Archifau ar gyfer

Peirianneg

CAD Peirianneg. Meddalwedd ar gyfer peirianneg sifil

Mae Bentley Systems Yn Cyhoeddi Caffaeliad SPIDA

Heddiw, cyhoeddodd Caffael Meddalwedd SPIDA Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), y cwmni meddalwedd peirianneg seilwaith, eu bod yn caffael Meddalwedd SPIDA, datblygwyr meddalwedd arbenigol ar gyfer dylunio, dadansoddi a rheoli systemau polyn cyfleustodau. Fe'i sefydlwyd yn 2007 yn Columbus, Ohio, ac mae SPIDA yn cynnig atebion meddalwedd ar gyfer modelu, efelychu ...

AMERICAS EXPO UAV MASNACHOL

Fedi 7,8, 9 a XNUMX eleni, cynhelir yr “UAV Expo Americas” yn Las Vegas Nevada - UDA. Dyma brif sioe fasnach a chynhadledd Gogledd America sy'n canolbwyntio ar integreiddio a gweithredu Systemau Awyrennau Di-griw masnachol gyda mwy o arddangoswyr nag unrhyw ddigwyddiad drôn masnachol arall. Yn cwmpasu'r themâu ...

Roboteg Rhesymeg Niwlog

O ddylunio CAD i reolaeth gydag un feddalwedd mae Fuzzy Logic Robotics yn cyhoeddi cyflwyniad y fersiwn gyntaf o Fuzzy Studio ™ yn y Hannover Messe Industry 2021, a fydd yn nodi trobwynt mewn cynhyrchu robotig hyblyg. ➔ Mae llusgo a gollwng rhannau CAD ar eich efaill digidol 3D yn cynhyrchu ...

Gersón Beltrán ar gyfer Twingeo 5ed Argraffiad

Beth mae daearyddwr yn ei wneud? Am amser hir rydym wedi bod eisiau cysylltu â phrif gymeriad y cyfweliad hwn. Siaradodd Gersón Beltrán â Laura García, rhan o dîm Geofumadas a Twingeo Magazine i roi ei phersbectif ar geotechnoleg ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Dechreuwn trwy ofyn iddo beth mae Daearyddwr yn ei wneud mewn gwirionedd ac os - fel llawer ...

Cyfweliad â Carlos Quintanilla - QGIS

Gwnaethom siarad â Carlos Quintanilla, llywydd presennol Cymdeithas QGIS, a roddodd ei fersiwn inni am y cynnydd yn y galw am broffesiynau sy'n gysylltiedig â geowyddorau, yn ogystal â'r hyn a ddisgwylir ganddynt yn y dyfodol. Nid yw’n gyfrinach bod llawer o arweinwyr technoleg mewn sawl maes - adeiladu, peirianneg, ac eraill-, “yr…

Mae Bentley Systems yn Lansio Cynnig Cyhoeddus Cychwynnol (IPO-IPO)

Cyhoeddodd Bentley Systems lansiad y cynnig cyhoeddus cychwynnol o 10,750,000 o gyfranddaliadau o'i gyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B. Bydd y cyfranddaliadau cyffredin Dosbarth B sy'n cael eu cynnig yn cael eu gwerthu gan gyfranddalwyr Bentley presennol. Gobaith y cyfranddalwyr sy'n gwerthu yw rhoi opsiwn 30 diwrnod i'r tanysgrifenwyr wrth gynnig hyd at ...

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi lansiad Gweilch UltraCam 4.1 y genhedlaeth nesaf, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol creision, di-sŵn a hynod gywir ...

Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo'r cymunedau peirianneg, pensaernïaeth, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael o'r enw "Inside MicroStation CONNECT Edition ”, bellach ar gael mewn print yma ac fel e-lyfr ...

Dinasoedd digidol - sut y gallwn fanteisio ar dechnolegau fel yr hyn y mae SIEMENS yn ei gynnig

Cyfweliad Geofumadas yn Singapore gydag Eric Chong, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Siemens Ltd. Sut mae Siemens yn ei gwneud hi'n haws i'r byd gael dinasoedd doethach? Beth yw eich prif offrymau sy'n galluogi hyn? Mae dinasoedd yn wynebu heriau oherwydd newidiadau a ddaeth yn sgil megatrends trefoli, newid yn yr hinsawdd, globaleiddio a demograffeg. Yn eu holl gymhlethdod, maent yn cynhyrchu ...

AulaGEO, y cynnig cwrs gorau ar gyfer gweithwyr proffesiynol Geo-beirianneg

Mae AulaGEO yn gynnig hyfforddi, wedi'i seilio ar sbectrwm Geo-beirianneg, gyda blociau modiwlaidd yn y dilyniant Geo-ofodol, Peirianneg a Gweithrediadau. Mae'r dyluniad methodolegol yn seiliedig ar "Gyrsiau Arbenigol", sy'n canolbwyntio ar gymwyseddau; Mae'n golygu eu bod yn canolbwyntio ar ymarfer, gwneud y tasgau ar achosion ymarferol, yn ddelfrydol cyd-destun prosiect sengl a ...

Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi cael eu segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn a oedd yn draddodiadol yn llifau; llinol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau. Heddiw, er syndod ...

STAAD - creu pecyn dylunio cost-effeithiol wedi'i optimeiddio i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Wedi'i leoli ym mhrif leoliad Sarabhai, mae K10 Grand yn adeilad swyddfa arloesol sy'n gosod safonau newydd ar gyfer gofod masnachol yn Vadodara, Gujarat, India. Mae'r ardal wedi gweld twf cyflym mewn adeiladau masnachol oherwydd ei agosrwydd at y maes awyr a'r orsaf reilffordd leol. Llogodd K10 VYOM Consultants fel ...

Lansiwyd Geo-Beirianneg - Y cylchgrawn

Mae'n foddhaol iawn ein bod yn cyhoeddi lansiad cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol cyfoethog o gynnwys amlgyfrwng, ei lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael sylw gan ei brif gymeriadau. Ym mhrif stori'r rhifyn hwn, mae'r term Geo-beirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel 'na ...

Y gorau o Uwchgynhadledd BIM 2019

Cymerodd Geofumadas ran yn un o'r digwyddiadau rhyngwladol pwysicaf yn ymwneud â BIM (Maganement Gwybodaeth Adeiladu), Uwchgynhadledd BIM Ewropeaidd 2019 ydoedd, a gynhaliwyd yn Awditoriwm AXA yn ninas Barcelona-Sbaen. Rhagflaenwyd y digwyddiad hwn gan Brofiad BIM, lle roedd yn bosibl cael canfyddiad o'r hyn a fyddai'n dod am y dyddiau ...