Gwastad dinesig, pa ddull sy'n briodol

Sawl blwyddyn o arolygu, ac mae'r cwestiwn hwn bob amser yn gyffredin iawn. Pa ddull yw'r gorau i gofrestru?

Rydym yn cyfaddef nad rysáit mo hwn, gan fod gwahanol amodau y mae'n rhaid eu hystyried a gall pob dull fod â newidynnau cyferbyniol mewn gwahanol diriogaethau. Felly i roi goleuni i'r swydd, gadewch i ni gnoi ar rai agweddau a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer penderfyniadau, gyda llaw i achub cynhyrchiant fforwm drafod a ddechreuwyd ychydig ddyddiau yn ôl.

dulliau arolwg cadastral

Pam gwastad trefol.  Yr wyf yn egluro hyn, oherwydd y swydd yn berthnasol i amgylchedd, lle mae bwrdeistref eisiau gwneud ei stent, naill ai trwy ei dull ei hun neu gyda chefnogaeth prosiect cydweithredu. Nid yw’n berthnasol i brosiect moderneiddio mawr ar lefel ranbarthol neu genedlaethol, dan arweiniad endid canolog, a fydd ag amodau gwell i weithredu’r prosiect a mwy o arian i’w wario… ond hefyd mwy o ddangosyddion dros ben i’w cwrdd.

Mae'r senario, felly, yn bwrdeistref, maint rheolaidd, a fydd ar y mwyaf am adeiladau dinesig 5,000 yn y prif drefi, tua 4 gymunedau mawr, ond gyda llai nag eiddo 1,000 a gwledig eraill neu beth bynnag yr ydych ffonio'r Ar ben hynny, gwledig.

Cadastre am beth. Mae hyn yn bwysig i'w ddiffinio, oherwydd ni fydd y meini prawf manwl gywirdeb ar gyfer cadastre sydd â dull cyfreithiol yr un peth os yw'r ffocws yn ariannol yn unig neu'n rheoli defnydd tir. Hefyd oherwydd os oes a methodoleg arfarnu, mae mesur adeiladau neu brisio'r cnwd parhaol yn mynnu meini prawf eraill i wneud y broses yn fwy effeithlon.

Nid yw'r flaenoriaeth i fwrdeistref nad oes ganddi gadastre yn ei manwl gywirdeb, mae hi i'w chael fel lle i'w defnyddio. Felly dylech ystyried dulliau sy'n gynaliadwy, sy'n helpu i orffen yr arolwg cyflawn o'r fwrdeistref, i gysegru ei ddefnyddio, ei ddiweddaru a gwella ei gywirdeb.

Rhai o ddulliau rwyf wedi ceisio.  Y pedair blynedd ddiwethaf rydyn ni wedi ceisio gwahanol ddewisiadau eraill, yn dibynnu ar amodau'r fwrdeistref, dwi'n crynhoi rhai ohonynt:

 • Ffotogrammetreg.  Fesul ychydig, mewn ardaloedd trefol mae'r dull hwn yn mynd yn segur, yn bennaf oherwydd nad yw'n economaidd mewn perthynas â'i gywirdeb. Ni fydd unrhyw gwmni yn hedfan ar uchder o 10,000 metr trwy ardal drefol fach iawn, gall gwneud hynny ar gyfer y fwrdeistref gyfan fod yn anghyraeddadwy gyda'i gronfeydd ei hun. Yna, os defnyddir ffotointerddehongliad mewn ardaloedd trefol, mae bob amser yn angenrheidiol mesur y ffryntiau ac yn olaf ni fydd y manwl gywirdeb yn dda iawn mewn ardaloedd lle mae pobl yn tynnu cyllell allan o 10 centimetr. Fodd bynnag, yn achos ardaloedd gwledig mae'n ymarferol iawn oherwydd bod mwy o sylw yn cael ei wneud heb orfod mynd trwy bob ffin ac mae'r manwl gywirdeb yn gymharol ddigonol gan fod gan y lleiniau ardaloedd mawr. 
 • Llunluniau + GPS. Os oes gennych yr orthophoto, gellir ei gymhwyso'n berffaith i'r ardal wledig gyda chanlyniadau da iawn. Er mwyn egluro, rydym yn siarad am orthophoto o awyrlun, gan fod gan y ddelwedd loeren orthorectig sydd bellach â phicsel llai nag un metr ormod o ystumiadau mewn ardaloedd o dopograffi afreolaidd, er mwyn defnyddio orgraff Google yn well. Yn ymarferol, rwyf wedi arsylwi bod cyfuno'r defnydd o chwyddhad printiedig (orthophoto) a GPS manwl gywirdeb isel (Garmin 3 i 5 metr) yn dod â chanlyniadau mwy ymarferol na phinsio awyrluniau a stereosgop ac yna symud i chwyddhad. 
  Nid wyf yn dweud eu bod yn dafladwy ond yn amheus ar gyfer prosiectau bwrdeistrefi bach, yn eu dilysrwydd cyn cyfleusterau eraill sydd bellach yn caniatáu arddangos GPS i raster neu oherwydd nad yw bob amser yn bosibl bod y cyfoedion neu'r adnoddau dynol ar gael sy'n gallu meistroli'r dechneg. Nid yw pinsio ffotograffau yn dod â manteision mewn materion manwl gywirdeb, oherwydd dim ond lled cyflymgraff ar orthoffoto printiedig 1: 10,000 fydd 10 metr ynghyd â'r gwall y mae'r meddalwedd orthorectification eisoes wedi'i gronni. Hefyd mae'r cwestiwn a yw ymyl bryn y mae'r stereosgop yn ei ddangos yn dda iawn ond nad yw'n cael ei weld mewn print, yn cael ei daflu oherwydd bod arfer yn dangos bod hyn yn bosibl i dechnegydd sy'n dod o'r dull confensiynol, ni fydd newyddian yn ei weld ar gyfer unrhyw un o y ddau ddull a byddwch yn well eich byd yn cymryd cwpl o bwyntiau GPS i gael eich cyfeiriadau. Ac yna gyda dehongli manylion eraill fel defnydd tir, mae technegau synhwyro o bell cyfredol yn gwneud gwaith gwell a rhatach gyda dosbarthiad dan oruchwyliaeth.
 • dulliau arolwg cadastral GPS + cwmpawd.  Mae'r dull hwn yn ymarferol iawn os nad oes gennych lawer o arian. Rwyf wedi ei ddefnyddio mewn ardaloedd trefol, gan fanteisio ar bâr o GPS manwl gywirdeb is-fesurydd i brosesu'r grid stryd, a defnyddio cwmpawd i glymu'r pennau. Gan fod tâp yn cael ei ddefnyddio i fesur y ffryntiau, trosglwyddir y gwall i'r stryd, gan adael manwl gywirdeb ffiniau mewn llai na 10 centimetr ac yn absoliwt mewn perthynas â'r angorfeydd gyda GPS ger y mesurydd. Mae'n rhaid i chi fesur y cronfeydd a chael y berynnau â thriongli. Nid yw'n briodol a oes goblygiadau cyfreithiol i'r arolwg, os rhoddir teitlau eiddo neu ardystiadau stentaidd sydd â gwerth cyfreithiol; ar gyfer hynny, bydd yn cynnal arolygiad maes ar adeg y cais.
 • dulliau arolwg cadastral Gorsaf gyfanswm GPS +.  Mae'r dull hwn yn weithredol, gan ei fod yn caniatáu manylder a gwybodaeth dda iawn ynddo Dimensiynau 3 bydd hynny'n hwyr neu'n hwyrach yn ddefnyddiol. Mae'n gofyn am bâr o GPS i georeference'r ddau fan cychwyn cyntaf, ac i gymryd ychydig o bwyntiau rheoli - digon - i atal gwall wrth gymryd yr olygfa gefn anghywir. Nid oes angen cael gorsaf gyfan, oherwydd gellir ei rhentu, yn ogystal â'r pwyntiau GPS y gellir eu llogi'n unigol. Bydd yn rhaid mesur y cronfeydd bob amser, y gellir eu cefnogi gan yr orthoffoto, y cwmpawd neu'r triongli gan angorfeydd, sef y mwyaf priodol.

Yr wyf yn ei argymell.

Pe bai fi yn penderfynu, ar gyfer trefol byddwn yn mynd yn ôl gorsaf gyfan. Mae mynd â rhai plant allan o'r ysgol uwchradd mewn cyfrifiadura, eu hyfforddi a'u rhyddhau i weithio swyddogaeth. Hefyd ar gyfer bwrdeistref neu gymdeithas neu gonsortiwm o gynghorau dinas, nid yw caffael gorsaf gyfan sy'n costio $ 7,000 yn fuddsoddiad gwael, gan fod y defnydd y tu hwnt i'r cadastre wrth arolygu, staking neu weithredu prosiectau peirianneg yn fuddsoddiad da. Mae'n rhaid i chi edrych am hyfforddi adnoddau dynol.

Ac yn hyn o beth, dwi'n siarad o orsaf gyffredin confensiynol, roboteg nid yw'n berthnasol i amgylcheddau y mae llafur yn weddol rhad ac, os ydych chi'n cau hanner llygad, rydych chi'n dwyn yr orsaf, y ffôn gell ... ac os oes gennych yr anrhydedd o hyd.

I gloi, rhaid i bwy bynnag sy'n penderfynu ar y dull ddeall y bydd y map stentaidd bob amser yn adlewyrchiad dibwys o realiti. Ac ni waeth pa mor gywir yw ein mesuriad cyfredol, mewn ychydig flynyddoedd yn cael ei holi gan ei anghymesur cymharol o ran mynyddoedd Mars.

Y dull gorau yw'r un sy'n gynaliadwy gyda chronfeydd ei hun, y mae ei fuddsoddiad yn ei adennill yn y tymor byr, a chyda bydd y fwrdeistref cyfan yn cael ei godi mewn dau gyfnod yn unig o lywodraeth.

3 Yn ymateb i "Municipal Cadastre, pa ddull sy'n briodol"

 1. Mae'r senario, felly, yn bwrdeistref, maint rheolaidd, a fydd ar y mwyaf am adeiladau dinesig 5,000 yn y prif drefi, tua 4 gymunedau mawr, ond gyda llai nag eiddo 1,000 a gwledig eraill neu beth bynnag yr ydych ffonio'r Ar ben hynny, gwladaidd

  4,787 eiddo tiriog trefol, eiddo tiriog trefol 2,138 mewn trefi bach, acer gwledig 18,000.

  Ydw, ar yr ochr hon o'r pwll.

  Oes, mewn blynyddoedd 8, gyda homologation / agreement / presentation of securities mewn cyfnodau o flynyddoedd 5 ac ail-fuddsoddi rhan o'r arian a gafwyd, os oes treth eiddo.

  Bydd bwrdeistref mwy, yn meddiannu mwy o arian, nid o reidrwydd yn fwy o amser.

 2. «A fydd y fwrdeistref gyfan wedi'i hadeiladu mewn dau gyfnod o lywodraeth yn unig?»

  Pa mor hir yw hynny, syr, arlwywr?

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.