Qgis - Enghraifft o arfer da yn y model opensource

Bob tro rydym yn eistedd cyn cwmni neu sefydliad sy'n dymuno gweithredu llwyfan gydag ymagwedd rheoli tiriogaethol, yn gyfarwydd â chlywed llawer o leisiau negyddol ynghylch modelau OpenSource, mae'r cwestiwn hwn yn codi gydag ychydig o amrywiadau.

Pwy sy'n ateb QGIS?

Qgis

Mae'n ymddangos i ni yn gyfrifol ac yn arferol iawn, bod gwneuthurwr penderfyniad yn ceisio gweithredu'n ôl a allai gael ei archwilio yn fuan neu'n hwyrach -gan bachyn neu gan crook-.

Yr hyn sy'n digwydd yw bod Modelau OpenSource yn anodd eu cyfiawnhau, yn rhannol oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion, mae swyddogion mewn swyddi gweinyddol yn ceisio deall pa wybodaeth na all technolegwyr ei esbonio hyd yn oed. Ond hefyd oherwydd bod arferion actorion o'r sector preifat yn ceisio achosi dryswch, gan ddangos nad yw meddalwedd am ddim yn broffesiynol, nad oes ganddo gefnogaeth na bod ganddo ddyfodol ansicr.

Mae'r ddau optimistiaeth ddall fel camymddwyn yn cael eu hystyried, gan ystyried bod llawer o fentrau ffynhonnell agored wedi syrthio ar fin y ffordd. Hefyd, oherwydd ni ddylai strategaeth ymfudo i ffynhonnell agored yn cael ei werthu fel cyfanswm cost gostyngiad, ond fel cyfle i wella gwybodaeth, sy'n gofyn rhywbeth ychwanegol ar hyfforddiant ac arloesedd systematig i fod yn onest, mae hyd yn oed yn fwy anodd i werthu ... ac yn cwrdd .

Mae achos Qgis yn fodel diddorol, y gallwch chi ysgrifennu llyfrau rhywfaint ohono. Nid dyma'r cyntaf, na'r unig un; Mae achosion llwyddiannus megis WordPress, PostGIS, Wikipedia a OpenStreetMap yn dangos tebygrwydd rhwng uchelderdeb a'r cyfle busnes, gan fanteisio ar gydweithio ar ôl dadleoli gwybodaeth. Ac yn y pen draw, ni fwriedir cyfyngu ar gyfleoedd y sector preifat na chymryd agweddau yn erbyn y brandiau mawreddog sydd wedi llunio'r farchnad; yn hytrach mae'n ymwneud â pheidio â chyfyngu ar bosibiliadau arloesi a datblygiad y dynol trwy'r offer technolegol, mewn modd cyfrifol.

Ond yn y pen draw, mae'n rhaid i'r arferion gorau y gall Prosiect Open Source eu cymhwyso gydbwyso rhwng dyluniad swyddogaethol, pensaernïaeth, delwedd gorfforaethol, rheolaeth gymunedol ac, yn bwysicaf oll, gynaladwyedd; gair nad yw'n ffitio yma gyda'r un tôn a ddefnyddiwyd gennym yn y sector Cydweithredu. Rwy'n hoffi'r gair yn well Elw ar y cyd.

Y rhai sy'n cefnogi Qgis

Mae'n ddiddorol bod y fersiwn Qgis a gaiff ei ryddhau ym mis Mawrth o 2016, â'r sefydliadau canlynol:

Noddwyr Aur:

Arolwg Aer Asia, Japan. O 2012 dyma'r sefydliad sydd â'r cyfraniadau mwyaf i brosiect Qgis; bod yn achos y Dwyrain Pell yn gyfrifol am hyrwyddo datblygiad technolegau o safon uchel ar gyfer y sector geosodol.

Qgis

Noddwyr Arian:

Mae'r noddwyr yn dangos i ni y neilltuo sydd wedi bod mewn cyd-destun Ewropeaidd, gan fod y cyfuniad rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r byd academaidd. Gwelwch nad ydynt yn wledydd cyfoethog yn economaidd, ond mae lefel y awtomeiddio prosesau yn yr unedau hyn yn noddi Qgis parch, y graddau gyfiawnhau yn eu buddsoddiadau, cefnogaeth ar gyfer llwyfan sydd yn y gymuned byd cyfan.

Mae hefyd yn ddiddorol gweld nad oes tlodi eithafol yn y gwledydd hyn nac angen gostwng costau o ran meddalwedd. Felly mae'r OpenSource yn duedd ar gyfer arloesi a grymuso gwybodaeth gydweithredol.

Noddwyr Efydd:

Ewrop

Fel y gwelwch yn y rhestr hon, rydym yn sôn am gwmnïau a sefydlwyd yn gadarn ac yn entrepreneuriaeth ddiweddar. Dyma ein teilyngdod i MappingGIS, y cwmni cyntaf yn y cyd-destun Sbaeneg i ymgeisio am y nawdd hwn.

Mae'n bwysig deall, er bod cwmnïau preifat yn noddi'r meddalwedd am ddim, bydd gennym gwmnïau difrifol sy'n darparu cefnogaeth, nid yn unig datblygwyr llawrydd rydym stwffio i mewn garejys, ysgrifennu cod a chymysgu cwrw gyda adrenalin. Ond yn hytrach gweithwyr proffesiynol a gyflogir gan gwmnïau o dan brosiectau penodol, gyda nodau, safonau a gwarantau ansawdd.

Wrth gwrs, mae angen adrenalin ac arogl llygod modurdy, er mwyn rhoi blas o arloesedd i brosiectau o bwysigrwydd mawr, o brofiad, gwyddom -Casi- rhaid iddynt gael eu geni yno.

America

Asia a Oceania

Mae'r ddau restr olaf yn dangos i ni fod y maes yn dal i fod yn wyllt wrth chwilio am noddwyr. Ond os oes gennych bedwar sefydliad Almaeneg, un Ffrangeg, tair Eidaleg a dwy Saesneg ... yn sicr, peidiwch â mynd ymhellach i gadw'r momentwm. Mae'n parhau i fanteisio ar y Dwyrain Canol a'r Unol Daleithiau, lle mae'n bosib dod o hyd i ewyllys gyda phwyswyr, yn ogystal â rhai gwledydd Ladin America lle mae'r Prosiect GvSIG wedi dangos ei fod hefyd yn bosibl.

Arweinwyr y broses.

Mae meddalwedd OpenSource yn gofyn am weledigaethwyr sydd ar y gorwel, boed yn wirfoddolwyr neu'n cael eu talu. Mae hyn, fel bod yr holl ymdrechion yn cael eu cydlynu ac nad yw'r pwysau'n disgyn ar un neu ddau o bobl nad ydynt yn aml iawn. Ar gyfer hyn, mae gan Qgis Bwyllgor Llywio'r Prosiect sy'n cynnwys yr aelodau canlynol:

  • Gary Sherman (Llywydd)
  • Jürgen Fischer (Cyfarwyddwr y wasg)
  • Anita Graser (Dyluniad a Rhyngwyneb Defnyddiwr)
  • Richard Duivenvoorde (Rheolwr Seilwaith)
  • Marco Hugentobler (Rheolwr Cod)
  • Tim Sutton (Prawf Ansawdd a Sicrwydd)
  • Paolo Cavallini (Cyllid)
  • Otto Dassau (Dogfennaeth)

Yn ddiddorol, nid ydynt yn enwau rhyfedd wrth i ni gofio'r hashtag #qgis ar Twitter neu'r defnyddwyr profiadol ar y fforymau cymorth. Mae hyn yn dangos pa mor ymroddedig ydyw i'r prosiect, sy'n wynebu arddull y rheiny yn y cyd-destun Anglo-Sacsonaidd: nid ydynt yn falch o'r hyn y maent yn ei wybod, heb geisio rhagori, gyda chardiau busnes nad oes ganddynt yr enw olaf hyd yn oed.

Qgis

Diolch i'r tîm hwn o gerddorion, maent wedi cyrraedd lefel hyder syndod yn ddiddorol i'w systematize; Ar ôl yr hyn rwyf wedi siarad â defnyddwyr sydd yn wirfoddol ac yn broffesiynol, maent wedi cymryd rhan yn y timau profiad gwell ar gyfer y defnyddiwr a'r dogfennau. Mae hefyd yn bwysig cyfrannu bod hyn yn ymosodol a threfniadaeth y prosiect Qgis yn ddiweddar; ond bachgen maen nhw wedi llwyddo i wneud mor dda. Ceisiais y tro cyntaf yr offeryn hwn ym mis Gorffennaf 2009, dim ond yn nyddiau hamdden oherwydd Coup d'Etat o Honduras. Heddiw, mae barn defnyddwyr ffyddlon yn fy nhroi, wedi fy ngwneud i fod yn fodlon ar y fersiwn gyfredol a'r llonyddwch fod yr hyn sydd ei angen arnoch ar y rhestr ddymuniadau a all fod yn falch cyn bo hir.

Cymuned y Defnyddwyr

Heb os, mae bywyd meddalwedd am ddim yn y gymuned. Mae defnyddwyr obsesiynol adeiladu dyddiol lawrlwytho, dim ond i brofi bod nofel yn dod, mae'r ofnus maent yn disgwyl eu profi yn swyddogol yw, yw'r cydweithwyr crazy sy'n rhoi i ffwrdd eu cod yn gyfnewid am y cyd o marijuana, rhai sy'n rhoi cyngor am ddim a hyd yn oed ni awduron a ddysgodd i wneud ymchwil systematig ar adegau pan nad oes gennym y chwip wrth law. Yn ddiddorol nad ydym erioed wedi ei weld o'r blaen, gyda'r holl bosibiliadau o gyfathrebu y mae'r byd hwn yn eu cynnig i ni heddiw.

Rwy'n hoffi'r ddelwedd ganlynol, oherwydd dyma'r dystysgrif gwastad gyntaf a welais i dechnegydd trefol. Perffaith fel y dylai fod. Dim ond gyda Qgis. Heb roi hyfforddiant iddo.

Qgis

Gall Yswiriant Qgis arferion da o ran nawdd cynaliadwy prosiect, cynghreiriau strategol, amser llwybr ymosodol, tyfu cymunedol a phresenoldeb corfforaethol fod yn ddefnyddiol i ymdrechion eraill o fewn yr amgylchedd Crowdfunding.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.