GPS Symudol Mapper 6, Cipio Data

El Mapiwr Symudol 6 yw'r genhedlaeth a ddaeth i gymryd lle'r CX a pro, a gynhyrchwyd yn flaenorol gan Magellan. Heddiw, byddwn yn gweld sut i ddal data yn y maes.

1. Ffurfweddau sylfaenol

Er mwyn casglu data, rhaid i'r cyfrifiadur fod wedi gosod y feddalwedd Mapio Symudol, sy'n dod gyda'r disgiau wrth brynu'r offer a'i osod drwy Sync Actif. (Byddwch yn ofalus, peidiwch â'i ddrysu â hi Swyddfa Mapio Symudol)

copr symudol gps Er mwyn ei weithredu, mae'n cael ei wneud Hafan> Mapio Symudol. Mae'r golwg llywio yn ymddangos, wrth ei lwytho am y tro cyntaf, rhaid cyflunio rhai paramedrau o'r opsiwn Dewislen yn y rhan dde isaf.

 • Cofrestru: Yma mae'n rhaid i chi sefydlu a ydym am iddo gofnodi'r sefyllfa'n awtomatig bob hyn a hyn. Er enghraifft, bob 30 eiliad.
 • Gallwn hefyd ei ddiffinio i'w gymryd yn awtomatig bob swm penodol o fetrau o ddadleoliad. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer llwybrau.
 • Gellid dweud hefyd ei fod yn cael ei gymryd â llaw, pan fyddaf yn ei ddewis. Ac ar gyfer hyn, rhaid nodi uchod, pa mor hir i swyddi cyfartalog, mae'n golygu, os byddaf yn nodi 45 eiliad, y bydd yr offer yn casglu data yn ystod yr amser hwnnw a bydd yn dal y gwerth cyfartalog.
 • Unedau. Yma fe’i sefydlir a fyddwn yn gweithio mewn metrau, cilometrau, milltiroedd, traed ac ati. yr un peth ar gyfer ardal.
 • Mae yna baramedrau eraill, ar hyn o bryd rydym yn mynd i ddiffinio dim ond y rhai hynny.

2. Creu map newydd

copr symudol gpsAr gyfer hyn, caiff ei wneud Dewislen> newydd ... Mae angen deall sut mae'r Mapper Symudol yn gweithredu, i wybod ble mae'r data yn cael ei storio.

 • Y ffeilmap. Mae hwn yn fath o gynhwysydd, fel y mae'r ArcView .apr, yr ArcGIS .mxd. Yn cynnwys dim data, dim ond gosodiadau haen wedi'u llwytho. Rhaid i chi nodi'r enw a ble y bydd yn cael ei storio.
 • Y ffeil .shp. Mae'r offer hwn yn caniatáu creu haenau o'r math ffeil siâp, lle mae'r wybodaeth sydd wedi'i chipio yn cael ei storio. Pan gânt eu creu, mae'r ffeiliau .dbf a .shx gofynnol hefyd yn cael eu creu.

copr symudol gps Ar gyfer hyn mae wedi'i wneud Dewislen> haenau, ac yno gallwch ddewis haen sy'n bodoli eisoes, neu un newydd. Gall yr haenau hyn fod o linell fath, pwynt neu bolygon, 2D neu 3D. Yna gall y priodoleddau fod o destun math, rhifol, ie / na, dyddiad, delwedd neu sain wedi'i ddal gyda'r un offer.

Felly gallwch greu haenau fel: Adeiladau, bwyeill stryd, pwyntiau rheoli, coeden, ac ati.

Gall pob haen gael priodoleddau wedi'u storio yn y .dbf, fel: perchennog, ffotograff, rhif tŷ, datganiad sain, ac ati.

Hefyd arddangos nodweddion, fel symbol, lliw, trwch, llenwi.

Gall pob haen fod â graddfa arddangos. Er enghraifft, os byddaf yn gosod yr haen ffin ddinesig i 1: 10,000, ni fyddaf yn ei gweld oni bai ei bod wedi'i graddio uwch ei phen ac na fydd yn cyrraedd y ffordd pan fyddaf yn gweithio gyda pharseli ar raddfeydd 1: 400.

Gallwch hefyd lwytho haen sy'n bodoli eisoes, fel eiddo neu fap ffordd. Efallai ei fod hyd yn oed yn ddelwedd georeferenced.

 • copr symudol gpsFfeiliau .grw a .crg. Mae'r rhain yn cael eu creu wrth i ni gymryd pwyntiau, ac maen nhw'n angenrheidiol fel y gallwn ni, maes o law, ôl-brosesu yn seiliedig ar ddata a gafwyd gydag offer statig eraill. Bydd data heb ôl-brosesu yn cerdded mewn radiws o 3 i 5 metr -fel unrhyw borwr- Mae cywirdeb is-fetrig yn cael ei gyflawni gydag ôl-brosesu.

Rhybudd: Ni all Mapper Symudol 6 (MM6) fod yn sylfaen (hyd yn hyn). Gallant fod yn sylfaen i'r hen Pro Mapper Symudol, yr wyf yn meddwl y CX a'r Magellan Promark 3 (Mae hyn yn costio tua US $ 2,500 tra bod y MM6 yn mynd islaw'r $ 1,500, bron yr hyn roedd y Pro neu'r CX yn werth)

Mae'n golygu y gallech gael proses enfawr ar gyfer proses enfawr Promark3 a 5 MM6, tua UD $ 10,000. Datrysiad digymar efallai os ydym yn cymharu prisiau â brandiau fel Trimble.

copr symudol gps

Bydd hefyd angen gosod yr amcanestyniad a'r system gydlynu y tro cyntaf y caiff haen ei llwytho.

3. Dal data

Unwaith y bydd yr uchod wedi'i wneud, bydd y GPS yn dechrau a bydd gennym ffenestr debyg i'r un a ddangosir yn y ddelwedd.

Dangosir nifer y lloerennau gweladwy uchod, dangosir y cyfesuryn isod, a'r lleoliad yn y gwyliwr.

I gasglu data, caiff ei ddewis o'r ddewislen isaf, ar yr ochr chwith, lle mae'n dweud Log. Os oes gennym ni ef yn Sbaeneg bydd yn dweud cofrestru. Mae'n gadael inni ddewis ar unwaith ym mha haen y byddwn yn arbed y pwynt i'w ddal, ac os ydym wedi'i ffurfweddu â llaw, fel yr eglurais yng ngham 1, copr symudol gps yna bydd bar ymlaen yn gwneud y broses yn ystod yr eiliadau a osodwyd hyd nes y caiff y pwynt ei ddal.

Yna mae'r panel yn agor i nodi priodoleddau. Os oes gennych gyfluniad arall, er enghraifft, bob 10 metr, gallwn adael yr offer ar ddangosfwrdd y car a gyrru, bydd yn dal bob tro y bydd yn canfod dadleoliad o 10 metr.

Yn y swydd nesaf byddwn yn gweld sut i lawrlwytho data a eu post-brosesu.

76 Ymatebion i “GPS Mobile Mapper 6, Dal data”

 1. Diwrnod da mae gen i ddau GPS y gwnaeth ffrind eu gwerthu i mi ond nid oes gennyf y cod i actifadu'r broses bostio, gallent fy helpu i ddod o hyd i neu sut i actifadu'r broses bostio

 2. Ffrind Es i'r dudalen lle rydych chi'n dweud bod y feddalwedd ond yn dweud nad yw'n bodoli a'i bod yn cael ei diweddaru ar gyfer maper symudol 6.0

 3. Helo, mae gen i MM6 nad wyf wedi gallu ei actifadu, ac wedi ceisio cyfathrebu â'r rhifau ffôn heb lwyddiant, hoffwn i mi fy helpu i'w actifadu. Rydw i wedi bod yn defnyddio 2010 gyda'r offer a gadwyd nad yw'r gwahanol godau actifadu yn gweithio. Rwy'n gwerthfawrogi eich help i allu ei roi ar waith.

 4. Helo, mae angen i chi gydweithredu Mae gennyf fap symudol 6 Nid wyf yn gwybod sut i'w ffurfweddu ar gyfer cyfesurynnau fflat yma yng Ngholombia

 5. NI FYDDWN YN GWNEUD Y GWNEUD MEWN LLE GALLAF DDARPARU ATEGOLAU AR GYFER GPS MOBILEMAPPER 6, RWYF O CHIAPAS, MEXICO, MAE EI ANGEN STORFA TOPOGRAFFIAETH FEL AR GYFER LLE I FYND I BRYNU MYNEDIAD. YMLAEN LLAW DIOLCH I CHI AM EICH GWYBODAETH, AROS AM AMSER CYFLYM.

 6. Rwyf ar fin caffael GPS Ashtech Mobile Mapper 10 PostPROCESS Precision Cod Ôl-broses Mesuryddion 0.5 ac yn dweud wrthyf y darparwr sy'n fy ngwneud yn Tiwnio GPS Gosodiad Cyflawn a Chyfluniad y SUITE MM. Ac y gallant wneud SETUP yr offer a bod ganddo gost ychwanegol o pesos $ 995. Y cwestiwn yw, os yw'n addas i mi eu bod yn atodi'r cyfluniadau angenrheidiol ac yn talu'r swm hwn neu a allaf eu gwneud heb gymaint o gymhlethdod?

 7. PROSIECT HELLO GOOD BYDDWN YN EI FYND I GOFYNNWCH SUT I FYND I'R RHYNGRWYD I FY MAPPER SYMUDOL-6 A SUT I WNEUD NEU DARPAR GOOGLE MEWN CYFARPAR A MEDDWL DIGIDOL GOOGLE

 8. Cofion gorau Mae gen i fapiwr symudol 6, a allwch chi ddweud wrthyf ble neu sut i wneud y camau ar gyfer ôl-brosesu diolch
  o bucaramanga colombia. diolch

 9. Helo, hoffwn wybod a ydych chi. Gallwch chi fy helpu i raglennu a dechrau fy maper symudol 6.

 10. Helo, rwy'n dod o Fecsico, a rhoesant fap symudol 6 i mi, ar fy ngliniadur, mae gennyf ffenestri 7, ac ni allaf osod y rhaglenni meddygon teulu, a all rhywun fy nghefnogi gyda'r rhaglenni ar gyfer y fersiwn honno o ffenestri ???

  YN FLAENOROL DIOLCH

 11. Nid yw'r ffeiliau .map yn cynnwys data, ond cyfeiriadau at .shp files sy'n cynnwys y wybodaeth a gipiwyd.

  Rhaid i chi lawrlwytho'r tair ffeil: .shp .dbf a .shx i'ch cyfrifiadur. Mae'r rhain yn ffeiliau eithaf cyffredin, gall unrhyw raglen GIS eu hagor a'u hallforio i dxf i'w hagor yn AutoCAD.

  Opsiynau i'w wneud:

  Ashpper Mobile Mapper Office
  GvSIG
  ArcGIS
  GIS Quantum
  Microstation XM neu uwch
  ac ati

 12. Helo, sut allech chi fy helpu i ddweud sut i allforio ffeil .map o'r swyddfa mobilemapper fel ei bod yn agor yn Autocad 2010 .. diolch

 13. Os gwelwch yn dda rhywun i nodi fi, rwy'n gwneud y cywiriad gwahaniaethol ac rwy'n cael gwall sy'n dweud: «Nid yw'r ffeil xxxx.grw y fectorau yn cyfateb ar y map» rhywbeth felly, mae'r gwall hwnnw eisoes wedi dod allan sawl gwaith ac rwy'n poeni oherwydd gwelir hynny mae'r cywiriad yn cael ei wneud ond nid wyf yn gwybod a yw'r data'n ddibynadwy oherwydd y neges sy'n dod allan »a all rhywun fy helpu diolch.

 14. Am y pris hwnnw, gydag unrhyw ddosbarthwr Ashtech yn eich gwlad. Am lai, ar eBay.
  Mae ôl-brosesu am oes, nid yw'n drosglwyddadwy o un tîm i'r llall.

 15. Helo, allech chi ddweud wrthyf lle y gallaf brynu'r GPS hwn am lai na € 1000 mewn unrhyw siop sy'n caniatáu ei fewnforio i Sbaen? Os yw'n bosibl am y pris hwnnw, a yw'n cynnwys pris ar ôl y pris hwnnw? A yw'r broses ôl-brosesu gydol oes neu a ddylid ei diweddaru?

 16. Helo, allech chi ddweud wrthyf lle y gallaf brynu'r GPS hwn am lai na € 1000 mewn unrhyw siop sy'n caniatáu ei fewnforio i Sbaen? Os yw'n bosibl am y pris hwnnw, a yw'n cynnwys pris ar ôl y pris hwnnw? A yw'r broses ôl-brosesu gydol oes neu a ddylid ei diweddaru?

 17. albeiro

  mae ffurfweddu'r cwmpawd yn hawdd ond rhaid i chi ddilyn y camau

  rhowch y meddygon teulu mewn man gwastad a phan rowch galibrad y cwmpawd cadwch y cyrchwr yn pwyntio tua'r gogledd drwy gylchdroi'r cps yn y cyfeiriad gyferbyn y mae'r pwyntydd yn cylchdroi apara yn ei dro yn labrujula

 18. helo fy nghwestiwn yw'r un canlynol mae gen i 3 gps mobilemapper6 ac rwyf am wybod sut y gallaf ddod o hyd i un gyda'r saver esgyrn arall sefyllfa un o'm technegwyr mewn amser real fel monitro

  Rwyf am wybod sut y caiff ei gyflawni a'r hyn y mae angen i mi ei wneud

 19. Cyfarchion i'm cwestiwn i gyd yw:
  Mae gen i 3 gps 6 mobilemapper ac rydw i eisiau gwybod sut a beth sydd angen i mi leoli un gyda'r llall

  Rwy'n egluro bod gennyf frigadau baria yn casglu data cartograffig wrth symud a hoffwn weld eu sefyllfa ar ryw adeg benodol neu eu lleoli

 20. Yno mae gennych yr opsiynau, fel y gallwch ffurfweddu'r cwmpawd, ar ôl i chi ei actifadu, rhaid i chi fod yn troi'r gps ar lwyfan llorweddol, gan ddilyn y cyfeiriadedd y mae'n gofyn amdano.

  Rwy'n deall bod yn rhaid i chi greu maes math delwedd mewn siâp er mwyn tynnu lluniau o'r geotag, felly pan fyddwch chi'n cipio'r data bydd yn gofyn i chi fynd â'r llun.

 21. Helo, dwi'n byw yng Ngholombia; Mae gen i MobileMapper 6, dwi erioed wedi llwyddo i ffurfweddu'r E-compass, na geo-tagio llun a dynnwyd gydag ef, sut mae gwneud hyn? Diolch yn fawr iawn am eich help.

 22. diolch yn fawr iawn, daw'r meddalwedd gyda'r meddygon teulu, ac os gwnewch chi hynny, diolch am eich sylw, mae'n ddefnyddiol iawn

 23. Prynhawn da, mae gennyf gwestiwn, mae angen i mi lanlwytho echelin i ailfeddwl mewn peiriant symudol 100, ond y ddau opsiwn mae'n eu nodi yw .dxfo .map, nid yw'r dxf yn gweithio oherwydd ei gyfluniad fector ac nid yw'n nodi priodweddau'r pwynt, yn benodol yr enw, dim ond pwyntiau llwytho, y .map nad wyf wedi dod o hyd i ffordd o'i gynhyrchu. Rwy'n gwerthfawrogi eich sylw a'ch ymateb gan y byddai'n ddefnyddiol iawn gwybod sut i lanlwytho ffeil gyda chyfesurynnau daearyddol sy'n dangos i mi ar y meddygon teulu sgrinio pob enw, diolch yn fawr iawn

 24. Helo Paul.

  Ni ddylwn roi problemau i chi yn ôl maint, oherwydd nid yw'n ffeil mor fawr. Nid eich bod chi'n georeferncias yn wael, rhowch gynnig ar ddelwedd lai i'w gwirio.

  Cyfarchiad i Periw.

 25. Helo G!, Cwestiwn, mae gen i y google earth pro, ac fel y gwyddoch mae'n rhaid i chi arbed delweddau mewn gwahanol rinweddau. Ceisiais arbed yn y safon uchaf, a phan es i opsiynau yn y MM6 i ychwanegu'r ddelwedd gefndir yn dda, fe wnes i ei chydnabod a phopeth, y georeferency ond pan gyrhaeddais y botwm OK i'w weld yn y gwaith, dim byd! nid oedd yn ymddangos fel y ddelwedd gefndir tybiedig, felly ¿unrhyw ddata ar gyfer y delweddau o ran maint ac ansawdd ?. Rhan, pa ffynonellau eraill alla i gael lluniau?, Hynny yw rhan o google earth.
  Cofion
  Paul

 26. Helo, Beto.
  Gwacáu posibiliadau. Rhowch gynnig ar yr offeryn pellter, gweld faint mae ffiniau rhai eiddo yn ei fesur mewn gwahanol rannau o'r map a'i gymharu â'r map yn AutoCAD.

  Gallai fod yn fater sy'n cymryd rhagamcan anghywir a dyna pam eu bod yn edrych yn anweddus.

  A ydych chi'n edrych ar unrhyw batrwm dadffurfiad neu nodwedd o'r eiddo na welir? Er enghraifft, os oes ganddyn nhw lawer o fertigau, os oedden nhw ar lefel wahanol, os oedd ganddyn nhw ryw fath o linell wahanol, ac ati.

 27. Yr wyf yn ceisio anfon swydd at fy maarkellan proffesiynol promark3. Crëais y ffeil yn autocad DWG i lwytho'r ffeil i mobilemapper ac yna os yw llawer o'r eiddo yn weladwy, ond wrth lwytho'r ffeil i fy maguellan, mae poligos o'm plân yn cael eu gweld ac eraill ddim, yn edrych fel bod ganddyn nhw wahanol fformat .. gallen nhw fy nghynorthwyo i ddweud wrthyf beth yw'r rheswm dros i hyn ddigwydd yn fy ffeil.

 28. Helo Paul, rwy'n credu mai'r peth mwyaf synhwyrol yw eich bod chi'n mynd gyda'r dosbarthwr Magellan lleol. Y lleiaf y dylent ei wneud yw eich helpu chi gyda'r defnydd o'r offer, oherwydd mae'n ymddangos i mi fod y cwmpawd yn wall ffatri.
  Beth am y lluniau, ceisiwch gyda'r botymau allanol.

 29. Helo ffrind, fe wnes i gaffael MM6 yn ddiweddar, ond roedd yn fawr o blaid, ni allaf raddnodi'r cwmpawd electronig, er fy mod yn dilyn y camau na allaf lenwi'r cylch â lliw glas, ar ôl bron 5 o fod yn gylch, dim ond rhai ohonynt y gellir eu llenwi rhannau ac rwy'n cael rhybudd nad NID oedd yn bosibl graddnodi'r E-gwmpawd. Ymholiad arall yw sut y gallwch chi fynd â'r lluniau, gan fy mod yn rhoi priodoledd delwedd i'r pwynt, a phan rydw i eisiau tynnu lluniau mae'r camera'n cael ei actifadu ond dydw i ddim yn cael unrhyw fotwm lle gallaf dynnu'r llun.

  diolch

 30. Helo ffrindiau, mae gen i broblem. Fe wnes i agor ffeil shp fel yr haen gyntaf, ond nid yw lleoliad y cyrchwr sy'n dangos y sefyllfa bresennol yn cyd-fynd â lleoliad yr haen swp (gwrthbwysir km 0,5) beth allai ei wneud?

 31. Dydd da.

  Efallai bod fy nghwestiwn yn syml, ond mewn gwirionedd rwyf wedi bod yn sownd am wythnosau a dim ond ei help caredig y gallaf ei ddefnyddio.
  Mae gen i MobileMapper 6 yn y swyddfa, ac mae angen i ni gael y data cyflymder yn ystod taith. Gan nad yw'n adrodd yn awtomatig, penderfynasom ei wneud o bell ac amser. Am y pellter, rydym yn trosi'r ffeiliau Excel i'r llwyfan Mapsource. Ond pan gewch yr amser, mae'r GPS yn ailadrodd yr amser dechrau ar bob pwynt. Gwnaethom chwilio'r Rhyngrwyd yn barod, cysylltu â'r dosbarthwr, cymorth technegol gan ashtec a darllen y llawlyfrau gannoedd o weithiau heb ganlyniadau. Dymunaf y gallai ein helpu i ffurfweddu'r offer yn y fath fodd fel ei fod yn adrodd amser pob pwynt y mae'n ei godi yn ystod taith linell. Diolch yn fawr

 32. Diwrnod da, mae gen i fap symudol 6, a brynwyd y llynedd, fe wnes i osod y rhaglen ond collwyd y cd lle daeth hi, nawr beth sy'n digwydd yw bod angen ailosod y mapio symudol, ond dim ond y Nid yw fersiwn 1.44 a'r meddygon teulu yn ei dderbyn, gan mai 2.0 oedd yr un a ddefnyddiwyd, a ydych chi'n gwybod ble gallaf ddod o hyd i'r fersiwn honno o fap symudol?
  Byddwn yn gwerthfawrogi'r help yn fawr a hoffwn hefyd eich llongyfarch am y swydd ddiddorol hon.

 33. O Colombia, cyfarchiad cordial, nid ydynt wedi cysylltu â mi ar gyfer y codau ... allech chi fy helpu gyda'r cyswllt ???
  diolch

 34. Hey Pablo, rydw i eisoes wedi anfon e-bost at gynrychiolydd Magellan sy'n gallu rhoi sylw i chi, rwy'n gobeithio fy mod i'n ei wneud yfory.

  cyfarchiad

 35. Mae angen i mi gysylltu â defnyddiwr mapper symudol magellan 6 os yw'n dalaith cádiz os yw'n bosibl

 36. Diolch, Ing Mae angen i mi gaffael y cod post ac ar gyfer mapio ar gyfer y MM6 er mwyn gallu cymryd data yn y maes. A allwch fy arwain os gwelwch yn dda lle gallaf eu cael? Rydw i yng Ngholombia

 37. Helo guys, os gallwch chi roi gwybod i mi lle gallaf gael mapiau o'r cyhydedd i'w defnyddio yn y MM6.

 38. Diolch, Ing Mae angen i mi brynu'r cod post a'r mapio er mwyn gallu cymryd data yn y maes. A allwch chi fy arwain os gwelwch yn dda lle gallwch chi brynu? ac am bris rhesymol?. AR GYFER Y MM6

 39. Diolch, Ing Mae angen i mi brynu'r cod post a'r mapio er mwyn gallu cymryd data yn y maes. A allwch chi fy arwain os gwelwch yn dda lle gallwch chi brynu? ac am bris rhesymol?.

 40. Annwyl Mr Geofumadas, mae gen i ddau promark 3 gyda ffenestri CE, roeddwn i am osod yr ArcPad, ond mae wedi bod yn amhosibl, rwy'n tybio oherwydd y system gyfatebol, ydy hi'n bosibl newid y system weithredu, er enghraifft i ffenestri symudol.
  Cyfarchion a pharhau i fynd.

 41. Helo Leonardo.

  Nid yw'r CE yn cael ei argymell ar hyn o bryd, mae'n gyfrifiadur hen iawn, deallaf ei fod yn dal i redeg ar Windows CE. Mae achos yr MM6 yn opsiwn gwell oherwydd ei fod eisoes yn rhedeg ar Windows 6, a'r llu o broblemau na chlywodd yr un blaenorol.

  Nawr, os ydych chi am ddefnyddio dau, nid yw dau MM6 yn gweithio i chi, oherwydd ni all y tîm hwnnw fod yn ganolfan, dim ond crwydro. Os ydych chi am roi un fel sylfaen bydd yn rhaid i chi ddefnyddio MobileMapper Pro, Promark3 neu Mapper Symudol 100.

  O ran defnyddio un yn unig a gwneud cywiriadau â data Rinex, peidiwch â disgwyl cywirdeb mawr. Mae'r MM6 hyd yn oed gyda data gan dîm Promark3 sy'n gweithio yn yr un ardal waith yn rhoi cywirdeb rheiddiol sy'n rhedeg am fetrau 1.30. Felly bydd y cywirdebau â sylfaen agos yn uwch na hynny.

 42. Mae cyfarchiad cordial, sylwadau ardderchog yn darparu cyfeiriadedd da.
  Rwy'n byw yng Ngholombia ac mae gen i ddiddordeb mewn caffael GPS ar gyfer gwaith arolygu, yr opsiynau yw Mapper symudol ce neu MM6, mae'r ymholiad fel a ganlyn, ar gyfer y gwaith ôl-brosesu mae angen dau dîm, un fel sylfaen a'r llall fel symudol neu ni allaf ond Prynwch un gydag antena Beacon a gofynnwch am y ffeiliau rinex o ganolfan gyfagos, os felly, beth fyddai'r pellter mwyaf i weithio o'r sylfaen. Diolch am eich help, daliwch ati.

 43. Cyfarchion, yn gyntaf diolch i chi am greu'r blog hwn oherwydd ei fod wedi bod yn ddefnyddiol iawn, mae gen i MM6, y broblem gyntaf sydd gennyf yw mai dim ond dau opsiwn sy'n ymddangos ar y mapio symudol yn y ddewislen, y gofrestrfa a'r unedau , peidiwch ag ymddangos y DGPS a'r rhai sy'n dilyn fel data crai ac ati, hoffwn wybod ak yw'r broblem hon ac rwy'n cydamseru i'r cyfrifiadur ond nid wyf yn gwybod sut i ffurfweddu'r MM6 i'w gysylltu â'r rhyngrwyd, mae gen i modem di-wifr ar gyfer teleffoni symudol neu gellog, Byddwn yn gwerthfawrogi pe baech yn diolch i mi sut i wneud y gweithgareddau hyn gan fy mod yn beiriannydd sifil ac rwyf ei angen i wneud arolygon tir a hoffwn wneud y polygon ag drychiadau gyda'r ddyfais hon, bendithion

 44. Mr geofumadas, cyfarchiad cordial, rwy'n ysgrifennu atoch o Colombia.
  Mae gen i fapiwr symudol magellan GPS 6 ac mae gen i broblemau i'w ffurfweddu mewn ffordd sy'n caniatáu i mi weithio mewn cyfesurynnau fflat neu betryal. Rwyf wedi dilyn y cyfarwyddiadau ond nid wyf yn cynnig yr hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer Colombia. Byddwn yn gwerthfawrogi'n fawr a allwch chi fy helpu yn hyn o beth. Hyd yn hyn nid wyf wedi cael unrhyw broblemau gyda gweithio mewn cyfesurynnau daearyddol neu gyda phrosesu ôl-brosesu. ond mae adegau pan fydd angen i mi weithio gyda chyfesurynnau'r cynllun. DIOLCH

 45. Maen nhw'n ddau dîm gwahanol. Porwr yn unig yw'r Triton, nid yw'n dod â Windows symudol, felly nid yw'n cefnogi Arcpad.

  Mae ei benderfyniadau'n cerdded ar hyd y tri metr, tra bod y mm6 yn cefnogi postproceso gan gymryd ei gywirdeb ger y mesurydd neu'n llai na hynny.

 46. Pa wahaniaeth o ran nodwedd a manyleb sydd rhwng y peiriant symudol 6 proffesiynol a'r triton 2000, gellir gosod meddalwedd pad arc 8 ar y ddau gyfrifiadur

 47. Mae'n ddrwg gennyf ac yn gosod y ActiveSync, ond ar y ddisg ni allaf ddod o hyd i'r MobileMapping.

  A allech chi esbonio beth i'w wneud? Mae angen i mi ei ddefnyddio yn y maes

  Diolch Ing.

 48. Helo, yn y blwch daw disg, mae'n rhaid i chi osod ActiveSync, yna cysylltu'r ddyfais i'r cyfrifiadur, a thrwy hynny osod y MobielMapping sy'n dod ar y ddisg.

  Yn y blwch hefyd mae dogfen sydd ag amodau gwarant a chod actifadu'r broses bostio.

  Os yw'ch ffrind wedi prynu'r ddyfais mewn siop, newydd, dylai popeth ddod.

 49. Helo, yn y blwch daw disg, mae'n rhaid i chi osod ActiveSync, yna cysylltu'r ddyfais i'r cyfrifiadur, a thrwy hynny osod y MobielMapping sy'n dod ar y ddisg.

  Rwy'n gwybod am rai fersiynau nad yw'r system ond yn dod yn Saesneg.

 50. Cyfarchion, o Colombia. Mae gen i broblem ddifrifol, rwyf wedi caffael MobileMapper 6, trwy ffrind yn yr UDA, yn gyntaf yn dod â'r system Weithredu yn Saesneg, y cod ar gyfer ôl-brosesu, dim syniad ac i orffen dwi ddim yn gweld y cais Mapio Symudol.

  A allech fy arwain os gwelwch yn dda ?, mae angen i mi ei drosglwyddo i Sbaeneg a gallu dal data yn y maes. Rwyf bob amser wedi gweithio gyda'r MobileMapper Pro ac mae'n wahanol iawn.

  diolch

 51. Nid lawrlwytho'r data yw'r broblem. Mae'r broblem yn codi pan fyddaf yn cychwyn y mapio symudol i gofrestru endidau newydd mewn map. Ar haen ... nid yw'n bosibl gwneud hynny oherwydd nad yw'r GPS yn darparu gwybodaeth ar y sgrin. Ydych chi'n meddwl ei fod yn bosibl oherwydd ei fod wedi'i gysylltu â'r PC? A yw'n bosibl dal data GPS wedi'i gysylltu â'r PC?

 52. USB. Os ydych chi'n gosod yr ActiveSync ... ac mae'n gweithio (oherwydd yn y ffordd honno gosodwch y feddalwedd ar y GPS).

 53. Ffrind da ... ar ôl gosod y mapio symudol a'r mapiwr symudol heddiw (y ddau yma ar y meddygon teulu) a'r swyddfa mapiwr symudol 6 (ar y PC), rwyf wedi dilyn eu methodoleg. Fodd bynnag, wrth ddechrau'r mapio symudol, mae'r neges ganlynol yn ymddangos: «Methu cysylltu â GPS». Beth mae'n ei olygu a sut mae datrys y broblem gan nad wyf wedi gallu cipio data.
  Rwy'n gwerthfawrogi eich help caredig ac rwy'n eich llongyfarch am eich gwaith.

 54. Byddwn yn ddiolchgar o integreiddio i'r wefan hon ers i mi brynu gps mapio symudol magellan XMUMX postprocess ac mae gen i lawer o amheuon ynghylch ei ddefnydd y gall abradesco fy nghefnogi diolch

 55. Cyfarchiad cordial o Honduras, ar gyfer rhaglen mor gain dan sylw bob dydd i wella'r berthynas, astudio gwyddoniaeth, gwaith.

  Bendithion yn uchel i bawb

 56. Gadewch i ni weld.
  Mae gan briodweddau'r ffeil .map yr un system â'r ffeiliau siâp rydych chi'n eu llwytho?

  Ydych chi wedi cynnwys y .prj?

  Fel rheol mae'r system yn meddiannu'r: ffeiliau ffeil tair siâp: .shp, .dbf, .shx a hefyd y .prj sy'n cynnwys yr amcanestyniad. Yna .drw nad wyf yn ei gofio am beth.

 57. Helo .. Rwyf am agor rhai SHP o ardal ddaearyddol wahanol yr wyf ynddo .. pan fyddaf yn dilyn y broses mae'n anfon neges ataf sy'n dweud «Methu ychwanegu haen. Nid yw'r system cydgysylltu haenau yn cyd-fynd â'r opsiynau map gweithredol. » Fodd bynnag, wrth gwrs fy mod yn y system gydlynu gywir a'r tafluniad, byddwn yn gwerthfawrogi'r help ... Rwy'n dechrau gyda'r defnydd o GPS ond rwyf bron bob amser yn defnyddio ArcPad. Rwy'n credu bod hyn yn haws ... Dydw i DDIM YN GWYBOD
  Cofion
  Tavo

 58. Cyfarchion Antonio, mae'n dda bod y wybodaeth wedi eich gwasanaethu chi.

 59. Yn achos Mr. Geofumadas nid oes amheuaeth y dylem gymryd ein hetiau i ffwrdd pan fyddwch chi'n manylu ar eich gwybodaeth a'ch data ymchwil arall sydd o gymorth mawr i bawb, gan fod eich tudalen yn gyflawn iawn, ei chadw felly a gwella.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.