3 27 2.18 o QGIS newidiadau

Pan fyddwn yn fin dod i ben bywyd fersiynau QGIS 2.x, hyd nes y bydd yr hyn y QGIS 3.0, y dudalen hon yn dangos cynnwys QGIS 2.18.11 'Las Palmas' a ffurfioli yn y mis Gorffennaf eleni.

Ar hyn o bryd mae gan QGIS atgyfodiad diddorol o ran noddwyr newydd, cwmnļau ffurfiol sy'n cynnig gwasanaethau cefnogi ac yn ategu atebion eraill, megis achos Diffyg, yn ogystal â defnyddwyr anghredadwy sy'n tynnu sylw at farchnata defnyddwyr i barchu.

Mae'r cyhoeddiad yn dweud wrthym fod y fersiwn gyfredol yn darparu gwelliannau cynyddrannol o'i gymharu â'r fersiwn flaenorol. Roedd hyn i gyd yn canolbwyntio ar ddatblygiad QGIS 3.0 bydd hynny'n dod yn y genhedlaeth nesaf o ddiweddariadau ac, er gwaethaf y cyhoeddiad, dim ond ychydig sydd wedi gweld ei wyneb. Yr oeddem wedi gwneud sylwadau arno o'r blaen yma.

Mynd yn ôl i'r pwnc. Mae'r gwelliannau yn y fersiwn hon wedi'u dosbarthu i gategorïau. Yr un olaf, at ddibenion eglurder yn y datblygiad, byddwn yn ei rannu mewn dau. Felly, mae gennym ni newidiadau 27 mewn categorïau 13:

 • cyffredinol
 • Symboleg
 • Labelu
 • Renderu
 • Rheoli data
 • Ffurflenni a Widgets
 • Creu Mapiau
 • Prosesu
 • Darparwyr Data
 • Gweinyddwr QGIS
 • ategion
 • Rhaglenadwyedd
 • Nodweddion Newydd
  • Dosbarthiadau
  • Swyddogaethau Mynegiant

Ym mhob un ohonynt mae un neu nifer o nodweddion wedi'u hysgrifennu. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r datblygiad

Categori Nifer o Nodweddion
cyffredinol 3
Symboleg 1
Labelu 3
Renderu 2
Rheoli data 1
Ffurflenni a Widgets 3
Creu Mapiau 1
Prosesu 6
Darparwyr data 1
Gweinyddwr QGIS 1
ategion 1
Rhaglenadwyedd 1
Nodweddion Newydd Dosbarthiadau 2
swyddogaethau 1

Mae'r wefan yn dangos pob un o'r gwelliannau, y gellir eu hastudio un wrth un. Fel enghraifft, yr wyf am gyfeirio at y nodweddion sydd fwyaf yn tynnu sylw ato: cefnogaeth i'r gwasanaeth gwasanaeth mosaig WMTS a XYZ. Mae'r rhain mewn dau gategori: Renderio a Darparwr Data. Gadewch i ni weld:

Rendering: Feature.- Rhagolwg o'r teils raster (haenau o WMTS a XYZ)

Y newyddion yw, yn wahanol i fersiynau blaenorol, nawr mae'n rhaid aros am lwytho'r teils i lawr i weld y map sy'n deillio o hynny. Mae hyn felly oherwydd eu bod yn cael eu dangos ar y cynfas wrth iddynt gael eu llwytho i lawr, ac, yn dibynnu ar eu datrysiad, gellir eu defnyddio i berfformio arolygiad blaenorol yn yr ardaloedd hynny lle nad yw'r brithwaith gyda'r datrysiad cywir wedi'u llwytho i lawr eto.

Rendering: Feature.- Canslo'r rendro rasters (haenau WMS, WMTS, WCS a XYZ)

Nawr, gellir canslo rendro'r haenau hiliol ar unrhyw adeg er mwyn gallu chwyddo'r map a grëwyd yn wahanol i'r gorffennol oherwydd bod y rhyngwyneb defnyddiwr wedi'i 'rewi' wrth lawrlwytho'r teils. Gyda'r nodwedd newydd hon, mae'r gwaith o lawrlwytho haenau raster o weinyddwyr anghysbell yn cael ei wella.

Darparwr data: Nodwedd.- Cefnogaeth brodorol i haenau mosaig XYZ

Nid oes angen defnyddio plwgiau 'tramor' bellach fel QuickMapServices neu OpenLayers oherwydd nawr mae'r teils rasterized yn fformat XYZ yn cael eu cefnogi'n natif yn y darparwyr data WMS, y gallwch chi weld mapiau sylfaenol o unrhyw fformat ffynhonnell. Er enghraifft, os ydych chi am ychwanegu fap sylfaen o Streetmap Agored gan ddefnyddio'r URL hwn: http://c.tile.openstreetmap.org/{z} / {x} / {y} .png. lle caiff {x}, {y}, {z} eu disodli gan rifau teils presennol y map sy'n cael eu defnyddio. Gellir defnyddio 'quadkeys' hyd yn oed bing trwy ddisodli {q} gyda {x}, {y} neu {z}.

Mae rhai gwelliannau y gellir eu hychwanegu at y rhai a grybwyllwyd eisoes. Yn gyntaf, mae'r posibilrwydd o allu dewis y gwir gogledd neu magnetig ar ein mapiau. Mae'r nodwedd hon o fewn y categori Creu Mapiau. Mae'r rhestr o swyddogaethau ychwanegol newydd yn cael eu taro hefyd, yn ogystal â'r algorithmau gwell yn y categori Prosesu.

Yn fyr, mae adroddiad sy'n haeddu darlleniad manylach ar ein rhan i fanteisio ar y gwelliannau newydd a ddarperir gan QGIS.

Dim ond sampl o'r gwelliannau yw hwn, ond rwy'n argymell mynd i'r adroddiad a gyhoeddwyd yma.

QGIS na fydd yr hyn y mae heb y cymorth gwirfoddol, yn fyd-eang, grŵp mawr o bobl (datblygwyr, awduron dogfennaeth, profwyr, rhoddwyr, noddwyr, ac ati) am hyn yw bod y gymuned yn gwerthfawrogi ac yn ein hatgoffa o'r ffyrdd y gallwch ymunwch i'r grŵp a'u cefnogi yn y ffordd yr ydych yn credu'n briodol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.