Gwestai Bentley

cadarn bentley

Cais arbennig yw Bentley Cadastre Map Bentley o'r fersiwn XM V8.9 ac fel y dywed ei enw, dyna beth yw pwrpas; dros Cadastre. Mae'n gofyn am Bentley Map ar gyfer ei weithrediad, ac ynddo'i hun mae'n cyfateb i fodiwl ar gyfer cynnal a chadw stentiau rheoledig.

Mae blaenoriaeth y cais hwn yn canolbwyntio ar integreiddio topoleg, eiddo sy'n dod allan o'r eiliad pan allai'r geometregau fod y tu mewn i gronfa ddata. Felly gall gwrthrych tiriogaethol ddeall ai rhywun arall yw eich cymydog os yw'n rhannu ffiniau, os yw'n gorgyffwrdd a hyd yn oed os yw'n cynnwys gwrthrych o fewn twll.

Gyda hyn ni wnaeth Bentley roi'r gorau i'r ystyfnigrwydd a feirniadwyd o'r modelau o Lemmen sy'n mynnu parhau i ddefnyddio centroids (nodau) a rhanbarthau (ffiniau), fel y mae hefyd yn ymddangos yng ngholfachau cyntaf ArcInfo. Er eu bod yn fwg dwfn iawn ac yn dda, nid oedd Daearyddiaeth yn gallu trin geometregau cymhleth fel bod yn un eiddo o fewn eiddo arall, gan ei fod yn eu troi'n gell, gan wneud eu dadansoddiad gofodol yn amhosibl; fe'u gelwir yn geometregau cymhleth ond maent yn gyffredin iawn mewn cadastre, heb sôn am gartograffeg.

saethu bentleyO fersiwn 8.5 o Microstation, gweithredir y dechnoleg o'r enw XFM, lle mae strwythur xml yn cadw'r data tablau a ddiffinnir mewn sgema, ac yna gall y map gael y wybodaeth sy'n gofyn am dabl atodol. Hefyd gellir ffurfweddu'r sgema fel mai dim ond data o'r gronfa ddata allanol y mae'n ei weld a dim ond y rhyngwyneb i'w fwydo, ei olygu neu ei ddelweddu yn unig yw hwn.

datastores

Mae pensaernïaeth amlhaenog Bentley Cadastre yn gadarn iawn, mae hyd yn oed wedi'i gynllunio i allu rhyngweithio nid yn unig â chynhyrchion o fewn prosiect Map Bentley. Mae'n cefnogi datblygiad o dan y cysylltiadau hyn:

 • Oracle Gofodol, 2 a hyd at 3 haenau
 • ArcGIS, tair haen

Wrth gwrs, mae wedi integreiddio'n llawn â phrosiectau XFM ar ffurfiau dgn ac mae'n cysylltu ag unrhyw RDBMS / DGN a gefnogir gan Microstation.

Cyfyngiadau Daearyddiaeth Microstation

Un o anfanteision mwyaf y cetris gofod oedd bod ffurfweddu safonau topolegol yn gymhleth. Yn ogystal, cafodd holl adnoddau'r gweinyddwyr eu bwyta oherwydd bod uchel-gywirdeb y CAD yn cymhlethu'r dadansoddiad gofodol neu ymholiad syml y gronfa ddata.

Oherwydd yr anhawster hwn yn y dopoleg ar lefel y gronfa ddata, mae offer dadansoddiad topolegol Er Cof. Un o'r anfanteision oedd terfynau trylwyredd a oedd (ac sydd?) Gan fod angen glanhau Daearyddiaeth topolegol er mwyn mynd ag ef i eithafion o 0.00001 i mewn danglau y segment fel y câi effaith haenau haenau neu eu defnyddio yn y Cyhoeddwr eu cadw'n gyson.

Roedd y manylion hyn yn hurt o ystyried nad oes angen mesuriadau llai nag un milimetr ar eiddo. A beth am yr uniondeb rhwng ffeiliau cyfeirio ... a oedd yn gofyn nid yn unig rhannu ffiniau ond hefyd nodau neu nad oedd y geometregau yn cael eu cydnabod wrth greu haen topolegol.

Gweithredu Topoleg

Mae Bentley Cadastre yn gweithredu topoleg mewn tri math o geometreg, gan drin yr enwau Nodwedd nod (Pwynt), nodwedd ffin (rhanbarth caeedig) a Nodwedd Parsel (polygon). Er bod cysyniad y Parsel yn cael ei weithredu (yn debyg i AutoCAD Map), gellir gweld bod Bentley yn cynnal ei fynnu ar faen prawf y Ffin / nod, gan ychwanegu'r opsiwn Ffiniau / label, sydd bellach yn ddeinamig o ran y geometreg y mae'n ei chynrychioli. Gellir gweld y mynnu hwn yn yr offer sy'n cadw rheolaeth topolegol ar y hedfan:

 • Nodwedd parseli: Dim ond yn y darn
 • Nodwedd ffiniol: symud, graddfa, cylchdroi, alinio ymylon, cyfochrog, symud i gysylltu, addasu, ymestyn, trimio, mewnosod fertig, dileu fertigedd, ffiled, camfer
 • Nodwedd nod: symud, graddfa, cylchdroi, alinio ymylon, cyfochrog, symud i gyswllt

Mae'n bosibl yn y gronfa ddata (crybwyllwch Oracle Spatial yn unig) i ffurfweddu rheolau topolegol fel bod amser codi eiddo newydd neu wneud rhybuddion cadwraeth (cynnal a chadw) yn cael eu gweithredu i wneud y newidiadau priodol neu fod y system yn hunan-addasu.

Yn gweithredu offer ar gyfer defnydd stentaidd

cadarn bentley Un o fanteision gorau Bentley Cadastre yw ei fod yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n digwydd yn y broses o adeiladu, gweinyddu a chynnal a chadw stentaidd o'r agwedd geometrig y mae botymau penodol wedi'u hadeiladu ar eu cyfer.

Mewn gwirionedd nid ydynt yn gamau na ellid eu gwneud gyda Microstation Geographics, ond yr hyn sydd wedi'i weithredu yw'r dechnoleg xfm a'r awtomeiddio y bu'n rhaid ei wneud yn y rhan fwyaf o achosion gyda Project Wise a Vba pur.

Mae galluoedd Xfm hefyd wedi'u hychwanegu at y gorchmynion adeiladu a golygu data mwyaf cyffredin i'w haddasu ar gyfer defnyddio cadastre. Yn olaf, mae offer sy'n gydnaws â cogo yn rhoi mwy o addasu i chi.

Creu topolegau, mae'r rhain i gyd yn golygu diweddaru'r ardal yn awtomatig, cyfesurynnau'r blwch sy'n cynnwys y geometreg a'i pherimedr ... wrth gwrs, gyda phersonoli drwy'r Gweinyddwr Geo-ofodol, gellid ei ddiweddaru hefyd fel math arall o wybodaeth os bydd angen archwilio'r arfarniad, os bydd yn anfon anodiad yn ymylol i'r Gofrestrfa Tir, y cysylltiad â llif gwaith Project Wise, ac ati.

image

 • Creu nod
 • Creu ffin
 • Mapio petryal
 • Mapio rheiddiol
 • Addasiad llinol
 • Ffiled yn rheiddiol i'r eithaf
 • Prosiectwch ffin i nod
 • Rhifo awtomatig
 • Parseli grŵp
 • Allforio parseli i linellau gwaith
 • Adeiladu topoleg o nodau
 • Adeiladu topoleg o linellau gwaith
 • Gogo golygydd

Cynnal topolegau

 • AnghytunoMae gan hyn nifer o nodweddion diddorol, ac yn eu plith gellir rhannu rhaniad parseli afreolaidd o waelodlin, yn rhannau cyfartal. Gallwch hefyd chwilio ardal benodol gyda llinell cyfeiriadedd.
 • GrŵpGyda hyn, gellir grwpio un neu fwy o barseli, gellir ffurfweddu'r broses fel bod yr eiddo newydd yn cadw allwedd stentaidd yr ardal weddilliol fwy neu os cynhyrchir un newydd. li>
 • Newid, mae hyn yn achos symud ffin, cynnal uniondeb topolegol ar y hedfan.

Mae'n haws ei weithredu na mudo

Mewn swydd arall, byddwn yn trafod hyn yn fanwl, gan fod y gweithredu mor syml â'i adeiladu o'r dechrau ond yn symud prosiect cymhleth o Daearyddiaeth i Fap Bentley Ni ddylai fod mor syml am resymau fel y rhain:

-Mae gan bwnc mewn Daearyddiaeth nodweddion lluosog, a byddai symud i Bentley Map yn gofyn am wahanu'r nodweddion hynny yn wrthrychau ar wahân a chreu rheolau cywirdeb topolegol.

-Mae gwrthrychau y dgn fel arfer yn manteisio ar y ffeil hanesyddol i storio eu treigladau yno ... a byddai'r rhain yn mynd i uffern gan nad oes offeryn i'w symud i sylfaen tablau.

Rhaid i offer VBA a adeiladwyd i awtomeiddio'r gwaith saer: mapiau cofnodion, eiddo cyswllt, cyfrifo APC (arwynebedd, perimedr, cyfesurynnau), ail-rifo, dadansoddi topolegol ... ac ati, gael eu haddasu oherwydd bod popeth a wnaethant eisoes yn dod â botymau i mewn.

-Yr rheolaeth trwy Project Wise, oedd yr hawl i edrych ar ffeiliau arwahanol yn unig, er mwyn lleihau maint y ffeiliau. Yn yr achos hwn, rhaid ailadeiladu'r holl reolaeth honno i greu mynediad at wrthrychau tir unigol.

-Mae datblygu ceisiadau cais cynnal a chadw ar-lein a anfonodd y geometreg fel ffeil redline ... yn well na ni.

Safbwyntiau Bentley Cadastre

saethu bentley Mae Bentley Cadastre yn ymddangos fel cynnydd gwych o Bentley Map, fodd bynnag oherwydd eu bod wedi sicrhau y byddai XM a V8 yn dros dro, mae llawer ohonom wedi bod yn aros am y tir a addawyd o V8i rhag i'r buddsoddiad mewnfudo fod yn angenrheidiol ddwywaith. Rydym hefyd yn gweld anfantais aros allan o wasanaethau data sy'n cael derbyniad da fel Postgre, offeryn y mae llawer wedi'i weld yn ffafriol ar ôl hynny y gall trwydded Oracle ar gyfer prosiect stentaidd mawr gostio $ 30,000 y flwyddyn yn unig i un gweinydd. o ddau brosesydd.

Mae gweithredu technolegau Bentley Systems yn aml yn rhywbeth y mae arbenigwyr yn ei argymell ar gyfer prosiectau stentaidd ar lefel gwlad neu ranbarthau mawr, fodd bynnag, byddai'n ddiddorol mesur a yw'r hoffter hwn o'r dgn sy'n gysylltiedig â'r diriogaeth oherwydd ei dechnoleg ddyfeisgar sy'n caniatáu galw 15 yn fwy orthoffotos. 15,000 eiddo ac ar ôl padell 10 eiliad ar y hedfan. Neu ar wahân i hynny hefydMae yna ddarpariaeth geofumar i'r rhai aruthrol gyda cheisiadau sy'n bwerus iawn ond nad ydynt bob amser mor hawdd eu defnyddio gan y defnyddiwr cyffredin, felly mae Gweinydd Geospatial Bentley, Project Wise a Geoweb Publisher yn angenrheidiol i weithredu Bentley Cadastre.

O 2011 Bentley Cadastre Mae'n rhan o Bentley Map V8i.

Safle: Bentley Cadastre

3 Ymateb i "Bentley Cadastre"

 1. Hynny yw: mae'n caniatáu datblygu cymwysiadau ar lefel cleient a gweinydd (mewnrwyd a gwe).
  Yn y modd hwn, mae'n bosibl golygu gwybodaeth fector ar ActiveX a ddatblygwyd ar gyfer y we, naill ai o dan ffeiliau coch neu wasanaethau nodwedd gwe (WFS) gyda rheolaeth hanesyddol trafodol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.