Archifau ar gyfer

AutoCAD-Autodesk

AutoCAD, 3D Sifil a defnyddiau eraill o gynhyrchion AutoDesk

Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo’r cymunedau peirianneg, pensaernïol, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael o’r enw “Within MicroStation CONNECT Edition ”, bellach ar gael mewn print yma ac fel e-lyfr…

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar y sbectrwm geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud gwaith cartref ar astudiaethau achos, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Mae Plex.Earth Timeviews yn darparu'r delweddau lloeren diweddaraf yn AutoCAD i weithwyr proffesiynol AEC

Lansiodd Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), Timeviews ™, gwasanaeth unigryw yn y farchnad AEC fyd-eang, sy'n gwneud y Mae'r mwyafrif o ddelweddau lloeren wedi'u diweddaru yn fforddiadwy ac yn hygyrch o fewn AutoCAD. Ar ôl partneriaeth strategol ...

Cwrs AutoCAD am ddim - ar-lein

logo autocad
Dyma gynnwys y cwrs AutoCAD ar-lein rhad ac am ddim. Mae'n cynnwys adrannau 8 yn olynol, lle mae mwy na fideos 400 ac esboniadau o sut mae AutoCAD yn gweithio. ADRAN GYNTAF: CYSYNIADAU SYLFAENOL Pennod 1: Beth yw AutoCAD? Pennod 2: Rhyngwyneb sgrin Autocad Chapter 3: Unedau ac mae'n cyd-fynd â Chapter 4: Paramedrau ...

Newyddion Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

Mae AUTODESK YN CYHOEDDI Automk 3 DIWYDIANT, DIWYDIANNAU A SIFIL 2020D Cyhoeddodd lansiad Revit, InfraWorks a Civil 3D 2020. Revit 2020 Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy manwl a manwl sy'n cynrychioli bwriad y dyluniad yn well, yn cysylltu'r data ac yn caniatáu i gydweithredu a chyflwyno prosiectau fod yn fwy hylifol. Bydd yn helpu ...

Mae Transoft Solutions a Plexscape yn gwneud cynghrair i gynnig cynrychiolaeth fwyaf realistig o gerbydau 3D yn Google Earth

Transoft Solutions Inc, yn arweinydd byd mewn dylunio a dadansoddi peirianneg trafnidiaeth meddalwedd, wedi bod yn gysylltiedig gyda datblygwyr Plexscape, Plex.Earth®, yn un o'r arfau mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD am cyflymiad pensaernïol, peirianneg ac adeiladu (AEC). Elfen ganolog o'r bartneriaeth oedd integreiddio technoleg AutoTURN® ...

Y meddalwedd gorau ar gyfer adeiladu - Gwobrau Cyfrifiaduron Adeiladu 2018

Mae hon yn gystadleuaeth sy'n gwobrwyo ymdrechion gorau meddalwedd sy'n canolbwyntio ar Bensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu. Mae'r rhestr hon o'r rownd derfynol yn dweud wrthym sut mae'r gystadleuaeth rhwng prif ddarparwyr atebion cyfrifiadurol ar gyfer geo-beirianneg yn ei ddegfed rhifyn ar ddeg. Rydym wedi marcio mewn lliw gwahanol rai brandiau o'n dewis i hwyluso'r ...

Sut i ddadlwytho AutoCAD 2018 - fersiwn addysgol

Mae fersiynau addysgol AutoCAD yn gwbl weithredol, ar gyfer myfyrwyr ac athrawon. I lawrlwytho AutoCAD, rhaid i chi ddilyn y camau canlynol: 1. Mynediad i'r dudalen AutoDesk. Rhowch eich cyfrif neu greu un newydd. Rhaid i chi ddewis y ddolen lwytho i lawr ar gyfer fersiwn addysgol: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Ene yr achos hwn, rwy'n dewis hynny ...