Python: yr iaith y dylid rhoi blaenoriaeth i geomateg

Y llynedd, roeddwn i'n gallu bod yn dyst i sut roedd yn rhaid i'm ffrind "Filiblu" roi ei raglennu Visual Basic for Applications (VBA) o'r neilltu yr oedd yn teimlo'n eithaf cyfforddus ag ef, a rholio i fyny ei lewys yn dysgu Python o'r dechrau, i ddatblygu addasiad o'r ategyn. «SIT Bwrdeistrefol» ar QGIS. Mae'n gais sy'n dod yn amlwg, ac prin yr oeddwn yn ddylunydd swyddogaethol oherwydd nid oeddwn yno tan nawr. Ar ôl sgyrsiau a gynhaliwyd bryd hynny gyda Fili ac yn ddiweddar gyda Nan o Peru, sydd wedi bod yn dadwenwyno am ychydig fisoedd gyda chwrs Python, gwnaethom ystyried y swydd hon, gan feddwl pa mor bwysig y mae Python wedi dod yn iaith yn y byd Systemau hwn. Gwybodaeth Ddaearyddol.

Gallai'r pwnc ei hun ymddangos yn amherthnasol, yn enwedig i'r rhai sydd wedi bod yn 'rhwbio ysgwyddau' gyda'r iaith hon ers amser maith. Wrth adolygu pynciau Geofumadas, dim ond tua 16 erthygl sy'n cyfeirio at Python, a bron fel cyd-fynd â thrafodaethau amrywiol. Ond fel yr ydym eisoes wedi dweud o’r blaen, rhaid i geomateg yr amseroedd hyn feistroli datblygiad cymwysiadau, nid o reidrwydd oherwydd y byddant yn cysegru eu hunain i raglennu, ond oherwydd ei bod yn frys eu bod yn gallu deall y cwmpas a gwybod sut i gynnal neu oruchwylio datblygiadau cyfrifiadurol mewn materion geo-ofodol.

Yn sicr yr iaith a grëwyd gan Guido van Rossum mae wedi bod yn ei hun ei hun mewn segmentau cynyddol mwy cynyddol. Adolygu'r erthygl Stephen Cass a gyhoeddwyd yn IEEE Sbectrwm rydym yn canfod bod Python ar hyn o bryd yn meddiannu'r lle cyntaf yn y safle, pan fo ieithoedd rhaglennu uchaf yn cael eu siarad, er Forbes roedd rhywbeth tebyg wedi ein datblygu ni. Wrth gwrs, nawr, yn ei fersiwn 3, fe’i cyflwynir eisoes wedi’i gyfuno mewn perthynas â’i gyflwyniad cyhoeddus pell ym 1991. Ac er fy mod yn teimlo, er mwyn gwrthrychedd, na ddylwn ymhelaethu ar fuddion Python o’i gymharu ag ieithoedd eraill, ni allaf adael i gyfyngu ar y dewis yr wyf wedi'i gaffael ar gyfer Python, am ei nodwedd amlbwrpas, ei hyblygrwydd a'r profiad o weld rhaglennydd yn addasu'n hawdd iawn i'r iaith hon, gan ffafrio nawr i wneud ceisiadau ar Python er gwaethaf caru ei feistrolaeth lwyr ar VBA.

Roeddwn i wrth fy modd â'r canllaw a grëwyd gan Aimee, i Learn Python yng nghyd-destun hacio moesegol.

Pan drafodom hyn gyda Nan, gan adolygu'r fforymau GIS, canfuom fod y rhaglenwyr yn meddwl am y mater. Os byddwn yn mynd i llinynnau ar gis.stackexchange gwelwn, yn anffodus, bod llawer o'r cysylltiadau a nodir yn anweithgar; nad yw, fodd bynnag, yn dileu'r man cychwyn yn ein myfyrdod. Y cwestiwn a ddatblygwyd oedd:

"Yn eich barn chi, beth yw'r llyfr / safle gorau i ddysgu Python os oes gennych waith GIS mewn cof?

Gan 'mejor', roedd yn golygu:

  • ddim yn hir iawn (llyfr)
  • hawdd i'w ddeall (llyfr / safle)
  • enghreifftiau ymarferol da (llyfr / safle) "

Hoffwn ddechrau'r drafodaeth trwy wahanu 'safleoedd' oddi wrth 'lyfrau'. Ar ôl fy sgwrs bron â Freudian gyda Nan, rydym wedi dod i feddwl y byddai'n fwy gogwyddo. Felly rydyn ni'n dechrau gyda'r 'safleoedd':

1 Mae popeth yn dibynnu ar y 'lefel'

Fy argymhelliad cyntaf yw cwrs o Python yn seiliedig ar brosiectau Udemy, nid yn unig oherwydd ei faint, ond hefyd oherwydd ei bris a'r ffaith bod mynediad i'r oes ar ôl i'r cwrs gael ei gymryd.

Rydym yn deall nad yw bod yn ddechreuwr yr un peth â bod yn 'arbenigwr'. Os ydych chi newydd gysylltu, dim byd gwell na chanolbwyntio ar yr iaith ac yna ar yr arbenigedd. Felly, pan ddarganfyddwn dri ateb (cyfanswm o 9 pleidlais) yn pwyntio atynt Codecademy Rwy'n meddwl am y 'newbies', gan fod y wefan hon yn ein galluogi i fynd i mewn i'r byd Python mewn ffordd syml iawn neu unrhyw iaith arall yr ydym am ei ddysgu.

Yn ail, eisoes ar lefel ganolradd, rydych chi Coursera. Mae'r llwyfan MOOC hwn yn cynnig cyrsiau sy'n cwmpasu gwahanol feysydd. Yn benodol, cyfeiriwn at y cylch cyrsiau (cyfanswm 5) 'Python i bawb'yn gyfrifol am y cydymdeimlad Charles Severance. Pwy bynnag a gymerodd y dilyniant gyda 'Dr. Chuck ', yn cydnabod sut mae'n ein tywys ni'n fedrus wrth i ni symud ymlaen trwy'r lefel anhawster o gwrs i'r cwrs.

Rwyf hefyd yn rhoi fy nghredyd i ddau gwrs Python yn Guru99, yn enwedig un a fu'n gweithio gan gyn-filwr Google.

Cwrs lefel ganolradd arall, y mae gan ei lyfr yr un enw'r safle: Dysgwch Python Y Ffordd Galed. 52 ymarfer yn ymdrin â'r gwahanol bynciau. Mae gan Zed Shaw ei gefnogwyr heb amheuaeth. 44 pleidlais dros y llyfr!

Wrth gwrs, ni all y rhai sy'n cadw at y 'beibl' iaith fod yn absennol. Mae'r ateb hwn gyda phleidleisiau 10 yn dangos inni fod bob amser yn gwirio'r wefan oficial mae'n dal yn ddewis da ar gyfer ymgynghori.

Eisoes ar raddfa lai maent yn ymddangos Hackerrank, Codio Bat, Real Python o hyn. Mae rhywbeth i bawb, ond nid yw'n ddigon i edrych.

2. Y llyfrau ar gyfer hyfforddiant sylfaenol

Mae'r cynnig yma hefyd yn wasgaredig. Mae pob un yn dod i ben i gyd yn addasu yn well gyda llyfr penodol. Heb anghofio y pleidleisiwr 'Learn Python The Hard Way' iawn, fe wnaethon ni ganfod un o dderbyniad tebyg: 'Sut i feddwl fel gwyddonydd cyfrifiadurol'(rhyddha download)

Llai a bleidleisiwyd, darganfyddwn 'Dewch i mewn i Python((Pleidleisiau 10 a hefyd lawrlwytho am ddim) ac, yn olaf, gyda phleidleisiau 4, llyfr Hans Petter Langtangen, 'A Primer on Scientific Programming with Python', sydd ar gael ar Amazon.

3. SIG a Python. Yr arbenigedd

Cyrhaeddodd y foment ddisgwyliedig. Ac i ddweud y gwir, mae'r wybodaeth a ddarperir gan fforwm GIS yn ein gadael yn amddifad oherwydd ei gysylltiadau anactif. Ddim yn ddibwys, yr hyn y mae'n ei gynnig GisGeography fel dewisiadau amgen am ddim. Er fy mod yn fy marn i, yn y pwnc hwn mae'n gyfleus buddsoddi mewn cwrs da i ddechrau. Yna bydd atebion neu lyfrau am ddim yn rhoi mwy o gadernid inni.

Yn ein cyd-destun Sbaenaidd, ac yn benodol ar geisiadau GIS ar Python, byddwn yn argymell bron â llygaid caeedig i dri safle cyfeillgar o'n biosffer geoffat:

Yn achos cyrsiau yn Saesneg, ar gyfer y lefel gychwynnol rydym yn cynghori'r safleoedd canlynol:

  • Rhaglennu Sefydliad gyda Python (yn Udacity) - Oops, mae hyn yn gyffredinol, ond fe wnaethom ei ychwanegu fel ychwanegol. I penelin yn dysgu Python yn weithredol ac am ddim.  Ewch i.
  • GEO485 GIS Programming and Automation (Penn State Open CourseWare) - Dysgwch Python a sut i awtomeiddio tasgau GIS yn Esri ArcGIS bwrdd gwaith. Ewch i. (Pleidleisiau 3 yn ein hen fforwm).

Hefyd yn sylfaenol ond gyda llawer mwy o wybodaeth:

  • Datblygiad Geo-Ofodol Python. Yn hen ond yn ddiddorol, nid yw'n ofer ei fod yn cael pleidleisiau gradd 23.
  • El Hanfodion rhaglennu GIS (GIS540) gan Brifysgol y Wladwriaeth NC yn cael pleidleisiau 4. Mae'n ymddangos, yn effeithiol gyda mwy o wybodaeth na Penn State.
  • Porth gyda llawer o wybodaeth. GWYBODAETH GIS Mae'n darparu ystod eang o erthyglau, newyddion, cyrsiau a gwybodaeth arall. Mae eich pleidleisiau 44 yn cefnogi dewisiadau defnyddwyr.

Yn fy mhrofiad i, mae cyrsiau ar-lein yn gyfeiriadol, lle rydych chi'n dysgu colli'ch ofn, gwneud ymarferion dan arweiniad, rhyngweithio â chydweithwyr ac athrawon; Ond ar ddiwedd y cwrs, os ydych chi am gymryd y pwnc o ddifrif a'i gymryd i lefel bwrpasol, dylech brynu llyfr da. Yn hyn o beth, rydym yn cael rhestr i'w hadolygu'n bwyllog:

Gyda phleidleisiau 13, ymddengys bod Datblygiad Geo-ofodol Python yn dechrau adeiladu ceisiadau o'r dechrau gan ddefnyddio GIS Open Source. Dechreuad da

  • Sgriptio Python ar gyfer ArcGIS (Esri) - I greu offer geoprocessio arferol a dysgu sut i ysgrifennu cod python yn ArcGIS. Gellir ei lawrlwytho ac ymarferion trwy Esri. Mae'n ymddangos yn llyfryddiaeth cwrs y Wladwriaeth Penn.

Yn dal i ddiddordeb mewn dysgu ArcPy? Yma un Rhestr o adnoddau i'w harchwilio.

Ac yn olaf, maent yn dangos rhestr fach o lyfrau Packthub, a dwi'n ei chael yn ddiddorol:

I gloi, er bod rhai graddau meistr ar bynciau geo-ofodol yn parhau i ddysgu Visual Basic fel iaith generig i wyddonwyr nad ydynt yn gyfrifiaduron, dylai'r duedd fod yn Python mewn gwirionedd. Yr hyn sydd ar ôl i'w wneud, os yw hyn wedi ennyn diddordeb yw dechrau adolygu, adolygu ac adolygu. Rydym yn ymwybodol mai dim ond dull cyntaf o ymdrin â'r pwnc yw hwn. Nawr, gadewch i ni gyrraedd y gwaith!

Un Ymateb i "Python: dylai'r geomateg iaith flaenoriaethu"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.