Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

... ac yn casglu y geobloggers yma ...

Roedd rhywun o gael eu gwireddu syniad o eistedd yn yr un lle, mae grŵp o gwbl wahanol mewn personoliaeth, pobl yn meddwl a chyd-destun diwylliannol, ond ynghyd â'r amrywiad i fod yn siaradwyr Sbaeneg, yn hynod angerddol am yr hyn sy'n digwydd yng nghyd-destun geo-ofodol. Mae hyn yn y "Cyfarfod Cenedlaethol I o Geobloggers" hyrwyddo yn y ...

Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn nifer o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan, rwyf wedi gweld y dryswch sy'n achosi LADM nid o reidrwydd yn gysylltiedig â deall fel ISO, ond i ynysu eu cwmpas cais ei gyfnod cysyniadol mecaneiddio technolegol. Mewn geiriau eraill, ar sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...

BIM - Byddai'r byd wedi breuddwydio 20 o flynyddoedd yn ôl

20 mlynedd yn ddiweddarach, ni allaf ond gysylltu'r BIM fel yr esblygiad a gynrychiolwyd am yr amser hwnnw gan adael y bwrdd llun a'r papur olrhain ar gyfer y ffeiliau CAD. Roedd hynny'n ddatblygiad trawiadol, gan ystyried ei fod yn dod o gyfrifiannell cartwnydd a llyfr nodiadau + cyfrifiannell + Lotus 123. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn wych i gredu ...

georeference cynhenid

Pan fyddwn yn darllen y gwahanol ddamcaniaethau sy'n cefnogi cyfathrebu yn cynnwys mapio a hynny fel gwyddoniaeth i gynrychioli ffenomenau daearyddol megis celf rhoi'r wybodaeth hon i'r esthetig angenrheidiol, rydym yn sylweddoli bod yr amser yr ydym yn byw yn cynnwys camau gweithredu lluosog mewn bywyd bob dydd lle rydym yn defnyddio georeference fel gweithredu ...

Bron y llythyr olaf i'm cydweithwyr ... Doeddwn i ddim yn gadael

chi egeomates

Dim ond heddiw ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, rwyf wedi rhoi'r gorau i arwyddo'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â phrosiect a oedd wedi fy meddiannu a chael fy ysbrydoli am saith mlynedd. Yn sicr, maen nhw wedi bod yn aros am esboniad, oherwydd dim ond ychydig o bobl agos iawn oedd yn eu hadnabod ychydig ddyddiau o'r blaen, er ei fod wedi'i gynllunio o'r diwrnod y penderfynais ...

4 eiliadau pwysig yn hanes Geofumadas

- Dylem gael blog ... Dywedodd fy mhennaeth (EM), gyda'i golwg yn cael ei ddatgysylltu o'r byd hwn. Roeddwn yn teimlo cywilydd o beidio â gwybod y gair am ddyn o flynyddoedd 73 wedi crybwyll i fy nghwyn ystyfnig pam yr wyf yn datgysylltu y Rhyngrwyd yn bwrdeistrefi stentaidd yn gwneud gwaith cynnal a chadw. Mwy na dywedodd gyda ...