Adeiladu Traverse gyda AutoCAD ac Excel

dwyn a phellter llunAr gais alumni a fethodd y dosbarth, atebaf gwestiwn ynglŷn ag adeiladu llinellau pell-droed yn AutoCAD.

Yn yr achos hwn mae gennym dabl, yn y golofn gyntaf mae gennym y gorsafoedd, yn yr ail y pellteroedd mewn metrau ac mae'r drydedd golofn yn cynnwys y clustogau.

Wel, byddwn yn bwrw ymlaen i adeiladu'r traverse, yna byddwn yn gwirio'r camgymeriad cau ac yn olaf byddwn yn siarad am y blwch o Bearings.

1. Rhowch berynnau a phellteroedd â llaw.

Mae'r enwebiad y mae AtuoCAD yn ei dderbyn i ddangos y gelwir y data yn gydlyniad pola (pellter a chwrs) yn y fformat canlynol:
@ pellter <Amherthnasol grado d minutos ' yr 2il »E / W.

Dim ond enwau sy'n ofynnol i'r system ddehongli'r data yw'r gwerthoedd @, d, ', »

Y gwerthoedd N / S ac E / W yw dewis un o bob un, fel Gogledd-ddwyrain, y byddech yn dewis N ac E

Mae gwerthoedd bold yn ddata rhifiadol, gall yr olaf gario gwerthoedd degol.

Os yw gwerth yn sero gellir ei anwybyddu

Ar gyfer yr achos, byddai'n ddilynol o'r ffurf ganlynol:

 • Gorchymyn llinellau
 • cliciwch ar bwynt ar y sgrin
 • @11.21<S68d (rhowch)
 • @160<N11d58'(nodwch)
 • @81.61<N13d6'(nodwch)
 • …… teipiwch y gweddill tan yr orsaf olaf
 • @57.34<N17dE(enter)

Er bod yr enwad hwn ychydig yn hynafol, ers nawr mae macros a chymwysiadau arbennig i fewnforio data, mae'n well gan gyn-filwyr Autocad fynd i mewn iddo fel hyn oherwydd arfer a gafwyd; felly gofynnaf am eich goddefgarwch, am fynnu deall y cysyniadau cychwynnol, yna cymryd llwybrau byr. Hefyd, pe byddent yn gwybod sut y gwnaethom ddysgu hyn cyn bod gwe 2.0 yn bodoli, byddent yn deall pam y byddai'n well gennyf ei rannu na'i gadw yn y boncyff atgofion :).

2. Rhowch berynnau a phellteroedd o Excel.

Roeddem wedi gweld o'r blaen rhowch gyfesurynnau UTM o Excel, gan ddefnyddio'r swyddogaeth "concatenate" yn unig, oherwydd y tro hwn byddwn yn ceisio defnyddio'r un swyddogaeth honno, gyda'r bwriad y bydd yn ein gwasanaethu i adeiladu'r cwrs a'r siart pellter.

Yr anfantais o fewnbynnu'r data ar droed ym mar gorchymyn AutoCAD, yw gwneud camgymeriad mewn gwerth, ac yna bod yn gwirio a oeddent wedi'u nodi'n gywir. Yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut i ddefnyddio Excel i fynd i mewn iddynt ac yna eu tynnu i AutoCAD, heb ddefnyddio lisp na macros.

Tabl Excel yw hwn lle mae'r data wedi'i gonlu.

Llundain Fawr

Felly, os byddwch yn cofnodi'r data yn y colofnau a farciwyd mewn melyn, caiff y broses ei symleiddio:

 • Gorchymyn llinellau
 • Cliciwch ar ben y sgrin
 • Dewiswch yr ardal excel sydd wedi'i farcio mewn gwyrdd, copi (ctrl + c)
 • Cliciwch ar y bar gorchymyn, past (ctrl + v)

barod, eich ystâd yn cael ei hadeiladu, os byddwch yn gadael ar agor neu ryw beth ymddangos yn rhyfedd, dim ond eich bod yn gwirio y gwerthoedd a roddir yn y tabl Excel ac yn gwneud y weithdrefn eto heb teipio pob gwerth.cyfarwyddiadau a phellteroedd

3. Gwirio gwall cau

Yn yr achos hwn, i wirio'r camgymeriad cau, rydym yn gwneud y canlynol:

Ewch at y pwynt lle gwnaethom ddechrau, a mesurwch y pellter bwlch rhwng y pwynt gorffen a'r man cychwyn. Gwneir hyn gyda'r gorchymyn "dist", os yn yr achos hwn mae'n cynhyrchu 0.20

Nawr rydym yn rhannu'r perimedr (swm yr holl bellteroedd) rhwng y gwahaniaeth hwnnw. (1,017.66 / 0.20) = 5,088

Mae hyn yn golygu bod y manwl gywirdeb yn un o bob 5,000, neu'n un metr o wall am bob 5,000 metr llinellol. I wybod a yw'n dderbyniol, rhaid i chi wybod y paramedrau derbyniol yn eich ardal, yn gyffredinol ar gyfer trefol maent yn uwch nag 1 o bob 3,000 ac ar gyfer gwledig uwch nag 1 o bob 1,000.

Os yw'r gwall cau o fewn y paramedrau, mae'n rhaid i ni orfodi cau'r polygon yn un o'r llinellau, yn yr un byrrach yn ddelfrydol, er mwyn sicrhau mai'r gwall onglog rydyn ni'n ei gymhwyso ar yr ochr a fydd yn effeithio leiaf ar ardal y polygon ... yna mae'n rhaid i ni gywiro'r cwrs hwnnw rydyn ni wedi'i addasu.

Os yw'r gwall cau y tu allan i'r paramedrau, gwiriwch eich bod wedi mewnbynnu'r data yn dda, yna gwiriwch y llyfr maes ac yn olaf ... anfonwch y syrfëwr yn ôl i'r maes 🙁 ar ôl rhoi pâr o croutons iddo 🙂

4. Lluniwch y tabl berynnau a phellteroedd

blwch o Bearings a pellteroedd autocadWel, fe welir y pwnc hwn mewn swydd arall pan fyddwn yn ei wneud gyda Civilcad, gan yr ydym wedi defnyddio Excel i wneud y pwyntiau yn yr achos hwn, er mwyn gwneud pethau'n waeth, dim ond copi a gludo'r bwrdd sydd ar y dde i'r archif, sydd wedi crynhoi data i wneud copi + past yn unig.

Mae'n well defnyddio past arbennig, i ddewis rhwng endidau autocad, olerych, delwedd neu bloc.

Cyfarchion a hyd nes y tro nesaf.

Nawr daeth rhan addysgol 2.0 Web, y mae macros neu geisiadau yn ei ddefnyddio i fynd i mewn i fwrdd fel hyn?

69 Yn ymateb i "Adeiladu tramwy gydag AutoCAD ac Excel"

 1. Anfonwch y ffeil Excel at olygydd (at) geofumadas.com i ddadansoddi'r templed.
  Mewn theori, dylai fod yn hawdd, gyda'r gorchymyn concatenate.

 2. Anfonwch y ffeil Excel at olygydd (at) geofumadas.com i ddadansoddi'r templed.
  Mewn theori, dylai fod yn hawdd, gyda'r gorchymyn concatenate.

 3. Mae gen i strwythurau daearegol mewn tabl Excel

  pennawd cydlynu xyz a phlymio data a hyd strwythur

  Sut mae cael llinell mewn awtocad.

  Y syniad yw awtomeiddio'r broses hon a pheidio â gorfod lluniadu pob strwythur.

 4. Helo, mae gen i ddata o strwythur daearegol mewn taenlen Excel xyz, hyd y cwrs a'r bz rydw i am fynd ag ef i AutoCAD ac nid wyf yn gwybod sut i wneud hynny.
  Rhaid i mi gael llinell yn AutoCAD

 5. Ydych chi'n gwybod y ffordd i dynnu polygon GYDA CURVES, gan gymryd cyfarwyddiadau yn unig? Stori gyda Hyd y Crom, Radiws, Rope a Delta. Ymlaen llaw, diolch i chi!

 6. Yn yr erthygl rydym yn egluro ei fod at ddibenion lluniadu yn AutoCAD, heb wneud y cywiriad ar gyfer pob ochr. Cyn belled â'i fod o fewn y goddefgarwch a dderbynnir.

 7. Helo, yr wyf yn deall q os yw'r camgymeriad cau yw o fewn y paramedrau, rydym yn gorfodi cau'r polygon nid mewn llinellau ond ym mhob rhai sy'n ffurfio'r tir neu arwyneb rhosyn.

 8. Mae angen trin y segmentau hynny yn unigol. Hyd yn oed yn fframiau'r cwrs maent wedi'u marcio ar wahân, gydag enw'r gromlin, y radiws a'r rhaff.

 9. fy sieria cwestiwn sy'n digwydd pan fydd y polygon wedi llinellau crwm wrth i chi dynnu cromlin gyda data RADIO ST. LC ,, ROPE ROPEAU A DIFFYGIAD

 10. Mae gen i ddiddordeb mewn dysgu cyd-fynd â phennawd a phellter yn Excel i dynnu polygon mewn awtocad

 11. Fran, mae'n rhaid ichi concatenate the cells i gael y fformat x, y.
  Yna gweithredwch y gorchymyn llinell a gludwch y celloedd concatenated.

  Manuel.
  Mae'n bosibl ei fod yn gweithio ond nid yw'n syrthio i mewn i'ch gweithle.

  Prawf gyda chydlynydd hysbys o fewn eich lle.

 12. Trosi'r cyfesurynnau daearyddol i UTM, gyda'r datwm priodol gan ddefnyddio taenlen EXCEL, copïwch y cyfesurynnau UTM o ragori a phast gan ddefnyddio'r gorchymyn autocad _pline ac nid yw'r traverse yn ymddangos. Beth alla i fod yn methu?

 13. Rwy'n gosod y da Civilcad ar fy beiriant ac yr wyf am dynnu polygon TRWY grëwyd yn y daflen rhagori, ond pan ddaw i gopïo a gludo i mewn i Cadno cynhyrchu'r fy arlunio ond yn glynu wrthyf celloedd rhagori all fy helpu i beidio â gwneud diolch

 14. Rhaid ichi eu trosi UTM, oherwydd bod yna raglenni gwahanol a Templedi Excel sy'n trawsnewid cyfesurynnau daearyddol i UTM. Bydd angen Datwm cyfeirio arnoch chi.

 15. Diolch yn fawr iawn os ydych chi'n fy helpu gydag ateb
  Byddwn yn ei werthfawrogi'n fawr

 16. helo pe gallen nhw fy helpu Mae gen i'r data mewn graddau pe gallen nhw fy helpu wrth i mi gyrraedd yr awtocad mae gen i bob pwynt yn ogystal â'r un hwn er enghraifft: lledred 0 ° 13΄28.95˝S ac mewn hydred 78 ° 19΄33.17˝O

 17. lawrlwythwch ddata gorsaf gyfanswm i fy nghyfrifiadur personol ac awtomata ond mae'r manylion wedi'u crynhoi'n fawr ac mae'r enwau yn fawr ac nid wyf yn gwybod sut i wneud y manylion un neu fel y dwi'n ei wneud.

 18. Gadewch i ni weld, mewn camau:

  1 llenwch y data sydd wedi'i farcio yn y colofnau cyn colofn «O»
  2 Rydych chi'n dewis y data yng ngholofn «O»
  3 Rydych chi'n actifadu'r copi (ctrl + C)
  4 Yn autoCAD rydych chi'n actifadu'r llinell orchymyn
  5 Rydych chi'n clicio ar y sgrin i nodi'r man cychwyn
  6 Rydych chi'n actifadu'r past (ctrl + v)
  7 Rydych chi'n esc i orffen y gorchymyn

  dylai hynny adeiladu eich polygon, os nad ydych chi'n ei weld, rydych chi'n chwyddo i mewn i raddau

 19. Diolch yn fawr iawn, dwi'n dod o Honduras ac rwyf yn cyflwyno parhad y prosiect hwn ddydd Llun

 20. Mae'n ddrwg gennyf sylwais fy mod eisoes yn cael y bwrdd fel y mae gennych chi, ond dydw i ddim yn gwybod sut mae'n berthnasol yn y gêm.
  Rwy'n edrych ar y llun
  Rwy'n ysgrifennu llinell orchymyn
  Cliciwch ar y sgrin
  Ond dydw i ddim yn gwybod beth rydw i'n ei ddewis neu sut i wneud hynny

 21. Helo, yn onest dwi ddim yn gwybod sut i wneud hynny. Efallai y bydd yn eich helpu i ysgrifennu'r geiriau azimuth a deifio ar ddelweddau Google ac yno fe welwch ryw fath o waith a fydd yn mynd â chi i ryw dudalen.

 22. Helo, ychydig yn ôl roeddwn yn gofyn ichi sut i wneud tramffordd mewn awtocad, anfonais y tabl data exel atoch ond ni allech fy helpu oherwydd eich bod yn teithio ... edrychwch, mae gen i waelod y tramwy eisoes, mae ffrind pensaer yn fy helpu ond mae dau ddata Nid ydym yn gwybod sut i ddod o hyd i azimuth dip yr haenau a dip yr haenau, mae'n gwybod sut i drin y rhaglen a gwnaeth y tramwy heb y data hwn ond sut ydyn ni'n gwneud i gynnwys y data hwn
  Edrychwch ar y tabl data a gefais
  o: tope1
  hyd at: 2
  pellter: 20
  inclination: 4
  azimuth: 240
  pennawd az: 340
  haen dip az: 70
  sgimio haen: 42
  ac felly ar gyfer data arall

 23. Wel, mae'n debyg y gallwch chi ddarganfod pa ddull arolygu y gwnaethon nhw ei ddefnyddio, roedd yn ymddangos fel cyfuniad o theodolit gydag arhosiad neu arolwg o strata daearegol. Oes gennych chi hynny mewn ffeil Excel neu mewn llyfr nodiadau yn unig?

  Os oes gennych chi, anfonwch hi at y post a chymerwch olwg.

  golygydd (yn) geofumadas.com

 24. Edrychwch ar y tabl data a gefais
  o: tope1
  hyd at: 2
  pellter: 20
  inclination: 4
  azimuth: 240
  pennawd az: 340
  haen dip az: 70
  sgimio haen: 42
  ac felly ar gyfer data arall, nid oes gennyf syniad sut i wneud y traws wrth i mi ddechrau

 25. Helo, mae'n rhaid i mi wneud polygon gyda'r data canlynol ac nid wyf yn gwybod sut y caiff ei wneud
  -Poligonal gyda'r proffil yn jpg neu pdf (gyda graddfa) a ffeil lluniadu gwreiddiol (mewn autocad, craidd neu gynfas)
  o az gogwydd pellter az y cwrs az y buza-buzami
  o'r haenau gorwedd haenau'r haenau

  a dwi'n cael y colofnau llawn blaenorol

 26. da Rydw i'n newydd yn y fforwm
  dyma fy ymholiad
  Gwnaethpwyd arolwg topograffig ar gyfer llwybr ond cyn i mi fynd ar draws, roedd camgymeriad cyfaddef ond dim ond gwneud iawn amdano yn awr wrth i mi ailystyried y dylai'r polygonal sydd eisoes yn gwneud iawn amdani fod fel sment a haearn diolch

 27. Rwy'n cartwnydd. 2000 yn defnyddio AutoCAD ar gyfer adeiladu polygonau mewn awyrennau cartografía.Me aeth crazy pan oedd yn Poligono complicado..Con bert hwn rwy'n golygu defnyddio cyfesurynnau polar i fynd i mewn pellteroedd cymhleth ac onglau, nes ei fod yn cynnau i mi lamp; Dim ond penderfynais nodi pwynt y daflen gydlynu, gan fod y llinell polygon yn cael ei ffurfio gan bwyntiau 2 y gofod (i faddau'r amlwg). Unwaith y bydd y pwyntiau wedi'u lleoli, yr unig beth y mae'n rhaid i mi ei wneud yw ymuno â nhw â phollin a hynny yw! Rwy'n gobeithio ei fod yn eu helpu ..
  am yr amheuon rwy'n gadael fy post i gyfnewid arddulliau dylunio:
  markos_elgriego@hotmail.com

 28. Mae argraffu yn un o faterion mwyaf cymhleth AutoCAD, mewn egwyddor, rwy'n argymell eich bod yn ceisio ymgyfarwyddo â'ch argraffu o'r model ac nid o'r cynllun.

  Mae'r lluniad wedi'i adeiladu i raddfa 1: 1, mae'n debyg bod yr uned yn un metr. Mae'r raddfa mewn maint papur.

  Lluniwch ddalen maint y papur ar 1: 100, sy'n awgrymu y bydd un centimetr yn hafal i 100 centimetr. Felly os yw'ch dalen yn 8.5 ″ x 11 ″ a'i throsi'n centimetrau, byddai'n awgrymu y dylai eich ffrâm fesur 21 metr wrth 28 metr, yna tynnwch tua dau ar bob ochr wrth ymylon yr argraffydd a byddai gennych ddalen sydd wedi'i hadeiladu 1: 100 .

  Yna, os nad yw eich llun ar y ddalen hon yn cyd-fynd, raddfa ei fod yn ffactor, fel y bo'n berthnasol, er enghraifft, ddwywaith byddai maint yn 1: 200 1 a byddai hanner maint fod yn: 50

  Yna ceisiwch argraffu i ymgyfarwyddo â'r sgiliau sydd eu hangen i ddeall y raddfa argraffu.

  Os gwnewch chi o'r diwedd, yna gallwch dorri'ch pen gyda'r cynllun, sy'n gofyn am feini prawf graddfa eraill.

 29. Hi, yr wyf am wneud yr ymholiad canlynol, er nad wyf yn gwybod a all y fforwm hwn fy helpu gyda pharch.
  Mae'n ymwneud â rhoi graddfeydd i'r lluniadau ar gyfer eich argraff. y ddau o'r model, ac o'r cynllun (gyda viewports).
  Cyn i mi am fynegi rhai amheuon neu farn am y pwnc hwn.

  1. Rwyf wedi ymweld â nifer o wefannau, fforymau, tudalennau, ac ati. ymgynghori â'r pwnc hwn ac yr un mor amrywiol ac amrywiol yw'r esboniadau a'r atebion yr wyf wedi'u canfod ynddynt; o atebion hawdd ac yn ddealladwy i atebion crafted a cam wrth gam, yn ogystal ag atebion, yn hytrach na chymorth, yn drysu mwy, ac ati.
  Mewn amrywiaeth fer o atebion ond yn gryno, esboniwch fwy neu lai yr un peth: Y weithdrefn i'w dilyn i roi'r graddfeydd.
  Os yw 1: 100 i'w raddio, bwrw ymlaen fel a ganlyn:

  1 / 100xp os yw unedau mesur y llun yn mm.
  100 / 100xp os ydynt mewn cm
  1000 / 100xp os ydynt mewn mt.
  Fe'i hysgrifennir fel hyn, neu yn ei ddiffyg, caiff y data sydd o'r adran ar gyfer pob un o'r achosion a'r raddfa dan sylw ei deipio.
  A yw hyn yn gywir?
  dilynir yr un broses ar gyfer unrhyw raddfa arall yr hoffech ei ddefnyddio: 1: 25,1: 200,1: 75, ac ati

  2. Rwy'n deall bod ar gyfer argraffu allan gan dynnu ar y graddfa neu raddfeydd (os lluniadau lluosog), rydym wedi penderfynu; mae'n rhaid i'r awyren gyfan yn cael ei dynnu i raddfa 1: 1 (yn y model), hy mae'n rhaid i ni ddiffinio cyn gwneud llun lle bydd unedau weithio naill ai mm, cm neu metr. Mae hyn yn golygu bod yr uned o fesur ein bod yn penderfynu i weithio Rhaid gynrychioli wrth lunio'r mesuriad gwirioneddol y gwrthrych i'w dynnu. Ex. Os oes gennym dabl gydag arwyneb 1 mt. x 1 mt. tynnu i gael eu gwneud yn dibynnu ar uned o fesur a ddewisir dylid ei berfformio fel a ganlyn:
  - Tynnwch lun sgwâr 1 x 1 os ydyn ni'n gweithio mewn metrau.
  - Tynnwch lun sgwâr 100 x 100 os ydyn ni'n gweithio mewn cm.
  - Tynnwch lun sgwâr 1000 x 1000 os ydyn ni'n gweithio mewn mm.
  A yw'r esboniad hwn yn gywir? Gofynnaf am fy mod yn gwybod bod Autcad yn gweithio'n ddiofyn â mm, fodd bynnag, gallwch chi newid yr unedau hynny yr ydych am eu defnyddio.

  3-Yna mae fy nghwestiwn yn codi oherwydd os ydw i eisiau gweithio mewn mts. neu mewn unrhyw uned fesur arall, mae angen newid yr unedau i mts. neu mae'n gweithio fel y'i diffinnir gan y rhaglen (mm); a thybir wrth dynnu llun «X» mai'r mesurau y mae rhywun yn eu rhoi fydd yr unedau y mae rhywun am i'r lluniad hwnnw eu cael. (naill ai mt. cm, ac ati)
  Meddai mewn geiriau eraill a chymryd fel ej. y tabl o 1 mt x 1 mt
  Os ydw i'n gwybod bod Autocad yn gweithio gyda mm. ond rwyf eisiau fy nhynnu yn mt.:
  - Newid yr unedau mesur i fesur? neu
  - Gadewch hynny fel hyn a dwi'n tynnu fy mwrdd yn rhoi mesuriadau o 1 x 1 yn gwybod, er bod Autocad mewn mm. bydd y darlun a wneuthum mewn mts?
  Ydych chi'n deall fy amheuaeth? Rwy'n gobeithio felly.

  4 - Mae'r uchod i gyd yn ei ddatgelu oherwydd, mae'n ymddangos bod gen i nifer o luniadau sy'n cyflwyno'r cyflwr hwn, wrth agor y ffeil mae unedau'r rhaglen mewn mm. ond mae mesuriadau'r lluniadau mewn metrau. ac un arall bod unedau'r rhaglen mewn metrau. ac mae mesuriadau'r darlun hefyd mewn metrau. ond ar adeg rhoi graddfa yn y cynllun ee 1: 50, 1: 75 Rwy'n ei wneud fel yr esboniais uchod (sef y ffordd y canfyddais yn y gwahanol safleoedd yr ymgynghorais â hwy), ond nid yw'n gweithio.
  Mae maint y fynedfa yn ôl maint y daflen a rhagdybir, pan fydd y darlun eisoes gyda'r raddfa ofynnol, y mae'n rhaid iddo ffitio yn y fynedfa ac mae'n ymddangos bod naill ai'n rhy fach neu'n gadael y ffenestr.
  Beth all ddigwydd yn yr achos hwn?

  Wel, mae'r rhain yn y bôn y cwestiynau gen i ar y pwnc, yn gobeithio nad wyf wedi diflasu, poeni, ac yn enwedig sori am fy mod estynedig amser a gymerir mi hefyd rwy'n credu, yn eithaf i'r gwrthwyneb, yr wyf yn gobeithio fy mod wedi bod yn ddigon clir.
  Os gallech egluro'r amheuon neu wybod am rywfaint o dyluniad, neu safle a all eu hateb, byddai'n ddiddorol iawn yn wir.

 30. Mae hynny'n iawn, Polygon, rwyf hefyd yn credu rhaid iddo gael y gweddill y cyfesurynnau, y broblem yw bod y wybodaeth yr wyf yn dweud, neu ble alla i gael gweddill y data yn cynnwys dim ond y cyfesurynnau dau bwynt, ac pellteroedd y segmentau. fel y soniais.
  Anyway, diolch yn fawr iawn, yr ateb, oherwydd yr oedd yr amheuaeth yn union p'un a allech chi dynnu'r polygon yn unig gyda'r data hwnnw ai peidio.
  Felly, diolch yn fawr iawn, a gobeithio na fyddaf yn eich poeni os byddaf yn ymgynghori â chi rywbeth arall ar ryw adeg.

  CYFARCHION

 31. Gadewch i ni weld a wyf yn deall:

  Mae gennych chi polygon, ond dim ond cydlyniad dwy orsaf sydd gennych (credaf fod gan y polygon fwy)
  Nid oes gennych unrhyw arweinwyr o'r gweddill, dim ond pellteroedd.

  Na, nid yw'n bosib ei hadeiladu, byddwch yn meddiannu naill ai'r holl gydlynu neu os oes gennych y cyrsiau a'r pellteroedd.

 32. Helo, yr wyf am wneud yr ymholiad canlynol, a allwch chi dynnu polygon yn awtomatig gan ddechrau ychydig o gyfesurynnau mewn unrhyw orsaf? ac os gallech chi wneud beth yw'r weithdrefn i'w dilyn.
  Gan mai'r broblem sydd gen i yw'r canlynol: mae'n rhaid i mi dynnu polygon o nifer "x" o orsafoedd; ond yr unig wybodaeth sydd gennyf yw lluniad bach o'r polygon hwnnw sydd â'r cyd-gadwyni "X" ac "Y" yn unig mewn dwy o'r gorsafoedd hynny, a phellteroedd priodol yr adrannau neu'r rhannau ohonynt. Nid oes unrhyw wybodaeth o gyfarwyddiadau, azimuth na dim byd tebyg. Yna mae'r cwestiwn fel y soniais ar y dechrau os gallwch chi wneud y llun gyda'r wybodaeth honno yn unig.
  Byddaf yn gwerthfawrogi'n fawr yr ymateb.

 33. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n fy ateb, edrychwch ar y bwrdd adeiladu, mae'r civilcad yn ei roi i mi yn uniongyrchol, ond ni allaf ddod o hyd i ffordd i'w wneud yn fwy. Rwy'n gobeithio y bydd eich help yn diolch

 34. Nid wyf yn deall naahh o'ch enghraifft rydych chi'n ei golli onnnnnnn os ydych chi'n mynd i wneud rhywbeth gwnewch yn iawn….

 35. Help ardderchog, diolch yn fawr iawn, yr ydych wedi fy arbed, oherwydd yr wyf yn tynnu polygon o orsafoedd 38, onglau neu fertigau ac nid oeddwn i ddim yn gwybod sut i'w gau.
  Roeddwn wedi darllen popeth am y gwahanol weithdrefnau, er enghraifft: cau'r onglog, cau'r linell, ac ati. (gyda'i holl fformiwlâu), ond yr hyn yr oeddwn ei angen oedd ateb llawer mwy ymarferol. fel yr un yr ydych chi wedi'i roi i mi.
  Felly unwaith eto rwy'n diolch yn fawr iawn ac efallai'n hwyrach y gallwch chi ei egluro gydag enghraifft fel ei fod wedi'i gofrestru, a gallaf wasanaethu eraill a allai fod â'r un amheuaeth â mi.

 36. Iawn, deallaf eich amheuaeth, rwyf ar wyliau'n aruthrol ac nid wyf yn marchogaeth fy offer trwm. Byddaf yn ei egluro i chi yn yr awyr.

  Mae gennych bolygon o bwynt 1 i bwynt 50. Mae'n digwydd bod gennych chi centimetrau llinellol 1 rhwng y pwynt 50 a'r 30, ond dylai'r pwynt 50 a'r 1 fod yr un peth.

  Felly, rydych yn sylweddoli bod y llinell byrraf rhwng y 35 36 a'r pwyntiau, er mwyn i chi gymryd yr holl linellau o'r pwynt 35 50 i, a symud.

  Faint ydych chi'n eu symud? yna gan ddechrau o'r pwynt 50 i'r pwynt 1, symud gorchymyn, pwynt tarddiad 50, pwynt cyrchfan 50. Yn y modd hwn, mae eich polygon ar gau ar y diwedd, ond fe agorodd ym mhwynt 35

  Felly rydych chi'n cymryd diwedd y pwynt hwnnw a'i symud i'r pwynt 35. Mae'n golygu eich bod wedi newid cwrs a phellter y segment 35-36, ond gan sicrhau y bydd yr ardal yn effeithio arnoch cyn lleied â phosibl oherwydd dyma'r byrraf

 37. Helo, sut wyt ti? Rwy'n gwerthfawrogi'ch help gwerthfawr yn fawr, fodd bynnag, ni hoffwn ymddangos yn mynnu; ond nid wyf wedi deall rhan olaf eich esboniad yn llawn lle rydych chi'n dweud:
  1.- «rydych chi'n symud y segment llinell gyfan (mae'n debyg eich bod chi'n golygu'r polygon cyfan) gan gymryd y pwynt gorffen fel y tarddiad a'r man cychwyn fel y gyrchfan».
  yn ôl yr arwydd hwn, dywedwch y byddai'r agorfa yn symud i'r segment llinell fyrrach. ond ni allaf ddeall sut mae hyn yn digwydd.
  Yr addasiad a ddywedwch y mae'n rhaid i chi ei wneud yn y fertig, mae'n debyg eich bod yn golygu bod yna gael cwrs newydd y segment byr hwnnw?
  Ond mae'n llawer o aflonyddwch byddwn yn ddiolchgar iawn pe gallech egluro'r amheuon hyn.
  Ydych chi'n meddwl y gellid ei esbonio gydag enghraifft graffig, os gwelwch yn dda

 38. Hi heal
  Pan fydd polygonal caeedig (yn 2D), yn y diwedd nid yw'n cau chi, mae posibilrwydd o ddod o hyd i ddau wall:

  Gwall onglog a gwall llinellol arall. Mae'r segment llinell hwnnw rhwng y man cychwyn a'r man cychwyn yn ganlyniad y gwallau hynny. Yn ymarferol bydd gwall bob amser oherwydd bod yr onglau rydyn ni'n eu cymryd yn y maes bob amser yn cael eu talgrynnu, dwi'n golygu er ein bod ni'n defnyddio eiliadau, roedd gan yr ongl honno gyfres o ddegolion bob amser y mae ein tîm topograffig yn ein gorfodi i'w rowndio ac o ganlyniad, yn y diwedd bydd yna bob amser a gwall

  Bajo egwyddorion sylfaenol o'r dosbarth topograffi, rhaid ailddosbarthu'r gwall hwn rhwng pob ochr yn gymesur â'i faint ac ar gyfer hyn mae yna weithdrefn gyfan y dylech chi ei gwybod trwy gymryd llyfr topograffi. Gan ddechrau bob amser o oddefgarwch derbyniol, pan wnaethom hynny gyda chyfrifiannell pur, gwnaethom gymaint o deithiau nes bod y gwall hwnnw'n dderbyniol ac yn sicr mae'n sicr bod rhai arferion i'w wneud neu raglenni sy'n ei weithredu'n uniongyrchol.

  Y gwir yw bod y polygon cyfan wedi'i addasu mewn gwerthoedd bach iawn yn y pen draw fel bod y gwall yn cael ei ddosbarthu ymhlith pob rhan o'r polygon.

  Mae'r hyn rydw i wedi'i ddangos yn ffordd ymarferol o gau polygon, gan ystyried yn gyntaf, ei fod yn "ailadeiladu" o bolygon a allai fod wedi'i addasu eisoes. Mae'n fwy o arfer cartwnydd na syrfëwr sy'n rhagdybio, pe baech chi'n rhannu perimedr y polygon rhwng y gwall llinellol, byddai'n rhoi cymhareb fanwl gywirdeb i chi, hynny yw, bob ychydig fetrau llinellol cyflawnwyd metr o wall ac os yw'n ddibwys iawn (neu o fewn o oddefgarwch) gallwch ei gau i'r dewr.

  Rhagdybio bod cywirdeb o fewn paramedrau derbyniol, yr hyn yr ydych yn ei wneud yw nodi yr ochr byrraf, a symud yr holl linellau segment cymryd fel tarddiad y pwynt diwedd yn codi a phwynt gyrchfan cychwyn (y segment agorfa), byddai hyn yn gwneud erbyn hyn yr agoriad wedi symud y llinell byrraf ac yna cau y ffordd galed drwy addasu un o fertigau y segment byr.

 39. Mae gen i amheuaeth: Os nad yw polygon wedi'i dynnu o ffrâm o gyfeiriannau a phellteroedd yn cau (fel yn yr enghraifft rydych chi'n ei chyflwyno); Sut mae cywiro'r "gwall cau" yn cael ei wneud?
  Rwy'n gwneud yr ymholiad oherwydd yn yr enghraifft rydych chi'n ei rhannu, rydych chi'n egluro beth sydd angen ei wneud ond nid sut i wneud hynny. Efallai y gallech chi fy helpu yn y ffordd honno, oherwydd rwy'n deall yn iawn yr hyn sy'n rhaid ei wneud ond nid sut i wneud hynny.
  Rwyf wedi darllen mewn fforymau eraill (a gyda llaw nid yw wedi bod yn glir iawn sut mae'n cael ei wneud) am "iawndal onglog" (wedi'i gymhwyso i onglau mewnol y polygon) ac "iawndal llinellol", er mwyn cywiro'r gwallau cau, ond ni wn a yw yr un peth ag yr ydych yn ei olygu, gan eich bod yn sôn am orfodi cau'r polygon yn un o'i linellau a chywiro'r cyfeiriad yr effeithir arno.
  I grynhoi, hoffwn gael esboniad eithaf dealladwy ar sut i wneud y cywiriad hwn, ar ôl ffurfio'r cwrs a'r siart pellter.
  Rwy'n gobeithio fy mod wedi esbonio. a gobeithio y gallwch chi fy helpu
  Cyfarch a hapusrwydd mawr iawn am gyfraniadau mor ardderchog.

 40. Dim ond gyda AutocAD Map neu Civil 3D y gellir gwneud hynny. Rwy'n credu nad oes gan fersiwn arferol AutoCAD ymarferoldeb sylfaenol fel 'na.

  Someday siaradais am wneud hynny gyda AutoCAD 14 a Softdesk 8 yno yn y sylwadau mae yna lisp.

 41. Helo,
  Fy nghwestiwn yw hyn:
  ar ôl tynnu polygon gyda'r cyfeiriad a phellter, ei gwneud yn ofynnol i allforio gyfesurynnau holl bwyntiau yn AutoCad i Excel neu unrhyw raglen, er mwyn i chi olygu a'i gyflwyno fel adroddiad mewn tabl yn hytrach nag graff o AutoCad.

 42. Bore da, rwyf am wybod a allwch fy helpu gyda'r canlynol:

  Hoffwn drosglwyddo'r wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn y gell yn excel (ee abc), yn uniongyrchol i'r llinell orchymyn autoCAD. Byddwch yn ofalus heb yr angen am Ctrl + C a Ctrl + V ... hynny yw, mae cysylltiad y gell honno'n awtomatig a bod AutoCAD yn gwybod bod y wybodaeth honno'n mynd yn uniongyrchol i linell orchymyn AutoCAD. Heb fwy na chyfeirio ac aros am gymorth prydlon gennych chi, mae'n ffarwelio

  Atte. Fulanito Detal

 43. Rhoddais ar waith yr ymarfer o adeiladu polygonal o fwrdd a grëwyd yn Excel, dim ond newid y atalnodau ar gyfer y pwynt a W ar gyfer yr O ... oedd yn rhaid i mi eu newid, a daeth allan yn berffaith, fe wnes i hefyd ymarfer gyda'r pwyntiau neu'r cyfesurynnau a chymryd rhagori i awtocad, daeth allan yn berffaith ... ddiolchgar iawn am eich cyfraniad.
  Cyfarchion o Paraguay

 44. Rydych chi'n iawn, nid oes colofn werdd. Rhaid i chi gopïo cynnwys y golofn «O» unwaith y byddwch chi'n actifadu'r gorchymyn pwynt, ac aseinio'r pwynt tarddiad cyntaf gyda'r llygoden.

 45. hey Rwy'n gweithio gyda 2006 AutoCAD, a pan fyddaf yn copïo a gludo data o dabl Excel i ffurfio polygon ond mae'r llinellau yn cael eu allan o drefn, ac nid oes dim q gweld q ymddangos polygon, byddaf yn gwneud rhywbeth o'i le ar y dechrau q Yr hyn sydd gen i i'w gopïo a'i gludo q Nid wyf yn gweld unrhyw beth mewn gwyrdd ar y ddalen excel.

 46. dim, ar gyfer azimuth, byddai'n rhaid ei addasu oherwydd dim ond mewn un cyfeiriad o ran y gogledd y dylai'r onglau gylchdroi.

  efallai y bydd un o'r dyddiau hyn yn ei godi'n addas at y dibenion hynny.

 47. cyfarchion i bawb, gellir defnyddio'r darlun godidog hwn hefyd gyda'r data mewn azimuth ?????.

  diolch

 48. helo

  Rwy'n newydd-ddeall yn awtomatig, mae'n ddiddorol iawn sut i wneud defnydd o'r offer hyn gan eu bod yn symleiddio'r amser.

  o ran yr enghraifft o'r traverse, gan basio data exel (@ distance

 49. Hi Prudy, a ydych chi'n sôn am y polygon hwn neu'r llall?

  mae yna segment bach sy'n parhau ar agor, yn achos hyn, oherwydd y gwall a achosir gan dalgrynnu'r eiliadau, a dyna rwy'n ei olygu gan y gwall cau

  rhag ofn eich bod chi'n gweithio gyda pholygon arall, efallai y bydd gennych gwall cau mawr, neu ddata rydych chi'n ei gael yn anghywir, ac mae hynny'n rhoi ichi yr argraff eich bod ar goll ochr

 50. Wel, wnes i ddim dod o hyd i macro oedd yno eisoes, ond gellir ei adeiladu gydag Excel ... bydd yn cymryd ychydig o amser i mi ar wyliau ond rwy'n credu y bydd yn ddiddorol.

  Os yw'r plant yn ymuno yn y pwll ac yna'n cysgu'n flinedig, efallai rho'r amser i mi yn y prynhawn.

  Cofion

 51. Helo Diego, cyfarchion i bobl Paraguay.
  Wel, mae cymaint o ffyrdd â chyfrif gwartheg. Gan ddechrau trwy gyfrif y cyrn a'u rhannu â dau, cyfrif y coesau a'i rannu â phedwar, neu gyfrif y gwartheg yn uniongyrchol.

  Y hawsaf: mae'n defnyddio AutoCAD Civil 3D neu Softdesk oherwydd mae'n rhaid ichi fynd i'r opsiwn sydd eisoes yn dod ar ei gyfer, lle gallwch ddewis y pwynt tarddiad a chreu'r tabl yn awtomatig.

  Yr achos arall yw ei wneud gyda'r gystadleuaeth (Microstation), gyda chais Visual Basic fel y dangosir yn y swydd hon.

  Rhag ofn eich bod chi am ei wneud fel rydych chi'n ei roi, yr unig beth rwy'n ei weld ychydig yn gymhleth yw allforio'r data i ragori a mynd yn y drefn rydyn ni ei eisiau. Ond rhowch ychydig o amser i mi ddychwelyd i'm tŷ, oherwydd heddiw mae gwyliau'r Pasg yn dechrau yn y lleoedd hyn ac maen nhw wedi fy hanner temtio.

 52. yn bleser i gyfarch don Alvarez, beth amser yn ôl gan chwiliad oedd wedi dod ddamweiniol eisiau eich gwefan ac roedd yn ddiddorol iawn, yn rhedeg fel y ffordd dymunol o gyfathrebu gwyddoniaeth.
  Hoffwn ofyn ichi, os ydych chi'n gwybod unrhyw sgript, neu rywfaint o fframwaith rhagorol a fydd yn fy helpu i wneud y canlynol: Rwyf wedi digido mewn CAD polygon gyda'i bwyntiau fertigau wedi'u nodi'n dda, a chyda'u cyfesurynnau UTM priodol. Gallaf eu hallforio yn berffaith i dxt i'w darllen yn rhagorol.
  fy nghwestiwn: gwybod data UTM pwyntiau 1… N, a yw'n bosibl cael data'r gorsafoedd, y berynnau a'r pellteroedd?
  hynny yw, o'r data a roddaf, mae gan bwynt 1 X… Y…, a chan wybod bod gan bwynt 2 X… Y…; A ALLWCH CHI DDWEUD MEWN Y PRAWF SY'N SEFYDLU EU HUN AC YN UNIGOL ohono? er mwyn paratoi'r daenlen gyfatebol yn awtomatig?
  diolch i chi ers hynny nawr
  Cofion gorau o Paraguay!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.