Cyngres Gweinyddu Tir ac Arolygu

O'r 25 i 27 o Hydref 2011 bydd yn datblygu yn Guatemala, yr Ail Gyngres Gweinyddiaeth Tir a Syrfeini dan yr enw "Casglu'r darnau ar gyfer gweinyddu a datblygu tiriogaethol”. Gyda boddhad mawr rydym yn hyrwyddo'r fenter hon, sy'n ymuno â thuedd barhaus yn y wlad hon yn ystod y blynyddoedd diwethaf, lle mae'r byd academaidd, y llywodraeth, cydweithredu rhyngwladol a chwmnïau preifat wedi profi i fod ymhlith y lefelau arloesi gorau yn rhanbarth Canol America.

Mae'r gyngres hon yn barhad o'r un cyntaf a gynhaliwyd yn 2009 yn ardal Petén, gan gyfansoddi cyfres o weithwyr proffesiynol a myfyrwyr o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â gweinyddu tiriogaethol.

cyngres o weinyddu tir

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gyda chefnogaeth y Prosiect "Cryfhau'r Hyfforddiant Adnoddau Dynol mewn Rheoli Tir yn Guatemala", Menter yr Iseldiroedd ar gyfer Datblygu Galluoedd mewn Addysg Uwch (NICHE) a Chanolfannau Prifysgol Quetzaltenango, Chiquimula a Peten o'r Prifysgol San Carlos Guatemala.

Fel tystiolaeth o'r gweithgaredd dwys a wneir yn Guatemala ar y mater tiriogaethol, mae ymarferion cynllunio enfawr yn cael eu cynnal ar hyn o bryd, gyda'r bwriad o adeiladu System Gynllunio Genedlaethol sy'n caniatáu cysylltu, ar lefel sectoraidd a thiriogaethol, bolisïau cyhoeddus, cynlluniau a cyllideb. Y syniad yw integreiddio cynllunio datblygu â dulliau rheoli risg i weithredu cynlluniau cynllunio defnydd tir ar lefel leol. Ar y llaw arall, mae'r Gofrestrfa Gwybodaeth Cadastral wedi cynnal arolwg enfawr o wybodaeth stentaidd mewn mwy na chwe deg bwrdeistref yn y wlad, gan geisio cydgysylltu â'r sefydliadau gweinyddu tir sy'n gysylltiedig â'r broses.  

logo congress guatemalaMae her Guatemala yn wych ar gyfer integreiddio ymdrechion ym maes gweinyddiaeth diriogaethol, nad yw'n anodd o'r data, technolegau a'r potensial technegol; Fodd bynnag, yr anhawster mawr fel arfer yw'r rhan sefydliadol lle gall y modelau cysyniadol gael eu difetha gan gamymddwyn yn newidiadau llywodraeth, nawdd gwleidyddol a gwendid wrth weithredu'r yrfa sifil yn y weinyddiaeth gyhoeddus. Mae Asia yn tynnu sylw at gyflwyniadau’r ail gyngres hon yno.

Ymhlith y siaradwyr rhyngwladol mae:

 • Javier Morales o Colombia, gan ITC Iseldiroedd
 • Mario Piumetto o'r Ariannin
 • Diego Alfonso Erba, hefyd Ariannin, o Sefydliad Lincoln
 • Rafael Zavala Gómez, o Fecsico
 • Martin Wubber, o'r Iseldiroedd

Bydd yn moethus i rannu llwyfan gyda neu ddatguddwyr y lefel hon, a fydd yn ategu cyflwyniad achosion defnydd o'r rhaglenni o ffurfiad academaidd, ymdrechion Sefydliad Lincoln sydd â llawer o weithgarwch yn y rhanbarth a datblygiadau o'r sefydliadau sy'n cydlynu â hwy SEGEPLAN.

arolygon cyngresYmhlith y pynciau a ddysgir yn y fformat darlithio mae:

 • Y stondin fel offeryn ar gyfer datblygu tiriogaethol
 • Llunio'r polisi cadastral cenedlaethol: achos yr Iseldiroedd
 • Ymagwedd at Gysyniad Datblygiad Tiriogaethol
 • Cynnydd yn y broses dreulio yn Guatemala
 • Rôl y fwrdeistref yn y polisi Cadastral
 • Y defnydd o'r delwedd lloeren ar gyfer dadansoddiad o orchudd coedwigoedd
 • Rhannu i ennill: rôl y wybodaeth ar gyfer gweinyddu tiriogaethol
 • Defnyddio a Defnyddio Geoservices ar gyfer y IDE
 • Cyflwyno technolegau newydd ym mhrosiectau gwastad y rhanbarth

O dan fethodoleg y bwrdd crwn, bydd y pynciau canlynol yn cael eu hystyried:

 • Tueddiadau Newydd wrth reoli technolegau ar gyfer caffael a rheoli data gofodol
 • Tueddiadau Newydd wrth reoli technolegau ar gyfer caffael a rheoli data gofodol
 • Y SINIT: cam cyntaf i'r IDE yn Guatemala?
 • Perspectifau Llafur ar gyfer tiriogaeth a gweinyddu tir yn Guatemala, Perspectives o gymharu â gwledydd eraill.

Mae'n ymddangos i ni yn enghraifft deilwng o ffug gan wledydd eraill yng Nghanolbarth America, hefyd oherwydd ei fod yn bosibl y wlad sydd yn betio ar y technolegau Ffynhonnell Agored ardal geo-ofodol gweithredu a sectorau lle mae'r ymdrech i gysoni'r cyhoeddus, preifat ac academaidd diogel yn dod â chanlyniadau cynaliadwy.

Mwy o wybodaeth:

http://www.congresoatguate.com/2011/

Yma fe welwch y cyflwyniadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.