Gwestai Bentley

cadarn bentley

Cais arbennig yw Bentley Cadastre Map Bentley o'r fersiwn XM V8.9 ac fel y dywed ei enw, mae ar gyfer hynny; ar gyfer Cadastre. Er mwyn ei weithredu mae angen Bentley Map, ac ynddo'i hun yn gyfwerth â modiwl ar gyfer cynnal a chadw stentiau dan reolaeth.

Ffocws blaenoriaeth y cais hwn yw integreiddiad topoleg, allbwn eiddo o'r foment y gallai'r geometreg fod o fewn cronfa ddata. Felly, gall gwrthrych tiriogaethol ddeall os un arall yw ei gymydog, os ydynt yn rhannu ffiniau, os ydynt yn gorgyffwrdd a hyd yn oed os yw'n cynnwys gwrthrych sy'n golygu twll.

Gyda hyn ni wnaeth Bentley roi'r gorau i'r ystyfnigrwydd a feirniadwyd o'r modelau o Lemmen sy'n mynnu cadw gan ddefnyddio centroidau (nodau) a rhanbarthau (ffiniau), gan ei fod hefyd yn ymddangos yng nghartrefi cyntaf ArcInfo. Er eu bod yn cael eu mygu'n ddwfn ac yn dda iawn, nid oedd Geographics yn gallu trin geometreg gymhleth fel bod yn eiddo y tu mewn i un arall, gan ei fod yn eu troi'n gell (cell) gan wneud eu dadansoddiad gofodol yn amhosibl; fe'u gelwir yn geometregau cymhleth ond maent yn gyffredin iawn mewn cadastre, peidiwch â dweud mewn cartograffeg.

saethu bentleyO'r fersiwn 8.5 o Microstation, caiff y dechnoleg a elwir yn XFM ei rhoi ar waith, lle mae strwythur xml yn cadw'r data tablau a ddiffinnir yn y sgema sy'n cael ei storio, ac yna gall y map gael y wybodaeth yn gofyn am dabl ynghlwm. Hefyd, gellir ffurfweddu'r sgema fel mai dim ond data o'r gronfa ddata allanol sy'n cael ei weld a dim ond y rhyngwyneb i fwydo, golygu neu ei weld.

datastores

Mae pensaernïaeth aml-haen Bentley Cadastre yn gadarn iawn, ac mae wedi'i chynllunio i ryngweithio nid yn unig â chynhyrchion o fewn prosiect Bentley Map. Yn cefnogi datblygiad o dan y cysylltiadau hyn:

 • Oracle Gofodol, 2 a hyd at 3 haenau
 • ArcGIS, tair haen

Wrth gwrs, mae wedi integreiddio'n llawn â phrosiectau XFM ar ffurfiau dgn ac mae'n cysylltu ag unrhyw RDBMS / DGN a gefnogir gan Microstation.

Cyfyngiadau Daearyddiaeth Microstation

Un o anfanteision mwyaf y cetris gofod oedd bod ffurfweddu safonau topolegol yn gymhleth. Yn ogystal, cafodd holl adnoddau'r gweinyddwyr eu bwyta oherwydd bod uchel-gywirdeb y CAD yn cymhlethu'r dadansoddiad gofodol neu ymholiad syml y gronfa ddata.

Oherwydd yr anhawster hwn yn y dopoleg ar lefel y gronfa ddata, mae offer dadansoddiad topolegol yn y cof. Un o'r anfanteision oedd bod yr eithafion llymder a gefais (ac sydd gennyf?) Daearyddiaeth gan fod glanhau topolegol yn angenrheidiol i'w gymryd i 0.00001 yn dod i ben danglau y segment fel y câi effaith haenau haenau neu eu defnyddio yn y Cyhoeddwr eu cadw'n gyson.

Roedd y manylion hyn yn afresymol o ystyried nad yw eiddo angen mesuriadau llai nag un milimedr. A beth i'w ddweud am yr uniondeb rhwng ffeiliau cyfeirio ... a oedd yn gofyn nid yn unig ffiniau a rennir ond hefyd nodau neu geometregau na chawsant eu cydnabod wrth greu haen dopolegol.

Gweithredu Topoleg

Mae Bentley Cadastre yn gweithredu topoleg mewn tri math o geometreg, gan drin yr enwau Node (Point), nodwedd ffin (rhanbarth caeedig) a Nodwedd Parcel (polygon). Er bod cysyniad Parcel yn cael ei weithredu (yn debyg i'r Map AutoCAD), gellir gweld bod Bentley yn mynnu ei fod yn mynnu ar faen prawf y Ffin / nod, gan ychwanegu'r opsiwn Ffin / label, sydd bellach yn ddeinamig o ran y geometreg y mae'n ei gynrychioli. Gellir gweld y mynnu hwn yn yr offer sy'n cynnal rheolaeth daearegol ar y hedfan:

 • Nodwedd parseli: Dim ond yn y darn
 • Nodwedd ffiniol: symud, graddfa, cylchdroi, alinio ymylon, cyfochrog, symud i gysylltu, addasu, ymestyn, trimio, mewnosod fertig, dileu fertigedd, ffiled, camfer
 • Nodwedd nod: symud, graddfa, cylchdroi, alinio ymylon, cyfochrog, symud i gyswllt

Mae'n bosibl yn y gronfa ddata (crybwyllwch Oracle Spatial yn unig) i ffurfweddu rheolau topolegol fel bod amser codi eiddo newydd neu wneud rhybuddion cadwraeth (cynnal a chadw) yn cael eu gweithredu i wneud y newidiadau priodol neu fod y system yn hunan-addasu.

Yn gweithredu offer ar gyfer defnydd stentaidd

cadarn bentley Un o fanteision gorau Bentley Cadastre yw ei fod yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n digwydd yn y broses o adeiladu, gweinyddu a chynnal a chadw stentaidd o'r agwedd geometrig y mae botymau penodol wedi'u hadeiladu ar eu cyfer.

Mewn gwirionedd nid ydynt yn gamau na ellid eu gwneud gyda Microstation Geographics, ond yr hyn sydd wedi'i weithredu yw'r dechnoleg xfm a'r awtomeiddio y bu'n rhaid ei wneud yn y rhan fwyaf o achosion gyda Project Wise a Vba pur.

Hefyd, mae'r gorchmynion mwyaf cyffredin ar gyfer adeiladu a golygu data wedi cael eu hychwanegu galluoedd xfm i'w haddasu i'r defnydd o stentiau. Yn olaf, mae offer sy'n gydnaws â cogo yn rhoi mwy o bersonoli iddo.

Creu topolegau, mae'r rhain i gyd yn golygu diweddaru'r ardal yn awtomatig, cyfesurynnau'r blwch sy'n cynnwys y geometreg a'i pherimedr ... wrth gwrs, gyda phersonoli drwy'r Gweinyddwr Geo-ofodol, gellid ei ddiweddaru hefyd fel math arall o wybodaeth os bydd angen archwilio'r arfarniad, os bydd yn anfon anodiad yn ymylol i'r Gofrestrfa Tir, y cysylltiad â llif gwaith Project Wise, ac ati.

image

 • Creu nod
 • Creu ffin
 • Mapio petryal
 • Mapio rheiddiol
 • Addasiad llinol
 • Ffiled yn rheiddiol i'r eithaf
 • Prosiectwch ffin i nod
 • Rhifo awtomatig
 • Parseli grŵp
 • Allforio parseli i linellau gwaith
 • Adeiladu topoleg o nodau
 • Adeiladu topoleg o linellau gwaith
 • Gogo golygydd

Cynnal topolegau

 • Anghytuno, mae gan hyn nifer o nodweddion diddorol sy'n cynnwys rhaniad lleiniau afreolaidd o waelodlin, a gellir ei rannu'n rannau cyfartal. Gallwch hefyd chwilio am ardal benodol gyda llinell gyfeirio.
 • Grŵp, gyda hyn, gellir grwpio un neu sawl parsel, gellir ffurfweddu'r broses fel bod yr eiddo newydd yn cadw'r allwedd stentaidd yn yr ardal weddilliol fwy neu os oes un newydd yn cael ei gynhyrchu. li>
 • Newid, mae hyn yn achos symud ffin, cynnal uniondeb topolegol ar y hedfan.

Mae'n haws ei weithredu na mudo

Mewn swydd arall, byddwn yn trafod hyn yn fanwl, gan fod y gweithredu mor syml â'i adeiladu o'r dechrau ond yn symud prosiect cymhleth o Daearyddiaeth i Fap Bentley Ni ddylai fod mor syml am resymau fel y rhain:

-Mae gan bwnc mewn Daearyddiaeth nodweddion lluosog, a byddai symud i Bentley Map yn gofyn am wahanu'r nodweddion hynny yn wrthrychau ar wahân a chreu rheolau cywirdeb topolegol.

-Mae gwrthrychau y dgn fel arfer yn manteisio ar y ffeil hanesyddol i storio eu treigladau yno ... a byddai'r rhain yn mynd i uffern gan nad oes offeryn i'w symud i sylfaen tablau.

Rhaid i offer VBA a adeiladwyd i awtomeiddio'r gwaith saer: mapiau cofnodion, eiddo cyswllt, cyfrifo APC (arwynebedd, perimedr, cyfesurynnau), ail-rifo, dadansoddi topolegol ... ac ati, gael eu haddasu oherwydd bod popeth a wnaethant eisoes yn dod â botymau i mewn.

-Roedd y rheolaeth trwy Project Wise yn iawn i edrych ar ffeiliau arwahanol, er mwyn lleihau maint y ffeiliau. Yn yr achos hwn, rhaid ail-greu'r holl reolaeth hon i greu mynediad at wrthrychau tiriogaethol gan unigolion.

-Mae datblygu ceisiadau cais cynnal a chadw ar-lein a anfonodd y geometreg fel ffeil redline ... yn well na ni.

Safbwyntiau Bentley Cadastre

saethu bentley Ymddengys i ni fod Bentley Cadastre yn llwyddiant mawr o Bentley Map, fodd bynnag, oherwydd y ffaith eu bod yn sicr y byddai XM a V8 yn rhai dros dro, mae llawer ohonom wedi bod yn aros am dir V8i a addawyd rhag i'r buddsoddiad mewn mudo fod yn angenrheidiol ddwywaith. Rydym hefyd yn gweld yr anfantais o aros allan o wasanaethau data sy'n cael eu derbyn yn dda fel Postgre, offeryn y mae llawer wedi ei weld gyda llygaid da ar ôl i drwydded Oracle ar gyfer prosiect cadastral mawr gerdded am $ 30,000 bob blwyddyn yn unig am Gweinydd dau brosesydd.

Yn aml, mae gweithredu technolegau Bentley Systems yn rhywbeth y mae arbenigwyr yn ei argymell ar gyfer prosiectau stentaidd ar lefel gwlad neu ranbarth mawr, fodd bynnag byddai'n ddiddorol mesur a yw'r hoffter hwn o'r DNG sy'n gysylltiedig â'r diriogaeth yn deillio o'i dechnoleg ddyfeisgar sy'n caniatáu galw 15 mwy orthophotos Tiroedd 15,000 ac yna eiliadau 10 ar y hedfan. Neu ar wahân i hynny hefydMae yna ddarpariaeth geofumar i'r rhai aruthrol gyda cheisiadau sy'n bwerus iawn ond nad ydynt bob amser mor hawdd eu defnyddio gan y defnyddiwr cyffredin, felly mae Gweinydd Geospatial Bentley, Project Wise a Geoweb Publisher yn angenrheidiol i weithredu Bentley Cadastre.

O 2011 Bentley Cadastre Mae'n rhan o Bentley Map V8i.

Safle: Bentley Cadastre

Atebion 3 i "Bentley Cadastre"

 1. Hynny yw: mae'n caniatáu datblygu cymwysiadau ar lefel cleient a gweinydd (mewnrwyd a gwe).
  Yn y modd hwn, mae'n bosibl golygu gwybodaeth fector ar ActiveX a ddatblygwyd ar gyfer y we, naill ai o dan ffeiliau coch neu wasanaethau nodwedd gwe (WFS) gyda rheolaeth hanesyddol trafodol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.