Lawrlwytho cyfanswm data gorsaf

Cyn i ni weld canllaw i defnyddio cyfanswm yr orsaf yn y stentiau, lle mae casglu gwybodaeth yn ymddangos.

Nawr byddwn yn gweld sut i lawrlwytho'r data i'r cyfrifiadur, gan ddefnyddio un o'r canllawiau a wnaed gan un o fy nhechnegwyr. Swydd wych gyda llaw. Rwy'n defnyddio ar gyfer hyn:

Cyfanswm gorsaf Sokkia Set 520

Cebl trosglwyddo data USB

Prolink 1.15

1. Y clic o'r blaen

Am ryw reswm rhyfedd, gyda fy ngorsaf gyntaf, cafodd y cebl trosglwyddo ei ddifrodi gwpl o weithiau. Er bod y bechgyn gofalus, ni allem ddod o hyd i gyfiawnhad, yn fwy na'r posibilrwydd na fyddai gwregys clymwch y gynffon i'r fuwch wedi ei ddefnyddio ar gyfer hynny ... gyda chanlyniadau tebyg.cebl

🙂

Rwyf wedi gweld cebl trosglwyddo (fel yr un a ddangosir yn y ddelwedd) sydd â'r bom bach lle mae'r sglodyn yn cael ei fewnosod, ar y diwedd, mae'n fwy effeithlon na'r un yn y canol. Mae'n digwydd i mi hynny yn hynny xder o anobaith, fe'u gosodwyd i mewn ac fe ddaethant allan y drwg, ac achosodd y sglodion losgi.

 

 

2. Paratowch yr orsaf i'w throsglwyddo

Wedi i'r cebl trosglwyddo gael ei gysylltu (USB i trawsnewidydd cyfresol), nodir mai'r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl yw trosglwyddo data, a beth sy'n gweithio:

MEM> SWYDD> yna gwnawn ni Rhowch.

Yn y panel nesaf rydym yn dewis Allbwn Cyfathrebu ac yna Rhowch.

sokkia 1

Yna rydyn ni'n dewis y swydd i'w throsglwyddo. Sylwch, pan gaiff ei ddewis, yn lle dangos nifer y pwyntiau a ddaliwyd, ei fod yn newid i'r testun Allan, sy'n golygu ei fod yn barod i gael ei drosglwyddo.

 

sokkia 2

Yr hyn sy'n dilyn yw dewis yr opsiwn OK yn unig, gyda'r fformat SDR33, yna bydd neges yn ymddangos yn nodi ei bod yn cael ei throsglwyddo, a faint o bwyntiau sydd yn y broses. Byddwch yn ofalus, gwneir hyn nes bod y cysylltiad gan Prolink eisoes wedi'i ffurfweddu, a eglurir isod.

3. Ffurfweddu'r Prolink

Y prosiect  Ar gyfer hyn, rydym yn gwneud hynny Ffeil> Prosiect Newydd, ac rydym yn neilltuo enw'r ffeil, a fydd yn cael ei storio yn y fformat SPP. Gellir agor hyn yn y dyfodol, rhag ofn y byddwn yn cau'r rhaglen ac angen dychwelyd i'r un prosiect. Gwneir prosiect newydd ar gyfer pob un SWYDD, os na ... byddan nhw'n dweud wrthyf.

prolnk1

Y Cysylltiad. Nawr rydym yn pwyso eicon y dderbynfa, neu gyda Ffeil> Anfon-derbyn. Yna bydd y panel lawrlwytho yn ymddangos, o ble rydyn ni'n mynd i ffurfweddu rhai paramedrau:

prolink2

En Gosodiadau, byddwn yn cadarnhau mai'r porthladd i'w ddefnyddio fydd COM4, cyflymder trosglwyddo (cyfradd Baud) rydym yn ei ddewis 1200, cydraddoldeb dim, darnau data 8 a stopio darnau 1. Gwneir hyn unwaith yn unig, ac weithiau mae angen profi mwy nag un porthladd.tocio 3

Gyda'r botwm Cyswllt, caiff y cysylltiad ei brofi, ac os deuir o hyd iddo, bydd yr orsaf sy'n weladwy gyda'r enw yn ymddangos:

SDR Ffeil Powerset.

Mae'r botwm hefyd yn newid Cyswllt i'r opsiwn datgysylltu.

Y trosglwyddiad.  Ar ôl eu dewis, gyda'r botwm trosglwyddo (saeth ganol), prolink4Actifadu'r lawrlwytho.

Byddwch yn ofalus, ar hyn o bryd mae'n rhaid i chi ysgogi'r llwyth o'r orsaf gyfan, a grybwyllir ar ddiwedd is-adran 2.

Yn y diwedd, dylai'r neges drosglwyddo gyflawn ymddangos.  Pa hapusrwydd, ni wnaeth y fuwch ddifrodi'r cebl.

Mewnforio / Allforio  Hyd yn hyn, yr hyn yr ydym wedi'i wneud yw trosglwyddo'r set ddata. Er mwyn eu mewnforio i'r panel, rydym yn gwneud hynny Ffeil> Mewnforio, rydym yn dewis y pecyn wedi'i lwytho i lawr ac yna gallwn weld y wybodaeth amrwd.

prolink5

Yr hyn a ddaw yw allforio'r pwyntiau i DXF. Ar gyfer hyn mae'n cael ei wneud ffeil > Exoprt, a dewisir y pwyntiau amgen gydag anodiadau.

prolink6

37 Ymatebion i “Lawrlwytho Cyfanswm Data Gorsaf”

 1. ffrindiau Mae gen i orsaf masarn 822l lle gallaf lawrlwytho rhaglen ar gyfer yr orsaf hon .. diolch

 2. Helo Bore da:
  Rydw i'n gweithio gyda chyfanswm gorsaf nikon dtm 531 ac ni allaf lawrlwytho'r data o'm gorsaf i'm pc, rwy'n credu bod y meddalwedd wedi'i ddifrodi, mae'n bosibl y gallant fy helpu i lawrlwytho fy data i'm pc. neu sut y gallwn gael meddalwedd newydd i'w hailosod. diolch

 3. os gwelwch yn dda os gall rhywun fy helpu gyda set sokkia yr orsaf 630rk y broblem sydd gen i yw bod yr orsaf hon wedi'i storio am amser da ac ar adeg defnyddio'r sgrin nid yw'n ymddangos nad yw'r lluniad o'r prism neu'r cerdyn neu'r laser yn gallu Gan beidio â myfyrio, nid yw'r allwedd sft yn gwneud i unrhyw un o'r opsiynau hyn ymddangos, a dyna ddigwyddodd, byddwn yn gwerthfawrogi'ch help yn fawr diolch.

 4. Annwyl mae gen i sokkia set550rx a phan fyddaf yn cymryd y puntso gyda phrism rwy'n cael laser heb i mi gael yr opsiwn o laser neu bownsio ymlaen? Mae'n normal neu dim ond cyfluniad ydyw, byddem yn gwerthfawrogi'n fawr pwy all fy helpu.

 5. Ffrind yn y sylw blaenorol rydych chi'n rhoi'r ateb mae'n rhaid i chi newid y dyddiad, gall fod i 2011 a chael gwared ar yr olygfa o gydamseru'r amser drwy'r rhyngrwyd ac yn barod

 6. Ffrind, byddwn yn ddiolchgar pe gallech anfon canllaw cyflym ataf o gyfanswm gorsaf 2000 set pŵer sokkia i wneud arolygon trwy gyfesurynnau. . Diolch ymlaen llaw, rwy'n ysgrifennu o Venezuela, San Juan de los Morros, Guarico State.

 7. Helo Lenin
  Mae'n ddrwg gennym na allwn eich helpu gyda hynny, oherwydd nid yw rheolau'r wefan hon yn caniatáu lledaenu cynnwys sy'n torri hawlfraint.

  A cyfarch.

 8. Helo bawb, rwy'n eich cyfarch o Guatemala .... mae'r pro-link neu'r topconlink yn dda iawn ar gyfer lawrlwytho data o'r orsaf gyfan, rydym ar hyn o bryd yn defnyddio gorsafoedd cyfres sokkia 330r ac X ond fy mhryder neu yn hytrach fy nghais yw a all rhywun fi pasio neu ddweud wrthyf ble o dan y civilcad 2013 ond gyda'r crac oherwydd mai hwn yw fy offeryn gwaith, ar hyn o bryd rwy'n gweithio gyda'r civilcad 2008 ond rwyf am ei ddiweddaru, arhoswch am eich ateb, gallwch gysylltu â mi ar fy e-bost ...

 9. Diolch am yr ateb Victor. Rwy'n credu y bydd yn ddefnyddiol, ac yn awr clywais eu bod yn holi am y broblem hon.

 10. CYFARWYDDIADAU, YN UNIG Y DERBYN Y DATA YN UNIG MAE'R ODD A'R CWBLHAU YN CAEL EI GANIATÁU, I GYWIRO CHI Y GALLWCH WNEUD DAU BETH:
  1) RHOWCH AWR (GWAG) AR BOB RANGLÓN O DDATA DATA, GYDA'R HYN YDYCH CHI'N FAWR WNEUD AC UN GYDA DATA A SO GYDA'R HOLL EICH FFEIL
  2) OS YW'R DATA RYDYCH CHI'N EI WNEUD (AC O FEWN I'R Txt), MAE ANGEN I CHI FYND I FARCIO PARAGRAFF (ENTER) YNG NGHYMRU Y CÔD, FYDD Y FFORMAT YN FOD:
  ID NEZ «ENTER» CÔD (POB DATA AR CELL)

  ID POINT ENW
  N - GORCHYMYN NEU GYD-GYSWLLT A
  E - ABSCISE NEU X CYD-GYSWLLT
  Z - ETHOLIAD NEU LEFEL
  CÔD - CÔD NEU DISGRIFIAD
  ENTER - MARC PARAGRAFF NEU ENTER

  YMA YW'R Peth PWYSIG I ENNILL Y BRAND "ENTER", HWN YDYCH YN EI WNEUD YN UNIONGYRCHOL O'R EXCEL, YN SEFYLL EICH HUN YN Y BAR FORMULA AC YN ALLWEDDOL [ALT] + [ENTER], GAN WNEUD HYN BYDDWCH YN GWELD BOD Y CELL YN NEWID I UCHEL DWBL, WNEUD HWN YDYCH YN CADW EI GYDA FFURFLEN Txt A DARLLEN
  I HOPE RYDYCH CHI'N DDIGWYDD

 11. fel y gwnaf i basio data txt i sdr ar gyfer yr esgyniad Dwi'n ei wneud gyda txt wedi ei wahanu gan tabualaciones ond dim ond y rhifau anwytho a'r parau sydd ddim yn cael eu gwneud i mi ond nid oes gwahaniaeth. Os bydd unrhyw un yn gwybod ble mae'r gwall, helpwch fi !! 1

 12. Hoffwn wybod ble y gallaf gael cebl cyfanswm yr orsaf foif rts 538 ers colli'r cebl ac mae angen i mi lawrlwytho data sy'n fy helpu

 13. Fe wnaeth rhaglen gyswllt Sokkia stopio gweithio i bawb ym mis Mai, ond cefais yr ateb, mae'n dros dro am y tro.

  Dylent ohirio dyddiad y cyfrifiadur i Ionawr neu Chwefror ac yn barod.

 14. BLE YDW I'N DOD O HYD I'R FFORWM »ANGEN UWCHRADDIO» LINK SOKKIA?

 15. Rydw i mewn trafferth Mae gen i set sokkia 530r Rydw i yn y maes ac nid oes gennyf gebl wrth i mi ei wneud i lawrlwytho data gyda Bluetooth ers i'r ddolen sokkia ofyn i mi am ddiweddariadau ac ni allaf. diolch

 16. Helo! Beth ddigwyddodd nad ydyn nhw'n ymateb i'r diweddariad, sut ydyn ni'n diweddaru'r ddolen sokkia? Os gwelwch yn dda, mae angen i mi esolver nawr:

 17. Mae'r sokkia cyswllt hefyd yn rhoi'r gorau i weithio ac mae angen i mi uwchraddio, sut ydw i'n rhedeg y rhaglen ???

 18. HEFYD WEDI HYN

  helpu i ddefnyddio dolen sokkia i lawrlwytho fy mhwyntiau, ond nawr nid yw'n mynd i mewn i'r rhaglen y mae angen i mi ei diweddaru, sut ydw i'n diweddaru neu'n rhedeg y rhaglen

 19. helpu i ddefnyddio dolen sokkia i lawrlwytho fy mhwyntiau, ond nawr nid yw'n mynd i mewn i'r rhaglen y mae angen i mi ei diweddaru, sut ydw i'n diweddaru neu'n rhedeg y rhaglen

 20. Oni bai bod y ffeil ar agor fel y'i darllenwyd yn unig, gallai fod gennych hi ar agor ddwywaith, ceisiwch "arbed fel" a'i chadw fel dwg gydag enw arall. Dylai hynny adael ichi ei addasu heb anghyfleustra.

 21. Helo, bore da, hoffwn wybod a allai rhywun fy helpu, gwnes i arolwg topograffig, pasiais y data o'r orsaf i'r cyfrifiadur eisoes ac roeddent eisoes wedi'i newid i fformat dxf ond ni allaf ei addasu mewn awtocad a dyma'r tro cyntaf imi gyflawni'r llawdriniaeth hon. Pe gallai rhywun fy helpu byddwn yn ei werthfawrogi ……

 22. Y gwir yw ei fod yn ei gwneud hi'n anodd i mi lawrlwytho data. Mae gen i proloc autocad 2011 a civilcad, ond nid wyf yn gwybod beth sydd i fyny yn y cam olaf, rwy'n gweithio aaa mae fy makina yn wynt 7 a fydd ganddo rywbeth i'w weld?

 23. Mae hynny'n dibynnu ar ba fath o offer rydych chi'n ei ddefnyddio. Rwyf wedi defnyddio Prokink gyda chanlyniadau da.

 24. Beth am gyfarchion Guate !!!!!!!

  Byddai Compact yn hoffi gwybod sut i lawrlwytho mwy na mil o bwyntiau o gyfanswm yr orsaf i'r cyfrifiadur Rydw i'n defnyddio'r rhaglen textpad ond nid yw'n caniatáu i mi lawrlwytho mwy na mil o bwyntiau yr hoffwn wybod sut y caiff ei wneud neu pa raglen i'w defnyddio sy'n debyg pe baech yn gwneud y ffafr hoffwn i werthfawrogi !!!!!!!!!!

 25. Gan nad yw'n agor y ffeiliau, onid ydych chi'n gweld data, neu neges yn ymddangos yn dweud na ellir agor y ffeil?

  Byddai angen gweld ym mha fersiwn y cawsant eu cynhyrchu, gallech ddefnyddio True View i'w trosi i'r fersiwn rydych chi'n ei defnyddio.

  Os gallwch chi anfon esiampl o'r dwg a gynhyrchwyd ataf

  golygydd (yn) geofumadas (dot) com

  i weld a ydw i'n dod o hyd i unrhyw reswm.

 26. hi,

  Rwy'n ysgrifennu oherwydd fy mod gyda dŵr hyd at fy ngwddf. Dysgais i ddefnyddio cyfanswm gorsaf a phrosesu'r data (tramwy-> topograph98-> autocad14) ar gyfrifiadur. Y broblem yw nad yw autocad 14 yn gweithio yn win7 ac wrth ei osod yn win xp (cyfrifiadur arall) ychwaith. Mae gan fy ngliniadur win7 ac autocad 2007 ac ni fydd yn agor y ffeiliau dxf neu dwg yr wyf yn eu cynhyrchu gyda thopograff (pts, triongli a llinellau cyfuchlin); Nid wyf yn gwybod beth i'w wneud, rwyf wedi rhoi cynnig ar bopeth a ddarganfyddaf ar y rhyngrwyd (y gellir ei osod) ac nid oes achos ... A oes ateb yn hyn o beth? Os gwelwch yn dda, rhywfaint o ddata (dibynadwy) a fydd yn fy nghael allan o'r gors.

  DIOLCH YN FAWR IAWN.

 27. Mae'r peth lawrlwytho cebl bob amser wedi bod yn boen o h ... ar hyd fy oes. Pan oedd y porthladd yn gyfresol ni wnaethant roi cymaint o drafferth, a chredaf y dylai Sokkia ddarparu mwy nag un math o ddadlwytho gan fod cymaint o ddewisiadau amgen y dyddiau hyn. (is-goch, bluetooth, cardiau cof, ac ati)

 28. Helo.

  Mae eich sylwadau a'ch "sesiynau tiwtorial" wedi fy helpu i wybod gweithrediad GPSs ismetrig a chyfanswm gorsafoedd, oherwydd yn y brifysgol, pan fyddwn yn gweithio mewn topograffi, dim ond theodolitau electronig yr ydym yn eu defnyddio.

  Os nad yw'n ormod i'w ofyn, a allech chi roi dilyniant i'r pwnc ynghylch y gwaith ôl-brosesu? Byddwn yn ddiolchgar iawn, oherwydd ar hyn o bryd rwy'n gorffen darllen y gwaith ôl-brosesu ar gps ac mae'n swnio'n ddiddorol iawn i mi.

  Cyfarchion o Guatemala.

  PS: Os gwnaethoch chi ddod i Guatemala i roi rhai cyrsiau, a allech chi roi gwybod i mi, byddai gennyf ddiddordeb mewn cymryd rhan a gofyn i chi, gweld llawer o bethau, hahaha (fy e-bost yw pgsilvestre@gmail.com)

 29. Gwrandewch fod y pwnc yn dda, y penwythnos hwn roeddwn yn gwneud rhai arolygon topograffig o rai o YMRWYMIADAU AMGYLCHEDDOL (pyllau o wastraff olew o ffynhonnau cynhyrchu), yn yr achos hwn mae'r pyllau'n cael eu glanweithio dan fecanweithiau bio-adfer, ond Cefais rywfaint o anhawster i lawrlwytho'r data o fy SOKKIA 630RK gan fy mod yn ei wneud gyda sokkia Link, roeddent yn argymell i mi ddefnyddio'r toreth a gwelais rywbeth newydd i mi a gyda'r hyn yr ydych yn ei esbonio yn y pwnc mae'n fy helpu, nawr byddai'n amserol pe bai mae testun wedi'i adeiladu ar sut i fewnforio pwyntiau o dir 3d sifil neu dir awtocad unwaith y bydd y data wedi cael ei brosesu, gan fod dwy ffordd yr wyf yn eu hastudio, un yw'r cyfesurynnau a fesurir yn ôl ongl a phellter a'r llall gan fisa pwynt, Rwy'n credu y byddai hynny'n helpu sawl un sy'n gefnogwyr i'r blog hwn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.