Google Maps o'r Mobile Mapper 6

Ac i feddwl bod fy technegwyr wedi cerdded y teganau hyn bron i flwyddyn, i orffen dweud wrthyf nad oeddent yn ei ddeall a'i fod yn well ganddynt gadw'r pro. Wel, gadewch i ni ddod o hyd i ffordd i ddefnyddio cwpl o GPS Mobile Mapper 6, yr wyf yn gobeithio ei roi i weithio gyda Promark 3 sylfaen ac ôl-brosesu gyda'r Mobile Mapper Office.

Heb ôl-brosesu, mae'r cyfrifiadur hwn fel unrhyw borwr. Gydag ôl-brosesu mae'n eich ennill Juno SC o Trimble.

mapiau google mapio symudol Dim ond er mwyn eu torri, gadewch i ni geisio eu cysylltu â Google Maps, gan ddefnyddio'r ailddechrau a wnaeth Jonathan Draffan o fis Ebrill y llynedd.

Cysylltu â'r Rhyngrwyd

Mae'r XMUMX MobileMapper yn dod â thair ffordd i gysylltu â'r Rhyngrwyd:

 • Bluetooth, sef yr un mwyaf ymarferol gan y gellir ei wneud drwy ffôn symudol neu fel y mae rhai yn ei alw o hyd, y ffôn symudol.
 • Wedi'i gysylltu â USB â PC sydd â mynediad i'r Rhyngrwyd, trwy Activesync. Gall hwn fod yn Llyfr Net, un o'r $ 300 hynny, a modem USB math Alcatel, gwasanaeth a ddarperir bellach gan y mwyafrif o gwmnïau ffôn.
 • Rwy'n credu bod gennych chi un arall sydd â chysylltiad VPN ond does gen i ddim syniad sut mae'n gweithio. Trueni nad yw'r teganau hyn yn cynnwys math arall o gysylltiad diwifr, fel yr un y gellir ei ddefnyddio gyda modem diwifr.

Lawrlwythwch Google Maps

mapiau google mapio symudol Ar gyfer hyn, mae'n rhaid i chi fynd i adnoddau Google ar gyfer symudol, ar y dudalen http://m.google.com. Mae'r system yn cydnabod yn awtomatig eich bod yn cysylltu o Windows symudol, ac mae'r opsiwn i'w lawrlwytho yn ymddangos.

Mae'n gofyn cwpl o weithiau i awdurdodi'r dadlwytho a'r gosodiad, ond mewn llai na munud caiff ei osod. Mae'n bosibl actifadu neu ddadactifadu haenau fel:

Activate y GPS.

mapiau google mapio symudol Ar gyfer hyn, dim ond o'r ddewislen y dylid ei wneud: Dewisiadau> actifadu GPS. 

Er mwyn ei ffurfweddu, mae'n cael ei wneud yn Opsiynau> Ffurfweddu GPS. Gellir gadael y dewis arall a Reolir gan Windows, ond gellir sicrhau canlyniadau gwell trwy alluogi porthladd penodol.

Byddwn yn defnyddio COM1 a 9600.

Yn syndod, gyda'r botwm glas yn y gornel, rydych chi'n clicio ac mae'n mynd â chi'n iawn i'r safle rydych chi, gydag olwyn dryloyw o'r gwall manwl gywirdeb posib sy'n lleihau wrth i fwy o loerennau gael eu gweld. Ar y dechrau, mae bron yn disgyn ar fy swyddfa, gyda'r lloerennau y mae'n eu derbyn o eglurder y ffenestr ond gydag ychydig o amser i'w chael yn statig gallwch weld sut mae'n dechrau troelli yn ceisio rhoi gwell sefyllfa, mewn ystod o hyd at 20 metr.

Dangosir nifer y lloerennau rydych chi'n edrych arnyn nhw ar y dde uchaf. Yn ymarferol iawn i fynd yn y car, byddwn yn gweld beth sy'n digwydd wrth ôl-brosesu'r data sydd wedi'i gipio.

56 Ymatebion i “Google Maps o Mobile Mapper 6”

 1. Helo, petai gen i ddau gps mobilemapper6, a allwn i ddefnyddio un fel sylfaen ac un arall i gymryd data?

 2. A allech chi ddweud wrthyf lle y gallech chi roi cod actifadu mapper symudol i mi. 6 wedi mynd ar goll ac nid oes gennyf y cod, diolch

 3. Nid ydych yn egluro a oes gennych chi mewn colofnau ar wahân, felly dylech weld a oes angen eu cydgasglu.

  Mira y ddolen hon:

  Cofiwch chi, rhaid i chi addasu'r fformat degol, fel nad yw AutoCAD yn camddeall y miloedd hynny o wahanyddion. Rydych chi'n newid hynny yn gosodiadau rhanbarthol panel rheoli Windows.

 4. Prynhawn da:

  Mae gennyf y cyfesurynnau hyn yn rhagori, ac mae angen i mi eu trosglwyddo i AUTOCAD fel polyline ac nid wyf yn gwybod sut i'w gwneud drwy ffafrio rhywun i'm helpu DIOLCH

  COORD X MAGNA COORD A MAGNA

  781.226,87 696.972,52
  782.098,45 697.680,20
  782.098,45 697.680,20
  781.278,65 697.032,19
  781.376,36 697.144,70
  781.376,36 697.144,70
  782.005,90 697.586,35
  782.098,45 697.680,20
  781.577,82 697.328,29
  782.005,90 697.586,35
  782.005,90 697.586,35
  782.005,90 697.586,35
  782.005,90 697.586,35
  782.005,90 697.586,35
  782.005,90 697.586,35
  782.098,45 697.680,20
  782.070,37 697.651,59
  782.143,03 697.724,21
  782.221,09 697.797,72
  782.370,62 697.947,72

 5. Nid wyf yn gwybod pa lawlyfr rydych chi wedi'i weld, Dyma'r un yr wyf yn ei wybod.

  Y gorchymyn yn gryno yw:
  -Darllenwch y rhaglen fapio symudol
  -Creu gosodiadau eich ardal
  -Crechwch y ffeil .map a fydd yn cynnwys yr haenau
  -Crewch yr haenau shp lle byddwch yn storio'r data (lleiniau, strydoedd, arwyddion, ac ati)
  -Gosod data yn yr haen o ddiddordeb.
  -Dileu data

  Y mapio symudol yw'r rhaglen sy'n dod â'r Mapiwr Symudol, gall greu ffeiliau .map a .shp, nid oes ganddo lawer o swyddogaethau heblaw cipio data. Os ydych chi eisiau darllen pethau eraill o'r wybodaeth sydd wedi'i dal mae'n rhaid i chi lawrlwytho'r haenau shp a'u dadansoddi gyda rhaglen CAD neu GIS.
  Opsiwn arall yw defnyddio rhaglen arall â thâl fel ArcPad neu Cartopad a allai fod â mwy o nodweddion.

 6. Rydych yn cynyddu ei gywirdeb trwy brosesu data yn erbyn canolfan arall, rydych chi'n meddiannu'r rhaglen Swyddfa Mapiau Symudol, ar ôl eu gosod, mae'r pwyntiau'n isel ac mae'n gyfrifol am chwilio am ganolfannau cyfagos os yw'r cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r rhyngrwyd.

  Byddai hynny'n gwneud y data a gesglir yn fwy cywir.

 7. diwrnod da iawn syr geo .. Rwyf am wybod y weithdrefn i wneud arolwg topo .. gyda mapiwr 6 dim ond y pethau sylfaenol sy'n dod â'r llawlyfr ond ni allwn ddod o hyd i'r union weithrediad hynny yw, marcio pwyntiau, darllen eu azimuth, eu cyfesurynnau, eu cydgyfeiriant ... ac efallai y byddaf yn gallu ei wneud gydag un tîm heb gael un fel sylfaen ... Diolch ichi ymlaen llaw am eich sylw ... tabasco mexico

 8. Helo, mae gennyf fap symudol 2 6, ond gwn fod ganddynt rywfaint o wall, sut ydw i'n cynyddu eu cywirdeb? ​​A oes angen unrhyw raglen ychwanegol arnaf?

 9. Cofiwch fod gwall yn y pwynt a gafwyd yn y maes heb ôl-brosesu o tua 2.50 metr. Ar ôl ei brosesu bydd gennych wall o tua 1.00 metr.

  Sicrhewch y syniad, bod eich pwynt cyntaf yn unrhyw le mewn cylch o fetrau 5 mewn diamedr. Yr ail gylch o fetrau 2 mewn diamedr.

  Pan fyddwch chi'n mynd i'r cae eto, bydd eich pwynt yn unrhyw le yn yr un cylch.

 10. edrych Mae gen i'r mapiwr symudol 6 hyd yn oed heb prosprocess fy nghwestiwn yw, pan fyddaf yn cael pwyntiau o dir ac ar ôl dyddiau y byddaf yn dychwelyd i'r un tir, a fydd gennyf yr un pwyntiau? A pha gywirdeb fyddech chi'n ei gael gyda'r broses bost? ac os ydw i eisoes yn cael pwyntiau yn y broses bost ac yn dychwelyd i'r cae, a fyddwn i'n cael yr un pwyntiau? Os gallwch fy ateb, byddwn yn ddiolchgar iawn

 11. Nid yw'n fater o gyfyngiadau, ond o ddefnyddioldeb a'r math o ddata cysylltiedig.
  Er enghraifft, gallwch gael haen o leiniau, bydd hwn yn fath polygon, ond os ydych chi eisiau cofrestru bydd y busnes yn haen arall ac yn yr achos hwn bydd yn bwyntiau, os ydych chi eisiau cofrestru llwybrau trên toiled byddwch yn meddiannu haen newydd o fath leinin.

  Dyna ystyr cael haenau gwahanol.

  I greu mapiau cefndir rhaid i chi ddefnyddio'r Swyddfa Mapio Symudol:
  offer> mapiau cefndir
  Yma, ychwanegwch yr haenau fector neu raster yr ydych yn disgwyl i'r map cefndir eu cael, unwaith y byddwch wedi ei baratoi, byddwch yn ei lwytho i'r gps gan ddefnyddio
  ffeil> lanlwytho i gps> map cefndir

 12. Helo, roeddwn i eisiau gwybod beth sy'n cyfyngu ar haen os yw'r aria daearyddol neu nifer yr endidau y gallaf eu cofrestru ar gyfer pob haen. neu mewn geiriau eraill pan fyddaf yn defnyddio haen arall, ar ryw adeg, bydd fy nghynhyrchwyr yn dweud wrthyf na allaf gofrestru endid mewn haen; Mae gennyf yr amheuaeth hon ac nid yw'r llawlyfr yn ei egluro, mae'n dweud y gallaf greu haenau newydd ac rwyf am weld lle y gallaf gael map cefndir.

 13. Mae gen i Magellan yn Costa Rica, rydw i eisoes wedi "dadstystio" map o wlad Garmin; nawr mae angen i mi ei osod ar fap cefndir gan ddefnyddio meddalwedd Mobile Mapper 3.4 neu 2.7; ond rydw i wedi mynd yn wallgof yn ceisio ei chwilio ar-lein. Nid ydych yn gwybod ble y gallaf ei gael.

  Diolch,

 14. Dylid ei arddangos. Ceisiwch newid fformat pwyntiau, oherwydd yn AutoCAD y fformat diofyn yw rhai dotiau sydd prin yn weladwy.

 15. Helo, prynwch y fersiwn flaenorol i fap symudol oficce 6 ac os ydych chi'n iawn mae gennych yr offeryn i allforio ffeiliau shp i dxf. defnyddiwch yr offeryn ac rwy'n creu ffeil dxf ond pan fyddaf am ei ddelweddu â auto cad ni allaf ei weld. gan na fydd yn cael ei arddangos gan ei fod yn cael ei arddangos yn ofice copr symudol. Fe wnes i greu'r ffeil pan fyddaf yn defnyddio'r offeryn ond pan fyddaf yn defnyddio auto cad na allaf ei weld.

 16. Rwy'n gweld y dryswch. Bydd yr hyn rydych chi'n ei fesur gan ddefnyddio teclyn snap bob amser yn fanwl gywir, yn anffodus nad oes gan Google Earth ef ac mae'r mesurau rydych chi'n eu gwneud yn fras i'r hyn y mae eich llygad yn ei weld ac y gall eich llygoden ei gyrraedd, mae'r dull sydd gennych chi hefyd yn effeithio arno. Nid yw'r Swyddfa Mapper Symudol 6 yn dda iawn ar gyfer hyn ychwaith.

  Mae Google Earth i ddelweddu data, y Swyddfa Mapper Symudol yw delweddu ac ôl-brosesu data. Ond nid oes unrhyw beth rydych chi'n ei fesur yno yn gywir gan fod y rhaglenni hyn ar gyfer hynny.

  I wneud golygu, mesur, pennawd a siart pellter, ac ati, rhaid i chi ddefnyddio Microstation, AutoCAD neu gvSIG, sydd ag opsiynau topolegol ar gyfer snap. Rwy’n gwarantu na fydd y mesuriad yn hafal i’r hyn y mae Google Earth a Mobile Mapper Office yn ei roi ichi, ond hwn fydd yr union fesuriad (mesur, nid realiti yn y maes).

  Dylwn hefyd egluro, hynny yw nid yw yr un fath y rhaglen “Mobile Mapper 6 Office” sy’n dod gyda’r dyfeisiau MM6 newydd na’r “Mobile Mapper Office” a werthwyd o’r blaen gyda’r dyfeisiau a ragflaenodd. Roedd gan y cyntaf y gallu i allforio i dxf er mwyn i chi allu gweithio'r ffeiliau gyda rhaglen CAD.

 17. da os mai'r gwir yw nad oeddwn yn glir, fy nghwestiwn yw y cant pedwar pwynt canlynol gyda chopr symudol symudol. mae'r rhain yn pwyntio'r arratre i ddaear google a gallwn weld y pellteroedd rhwng pwynt a phwynt gyda'r offeryn o google sy'n caniatáu gwneud hyn. Yna roeddwn yn gallu cael y swyddfa symudol 6 ofice sy'n caniatáu i mi agor y pwyntiau a mesur y pellteroedd rhwng pwynt a phwynt. ac mae'n ymddangos bod y pellteroedd yr wyf yn eu mesur gyda swyddfa'r meddygon teulu yn amrywio mewn un neu ddau fetr ar gyfer pob mesuriad mewn perthynas â'r mesurau gyda rhaglen Google eart. Fy nghwestiwn yw pa un o'r mesuriadau hyn sy'n fwy dibynadwy. dych chi'n meddwl y gallwn lwytho'r pwyntiau hyn yn autocad ac ar adeg mesur y pellteroedd rhwng pwynt a phwynt byddwn yn rhoi mesuriadau eraill. sef y mwyaf dibynadwy o bawb.

 18. Ateb eich cwestiynau gwahanol:

  >> Mae'n dibynnu ar ffynhonnell y delweddau, mae llawer o Ewrop a'r Unol Daleithiau yn fanwl iawn ond mewn gwledydd Sbaenaidd mae ganddyn nhw ddadleoliadau o hyd at fetrau 30. Mae Mapper Symudol heb ôl-brosesu yn rhoi cywirdeb o fetrau 2.50, a chyda phrosesu post ger yr isffordd.

  >> Nid wyf yn deall eich cwestiwn arall. Swyddfa Mapiau Symudol yw'r feddalwedd rydych chi'n ei defnyddio i wneud ôl-brosesu, nid tîm ydyw.

  >> Gallwch roi ar raglen Mobile Mapper unrhyw raglen sy'n rhedeg ar Windows Mobile, fel ArcPad, Excel, Word, PowerPoint, ac ati.

  >> Mae'r Swyddfa Mapio Symudol (y rhaglen) yn eich galluogi i allforio data i dxf, a gallwch eu gweld gyda AutoCAD.

 19. sy'n mesur yn fwy cywir un wedi'i wneud â chroc google neu un wedi'i wneud â chopi o ofod symudol

 20. helo oherwydd dwi ddim yn gallu marcio llwybrau gyda'r pwyntiau rydw i'n eu mewnforio o'r gps i swyddfa ffonau symudol ond dim ond gyda'r pwyntiau rwy'n eu fframio o hyn

 21. GALLAI HOLL WNEUD YR YMCHWILIAD OS OES UNRHYW Y PERYGLON SYDD YN CAEL EI ANGEN MEWN Y SWYDDOG MAPIO SYMUDOL I FY MOST YN FOD YN CAEL EI DDIFFINIO O'R CD A RWYF YN CAEL COFNODION O RAN LLINELL TROSGLWYDDO OND GALLAF WELD DIM DIM HEB Y SWYDDFA.

 22. mae helo daniel yn gymharol hawdd os ydych chi'n rhoi fy e-bost ataf, anfonais wybodaeth atoch fel y gallwch adrodd ychydig

 23. Fi jyst wedi prynu'r MM6. Nid wyf wedi llwyddo i raddnodi'r cwmpawd, a wyf wedi rhoi cynnig ar fwy nag amser 20, unrhyw argymhellion?
  Nid wyf yn deall sut i ddefnyddio'r ddyfais o hyd. Fe wnes i ei brynu i godi pwyntiau, polygon a llwybrau. A oes rhywun yn gwybod neu a allwch chi fy helpu gyda thiwtorial da?

  Diolch yn fawr.

 24. Nid yw'n cael ei dorri, beth sy'n digwydd yw bod yr url wedi'i adeiladu'n wael.

  Profwch y ffordd hon:

  ftp://ftp.promagellangps.com/

  Mae'r meddalwedd ar wahân, rwy'n deall. Gallwch ei lawrlwytho o'r Rhyngrwyd, ond mae'n rhaid prynu'r cod actifadu ôl-brosesu.

 25. helo Dwi eisiau gwybod hefyd os yw prynu'r meddygon teulu yn cynnwys y copr monol swyddfa 6 oherwydd rydw i'n ei brynu yma yn Honduras ac mae'n ymddangos bod y siop a'i gwerthodd i mi nawr eisiau gwerthu'r swyddfa i mi ar wahân yn ddoleri 100

 26. helo mae'n debyg bod y ddolen i lawr neu ddim yn bodoli, ond diolch am ateb rhyw gyfeiriad arall lle gallai fod.

 27. helo Mae gen i gipiau mapio symudol 6 ond wrth eu prynu, ni chefais ddisg disg y peiriant symudol. Fy nghwestiwn yw a allaf ei lawrlwytho am ddim o'r rhyngrwyd neu mae'n rhaid i mi ei brynu a fy nghwestiwn arall yw os gallaf ddefnyddio'r swyddfa fapio symudol 6 a google eart i greu mapiau.

 28. Mae'n bosibl lawrlwytho'r data a gasglwyd gyda Chyfrifiadur Symudol 6 yn uniongyrchol i unrhyw gyfrifiadur heb feddalwedd arbennig.
  Cyfarchion a diolch.

 29. Helo gallai rhywun fy helpu. Ni allaf actifadu GPS fy gwneuthurwr symudol ac eisiau graddnodi'r cwmpawd anfonwch y neges hon ataf "methodd graddnodi'r echel lorweddol, ceisiwch eto os gwelwch yn dda" Mae angen help arnaf "

 30. Helo, a allai rhywun ddweud wrthyf sut i ddatrys y broblem o lwytho ffeil siâp i bapur symudol 6 ,, yn cyd-fynd â rhagamcanion y ffeil .map a siâp, ond mae'n dal i ddangos i mi wall nad yw'r amcanestyniadau yn cyfateb, rwy'n defnyddio'r utm 15n yn datum wgs84 ...

 31. prynhawn da helo, prynais MM6 yn unig ac ni allaf ei wneud yn cysylltu â fy ngliniadur, fe wnes y broses fel y marc hyfforddi, gosod mapio symudol a dim, a holi dadosod y map symudol, ailgychwyn a dim, diweddaru activesync a dim, gall rhywun fy helpu, porfavooorrrr me uuuurgeeeeeee, fy e-bost yw century21mx @ hotmail, byddaf yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth

 32. Peidiwch â chymhlethu'ch hun, defnyddiwch raglen GIS. Mae yna ddigon ac yn hwyr neu'n hwyrach mae'n rhaid i chi eu hwynebu.

 33. Hefyd, hyd y gallaf weld, mae'r feddalwedd hon yn gadael i chi allforio i dxf, er wrth wneud hyn byddwch yn colli'r data sy'n gysylltiedig â'r shp, sy'n cael eu storio yn y dbf.

 34. Mae'r data y mae GPS Mobile Mapper, mewn fformat shp, yn gallu gweithio gydag unrhyw raglen CAD / GIS fel: AutoCAD, ArcView, Microstation, gvSIG, ac ati.

  Nid rhaglen GIS yw Mobile Mapper, mae'n rhaglen i brosesu data GPS, er mwyn rhoi gwell cywirdeb i chi.

 35. Ayjuesu !! mae hynny'n ddifrifol
  oherwydd tybir bryd hynny pan fyddaf yn recordio pwynt «ac ar y foment honno yn fy lle mae gen i'r cyfesurynnau ar y sgrin» ond
  Os na fyddaf yn eu hysgrifennu i lawr yn y llyfr nodiadau, oni fyddaf yn eu gweld eto nes i mi eu prosesu?
  y siâp?
  Ac un peth arall, yn y swyddfa fap symudol rwy'n gweld y data maes ar y sgrin, ond sut ydw i'n eu hallforio neu eu tynnu allan ar gyfer CAD?
  Neu a ddylwn i ddefnyddio rhaglen ychwanegol i drosi'r shp i dxf?

  Diolch ymlaen llaw!

  Cyfarchion!

 36. Nid wyf yn meddwl, felly, rydych chi'n meddiannu'r swyddfa symudol neu unrhyw raglen gis arall y gallwch weld y math o ffeiliau ynddi.

 37. Diolch yn fawr iawn am ateb!
  ond y cwestiwn sy'n fy nharo fwyaf ...
  os ydw i yn y cae yn codi peth amlochrog
  a phan fyddaf yn cyrraedd unrhyw gaffi rhyngrwyd rwyf am weld y cyfesurynnau
  o'r fertigau a godwyd, a allaf ei wneud yn uniongyrchol yn y GPS?
  Heb fod angen rhaglenni ychwanegol?

  Cyfarchion!

 38. Helo Fidencio.
  Wrth gipio data gyda'ch Mapiwr Symudol roedd yn rhaid i chi greu prosiect gydag estyniad. Map, a hefyd haenau gydag estyniad. Yn y swydd hon Caiff ei esbonio'n fanwl.
  I lawrlwytho'r data hwnnw, mae angen i chi dynnu'r cerdyn SD o'r GPS, a'i roi ar eich cyfrifiadur, yna lawrlwytho'r ffeiliau hynny. Hefyd trwy USB gydag ActiveSync.
  I weld y data rydych chi'n ei ddefnyddio, byddwch yn defnyddio'r feddalwedd Office Mapper Mobile, sy'n dod gyda phrynu GPS, os ydych chi'n mynd i wneud ôl-brosesu, hynny yw eglurir yn y swydd hon.

  Os ydych am eu llwytho yn AutoCAD yn unig, mae'n rhaid i chi drosi'r ffeiliau siâp i dxf, y gellir eu gwneud gyda llawer o raglenni.

 39. Allech chi fy helpu i wybod sut y gallaf weld y wybodaeth gydlynu
  o'r pwyntiau yr ydych yn eu cymryd gyda GPS Mobile Mapper 6
  Mae angen i mi dynnu'r wybodaeth hon mewn awtocad.

  Diolch yn fawr!

 40. Helo Mariano.
  Mae'r Mapiwr Symudol 6, heb ôl-brosesu, fel unrhyw borwr. Mae'r data rhwng mesuryddion rheiddiol 3 a 5.
  Mae'n well eu prynu ar y cyd, fel Promark3 ac un neu fwy o fapiau symudol 6.
  Mae'r Promark yr ydych yn ei ddefnyddio fel canolfan, a chyda'r data arall, ac yn y pen draw, yn ôl-brosesau gan ddefnyddio Swyddfa Mapiau Symudol, gan ddefnyddio fel cyfeiriad yr hyn a gymerodd y Promark pan oedd yn statig, a bydd yn rhoi i chi benderfyniadau o lai nag un metr.

  Gyda llaw, ym mha wlad ydych chi?

 41. Hoffwn wybod mwy am y ceidwad 6 gan y bwriedir prynu rhai ar gyfer y swyddfa, rwy'n gweithio yn catatsro heb gyfarchiad cordial mwyach ar hyn o bryd

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.