Egeomates: blynyddoedd 30 AutoCAD ac MicroStation

Ar ôl bron i flynyddoedd 30 o'r ddwy raglen hon, sy'n ymddangos ymhlith yr ychydig o hanes esblygiadol sydd wedi goroesi ers amser, rwyf wedi cymryd yr amser i ystyried y pwnc i ddangos rhai o'r cerrig milltir pwysicaf yn y broses, yr ydym ni yn ein galluogi i gofio beth sydd wedi digwydd a'r hyn y gallwn ei ragdybio yn y tymor byr.

Yn gyffredinol, y ddwy raglen yn llinell amser tebyg ond gyda strategaethau a datblygu marchnata gwahanol. Dechreuodd y ddau fel rhaglenni cynllunio trwy gymorth, yna yn dabbling yn y llinellau fertigol yn y wladwriaeth, daeth Autodesk yn ddigon poblogaidd i gymryd dros lawer o'r farchnad fel Pensaernïaeth gyfeiriwyd a Pheirianneg, dabbling llawer awr yn y byd aml-gyfrwng a Gweithgynhyrchu . Tra Bentley ei gadael gyda llai, gyda'i ffocws ar gwmnïau mawr mewn peirianneg, pensaernïaeth a sector planhigion diwydiannol. Am y cynnwys rhai agweddau perthnasol ar y farchnad lle mae rhaglenni megis CATIA, Pro / IGENEER a Unigraphics â rhan fawr er bod ychydig yn weladwy i'n hamgylchedd.

Blwyddyn AutoCAD MicroStation
I Y Dechreuadau

pseudostation

Yn ystod blynyddoedd 4, bu i AutoCAD fanteisio'n sylweddol trwy gael ei gyfeirio at ddefnyddwyr cyfrifiadur personol. Ar ochr Bentley, nid oedd dim yn bodoli, heblaw ei ragflaenydd Intergraff â thechnoleg uchel i weithredu yn y Prif Frames neu gyfrifiaduron bach sy'n gysylltiedig â derfynell ar gyfer graffeg.

Yn 1979, creir safon IGES.

1980 Fersiwn AutoCAD 1.0
Ganwyd o raglen MicroCAD, yna INTERACT oedd (1978) Enw'r, a ddatblygwyd gan Mike Riddle yn SPL oedd y cyntaf i redeg yn y brif ffrwd yn rhedeg ar y cyfrifiadur a elwir Marinchimp 9900 (mae eraill yn unig oedd ar brif fframiau neu microgyfrifiaduron). Mae'r Autodesk cyd-sylfaenwyr 16 maent yn ei brynu ac yn hailysgrifennu yn C a PL / 1 iaith a fwriadwyd i hyrwyddo meddalwedd CAD ar gyfer PC sy'n costio tua US $ 1,000.
Hon oedd un o'r rhaglenni CAD cyntaf i'w rhedeg ar gyfrifiadur personol.
Goroesodd CATIA o'r degawd diwethaf, a ddaeth i'r amlwg yn 1977 ac Unigraphics o 1971 sydd hyd yn hyn yn parhau fel arweinwyr mewn dylunio mecanyddol arbenigol.
Golygydd IGDS Intergraph
Er bod Intergraph yn gwmni a ddatblygodd dechnoleg uchel o 1969Hyd yn oed ei system yn fformatau golygydd rhad ar gyfer System Design Graffeg Interactive (IGDS) minicomputers Super 1980 VAX.Antes o system CAD costio US $ 125,000, 512 Kb gyda'r cof a llai na 300 MB ddisg.

Gyda dyfodiad cyfrifiaduron, costiodd IBM gyda 64k o RAM US $ 5,000.

1981 Fersiwn AutoCAD 1.2
Ychwanegwyd ychwanegol ychwanegol ar gyfer dimensiwn, gyda thaliad ychwanegol.
1982 Fersiwn AutoCAD 1.3
Mae'r AutoCAD flwyddyn yn cael ei gyflwyno yn y COMDEX wrth i'r rhaglen CAD cyntaf sydd yn rhedeg ar gyfrifiadur personol, felly fe'i galwyd yn AutoCAD 80 86 a AutoCAD, gan gyfeirio at PC galwadau 8086, er ei fod ar gael i'w werthu tan 1983.El ddewislen yn cefnogi mwy na 40 eitemau, mae'r cyrchwr yn ymddangos am y tro cyntaf, mae paramedrau sylfaenol yn cael eu creu i'w hargraffu ar plotwyr. Mae'r niferoedd wedi'u safoni i liwiau.

Eleni, cafodd CADPlan ei eni a'i alw'n ddiweddarach yn CADVANCE. Mae CATIA I hefyd yn cael ei lansio eleni.

II Amseroedd DOShanes autocad Mae AutoCAD yn y blynyddoedd 4 canlynol yn creu strategaethau rhyngwladoli, yn cyrraedd defnyddwyr 50,000 ac fe'i gelwir yn rhaglen CAD gorau.

Yn y cyfamser, nid oedd Microstation yn bodoli fel y cyfryw, ond Pseudostation a ddaeth yn golygydd fformat IGDS o gyfrifiadur personol heb fod angen defnyddio'r rhaglenni Intergraph.

1983 Fersiwn AutoCAD 1.4
Hyd at eleni, mae'r fersiynau o AutoCAD 1.2, 1.3 a'r 1.4
Fersiwn gyntaf o AutoCAD mewn iaith Almaeneg. Costiodd $ 1,400, y gystadleuaeth oedd VersaCAD a oedd yn bodoli o 1980.
Mwy o nodweddion i orchmynion fel chwyddo, arc, cyfres. Mae'r gwladwriaethau'n codi snap grid orth. Mae blociau a gorchmynion newydd yn ymddangos fel echel, unedau, gorchudd, torri, ffiled.
Eleni mae'n ymddangos y Safon ar gyfer Cyfnewid Model Data Data STEP.
1984 Fersiwn AutoCAD 2.0
Eleni gwelir y Ganolfan Hyfforddi AutoDesk gyntaf.
Gorchmynion Newydd: drych, osnap, golygfeydd a enwira galluoedd isometrig.Am y flwyddyn hon, roedd CATIA yn arweinydd mewn peirianneg awyrennau.
PseudoStation
Datblygir efelychydd o'r hyn a allai fod yn system i ddarllen fformatau IGDS yn unig ar Gyfrifiaduron Personol heb ddefnyddio'r meddalwedd Intergraph. Eleni, mae Keith Bentley yn sefydlu Bentley Systems.
1985 Fersiwn AutoCAD 2.1
Mae AutoDesk yn hyrwyddo'r CADCamp cyntaf, mae gwerthiannau eleni yn cyrraedd US $ 27 miliwn. Ymddangoswch y galluoedd 3D cyntaf.
Gorchmynion newydd: chamfer.

Eleni, fe ddaw MiniCAD, rhaglen o ymlediad mawr yn y cyfrwng Mac.

1986 Fersiwn AutoCAD 2.5
Mae'r fersiwn hon yn ei gwneud hi'n boblogaidd iawn, ac mae gorchmynion golygu mwy yn ymddangos: Rhannwch, Ffrwydro, Ymestyn, Mesur, Gwrthbwyso, Cylchdroi, Graddio, Stretch, Trim.
Mae AutoLisp yn cyrraedd gyda mwy o eiddo. Mae AutoDesk yn cyflawni trwyddedau 50,000 a werthir ledled y byd. O eleni ymlaen, ac ar gyfer 10 mlynedd mae AutoCAD yn ennill fel y rhaglen CAD gorau yn PC World Magazine.
Eleni, yn y byd, mae Mac yn dod o hyd i Deneba y byddai MacLightning yn dod yn Canvas.
Microstation 1.0
Dyma'r fersiwn gyntaf o Microstation a allai weithredu ar Gyfrifiaduron Personol, a bellach mae'n golygu fformat IGDS. Roeddent yn adegau o IBM 80286 PC.
III Ymwneud â'r darnau 32

hanes microstation awtocad

Yn yr amser hwn, mae AutoDesk yn cyrraedd y miliwn o ddefnyddwyr sy'n prynu defnyddwyr GenericCADD. Mae hefyd yn prynu SoftDesk a gyda'r Drafix hwn mae'n cael ei lansio fel AutoSketch. Mae microstation yn aeddfedu ac yn gorfod cael defnyddwyr 100,000.

Roedd AutoCAD a Microstation yn bodoli mewn fersiynau aml-lwyfan.

1987 Fersiwn AutoCAD 2.6
Gwell argraffu a 3D, dyma'r fersiwn ddiweddaraf a oedd yn gweithio heb gyd-brosesydd Math. Mae AutoDesk yn gwneud y cynghreiriau cyntaf â cheisiadau fertigol (SoftDesk).Rhyddhad AutoCAD 9.0
Gelwir llawer ohonynt yn AutoCAD 3, mae'r wynebau 3D yn ymddangos. Botymau, blychau dialog, bar dewislen.

Cystadleuaeth: MiniCAD ac Architron (Mac)
CADVANCE yw'r rhaglen CAD cyntaf ar gyfer Windows.

Microstation 2.0
Dyma'r fersiwn gyntaf sy'n gallu darllen a golygu'r fformat dgn sy'n cynnwys fersiwn IGDS gydag estyniadau Bentley Stystems.
1988 Rhyddhad AutoCAD 10.0
Roedd gan AutoCAD ddefnyddwyr 290,000 a phrynodd GenericCADD a oedd â defnyddwyr 850,000. Gyda hyn, roedd yn gallu lansio'i ymgyrch "Mae gennym fwy na 1 miliwn o ddefnyddwyr"
Microstation 3.0
1989 Eleni, mae fersiwn newydd o'r safon STEP yn dod o ddwylo Unigraphics, a oedd yn gwisgo i fyny i gefnogi llwyfannau ffynhonnell agored.Hefyd eleni, enwyd AceCAD, y feddalwedd CAD cyntaf ar gyfer dyluniad strwythurol. Hefyd, mae T-Flex, a elwir yn ACIS, yn rhaglen gyntaf i gysyniadol y dyluniad paramedrig a'r fersiwn gyntaf o Pro / ENGINEER yn cyrraedd.

Eleni ewch GraphiSoft, a fyddai'n cefnogi ArchiCAD yn ddiweddarach.

Dechreuodd MicroCADAM, a fyddai'n dod yn rhaglen CAD mwyaf cyffredin yn Japan.

AutoDesk yn prynu AutoSketch o SoftDesk.

Microstation Mac 3.5
Fersiwn gyntaf o Microstation ar gyfer Mac.
1990 Rhyddhad AutoCAD 11.0
AutoCAD ar gyfer PC a AutoCAD ar gyfer Mac, Mae lle papur a'r cysyniad o gynlluniau'n ymddangos. Gwella'r 3D gydag ACIS, ond gyda thaliad ychwanegol. Cyflwynir yr eiconau, wrth edrych botymau, bob amser yn DOS.
Gallai AutoCAD redeg ar weinyddwr.
Ar hyn o bryd mae AutoDesk yn ceisio mynd i mewn i ganol yr animeiddiad gyda AutoDesk Animator Studio.
Am eleni, Intergraph yw'r ail gyflenwr mwyaf o feddalwedd CAD / CAM / CAE yn yr Unol Daleithiau a'r ail fwyaf yn y byd.
AutoDesk oedd yr arweinydd gyda chopïau 500,000 o AutoCAD; 300,000 o CADD Generig a 200,000 o AutoSketch.
O'r flwyddyn hon ac yn ystod 8 yn dilyn, enillodd AutoCAD deilyngdod y rhaglen CAD orau gan gylchgrawn Byte.
Microstation 3.5 ar gyfer UNIX

microstation v4

1991 Ymgais gyntaf AutoDesk i fynd i mewn i'r amgylchedd pensaernïaeth gydag ArcCAD. Hefyd, y fenter gyntaf o platformau AutoCAD ar gyfer SUN. Eleni datblygodd Microsoft OpenGL, a ddaeth yn safon yn y defnydd o ddata 3D.

Yn y cyfryngau Mac, caiff Canvas ei boblogi â chymorth Apple 7 System.

Microstation V4 (4.0)
MicroStation gweithredu nifer o nodweddion sy'n particularize: ffensys, cyfeiriadau, cyfeiriadau clipio, enwau lefel, DWG translator.Incluía dimensioning cysylltiadol, celloedd a rennir, arwynebau a rendro. Roedd fersiwn o'r enw Nexus yn cynnwys cyfieithydd dwg a'r gallu i redeg ar Windows 3.1.
Fersiwn gyntaf gyda iaith CDM.
Mae Bentley yn cyhoeddi bod defnyddwyr Microstation wedi cyrraedd 100,00.
IV Apwyntiad Windows

microstation 95autocad_r13_home

Mae'r blynyddoedd 4 canlynol yn nodi ffyniant Windows, mae AutoDesk yn canolbwyntio ar PC ac yn gadael Linux yn 1994.

Mae AutoDesk yn dod i mewn i'r farchnad Gweithgynhyrchu a Phensaernïaeth.

Mae microstation yn cyflawni defnyddwyr 200,000 ac yn gwahanu ei hun o Intergraph. Mae AutoCAD yn cyflawni'r miliynau o ddefnyddwyr 3.

1992 Rhyddhad AutoCAD 12.0
Y cyfeiriadau allanol,mae'r eiconau'n cynyddu, mae'r rendro yn ymddangos ac estyniad i gysylltu â chanolfannau SQL. Mae AutoDesk yn lansio 3D Studio 2 ar gyfer DOS. Dyma'r Fersiwn sefydlog ddiweddaraf ar gyfer Mac.
Comdex yn lansio Canvas ar gyfer Windows.
1993 Rhyddhad AutoCAD 13.0
Yn fersiynau DOS a Windows 3.1, modelwr ACIS 3D wedi'i integreiddio. Hwn oedd y Fersiwn ddiweddaraf ar gyfer UNIX.

Mae AutoDesk yn caffael Solutions MicroEngineering sy'n creu AutoSurf.

Eleni sefydlwyd SolidWorks Inc.

Mae cwmnïau 16 yn hyrwyddo'r Fformat Vector Syml (SVF) a ddyluniwyd fel fformat Rhyngrwyd.

Microstation V5 (5.0)
MicroStation integredig o reoli rasters mewn fformat deuaidd, arddulliau llinell arfer, cyfyngiadau a chyfrifo centroide.Se yn cyflwyno rendro llun hedfan realistig. Fe'i rhedeg yn frwdfrydig ar Windows NT.

Hwn oedd y fersiwn olaf lle ymddangosodd Microstation o dan y brand a'r offer a weithgynhyrchir gan Intergraph.

1994 AutoCAD R13c42b
Ar gyfer Windows 95 a DOS, gyda rhyngwyneb tebyg i'r rhaglenni eraill sy'n rhedeg ar Windows. Mae Autodesk yn penderfynu peidio â rhyddhau fersiynau Mac.
Mae AutoDesk yn cychwyn prosesau i gaffael AutoArchitect a Softdesk sy'n rhedeg ar glon AutoCAD.
Mae AutoCAD yn ennill y miliwn o ddefnyddwyr fel meddalwedd yn unig, ac yna Cadkey gyda 180,000 a Bentley 155,000.
Mae Canvas yn derbyn Gwobr Win100 o Windows Magazine.
Roedd gan Bentley ddefnyddwyr 155,000.
1995 Mae AutoDesk, trwy AutoSurf yn cynnwys trosi ar gyfer safon IGES. Mae hefyd yn cynnwys modelu paramedrig yn AutoDesk Designer.
Prynu Dulliau Awtomataidd, i fynd i mewn i'r byd GIS.AutoDesk yn cyhoeddi bod tair miliwn o gopïau wedi'u gwerthu ac yn dod yn bumed cwmni meddalwedd mwyaf yn y byd.

Eleni, daw Medusa, ar gyfer DOS a UNIX trwy ComputerVision.
Pro / Engeneer yw'r rhaglen CAD gyntaf galluoedd modelu parametrig ac 3D cydraniad uchel gydnaws â Windows NT ac eleni yn cael ei gydnabod fel rhif 1 mewn dylunio mecanyddol.

Microstation 95 (5.5)
MicroStation yn lansio fersiwn 5.5, gwaith cyntaf mewn darnau 32 yn y cyfnod o windows95, offer AccuDraw (Snaps), ffenestri deialog, pop-OFFER, prif-mewn porwr, yn rhedeg ffeiliau lluosog, SmartLines, golygfeydd annibynnol yn cael eu cyflwyno , cenhedlaeth o animeiddiadau (ffilmiau).
Cynhwysir rhaglenni sylfaenol, cefnogaeth ar gyfer ODBC a'r fersiwn gyntaf o Microstation Modeler for Architecture yn seiliedig ar ACIS.
Bentley yn cyhoeddi defnyddwyr 200,000.
V Llinellau Fertigol

peirianneg cad

Yn ystod blynyddoedd 3 mae AutoDesk a Bentley yn ceisio cynnal eu blaenoriaeth mewn llinellau fertigol y tu hwnt i'r CAD syml o hyd gyda fformat darnau 32. Mae AutoCAD yn peidio â chael ei enwi yn y rhaglen CAD gorau, yn cynnal llinellau sefydlog mewn Pensaernïaeth, Peirianneg a Mecaneg.

Mae Bentley yn mynd i gystadlu mewn Pensaernïaeth a Phlanhigion, 1997 yn gadael Mac a UNIX.

1996

Lansio AutoDesk Bwrdd Gwaith Mecanyddol 1.1.

Mae Canvas a TurboCAD yn bodoli ar gyfer Mac a Windows.

Daw eleni DataCAD, mae FelixCAD yn gydnaws ag AutoCAD.

Mae Pro / E yn lansio fformat VRML ar gyfer Rhyngrwyd.

Mae Bentley yn dod trwy gyfrwng Planhigion Pensaernïaeth a Diwydiannol. Fe'i dynodir yn y llinell Geoengineering ac mae'n lansio am y tro cyntaf y system tanysgrifio SELECT a oedd yn bodoli o 1990 fel CSP.
1997 Rhyddhad AutoCAD 14.0
Ar gyfer Windows NT a 95. Mae AutoDesk yn cynnig fformat DWF ar gyfer defnyddio'r Rhyngrwyd.
Hyd yma, cynhyrchwyd fersiynau gwahanol 14, un bob blwyddyn.
Mae'r fersiynau DOS yn diflannu.
Daethpwyd i ben i GenericCAD a awgrymwyd AutoCAD LT iddynt, a oedd yn costio $ 500 y gellid ei brynu mewn unrhyw siop gyfrifiadurol tra bod y fersiwn lawn yn unig gyda gwerthwyr AutoDesk.
DataCAD a MiniCAD, mae fersiwn lawn yn costio $ 4,000. Pro / Rwy'n costio 26,000 gyda'i holl fodiwlau 26 a UniGraphics 17,000 ar gyfer modiwlau 30.
Gyda phrynu SoftDesk AutoDesk yn dechrau rhyddhau fersiynau fertigol ar gyfer Peirianneg.
Eleni, mae'r fenter MarComp i ddadleiddio'r fformat dwg yn dechrau. Daw'r fenter i ben pan fydd Microsoft yn caffael y rhaglen Visio a oedd yn clon o AutoCAD.
Canvas yw'r feddalwedd a ddefnyddir fwyaf ar gyfer animeiddio yn y sinema. Eleni, mae'n dod i ben yn rhan o'r cwmni a lansiodd SolidWorks.
Microstation SE (5.7)
Mae Microstation yn lansio ei fersiwn 5.7 a elwir yn Argraffiad Arbennig, gydag eiconau botymau lliw ac ymddangosiad ffin arddull Office2007, detholydd pŵer, cysylltiadau mewnbynnu, cysylltiadau OLE a rhywfaint o ymarferoldeb gweithio ar y we.
Bentley yn dechrau gweithio gyda Model Server. Mae rhestrau Daratech ymhlith y cwmnïau sy'n tyfu gyflymaf yn y diwydiant CAD / CAM / CAE Fersiwn ddiweddaraf yn gydnaws â Mac a Linux.
1998 Eleni, mae Cynghrair OpenDWG yn cael ei eni o'r siopau llyfrau a adawwyd gan MarComp. AutoDesk yn lansio Desktop Desktop ar sail AutoCAD 14.

Eleni dyma'r fersiwn gyntaf o IntelliCAD, o ymdrech Visio.

VI Mae darnau 64 yn cyrraedd

6a00d8341bfd0c53ef00e54f4fa9658833-640wi

Yn ystod y blynyddoedd 9 canlynol, mae AutoDesk a Bentley yn parhau i gynyddu eu defnyddwyr arbenigol a gwella eu gweithredoedd trwy brynu technolegau newydd. Mae AutoDesk yn dechrau cynnal fformat dwg am fwy na blwyddyn, mae rhai o'i bartneriaid fel Eagle Point yn fwy na hynny yn y farchnad AEC. Mae Microstation yn lansio V8 ac yn ceisio denu defnyddwyr dwg trwy ddarllen y fformat heb ei drawsnewid.
1999 AutoCAD 2000 (R15)
Ar gyfer Windows 95, NT, 2000. Mae'r gofod bapur yn dod yn fwy sythweledol wrth gyflwyno'r gosodiadau lluosog, ac yn gwella cynhyrchiant gyda'r defnydd o'r botwm cywir, gan edrych i leihau'r bysellfwrdd.
fformat DWG 2000 parhau am y tro cyntaf mwy na blwyddyn ar gyfer AutoCAD a AutoCAD 2000.AutoCAD 2002i 200LT heb 3D neu Autolisp.

Mae Ad-ar Bensaernïol yn cystadlu fel clon o GenericCADD a brynwyd yn flaenorol gan AutoDesk.

Microstation J (7.0)
Mae Java wedi'i integreiddio i'r iaith ddatblygu, gelwir hyn yn JMDL, sydd wedi'i adael yn y fersiwn 8, yn cefnogi QuickvisionGL. Y modelu cadarn. Trwyddedau cydamserol o'r Model Gweinyddwr.

Microstation J (7.1)
Gwiriwr sillafu, Cymorth i Windows 2000. Yn lansio ProjectBank a fyddai'n ddiweddarach yn Project Wise.
Y fersiwn hon o'r ffeiliau o'r enw Dgn V7 oedd yr un olaf yn seiliedig ar y IDGS, roedd V8 yn seiliedig ar IEEE-754.
Eleni, mae enw'r Upside Magazine yn enwog Bentley yn ei gwmni poeth 1998 100. Mae Bentley yn cyhoeddi bod ganddo ddefnyddwyr 300,000 a 200,000 yn SELECT.
2000 AutoCAD 2000i (R15.1)
AutoDesk integreiddio swyddogaeth ar gyfer y rhyngrwyd. Am y tro cyntaf gallwch brynu AutoCAD ar-lein gyda gostyngiad o hyd at 15% o'r pris yn y siop.
Eleni, daw AutoCAD 2000i LT i gystadlu â IntelliCAD.
Roedd Eagle Point yn arweinydd yn AEC. Mae Alibre yn dod i mewn gyda mwy o gryfder cydweithredol. Mae Graphisoft yn ennill DrawBase. Mae TurboCAD yn cyrraedd un miliwn o ddefnyddwyr.
2001 AutoCAD 2002 (R15.6)
Llusgo a gollwng, wedi'i arbed o grwpiau o haenau. Mae swyddogaethau cymorth ar-lein wedi'u hintegreiddio.
AutoCAD 2002i ($ 135) i gystadlu â IntelliCAD.
Microstation V8 (8.0)
Cyflwynir y fformat V8 newydd yn seiliedig ar ddarnau 64, darllenwch a golygu y ffeil hanesyddol dwg / dxf, acusnap. Tynnir cyfyngiadau ar lefelau (haenau), dadwneud a maint ffeil.
Cyntaf rheoli cynllun wrth gyflwyno modelau'r daflen. Cefnogaeth i MrSID.
Mae rhaglennu VBA yn integreiddio ac yn addasu rhyngweithrededd â .NET.
Mae gwelliannau eraill yn cael eu cymryd allan o'r fformat V8, fel safoni yr unedau gwaith, gwir raddfa.
2002 Eleni, mae AutoDesk yn prynu cwmnïau sy'n datblygu technolegau Revit a Inventor ar gyfer integreiddio BIM.
2003 AutoCAD 2004 (R16)
Mae offer mynegai yn cael eu hintegreiddio (gynt roeddent yn Softdesk), mae'r tabl eiddo yn cael ei wella gyda rhyngwyneb cyfeillgar.
Parhaodd y fformat AutoCAD 2004 DWG yn AutoCAD 2005 a AutoCAD 2006.
Gan ddechrau eleni, mae AutoDesk yn lansio pob fersiwn newydd o AutoCAD ym mis Mawrth.
Microstation V8.1
Mae'n cynnwys llofnod digidol, diogelu ffeiliau a chymdeithas gwrthrych trwy grwpiau a enwyd. Eleni, mae Cynghrair OpenDWG yn newid i'r Gynghrair Dylunio Agored ac yn cytuno â Bentley i gefnogi'r OpenDGN ac ymestyn y tu hwnt i'r dehongliad syml o ffeiliau CAD.
2004 AutoCAD 2005 (R16.1)
Mae CADstantard yn ymddangos, mae'r dwg yn dod yn llai pwyso. Mae llawer o orchmynion yn pasio o'r llinell orchymyn i ffenestri ac yn gwella'r broses o drin cynlluniau.
Microstation V8 2004 Edition (8.5)
cymorth ar gyfer fformatau newydd DWG 2004 2006-, CADstandard cael ei diweddaru ac yn gweithredu lluosog-Snaps a chreu ffeiliau PDF a 2D 3. XFM cael ei gyflwyno fel priodoleddau sy'n seiliedig ar y model, hwn oedd y fersiwn olaf y dioddef MicroStation gan Bentley Map XM elwir yn fersiwn ar XFM.En yn dechrau gallu i ryngweithredu gyda ADT U3D a ganiateir ar ôl hynny i weithredu Autodesk Adobe
Mae Bentley yn prynu Dulliau Haestad ac yn disodli holl systemau dŵr y llinell V8 newydd.
2005 AutoCAD 2006 (R 16.2)
Mae blociau a thablau dynamig yn ymddangos. Gwella'r dimensiwn tostus a rheoli haen heb ffenestr pop-up. Mae rheoli tabiau eiddo yn well ac mae'r DWF yn cefnogi diwygiadau.
Mae AutoDesk yn prynu Maya a Llyfr Braslunio.
2006 AutoCAD 2007 (R17)
Mae'n cymryd wyneb newydd y delweddiad 3D, sy'n awgrymu gwella'r gwead, y rendro, yr arddangosfa animeiddiedig a rhywfaint o'r rhyngwyneb.
Mae'r cynllun 3D yn peidio â bod o wrthrychau cyntefig a chysyniad o Modelau 3D. Parhaodd y fformat 2007 DWG yn AutoCAD 2008 ac AutoCAD 2009.
Microstation V8 XM Edition (8.9)
Fe'i datblygir yn isadeiledd .NET. Integra cyfeiriadau allanol PDF, yn cefnogi tryloywder, templedi elfennau, rheoli lliw Pantone a Ral.
Mae'n integreiddio tasg y llywlynydd ochrol.
Rhyddhawyd XM fel datblygiad dros dro, gan obeithio dim ond ailadeiladu'r hyn a wnaeth V8 yn barod gyda manteision ailosod y is-system graffeg yn seiliedig ar Direct-X. Cymorth i Windows Vista a chefnogaeth ar gyfer DWG 2007-2008.
2007 AutoCAD 2008 (R 17.1)
Fersiwn gyntaf o AutoCAD sy'n gydnaws â darnau 64.
Integreiddio gwell gyda rhaglenni eraill "dim cad", mwy o ffresni mewn sizing ac argraffu.
Mae Bentley yn ennill RAM a STAAD i ddisodli'r llinell ddylunio strwythurol ar gyfer lansio V8i.
VII Cenedlaethau diweddar

3D_Modeling_01

Mae'r blynyddoedd diwethaf 4 wedi dangos canlyniadau cytundeb rhyngweithredu AutoDesk gyda Bentley yn nhermau Pensaernïaeth, Peirianneg ac Animeiddiad. Mae'r ddau yn ceisio safoni eu tendrau gyda chymorth geo-ofodol a modelu BIM. Bentley yn seiliedig ar XFM, gan dabblio yn unig mewn Planhigion Diwydiannol, AutoDesk gyda gwrthrychau dynamig a mentro i mewn i weithgynhyrchu ac animeiddio ar gyfer sinema.
2008 AutoCAD 2009
Ailgynllunio'r rhyngwyneb â chyflwyniad y Ribbon.
Am y tro cyntaf, gall AutoCAD fewnforio ffeil dgn, ond nid ei golygu.
Mae'n ychwanegu nodweddion rhyngweithio â data fel y ViewCube a Recorder Gweithredu.
Eleni, enwir AutoDesk yn y rhif 25 ymysg y cwmnïau 50 mwyaf arloesol ledled y byd.
AutoDesk caffael Meddalwedd.
Microstation V8i (8.11)
Map Bentley offer dylunio 3D, golygfeydd deinamig, cefnogi byd-eang cydlynu systemau (yn union cyn Geographics), cymorth ar gyfer DWG 2009 .Soporte RealDWG, gallu i ryngweithredu gyda fformatau GIS yn unig a gefnogir (SHP, MIF, canol, tab). Cefnogaeth i ryngweithio gyda pdf a shp cyfeirnod (a welwyd yn flaenorol fel raster). Y gallu i gyhoeddi gwybodaeth mewn modelau I.

Mae'n integreiddio'r gallu i ryngweithio â GPS.
Mae golygfeydd dynamig a chydlynyddion ategol yn cael eu hintegreiddio fesul golwg.
Yn ystod y flwyddyn hon, mae Bentley a AutoDesk yn arwyddo'r cytundeb i lyfrgelloedd cyfnewid mewn ffurfiau dgn a dwg gyda mwy o ryngweithredu.

2009 AutoCAD 2010
Parhaodd y fformat 2010 DWG yn AutoCAD 2011 ac AutoCAD 2012.
Mae'n cyflwyno'r dylunio paramedriedig, modelu rhwyll 3D, cefnogaeth ar gyfer Windows 7 mewn darnau 32 a 64.
Cefnogaeth i allforio i PDF a'i alw cyfeirio â chydnabyddiaeth haen.
3D print.
Eleni, mae AutoDesk yn caffael y cwmni creadigol o'r hyn rydyn ni nawr yn galw AutoCAD WS i dreiddio i mewn i ffonau symudol.
Microstation V8i Select Series 1 Cefnogaeth ar gyfer cymylau pwyntiau. DWG 2010 a FBX.
Ychwanegir gwelliannau mewn rhyngweithio â fformatau eraill, cefnogaeth i Print 3D.
Mae Bentley yn prynu gINT i greu llinell geotecnia. Eleni mae Bentley wedi'i gynnwys ymhlith y cwmnïau 500 gydag isadeileddau mwy gweithgar ledled y byd.
2010 AutoCAD 2011
Tryloywder gwrthrychau, modelu a dadansoddi wyneb.
Cuddio / ynysu gwrthrychau, gweithredu gyda gwrthrychau tebyg, cefnogaeth i cymylau o bwyntiau.AutoCAD 2011 ar gyfer Mac
Mae AutoCAD yn dychwelyd i Mac ar ôl ei ollwng ar 1994.
Microstation V8i Select Series 2
Mae Bentley yn dechrau cyflwyno'r model I fel cynnig i safoni BIM yn y fformat dgn.
Y pwynt cwmwl.
La Cynghrair Dylunio Agored Yn lansio Teigha SDK gyda mwy nag aelodau 1000 mewn gwledydd 40. Mae'r rhain yn cynnwys Adobe, BricSys, Carlson, ESRI, GraphiSoft, IntelliCAD, Intergraph, VectorWorks, Oracle, Safe Software, SolidWorks,
2011 AutoCAD 2012
Cyflwynir mwy o gydberthynas i'r gwrthrychau yn yr arrays a'r grwpiau. Dogfennaeth dylunio, glanhau dyblygiadau.
Llinell archebu wedi'i ailgynllunio gyda chwiliad awgrymedig.
Mae Bentley yn bwriadu lansio datblygiadau newydd yng nghanol 2011, lle mae'r modelau I yn parhau fel elfennau o ryngweithio â'i holl gynhyrchion ac yn allanol mewn llinellau Pensaernïaeth a Pheirianneg AutoDesk.

Mae'r graff hwn wedi ei wella yn dilyn swydd Shaan Hurly bron 26 yn crynhoi'r cerrig milltir yn hanes AutoCAD, yn sefyll camau mor arwyddocaol ag: Rhagweld gwaith ar gyfer cyfrifiaduron personol, prynu defnyddwyr GenericCAD i gyrraedd un miliwn, y gallu i ledaenu yn fyd-eang ac arogli i gaffael technolegau posibl. yn cymryd yr awenau Bob amser er gynhyrchion nad hintegreiddio'n llawn, ond mae arloeswyr fel Maya, WS ac ei ymgais i mewn i'r byd Mac.

hanes autodesk autocad bentley

Mae'r graff arall yn disgrifio'r cerrig milltir 13 Bentley cydnabyddedig o fewn cylch yn cynnwys rhwng tirnodau 14 18 a ddisgrifir uchod. Ymhlith y camau gweithredu sy'n sefyll allan penderfyniadau cadarnhaol, yw'r defnydd o fformatau yn unig 3 trwy gydol ei yrfa (er bod hyn yn ymddangos i fod wedi llusgo gan ddefnyddio 64 darnau i V8), ei allu i olygu DWG fformat a ffraethineb cynhenid ​​/ DXF i safoni ei holl linellau mewn fformatau sy'n rhyngweithio allan o Bentley. Mae'n llusgo y tu ôl o ran poblogrwydd, er envididables portffolio o gwsmeriaid mewn cyfradd uchel o gamau myfyrdod drosgynnol, yn enwedig gyda'r newid mewn fformatau sefydlog yn y tymor hir.

hanes microstation awtocad

Yn ôl pob tebyg, nid yw her dwy flynedd nesaf y cwmnïau hyn yn cystadlu am y farchnad, mae'r ddau yn glir am eu sefyllfa ac yn enghreifftiau teilwng o entrepreneuriaeth yn seiliedig ar gyfleoedd. Gyda'r tueddiadau sy'n nodi globaleiddio marchnadoedd technoleg, heriau o ran cyflawni arloesedd i ryngweithio gyda chynhyrchion tramor o dan y dull BIM mewn ddirdynnu gan cyrch amgylchedd teclynnau, dibyniaeth ar y we, y hail-rwymo mewn technolegau sy'n dod i'r amlwg fel Apple a'r sŵn a achosir gan farchnadoedd gwahanol ac OpenSource.

Ymatebion 3 i "Geofumadas: 30 o years AutoCAD a Microstation"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.