Archifau ar gyfer

fy egeomates

Rhinweddau, ymchwiliadau ac arloesi

Geofumadas - ar dueddiadau yn y foment ddigidol hon

Sut y gall Mynd yn Ddigidol Wrthdroi Eich Heriau Peirianneg Mae amgylcheddau data cysylltiedig nid yn unig yn siarad amdano, ond maent hefyd yn cerdded y ffordd ar eich prosiectau adeiladu. Mae bron pob gweithiwr proffesiynol peirianneg, pensaernïaeth ac adeiladu (AEC) yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o gynyddu maint yr elw a lleihau atebolrwydd ...

Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi'u segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn yn draddodiadol oedd llifau; llinellol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau. Heddiw, er syndod ...

... ac yn casglu y geobloggers yma ...

Roedd rhywun o gael eu gwireddu syniad o eistedd yn yr un lle, mae grŵp o gwbl wahanol mewn personoliaeth, pobl yn meddwl a chyd-destun diwylliannol, ond ynghyd â'r amrywiad i fod yn siaradwyr Sbaeneg, yn hynod angerddol am yr hyn sy'n digwydd yng nghyd-destun geo-ofodol. Mae hyn yn y "Cyfarfod Cenedlaethol I o Geobloggers" hyrwyddo yn y ...

Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn nifer o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan, rwyf wedi gweld y dryswch sy'n achosi LADM nid o reidrwydd yn gysylltiedig â deall fel ISO, ond i ynysu eu cwmpas cais ei gyfnod cysyniadol mecaneiddio technolegol. Mewn geiriau eraill, ar sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...

BIM - Byddai'r byd wedi breuddwydio 20 o flynyddoedd yn ôl

20 mlynedd yn ddiweddarach, ni allaf ond gysylltu'r BIM fel yr esblygiad a gynrychiolwyd am yr amser hwnnw gan adael y bwrdd llun a'r papur olrhain ar gyfer y ffeiliau CAD. Roedd hynny'n ddatblygiad trawiadol, gan ystyried ei fod yn dod o gyfrifiannell cartwnydd a llyfr nodiadau + cyfrifiannell + Lotus 123. Roeddwn i'n meddwl ei fod yn wych i gredu ...

georeference cynhenid

Pan fyddwn yn darllen y gwahanol ddamcaniaethau sy'n cefnogi cyfathrebu yn cynnwys mapio a hynny fel gwyddoniaeth i gynrychioli ffenomenau daearyddol megis celf rhoi'r wybodaeth hon i'r esthetig angenrheidiol, rydym yn sylweddoli bod yr amser yr ydym yn byw yn cynnwys camau gweithredu lluosog mewn bywyd bob dydd lle rydym yn defnyddio georeference fel gweithredu ...