Geofumadas: blynyddoedd 30 o AutoCAD a Microstation

Ar ôl bron i flynyddoedd 30 o'r ddwy raglen hon, sy'n ymddangos ymhlith yr ychydig o hanes esblygiadol sydd wedi goroesi ers amser, rwyf wedi cymryd yr amser i ystyried y pwnc i ddangos rhai o'r cerrig milltir pwysicaf yn y broses, yr ydym ni yn ein galluogi i gofio beth sydd wedi digwydd a'r hyn y gallwn ei ragdybio yn y tymor byr.

Yn gyffredinol, mae'r ddwy raglen ar linell amser debyg ond gyda gwahanol strategaethau marchnata a datblygu. Dechreuodd y ddwy fel rhaglenni ar gyfer dylunio â chymorth, yna roeddent yn mentro i linellau fertigol, yn y cyflwr presennol, daeth AutoDesk mor boblogaidd fel eu bod yn cymryd drosodd rhan fawr o'r farchnad o ran Pensaernïaeth a Pheirianneg, gan fentro llawer i'r byd amlgyfrwng a Gweithgynhyrchu bellach. . Tra gadawyd sector llai i Bentley, gyda'i gyfeiriadedd tuag at gwmnïau mawr mewn Peirianneg, pensaernïaeth a phlanhigion diwydiannol. Ar gyfer hyn, rwy'n cynnwys rhai agweddau perthnasol ar y farchnad lle mae gan raglenni fel CATIA, Pro / IGENEER ac UniGraphics gyfranogiad mawr er nad ydyn nhw'n weladwy iawn i'n hamgylchedd.

Blwyddyn AutoCAD MicroStation
I Y Dechreuadau

pseudostation

Am 4 blynedd cymerodd AutoCAD fantais sylweddol trwy fod yn anelu at ddefnyddwyr cyfrifiaduron personol. Ar ochr Bentley nid oedd dim ond ei ragflaenydd Intergraff â thechnoleg uchel i weithredu yn y Prif Frames neu gyfrifiaduron bach sy'n gysylltiedig â derfynell ar gyfer graffeg.

Yn 1979, creir safon IGES.

1980 Fersiwn AutoCAD 1.0
Fe'i ganed o'r rhaglen MicroCAD, yna fe'i galwyd yn INTERACT (1978), a ddatblygwyd gan Mike Riddle yn SPL a oedd y cyntaf i redeg ar y brif ffrwd ac a redodd ar y cyfrifiadur o'r enw Marinchimp 9900 (dim ond ar brif fframiau neu ficrogyfrifiaduron y gwnaeth eraill hynny). Mae 16 cyd-sylfaenydd AutoDesk yn ei brynu a'i ailysgrifennu yn yr iaith C a PL / 1 gyda'r bwriad o hyrwyddo meddalwedd CAD ar gyfer PC a fydd yn costio tua US $ 1,000.
Hon oedd un o'r rhaglenni CAD cyntaf i'w rhedeg ar gyfrifiadur personol.
Goroesodd CATIA o'r degawd diwethaf, a ddaeth i'r amlwg yn 1977 ac Unigraphics o 1971 sydd hyd yn hyn yn parhau fel arweinwyr mewn dylunio mecanyddol arbenigol.
Golygydd IGDS Intergraph
Er bod Intergraph yn gwmni a ddatblygodd dechnoleg uchel o 1969Hyd yn oed ei system yn fformatau golygydd rhad ar gyfer System Design Graffeg Interactive (IGDS) minicomputers Super 1980 VAX.Antes o system CAD costio US $ 125,000, 512 Kb gyda'r cof a llai na 300 MB ddisg.

Gyda dyfodiad cyfrifiaduron, costiodd IBM gyda 64k o RAM US $ 5,000.

1981 Fersiwn AutoCAD 1.2
Ychwanegwyd ychwanegol ychwanegol ar gyfer dimensiwn, gyda thaliad ychwanegol.
1982 Fersiwn AutoCAD 1.3
Mae'r AutoCAD flwyddyn yn cael ei gyflwyno yn y COMDEX wrth i'r rhaglen CAD cyntaf sydd yn rhedeg ar gyfrifiadur personol, felly fe'i galwyd yn AutoCAD 80 86 a AutoCAD, gan gyfeirio at PC galwadau 8086, er ei fod ar gael i'w werthu tan 1983.El ddewislen yn cefnogi mwy na 40 eitemau, mae'r cyrchwr yn ymddangos am y tro cyntaf, mae paramedrau sylfaenol ar gyfer argraffu cynllwynwyr yn cael eu creu. Mae'r niferoedd wedi'u safoni i liwiau.

Eleni ganwyd CADPlan, a elwid yn ddiweddarach yn CADVANCE. Hefyd eleni lansir CATIA I.

II Amseroedd DOShanes autocad Mae AutoCAD yn y blynyddoedd 4 canlynol yn creu strategaethau rhyngwladoli, yn cyrraedd defnyddwyr 50,000 ac fe'i gelwir yn rhaglen CAD gorau.

Yn y cyfamser, nid oedd Microstation yn bodoli fel y cyfryw, ond Pseudostation a ddaeth yn golygydd fformat IGDS o gyfrifiadur personol heb fod angen defnyddio'r rhaglenni Intergraph.

1983 Fersiwn AutoCAD 1.4
Hyd at eleni, mae'r fersiynau o AutoCAD 1.2, 1.3 a'r 1.4
Fersiwn gyntaf AutoCAD yn iaith Almaeneg. Costiodd $ 1,400, y gystadleuaeth oedd VersaCAD a oedd wedi bod o gwmpas ers 1980.
Mwy o nodweddion i orchmynion fel chwyddo, arc, cyfres. Mae taleithiau'n codi snap grid orth. Mae blociau a gorchmynion newydd yn ymddangos fel echel, unedau, gorchudd, torri, ffiled.
Eleni mae'n ymddangos y Safon ar gyfer Cyfnewid Model Data Data STEP.
1984 Fersiwn AutoCAD 2.0
Eleni gwelir y Ganolfan Hyfforddi AutoDesk gyntaf.
Gorchmynion Newydd: drych, osnap, golygfeydd a enwira galluoedd isometrig.Am y flwyddyn hon, roedd CATIA yn arweinydd mewn peirianneg awyrennau.
PseudoStation
Datblygir efelychydd o'r hyn a allai fod yn system i ddarllen fformatau IGDS ar Gyfrifiaduron Personol yn unig heb ddefnyddio meddalwedd Intergraph. Eleni, sefydlodd Keith Bentley Bentley Systems.
1985 Fersiwn AutoCAD 2.1
Mae AutoDesk yn hyrwyddo'r CADCamp cyntaf, mae gwerthiannau eleni yn cyrraedd US $ 27 miliwn. Ymddangoswch y galluoedd 3D cyntaf.
Gorchmynion newydd: chamfer.

Eleni, fe ddaw MiniCAD, rhaglen o ymlediad mawr yn y cyfrwng Mac.

1986 Fersiwn AutoCAD 2.5
Mae'r fersiwn hon yn ei gwneud hi'n boblogaidd iawn, ac mae gorchmynion golygu mwy yn ymddangos: Rhannwch, Ffrwydro, Ymestyn, Mesur, Gwrthbwyso, Cylchdroi, Graddio, Stretch, Trim.
Mae AutoLisp yn cyrraedd gyda mwy o eiddo. Mae AutoDesk yn cyflawni 50,000 o drwyddedau a werthir ledled y byd. O eleni ymlaen, ac am 10 mlynedd mae AutoCAD yn ennill fel y rhaglen CAD orau yn PC World Magazine.
Eleni, yn y byd, mae Mac yn dod o hyd i Deneba y byddai MacLightning yn dod yn Canvas.
Microstation 1.0
Dyma'r fersiwn gyntaf o Microstation a allai weithredu ar Gyfrifiaduron Personol, a bellach mae'n golygu fformat IGDS. Roeddent yn adegau o IBM 80286 PC.
III Ymwneud â'r darnau 32

hanes microstation awtocad

Yn yr amser hwn, mae AutoDesk yn cyrraedd miliwn o ddefnyddwyr trwy brynu defnyddwyr GenericCADD. Mae hefyd yn prynu SoftDesk a gyda'r Drafix hwn mae'n ei lansio fel AutoSketch. Mae microstation yn aeddfedu ac yn cyrraedd 100,000 o ddefnyddwyr.

Roedd AutoCAD a Microstation yn bodoli mewn fersiynau aml-lwyfan.

1987 Fersiwn AutoCAD 2.6
Gwell argraffu a 3D, dyma'r fersiwn ddiweddaraf a oedd yn gweithio heb gyd-brosesydd Math. Mae AutoDesk yn gwneud y cynghreiriau cyntaf â cheisiadau fertigol (SoftDesk).Rhyddhad AutoCAD 9.0
Roedd llawer yn ei alw'n AutoCAD 3, mae'r wynebau 3D yn ymddangos. Botymau, blychau deialog, bar dewislen.

Cystadleuaeth: MiniCAD ac Architron (Mac)
CADVANCE yw'r rhaglen CAD cyntaf ar gyfer Windows.

Microstation 2.0
Dyma'r fersiwn gyntaf sy'n gallu darllen a golygu'r fformat dgn sy'n cynnwys fersiwn IGDS gydag estyniadau Bentley Stystems.
1988 Rhyddhad AutoCAD 10.0
Roedd gan AutoCAD 290,000 o ddefnyddwyr a phrynu GenericCADD a oedd â 850,000 o ddefnyddwyr. Gyda hyn llwyddodd i lansio ei ymgyrch "Mae gennym fwy na 1 miliwn o ddefnyddwyr"
Microstation 3.0
1989 Eleni, mae fersiwn newydd o'r safon STEP yn dod o ddwylo Unigraphics, a oedd yn gwisgo i fyny i gefnogi llwyfannau ffynhonnell agored.Hefyd eleni, lansir AceCAD, y feddalwedd CAD gyntaf ar gyfer dylunio strwythurol. Hefyd mae T-Flex, a elwir yn ddiweddarach yn ACIS, y rhaglen gyntaf i gysyniadu dyluniad parametrig ac mae'r fersiwn gyntaf o Pro / PEIRIANYDD yn cyrraedd.

Eleni ewch GraphiSoft, a fyddai'n cefnogi ArchiCAD yn ddiweddarach.

Dechreuodd MicroCADAM, a fyddai'n dod yn rhaglen CAD mwyaf cyffredin yn Japan.

AutoDesk yn prynu AutoSketch o SoftDesk.

Microstation Mac 3.5
Fersiwn gyntaf o Microstation ar gyfer Mac.
1990 Rhyddhad AutoCAD 11.0
AutoCAD ar gyfer PC a AutoCAD ar gyfer Mac, Mae gofod papur a'r cysyniad o gynlluniau yn ymddangos. Gwella'r 3D gydag ACIS, ond o dan daliad ychwanegol. Cyflwynir yr eiconau, o ran botymau, bob amser yn DOS.
Gallai AutoCAD redeg ar weinyddwr.
Ar hyn o bryd mae AutoDesk yn ceisio mynd i mewn i ganol yr animeiddiad gyda AutoDesk Animator Studio.
Am eleni, Intergraph yw'r ail gyflenwr mwyaf o feddalwedd CAD / CAM / CAE yn yr Unol Daleithiau a'r ail fwyaf yn y byd.
AutoDesk oedd yr arweinydd gyda chopïau 500,000 o AutoCAD; 300,000 o CADD Generig a 200,000 o AutoSketch.
O'r flwyddyn hon ac yn ystod 8 yn dilyn, enillodd AutoCAD deilyngdod y rhaglen CAD orau gan gylchgrawn Byte.
Microstation 3.5 ar gyfer UNIX  

microstation v4

1991 Ymgais gyntaf AutoDesk i fynd i mewn i'r amgylchedd Pensaernïaeth gydag ArcCAD. Hefyd y fenter AutoCAD gyntaf ar gyfer llwyfannau SUN Eleni, datblygodd Microsoft OpenGL, a ddaeth yn safon mewn arddangos data 3D.

Ar y cyfryngau Mac, mae Canvas yn cael ei boblogeiddio â chydnawsedd â System 7 Apple.

Microstation V4 (4.0)
Mae microstation yn gweithredu llawer o swyddogaethau sy'n ei wahaniaethu: ffensys, cyfeiriadau, clipio cyfeiriadau, enwau gwastad, cyfieithydd dwg. Roedd yn cynnwys dimensiwn cysylltiadol, celloedd a rennir, arwynebau a rendro. Roedd fersiwn o'r enw Nexus yn cynnwys cyfieithydd dwg a'r gallu i redeg ar Windows 3.1.
Fersiwn gyntaf gyda iaith CDM.
Mae Bentley yn cyhoeddi bod defnyddwyr Microstation wedi cyrraedd 100,00.
IV Apwyntiad Windows

microstation 95autocad_r13_home

Mae'r blynyddoedd 4 canlynol yn nodi ffyniant Windows, mae AutoDesk yn canolbwyntio ar PC ac yn gadael Linux yn 1994.

Mae AutoDesk yn dod i mewn i'r farchnad Gweithgynhyrchu a Phensaernïaeth.

Mae microstation yn cyrraedd 200,000 o ddefnyddwyr ac yn gwahanu oddi wrth Intergraph. Mae AutoCAD yn cyflawni 3 miliwn o ddefnyddwyr.

1992 Rhyddhad AutoCAD 12.0
Y cyfeiriadau allanol,mae'r eiconau'n cynyddu, mae'r rendro'n ymddangos ac estyniad i gysylltu â seiliau SQL. Mae AutoDesk yn rhyddhau 3D Studio 2 ar gyfer DOS. Dyma'r Fersiwn sefydlog ddiweddaraf ar gyfer Mac.
Comdex yn lansio Canvas ar gyfer Windows.
1993 Rhyddhad AutoCAD 13.0
Yn fersiynau DOS a Windows 3.1, modelwr ACIS 3D wedi'i integreiddio. Hwn oedd y Fersiwn ddiweddaraf ar gyfer UNIX.

Mae AutoDesk yn caffael Solutions MicroEngineering sy'n creu AutoSurf.

Eleni sefydlwyd SolidWorks Inc.

Mae cwmnïau 16 yn hyrwyddo'r Fformat Vector Syml (SVF) a ddyluniwyd fel fformat Rhyngrwyd.

Microstation V5 (5.0)
MicroStation integredig o reoli rasters mewn fformat deuaidd, arddulliau llinell arfer, cyfyngiadau a chyfrifo centroide.Se yn cyflwyno rendro llun hedfan realistig. Fe'i rhedeg yn frwdfrydig ar Windows NT.

Hwn oedd y fersiwn olaf lle ymddangosodd Microstation o dan y brand a'r offer a weithgynhyrchir gan Intergraph.

1994 AutoCAD R13c42b
Ar gyfer Windows 95 a DOS, gyda rhyngwyneb tebyg i'r rhaglenni eraill sy'n rhedeg ar Windows.  Mae Autodesk yn penderfynu peidio â rhyddhau fersiynau Mac.
Mae AutoDesk yn cychwyn prosesau i gaffael AutoArchitect a Softdesk sy'n rhedeg ar glon AutoCAD.
Mae AutoCAD yn ennill y miliwn o ddefnyddwyr fel meddalwedd yn unig, ac yna Cadkey gyda 180,000 a Bentley 155,000.
Mae Canvas yn derbyn Gwobr Win100 o Windows Magazine.
Roedd gan Bentley ddefnyddwyr 155,000.
1995 Mae AutoDesk, trwy AutoSurf, yn cynnwys trosi i safon IGES. Mae hefyd yn cynnwys modelu parametrig yn AutoDesk Designer.
Prynu Dulliau Awtomataidd, i fynd i mewn i'r byd GIS.AutoDesk yn cyhoeddi bod tair miliwn o gopïau wedi'u gwerthu ac yn dod yn bumed cwmni meddalwedd mwyaf yn y byd.

Eleni, daw Medusa, ar gyfer DOS a UNIX trwy ComputerVision.
Pro / Engeneer yw'r rhaglen CAD gyntaf galluoedd modelu parametrig ac 3D cydraniad uchel gydnaws â Windows NT ac eleni yn cael ei gydnabod fel rhif 1 mewn dylunio mecanyddol.

Microstation 95 (5.5)
MicroStation yn lansio fersiwn 5.5, gwaith cyntaf mewn darnau 32 yn y cyfnod o windows95, offer AccuDraw (Snaps), ffenestri deialog, pop-OFFER, prif-mewn porwr, yn rhedeg ffeiliau lluosog, SmartLines, golygfeydd annibynnol yn cael eu cyflwyno , cenhedlaeth o animeiddiadau (ffilmiau).
Mae rhaglenni sylfaenol, cefnogaeth ODBC a fersiwn gyntaf Microstation Modeler for Architecture yn seiliedig ar ACIS wedi'u cynnwys.
Bentley yn cyhoeddi defnyddwyr 200,000.
V Llinellau Fertigol

peirianneg cad

Am 3 blynedd mae AutoDesk a Bentley yn ceisio cynnal eu blaenoriaeth mewn llinellau fertigol y tu hwnt i CAD syml o hyd gyda'r fformat 32-did. Nid yw AutoCAD bellach yn cael ei enwi fel y rhaglen CAD orau, mae'n cynnal llinellau sefydlog mewn Pensaernïaeth, Peirianneg a Mecaneg.

Mae Bentley yn mynd i gystadlu mewn Pensaernïaeth a Phlanhigion, 1997 yn gadael Mac a UNIX.

1996

Lansio AutoDesk Bwrdd Gwaith Mecanyddol 1.1.

Mae Canvas a TurboCAD yn bodoli ar gyfer Mac a Windows.

Daw eleni DataCAD, mae FelixCAD yn gydnaws ag AutoCAD.

Mae Pro / E yn lansio fformat VRML ar gyfer Rhyngrwyd.

Mae Bentley yn mynd i mewn i faes Pensaernïaeth a Phlanhigion Diwydiannol. Fe'i nodir yn y llinell Geoengineering ac am y tro cyntaf mae'n lansio'r system tanysgrifio SELECT a fodolai er 1990 fel PDC.
1997 Rhyddhad AutoCAD 14.0
Ar gyfer Windows NT a 95. Mae AutoDesk yn cynnig fformat DWF i'w ddefnyddio ar y Rhyngrwyd.
Hyd yma, cynhyrchwyd fersiynau gwahanol 14, un bob blwyddyn.
Mae'r fersiynau DOS yn diflannu.
Daethpwyd i ben i GenericCAD a awgrymwyd AutoCAD LT iddynt, a oedd yn costio $ 500 y gellid ei brynu mewn unrhyw siop gyfrifiadurol tra bod y fersiwn lawn yn unig gyda gwerthwyr AutoDesk.
Costiodd DataCAD a MiniCAD, fersiwn lawn $ 4,000. Costiodd Pro / I 26,000 gyda'i holl 26 modiwl ac UniGraphics 17,000 am 30 modiwl.
Gyda phrynu SoftDesk AutoDesk yn dechrau rhyddhau fersiynau fertigol ar gyfer Peirianneg.
Eleni mae menter MarComp yn dechrau democrateiddio fformat dwg. Daw'r fenter i ben pan fydd Microsoft yn caffael y rhaglen Visio a oedd yn glôn o AutoCAD.
Canvas yw'r meddalwedd a ddefnyddir fwyaf ar gyfer animeiddio mewn sinema. Eleni mae'n rhan o'r cwmni a lansiodd SolidWorks.
Microstation SE (5.7)
Mae Microstation yn lansio ei fersiwn 5.7 a elwir yn Argraffiad Arbennig, gydag eiconau botymau lliw ac ymddangosiad ffin arddull Office2007, detholydd pŵer, cysylltiadau mewnbynnu, cysylltiadau OLE a rhywfaint o ymarferoldeb gweithio ar y we.
Mae Bentley yn dechrau gweithio gyda Model Server. Rhestrodd Daratech ymhlith y cwmnïau sy'n tyfu gyflymaf yn y diwydiant CAD / CAM / CAE. Fersiwn ddiweddaraf yn gydnaws â Mac a Linux.
1998 Eleni, mae Cynghrair OpenDWG yn cael ei eni o'r siopau llyfrau a adawwyd gan MarComp. AutoDesk yn lansio Desktop Desktop ar sail AutoCAD 14.

Eleni dyma'r fersiwn gyntaf o IntelliCAD, o ymdrech Visio.

VI Mae darnau 64 yn cyrraedd

6a00d8341bfd0c53ef00e54f4fa9658833-640wi

Yn ystod y 9 mlynedd nesaf, parhaodd AutoDesk a Bentley i gynyddu eu defnyddwyr arbenigol a gwella eu swyddogaethau trwy brynu technolegau newydd. Dechreuodd AutoDesk gynnal fformat dwg am fwy na blwyddyn, rhagorodd rhai o'i bartneriaid fel Eagle Point arno yn y farchnad AEC. Mae microstation yn lansio V8 ac yn ceisio denu defnyddwyr dwg trwy ddarllen y fformat heb ei drosi.
1999 AutoCAD 2000 (R15)
Ar gyfer Windows 95, NT, 2000. Mae'r gofod papur yn dod yn fwy greddfol wrth gyflwyno gosodiadau lluosog, ac yn gwella cynhyrchiant gyda'r defnydd o'r botwm cywir, gan edrych i leihau'r bysellfwrdd.
fformat DWG 2000 parhau am y tro cyntaf mwy na blwyddyn ar gyfer AutoCAD a AutoCAD 2000.AutoCAD 2002i 200LT heb 3D neu Autolisp.

Mae Ad-ar Bensaernïol yn cystadlu fel clon o GenericCADD a brynwyd yn flaenorol gan AutoDesk.

Microstation J (7.0)
Mae Java wedi'i integreiddio i'r iaith ddatblygu, fe'i gelwir yn JMDL, sy'n cael ei adael yn Fersiwn 8, cefnogaeth i QuickvisionGL. Mae'r modelu cadarn. Trwyddedau cydamserol gan y Gweinyddwr Model.

Microstation J (7.1)
Gwiriwr sillafu, Cymorth i Windows 2000. Yn lansio ProjectBank a fyddai'n ddiweddarach yn Project Wise.
Y fersiwn hon o'r ffeiliau o'r enw Dgn V7 oedd yr un olaf yn seiliedig ar y IDGS, roedd V8 yn seiliedig ar IEEE-754.
Eleni mae Upside Magazine yn enwi Bentley yn ei safle ym 1998 o 100 cwmni poeth. Mae Bentley yn hysbysebu bod ganddo 300,000 o ddefnyddwyr a 200,000 ar SELECT.
2000 AutoCAD 2000i (R15.1)
AutoDesk integreiddio swyddogaeth ar gyfer y rhyngrwyd. Am y tro cyntaf gallwch brynu AutoCAD ar-lein gyda gostyngiad o hyd at 15% o'r pris yn y siop.
Eleni, daw AutoCAD 2000i LT i gystadlu â IntelliCAD.
Roedd Eagle Point yn arweinydd yn AEC. Mae Alibre yn ymuno â grym mwy cydweithredol. Mae Graphisoft yn caffael DrawBase. Mae TurboCAD yn cyrraedd miliwn o ddefnyddwyr.
2001 AutoCAD 2002 (R15.6)
Llusgo a gollwng, gan arbed grwpiau o haenau. Mae swyddogaethau cymorth ar-lein wedi'u hintegreiddio.
AutoCAD 2002i ($ 135) i gystadlu â IntelliCAD.
Microstation V8 (8.0)
Cyflwynir y fformat V8 newydd 64-did, mae'n darllen ac yn golygu'r dwg / dxf yn frodorol, ffeil hanesyddol, cyhuddo. Cyfyngiadau ar lefelau (haenau), dadwneud a maint ffeil.
Cyntaf rheoli cynllun wrth gyflwyno modelau'r daflen. Cefnogaeth i MrSID.
Mae rhaglennu VBA yn integreiddio ac yn addasu rhyngweithrededd â .NET.
Cymerir gwelliannau eraill o fformat V8 megis safoni unedau gwaith, gwir raddfa.
2002 Eleni, mae AutoDesk yn prynu cwmnïau sy'n datblygu technolegau Revit a Inventor ar gyfer integreiddio BIM.
2003 AutoCAD 2004 (R16)
Mae offer mynegai yn cael eu hintegreiddio (gynt roeddent yn Softdesk), mae'r tabl eiddo yn cael ei wella gyda rhyngwyneb cyfeillgar.
Parhaodd y fformat AutoCAD 2004 DWG yn AutoCAD 2005 a AutoCAD 2006.
Gan ddechrau eleni, mae AutoDesk yn lansio pob fersiwn newydd o AutoCAD ym mis Mawrth.
Microstation V8.1
Mae'n cynnwys llofnod digidol, diogelu ffeiliau a chymdeithas gwrthrych trwy grwpiau a enwyd. Eleni, mae Cynghrair OpenDWG yn newid i'r Gynghrair Dylunio Agored ac yn cytuno â Bentley i gefnogi'r OpenDGN ac ymestyn y tu hwnt i'r dehongliad syml o ffeiliau CAD.
2004 AutoCAD 2005 (R16.1)
Mae'r CADstantard yn ymddangos, mae'r dwg yn pwyso llai. Mae llawer o orchmynion yn symud o'r llinell orchymyn i ffenestri ac yn gwella'r ffordd y caiff cynlluniau eu trin ymhellach.
Microstation V8 2004 Edition (8.5)
Mae'r gefnogaeth ar gyfer y fformatau newydd DWG 2004-2006, CADstandard yn cael ei diweddaru ac yn gweithredu sawl ciplun a chreu ffeiliau PDF mewn 2 a 3D. Cyflwynir XFM fel priodoleddau sy'n seiliedig ar fodel, hwn oedd y fersiwn olaf a gefnogodd Microstation Geographics, a alwyd o XM yn Bentley Map yn seiliedig ar XFM. Yn y fersiwn hon mae rhyngweithrededd ag U3D ac ADT yn cychwyn sy'n caniatáu iddo weithredu gydag AutoDesk yn ddiweddarach Adobe.
Mae Bentley yn prynu Dulliau Haestad ac yn disodli holl systemau dŵr y llinell V8 newydd.
2005 AutoCAD 2006 (R 16.2)
Mae'r blociau a'r tablau deinamig yn ymddangos. Mae'n gwella diflastod dimensiwn a thrin haenau heb ffenestr naid. Mae'r ffordd y caiff tabiau eiddo eu trin yn well ac mae'r DWF yn cefnogi diwygiadau.
Mae AutoDesk yn prynu Maya a Llyfr Braslunio.
2006 AutoCAD 2007 (R17)
Mae'n cymryd wyneb newydd y delweddiad 3D, sy'n awgrymu gwella'r gwead, y rendro, yr arddangosfa animeiddiedig a rhywfaint o'r rhyngwyneb.
Mae'r cynllun 3D yn peidio â bod o wrthrychau cyntefig a chysyniad o Modelau 3D. Parhaodd y fformat 2007 DWG yn AutoCAD 2008 ac AutoCAD 2009.
Microstation V8 XM Edition (8.9)
Fe'i datblygir yn seilwaith. NET. Integreiddio cyfeiriadau allanol PDF, yn cefnogi tryloywder, templedi elfennau, rheoli lliw Pantone a Ral.
Mae'n integreiddio tasg y llywlynydd ochrol.
Rhyddhawyd XM fel datblygiad dros dro, gan obeithio ailadeiladu'r hyn yr oedd V8 eisoes yn ei wneud gyda buddion o amnewid yr is-system graffeg Direct-X. Cefnogaeth i Windows Vista a chefnogaeth i DWG 2007-2008.
2007 AutoCAD 2008 (R 17.1)
Fersiwn gyntaf o AutoCAD sy'n gydnaws â darnau 64.
Integreiddio gwell gyda rhaglenni eraill "dim cad", mwy o ffresni mewn sizing ac argraffu.
Mae Bentley yn ennill RAM a STAAD i ddisodli'r llinell ddylunio strwythurol ar gyfer lansio V8i.
VII Cenedlaethau diweddar

3D_Modeling_01

Mae'r 4 blynedd diwethaf wedi dangos canlyniadau cytundeb rhyngweithredu AutoDesk gyda Bentley yn unol â Phensaernïaeth, Peirianneg ac Animeiddio. Mae'r ddau yn ceisio safoni eu tueddiadau gyda chefnogaeth geo-ofodol a modelu BIM. Bentley yn seiliedig ar XFM, gan fentro mewn Planhigion Diwydiannol yn unig, AutoDesk gyda gwrthrychau deinamig a mentro i weithgynhyrchu ac animeiddio ar gyfer sinema.
2008 AutoCAD 2009
Ailgynllunio'r rhyngwyneb â chyflwyniad y Ribbon.
Am y tro cyntaf, gall AutoCAD fewnforio ffeil dgn, ond nid ei golygu.
Mae'n ychwanegu nodweddion rhyngweithio â data fel y ViewCube a Recorder Gweithredu.
Eleni, enwir AutoDesk yn y rhif 25 ymysg y cwmnïau 50 mwyaf arloesol ledled y byd.
AutoDesk caffael Meddalwedd.
Microstation V8i (8.11)
Offer dylunio 3D, golygfeydd deinamig, cefnogaeth i systemau cydgysylltu byd-eang (Daearyddiaeth yn unig yn flaenorol), cefnogaeth i DWG 2009. Cefnogaeth i RealDWG, rhyngweithrededd â fformatau GIS a gefnogir gan Bentley Map yn unig (shp, mif, canol, tab). Cefnogaeth i ryngweithio â chyfeirnod pdf a shp (cyn iddynt gael eu hystyried yn raster). Y gallu i gyhoeddi gwybodaeth mewn modelau I.

Mae'n integreiddio'r gallu i ryngweithio â GPS.
Mae golygfeydd dynamig a chydlynyddion ategol yn cael eu hintegreiddio fesul golwg.
Yn ystod y flwyddyn hon, mae Bentley a AutoDesk yn arwyddo'r cytundeb i lyfrgelloedd cyfnewid mewn ffurfiau dgn a dwg gyda mwy o ryngweithredu.

2009 AutoCAD 2010
Parhaodd y fformat 2010 DWG yn AutoCAD 2011 ac AutoCAD 2012.
Mae'n cyflwyno'r dylunio paramedriedig, modelu rhwyll 3D, cefnogaeth ar gyfer Windows 7 mewn darnau 32 a 64.
Cefnogaeth i allforio i PDF a'i alw cyfeirio â chydnabyddiaeth haen.
3D print.
Eleni, mae AutoDesk yn caffael y cwmni creadigol o'r hyn rydyn ni nawr yn galw AutoCAD WS i dreiddio i mewn i ffonau symudol.
Microstation V8i Select Series 1 Cefnogaeth i gymylau pwynt. DWG 2010 ac FBX.
Ychwanegir gwelliannau mewn rhyngweithio â fformatau eraill, cefnogaeth i Print 3D.
Mae Bentley yn prynu gINT i greu llinell geotecnia. Eleni mae Bentley wedi'i gynnwys ymhlith y cwmnïau 500 gydag isadeileddau mwy gweithgar ledled y byd.
2010 AutoCAD 2011
Tryloywder gwrthrychau, modelu a dadansoddi wyneb.
Cuddio / ynysu gwrthrychau, gweithredu gyda gwrthrychau tebyg, cefnogaeth i cymylau o bwyntiau.AutoCAD 2011 ar gyfer Mac
Mae AutoCAD yn dychwelyd i Mac ar ôl ei ollwng ar 1994.
Microstation V8i Select Series 2
Mae Bentley yn dechrau cyflwyno'r model I fel cynnig i safoni BIM yn y fformat dgn.
Y pwynt cwmwl.
La Cynghrair Dylunio Agored yn lansio Teigha SDK gyda mwy na 1000 o aelodau mewn 40 gwlad. Ymhlith y rhain mae Adobe, BricSys, Carlson, ESRI, GraphiSoft, IntelliCAD, Intergraph, VectorWorks, Oracle, Safe Software, SolidWorks,
2011 AutoCAD 2012
Cyflwynir mwy o gysylltedd â gwrthrychau mewn araeau a grwpiau. Dylunio dogfennaeth, glanhau dyblyg.
Llinell archebu wedi'i ailgynllunio gyda chwiliad awgrymedig.
Mae Bentley yn bwriadu lansio datblygiadau newydd yng nghanol 2011, lle mae'r modelau I yn parhau fel elfennau o ryngweithio â'i holl gynhyrchion ac yn allanol mewn llinellau Pensaernïaeth a Pheirianneg AutoDesk.

Mae'r graff hwn wedi ei wella yn dilyn swydd Shaan Hurly yn crynhoi bron i 26 carreg filltir yn hanes AutoCAD, lle mae camau sylweddol yn sefyll allan fel: Mynd ymlaen â gwaith ar gyfer cyfrifiaduron personol, prynu defnyddwyr GenericCAD i gyrraedd miliwn, y gallu i ehangu yn fyd-eang, a thrwyn ar gyfer caffael technolegau posib. Mae bob amser yn cymryd yr awenau er nad gyda chynhyrchion cwbl integredig, ond yn arloesol fel Maya, WS a'i chwilota i fyd Mac.

hanes autodesk autocad bentley

Mae'r siart arall yn disgrifio'r 13 carreg filltir y mae Bentley yn eu cydnabod o fewn cylch sy'n cynnwys rhwng y cerrig milltir 14 a 18 a ddisgrifir uchod. Ymhlith y gweithredoedd sy'n sefyll allan fwyaf fel penderfyniadau cadarnhaol, mae'r defnydd o ddim ond 3 fformat yn eu taflwybr cyfan (er ei bod yn ymddangos bod hyn wedi gohirio'r defnydd o 64 darn tan V8), eu gallu i olygu'r fformat dwg / dxf yn ddyfeisgar. i safoni'ch holl linellau mewn fformatau sy'n rhyngweithio y tu allan i Bentley. Mae ar ei hôl hi o ran poblogrwydd er bod ganddo sylfaen cleientiaid rhagorol, mewn cyflymder myfyrdod uchel ar gyfer camau pwysig, yn enwedig gyda'r newid o fformatau sefydlog tymor hir.

hanes microstation awtocad

Yn ôl pob tebyg, her y ddwy flynedd nesaf i’r cwmnïau hyn yw peidio â chystadlu am y farchnad, mae gan y ddau safle clir ac maent yn enghreifftiau teilwng o entrepreneuriaeth yn seiliedig ar gyfleoedd. Gyda'r tueddiadau sy'n nodi globaleiddio marchnadoedd technoleg, eu heriau yw cyflawni arloesedd i ryngweithio â chynhyrchion pobl eraill o dan ddull BIM, mewn amgylchedd sy'n cael ei gymell gan gyrchu teclynnau, dibyniaeth ar y we, adlam technolegau sy'n dod i'r amlwg. fel Apple a'r sŵn a achosir gan farchnadoedd gwahanol ac OpenSource.

3 Yn ymateb i "Geofumadas: 30 mlynedd o AutoCAD a Microstation"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.