Gyngres Rheoli Tir ac Arolygu

O'r 25 i 27 o Hydref 2011 bydd yn datblygu yn Guatemala, yr Ail Gyngres Gweinyddiaeth Tir a Syrfeini dan yr enw "Casglu'r darnau ar gyfer gweinyddu a datblygu tiriogaethol" Gyda boddhad mawr rydym ni'n hyrwyddo'r fenter hon, sy'n cael ei ychwanegu at duedd barhaus yn y wlad hon, lle mae academia, llywodraeth, cydweithrediad rhyngwladol a menter breifat wedi bod yn ymhlith y lefelau gorau o arloesedd yn rhanbarth Canol America.

Mae'r gyngres hon yn barhad o'r un cyntaf a gynhaliwyd yn 2009 yn ardal Petén, gan gyfansoddi cyfres o weithwyr proffesiynol a myfyrwyr o yrfaoedd sy'n gysylltiedig â gweinyddu tiriogaethol.

cyngres o weinyddu tir

Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal gyda chefnogaeth y prosiect "Cryfhau Adnoddau Dynol Hyfforddiant mewn Rheoli Tir yn Guatemala", mae'r Meithrin Gallu Menter Iseldiroedd mewn Addysg Uwch (NICHE) a phrifysgolion Quetzaltenango, Chiquimula a Petén y Prifysgol San Carlos Guatemala.

Fel tystiolaeth o'r gweithgarwch dwys a gynhaliwyd yn Guatemala ar y mater tiriogaethol, mae ymarferion cynllunio enfawr yn cael eu cynnal ar hyn o bryd, gyda'r bwriad o adeiladu System Gynllunio Cenedlaethol sy'n caniatáu i lefelau sector a thiriogaethol gael eu cysylltu, polisïau cyhoeddus, cynlluniau a y gyllideb. Y syniad yw integreiddio cynllunio datblygu gyda dulliau rheoli risg i weithredu cynlluniau cynllunio defnydd tir ar lefel leol. Ar y llaw arall, mae'r Gofrestrfa Gwybodaeth Gadastral wedi ymgymryd ag arolwg enfawr o wybodaeth gyfanddalol mewn mwy na thri deg o fwrdeistrefiol y wlad, gan geisio cydlynu â sefydliadau gweinyddu tir sy'n gysylltiedig â'r broses.

logo congress guatemalaMae her Guatemala yn wych ar gyfer integreiddio ymdrechion ym maes gweinyddu tiriogaethol, nad yw'n anodd o'r data, technolegau a photensial technegol; Fodd bynnag, yr anhawster mawr yw'r rhan sefydliadol fel arfer lle gall y modelau cysyniadol gael eu difetha gan gamymddwyn yn y newidiadau yn y llywodraeth, cleientedd gwleidyddol a gwendid wrth weithredu'r gyrfa sifil mewn gweinyddiaeth gyhoeddus. Mae Asia'n nodi cyflwyniadau yr ail gyngres hwn.

Ymhlith y siaradwyr rhyngwladol mae:

 • Javier Morales o Colombia, gan ITC Iseldiroedd
 • Mario Piumetto o'r Ariannin
 • Diego Alfonso Erba, hefyd Ariannin, o Sefydliad Lincoln
 • Rafael Zavala Gómez, o Fecsico
 • Martin Wubber, o'r Iseldiroedd

Bydd yn moethus i rannu llwyfan gyda neu ddatguddwyr y lefel hon, a fydd yn ategu cyflwyniad achosion defnydd o'r rhaglenni o ffurfiad academaidd, ymdrechion Sefydliad Lincoln sydd â llawer o weithgarwch yn y rhanbarth a datblygiadau o'r sefydliadau sy'n cydlynu â hwy SEGEPLAN.

arolygon cyngresYmhlith y pynciau a ddysgir yn y fformat darlithio mae:

 • Y stondin fel offeryn ar gyfer datblygu tiriogaethol
 • Llunio'r polisi cadastral cenedlaethol: achos yr Iseldiroedd
 • Ymagwedd at Gysyniad Datblygiad Tiriogaethol
 • Cynnydd yn y broses dreulio yn Guatemala
 • Rôl y fwrdeistref yn y polisi Cadastral
 • Y defnydd o'r delwedd lloeren ar gyfer dadansoddiad o orchudd coedwigoedd
 • Rhannu i ennill: rôl y wybodaeth ar gyfer gweinyddu tiriogaethol
 • Defnyddio a Defnyddio Geoservices ar gyfer y IDE
 • Cyflwyno technolegau newydd ym mhrosiectau gwastad y rhanbarth

O dan fethodoleg y bwrdd crwn, bydd y pynciau canlynol yn cael eu hystyried:

 • Tueddiadau Newydd wrth reoli technolegau ar gyfer caffael a rheoli data gofodol
 • Tueddiadau Newydd wrth reoli technolegau ar gyfer caffael a rheoli data gofodol
 • Y SINIT: cam cyntaf i'r IDE yn Guatemala?
 • Perspectifau Llafur ar gyfer tiriogaeth a gweinyddu tir yn Guatemala, Perspectives o gymharu â gwledydd eraill.

Mae'n ymddangos i ni yn enghraifft deilwng o ffug gan wledydd eraill yng Nghanolbarth America, hefyd oherwydd ei fod yn bosibl y wlad sydd yn betio ar y technolegau Ffynhonnell Agored ardal geo-ofodol gweithredu a sectorau lle mae'r ymdrech i gysoni'r cyhoeddus, preifat ac academaidd diogel yn dod â chanlyniadau cynaliadwy.

Mwy o wybodaeth:

http://www.congresoatguate.com/2011/

Yma fe welwch y cyflwyniadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.