Gorchmynion dwyn offer arolygon

Isod gymdeithas o ddiddordeb cyffredinol

Annwyl gydweithwyr.

image O ychydig fisoedd yn ôl i heddiw, mae syrfewyr fel grŵp yn dioddef o ladrad ein holl orsafoedd, lefelau a gps.

O'm gwaith, mewn cwmni sy'n dosbarthu cynhyrchion yn Topograffi, prin yw'r wythnos, nad wyf yn gwybod am unrhyw ladrad mewn bwth adeilad, car neu hyd yn oed yn y gwaith ei hun wedi'i barcio.

Yn gyffredinol, mae'r rhain yn cael eu gwadu ym Madrid a chyffiniau. Mae llawer o gyfeillion yn dweud eu bod wedi gweld yr unigolion sy'n dwyn ein cyfarpar ar gyfer maffia, sydd wedyn yn mynd â nhw i wledydd yn y Dwyrain a De Affrica, ond ni allwn wneud unrhyw beth.

Mae fy nghwmni, fel cwmni sy'n rhentu offer i'n cyfuniad, yn ddiweddar mewn safle adeiladu, wedi dioddef lladrad GPS a dwy orsaf gorsaf uchel yn y brand Leica.

Mae'r ffurf lladrad yn digwydd yn ystod amser cinio, pan fydd y "lladron" yn mynd i'r adeilad heb unrhyw warth ac yn cymryd y "blychau coch neu melyn" a gadael heb godi unrhyw amheuaeth. Ni fyddwn i'n hoffi meddwl bod unrhyw un o'n cynorthwywyr neu bersonél y gwaith yn gwybod am werth y dyfeisiau neu na ddaeth o hyd i'r ffaith bod y lladrad yn digwydd.

Yr wythnos diwethaf, yr wyf hefyd yn meddwl bod yn ddigwyddiad ynysig, ger y A42, yn dyn ef gyda chyllell, dwyn y GPS atgyweiria partner syrfëwr o ni, gan eu gwneud yn gorwedd ar y llawr ar ei gefn, felly roedd yn rhaid iddynt rhedeg amser.

Yr wyf fi, hyd yn oed, yn gweithio mewn gwaith, yr wyf yn dioddef dwyn y ddyfais yr oeddwn i'n ei ddefnyddio, a bod hyn wedi'i barcio yn nhrysau'r amgaeëdiad hwnnw a minnau i metr 20 o siarad â'r person sy'n gyfrifol am y gwaith.

O fy swydd fel syrfëwr, yr wyf yn bryderus yn amlwg am y sefyllfa hon a bod yn cyrraedd lefelau ac os oes rhywun ohonoch chi neu rywun yr ydych yn gwybod y gallai ddylanwadu i ryw bwysau ar yr heddlu, byddai gwleidyddion a grymoedd cyfryngau newyddion yn cael ei groesawu. Ar gyfer fy rhan, byddwn yn cael cydweithrediad llawn, wrth gwrs.

Ar ôl yr holl eiriau hyn, yr wyf yn cynnig rhywfaint o gyngor (reversionados fforwm ar ôl Cartesia) ac fel hyn yn cael ei ddatrys, bydd yn rhaid i lawer ohonom i roi'r gorau i weithio, gan na allwch gymryd y dwyn eich dyfais. Oes, os yw eich cyfrifiadur wedi'i yswirio, yswiriant, ond mae'n cymryd ychydig ddyddiau i gasglu nad yw'r holl werth materol yn cael eu codi ac yn waeth na dim diwrnodau a gollwyd wrth ddatrys yr holl faterion biwrocrataidd. Os bydd y peiriant yn cael ei rentu i dŷ gyflenwi, mae'n ofynnol bod y fasnachfraint fod yn 20% o werth presennol o brynu offer.

  1. - Peidiwch â gwahanu llawer o'r lefel na'r orsaf gyfanswm, bob amser yn effro. Os oes rhaid ichi symud, i berfformio rhywfaint o reolaeth, asesu a ddylid ei ddatgymalu ac yna mynd yn ôl i'r parc neu edrych am rywun i wylio drosto. Gofal arbennig arbennig mewn ardaloedd o lawer helaeth, megis strydoedd a ffyrdd.
  2. - Os ydych chi'n cymryd y dyfeisiau yn y car, peidiwch â gwahanu llawer oddi wrtho. Ar adegau bwyd os yw'n bosibl bod y car yn weladwy ac os nad yw'n mynd, ewch â'r offer gyda chi i'r bwyty neu'r bar.
  3. - Rhowch yr ateb GPS, lle mae pobl o'r gwaith a gofynnwch iddynt gadw llygad arno.
    pwyslais hefyd yn anodd eu cyrraedd lleoedd gyda gwelededd gwael o ffyrdd a safleoedd gydag ychydig o draffig, neu leiniau gymdogion ffensio, yn gofyn iddynt os ydynt yn gofalu i gael ei adael yno ychydig oriau (nid fel arfer yn rhoi problemau). Un ateb yw dod car, rhowch y tîm cyfan arno ac eithrio antena radio ac GPS, a symudol y dull o cywiro gan y symudol.
  4. - Os yn bosibl, gyda'r gps, gweithiwch gyda gorsafoedd cyfeirio, felly nid ydym yn defnyddio gps sefydlog mwyach.
  5. - Unrhyw fesur arall sy'n dod i'r meddwl.

O gofio'r sefyllfa, ymddengys ein bod ni'n hebryngwyr rhywun yn bwysig, ond dyma'n ffordd o fyw ac os na fyddwn ni, ac yn fwy yn yr adegau hyn o argyfwng, nid ydym yn gwybod yr hyn yr ydym wedi'i adael.

Efallai nad yw'r e-bost hwn yn gysylltiedig â'ch gwaith, ond os yw'n gysylltiedig, neu os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n gwneud, PASALO.

Ar eich cyfer chi, cyfarchiad.

Juan Toro

Syrfëwr Technegol

Collegiate 6247
Cyfarwyddwr Technegol a Masnachol

Y Techneg Arolygu
juantoro@latecnica.com

2 Yn ymateb i "Surveying Equipment Theft Surge"

  1. Amddiffyniad gwrth-ladrad y cod PIN yn y cwmwl y mae offer modern yn dod â sut mae'n gweithio. . Mae'n ddiogel?…. sut mae'r system hon yn gweithredu. .Cheers.

  2. Rydym wedi dewis defnyddio'r derbynyddion yn unig fel offer maes sy'n gysylltiedig â'r VRSNow ym Madrid, rydym eisoes wedi blino ar gymaint o broblemau gydag yswiriant ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.