TwinGEO 5ed Argraffiad - Y Persbectif Geo-ofodol

Y PERSBECTIF GEOSPATIAL

Y mis hwn rydym yn cyflwyno Twingeo Magazine yn ei 5ed Argraffiad, gan barhau â thema ganolog y “Persbectif Geo-ofodol” blaenorol, a hynny yw bod llawer o frethyn i’w dorri ynglŷn â dyfodol technolegau geo-ofodol a’r cysylltiad rhwng y rhain mewn diwydiannau pwysig eraill. .

Rydym yn parhau i ofyn cwestiynau sy'n arwain at fyfyrio dwfn, Sut ydym ni eisiau i ddyfodol technolegau geo-ofodol edrych?, Ydyn ni'n barod am y newidiadau? A fydd yn cynnwys cyfleoedd neu heriau? Mae llawer o weithwyr proffesiynol sy'n gwbl ymroddedig, a'r rhai sy'n dyst i'r esblygiad treisgar wrth ddal, cymhwyso, dosbarthu data geo-ofodol, - ac yn fwy felly nawr yn ystod y pandemig hwn ein bod ni'n byw -, rydyn ni'n cytuno ar un peth, mae'r dyfodol heddiw.

Gallem ddweud ein bod yn adeiladu "y ddaearyddiaeth newydd", gan ddefnyddio offer neu atebion technolegol y gallwn fodelu a dadansoddi ein hamgylchedd uniongyrchol â hwy, gan ddarparu ymatebion effeithiol a chywir o lawer iawn o ddata.

CYNNWYS

Ar gyfer y rhifyn hwn, cynhaliwyd sawl cyfweliad gan Laura García - Daearyddwr ac Arbenigwr Geomateg, gydag arweinwyr yn y maes Geo-ofodol. Un o'r rhai a ddewiswyd oedd Carlos Quintanilla, llywydd presennol Cymdeithas QGIS, sy'n siarad am esblygiad technolegau defnydd rhydd, yn ogystal â phwysigrwydd data agored fel OpenStreetMap.

Mae'r rhagolygon ar gyfer dyfodol GIT am ddim yn tyfu ac mae'n fwyfwy anodd cyfiawnhau defnyddio offer masnachol, bydd hyn yn tyfu'r sector GIT am ddim. Carlos Quintanilla.

Ers dechrau meddalwedd am ddim fel offeryn rheoli data gofodol, cynhyrchwyd brwydr rhwng defnyddwyr a chrewyr datrysiadau gofodol taledig. Efallai na fydd y frwydr hon byth yn dod i ben, ond y cwestiwn yw, a fydd offer rhydd yn parhau i fod yn gynaliadwy dros amser? Mae ychydig mwy nag 20 mlynedd wedi mynd heibio ac rydym wedi gweld esblygiad dwys.

Mae cynnydd technolegau gwybodaeth TIG am ddim yn amlwg pan fyddant yn gwneud galwadau ac mae nifer fawr o bobl yn dod naill ai o chwilfrydedd neu fel ymchwilwyr a fydd yn dangos y cynnydd i'r gymuned GIS, gan betio popeth i gyfrannu at ei dwf. Mae cwmnïau mawr yn y maes geo-ofodol, o'u rhan hwy, yn parhau i ddatgelu y gallai eu hoffer talu hefyd fod yn anhepgor, ond ar ddiwedd y ffordd, dim ond y canlyniadau sy'n bwysig a sut y gall y dadansoddwr eu dehongli i wneud y penderfyniadau cywir.

Mae'r rhagolygon ar gyfer dyfodol GIT am ddim yn tyfu ac mae'n fwyfwy anodd cyfiawnhau defnyddio offer masnachol, bydd hyn yn tyfu'r sector GIT am ddim. Delwedd deiliad Carlos Quintanilla

Yn ogystal ag offer dadansoddi gofodol, cynyddwyd cyfleoedd i hyfforddi gweithwyr proffesiynol a thechnegwyr ar gyfer rheoli gwybodaeth yn well a deall yn well y gofod. Yn ystod y pandemig - yn arbennig- mae'r cynnig mewn llwyfannau tele-addysgu wedi cynyddu, nid yn unig ar gyfer hyfforddiant penodol iawn, ond hefyd ar gyfer lefelau academaidd uchel, arbenigeddau, Meistri a Doethuriaethau

Yn y 2020 hwn, agorodd Prifysgol Polytechnig Valencia y cofrestriadau ar gyfer ei Meistr mewn Geometrau Cyfreithiol, prosiect diddorol o Brifysgol Polytechnig Valencia, a'i hyrwyddo gan Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geodetig, Cartograffig a Thopograffig. Natalia Garrido Villén, cyfarwyddwr y Meistr ac aelod o Adran Peirianneg Cartograffig, Geodesi a Ffotogrammetreg Prifysgol Polytechnig Valencia. Mae hi'n dweud wrthym am seiliau'r Meistr, y cynghreiriaid sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect hwn, yn ogystal â'r rhesymau pam y cafodd ei greu.

Geometreg gyfreithiol yw'r offeryn ar gyfer cael, prosesu, prosesu a dilysu data corfforol a chyfreithiol. Natalia Garrido.

Mae cyflwyno'r term hwn "Geometries Cyfreithiol" yn chwilfrydig, felly fe wnaethom ddod o hyd i un o gynrychiolwyr y Meistr hwn i egluro'r amheuon sy'n dod gyda'i ddiffiniad, oherwydd trwy gydol hanes penderfynwyd bod y gofrestrfa eiddo Eiddo tiriog yw'r offeryn mwyaf effeithiol ar gyfer rheoli tir, diolch iddo ceir miloedd o ddata gofodol a ffisegol sy'n gysylltiedig â thir.

Ar y llaw arall, mae gennym gyfraniad Gerson Beltrán, Daearyddwr - PhD, gyda phrofiad helaeth mewn ymchwil ac wrth rannu gwybodaeth fel athro. Gyda Beltrán roeddem yn gallu mynd i'r afael â'r persbectif gofodol o'r sylfaen, Beth mae daearyddwr yn ei wneud? A yw'n gyfyngedig i wneud cartograffeg yn unig? Hefyd, dywedodd wrthym am ei brosiect Profiad Chwarae a Mynd a'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol nesaf.

Mae'r diwydiant geo-ofodol yn grwpio pob disgyblaeth o amgylch gwyddorau'r ddaear. Os oes teclyn sydd ar hyn o bryd yn caniatáu rheoli dinasoedd craff, y GIS, heb amheuaeth. Gersón Beltran

Yn ogystal, ar dudalennau Twingeo cyhoeddwyd ymchwiliad diddorol am gymylau pwynt, a ysgrifennwyd gan Jesús Baldó o Brifysgol Vigo, sy'n werth ei ddarllen, ynghyd â newyddion, cydweithrediadau ac offer yr arweinwyr yn y maes. geo-ofodol:

  • Mae AUTODESK yn cyflwyno “Yr Ystafell Fawr” ar gyfer gweithwyr adeiladu proffesiynol
  • SYSTEMAU BENTLEY Yn Lansio Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (OPI-IPO)
  • China i sefydlu canolfan wybodaeth geo-ofodol
  • Mae ESRI ac AFROCHAMPIONS yn lansio cynghrair i hyrwyddo GIS yn Affrica
  • Mae ESRI yn llofnodi memorandwm cyd-ddealltwriaeth gyda UN-Habitat
  • NSGIC Yn Cyhoeddi Aelodau Bwrdd Newydd
  • Mae TRIMBLE yn cyhoeddi integreiddiadau newydd gyda Microsoft 365 a BIMcollab

Rhaid inni hefyd sôn am erthygl ganolog y cylchgrawn gan olygydd Geofumadas Golgi Álvarez, mae'n cyfrif o'r technolegau a ddefnyddiwyd llinell amser o 30 mlynedd cyn heddiw, pan nad oedd technoleg o bell yr hyn ydyw heddiw, yn ogystal â chodi cwestiynau am y 30 mlynedd nesaf i ddod.

Mae angen i'r daearyddwr, daearegwr, syrfëwr, peiriannydd, pensaer, adeiladwr a gweithredwr fodelu eu gwybodaeth broffesiynol yn yr un amgylchedd digidol, lle mae'r isbridd a'r cyd-destun arwyneb, dyluniad cyfrolau generig a manylion yr isadeileddau yn dod yn bwysig. , y cod y tu ôl i ETL fel y rhyngwyneb glân ar gyfer defnyddiwr rheolaethol. Golgi Alvarez.

O'i ran ef, mae gennym hefyd Paul Synnott Cyfarwyddwr ESRI Ireland, yn ei erthygl "The Geospatial: a angenrheidrwydd am Lywodraethu'r anhysbys", yn codi pwysigrwydd Cudd-wybodaeth Lleoliad, yn ogystal â gwybodaeth am ddefnyddio offer geodechnoleg, gall newid penderfyniadau yn sylweddol a rhoi ymatebion cywir mewn achosion brys.

Mae lleoliad, lle a daearyddiaeth, ar ffurf data gofodol, technoleg GIS, ac arbenigedd geo-ofodol yn un o'r rhai sy'n cefnogi isadeileddau, y mae eu defnyddio yn caniatáu inni gynllunio ar gyfer yr 'anhysbys anhysbys' mwyaf rhesymol, gan ganiatáu inni gydnabod problemau posibl. cyn iddynt ddod yn argyfyngau. Paul Synnott - Esri Iwerddon

Mwy o wybodaeth?

Mae Twingeo ar gael yn llwyr i dderbyn erthyglau sy'n ymwneud â Geoengineering ar gyfer ei rifyn nesaf, cysylltwch â ni trwy'r e-byst editor@geofumadas.com  y golygydd@geoingenieria.com. Ar hyn o bryd mae'r cylchgrawn yn cael ei gyhoeddi ar ffurf ddigidol - os yw'n ofynnol ar ffurf gorfforol ar gyfer digwyddiadau, gellir gofyn amdano o dan wasanaeth argraffu a llongau ar gais, neu trwy gysylltu â ni trwy'r e-byst a ddarparwyd yn flaenorol.

I weld y cylchgrawn cliciwch -yma-, hefyd yma isod gallwch ei ddarllen yn ei fersiwn Saesneg. Beth ydych chi'n aros i lawrlwytho Twingeo? Dilynwch ni ymlaen LinkedIn am fwy o ddiweddariadau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.