Archifau ar gyfer

Google Earth / Maps

Defnyddiau a chwilfrydedd yn Google Earth a Google Maps

Sut i godi adeiladau 3D yn Google Earth

Mae llawer ohonom yn gwybod offeryn Google Earth, a dyna pam yr ydym wedi bod yn dyst i'w esblygiad diddorol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, i ddarparu atebion mwy a mwy effeithiol inni yn unol â datblygiadau technolegol. Defnyddir yr offeryn hwn yn gyffredin i leoli lleoedd, dod o hyd i bwyntiau, tynnu cyfesurynnau, mewnbynnu data gofodol i berfformio rhyw fath o…

Profi cywirdeb data drychiad Google - syndod!

Mae Google Earth yn darparu mynediad i'ch data drychiad gydag allwedd API Google Elevation am ddim. Mae Dylunio Safle Sifil, yn manteisio ar y potensial hwn gyda'i swyddogaeth newydd Lloeren i Wyneb. Mae'r swyddogaeth hon yn eich galluogi i ddewis ardal a'r pellter rhwng pwyntiau'r grid, mae'n dychwelyd arwyneb gyda chromliniau lefel wedi'u hintegreiddio â'r ...

Gweler cyfesurynnau UTM yn Google Maps a Street View

Cam 1. Dadlwythwch y templed porthiant data. Er bod yr erthygl yn canolbwyntio ar gyfesurynnau UTM, mae gan y cymhwysiad dempledi mewn lledred a hydred gyda graddau degol, yn ogystal ag mewn graddau, munudau ac eiliadau. Cam 2. Llwythwch y templed i fyny. Wrth ddewis y templed gyda'r data, ...

Lefel cromliniau o Google Earth - mewn camau 3

Mae'r erthygl hon yn esbonio sut i gynhyrchu cyfuchliniau ar sail model digidol Google Earth. Ar gyfer hyn byddwn yn defnyddio ategyn ar gyfer AutoCAD. Cam 1. Dangoswch yr ardal lle rydym am gael model digidol Google Earth. Cam 2. Mewnforio'r model digidol. Gan ddefnyddio AutoCAD, gosod yr ychwanegiadau Plex.Earth. Mewn egwyddor, ...

Cael uchderau o lwybr yn Google Earth

Pan fyddwn yn llunio llwybr yn Google Earth, mae'n bosibl delweddu ei ddrychiad yn y cais. Ond pan fyddwn yn lawrlwytho'r ffeil, dim ond ei gyfesurynnau lledred a hydred sy'n dod â hi. Mae'r uchder bob amser yn sero. Yn yr erthygl hon byddwn yn gweld sut i ychwanegu at y ffeil hon yr edrychiad a gafwyd o'r model digidol (srtm) y mae Google Earth yn ei ddefnyddio. Tynnwch lun o'r Llwybr ...

Sut i lawrlwytho delweddau o Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery a ffynonellau eraill

I lawer o'r dadansoddwyr, rydym am adeiladu mapiau lle mae unrhyw gyfeiriad raster unrhyw lwyfan fel Google, Bing neu ArcGIS Imagery yn cael ei weledol, yn sicr nid oes gennym unrhyw broblem gan fod gan bron unrhyw lwyfan fynediad at y gwasanaethau hynny. Ond os yr hyn yr ydym am ei gael yw lawrlwytho'r delweddau hynny mewn datrysiad da, yna atebion fel ...

Sut i greu map arfer ac nid yn marw yn yr ymgais?

Yn ddiweddar, lansiodd y cwmni Allware ltd Fframwaith Gwe o'r enw eZhing (www.ezhing.com), lle gallwch chi gael eich map preifat eich hun gyda dangosyddion ac IoA (Sensors, IBeacons, Alamas, ac ati) i gyd mewn amser real gyda chamau 4. 1.- Creu eich cynllun Cynllun (Parthau, Gwrthrychau, Ffigurau) -> Achub, 2.- Enwch y gwrthrychau gwrthrychau -> Achub, 3.- Ewch allan ...

Download Google Earth ar gyfer ardaloedd UTM

parthau UTM google ddaear
Mae'r ffeil hon yn cynnwys y parthau UTM yn fformat kmz. Unwaith y bydd wedi'i lawrlwytho rhaid ichi ddadfeddwlu. Lawrlwythwch y ffeil yma Lawrlwythwch y ffeil yma Yn union fel cyfeiriad ... daw'r cydlynynnau daearyddol o rannu'r byd yn segmentau yn union fel y byddem yn ei wneud gydag afal, mae'r toriadau fertigol yn cael eu gwneud gan y meridianiaid (a elwir yn hyd) a'r ...

Mae gwir maint y gwledydd

Mae thetruesize.com yn safle diddorol, lle gallwch chi ddod o hyd i wledydd ar wyliwr GoogleMaps. Pan fyddwch yn llusgo'r gwrthrychau, gallwch weld sut mae gwledydd yn cael eu ystumio gyda'r gwahaniaeth mewn lledred. Fel y dangosir yn y ddelwedd, mae'r amcanestyniad silindrig, wrth geisio gwneud rhagamcaniad ar awyren, yn gorfodi'r ...

Dangos data QGIS yn Google Earth

Mae GEarthView yn ategyn hanfodol sy'n eich galluogi i wneud golwg cydamserol o ddefnyddio Quantum GIS ar Google Earth. Sut i osod yr ategyn I'w osod, mae'n rhaid i chi ddewis: Ychwanegiadau> Rheoli'rchwanegiadau a chwilio amdanynt, fel y dangosir yn y ddelwedd. Unwaith y bydd yr ategyn wedi'i osod, gellir ei weld yn y bar offer ...