3 27 2.18 o QGIS newidiadau

Pan fyddwn ar fin gorffen bywyd QGIS mewn fersiynau 2.x, gan aros am beth fydd QGIS 3.0, mae'r dudalen hon yn dangos i ni beth mae QGIS 2.18.11 yn cynnwys 'Las Palmas' a wnaed yn swyddogol ym mis Gorffennaf eleni.

Ar hyn o bryd mae gan QGIS atgyfodiad diddorol o ran noddwyr newydd, cwmnļau ffurfiol sy'n cynnig gwasanaethau cefnogi ac yn ategu atebion eraill, megis achos Diffyg, yn ogystal â defnyddwyr anghredadwy sy'n tynnu sylw at farchnata defnyddwyr i barchu.

Mae'r cyhoeddiad yn dweud wrthym fod y fersiwn gyfredol yn darparu gwelliannau cynyddrannol o'i gymharu â'r fersiwn flaenorol. Roedd hyn i gyd yn canolbwyntio ar ddatblygiad QGIS 3.0 bydd hynny'n dod yn y genhedlaeth nesaf o ddiweddariadau ac, er gwaethaf y cyhoeddiad, dim ond ychydig sydd wedi gweld ei wyneb. Yr oeddem wedi gwneud sylwadau arno o'r blaen yma.

Mynd yn ôl i'r pwnc. Mae'r gwelliannau yn y fersiwn hon wedi'u dosbarthu i gategorïau. Yr un olaf, at ddibenion eglurder yn y datblygiad, byddwn yn ei rannu mewn dau. Felly, mae gennym ni newidiadau 27 mewn categorïau 13:

 • cyffredinol
 • Symboleg
 • Labelu
 • Renderu
 • Rheoli data
 • Ffurflenni a Widgets
 • Creu Mapiau
 • Prosesu
 • Darparwyr Data
 • Gweinyddwr QGIS
 • ategion
 • Rhaglenadwyedd
 • Nodweddion Newydd
  • Dosbarthiadau
  • Swyddogaethau Mynegiant

Ym mhob un ohonynt mae un neu nifer o nodweddion wedi'u hysgrifennu. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r datblygiad

Categori Nifer o Nodweddion
cyffredinol 3
Symboleg 1
Labelu 3
Renderu 2
Rheoli data 1
Ffurflenni a Widgets 3
Creu Mapiau 1
Prosesu 6
Darparwyr data 1
Gweinyddwr QGIS 1
ategion 1
Rhaglenadwyedd 1
Nodweddion Newydd  Dosbarthiadau 2
swyddogaethau 1

Mae'r wefan yn dangos pob un o'r gwelliannau, y gellir eu hastudio fesul un. Fel enghraifft, rwyf am gyfeirio at y nodweddion sy'n dal fy sylw fwyaf: cefnogaeth i'r gwasanaeth gwasanaeth mosaig WMTS a XYZ. Mae'r rhain yn disgyn i ddau gategori: Rendro a Darparwr Data. Gawn ni weld:

Rendering: Feature.- Rhagolwg o'r teils raster (haenau o WMTS a XYZ)

Y newyddion yw, yn wahanol i fersiynau blaenorol, nawr mae'n rhaid aros am lwytho'r teils i lawr i weld y map sy'n deillio o hynny. Mae hyn felly oherwydd eu bod yn cael eu dangos ar y cynfas wrth iddynt gael eu llwytho i lawr, ac, yn dibynnu ar eu datrysiad, gellir eu defnyddio i berfformio arolygiad blaenorol yn yr ardaloedd hynny lle nad yw'r brithwaith gyda'r datrysiad cywir wedi'u llwytho i lawr eto.

Rendering: Feature.- Canslo'r rendro rasters (haenau WMS, WMTS, WCS a XYZ)

Nawr, gellir canslo rendro'r haenau hiliol ar unrhyw adeg er mwyn gallu chwyddo'r map a grëwyd yn wahanol i'r gorffennol oherwydd bod y rhyngwyneb defnyddiwr wedi'i 'rewi' wrth lawrlwytho'r teils. Gyda'r nodwedd newydd hon, mae'r gwaith o lawrlwytho haenau raster o weinyddwyr anghysbell yn cael ei wella.

Darparwr data: Nodwedd.- Cefnogaeth brodorol i haenau mosaig XYZ

Nid oes angen defnyddio ategion 'tramor' fel QuickMapServices neu OpenLayers mwyach oherwydd erbyn hyn mae'r brithwaith rasterized ar ffurf XYZ yn cael eu cefnogi'n frodorol mewn darparwyr data WMS lle mae'n bosibl gweld mapiau sylfaen o unrhyw fformat ffynhonnell. Er enghraifft, os ydym am ychwanegu map sylfaen Open StreetMap gan ddefnyddio'r URL hwn: http://c.tile.openstreetmap.org/{z} / {x} / {y} .png. lle bydd {x}, {y}, {z} yn cael eu disodli gan rifau brithwaith cyfredol y map cyfredol. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio 'quadkeys' bing trwy ddisodli {q} gyda {x}, {y} neu {z}.

Mae rhai gwelliannau y gellir eu hychwanegu at y rhai a grybwyllwyd eisoes. Yn gyntaf, mae'r posibilrwydd o allu dewis y gwir gogledd neu magnetig ar ein mapiau. Mae'r nodwedd hon o fewn y categori Creu Mapiau. Mae'r rhestr o swyddogaethau ychwanegol newydd yn cael eu taro hefyd, yn ogystal â'r algorithmau gwell yn y categori Prosesu.

Yn fyr, mae adroddiad sy'n haeddu darlleniad manylach ar ein rhan i fanteisio ar y gwelliannau newydd a ddarperir gan QGIS.

Dim ond sampl o'r gwelliannau yw hwn, ond rwy'n argymell mynd i'r adroddiad a gyhoeddwyd yma.

Ni fyddai QGIS yr hyn ydyw heb gefnogaeth wirfoddol, ledled y byd, gan grŵp enfawr o bobl (datblygwyr, dogfennaeth, profwyr, rhoddwyr, noddwyr, ac ati) a dyna pam mae'r gymuned yn ein gwerthfawrogi ac yn ein hatgoffa o'r ffyrdd y gallwch ymunwch i'r grŵp a'u cefnogi yn y ffordd yr ydych yn credu'n briodol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.