Y gorau o Zonum ar gyfer CAD / GIS

Zonum Solutions yn safle sy'n cynnig offer a ddatblygwyd gan fyfyriwr ym Mhrifysgol Arizona, a oedd yn ei amser hamdden yn ymroddedig i bynciau cod yn ymwneud ag offer CAD, mapio a pheirianneg, yn enwedig gyda ffeiliau kml. Efallai mai'r hyn a'i gwnaeth yn boblogaidd oedd eu bod yn cael eu cynnig am ddim, ac er bod gan rai ohonynt a oedd yn rhedeg ar y bwrdd gwaith ddyddiad dod i ben, mae eraill yn rhedeg gyda fersiynau blaenorol o Google Earth yn unig, mae rhai'n dal yn ddilys ac wrth gwrs, mae'r rhai sy'n gweithio ar-lein yn hollol ar gael.

Yma mi arddangos crynodeb o tua 50 o geisiadau sydd ar gael ar Zonums.com, er ei bod yn categoreiddio braidd gymhleth rhai, fel y maent yn berthnasol i fwy nag un o'r adrannau sydd wedi sefydlu, yn ymgais i grynhoi popeth yn y lle hwnnw.

kml shp dwg dxfOffer ar gyfer Google Earth a Google Maps

 • Carogl-hi: Yn caniatáu ichi thema ar Google Maps, gwlad neu faes o'ch dewis. Gallwch chi ddiffinio lliwiau yn ôl rhaniad gweinyddol, centroid a thrwch cyfuchlin ac yna gostwng y kml i'w agor yn Google Earth (yn y modd OpenGL). Yn y rhan fwyaf o fy mhrofion darganfyddais fyg nad yw'n newid dewis gwladwriaeth yn yr UD.
 • DigiPoint: Gyda'r offeryn hwn, gallwch dynnu ar Google Maps, haen o bwyntiau. Gellir dewis y math o olygfa, yn ogystal ag os ydym am ddelweddu'r pwyntiau mewn lat / lon neu mewn cyfesurynnau UTM; hefyd ffurfweddwch y math o eicon, lliw, enw'r haen ac os ydym ei eisiau mewn 2D neu 3D. Yna gellir allforio'r ffeil i kml, csv, kml, gpx, dxf, txt, bln neu tab.
 • E-Gofyn: Detholiad dyluniadau cydlynu yn sylfaen Google Earth.  kml shp dwg dxf I wneud hyn, os oes gennym restr o gyfesurynnau, naill ai yn lat / lon neu yn UTM, rydyn ni'n eu nodi trwy fewnforio'r ffeil neu drwy gopi / past. Yna, rydyn ni'n diffinio'r math o wahanydd (coma, tab, gofod), ac wrth wasgu'r botwm chwilio am ddrychiadau, mae'r system yn mynd i sylfaen Google Earth ac yn cael y cyfesuryn z priodol. Yna gallwch chi lawrlwytho'r ffeil ar ffurf gpx, csv, txt neu tab.
 • Offeryn gwych, a all fod yn ddefnyddiol i greu model tirwedd yn seiliedig ar y drychiadau sydd gan Google Earth, zonum google earth sawlcyfrifwch ddrychiad llwybr y mae gennym ddim ond y cyfesurynnau xy neu drosi unrhyw haen 2D i 3D.
 • GpxViewer: Mae hwn yn offeryn ymarferol iawn sy'n dangos ffeil a gymerwyd gyda GPS ar ffurf GPX ar Google Maps.
 • Epoint2GE: Mae'r offeryn hwn yn gweithio ar lefel bwrdd gwaith, ac yn trosi cyfesurynnau o ffeil Excel i kml y gall Google Earth ei ddarllen. Y peth mwyaf gwerthfawr am y cais hwn yw ei fod yn caniatáu ichi ddewis yr ystod o gelloedd, yn nhrefn y cyfesurynnau, mae'n derbyn eu bod mewn daearyddol (degol) neu UTM a symbol. Wrth gwrs, rhaid i'r data fod yn WGS84, gan mai hwn yw'r un a ddefnyddir gan Google Earth. Er nad yw'r app hwn ar gael bellach, gallwch ei ddefnyddio Templed Geofumadas sy'n cynhyrchu kml o gyfesurynnau UTM.
 • GE-Census Explorer: zonum google earth sawl Mae'r offeryn hwn yn glynu wrth gronfa ddata Cyfrifiad yr Unol Daleithiau ac yn ei gwneud hi'n hawdd creu haenau thematig 2 a 3 dimensiwn. Dim ond gyda'r gronfa ddata hon y mae'n gweithio, ond mae'n enghraifft y gall rhywun sydd â gwybodaeth god ei defnyddio i gadw at gronfa ddata arall ar-lein.
 • GE-Maint: Mae hyn yn gysylltiedig â threfn sydd, trwy gysylltu cyfeiriad PHP â kml, yn dal y graddau a ddangosir yn Google Earth a'i ddychwelyd fel manylyn. Gallai fod yn ddefnyddiol iawn, fel cyfuno â Mapiau Stitch neu pan fyddwn ni am ddal sgriniau ar gyfer yna georeference nhw ynghylch cydlynu y corneli; yn eithaf tebyg i'r hyn y mae'n ei wneud GPS visualizer.
 • GE-UTM: Mae'r offeryn hwn yn debyg i'r un blaenorol, ar waith ac wrth adeiladu. Gyda'r gwahaniaeth mai'r hyn y mae'n ei godi yw cyfesuryn UTM pwynt penodol.
 • kml shp dwg dxf MapTool: Mae hwn yn set o offer sydd wedi'i ganoli mewn gwyliwr ar-lein sy'n caniatáu clicio i ddewis y math o welediad, gan gynnwys yr opsiwn "hedfan i" y gallwch fynd i gydlyniad UTM penodol neu ranbarth daearyddol.
 • Ymhlith yr opsiynau sydd ar gael, mae arddangos data lat / lon mewn graddau, cofnodion ac eiliadau yn ogystal â degolion a UTM.
 • Mae hefyd yn bosibl cyfrifo gyda gwahanol unedau pellter mewn llinell syth, mewn polyline ac arwynebedd polygon. Mae hefyd yn cyfrifo'r llwybr rhwng dau gyfeiriad ac yn dangos drychiad pwynt penodol mewn metrau a thraed.

Trosi ffeiliau kml i fformatau eraill.

 • Dyma bedwar teclyn rhydd sy'n eich galluogi i drosi ffeiliau kml i dxf, shp, txt, csv, tab a gpx. Mae'r olaf yn gweithio ar-lein.zonum google earth sawl
 • Kml2CAD (kml i dxf)
 • Kml2Shp
 • Kml2Text
 • Kml2x

Offer eraill neu rai sydd wedi'u darfod yn gweithio gyda fersiynau blaenorol o Google Earth

Y canlynol, peidiwch â rhedeg gyda'r fersiynau diweddaraf o Google Earth, ond rydym yn eu crybwyll gan y creadigrwydd sydd ganddyn nhw, os yw rhywun am eu defnyddio mewn fersiynau cydnaws neu yn syml i gynhyrchu syniadau ar gyfer rhywun sy'n gweithio fel offeryn tebyg.

  • GES: Nid offeryn mo hwn, ond graffig sy'n dangos i ni'r holl symbolau a ddefnyddir gan Google Earth, gyda'u rhifo. Mae'n ddelfrydol ar gyfer addasu ffeiliau kml heb gael trafferth gyda pha ddynodwr a delwedd sydd ganddyn nhw.
  • zonum google earth sawlGE-Symbolau: Mae'r un hon yn edrych fel yr un flaenorol, gyda'r gwahaniaeth ei fod yn gweithio ar-lein, ac wrth wasgu'r botwm maen nhw'n gweithredu sgript sy'n dangos y cod. Yn ddiweddar rwyf wedi gweld bod y drefn hon ar i lawr.
  • Mapplets: Mae'r rhain yn ddisgrifiadau yn xml o'r cod y gellir ei gymhwyso i agweddau megis arddangos cyfesurynnau penodol neu gofnodi parau i Google Maps. Yn ymarferol, nid wyf wedi llwyddo i arddangos mapiau o'r fath trwy fynd i mewn i'r url yn Google Maps.
  • ZMaps: Dyma gasgliad o ddolenni i wahanol offer Zonum. Crynhoir bron yr un rhai yn yr adran hon.
  • zGE-Toolbox: Roedd hon yn set gyflawn o offer a ddatblygwyd ar API Google Earth, yn anffodus ni chafodd ei diweddaru ar gyfer DirectX y fersiynau cyfredol. Fodd bynnag, mae'n werth gwybod iddo wneud pethau fel: lluniadu cylch, torri adrannau, copïo / pastio, allforio a ffyrdd eraill o ddigideiddio'n uniongyrchol i Google Earth.

  Offer ar gyfer cartograffeg a ffeiliau CAD

  Mae'r rhain yn datrys rhai arferion arferol o drawsnewid data a rhyngweithio rhwng ffeiliau dxf a chydlynu.

  • Cotrans: Addasu cyfesurynnau yn unol.
  • Ectrans: Addasu cyfesurynnau o dablau.
  • GVetz: Ni chafodd hyn ei adeiladu byth.
  • Cad2xy: Detholiad o eiddo o ffeil dxf.
  • EPoint2Cad: Allforion Excel yn pwyntio i AutoCAD.
  • xy2CAD: Creu dxf o gyfesurynnau xy, ar-lein.

  Offer ar gyfer ffeiliau Siap

  Mae'r canlynol yn offer sy'n trosi ffeiliau shp i wahanol fformatau, gan gynnwys txt, dxf, gpx, a km. Mae'r mwyafrif ohonynt yn caniatáu ichi ffurfweddu'r math o unedau a nodweddion y ffeil darged, mae'n ofynnol bod y ffeiliau .shp, .shx a .dbf yn bresennol o leiaf.zonum google earth sawl

 • Shape2Text, Shp2CadShp2GPX, Shp2kml.

Offer ar gyfer Epanet

O'r rhain roeddent eisoes wedi siarad unwaith, o leiaf y rhai sy'n gysylltiedig â Google Earth, ond mae mwy yn ôl y rhestr hon.

 • Epa2GIS: Allforion o Epanet i Shapefile.
 • EpaElevations: Yn dynodi drychiadau i nodau mewn rhwydwaith.
 • EpaMove: Gyda'r opsiwn hwn, sy'n gweithio ar-lein, gellir symud rhwydwaith cyfan o bwynt tarddiad a DeltaX / DeltaY. Mae'r gweddill yn cael ei gyfrif yn awtomatig.
 • EpaRotate: Yn debyg i'r un blaenorol, ond yr hyn y mae'n ei wneud yw cylchdroi'r rhwydwaith. Mae'n ddelfrydol ar gyfer systemau nad oeddent yn georeferenced.
 • EpaSens: Mae hyn ar gyfer cyfrifiadau rhwydwaith, gan allu chwarae gyda diamedr y bibell a'r galw i weld ei heffaith ar y nodau gwahanol.
 • EpaTables: Mae hyn yn creu ffeil adroddiad csv ynghylch ffeil Epanet. Manylion nifer y falfiau, tanciau, pibellau, ac ati.
 • Excel2Epa: Mae hon yn macro am Excel VBA, sy'n allforio pwyntiau gyda chydlynu â ffeil .epa
 • Gpx2epa: Gyda'r drefn hon, gellir trosi ffeil â GPS mewn fformat gpx i Epanet.
 • MSX-GUI: Arall ysmygu
 • Net2Epa: Mae hwn yn rhan o offeryn a ddisgrifir uchod, lle gallwch chi nodi'r pwyntiau yn Google Maps a'u llwytho i fformat Epanet.
 • Zepanet: Nid yw'r offeryn hwn wedi'i ddatblygu.
 • Epa2kmz: Trosi ffeiliau Epanet i Google Earth.
 • Epanet Z: Dyma'r gorau, yn eich galluogi i lwytho haen mapiau Google Maps, Yahoo neu Bing yn Epanet.
 • EpaGeo: Mae hyn yn caniatáu trawsnewidiadau i ffeiliau Epanet mewn agweddau fel unedau a system gydlynu.
 • Shp2epa: Trosi ffeiliau shp i Epanet.

Offer amrywiol

Mae'r rhain yn ddefnyddiol ar gyfer dylunio hydrolegol o dan safonau a throsi unedau yn yr Unol Daleithiau.

 • Rhif y Curf: Mae hyn yn datrys unrhyw un o'r newidynnau yn yr hafaliad a ddefnyddir i gyfrifo'r SCS.
 • LNP3: Datryswch y tebygolrwydd o bwynt x mewn atchweliad Logarithm naturiol.
 • PChartz: Mae graff seicrometrig i gyfrifo amrywiadau tymheredd, lleithder cymharol a pherlysiau eraill hefyd yn ysmygu.
 • Ucons: Mae hwn yn offeryn gwych ar gyfer myfyrwyr Peirianneg. Yn trosi unedau amrywiol gan gynnwys màs, pwysau, amser, tymheredd, pŵer, ac ati.
 • Zucons: Dyma'r un offeryn uchod, ond mae'n gweithredu ar-lein.

___________________________________

Swydd bendant, i fod yn rhydd. Er nad yw rhai yn gyfredol, mae'n werth chweil dychwelwch ychydig o cents yn ddiolchgarwch.

2 Yn ymateb i "Best of Zonum for CAD / GIS"

 1. Cyfarchion, a allech chi ddweud wrthyf pa fath o gyfesurynnau y mae'r EPANET yn eu defnyddio? maent yn X, Y, ond o ba rai: UTM, daearyddol-degol, Cartesaidd, sydd. DIOLCH…

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.