LADM - Fel Model Unigryw o'r Parth Gweinyddu Tir - Colombia

Crynodeb o'r cyflwyniad a wnaed gan Golgi Alvarez a Kaspar Eggenberger yng Nghyngres Geomatics yr Andes ym Bogotá, ym mis Mehefin 2016.

Gofyniad ar gyfer y Cadastre Amlbwrpas

Gyda gweithrediad y Cynllun Datblygu Cenedlaethol 2014 - 2018 a chreu'r Asiantaeth Genedlaethol Tir Tir ANT, mae'r dirwedd ar gyfer y Tir yng Ngholombia wedi newid yn sylweddol ac mae wedi rhoi elfennau newydd ar gyfer adeiladu'r polisi syfrdanol fel y maent :

  •   Datganoli'r cadastre gyda dirprwyo pwerau i'r lefel diriogaethol,
  • Allanoli gwaith gweithredu'r sefydliad a chynnal a chadw stentaidd.
  • I gyrraedd cydlyniad y wybodaeth ysglyfaethus yng nghronfa ddata Cadastre a'r Gofrestrfa,

Mae'r Prosiect Moderneiddio Gweinyddu Tir yng Ngholombia, a ariennir gan Gydweithrediad y Swistir (SECO), yn cefnogi gwahanol brosesau sy'n ymwneud â pholisi tir, gan gynnwys cefnogaeth i adeiladu nod gweinyddu tir o dan yr ICDE, cefnogaeth i ailstrwythuro ac ailgyfeirio sefydliadol yr IGAC ynghylch ei rôl newydd fel awdurdod syfrdanol, cryfhau polisi'r Gofrestrfa Cadastre, cyngor ar y fframwaith cyfeirio geoetig a hefyd gefnogaeth i wireddu gweledigaeth y Cadastre Amlbwrpas.

Y Model LADM

Fel elfen arloesol yn y fframwaith polisi a thechnoleg, mae mabwysiadu'r Safon Rheoli Tir Rhyngwladol o'r enw ISO-19152 wedi ei gychwyn; Rwy'n gwybodcongressgeoLADM (Model Parth Gweinyddu Tir). Mae ymgorffori'r safon hon yn caniatáu cydbwysedd rhwng y pwysau a gynhyrchir gan y cynnig technolegol a'r galw am wasanaethau gan ddinasyddion mewn materion rheoli tiriogaethol o dan ddull integredig.

Ar hyn o bryd, mae fersiwn gyntaf model craidd y LADM wedi'i hadeiladu, wedi'i haddasu i ddeddfwriaeth Colombia sy'n cynnwys modelu o leiaf:

  • Y partïon â diddordeb, y grwpiau hyn, unigolion, endidau cyfreithiol ac endidau cyhoeddus sy'n gysylltiedig â chadwyn gweinyddu hawliau tir,
  • Yr unedau gweinyddol sy'n cynrychioli'r gwahanol wrthrychau tiriogaethol, yn breifat ac yn gyhoeddus.
  • Y rhestr o hawliau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau sy'n bodoli rhwng yr amcanion tiriogaethol a'r eiddo sydd wedi'u cofrestru yn y Gofrestrfa Eiddo.
  • Yr unedau gofodol a'u priodoleddau, sy'n bodoli yn y wybodaeth syfrdanol gyfredol ac, a fydd yn cael eu codi yn y cynlluniau peilot Cadastre Amlbwrpas i'w gweithredu yn fuan.
  • Mae mabwysiadu'r LADM hefyd yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer Seilwaith Data Gofodol Colombia (ICDE), trwy greu'r Nôd Gweinyddu Tir, a fydd yn sail ar gyfer rhyngweithrededd yr elfennau sydd wedi'u modelu yn y craidd. Yn raddol, bydd y gwahanol sefydliadau yn addasu'r LADM yn eu prosesau, gan warantu'r cyfeiriad unigryw at y nwyddau, hawliau, pobl a threthi sy'n ffurfio peiriannau System Rheoli Tir Genedlaethol Colombia.

INTERLIS i'w weithredu

LADMUn o'r offerynnau sy'n cael eu defnyddio ar gyfer gweithredu'r LADM yw INTERLIS. Mae hon yn iaith arbenigol ar gyfer y disgrifiad o fodelau data daearyddol, sydd â fformat trosglwyddo a chyfres o offer ar gyfer cyflawni dilysu, integreiddio, rheoli trafodion a diweddaru gwybodaeth trwy brotocolau rhyngweithredu.

Yn ddiweddar, datblygwyd hyfforddiant ar gyfer technegwyr y gwahanol sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r Prosiect, ar ddefnyddio INTERLIS ar gyfer modelu, a datblygwyd fersiwn o fodel Colombia o'r LADM yn yr iaith hon.

Cynlluniau Peilot Cadastre Amlbwrpas

Mae'r Prosiect yn cefnogi Sefydliad Daearyddol Agustín Codazzi (IGAC) ac Uwcharolygiaeth y Gofrestrfa Genedlaethol (SNR), wrth adeiladu'r model, manylebau technegol a gweithdrefnau ar gyfer datblygu'r Peilotiaid Cadastre Amlbwrpas. Mae hyn yn cynnwys gweithredu ystorfa ar gyfer storio data stentaidd a chofrestrfa; gydag offer meddalwedd am ddim sy'n hwyluso adeiladu, golygu a chyhoeddi data, yn ogystal ag offer ar gyfer dilysu'r data a gynhyrchir trwy weithredu ar gontract allanol.

Yn ogystal, bydd deunyddiau technegol ac didactig yn cael eu paratoi ar gyfer gwahanol weithgareddau'r broses maes a swyddfa'r arolwg eiddo.

Trwy'r model gweithredu o broffil Colombia'r LADM, a ddisgrifir yn INTERLIS, bydd gan gontractwyr yr arf angenrheidiol i baratoi ar eu cyfer. congrekaspara chyflwyno'r wybodaeth a gesglir yn y maes yn unol â'r model safonol uchod o Safon ISO 19152. Bydd gan yr IGAC a'r SNR yr offer ar gyfer gwirio, rheoli a storio gwybodaeth a dogfennau'r canlyniadau peilot, i gynhyrchu'r gwersi a ddysgwyd. a gwella'r fethodoleg ar gyfer gwerthuso cynhyrchion yr arolwg stentaidd.

Mwy o wybodaeth am y Prosiect yng Nghymru http://www.proadmintierra.info/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.