Dysgwch Python Y Ffordd Galed. Ymarferion 52 sy'n cwmpasu gwahanol bynciau. Mae gan Zed Shaw ei gefnogwyr heb unrhyw amheuaeth. Pleidleisiau 44 ar gyfer y llyfr!

Wrth gwrs, ni all y rhai sy'n cadw at y 'beibl' iaith fod yn absennol. Mae'r ateb hwn gyda phleidleisiau 10 yn dangos inni fod bob amser yn gwirio'r wefan oficial mae'n dal yn ddewis da ar gyfer ymgynghori.

Eisoes ar raddfa lai maent yn ymddangos Hackerrank, Codio Bat, Real Python o hyn. Mae rhywbeth i bawb, ond nid yw'n ddigon i edrych.

2. Y llyfrau ar gyfer hyfforddiant sylfaenol

Mae'r cynnig yma hefyd yn wasgaredig. Mae pob un yn dod i ben i gyd yn addasu yn well gyda llyfr penodol. Heb anghofio y pleidleisiwr 'Learn Python The Hard Way' iawn, fe wnaethon ni ganfod un o dderbyniad tebyg: 'Sut i feddwl fel gwyddonydd cyfrifiadurol'(rhyddha download)

Llai a bleidleisiwyd, darganfyddwn 'Dewch i mewn i Python((Pleidleisiau 10 a hefyd lawrlwytho am ddim) ac, yn olaf, gyda phleidleisiau 4, llyfr Hans Petter Langtangen, 'A Primer on Scientific Programming with Python', sydd ar gael ar Amazon.

3. SIG a Python. Yr arbenigedd

Cyrhaeddodd y funud ddisgwyliedig. Ac i ddweud wrthych y gwir, mae'r wybodaeth a ddarperir gan y fforwm GIS yn ein gadael ni mewn cartrefi amddifad oherwydd eu cysylltiadau anweithgar. Nid yw'n ddibwys, beth mae'n ei gynnig GisGeography fel dewisiadau am ddim. Er fy marn i, yn y pwnc hwn mae'n gyfleus i fuddsoddi mewn cwrs da i ddechrau. Yna bydd yr atebion neu'r llyfrau am ddim yn rhoi mwy o gryfder inni.

Yn ein cyd-destun Sbaenaidd, ac yn benodol ar geisiadau GIS ar Python, byddwn yn argymell bron â llygaid caeedig i dri safle cyfeillgar o'n biosffer geoffat:

Yn achos cyrsiau yn Saesneg, ar gyfer y lefel gychwynnol rydym yn cynghori'r safleoedd canlynol:

  • Rhaglennu Sefydliad gyda Python (yn Udacity) - Oops, mae hyn yn gyffredinol, ond fe wnaethom ei ychwanegu fel ychwanegol. I penelin yn dysgu Python yn weithredol ac am ddim. Ewch i.
  • GEO485 GIS Programming and Automation (Penn State Open CourseWare) - Dysgwch Python a sut i awtomeiddio tasgau GIS yn Esri ArcGIS bwrdd gwaith. Ewch i. (Pleidleisiau 3 yn ein hen fforwm).

Hefyd yn sylfaenol ond gyda llawer mwy o wybodaeth:

  • Datblygiad Geo-Ofodol Python. Yn hen ond yn ddiddorol, nid yw'n ofer ei fod yn cael pleidleisiau gradd 23.
  • El Hanfodion rhaglennu GIS (GIS540) gan Brifysgol y Wladwriaeth NC yn cael pleidleisiau 4. Mae'n ymddangos, yn effeithiol gyda mwy o wybodaeth na Penn State.
  • Porth gyda llawer o wybodaeth. GWYBODAETH GIS Mae'n darparu ystod eang o erthyglau, newyddion, cyrsiau a gwybodaeth arall. Mae eich pleidleisiau 44 yn cefnogi dewisiadau defnyddwyr.

Yn fy mhrofiad i, mae cyrsiau ar-lein yn ganllaw, lle rydych chi'n dysgu colli eich ofn, gwneud ymarferion tywys, rhyngweithio â chyd-ddisgyblion ac athrawon; ond ar ddiwedd y cwrs, os ydych chi am gymryd y pwnc o ddifrif a'i gymryd i lefel benodol, dylech brynu llyfr da. Yn hyn o beth, rhoddir rhestr i ni i adolygu'n dawel:

Gyda phleidleisiau 13, ymddengys bod Datblygiad Geo-ofodol Python yn dechrau adeiladu ceisiadau o'r dechrau gan ddefnyddio GIS Open Source. Dechreuad da

  • Sgriptio Python ar gyfer ArcGIS (Esri) - I greu offer geoprocessio arferol a dysgu sut i ysgrifennu cod python yn ArcGIS. Gellir ei lawrlwytho ac ymarferion trwy Esri. Mae'n ymddangos yn llyfryddiaeth cwrs y Wladwriaeth Penn.

Yn dal i ddiddordeb mewn dysgu ArcPy? Yma un Rhestr o adnoddau i'w harchwilio.

Ac yn olaf, maent yn dangos rhestr fach o lyfrau Packthub, a dwi'n ei chael yn ddiddorol:

I gloi, er bod rhai graddau meistr ar bynciau geo-ofodol yn parhau i addysgu Visual Basic fel iaith generig ar gyfer gwyddonwyr nad ydynt yn gyfrifiaduron, dylai'r duedd fod yn Python. Yr hyn sydd i'w wneud o hyd, os yw hyn wedi ennyn diddordeb yw dechrau adolygu, adolygu a diwygio. Rydym yn ymwybodol mai dim ond brasamcaniad cyntaf i'r pwnc yw hwn. Nawr, ewch i weithio!

Un Ateb i "Python: yr iaith y dylai geomateg flaenoriaethu"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.