LADM - Fel Unigryw Parth Model Rheoli Tir - Colombia

Crynodeb o'r cyflwyniad a wnaed gan Golgi Alvarez a Kaspar Eggenberger yng Nghyngres Geomateg Andean yn Bogotá, ym mis Mehefin 2016.

Gofyniad ar gyfer y Cadastre Amlbwrpas

Gyda gweithrediad y Cynllun Datblygu Cenedlaethol 2014 - 2018 a chreu'r Asiantaeth Genedlaethol Tir Tir ANT, mae'r dirwedd ar gyfer y Tir yng Ngholombia wedi newid yn sylweddol ac mae wedi rhoi elfennau newydd ar gyfer adeiladu'r polisi syfrdanol fel y maent :

  • Datganoli'r cadastre gyda dirprwyo pwerau i'r lefel diriogaethol,
  • Allanoli gwaith gweithredu'r sefydliad a chynnal a chadw stentaidd.
  • I gyrraedd cydlyniad y wybodaeth ysglyfaethus yng nghronfa ddata Cadastre a'r Gofrestrfa,

Mae'r Prosiect Moderneiddio Gweinyddu Tir yng Ngholombia, a ariennir gan Gydweithrediad y Swistir (SECO), yn cefnogi gwahanol brosesau sy'n ymwneud â pholisi tir, gan gynnwys cefnogaeth i adeiladu nod gweinyddu tir o dan yr ICDE, cefnogaeth i ailstrwythuro ac ailgyfeirio sefydliadol yr IGAC ynghylch ei rôl newydd fel awdurdod syfrdanol, cryfhau polisi'r Gofrestrfa Cadastre, cyngor ar y fframwaith cyfeirio geoetig a hefyd gefnogaeth i wireddu gweledigaeth y Cadastre Amlbwrpas.

Y Model LADM

Fel elfen arloesol yn y fframwaith polisi a thechnoleg, mae mabwysiadu'r Safon Rheoli Tir Rhyngwladol o'r enw ISO-19152 wedi ei gychwyn; Rwy'n gwybodcongressgeoLADM (Model Parth Gweinyddu Tir). Mae ymgorffori'r safon hon yn caniatáu cydbwysedd rhwng y pwysau a gynhyrchir gan y cynnig technolegol a'r galw am wasanaethau gan ddinasyddion o ran rheoli tiriogaethol o dan ddull integredig.

Ar hyn o bryd, mae fersiwn gyntaf model craidd y LADM wedi'i hadeiladu, wedi'i haddasu i ddeddfwriaeth Colombia sy'n cynnwys modelu o leiaf:

  • Y partïon â diddordeb, y grwpiau hyn, unigolion, endidau cyfreithiol ac endidau cyhoeddus sy'n gysylltiedig â chadwyn gweinyddu hawliau tir,
  • Yr unedau gweinyddol sy'n cynrychioli'r gwahanol wrthrychau tiriogaethol, yn breifat ac yn gyhoeddus.
  • Y rhestr o hawliau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau sy'n bodoli rhwng yr amcanion tiriogaethol a'r eiddo sydd wedi'u cofrestru yn y Gofrestrfa Eiddo.
  • Yr unedau gofodol a'u priodoleddau, sy'n bodoli yn y wybodaeth syfrdanol gyfredol ac, a fydd yn cael eu codi yn y cynlluniau peilot Cadastre Amlbwrpas i'w gweithredu yn fuan.
  • Mae mabwysiadu'r LADM hefyd yn cynnwys cefnogaeth i'r Seilwaith Data Gofodol Colombia (ICDE), trwy greu'r Nod Rheoli Tir, a fydd yn sail i ryngweithredu'r elfennau a fodelir yn y niwclews. Yn raddol, bydd y gwahanol sefydliadau yn addasu'r LADM yn eu prosesau, gan warantu'r cyfeiriad unigryw at y nwyddau, hawliau, personau a llyffetheiriau sy'n ffurfio'r mecanwaith yn y System Genedlaethol Rheoli Tir Colombia.

INTERLIS i'w weithredu

LADMUn o'r offerynnau sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithredu'r LADM yw INTERLIS. Mae hon yn iaith arbenigol ar gyfer y disgrifiad o fodelau data daearyddol, sydd â fformat trosglwyddo a chyfres o offer y gallwch eu defnyddio i gyflawni dilysu, integreiddio, rheoli trafodion a diweddaru gwybodaeth drwy brotocolau rhyngweithredu.

Yn ddiweddar, datblygwyd hyfforddiant ar gyfer technegwyr y gwahanol sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r Prosiect, ar ddefnyddio INTERLIS ar gyfer modelu, a datblygwyd fersiwn o fodel Colombia o'r LADM yn yr iaith hon.

Cynlluniau Peilot Cadastre Amlbwrpas

Mae'r Prosiect yn cefnogi'r Sefydliad Daearyddol Agustín Codazzi (IGAC) ac Arolygaeth Genedlaethol y Gofrestrfa (SNR), wrth adeiladu'r model, manylebau technegol a gweithdrefnau ar gyfer datblygu'r Cynlluniau Peilot Amlbwrpas. Yr wyf yn cynnwys gweithredu ystorfa ar gyfer storio data stentaidd a chofrestrfa; gydag offer meddalwedd am ddim sy'n hwyluso adeiladu, cyhoeddi a chyhoeddi data, yn ogystal ag offer ar gyfer dilysu'r data a gynhyrchir drwy weithredu ar gontract allanol.

Yn ogystal, bydd deunyddiau technegol ac didactig yn cael eu paratoi ar gyfer gwahanol weithgareddau'r broses maes a swyddfa'r arolwg eiddo.

Trwy'r model gweithredu o broffil Colombia'r LADM, a ddisgrifir yn INTERLIS, bydd gan gontractwyr yr arf angenrheidiol i baratoi ar eu cyfer. congrekaspara chyflwyno'r wybodaeth a godwyd yn y maes yn unol â'r model safonol uchod o'r Safon ISO 19152. Bydd gan yr IGAC a'r SNR yr offer ar gyfer dilysu, rheoli a storio'r wybodaeth a'r dogfennau o ganlyniadau'r cynlluniau peilot, i gynhyrchu'r gwersi a ddysgwyd a gwella'r fethodoleg ar gyfer gwerthuso cynhyrchion yr arolwg stentaidd.

Mwy o wybodaeth am y Prosiect yng Nghymru http://www.proadmintierra.info/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.