Qgis - Enghraifft o arferion da yn y model OpenSource

Bob tro rydym yn eistedd cyn cwmni neu sefydliad sy'n dymuno gweithredu llwyfan gydag ymagwedd rheoli tiriogaethol, yn gyfarwydd â chlywed llawer o leisiau negyddol ynghylch modelau OpenSource, mae'r cwestiwn hwn yn codi gydag ychydig o amrywiadau.

Pwy sy'n ateb QGIS?

Qgis

Mae'n ymddangos i ni yn gyfrifol ac yn normal iawn, bod penderfynwr yn ceisio cefnogi gweithred a allai gael ei harchwilio yn hwyr neu'n hwyrach -gan bachyn neu gan crook-.

Yr hyn sy'n digwydd yw ei bod hi'n anodd cyfiawnhau Modelau OpenSource, yn rhannol oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion, mae swyddogion mewn swyddi gweinyddol yn ceisio deall yr hyn na all technolegwyr gwybodaeth ei egluro hyd yn oed. Ond hefyd oherwydd bod arferion actorion o'r sector preifat yn ceisio achosi dryswch, gan ddangos nad yw meddalwedd am ddim yn broffesiynol, nad oes ganddo gefnogaeth neu fod ganddo ddyfodol ansicr.

Mae optimistiaeth ddall a malais i'w hystyried, gan ystyried bod llawer o fentrau ffynhonnell agored wedi cwympo ar ochr y ffordd. Hefyd oherwydd na ddylid gwerthu strategaeth ymfudo i ffynhonnell agored fel gostyngiad llwyr mewn costau ond fel cyfle i wella gwybodaeth, sy'n gofyn am gyflenwad mewn hyfforddiant ac arloesedd systematig sydd, a bod yn onest, yn anoddach fyth i'w gwerthu ... a'i gyflawni .

Mae achos Qgis yn fodel diddorol, y gellir ysgrifennu llyfrau ohono un diwrnod. Nid y cyntaf, na'r unig un; Mae achosion llwyddiannus fel WordPress, PostGIS, Wikipedia ac OpenStreetMap yn dangos tebygrwydd rhwng allgaredd a'r cyfle busnes yn manteisio ar gydweithredu ar ôl democrateiddio gwybodaeth. Ac mor ddwfn â hynny, ni fwriedir iddo gyfyngu ar gyfleoedd y sector preifat na chymryd agweddau yn erbyn y brandiau mawreddog sydd wedi llunio'r farchnad; yn hytrach, mae'n ymwneud â pheidio â chyfyngu ar bosibiliadau arloesi a datblygu'r bod dynol trwy offer technolegol, mewn modd cyfrifol.

Ond yn y pen draw, rhaid i'r arferion gorau y gall Prosiect OpenSource eu defnyddio gydbwyso rhwng dylunio swyddogaethol, pensaernïaeth, delwedd gorfforaethol, rheolaeth gymunedol ac, yn bwysicach o lawer, cynaliadwyedd; Gair nad yw'n cyd-fynd yma â'r un naws ag a ddefnyddiwyd gennym yn y sector Cydweithredu. Rwy'n hoffi'r gair yn well Elw ar y cyd.

Y rhai sy'n cefnogi Qgis

Mae'n ddiddorol bod y fersiwn Qgis a gaiff ei ryddhau ym mis Mawrth o 2016, â'r sefydliadau canlynol:

Noddwyr Aur: 

Arolwg Aer Asia, JapanO 2012 dyma'r sefydliad sydd â'r cyfraniadau mwyaf i brosiect Qgis; bod yn achos y Dwyrain Pell yn gyfrifol am hyrwyddo datblygiad technolegau o safon uchel ar gyfer y sector geosodol.

Qgis

Noddwyr Arian:

Mae'r noddwyr hyn yn dangos i ni'r priodoldeb y mae wedi'i gael yn y cyd-destun Ewropeaidd, yn ogystal â'r cyfuniad rhwng y sectorau Cyhoeddus, Preifat ac Academia. Gwelwch nad ydyn nhw'n wledydd cyfoethog yn economaidd, ond mae lefel technegu'r prosesau yn y dibyniaethau hyn sy'n noddi Qgis i'w parchu, i'r graddau y gallant gyfiawnhau o fewn eu buddsoddiadau, y gefnogaeth i blatfform sydd o gymuned y byd i gyd.

Mae'n ddiddorol gweld hefyd nad oes tlodi eithafol yn y gwledydd hyn ac nad oes angen gostwng costau meddalwedd. Felly mae OpenSource yn duedd arall ar gyfer arloesi a gwella gwybodaeth gydweithredol.

Noddwyr Efydd:

Ewrop

Fel y gwelir o'r rhestr hon, rydym yn siarad am gwmnïau sydd wedi'u sefydlu'n gadarn ac entrepreneuriaeth ddiweddar. Yma ein clod i MappingGIS, y cwmni cyntaf yn y cyd-destun Sbaeneg ei iaith i gofrestru ar gyfer y nawdd hwn.

Mae'n bwysig deall, cyhyd â bod cwmnïau preifat yn noddi meddalwedd am ddim, y bydd gennym gwmnïau difrifol yn darparu cefnogaeth, nid yn unig y bydd gennym ddatblygwyr llawrydd yn sownd mewn garejys, yn ysgrifennu cod ac yn cymysgu cwrw ag adrenalin. Yn hytrach, gweithwyr proffesiynol sy'n cael eu cyflogi gan gwmnïau o dan brosiectau penodol, gyda nodau, safonau a gwarantau ansawdd.

Wrth gwrs, mae angen yr adrenalin ac arogl llygod mawr y garej, er mwyn rhoi'r blas hwnnw o arloesi i brosiectau sydd o bwys mawr, o brofiad, rydym yn gwybod -Casi- rhaid eu geni yno.

America

Asia a Oceania

Mae'r ddwy restr ddiwethaf yn dangos i ni fod y maes yn dal i fod yn wyryf wrth chwilio am noddwyr. Ond os oes gennych bedwar sefydliad Almaeneg, un Ffrangeg, tri Eidaleg a dau Saesneg ... maen nhw'n sicr ddim yn mynd ymhellach er mwyn peidio â cholli momentwm. Mae'r Dwyrain Canol a'r Unol Daleithiau yn parhau i gael eu hecsbloetio, lle gyda tweezers mae'n ymarferol dod o hyd i'r ewyllys, yn ogystal â rhai gwledydd America Ladin lle mae'r Prosiect gvSIG wedi dangos ei bod hefyd yn bosibl.

Arweinwyr y broses.

Mae meddalwedd OpenSource yn gofyn am weledydd sy'n hoelio'r gorwel, p'un a ydyn nhw'n wirfoddol neu'n cael eu talu. Mae hyn, fel bod yr holl ymdrechion yn cael eu cydgysylltu ac nad yw'r baich yn disgyn ar un neu ddau o bobl nad ydyn nhw'n amlochrog. Ar gyfer hyn, mae gan Qgis Bwyllgor Llywio Prosiect sy'n cynnwys yr aelodau canlynol:

  • Gary Sherman (Llywydd)
  • Jürgen Fischer (Cyfarwyddwr y wasg)
  • Anita Graser (Dyluniad a Rhyngwyneb Defnyddiwr)
  • Richard Duivenvoorde (Rheolwr Seilwaith)
  • Marco Hugentobler (Rheolwr Cod)
  • Tim Sutton (Prawf Ansawdd a Sicrwydd)
  • Paolo Cavallini (Cyllid)
  • Otto Dassau (Dogfennaeth)

Yn ddiddorol, nid enwau rhyfedd ydyn nhw pan rydyn ni'n cofio'r hashnod #qgis ar Twitter neu ddefnyddwyr profiadol yn y fforymau cymorth. Mae hyn yn dangos pa mor ymrwymedig ydyn nhw i'r prosiect, gan wynebu arddull y rhai yn y cyd-destun Eingl-Sacsonaidd: heb falchder o'r hyn maen nhw'n ei wybod, heb geisio sefyll allan, gyda chardiau busnes nad oes ganddyn nhw'r enw olaf hyd yn oed.

Qgis

Diolch i'r tîm hwn o gerddorfeydd, maent wedi cyflawni lefel rhyfeddol o hyder sy'n ddiddorol i'w systemateiddio; Ar ôl yr hyn rydw i wedi siarad â defnyddwyr sydd wedi cymryd rhan yn wirfoddol ac yn broffesiynol yn y timau gwella a dogfennu profiad y defnyddiwr. Mae hefyd yn bwysig cyfrannu bod yr ymosodolrwydd hwn a threfniadaeth y prosiect Qgis yn ddiweddar; ond bachgen ydyn nhw wedi llwyddo i wneud cystal. Ceisiais heibio y tro cyntaf yr offeryn hwn ym mis Gorffennaf 2009, dim ond yn y dyddiau hamdden oherwydd y coup yn Honduras. Heddiw, mae barn defnyddwyr ffyddlon yn dal fy sylw, wedi'i gwireddu mewn boddhad â'r fersiwn gyfredol a thawelwch meddwl bod yr hyn sydd ei angen arnoch chi ar y rhestr ddymuniadau a fydd yn falch yn fuan.

 

Cymuned y Defnyddwyr

Heb os, mae bywyd meddalwedd am ddim yn y gymuned. Mae'r defnyddwyr obsesiynol sy'n dadlwytho'r adeilad dyddiol, dim ond i brofi pa mor newydd ydyw, y rhai ofnus sy'n gobeithio y bydd yn cael ei brofi'n swyddogol, y cydweithredwyr gwallgof sy'n rhoi eu cod i ffwrdd yn gyfnewid am gymal o farijuana, y rhai sy'n rhoi cwnsela am ddim a hyd yn oed ni awduron a ddysgodd wneud ymchwil systemig yn yr amseroedd pan nad oes gennym y chwip mewn llaw. Diddorol gan nad ydym erioed wedi'i weld o'r blaen, gyda'r holl bosibiliadau cyfathrebu y mae'r byd hwn yn eu cynnig inni heddiw.

Rwy'n hoffi'r ddelwedd ganlynol, oherwydd dyma'r dystysgrif stentaidd gyntaf i mi weld technegydd trefol yn ei gwneud. Perffaith fel y dylai fod. Dim ond gyda Qgis. Hebom ni yn ei hyfforddi.

Qgis

 

Gall Yswiriant Qgis arferion da o ran nawdd cynaliadwy prosiect, cynghreiriau strategol, amser llwybr ymosodol, tyfu cymunedol a phresenoldeb corfforaethol fod yn ddefnyddiol i ymdrechion eraill o fewn yr amgylchedd Crowdfunding. 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.