Dyma fy swydd olaf

Ar ôl bron i dair blynedd o fodolaeth Blog Geofumadas, 813 o gofnodion a 2,504 o sylwadau, ar ôl mis cymhleth o sefyllfaoedd llawn straen, mae'n ymddangos bod popeth yn setlo yn y diwedd. Mae'r bywyd hwn fel yna, pob nwyd fel arfer bod dros dro, a hyn, ymddengys iddo ddod i ben.

Copi o IMG_0960 Ymysg y pynciau sydd wedi fy nghadw'n brysur ar ôl fy nhaith i Charlotte, Penderfynais o'r diwedd dderbyn cynrychiolaeth Bentley ar gyfer America Ladin, sy'n fy ngwneud yn brysur iawn i gynnal y gyfradd gyhoeddi yr wyf yn gyfarwydd â hi yn y blog hwn, wedi'i hychwanegu at gymal contract sydd am chwe blynedd yn fy ngorfodi i beidio ag ysgrifennu mewn a blog personol. Mae Keith Bentley wedi bod yn garedig iawn wrth ganiatáu imi’r tri mis y gofynnais iddynt gyflawni 40 diwrnod o amser sabothol yr wyf yn gobeithio ei wneud yn Tibet o Ionawr 5, gyda’r daith o amgylch Mount Kailas ac o ble rwy’n gobeithio anfon rhai lluniau; yn ôl byddaf yn cymryd rhan yn y diwrnod o GIS rhad ac am ddim.

Am y tro, diolch am eich amser a'ch cyfeillgarwch. I Tomás am agor y gofod hwn yn Cartesianos, ffrind da am oes; i Gabriel Ortiz, am ei gyngor iach, i gyfeillion Blog Geomatig am eu galw, i Angie am ei hymdrechion da i mewn Dawns Siocled, i Nancy am ei hymdrech i gyfieithu tuag at Geosmoke, i lawer o rai eraill nad wyf yn sôn amdanynt oherwydd gallaf ddianc rhag rhai.

Rwyf wedi dod i gytundeb â Cartesia, fel bod y cynnwys hwn ar gael am 30 diwrnod, ac yn ystod yr amser hwnnw gallant ei lawrlwytho. Ar ôl hyn bydd yn cael ei ddileu fel rhan o'm contract; mae Geofumadas a Galvarezhn yn dod yn barth a rennir Bentley Systems, a thrwy gaffael 79% o'r cyfranddaliadau yn Manifold GIS yn dod yn her fwyaf ymosodol i mi.

Felly, rwyf wedi penderfynu dechrau blog dienw, lle byddaf yn ysgrifennu yn y pen draw.  Yma gallwch chi fy dilyn, dros hynny rwy'n gobeithio eich gweld chi.

11 Yn ymateb i "Dyma fy swydd olaf"

 1. Hei! Ac ni ddarllenais y swydd hon! Roeddwn ar wyliau ym mis Rhagfyr ac roeddwn yn datgysylltu hyd yn oed ar gyfer jôcs!
  Da iawn am y cyfnod sabothol 40 diwrnod ar gyfer Tibet ... hahahahaha ... bron, mi wnes i bron â chwympo!
  Fi jyst wedi darganfod y swydd hon dim ond oherwydd bod rhywun wedi clicio yma i fy mlog a phan welais deitl y swydd roeddwn i bron â chael rhywbeth!
  Yn ffodus nid yw'n wir ac rydych chi'n rhoi i chi, ymysg llawer o bethau eraill, eich synnwyr digrifwch 😀!
  Diolch i chi am fy nghofio ac yn enwedig am eich bod yn cael fy egni da.
  Rwy'n dal i ddysgu gyda chi.
  Kiss o dde Iberia.

 2. I'r rhai oedd yn dal i aros gyda'r darlleniad rhwng y llinellau:

  Nid yw -Bentley wedi prynu Manifold
  -Nid yw'r blog yn cau
  -Alfredo Castejón yn dal i fod yn gyfrifol am Bentley Mexico

  🙂 Mae'n ochr gyfeillgar hiwmor ar ffurf gml

  golygydd (yn) geofumadas.com

 3. Cyrhaeddais y diwedd ac roeddwn yn hapus i chi ac roeddwn i'n meddwl, uh! beth wnes i ei ddarllen Doeddwn i ddim yn ei achub !! Mae'n rhaid i mi gael yr erthyglau diddorol hynny cyn i mi gau'r dudalen!
  Pan welais y ddolen honno «yma gallwch fy nilyn» Dechreuais amau ​​... pa mor rhyfedd!
  Beth bynnag, es i lle aeth y ddolen â mi ... mae eich un chi yn dda iawn!

 4. Wel, mae'r jôc yn cyfrif ... siawns na ddywedodd wrthych eich bod wedi ennill y loteri?

  … Fe wnes i ddychmygu eisoes !!!!!!!!! Peidiwch â dweud wrthyf yn well !!! (y plant hyn)!

 5. Wow, da i chi, fy ffrind !! Ai trafodaeth gyfrinachol oedd hon?

  Felly, bydd eich blog yn dod yn rhan o Bentley Systems, ac a ydych chi mewn gwirionedd yn teithio i Tibet?

  Rwy'n falch iawn o glywed am eich llwyddiant !!

 6. ... Rhaid i mi fod yn onest ac rydw i wedi bwyta am y teitl, fy mod i'n mynd i ymuno ag undeb Geofumadas (mae llywydd i fod). Ond fel roeddwn i'n darllen - gobeithio nad wyf yn camgymryd - sylweddolaf ichi ei ysgrifennu cyn 12:00 o'r gloch. ar yr 28ain o'r mis a'r flwyddyn hon.

  Felly! Diwrnod hapus i chi hefyd!

  Rhag ofn ei fod yn wir ... galwaf bleidlais fel ein bod yn llosgi blychau Bentley yn y sgwariau !!!!!

  Hug a chyfarchion

 7. Fe wnes i ei lyncu ... er y bore yma dywedais «Byddwch yn ofalus gyda 28/12 y gall rhyw idiot wneud jôc ......» =) .. Ha… .Well, ar y naill law rwy’n falch eich bod yn parhau ac ar y llaw arall mae’n fy ngwneud yn drist oherwydd Roeddwn i wedi llyncu eich pennill ac roeddwn i eisoes yn gwneud fy hun yn hapus i chi….
  Daliwch ati i weithio….

  Cyfarchion! a Dechreuad da'r 2010!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.