Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Geofumadas - ar dueddiadau yn y foment ddigidol hon

Sut y gall Mynd yn Ddigidol Wrthdroi Eich Heriau Peirianneg Nid yw amgylcheddau data cysylltiedig yn siarad am y mater yn unig, maent hefyd yn dod i lawr y ffordd yn eich prosiectau adeiladu. Mae bron pob gweithiwr proffesiynol peirianneg, pensaernïaeth ac adeiladu (AEC) yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o gynyddu maint yr elw a lleihau atebolrwydd ...

Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi cael eu segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn a oedd yn draddodiadol yn llifau; llinol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau. Heddiw, er syndod ...

Cadastre cywir sy'n ddibynnol ar bwrpas - tuedd, synergedd, techneg neu nonsens?

Yn ôl yn 2009 ymhelaethais ar systemateiddio esblygiad Cadastre bwrdeistref, a oedd yn ei resymeg naturiol yn awgrymu cynnydd rhwng y rhesymau pam ei fod yn wreiddiol yn mabwysiadu'r cadastre at ddibenion treth, a sut mae angen i hynny integreiddio data, actorion a graddol mae technolegau'n cael eu cyflawni trwy integreiddio cyd-destunol. Ar gyfer 2014 ...

… A geoblogwyr wedi ymgynnull yma…

Roedd yn rhaid i rywun wireddu'r syniad hwnnw o eistedd yn yr un gofod, grŵp o bobl hollol wahanol mewn personoliaeth, meddwl a chyd-destun diwylliannol, ond ychwanegodd at yr amrywiad o fod yn siaradwyr Sbaeneg, maent yn angerddol iawn am yr hyn sy'n digwydd yn y cyd-destun geo-ofodol. Dyma'r "Cyfarfod Cenedlaethol Geobloggers", a hyrwyddir yn y ...

System Genedlaethol Gweinyddiaeth Eiddo SINAP

Sinap
Mae'r System Gweinyddu Eiddo Genedlaethol (SINAP) yn blatfform technolegol sy'n integreiddio'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig ag adnodd ffisegol a rheoliadol y genedl, lle mae'r gwahanol actorion ac unigolion cyhoeddus a phreifat yn cofnodi'r holl drafodion sy'n gysylltiedig ag asedau eiddo. eiddo, sy'n angenrheidiol ar gyfer cyfansoddiad a deinameg marchnad ...

Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn sawl un o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan ynddynt, rwyf wedi gweld nad yw'r dryswch a achosir gan y LADM o reidrwydd yn gysylltiedig â'i ddeall fel safon ISO, ond wrth ynysu ei gwmpas cysyniadol o'i senario mecaneiddio technolegol. Hynny yw, sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...

BIM - Y byd y byddwn i wedi breuddwydio amdano 20 mlynedd yn ôl

20 mlynedd yn ddiweddarach, ni allaf ond cysylltu BIM fel yr esblygiad yr oedd yn ei gynrychioli bryd hynny i adael y bwrdd lluniadu a'r papur olrhain ar gyfer ffeiliau CAD. Esblygiad trawiadol oedd hwnnw, o ystyried iddo ddod o fod yn arlunydd braslunio a chyfrifiannell llyfr nodiadau + cyfrifiannell + Lotus 123. Roedd yn ymddangos yn drawiadol i mi gredu ...

Y georeference cynhenid

Pan ddarllenwn y gwahanol ddamcaniaethau sy'n cefnogi'r cyfathrebu y mae cartograffeg yn ei olygu, fel gwyddoniaeth i gynrychioli ffenomenau daearyddol, ac fel celf i roi'r estheteg angenrheidiol i'r wybodaeth hon, sylweddolwn fod yr eiliad yr ydym yn byw yn cynnwys gweithredoedd lluosog ym mywyd beunyddiol. lle rydyn ni'n defnyddio georeference fel gweithred ...