Y gorau o Zonum ar gyfer CAD / GIS

Zonum Solutions yn safle sy'n cynnig offer a ddatblygwyd gan fyfyriwr ym Mhrifysgol Arizona, a oedd yn ei amser hamdden yn ymroddedig i roi cod i bynciau sy'n ymwneud ag offer, mapio a pheirianneg CAD, yn enwedig gyda ffeiliau kml. Efallai mai'r hyn a boblogeiddiwyd oedd eu bod yn cael eu cynnig am ddim, ac er bod rhai ohonynt yn rhedeg ar y bwrdd gwaith wedi dod i ben, mae eraill yn rhedeg yn unig gyda fersiynau blaenorol o Google Earth, mae rhai yn dal yn ddilys ac wrth gwrs, mae'r rhai sy'n gweithio ar-lein yn llwyr ar gael

Yma mi arddangos crynodeb o tua 50 o geisiadau sydd ar gael ar Zonums.com, er ei bod yn categoreiddio braidd gymhleth rhai, fel y maent yn berthnasol i fwy nag un o'r adrannau sydd wedi sefydlu, yn ymgais i grynhoi popeth yn y lle hwnnw.

kml shp dwg dxfOffer ar gyfer Google Earth a Google Maps

 • Carogl-hi: Caniatáu i themateiddio am Google Maps, gwlad neu ardal o ddewis. Gallwch ddiffinio lliwiau trwy ranniad gweinyddol, canolid a thrin trawst ac yna gostwng y kml i'w agor yn Google Earth (yn y modd OpenGL). Yn y rhan fwyaf o'm profion, cefais gwall nad yw'n newid dewis gwladwriaeth yr Unol Daleithiau.
 • DigiPoint: Gyda'r offeryn hwn, gallwch dynnu ar Google Maps, haen o bwyntiau. Gellir dewis y math o olygfa, yn ogystal ag os ydym am ddelweddu'r pwyntiau mewn cyfieithiadau lat / lon neu mewn UTM; hefyd yn ffurfweddu math o eicon, lliw, enw'r haen ac os ydym am ei gael yn 2D neu 3D. Yna gellir allforio'r ffeil i kml, csv, kml, gpx, dxf, txt, bln neu tab.
 • E-Gofyn: Detholiad dyluniadau cydlynu yn sylfaen Google Earth. kml shp dwg dxf I wneud hyn, os oes gennym restr o gydlynu, naill ai mewn lat / lon neu mewn UTM, rydyn ni'n eu cofnodi trwy fewnforio'r ffeil neu drwy gopi / past. Yna, rydym yn diffinio'r math o wahanydd (coma, tabl, gofod), a thrwy wasgu'r botwm chwilio drychiad, mae'r system yn mynd i waelod Google Earth ac yn cael y cydlynu z cyfatebol. Yna gallwch chi lawrlwytho'r ffeil mewn fformat gpx, csv, txt neu tab.
 • Offeryn gwych, a all fod yn ddefnyddiol i greu model tirwedd yn seiliedig ar y drychiadau sydd gan Google Earth, zonum google earth sawlcyfrifwch ddrychiad llwybr y mae gennym ddim ond y cyfesurynnau xy neu drosi unrhyw haen 2D i 3D.
 • GpxViewer: Mae hwn yn offeryn ymarferol iawn, sy'n dangos ffeil a gymerwyd gyda GPS ar ffurf GPX ar Google Maps.
 • Epoint2GE: Mae'r offeryn hwn yn gweithio ar y lefel bwrdd gwaith, ac yn trosi cyfesurynnau o ffeil Excel i kml y gellir ei ddarllen gan Google Earth. O'r mwyaf gwerthfawr o'r cais hwn, yw ei bod yn caniatáu dewis ystod y celloedd, y gorchymyn y canfyddir y cydlynyddion, eu bod mewn daearyddol (degolion) neu UTM a symbol. Wrth gwrs, rhaid i'r data fod yn WGS84, dyma'r un sy'n defnyddio Google Earth. Er nad yw'r cais hwn ar gael mwyach, gallwch chi ddefnyddio hyn Templed Geofumadas sy'n cynhyrchu kml o gyfesurynnau UTM.
 • GE-Census Explorer: zonum google earth sawl Caiff yr offeryn hwn ei gludo i gronfa ddata Cyfrifiad yr UD ac mae'n hwyluso creu haenau thematig mewn dimensiynau 2 a 3. Dim ond yn gweithio gyda'r sylfaen hon, ond mae'n enghraifft y gall rhywun sydd â gwybodaeth cod ei ddefnyddio i gadw at sylfaen arall ar-lein.
 • GE-Maint: Mae hyn yn gysylltiedig â chyffredin, a thrwy gysylltu cyfeiriad PHP i kml, mae'n cofnodi'r graddau a ddangosir yn Google Earth a'i dychwelyd yn fanwl. Gallai fod yn ddefnyddiol iawn, er enghraifft i gyfuno â hi Mapiau Stitch neu pan fyddwn ni am ddal sgriniau ar gyfer yna georeference nhw ynghylch cydlynu y corneli; yn eithaf tebyg i'r hyn y mae'n ei wneud GPS visualizer.
 • GE-UTM: Mae'r offeryn hwn yn debyg i'r un blaenorol, yn weithredol ac yn adeiladu. Gyda'r gwahaniaeth mai'r hyn y mae'n ei godi yw'r cydlyniant UTM o bwynt penodol.
 • kml shp dwg dxf MapTool: Mae hwn yn set o offer sydd wedi'i ganoli mewn gwyliwr ar-lein sy'n caniatáu clicio i ddewis y math o welediad, gan gynnwys yr opsiwn "hedfan i" y gallwch fynd i gydlyniad UTM penodol neu ranbarth daearyddol.
 • Ymhlith yr opsiynau sydd ar gael, mae arddangos data lat / lon mewn graddau, cofnodion ac eiliadau yn ogystal â degolion a UTM.
 • Gallwch hefyd wneud calcwlws gydag unedau pellter gwahanol mewn llinell syth, mewn polylin ac ardal polygon. Mae hefyd yn cyfrifo'r llwybr rhwng dau gyfeiriad ac yn dangos drychiad pwynt penodol mewn metrau a thraed.

Trosi ffeiliau kml i fformatau eraill.

 • Mae'r rhain yn bedwar offer rhydd sy'n caniatáu i ffeiliau trosi o kml i dxf, shp, txt, csv, tab a gpx. Mae'r olaf yn gweithio ar-lein.zonum google earth sawl
 • Kml2CAD (kml i dxf)
 • Kml2Shp
 • Kml2Text
 • Kml2x

Offer eraill neu rai sydd wedi'u darfod yn gweithio gyda fersiynau blaenorol o Google Earth

Y canlynol, peidiwch â rhedeg gyda'r fersiynau diweddaraf o Google Earth, ond rydym yn eu crybwyll gan y creadigrwydd sydd ganddyn nhw, os yw rhywun am eu defnyddio mewn fersiynau cydnaws neu yn syml i gynhyrchu syniadau ar gyfer rhywun sy'n gweithio fel offeryn tebyg.

  • GES: Nid yw hwn yn offeryn, ond graffig sy'n dangos yr holl symbolau a ddefnyddir gan Google Earth, gyda'u rhifo. Yn ddelfrydol ar gyfer addasu ffeiliau kml heb frwydro pa dynodwr a delwedd sydd ganddynt.
  • zonum google earth sawlGE-Symbolau: Mae hyn yn edrych fel yr un blaenorol, gyda'r gwahaniaeth ei fod yn gweithio ar-lein, a phan fyddwch chi'n pwysleisio'r botwm, byddwch yn gweithredu sgript sy'n dangos y cod. Yn ddiweddar, rwyf wedi gweld bod y drefn hon wedi gostwng.
  • Mapplets: Mae'r rhain yn ddisgrifiadau yn xml o'r cod y gellir eu cymhwyso i agweddau megis gosod cydlynu penodol neu fynediad gan gymheiriaid i Google Maps. Yn ymarferol, nid wyf wedi llwyddo i wneud mapiau o'r fath yn cael eu defnyddio trwy fynd i mewn i'r url yn Google Maps.
  • ZMaps: Mae hwn yn gasgliad o dolenni i offer Zonum gwahanol. Mae bron yr un peth wedi'i grynhoi yn yr adran hon.
  • zGE-Toolbox: Roedd hon yn set gyflawn o offer a ddatblygwyd ar API Google Earth, yn anffodus ni chafodd ei ddiweddaru ar gyfer DirectX y fersiynau cyfredol. Fodd bynnag, mae'n werth gwybod fy mod wedi gwneud pethau fel: darlunio cylch, torri adran, copi / pastio, allforio a ffyrdd eraill i ddigido yn uniongyrchol yn Google Earth.

  Offer ar gyfer cartograffeg a ffeiliau CAD

  Mae'r rhain yn datrys rhai arferion arferol o drawsnewid data a rhyngweithio rhwng ffeiliau dxf a chydlynu.

  • Cotrans: Addasu cyfesurynnau yn unol.
  • Ectrans: Addasu cyfesurynnau o dablau.
  • GVetz: Ni chafodd hyn ei adeiladu byth.
  • Cad2xy: Detholiad o eiddo o ffeil dxf.
  • EPoint2Cad: Allforion Excel yn pwyntio i AutoCAD.
  • xy2CAD: Creu dxf o gyfesurynnau xy, ar-lein.

  Offer ar gyfer ffeiliau Siap

  Mae'r canlynol yn offer sy'n trosi ffeiliau shp i wahanol fformatau, yn eu plith txt, dxf, gpx a km. Mae'r rhan fwyaf yn caniatáu i chi ffurfweddu math o unedau a nodweddion y ffeil cyrchfan, mae'n ofynnol bod o leiaf y ffeiliau .shp .shx a .dbf yn bresennol.zonum google earth sawl

 • Shape2Text, Shp2Cad, Shp2GPX, Shp2kml.

Offer ar gyfer Epanet

O'r rhain roeddent eisoes wedi siarad unwaith, o leiaf y rhai sy'n gysylltiedig â Google Earth, ond mae mwy yn ôl y rhestr hon.

 • Epa2GIS: Allforion o Epanet i Shapefile.
 • EpaElevations: Yn dynodi drychiadau i nodau mewn rhwydwaith.
 • EpaMove: Gyda'r opsiwn hwn, sy'n gweithio ar-lein, gellir symud rhwydwaith cyflawn o bwynt tarddiad a DeltaX / DeltaY. Cyfrifir y gweddill yn awtomatig.
 • EpaRotate: Yn debyg i'r un blaenorol, ond yr hyn y mae'n ei wneud yw cylchdroi'r rhwydwaith. Yn ddelfrydol ar gyfer systemau na chafodd eu darfu.
 • EpaSens: Mae hyn ar gyfer cyfrifiadau rhwydwaith, gan allu chwarae gyda diamedr y bibell a'r galw i weld ei heffaith ar y nodau gwahanol.
 • EpaTables: Mae hyn yn creu ffeil adroddiad csv mewn perthynas â ffeil Epanet. Manylion faint o falfiau, tanciau, pibellau, ac ati.
 • Excel2Epa: Mae hon yn macro am Excel VBA, sy'n allforio pwyntiau gyda chydlynu â ffeil .epa
 • Gpx2epa: Gyda'r drefn hon, gellir trosi ffeil â GPS mewn fformat gpx i Epanet.
 • MSX-GUI: Arall ysmygu
 • Net2Epa: Mae hwn yn rhan o offeryn a ddisgrifir uchod, lle gallwch chi nodi'r pwyntiau yn Google Maps a'u llwytho i fformat Epanet.
 • Zepanet: Nid yw'r offeryn hwn wedi'i ddatblygu.
 • Epa2kmz: Trosi ffeiliau Epanet i Google Earth.
 • Epanet Z: Dyma'r gorau, yn eich galluogi i lwytho haen mapiau Google Maps, Yahoo neu Bing yn Epanet.
 • EpaGeo: Mae hyn yn caniatáu trawsnewidiadau i ffeiliau Epanet mewn agweddau fel unedau a system gydlynu.
 • Shp2epa: Trosi ffeiliau shp i Epanet.

Offer amrywiol

Mae'r rhain yn ddefnyddiol ar gyfer dylunio hydrolegol o dan safonau a throsi unedau yn yr Unol Daleithiau.

 • Rhif y Curf: Mae hyn yn datrys unrhyw un o'r newidynnau yn yr hafaliad a ddefnyddir i gyfrifo'r SCS.
 • LNP3: Datryswch y tebygolrwydd o bwynt x mewn atchweliad Logarithm naturiol.
 • PChartz: Mae graff seicrometrig i gyfrifo amrywiadau tymheredd, lleithder cymharol a pherlysiau eraill hefyd yn ysmygu.
 • Ucons: Mae hwn yn offeryn gwych i fyfyrwyr Peirianneg. Mae'n trosi amryw o unedau gan gynnwys màs, pwysau, amser, tymheredd, pŵer, ac ati.
 • Zucons: Dyma'r un offeryn uchod, ond mae'n gweithredu ar-lein.

___________________________________

Yn bendant yn waith gwych, i fod yn rhad ac am ddim. Er nad yw rhai yn gyfredol, mae'n werth chweil dychwelwch ychydig o cents yn ddiolchgarwch.

Ymatebion 2 i "Y gorau o Zonum ar gyfer CAD / GIS"

 1. Cyfarchion, a allech ddweud wrthyf pa fath o gydlynu y mae'r EPANET yn ei ddefnyddio? maent yn X, Y, ond o'r rhain: UTM, daearyddol-degol, Cartesaidd, sydd. DIOLCH ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.