Archifau ar gyfer

Google Earth / Maps

Defnyddiau a chwilfrydedd yn Google Earth a Google Maps

Geomoments - Emosiynau a Lleoliad mewn un ap

Beth yw geomoments? Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi ein llenwi â datblygiadau technolegol gwych ac integreiddio offer ac atebion i sicrhau gofod mwy deinamig a greddfol i'r preswylydd. Rydym yn gwybod bod pob dyfais symudol (ffonau symudol, tabledi, neu smartwatch) yn gallu storio llawer iawn o wybodaeth, fel manylion banc, ...

Sut i godi adeiladau 3D yn Google Earth

Mae llawer ohonom yn gwybod offeryn Google Earth, a dyna pam yr ydym wedi gweld ei esblygiad diddorol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, i ddarparu atebion cynyddol effeithiol inni yn unol â datblygiadau technolegol. Defnyddir yr offeryn hwn yn gyffredin i leoli lleoedd, dod o hyd i bwyntiau, tynnu cyfesurynnau, mewnbynnu data gofodol i berfformio rhyw fath o ...

Profi cywirdeb data drychiad Google - Syndod!

Mae Google Earth yn darparu mynediad i'ch data drychiad gydag allwedd API Drychiad Google am ddim. Mae Dylunio Safle Sifil, yn manteisio ar y potensial hwn gyda'i ymarferoldeb Lloeren i Arwyneb newydd. Mae'r swyddogaeth hon yn caniatáu ichi ddewis ardal a'r pellter rhwng y pwyntiau grid, mae'n dychwelyd arwyneb gyda llinellau cyfuchlin wedi'u hintegreiddio â'r ...

Gweler cyfesurynnau UTM yn Google Maps a Street View

Cam 1. Dadlwythwch y templed porthiant data. Er bod yr erthygl yn canolbwyntio ar gyfesurynnau UTM, mae gan y cymhwysiad dempledi mewn lledred a hydred gyda graddau degol, yn ogystal ag mewn graddau, munudau ac eiliadau. Cam 2. Llwythwch y templed i fyny. Wrth ddewis y templed gyda'r data, ...

Llinellau cyfuchlin o Google Earth - mewn 3 cham

Mae'r erthygl hon yn esbonio sut i gynhyrchu llinellau cyfuchlin o fodel digidol Google Earth. Ar gyfer hyn byddwn yn defnyddio ategyn ar gyfer AutoCAD. Cam 1. Arddangos yr ardal lle rydyn ni am gael model digidol Google Earth. Cam 2. Mewngludo'r model digidol. Gan ddefnyddio AutoCAD, ar ôl gosod Ychwanegiad Plex.Earth. Yn y dechrau,…

Cael uchderau o lwybr yn Google Earth

Pan fyddwn yn tynnu llwybr yn Google Earth, mae'n bosibl gwneud ei ddrychiad yn weladwy yn y cymhwysiad. Ond pan fyddwn yn lawrlwytho'r ffeil, dim ond ei chyfesurynnau lledred a hydred y mae'n dod â hi. Mae'r uchder bob amser yn sero. Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld sut i ychwanegu at y ffeil hon y drychiad a gafwyd o'r model digidol (srtm) y mae Google Earth yn ei ddefnyddio. Tynnwch lun y Llwybr ...

Sut i lawrlwytho delweddau o Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery a ffynonellau eraill

I lawer o'r dadansoddwyr, sydd am adeiladu mapiau lle mae cyfeirnod raster o unrhyw blatfform fel Google, Bing neu ArcGIS Imagery yn cael ei arddangos, rydym yn sicr nad oes gennym unrhyw broblem gan fod gan bron unrhyw blatfform fynediad i'r gwasanaethau hyn. Ond os mai'r hyn yr ydym ei eisiau yw lawrlwytho'r delweddau hynny mewn cydraniad da, yna pa atebion fel ...

Wms2Cad - rhyngweithio gwasanaethau wms â rhaglenni CAD

Mae Wms2Cad yn offeryn unigryw sy'n dod â gwasanaethau WMS A TMS i lun CAD er mwyn cyfeirio atynt. Mae hyn yn cynnwys Google Map ac OpenStreet mapiau a gwasanaethau delwedd. Mae'n syml, yn gyflym ac yn effeithiol. Dim ond y math o fap rydych chi'n ei ddewis o'r rhestr o wasanaethau WMS a ddiffiniwyd ymlaen llaw neu'n diffinio un o'ch diddordeb, gallwch chi ...

Download Google Earth ar gyfer ardaloedd UTM

parthau UTM google ddaear
Mae'r ffeil hon yn cynnwys y parthau UTM ar ffurf kmz. Ar ôl ei lawrlwytho mae'n rhaid i chi ei ddadsipio. Dadlwythwch y ffeil yma Dadlwythwch y ffeil yma Yn union fel cyfeiriad ... daw'r cyfesurynnau daearyddol o rannu'r glôb yn segmentau fel y byddem yn afal, mae'r toriadau fertigol yn cael eu gwneud gan y meridiaid (a elwir yn hydoedd) a'r ...

Gwir faint y gwledydd

mae thetruesize.com yn safle diddorol, lle gellir lleoli gwledydd ar wyliwr GoogleMaps. Trwy lusgo'r gwrthrychau, gallwch weld sut mae'r gwledydd yn cael eu hystumio â'r gwahaniaeth mewn lledred. Fel y dangosir yn y ddelwedd, mae'r tafluniad silindrog, wrth geisio gwneud tafluniad ar awyren yn gorfodi'r ...