Cynllun Rheoli Argyfyngau (GEMAS) dewiswch gvSIG

Rydym wedi cael ein hysbysu o weithredu cymwysiadau gvSIG i brosesau sy'n canolbwyntio ar reoli argyfwng, felly rydym yn ei ledaenu gan feddwl y gall fod yn ddefnyddiol i lawer.

Mae Talaith Mendoza Gweriniaeth yr Ariannin yn diriogaeth agored i niwed oherwydd ei chyflwr daearyddol ac o bryd i'w gilydd mae ffenomenau naturiol gwahanol yn effeithio arni: llifogydd, glaw, gwynt, cenllysg, daeargrynfeydd, llosgfynyddoedd, tanau coedwig a hefyd yn rhedeg risgiau anthropig: distyllfeydd, argaeau , ac ati
Yn yr un modd, mae gwledydd eraill yn y byd yn dioddef o wendidau eraill fel tornados, llifogydd, tsunamis neu ffenomenau eraill sy'n creu niwed i bobl a'u heiddo.
Mae ffenomenau naturiol yn troi'n drychinebau ar ôl y digwyddiad. Gellir lleihau'r rhain gyda'r cynlluniau wrth gefn cyfredol.
Ledled y byd, rhaid i Ddatblygiad Dynol leihau risgiau i'w thrigolion, eu hasedau a'u buddsoddiadau. Mae'r Gwledydd yn cydweithredu â'i gilydd gyda gwahanol fathau o gyfryngau, pan fydd un yn dioddef canlyniadau digwyddiad o'r math hwn.

gem gvsig

Mae Prifysgol Genedlaethol Cuyo (UNCUYO), ynghyd â'r Ganolfan Ryngwladol Gwyddorau Daear (ICES), yn datblygu ac yn gweithredu'r Cynllun Rheoli Argyfwng trwy Ddadansoddiad Lloeren (GEMAS), gyda'r nod o ddefnyddio'r technolegau diweddaraf i leihau RISG NATURIOL AC ANTHROP, gan weithredu yn ystod camau cyn-argyfwng, argyfwng ac ôl-argyfwng.
Yn y prosiect hwn mae'n grwpio ynghyd y gweithredoedd gwyddonol a thechnolegol sy'n gysylltiedig â'r pwnc hwn, y sonnir am rai ohonynt:

  • Mae'r Comisiwn Cenedlaethol ar gyfer Gweithgareddau Gofod Gweriniaeth yr Ariannin yn gweithredu'r defnydd o ddelweddau SIASGE (System Lloeren Rheoli Argyfwng Italo-Argentine), i'w defnyddio os bydd digwyddiad. (tri lloeren mewn orbit o 6)
  • Mae'r cwmnïau technoleg a gwasanaethau yn Mendoza wedi'u grwpio yn y Sefydliad Datblygu Diwydiannol, Technolegol a Gwasanaethau (IDITS), sydd wedi llofnodi cytundeb gyda'r ICES, fel bod y sector Diwydiannol yn rhan o'r Cynllun hwn, gan naill ai i leihau eu gwendidau cyn argyfwng, fel cael cymorth neu gydweithredu rhag ofn y bydd Argyfyngau.
  • Astudiaethau o anffurfiad cortigol gyda thechnoleg delweddau lloeren a chanolfannau GPS.
  • Cytundeb gyda'r Weinyddiaeth Datblygu Dynol a'r Gyfarwyddiaeth Cwmnïau Cydweithredol. Ym Mendoza, mae endidau cydweithredol yn dosbarthu dŵr; trydan a bwyd. Mae'r gwasanaethau hyn yn cael eu heffeithio'n ddifrifol ar ôl digwyddiad ac yn cynhyrchu mwy o ddioddefwyr na'r digwyddiad ei hun.
    Rhaid i'r Dalaith gael yr endidau hyn mewn achosion o drychinebau.

Rhaid mapio'r holl adnoddau hyn a'u troi'n system sengl.
Mae GEMAS yn defnyddio system wybodaeth ddaearyddol (GIS) o feddalwedd am ddim, sef gvSIG.

gem gvsig
Mae'r Gymdeithas gvSIG wedi lledaenu ei rhaglen yn llwyddiannus, a ddefnyddir yn helaeth ledled y byd heddiw, ac mae'r gymuned ddefnyddwyr yn cyfrannu at y rhaglen amrywiol ddatblygiadau arni sydd wedi gwneud i'r defnydd o gvSIG dyfu a gwella.
UNCUYO ac ICES bet ar y defnydd o'r rhaglenni hyn sy'n cael eu defnyddio am ddim fel rhan o'u swyddogaeth addysgol, ac mae gvSIG wedi dewis, o ran ei botensial yn ogystal â materion iaith a diwylliant.
Gallai cydweithredu rhyngwladol rhwng gwledydd â'r rhai a ddioddefodd rywfaint o drychineb, fod yn fwy effeithiol pe bai'r RHEOLI RISG O WEITHGAREDDAU A'U PROTOCOLAU GWEITHREDU YN EQUAL.

Credwn y gall gvSIG fod yn rhaglen o ddefnydd eang gyda chonsensws rhyngwladol ar y defnydd ohoni a thechnolegau eraill.

I'r perwyl hwn, mae UNCUYO ac ICES ar gael i'r Gymdeithas gvSIG y protocolau gweithredu a ddatblygwyd hyd yma ar gyfer cynllun GEMAS.
Yn yr un modd, mae'r ddau sefydliad yn gofyn i'r gymuned gvSIG roi sylwadau ar y prosiect, y protocolau ac yn datgan a yw'n ddiddorol iddynt ryngweithio yn y RHEOLI RISG DDEFNYDDIO i gynhyrchu offer rhyngwladol cyffredin sy'n gwneud y gweithredoedd yn fwy effeithiol ac yn y pen draw MAE'R HOLL BOB RYDYM YN GWNEUD Y BYD YN LLE DIOGEL I FYW.

Protocolau:
Tab: http://www.gvsig.org/web/docusr/learning/colaboraciones/ce_1110_01/
Dogfennaeth: http://www.gvsig.org/web/docusr/learning/colaboraciones/ce_1110_01/pub/documentacion

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.