Archifau ar gyfer

topografia

Topograffeg mapiau topograffig

Newyddion technolegol mewn Geo-beirianneg - Mehefin 2019

  Bydd Kadaster a KU Leuven yn cydweithredu yn natblygiad INDE yn Saint Lucia Hyd yn oed ar ôl llawer o ymdrechion, yn y sector cyhoeddus, y defnydd ehangach / doeth o wybodaeth geo-ofodol mewn llywodraethu dyddiol, polisïau cyhoeddus a phrosesau gwneud penderfyniadau. wedi aros yn gyfyngedig. Mewn ymdrech i helpu'r ...

Profi cywirdeb data drychiad Google - Syndod!

Mae Google Earth yn darparu mynediad i'ch data drychiad gydag allwedd API Drychiad Google am ddim. Mae Dylunio Safle Sifil, yn manteisio ar y potensial hwn gyda'i ymarferoldeb Lloeren i Arwyneb newydd. Mae'r swyddogaeth hon yn caniatáu ichi ddewis ardal a'r pellter rhwng y pwyntiau grid, mae'n dychwelyd arwyneb gyda llinellau cyfuchlin wedi'u hintegreiddio â'r ...

Llinellau cyfuchlin o Google Earth - mewn 3 cham

Mae'r erthygl hon yn esbonio sut i gynhyrchu llinellau cyfuchlin o fodel digidol Google Earth. Ar gyfer hyn byddwn yn defnyddio ategyn ar gyfer AutoCAD. Cam 1. Arddangos yr ardal lle rydyn ni am gael model digidol Google Earth. Cam 2. Mewngludo'r model digidol. Gan ddefnyddio AutoCAD, ar ôl gosod Ychwanegiad Plex.Earth. Yn y dechrau,…

Cadastre cywir sy'n ddibynnol ar bwrpas - tuedd, synergedd, techneg neu nonsens?

Yn ôl yn 2009 ymhelaethais ar systemateiddio esblygiad Cadastre bwrdeistref, a oedd yn ei resymeg naturiol yn awgrymu cynnydd rhwng y rhesymau pam ei fod yn wreiddiol yn mabwysiadu'r cadastre at ddibenion treth, a sut mae angen i hynny integreiddio data, actorion a graddol mae technolegau'n cael eu cyflawni trwy integreiddio cyd-destunol. Ar gyfer 2014 ...

Camau i gynhyrchu map sy'n defnyddio bwrdwn

Gall cynhyrchu map sy'n defnyddio'r dechneg hon ddod yn broblem fawr, mae un o'r problemau hynny mor hanfodol â chanlyniadau colli misoedd gwerthfawr o waith defnyddiol pan nad oes gennych brofiad blaenorol yn y dasg hon. Mae sylfaenwyr System Mapio Aerotas yn siarad â ni mewn erthygl POB ...

Cylchlythyr 1: Cyngres TOPCART 2016

  Mae Coleg Swyddogol Geomateg a Pheirianneg Dopograffig Illustrious yn cyhoeddi Cyngres Ryngwladol XI o Geomateg a Gwyddorau Daear, sydd i'w chynnal yn y Palacio del Congreso de Toledo (El Greco), rhwng Hydref 26 a 30, 2016. Mae'r digwyddiad pwysig hwn wedi amcan i roi cyhoeddusrwydd i ddatblygiadau gwyddonol a thechnegol ...

Mae bod yn syrfëwr, mae'n brofiad bywyd hir

Trosi Cydlynydd UTM, cydlynu Google Earth- Topograffeg
Nid yw cariad Ken Allred at dopograffeg yn gyfyng, ac mae ei frwdfrydedd, dros astudiaeth sy'n ymddangos i newbies fel hafaliad mathemategol, yn heintus. Nid yw MLA St Albert sydd wedi ymddeol yn meddwl ddwywaith am dynnu sylw at y pŵer sydd gan syrfewyr ar ôl iddynt hoelio'u cerrig milltir syml yn ...

MDT, Datrysiad cyflawn ar gyfer prosiectau Arolygu a Pheirianneg

Gyda mwy na 15,000 o ddefnyddwyr mewn 50 gwlad ac ar gael yn Sbaeneg, Saesneg, Ffrangeg a Phortiwgaleg ymhlith ieithoedd eraill, mae MDT yn un o'r cymwysiadau Sbaeneg eu hiaith sy'n cael eu gwerthfawrogi fwyaf gan gwmnïau sy'n ymroddedig i geo-beirianneg. Mae gan APLITOP bedwar teulu o geisiadau yn ei bortffolio: prosiectau topograffig, cymwysiadau maes gyda chyfanswm gorsaf ...