Archifau ar gyfer

GPS / Offer

Offer a cheisiadau am arolygu a stentiau

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi bod y genhedlaeth nesaf UltraCam Osprey 4.1, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol miniog, di-sŵn a chywir iawn ...

Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabu arloesi ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang o atebion digidol. Mae'r conglomerate hwn o atebion wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â lleoliad diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, wedi trefnu ei gynhadledd technoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA. UU ...

Geotech + Dronetech: ni ddylech ei golli

3 4 fis Ebrill nesaf ac eleni 2019, Fairoftechnology - cwmni Sbaeneg, sy'n seiliedig yn Malaga, yn trefnu pob math o dechnoleg digwyddiadau cysylltiedig yn gwahodd holl gydweithwyr o geoengineering i gymryd rhan mewn digwyddiad mawr lle maent yn dangos llawer o arloesiadau yn y blynyddoedd diwethaf. Fairoftechnology, mae lluosog ...

technoleg geo-ofodol, ei rôl a'i bwysigrwydd o fewn y strwythur TG yn yr Adrannau Trafnidiaeth.

Technoleg geosodol Crëwyd fel holl dechnoleg a ddefnyddir i gaffael, rheoli, dadansoddi, delweddu a lledaenu yn y data a'r wybodaeth ynghylch lleoliad gwrthrych, wedi goresgyn ei sefydlu cychwynnol o triad cynnwys yn ei hanfod o GIS, GPS a Synhwyro o Bell (RS Saesneg) yn ymgorffori'r technolegau sy'n dod i'r amlwg sy'n defnyddio cydran ...

Camau i gynhyrchu map sy'n defnyddio bwrdwn

Gall cynhyrchu map sy'n defnyddio'r dechneg hon fod yn broblem fawr, mae un o'r problemau hynny mor hanfodol â chanlyniadau colli misoedd gwerthfawr o waith defnyddiol pan nad oes gennych brofiad blaenorol yn y dasg hon. Mae sylfaenwyr System Mapio Aerotas yn siarad â ni mewn erthygl POB ...

georeference cynhenid

Pan fyddwn yn darllen y gwahanol ddamcaniaethau sy'n cefnogi cyfathrebu yn cynnwys mapio a hynny fel gwyddoniaeth i gynrychioli ffenomenau daearyddol megis celf rhoi'r wybodaeth hon i'r esthetig angenrheidiol, rydym yn sylweddoli bod yr amser yr ydym yn byw yn cynnwys camau gweithredu lluosog mewn bywyd bob dydd lle rydym yn defnyddio georeference fel gweithredu ...

adran Cymharu Cynnyrch

Mae cydweddu Geo yn canolbwyntio holl werth adolygu cynnyrch GIM International a Hydro International mewn un lle. Mae Geo-matching.com yn wefan annibynnol ar gyfer cymharu cynhyrchion ar gyfer gweithwyr proffesiynol caledwedd a meddalwedd ym maes geomateg, hydrography a disgyblaethau cysylltiedig. Rydym eisiau gyrru ein hymwelwyr trwy labyrinth o ...