Dyma fy swydd ddiwethaf

Ar ôl bron i dair blynedd o fodolaeth y Blog Geofumadas, cofnodion 813 a sylwadau 2,504, ar ôl mis cymhleth o sefyllfaoedd llawn straen, mae'n ymddangos bod popeth yn dod i ben yn y pen draw. Mae'r bywyd hwn fel hyn, fel arfer mae pob angerdd yn bod dros dro, a hyn, ymddengys iddo ddod i ben.

Copi o IMG_0960 Ymysg y pynciau sydd wedi fy nghadw'n brysur ar ôl fy nhaith i CharlotteYn olaf, penderfynais dderbyn cynrychiolaeth Bentley ar gyfer America Ladin, sy'n fy ngwneud yn brysur iawn i gynnal rhythm y cyhoeddiad yr wyf yn gyfarwydd ag ef yn y blog hwn, wedi'i ychwanegu at gymal o'r contract, am chwe blynedd, fy mod yn fy ngorfodi i beidio ag ysgrifennu mewn blog personol Mae Keith Bentley wedi bod yn garedig iawn wrth ganiatáu i mi y tri mis y gofynnais i mi gyflawni 40 diwrnod o gyfnod sabothol y gobeithiaf ei wneud yn Tibet o Ionawr 5, gyda thaith Mount Kailas ac o ble rydw i'n gobeithio anfon lluniau; yn ôl byddaf yn cymryd rhan yn y diwrnod o GIS rhad ac am ddim.

Am nawr, diolch am eich amser a'ch cyfeillgarwch. I Tomás am agor y gofod hwn yn Cartesiaid, ffrind da am oes; a Gabriel Ortiz, am ei gyngor iach, i gyfeillion Blog Geomatig am eu galw, i Angie am ei hymdrechion da i mewn Dawns Siocled, i Nancy am ei hymdrech i gyfieithu tuag at Geosmoke, i lawer o rai eraill nad wyf yn sôn amdanynt oherwydd gallaf ddianc rhag rhai.

Rwyf wedi dod i gytundeb gyda Cartesia, fel bod y cynnwys hwn ar gael yn ystod 30, yr amser y gallwch ei lawrlwytho. Ar ôl hyn caiff ei ddileu fel rhan o'm contract; Mae Geofumadas a galvarezhn yn dod yn barti a rennir gan Bentley Systems, sy'n prynu fy nghyfran fwyaf ymosodol drwy brynu cyfrannau 79 yn Manifold GIS.

Felly, rwyf wedi penderfynu dechrau blog dienw, lle byddaf yn ysgrifennu yn y pen draw. Yma gallwch chi fy dilyn, dros hynny rwy'n gobeithio eich gweld chi.

Atebion 11 i "This is my last post"

 1. Hei! Ac ni ddarllenais y swydd hon! Roeddwn ar wyliau ym mis Rhagfyr ac roeddwn yn datgysylltu hyd yn oed ar gyfer jôcs!
  Peth da iawn am y dyddiau 40 o gyfnod sabothol yn Tibet ... hahaha ... bron, dwi'n syrthio bron!
  Fi jyst wedi darganfod y swydd hon dim ond oherwydd bod rhywun wedi clicio yma i fy mlog a phan welais deitl y swydd roeddwn i bron â chael rhywbeth!
  Yn ffodus nid yw'n wir ac rydych chi'n rhoi i chi, ymysg llawer o bethau eraill, eich synnwyr digrifwch 😀!
  Diolch i chi am fy nghofio ac yn enwedig am eich bod yn cael fy egni da.
  Rwy'n dal i ddysgu gyda chi.
  Kiss o dde Iberia.

 2. I'r rhai oedd yn dal i aros gyda'r darlleniad rhwng y llinellau:

  Nid yw -Bentley wedi prynu Manifold
  -Nid yw'r blog yn cau
  -Alfredo Castejón yn dal i fod yn gyfrifol am Bentley Mexico

  🙂 Mae'n ochr gyfeillgar hiwmor ar ffurf gml

  golygydd (yn) geofumadas.com

 3. Cyrhaeddais y diwedd ac roeddwn yn hapus i chi ac roeddwn i'n meddwl, uh! beth wnes i ei ddarllen Doeddwn i ddim yn ei achub !! Mae'n rhaid i mi gael yr erthyglau diddorol hynny cyn i mi gau'r dudalen!
  Pan welais y ddolen honno "yma gallwch fy nilyn" Dechreuais amau ​​... pa mor rhyfedd!
  Beth bynnag, es i lle y cysylltodd y ddolen fi ... da iawn chi!

 4. Wel, dywedwch wrth y jôc ... mae'n siŵr eich bod wedi cael y loteri ??

  ... Roeddwn i eisoes wedi dychmygu !!!!!!!!! Peidiwch â dweud wrthyf yn well! (y plant hyn)!

 5. Wow, da i chi, fy ffrind !! Ai trafodaeth gyfrinachol oedd hon?

  Felly, bydd eich blog yn dod yn rhan o Bentley Systems, ac a ydych chi mewn gwirionedd yn teithio i Tibet?

  Rwy'n falch iawn o glywed am eich llwyddiant !!

 6. ... Mae'n rhaid i mi fod yn onest ac rwyf wedi bwyta ar gyfer y teitl, fy mod i am ymuno ag undeb Geofumadas (mae'n debyg bod llywydd). Ond wrth i mi ddarllen - gobeithiaf beidio â cholli - rwy'n sylweddoli eich bod wedi ei ysgrifennu cyn y 12: 00 hrs. diwrnod 28 y mis a'r flwyddyn bresennol.

  Felly! Diwrnod hapus i chi hefyd!

  Rhag ofn bod hynny'n wir ... byddaf yn galw pleidlais i losgi blychau o Bentley yn y sgwariau !!!!!

  Hug a chyfarchion

 7. Fe wnes i ei lyncu… er y bore yma dywedais “Byddwch yn ofalus gyda 28/12 y gall rhyw idiot wneud jôc ……” =) .. Ha… Wel, y gwir ar y naill law rwy’n falch eich bod yn parhau ac ar y llaw arall mae’n fy nhristáu oherwydd Roeddwn i wedi llyncu eich pennill ac roedd eisoes yn fy ngwneud i'n hapus i chi….
  I barhau â laburando ...

  Cyfarchion! a Dechreuad da'r 2010!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.