Gwastad dinesig, pa ddull sy'n briodol

Mae nifer o flynyddoedd o wartheg, ac mae'r cwestiwn hwn yn gyffredin iawn bob tro. Pa ddull sy'n well i wneud gwastad?

Rydym yn cyfaddef nad yw hyn yn rysáit, oherwydd mae yna wahanol amodau y mae'n rhaid eu cymryd i ystyriaeth a gall pob dull gael newidynnau gyferbyn mewn gwahanol diriogaethau. Felly, i roi goleuni i'r swydd, cuddio rhai agweddau a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer penderfyniadau, wrth basio cynhyrchiol fforwm trafod a ddygwyd ychydig ddyddiau yn ôl.

dulliau arolwg cadastral

Pam gwastad trefol. Yr wyf yn egluro hyn, oherwydd y swydd yn berthnasol i amgylchedd, lle mae bwrdeistref am wneud ei dreth, naill ai trwy ei ddull ei hun neu gyda chymorth prosiect cydweithredu. Nid yw'n berthnasol i brosiect mawr foderneiddio ar lefel ranbarthol neu genedlaethol, dan arweiniad endid canolog, a fydd yn gallu i weithredu'r prosiect yn well ac i wario mwy o arian ... ond hefyd dangosyddion mwy dros ben i gwrdd.

Mae'r senario, felly, yn bwrdeistref, maint rheolaidd, a fydd ar y mwyaf am adeiladau dinesig 5,000 yn y prif drefi, tua 4 gymunedau mawr, ond gyda llai nag eiddo 1,000 a gwledig eraill neu beth bynnag yr ydych ffonio'r Ar ben hynny, gwledig.

Cadastre am beth. Mae hyn yn bwysig i'w ddiffinio, oherwydd ni fydd y meini prawf o fanwldeb ar gyfer gwastad gydag ymagwedd gyfreithiol yr un fath os mai dim ond yn ariannol neu reolaeth y mae'r ffocws yn y defnydd o dir. Hefyd oherwydd os oes a methodoleg arfarnu, mae mesur adeiladau neu brisio'r cnwd parhaol yn mynnu meini prawf eraill i wneud y broses yn fwy effeithlon.

Nid yw'r flaenoriaeth ar gyfer fwrdeistref nad oes ganddi dreth yn ei fanwldeb, ei fod yn ei chael yn lle i'w ddefnyddio. Felly, mae'n rhaid inni ystyried dulliau sy'n gynaliadwy, sy'n helpu i roi gwrthdrawiad cyflawn y fwrdeistref i ben, i neilltuo i'w ddefnyddio, diweddaru a gwella ei gywirdeb.

Rhai o ddulliau rwyf wedi ceisio. Y pedair blynedd ddiwethaf rydyn ni wedi ceisio gwahanol ddewisiadau eraill, yn dibynnu ar amodau'r fwrdeistref, dwi'n crynhoi rhai ohonynt:

 • Ffotogrammetreg. Ychydig iawn, mewn ardaloedd trefol, mae'r dull hwn yn methu â defnyddio, yn bennaf oherwydd nad yw'n economaidd o ran ei gywirdeb. Ni fydd unrhyw gwmni yn hedfan i fetrau 10,000 yn uchel ar gyfer ardal drefol fach iawn, gan wneud hynny ar gyfer y fwrdeistref cyfan na ellir ei gyllido gyda chronfeydd ei hun. Yna, os defnyddir lluniau lluniau mewn ardaloedd trefol, mae angen mesur y blaenau bob tro ac, yn olaf, ni fydd y manwl gywirdeb yn dda iawn mewn ardaloedd lle mae pobl yn tynnu cyllell ar gyfer 10 centimetr. Fodd bynnag, yn achos ardaloedd gwledig, mae'n ymarferol iawn oherwydd bod mwy o sylw yn cael ei gyflawni heb yr angen i deithio bob ffin ac mae'r manwldeb yn gymharol ddigonol gan fod gan y lleiniau feysydd mawr.
 • Llunluniau + GPS. Os oes gennych yr orthophoto, gallwch wneud cais yn berffaith i'r ardal wledig gyda chanlyniadau da iawn. Egluro, buom yn siarad am orthophoto o awyrlun, fel yn awr mae gan y ddelwedd lloeren orthorectified llai nag un picsel mesurydd gormod o afluniadau mewn ardaloedd o topograffeg afreolaidd, er bod gwell ras defnydd ortho Google. Yn ymarferol yr wyf wedi sylwi bod cyfuno'r defnydd o chwyddhad (orthophoto) GPS isel-gywirdeb (Garmin 3 5 i metrau) hargraffu ac yn dod â chanlyniadau mwy ymarferol i cliciwch y awyrluniau stereosgop ac yna drosglwyddo i ehangu.
  Dydw i ddim yn dweud eu bod yn tafladwy ond amheus ar gyfer prosiectau yn bwrdeistrefi bach, yn ei effaith i gyfleusterau eraill sydd yn awr yn caniatáu i GPS i arddangos raster neu oherwydd ni allwch bob amser ar gael hyd yn oed neu adnoddau dynol yn gallu i feistroli'r dechneg. Ffotograffau punch yn dod unrhyw fanteision o ran materion cywirdeb, oherwydd dim ond lled beiro technegol ar 1 orthophoto printiedig: Bydd mesuryddion 10,000 10 yn fwy wall meddalwedd Orthorectification cronedig eisoes. Hefyd y cwestiwn a yw'r ymyl sampl stereosgop bryn dda ond mae ar print, ei daflu oherwydd arfer yn dangos bod hyn yn bosibl ar gyfer technegydd sy'n dod oddi wrth y dull confensiynol, newyddian na welwyd gan unrhyw y ddau ddull a bydd yn cymryd ychydig o bwyntiau yn well gyda GPS i lywio. Ac yna y dehongliad o fanylion eraill fel defnydd tir, technegau synhwyro o bell presennol yn ei gwneud yn gweithio'n well ac yn rhatach gyda'r dosbarthiad dan oruchwyliaeth.
 • dulliau arolwg cadastral GPS + cwmpawd. Mae'r dull hwn yn ymarferol iawn os nad oes gennych lawer o arian. Rwyf wedi ei ddefnyddio mewn ardaloedd trefol, gan fanteisio ar bâr o GPS manwl is-fetrig i brosesu grid strydoedd, a defnyddio cwmpawd i glymu'r pennau. Fel tâp yn cael ei ddefnyddio i fesur gwall yn symud i mewn i'r stryd blaenau, gan adael cywirdeb cymharol ffiniau mewn llai na 10 centimetrau a pharch llwyr i glymu-ups gyda GPS ger yr isffordd. Rhaid i chi fesur yr arian a chymryd y cyrsiau gyda thriongliad. Nid yw'n briodol os oes gan yr arolwg oblygiadau cyfreithiol, os rhoddir teitlau eiddo neu ardystiadau gwastad gyda gwerth cyfreithiol; ar gyfer hynny, bydd yn meddiannu arolygiad maes ar hyn o bryd y cais.
 • dulliau arolwg cadastral Gorsaf gyfanswm GPS +. Mae'r dull hwn yn weithredol, gan ei fod yn caniatáu manylder a gwybodaeth dda iawn ynddo Dimensiynau 3 Bydd hynny'n fuan neu'n hwyrach yn ddefnyddiol. Mae'n gofyn am bâr o GPS i georeference y ddau fan cychwyn cyntaf, ac i gymryd ychydig o bwyntiau rheoli - digon sy'n atal camgymeriad yn y llun anghywir. Nid oes angen cael gorsaf gyfanswm, gan y gellir ei rentu, yn ogystal â phwyntiau GPS y gellir eu cyflogi yn unigol. Bydd angen mesur yr arian bob amser, y gellir ei gefnogi gan yr orthoffoto, y cwmpawd neu driongliant gan angorfeydd, sef y mwyaf priodol.

Yr wyf yn ei argymell.

Petai'n troi i mi benderfynu, ar gyfer trefol, byddwn yn mynd trwy'r orsaf gyfanswm. Cymerwch rai plant allan o'r fagloriaeth mewn cyfrifiadura, eu hyfforddi a'u rhyddhau i weithio allan. Hefyd ar gyfer bwrdeistref neu gymdeithas neu gonsortiwm o bwrdeistrefi, i gaffael cyfanswm orsaf sy'n cerdded gan $ 7,000 nid yw'n fuddsoddiad ddrwg, gan fod y defnydd y tu hwnt i arolwg stentiau, stakeout neu'n gweithredu prosiectau peirianneg yn fuddsoddiad da. Mae'n rhaid ichi chwilio am hyfforddiant adnoddau dynol.

Ac yn hyn o beth, dwi'n siarad o orsaf gyffredin confensiynol, roboteg nid yw'n berthnasol i amgylcheddau y mae llafur yn weddol rhad ac, os ydych chi'n cau hanner llygad, rydych chi'n dwyn yr orsaf, y ffôn gell ... ac os oes gennych yr anrhydedd o hyd.

I gloi, pwy bynnag sy'n penderfynu y mae'n rhaid i'r dull ddeall y bydd y map gwastad bob amser yn adlewyrchiad anhygoel o realiti. Ac, fodd bynnag, yn gywir, mae ein mesuriad cyfredol, mewn ychydig flynyddoedd yn cael ei holi gan ei anghymesur cymharol o ran mynyddoedd Mars.

Y dull gorau yw'r un sy'n gynaliadwy gyda chronfeydd ei hun, y mae ei fuddsoddiad yn ei adennill yn y tymor byr, a chyda bydd y fwrdeistref cyfan yn cael ei godi mewn dau gyfnod yn unig o lywodraeth.

Ymatebion 3 i "Wastad trefol, pa ddull sy'n briodol"

 1. Mae'r senario, felly, yn bwrdeistref, maint rheolaidd, a fydd ar y mwyaf am adeiladau dinesig 5,000 yn y prif drefi, tua 4 gymunedau mawr, ond gyda llai nag eiddo 1,000 a gwledig eraill neu beth bynnag yr ydych ffonio'r Ar ben hynny, gwladaidd

  4,787 eiddo tiriog trefol, eiddo tiriog trefol 2,138 mewn trefi bach, acer gwledig 18,000.

  Ydw, ar yr ochr hon o'r pwll.

  Oes, mewn blynyddoedd 8, gyda homologation / agreement / presentation of securities mewn cyfnodau o flynyddoedd 5 ac ail-fuddsoddi rhan o'r arian a gafwyd, os oes treth eiddo.

  Bydd bwrdeistref mwy, yn meddiannu mwy o arian, nid o reidrwydd yn fwy o amser.

 2. «A fydd y fwrdeistref gyfan wedi'i hadeiladu mewn dau gyfnod o lywodraeth yn unig?»

  Pa mor hir yw hynny, syr, arlwywr?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.