Archifau ar gyfer

Rheoli tir

Gorchymyn Tiriogaethol. Cynllun Cynllunio Tiriogaethol

Cwrs adfer enillion cyfalaf yn Honduras

Rhwng Mai 26 a 28, cynhelir cwrs ar nifer yr achosion o Gynllunio Tiriogaethol wrth adfer enillion cyfalaf a ffyrdd y mae'n rhaid i weinyddiaeth tir greu offerynnau ymarferol fel nad cerdd Hernando de Soto yn unig yw hon bellach. Mae'r digwyddiad yn cael ei hyrwyddo gan y ...

Yn olaf yn ôl

Ugh, rydw i o'r diwedd yn ôl o fy nhaith i Guatemala, diwrnod hir ond addysgiadol, y CD y mae Sefydliad Lincoln wedi'i roi inni yw'r gorau ... Tu mewn ... o amgylch yr ardal fyw y deuthum o hyd i fasnachfraint Mecsicanaidd ohoni suchi ... a chan nad oeddent yn teimlo'n flin am roi gwallt arnaf, yr wyf yn gobeithio oedd ...

Yr hyn a gymerwyd gennym wrth gwrs Cynllunio Tiriogaethol

Ddoe cyrhaeddais Guatemala, i fynychu'r cwrs ar "Sylfeini Cyfreithiol ar gyfer Cynllunio Tiriogaethol", felly yma bydd yn mynd â mi weddill yr wythnos. Beth i'w ddweud, mae'n braf bod yma eto, ac er ei bod bron yn y Pasg mae'n eithaf oer. Gyda rhai digwyddiadau deuaidd, felly, eu bod yn y maes awyr wedi fy atafaelu ...

Cwrs Archebu Tiriogaethol

Mae eleni'n cychwyn yn dda, o leiaf o ran digwyddiadau sy'n ymwneud â maes rheoli tir. Ar ôl digwyddiad diweddar CONFEDELCA yn El Salvador, yr oedd ei bwyslais ar gynllunio defnydd tir fel ffactor ar gyfer datblygu lleol, daw'r llall hwn atom: Cwrs ar Sylfeini Cyfreithiol ar gyfer Rheoli Tir Ei nod yw trafod ...

Dryswch y myth Cadastre 2014

Pan mai prin saith mlynedd sy'n ein gwahanu oddi wrth y dyddiad hwnnw y rhagdybiwyd y byddai model Cadastre 2014 yn realiti wedi'i weithredu, mae gennym amheuon mawr o hyd. Am o leiaf 5 munud, rhowch y fraint i mi o athronyddu amdano ... dwi'n addo mai dim ond 5 munud ydyw :) Os edrychwn ni ar ...

The Sweet Taste of Cadastre

Dyma destun DVD a roddodd Diego Erba i mi ar ôl cyfweliad beth amser yn ôl yn ystod ei ymweliad â Honduras. Mae'r teitl ychydig yn amwys, ond mae'r cynnwys yn flasus i wrando arno, a'i weld gan eu bod yn fideos wedi'u paratoi'n dda iawn. Ymhlith ei gynnwys mae: The Territorial Cadastre; ...

Camau Rheoli Cadastral Trefol

Mae rheoli tiriogaethol yn gymhwysedd lleol, yn gyffredinol mae deddfau Bwrdeistrefi yn priodoli'r cyfrifoldeb hwn i lywodraethau lleol. Mae arallgyfeirio bwrdeistrefi neu gynghorau dinas, gyda'u gwahanol lefelau datblygu, dimensiwn tiriogaethol, meini prawf awdurdodaeth, topograffi a gallu rheoli yn gwneud i'r gweithgaredd stentaidd fynd trwy wahanol gylchoedd gweithredu. A. Sffêr Treth ...