Cydlynu allforio o CAD i txt

Gadewch i ni dybio ein bod ni eisiau allforio pwyntiau o fformat CAD, i restr sydd wedi'i gwahanu gan goma er mwyn uwchlwytho i orsaf gyfan a gwneud cyfran o'r wefan. Yn flaenorol roeddem wedi gweld sut i'w mewnforio o excel neu txt gyda AutoCAD y gyda Microstation, nawr gadewch i ni weld sut i'w hallforio.

Mae yna wahanol ffyrdd i'w wneud, fel cyfrif y gwartheg, gallwch chi gyfrif y coesau a'u rhannu â phedwar neu gallwch chi gyfrif y gwartheg yn unig. Gadewch i ni edrych ar rai ffyrdd:

1 Gwneud hynny gyda Microstation (dgn to txt)

Yn yr enghraifft, mae gen i blot sydd â phump fertig, ac mae angen i mi allforio'r cydlynu i ffeil txt.

Ar gyfer hyn, rwyf wedi rhoi'r pwyntiau mewn trwch sy'n weladwy. Cofiwch fod pwysau llinell mewn Microstation yn ddeinamig, felly maen nhw'n amlwg ar unwaith.

dgn i txt

Cam cyntaf: Gweithredwch yr offeryn allforio cydlynu (os nad yw'n weithredol), ar gyfer hyn rydym yn ei ddewis

offer
blychau offeryn
rydym yn gweithredu'r gorchymyn olaf (xyz)
yna cawsom y panel i ben a dylai fod wedi cael ei weithredu fel hyn

xyz dgn

Ail gam: Dewiswch y pwyntiau yr ydym am eu hallforio, yna dewiswch y gorchymyn "export coordinates", sef y saeth i fyny a llenwi'r amodau:cydlynu allforio

-Data ffeil
-Name o ffeil
-Defnydd cyfesurynnau
-Unit cynradd
-Digwyddiadau
-Separator
-View
-Daleniad / atodiad
- Rhif cychwynnol

Mae'r panel yn caniatáu i chi ddewis yr opsiynau, os mai dim ond y darluniau a ddewiswyd (sengl), y lluniadau y tu mewn i ffens neu'r holl ffeil (i gyd)

Y canlyniad terfynol yw ffeil .txt y gallwch chi ei agor o ragoriaeth.

Yn fy achos i, rwyf wedi neilltuo rhif, gan nodi'r blwch gwirio sydd ar y dde

Os yw'r ffeil yn bodoli eisoes mae ffenestr sy'n gofyn a ydych am ailosod neu ychwanegu (ychwanegu neu atodi) yn cael ei arddangos.

txt cydlynuI nodi p'un yw'r pwyntiau, mae microstation yn eich tynnu rhifau ym mhob pwynt, gyda lliw, math o linell a maint y testun rydych chi'n weithredol.

2 Gwneud hynny gyda AutoCAD

Cyn gwybod CivilCAD (Meddalwedd), defnyddiwyd cais DOS sy'n dal i gael ei alw dxf2csv. Gallwch roi cynnig arni os ydych chi'n hoffi arteithio'ch hun â hiraeth, 🙂 mae yna rai cymwysiadau hefyd «dim am ddim«, Ac rwy'n siŵr y dylai fod rhywfaint o ryddid ond yn yr achos hwn byddwn yn gweld sut y caiff ei wneud gyda Softdesk8, mae'n debyg yn CivilCAD.

I wneud y pwyntiau'n weladwy, rwyf wedi newid y fformat gyda fformat / pwynt fformat / arddull pwynt. Er mwyn i drwch y llinellau fod yn weladwy, mae angen actifadu «Lts», gan ddefnyddio gwerth llai nag 1 nes i ni weld y gwahaniaeth.

dwg i txt

Cam cyntaf: Agorwch brosiect neu greu un newydd

AEC
Rhaglenni meddalwedd (arbed ffeil yn gyntaf)
Creu prosiect
Rhowch enw'r prosiect, yna iawn
Rydym yn dewis y nifer y mae'r rhifo yn cychwyn ynddo
Iawn iawn, iawn yna
rydym yn dewis «cogo», yna iawn

Ail gam: Rhowch y pwyntiau i'r gronfa ddata: ar gyfer hyn, mae ffurfiau gwahanol, yn yr achos hwn fe wnawn ni'n awtomatig: Pwyntiau / pwyntiau gosod / awtomatig, yna dewiswch bob llinell o'r polygon.
Y signal a gofnodwyd yw gwneud pwyntiau / pwyntiau gosod / rhestru pwyntiau sydd ar gael. Dylai ddangos +6, sy'n golygu bod 5 pwynt eisoes wedi'u nodi yn y gronfa ddata.

Trydydd cam: Allforio'r pwyntiau.
I allforio'r pwyntiau a wnawn:

pwyntiau / pwyntiau allforio / allforio / pwyntiau allforio i'w ffeilio
- Dewiswch y fformat allforio, yn yr achos hwn PNE (pwynt, gogledd, dwyrain)
-Dewiswch ffolder cyrchfan y ffeil ac ysgrifennwch yr enw
-Yn y bar gorchymyn rydym yn dewis yr opsiynau allforio (trwy ddetholiad, yn ôl gradd ... yn yr achos hwn rydym yn defnyddio popeth, i gyd)
-Ready, mae'r ffeil wedi mynd, yn yr achos hwn wedi'i wahanu gan expacios ond gellir ei hagor yn gyfartal gyda excel

autocad txt

Os bydd y pwyntiau wedi'u hysgrifennu mewn meintiau'n rhy fawr, rhaid i chi newid yr unedau metrig oherwydd yn ôl y daflen, dyma'r Saesneg (AEC / arlunio set / onglau uned / dewiswch métric)

Y tro hwn nid oedd gan y pwyntiau ddrychiad, y pwnc hwnnw fe welwn ni mewn swydd arall, pan fyddwn yn siarad o gromliniau lefel.

Mynd i'm mynnu, a oes unrhyw un yn gwybod macro am atocad sy'n symlach ac yn rhad ac am ddim?

A yw unrhyw un arall yn ei wneud?

18 Ymatebion i "Cyfesurynnau allforio o CAD i txt"

 1. Ar gyfer hynny, mae angen CivilCAD neu Civil3D arnoch chi. Mae'r ddau yn fodiwlau arbenigol sy'n gweithio ar AutoCAD.
  Nid yw AutoCAD yn unig yn caniatáu ichi wneud hynny.

 2. ymddiheuriad am fy gychwyn, mae angen i mi wybod sut i wneud i basio a / neu dynnu toriadau AutoCAD neu adran yn uniongyrchol gyda darllen uchder a phellter (lled trac) pob mt 20. hydredol ac ar yr un pryd rwy'n mynd i gyfrifo nifer y llenwadau a chloddiadau yn uniongyrchol yn awtomatig

 3. wel mae'r swydd hon yn ardderchog mae yna lawer o offer cefnogi i symleiddio'r gwaith a byddai'n dda hefyd dibynnu ar civilcad sy'n ymarferol iawn i'w ddefnyddio, ond y peth pwysig yw gwybod tarddiad pob cysyniad

 4. Hi, Kovos yn y swydd hon Rydym yn esbonio sut i wneud hynny gyda Softdesk8. Rwy'n dweud wrthych na allwn trwy'r blog hwn argymell ffyrdd i gaffael meddalwedd môr-ladron, yn y swydd hon soniais am hynny Vuze Mae'n gweithio ar gyfer hynny, ond mae mewn perygl.

 5. Helo Jorge Luis

  Yn gyntaf, yn yr orsaf gyfanswm, mae'n allforio'r pwyntiau i fformat .txt, yn ddelfrydol mewn trefn: x cydlynu, cydlynu, edrychiad, disgrifiad.

  yna eu hangor gydag Excel, gan ddewis y ffeil o fath .txt

  dewiswch yr opsiwn wedi'i ddileu gan gymas, fel y gallwch chi wahanu'r colofnau

  i'w cael yn rhagorol, rwy'n argymell eich bod chi'n defnyddio yr offeryn hwn, pa allforion yn rhagori at dxf

 6. Byddwn yn gwerthfawrogi hynny, os gwelwch yn dda. Mae ar gyfer fy thesis ac mae'n rhaid imi wneud hyn i symud ymlaen a dod i ben. DIOLCH.

 7. Daniel, gadewch i mi ddod o hyd i vba a ddefnyddiais beth amser yn ôl a'i lwytho i fyny er mwyn i chi roi cynnig arni

  rhowch fi heddiw

 8. Na, dim ond sy'n eich cynorthwyo i fewnforio pwyntiau.
  Byddaf yn cael vba a byddaf yn ei lanlwytho i chi i roi cynnig arni.

 9. ¿¿¿SUT YDW I'N GWNEUD MEWNFORIO'R CYD-GYSYLLTIADAU O RHAGORIAETH I AMRYWIO A DARLUN Y CYSYLLTIADAU; DRWY'R APP BOCS TOOL> XYZtext> CYDRADDOLDEBAU MEWNFORIO ???????

  YDY'N HAM SUT Y DDEFNYDDIWCH Y CAIS HWN I MEWNFORIO ???

 10. DYDD DA, GALVAREZHN

  Diolch, ond fy achos yw hyn:

  Mae gen i gronfa ddata yn Excel lle mae gen i'r cyfesurynnau ffynhonnell a'r cyfesurynnau cyrchfan, ac rydw i eisiau llunio'r llinellau mewn awtocad. «» »OND» »» Heb gopïo a phastio, ond mae'r llawdriniaeth yn awtomatig, hynny yw, gyda macro neu ryw god i greu'r rhyngwyneb, neu efallai o fewn AUTOCAD neu MICROSTATION EXISTS SY'N DIDDORDEB sy'n mewnforio'r data o AUTOCAD Excel neu MICROSTATION os yw'n wir

  beth ydych chi'n awgrymu galvarezhn
  ??????????? DIOLCH YN FAWR

 11. Rwyf AWDURON ac rwy'n edrych am ffyrdd sut y gallaf dynnu llinellau awtomataidd yn AutoCAD o gronfa ddata yn Excel, hy cael cyfesurynnau a'r CYRCHFANNAU cyfesurynnau ORIGIN

  OND RYDYM YN DONT DINWCH PWYNTIAU DRAW YN UNION SY'N DREFNOL SY'N YMWNEUD Â PWYNT SY'N YMWNEUD Â CHYFRIFIADAU PWYNTIAU A PHARWYDDIAU AMRYWOL
  DIOLCH

 12. Gall hyn lisp wneud hynny

  (defun c: txt-xyzs ()
  (setq a (ssget)
  n (sslength a)
  i 0
  f (agored (getstring «\ nfilename:«) «w»)
  )
  (ailadrodd n
  (enw setq (ssname ai)
  enw (enw)
  tp (cdr (assoc 0 ent))
  )

  (os (= «TESTUN» tp)
  (os (a (= (cdr (assoc 71 ent)) 0) (= (cdr (assoc 72 ent)) 0))
  progn
  (setq ip (cdr (assoc 10 ent))
  x (rtos (car ip) 2 2)
  a (rtos (cadr ip) 2 2)
  z (rtos (caddr ip) 2 2)
  s (cdr (assoc 1 ent))
  )
  (princ (strcat x «,» y «,» z «,» s «\ n») f)
  ); testun wedi'i gyfiawnhau i'r chwith
  progn
  (setq ip (cdr (assoc 11 ent))
  x (rtos (car ip) 2 2)
  a (rtos (cadr ip) 2 2)
  z (rtos (caddr ip) 2 2)
  s (cdr (assoc 1 ent))
  )
  (princ (strcat x «,» y «,» z «,» s «\ n») f)
  ) ac eithrio cyfiawnhad i'r chwith
  ); os
  ); os

  (os (= «MTEXT» tp)
  progn
  (setq ip (cdr (assoc 10 ent))
  x (rtos (car ip) 2 2)
  a (rtos (cadr ip) 2 2)
  z (rtos (caddr ip) 2 2)
  s (cdr (assoc 1 ent))
  )
  (princ (strcat x «,» y «,» z «,» s «\ n») f)
  ); testun wedi'i gyfiawnhau i'r chwith
  ) os mtestun

  (setq i (1 + i))
  ); ailadrodd
  (agos f)
  )

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.