Archifau ar gyfer

AutoCAD-Autodesk

AutoCAD, 3D Sifil a defnyddiau eraill o gynhyrchion AutoDesk

Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo'r cymunedau peirianneg, pensaernïaeth, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael o'r enw "Inside MicroStation CONNECT Edition ”, bellach ar gael mewn print yma ac fel e-lyfr ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Mae Plex.Earth Timeviews yn darparu'r delweddau lloeren diweddaraf yn AutoCAD i weithwyr proffesiynol AEC

Lansiodd Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC), Timeviews ™, gwasanaeth unigryw yn y farchnad AEC fyd-eang, sy'n gwneud y Delweddau lloeren cyfoes mwyaf fforddiadwy a hawdd eu cyrraedd yn AutoCAD. Ar ôl partneriaeth strategol ...

Cwrs AutoCAD am ddim - ar-lein

logo autocad
Dyma gynnwys y cwrs ar-lein rhad ac am ddim AutoCAD. Mae'n cynnwys 8 adran yn olynol, lle mae mwy na 400 o fideos ac esboniadau o sut mae AutoCAD yn gweithio. ADRAN UN: CYSYNIADAU SYLFAENOL Pennod 1: Beth yw Autocad? Pennod 2: Rhyngwyneb sgrin Autocad Pennod 3: Unedau a Chyfesurynnau Pennod 4: Paramedrau ...

Beth sy'n Newydd ym maes Geo-beirianneg - AutoDesk, Bentley ac Esri

AUTODESK YN CYHOEDDI DIWYGIO, INFRAWORKS, A SIFIL 3D 2020 Cyhoeddodd Autodesk ryddhad Revit, InfraWorks, a Civil 3D 2020. Revit 2020 Gyda Revit 2020, bydd defnyddwyr yn gallu creu dogfennaeth fwy cywir a manwl sy'n cynrychioli bwriad dylunio, yn cysylltu data, ac yn galluogi cydweithredu a chyflawni prosiectau gyda mwy o hylifedd. Help i…

Mae Transoft Solutions a Plexscape yn gwneud cynghrair i gynnig cynrychiolaeth fwyaf realistig o gerbydau 3D yn Google Earth

Mae Transoft Solutions Inc., arweinydd byd ym maes dylunio a dadansoddi peirianneg trafnidiaeth, wedi partneru â Plexscape, datblygwyr Plex.Earth®, un o'r offer mwyaf poblogaidd ar gyfer AutoCAD ar gyfer cyflymu prosiectau pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu. (AEC). Elfen ganolog o'r bartneriaeth oedd integreiddio technoleg AutoTURN®…

Gorau o Feddalwedd Adeiladu - Gwobrau Cyfrifiadura Adeiladu 2018

Mae hon yn gystadleuaeth sy'n gwobrwyo ymdrechion gorau meddalwedd sy'n canolbwyntio ar Bensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu. Mae'r rhestr derfynol hon yn dweud wrthym sut mae'r gystadleuaeth rhwng prif ddarparwyr datrysiadau cyfrifiadol ar gyfer geo-beirianneg yn ei drydydd rhifyn ar ddeg. Rydym wedi marcio rhai brandiau o'n dewis mewn lliw gwahanol i hwyluso ...

Wms2Cad - rhyngweithio gwasanaethau wms â rhaglenni CAD

Mae Wms2Cad yn offeryn unigryw sy'n dod â gwasanaethau WMS A TMS i lun CAD er mwyn cyfeirio atynt. Mae hyn yn cynnwys Google Map ac OpenStreet mapiau a gwasanaethau delwedd. Mae'n syml, yn gyflym ac yn effeithiol. Dim ond y math o fap rydych chi'n ei ddewis o'r rhestr o wasanaethau WMS a ddiffiniwyd ymlaen llaw neu'n diffinio un o'ch diddordeb, gallwch chi ...

Sut i lawrlwytho AutoCAD 2018 - fersiwn addysgol

Mae fersiynau addysgol AutoCAD yn gwbl weithredol ar gyfer myfyrwyr ac athrawon. I lawrlwytho fersiwn myfyriwr AutoCAD, rhaid dilyn y camau canlynol: 1. Cyrchwch dudalen AutoDesk. Mewngofnodi i'ch cyfrif neu greu un newydd. Rhaid i chi ddewis y ddolen lawrlwytho fersiwn addysgol: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Yn yr achos hwn, rydw i…