Archifau ar gyfer

GPS / Offer

Offer a cheisiadau am arolygu a stentiau

AMERICAS EXPO UAV MASNACHOL

Fedi 7,8, 9 a XNUMX eleni, cynhelir yr “UAV Expo Americas” yn Las Vegas Nevada - UDA. Dyma brif sioe fasnach a chynhadledd Gogledd America sy'n canolbwyntio ar integreiddio a gweithredu Systemau Awyrennau Di-griw masnachol gyda mwy o arddangoswyr nag unrhyw ddigwyddiad drôn masnachol arall. Yn cwmpasu'r themâu ...

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi lansiad Gweilch UltraCam 4.1 y genhedlaeth nesaf, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol creision, di-sŵn a hynod gywir ...

Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabod arloesiadau ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang ar gyfer datrysiadau digidol. Trefnodd y conglomerate hwn o atebion sydd wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â safle diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, ei gynhadledd dechnoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA.

Newyddion technolegol mewn Geo-beirianneg - Mehefin 2019

  Bydd Kadaster a KU Leuven yn cydweithredu yn natblygiad INDE yn Saint Lucia Hyd yn oed ar ôl llawer o ymdrechion, yn y sector cyhoeddus, y defnydd ehangach / doeth o wybodaeth geo-ofodol mewn llywodraethu dyddiol, polisïau cyhoeddus a phrosesau gwneud penderfyniadau. wedi aros yn gyfyngedig. Mewn ymdrech i helpu'r ...

Geotech + Dronetech: ni ddylech ei golli

Ar Ebrill 3 a 4 eleni 2019, mae Fairoftechnology - cwmni o Sbaen, sydd wedi'i leoli ym Malaga, yn trefnu pob math o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â thechnoleg - yn gwahodd pob cydweithiwr geo-beirianneg i gymryd rhan mewn digwyddiad gwych, lle maen nhw byddant yn dangos llawer o ddatblygiadau arloesol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fairoftechnology, wedi lluosog ...

Technoleg geo-ofodol, ei rôl a'i phwysigrwydd yn y strwythur TG mewn Adrannau Trafnidiaeth.

Technoleg geo-ofodol. Wedi'i genhedlu fel yr holl dechnoleg a ddefnyddir i gaffael, rheoli, dadansoddi, delweddu a lledaenu data a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â lleoliad gwrthrych, mae wedi mynd y tu hwnt i'w syniad cychwynnol o driad sy'n cynnwys yn y bôn GIS, GPS a Canfyddiad Anghysbell (RS yn Saesneg) yn ymgorffori technolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n defnyddio cydran ...

Camau i gynhyrchu map sy'n defnyddio bwrdwn

Gall cynhyrchu map sy'n defnyddio'r dechneg hon ddod yn broblem fawr, mae un o'r problemau hynny mor hanfodol â chanlyniadau colli misoedd gwerthfawr o waith defnyddiol pan nad oes gennych brofiad blaenorol yn y dasg hon. Mae sylfaenwyr System Mapio Aerotas yn siarad â ni mewn erthygl POB ...

Y georeference cynhenid

Pan ddarllenwn y gwahanol ddamcaniaethau sy'n cefnogi'r cyfathrebu y mae cartograffeg yn ei olygu, fel gwyddoniaeth i gynrychioli ffenomenau daearyddol, ac fel celf i roi'r estheteg angenrheidiol i'r wybodaeth hon, sylweddolwn fod yr eiliad yr ydym yn byw yn cynnwys gweithredoedd lluosog ym mywyd beunyddiol. lle rydyn ni'n defnyddio georeference fel gweithred ...

Adran Cymharu Cynnyrch

Mae geo-baru yn canolbwyntio mewn un lle, holl werth adolygu cynnyrch GIM International a Hydro International. Mae Geo-matching.com yn wefan cymharu cynnyrch annibynnol ar gyfer gweithwyr proffesiynol caledwedd a meddalwedd ym maes geomateg, hydrograffeg a disgyblaethau cysylltiedig. Rydyn ni am arwain ein hymwelwyr trwy'r labyrinth o ...

Microstation: Cydlynu Excel ac anodiadau Mewnforio Excel

cyd-gyfesurynnau microstation excel
Yr achos: Mae gen i ddata a gasglwyd gyda GPS Promark 100, a thrwy ddefnyddio'r cymhwysiad ôl-brosesu GNSS sydd gan yr unedau hyn, mae'n caniatáu imi anfon y wybodaeth i Excel. Y colofnau sydd wedi'u marcio mewn melyn yw'r cyfesurynnau dwyrain a gogledd a'u hanodi priodol; dim ond gwybodaeth gysylltiedig ag ôl-brosesu yw'r gweddill. Y Broblem: Rwy'n ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr ...