Llawlyfr Manifold yn Sbaeneg

Cyn hynny roedd wedi cyflwyno llawlyfr o ArcGis a AutoCAD.

image.pngY flwyddyn ddiwethaf rydw i wedi bod yn defnyddio llawer System Manifold ar gyfer gwaith bwrdd gwaith ac ar gyfer datblygu cymwysiadau; rheswm sydd wedi fy niddanu yn y blog ar y pwnc. Sylwais mai un o'r anfanteision yw nad yw'n defnyddio cynrychiolwyr "swyddogol" yn y gwledydd, felly mae dod o hyd i gefnogaeth leol yn cael ei chymryd o'r gwallt; gadewch inni beidio â dweud yr hyfforddiant a'r llawlyfrau (er bod hynny'n gyfle i'r rhai sy'n deall y busnes cymorth cyfrifol).

Wel, gan helpu'r angen hwn, mae'r cwmni HNG Systems wedi ymgymryd â'r dasg o gyfieithu'r llawlyfr Manifold i'r Sbaeneg. Fe wnaethant ddweud wrthyf eu bod wedi gwneud y cais i Manifold a'u hawdurdodi heb fwts, er nad ydyn nhw wedi gwneud cyfieithiad "i'r chita-tarzan" ond wedi addasu enghreifftiau a sylwadau sy'n ei wneud yn gyfeillgar.

O ddyddiad y swydd hon, roedd ganddynt chwe phennod, ac roeddent ar gael (am ddim) ar eu cyfer lawrlwytho yn eich fforwm; roedd yn rhaid i chi gofrestru (Beth amser yn ôl mae'r fforwm hwn yn anabl).

Dyma'r thema a drafodwyd hyd yma yn y llawlyfr hwn yn ei fersiwn 1.0:

1. cyflwyniad
Mae'r bennod hon yn trafod agweddau cyffredinol ar systemau gwybodaeth ddaearyddol a'r rhaglen ei hun

2. Cysyniadau sylfaenol wrth ddefnyddio Manifold
Yn y bennod hon dangosir y gwahanol wrthrychau a swyddogaethau yn Manifold ... ymarferol iawn i ddeall yr hyn a elwir yn haen, haen, lleyg a'r enwau hynny mewn rhaglenni tebyg eraill.

3. Dechrau rheoli'r System Maniffold
Mae'r bennod hon yn cynnwys y camau cychwynnol, wrth reoli prosiectau, delweddau, labelu, rhagamcanion ... a pherlysiau eraill 🙂
4. Rheoli System Manifold
Yma rydym yn siarad am ryngwyneb, bwydlenni ac offer y rhaglen.

5. Bron bopeth am luniadau (Darluniau)
Prif ffocws Manifold yw'r darluniau, fel yn ArcGis yw'r haenau; Wel, mae'r bennod hon yn sôn am hynny i gyd

6. Cymhwyso fformatio i luniadau (Darluniau)
Mae'r adran hon yn dal heb ei gorffen, ond mae'n delio â thrin fformatau delweddu delweddu a gwrthrych.

Gobeithio a pharhau, felly mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol.

 • Hefyd yn y fforwm hwn gallwch ateb cwestiynau cymhleth Manifold (os gwnewch chi), felly maent yn eu cam-drin 😉 bod y rhai sy'n geofumadores
 • Argymhellir hefyd y ddogfen o Proses gyfatebol rhwng Manifold ac ArcGIS.

Ar ôl ychydig o'r fenter, cefais wybod ei fod wedi'i adael. Fodd bynnag, at ddibenion a llawlyfr Manifold GIS Argymhellaf yr un a gyhoeddwyd yn y gofod hwn, yn ogystal â'r mynegai cynnwys yn ymwneud â Manifold GIS o Geofumadas.

Ateb 6 i "A Manual of Manifold yn Spanish"

 1. Hoffwn ymddiheuro am beidio ag anfon y neges hon o'r blaen. Hoffwn ddweud wrthych fod pobl HNG Systems eisoes wedi anfon y llawlyfr dan sylw ataf. Cyfarchion

 2. Bydd Laura, yn ysgrifennu at yr e-bost y sonnir amdano uchod, yn cysylltu â chi
  jjvalencia (yn) hngsystems (dot) com

 3. Helo, dwi'n hoffi Kike ... a hoffwn wybod a allech chi roi llawlyfr Manifold i mi neu roi arweiniad i mi ar ble i'w gael ...
  Diolch ichi

 4. Helo Kike, fe wnes i gyfathrebu â nhw ac fe anfonon nhw'r neges hon ataf:

  Mae'n ddrwg gennym am esgeuluso'r fforwm. Rydym wedi bod yn adolygu a beth ddigwyddodd yw bod y gwasanaeth fforwm wedi rhoi'r gorau i anfon negeseuon e-bost atom am weithrediadau beth amser yn ôl, mae'r un peth yn digwydd gyda'r dudalen "cysylltu â ni" o'n WEB.

  Byddwn yn mynd i'r gwaith i atgyweirio'r broblem.

  Gall unrhyw beth gysylltu â mi yn uniongyrchol yn y cyfeiriad hwn jjvalencia (at) hngsystems (dot) com

  O ran y llawlyfrau bob amser ar gael ac yn ddiweddar derbyniais ofyniad arall i barhau â'r gwaith .... Mae'n cymryd amser hir ond fe welwn ni ailddechrau'r gwaith ...

  Cofion Cofion

  Juan José Valencia

  Rydym yn ei gwneud yn bosibl!

 5. Es i dudalen HNG Systems, cofrestrais ac fe wnaethant anfon neges ataf a ddywedodd «Mae eich cyfrif yn anactif, bydd gweinyddwr y fforwm yn ei actifadu i chi ei gysylltu. Byddwch yn derbyn e-bost arall pan fydd hyn yn digwydd ».

  Digwyddodd hyn amser maith yn ôl ac rwy'n dal i aros ...

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.