Cwrs ar farchnadoedd tir anffurfiol a rheoleiddio

 • Sut mae setliadau anffurfiol yn cael eu diffinio a'u mesur (dimensiynau)?
 • Sut mae setliadau anffurfiol yn cael eu cynhyrchu?
 • Beth yw terfynau posibilrwydd (gwerthuso effeithiolrwydd) rhaglenni rheoleiddio?
 • Beth yw'r newidiadau a'r tueddiadau yn natur setliadau anffurfiol yn America Ladin?
 • Pam mae cynhyrchu anffurfioldeb yn parhau er gwaethaf yr adnoddau enfawr a fuddsoddwyd mewn rhaglenni rheoleiddio, gwella a chynhyrchu tai?
 • Pryd a sut (ym mha amodau cymdeithasol-wleidyddol-sefydliadol) y gellir llunio a gweithredu rhaglenni rheoleiddio a gwella?
 • Pwy ddylai dalu a sut ar gyfer y rhaglenni rheoleiddio?
 • Pa effaith mae'r rhaglenni rheoleiddio a gwella yn ei chael ar atal aneddiadau afreolaidd newydd?
 • Beth fyddai cynhwysion dymunol a / neu anhepgor polisïau uniongyrchol neu anuniongyrchol i liniaru anffurfioldeb?

Gorchymyn tiriogaethol

Os yw'r rhain yn gwestiynau y mae gennych ddiddordeb mewn dod o hyd i atebion neu frasamcanion o'r hyn y mae arbenigwyr mewn Cynllunio Tiriogaethol a Chynllunwyr yn ei feddwl: Bydd Sefydliad Polisi Tir Lincoln yn datblygu degfed argraffiad

Cwrs Datblygiad Proffesiynol ar Farchnadoedd Tir Anffurfiol a Rheoleiddio Aneddiadau yn America Ladin

, a gynhelir yn Montevideo, Uruguay, o 4 i 9 ym mis Rhagfyr, 2011 (dydd Sul i ddydd Gwener), mewn cydweithrediad â'r Rhaglen ar gyfer Integreiddio Aneddiadau Anffurfiol (PIAI), y Weinyddiaeth Dai, Cynllunio Tiriogaethol a'r Amgylchedd o Uruguay, a Rhaglen y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Aneddiadau Dynol (UN-HABITAT).

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle i chi archwilio prosesau anffurfioldeb a rheoleiddio deiliadaeth tir o America Ladin a gwledydd eraill. Mae'r meysydd dadansoddi yn cynnwys deall y cysylltiadau rhwng marchnadoedd tir ffurfiol ac anffurfiol, yr agweddau ataliol ar anffurfioldeb yn fframwaith polisïau tai a mynediad i dir trefol, yn ogystal ag agweddau cyfreithiol ac economaidd sy'n gysylltiedig â diogelwch deiliadaeth. Mae rhaglen y cwrs hefyd yn cynnwys pynciau eraill fel hawliau eiddo a thai; offerynnau polisi amgen; ffurfiau sefydliadol newydd a gweithdrefnau rheoli sy'n caniatáu dulliau amgen o weithredu rhaglenni a phrosiectau, gan gynnwys cyfranogiad cymunedol; a gwerthuso rhaglenni ar lefel prosiect a dinas.

Mae'r cwrs wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol Americanaidd Lladin profiadol sy'n ymwneud ag asiantaethau cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, cwmnïau ymgynghori, swyddogion cyhoeddus, aelodau o'r weithrediaeth, canghennau deddfwriaethol a barnwrol, yn ogystal ag ymchwilwyr ac academyddion sy'n ymwneud â dadansoddi marchnadoedd tir a materion sy'n ymwneud â'r anffurfioldeb trefol a setliadau anffurfiol.
Mae'r dyddiad cau i ymgeisio yn cau'r 7 2011 Hydref.

Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen y cwrs drwy'r ddolen ganlynol y ddolen hon sy'n arwain at dudalen lle'r oedd y ddogfen yn galw Galwad a Gwybodaeth, sy'n egluro'r amcanion a'r pynciau y bwriedir mynd i'r afael â hwy, yn ogystal â'r wybodaeth sylfaenol ynghylch telerau cymhwyso a chyfranogi.
Yn sicr, i lawer, bydd y cwrs o ddiddordeb ac i'r hyn yr ydym yn manteisio arno i'w ledaenu, tra rydym yn gobeithio y gwnewch chi hynny ymhlith eich cydweithwyr a'ch sefydliadau cysylltiedig.
Am ymholiadau a gwybodaeth bellach, cysylltwch â:

 • Cynnwys y cwrs: Claudio Acioly (Claudio.Acioly (at) unhabitat.org)
 • Proses ymgeisio a thasgau: Marin marin (marielosmarin (at) yahoo.com)

Gorchymyn tiriogaethol

Hefyd i fod yn ymwybodol o gyrsiau tebyg a hyrwyddir gan Sefydliad Lincoln, gallwch eu dilyn ar Facebook a Twitter.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.