Sut i fewnforio pwyntiau Excel yn AutoCAD

Dylech dybio bod gennym restr o bwyntiau a gesglir gyda chyfesurynnau GPS, neu UTM sydd mewn Excel ac rydym am eu tynnu yn AutoCAD.

Yn achos defnyddwyr Microstation, esboniais hynny yn flaenorol yn y swydd hon, gan fewnforio o ffeil .cvs, gan ychwanegu rhai pwyntiau mwy i'w gwneud yn fwy diddorol.
I allforio o ddwg i excel gweler y swydd hon.

1. Paratowch y fformat cydlynu

imageYn achos AutoCAD, er mai'r peth mwyaf ymarferol yw ei wneud gyda'r hen fersiynau o Softdesk8, neu CivilCAD, gadewch i ni weld dull anghyffredin o sut i wneud hynny heb droi at geisiadau lisp neu geisiadau eraill.

Dyma'r cyfesurynnau sydd gennych yn Excel, oherwydd yr amcan yw eu trosglwyddo yn y fformat y mae'r llinell orchymyn autoCAD yn ei dderbyn, a fyddai:

x cydlynu cydlynu, coma, y

megis 431512,1597077

Wel, i wneud hyn, rydym yn gwneud y canlynol yn rhagorol, yn y golofn ganlynol rydym yn ysgrifennu'r fformiwla

= CONCATENATE (A2, »,», B2)

Yr hyn rydyn ni'n ei wneud yw copïo cell A2, yna coma, yna cell B2. Rydym yn nodi ac yn copïo'r fformiwla i lawr. Rhag ofn bod gennym gyfesuryn yn z, yr un peth, ar ôl B2 byddem yn gwneud coma arall ac yn ysgrifennu C2.

2. Copïwch y cyfesurynnau

Dyma sut yr ydym wedi bod.

image

 • Dewiswch bob celloedd yng ngholofn C, yna copïwch i'r clipfwrdd (Ctrl + C)

3 Tynnwch y pwyntiau yn AutoCAD

 • Nawr yn AutoCAD rydym ni'n ysgrifennu'r Pwynt gorchymyn, (Draw / point / multiple point)
 • Nawr gludwch yr hyn sydd gennych yn y clipfwrdd (Ctrl + V) ar y llinell orchymyn

Ac yn barod, mae eich pwyntiau

image

Os nad ydych yn gweld y pwyntiau'n dda iawn, mae'r fformat (arddull pwynt / fformat)

Beth ... ydych chi'n gwybod ffordd arall o wneud hynny?

Er mwyn tynnu'r traws, defnyddiwch y pinc yn lle'r pwynt gorchymyn, a bydd yn mynd i dynnu lluniau.

Diweddariad ..

Diolch i wybodaeth Jordi, mae macro i'w wneud mewn ffordd ymarferol ... darllenwch hi yn sylwadau'r swydd hon.

204 Yn ymateb i "Sut i fewnforio pwyntiau o Excel i AutoCAD"

 1. I bwy y gallai fod o ddiddordeb. Mae angen help arnaf i basio fy nghyfesuryn excel i awtocad, rwy'n gwneud yr holl prosedimiento yn dda (rwy'n credu hynny) ond nid yw'r pwyntiau'n ymddangos i mi. Rwyf wedi gweld llawer o sesiynau tiwtorial ar sut i wneud hynny, rwy'n ei ddilyn i'r llythyr ond yn y diwedd nid yw'n gweithio allan. PS: Mae gen i autocad 2012.

 2. Helo. Nos da. Helpwch fi os gwelwch yn dda. Sut i Autocad yn cydgysylltu â manylion yn Excel. Enghraifft gydag enw'r Pwynt. (P1, P2, ... ac ati). Cyfarchion a diolch ymlaen llaw

 3. Hi, Diolch am y tiwtorial. Mae gen i gwestiwn, treuliais fap topograffig mewn AutoCAD, ar bwyntiau mynediad i dynnu ychydig linellau ychwanegol ar awyren hwn gan ddefnyddio'r broses tiwtorial, mae'n rhoi bwlch mawr i mi a daw'r llinell o fy awyren. Beth alla i ei wneud? Byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw help.

 4. Helo
  Ni welwch AutoCad 2017, oherwydd mae gennych restr o gydlynu, dim ond un gell ar y tro.
  Byddwn possivel yn codi sgript ar gyfer adição yn rhoi rhestr o gydlynu? gan gynnwys neu nome ponto. Os gwelwch yn dda

  Diolch yn fawr

 5. Cymerwch y gorchymyn ar gyfer pwyntiau, yna gludwch y rhestr a nodwch.

  Dylai hynny weithio i chi.

  os lledredau a hydoedd yw'r rheini, y delfrydol yw eich bod yn eu trosi'n gyfesurynnau UTM. Wel mae'n ymddangos eu bod mewn graddau.

 6. 74.563289,1.214005-
  74.560928,1.214013-
  74.559011,1.214572-
  74.557857,1.214162-
  74.555999,1.213348-
  74.553465,1.217293-
  74.55081,1.214957-
  74.552885,1.213424-
  74.554161,1.211679-
  74.558181,1.21036-
  74.563716,1.205716-
  74.55435,1.21832-
  74.556081,1.219467-
  74.558184,1.220882-
  74.561339,1.218643-
  74.565588,1.217576-
  74.566632,1.217549-
  74.571178,1.214673-
  74.573215,1.214626-
  74.575227,1.215914-
  74.57601,1.217372-
  74.577825,1.214692-
  74.575195,1.211783-
  Mae gennyf y cydlyniadau hyn ond nid wyf yn copïo'r 2015 awtomatig sydd gennyf fel y gwnaf
  diolch yn fawr iawn

 7. Rwy'n deall mai'r hyn yr ydych ei eisiau yw rhestr o gyd-gyfesiynau x, y, z ac yna eu mewnforio gyda CivilCAD neu Civil3D

  Dylech chi weld yr hyn y mae'r daflen ddata yn ei hoffi.

 8. hlaa.. Mae angen i mi wneud proffiliau trawsdoriadol gyda'r fformiwla concatenar o exel neu gyda thaenlen .. mae fy data yn lefelu â lefel lle mae gen i z, a lled llwybr

 9. Annwyl

  Yn AutoCad 2013, fel yr esboniwch yn dda iawn, ond wrth basio rhestr gydgysylltiedig a'i gwahanu gan atalnodau, dim ond pastio'r cofnod cyntaf.
  Wrth edrych ar y rhestr a wrthodwyd, mae'n adrodd: Gorchymyn anhysbys ac yn dangos y cofnod cyntaf ac yn ei gynrychioli ar y monitor. Ond mae'r cofnodion canlynol mewn gorchymyn Anhysbys yn dangos cyfran degol yr DWYRAIN, coma gwahanu'r Dwyrain o'r gofrestr 2 °, y coma sy'n gwahanu ac i'r Gogledd o'r gofrestr 2 °.
  Mae'n debyg bod y rhan degol o'r DWYRAIN wedi'i hidlo yn y gofrestr ganlynol. Rwy'n aros am sylwadau. Cyfarchion

 10. Diolch am y swydd ddiddorol iawn, ond mae gen i gamgymeriad, pan fyddaf yn copïo'r pwyntiau Excel i Autocad, yn lle taro'r pwyntiau rwy'n taro bwrdd excel, ac os felly rhaid imi ddiolch

 11. Gallwch fewnforio o txt, gyda'r disgrifiad a phopeth, ond heb ddefnyddio AutoCAD yn unig, byddai'n rhaid i chi ddefnyddio AutoCAD Civil3D neu unrhyw raglen arall gyda galluoedd GIS.
  Os ydych chi am wneud hynny dim ond gydag AutoCAD neu dim ond gydag Excel, mae'n rhaid i chi ysgrifennu macro naill ai ar gyfer Excel neu ar gyfer Autolisp.

 12. Mewn geiriau eraill, mae'n orfodol defnyddio macro. Ac os wyf yn allforio o txt.

 13. Mae'r dimensiwn dwyrain, gogledd, yn mynd i mewn fel newidynnau x, y, z. Mae meysydd eraill fel pwynt a disgrifiad eisoes yn briodoleddau'r testun sydd i'w greu, sy'n cynnwys defnyddio macro Excel.

 14. Mae cwestiwn, os oes gennyf fwy na newidynnau amrywiol, mae'r weithdrefn yn amrywio neu gallaf ddefnyddio'r un echel, echel enghraifft, elen (Dwyrain, Gogledd), dimensiwn, pwynt a disgrifiad.

  Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

 15. Cofiwch fod AutoCAD yn defnyddio'r coma fel mil o wahanydd, felly ni allwch ddweud 80600,56; 890500,79
  Rhaid i chi ddefnyddio'r pwynt ar gyfer gwahanu degol a'r coma ar gyfer gwahanu'r cyfesuryn 80600.56,890500.79

 16. MAE POPETH YN GWEITHIO PAN FYDD UTM COORDINATES YN GWEITHIO HEB BENDERFYNIADAU, NEU FOD YN ENW ENWADAU CYFAN: E 480600, N 890500. OND OS Rwy'n LLE E E 480600,56; N 890500,79. YR AUTOCAD215; NI FYDDWCH GRAFF YN RHANNU'R CYNLLUN; Y CONCERN YW: SUT DDYLWN YMGEISIO'R SWYDDOGAETH “CONCATENATE” RHAGOROL FEL Y MAE AUTOCAD2015 YN GWELD BOD Y CYD-GYSYLLTIADAU UTM A BWYSIGIR O EXCEL WEDI EU CYFRIFON PENDERFYNIADOL.

 17. Helo. Mae gen i orsaf nikon322, 5 ″, gyda chebl gwreiddiol ac ni allaf lawrlwytho'r data i'w gludo 2.5
  nac y sifil cad beth ddylwn i ei wneud?
  er mwyn peidio â stopio a cheisio cydymffurfio â'r rhestr excel, y gogledd, dwyrain, lefel, codwch y nodiadau ato, ond ni allaf eu mewnforio i awtocad 14. Pa gam y dylwn i ei ddilyn i'w wneud ac yna tynnu'r cromliniau lefel?

 18. Hi, Fernanda. Mae yna nifer o bosibiliadau.
  1 Gwiriwch gydag ychydig o bwyntiau, os nad yw'r miloedd o symbolau gwahanu wedi'u ffurfweddu mwyach.
  2 Ymchwilio i gyfluniad y gweithle, oherwydd nid yw'r ardal waith yn anfeidrol mewn ffeil CAD ac os yw'ch pwyntiau'n mynd y tu hwnt i'r terfyn hwnnw bydd y gorchymyn yn anfon gwall.
  3 Os na allwch ddod o hyd i ateb ar ôl darllen, anfonwch y ffeil Excel atom fel y gallwn edrych. golygydd (arroba) geofumadas. Com
  4 Er mwyn i'r lluniad ddod yn ddeinamig o ran newid data yn Excel, awgrymaf eich bod chi'n defnyddio Civil3D, sy'n gwneud tasgau fel yna gyda rhestrau pwyntiau.

 19. Helo! Mae angen i mi dynnu llun oddeutu 10000, gyda chyfesurynnau yn X ac Y, gallwn i gyd-daro a mynegir rhywbeth fel hyn: 1,0.52,1.78 ..., mae'r cyfesuryn yn X yn amrywio rhwng 1 a 25.! Y cwestiwn yw, rwy'n cadw'r ffeil yn AAD, a phan rydw i am ei hagor o'r gorchymyn awtocad, mae'n dweud wrthyf nad yw'r ffeil yn hysbys! Yn ogystal â gallu eu tynnu, mae angen imi, bob tro y byddaf yn addasu fy nhaenlen Excel, fod y lluniad awtocad hefyd yn cael ei addasu! O eisoes diolch yn fawr iawn

 20. O ystyried y fformiwla = concatenate ( "_ POINT"; B1: ","; A1: ","; C1; "_-TESTUN @0,0,0 5 0"; D1) Cesar, gwirio pam rhoddodd camgymeriad a'i reoli datblygu gwell . Gwnewch gais i fewnosod pwynt gyda disgrifiad. Datblygais yn AutoCAD ar gyfer Mac 2015 ac mae fel a ganlyn = concatenate (A4; B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4).

  Ble:

  A4 = _POINT (gyda gofod ar y diwedd)
  B4 = X-gydlynu
  C4 =,
  D4 = Y cydlynu
  E4 =,
  F4 = Z cydlynu
  G4 = _-TEXT @0,0,0 5 0 (gyda gofod ar y dechrau a'r diwedd) (mae'r rhif 5 yn golygu maint y testun a chyfeiriad 0, os oes angen, gallwch ei addasu)
  H4 = DISGRIFIAD

  Datblygir y fformiwla yn cell I4 neu beth bynnag yr hoffech ei gael.

  diolch

 21. Nid yw hynny'n bosibl.
  Byddai'n rhaid i chi raglennu yn AutoLisp. Mae AutoDesk Civil3D yn gwneud swyddogaethau gan ddefnyddio cronfa ddata neu ddata xml sydd wedi'i fewnosod mewn prosiect.

 22. Hi sut mae'n mynd

  Gallwch gysylltu tabl Excel gyda phwyntiau yn AutoCAD, hy rwy'n mynd i mewn fy bwyntiau o'r tabl Excel, mae'r rhain yn cael eu hintegreiddio i mewn i'r sgrin AutoCAD a pan fyddwch yn agor y tabl Excel a newid yn cydlynu, mae hyn hefyd yn addasu eich swydd yn AutoCAD ???????

 23. Helo o'r fath,

  Ar hap mae'n bosibl cysylltu tabl gyda cyfesurynnau trosglwyddo i AutoCAD, a phan fydd y pwyntiau yno eisoes, yn agor y tabl Excel ac addasu pwynt ac y bydd hyn hefyd yn newid ei safle yn AutoCAD?

 24. Hi .. Allech chi ddweud wrthyf sut i basio'r toriad neu lenwi data o excel i autocad ... Diolch

 25. Os mai dim ond data o ddimensiynau (Z) sydd gennyf fel lluniadu mewn awtocad? Mewn melino rhwymwr asffalt, mae gen i radd gradd a thorri yn yr echel, yna ar bellter 3.50 mts mae data cyfartal o radd a thoriad ac un dimensiwn arall i eraill. 2 mts i ffwrdd-wrth i mi lunio'r adran honno mewn awtocad heb civilcad. (BRYS)

 26. DIOLCH YN HELPU ME TOOL RHAGOROL UNMONTON

 27. Diolch am eich fideos, maen nhw'n ddefnyddiol iawn, maen nhw wedi fy helpu lawer ar gyfer dysgu awtomataidd. DDUW bendithia ti.

 28. Adolygu mater unedau system. Mae'r cais yn ei gwneud yn ofynnol i wahanu miloedd fod y coma, gwahanu degolion y pwynt a gwahanu rhestrau'r coma.
  Rhowch gynnig cylch cydlynu, i weld a yw'n cael ei lunio ei hun ar adeg eich diddordeb, yna agrégale cimales gweld beth sy'n digwydd.

  Hefyd os gallwch chi ddweud wrthym pa offeryn rydych chi'n siarad amdano, mae yna sawl un a gallem fod yn siarad nid amdano. Mae rhai i anfon o utm i google earth, eraill o ddaearyddol i google earth, gadewch i ni wybod am beth rydych chi'n siarad.

 29. Helo, yn y ffeil i'w hanfon at Google Earth mae'n cynhyrchu'r ffeil, ond mae'r holl gyfesurynnau gyda'r data canlynol 180 ° 0'0.00 ″ N 74 ° 0'0.00 ″ O…. Ni allaf ddeall beth sy'n digwydd, hefyd nid yw'n dangos y pwyntiau ar y map (mae'r ffeil yn cael ei chreu ac mae'r rhif a'r arsylwadau yn cael eu harsylwi y tu mewn iddo) ... Diolch os gallwch chi fy helpu ... GLORIA

 30. Dydw i ddim yn gwybod, ni allaf ddeall eich problem.
  Ymddengys i mi nad ydych wedi gosod cymasau'n dda fel miloedd o wahanwyr a phwyntiau fel gwahanyddion degol

 31. Bore da, mae'r ffeil i'w throsi o gyfesurynnau UTM i ffeil Kmz yn cynhyrchu'r ffeil i mi ond nid yw'n dangos y pwyntiau yn google a, hefyd pan fyddaf yn stopio wrth y ffeil mae'n dangos holl bwyntiau'r ffeil i mi gyda'r un cyfesuryn. Wrth symud o ddaearyddol i UTM, nid wyf wedi gallu tynnu fy hun yn Acad oherwydd mae'n debyg nad yw'r ffeil sydd gennyf yn gweithio gyda chyfesurynnau absoliwt os nad yn gymharol ac mae'r ystod yn wahanol ... Sut alla i ei newid? ... Y gwir yw nad wyf yn gawod iawn i mewn Acad. Diolch am yr hyn y gallwch chi fy helpu. GEDL

 32. Helo Jose Luis, mae'n ddrwg gennyf fy mod yn gallu ateb mewn pryd. Yn gyfoes gall fod yn ddefnyddiol.
  Mae'n rhaid i chi wirio bod yr arwydd minws yn rhagflaenu'r gorchymyn TESTUN (-text) fel ei fod yn preswylio'r testunau ar y llinell orchymyn.
  Cofion

 33. Os ydych chi'n egluro beth rydych chi'n ei wneud neu gopïwch ni yma, rhan o'r hyn yr ydych yn ei daro yn AutoCAD efallai y gallwn eich helpu chi.

 34. brawd pan fyddaf yn postio'r fformiwla, mae'n taflu camgymeriad i mi a ddigwyddodd yn wael

 35. Ceisiais gludo pwynt o excel i autocad, llwyddais i wneud hynny gyda'r pwynt ond nid y testun. Gwneud cais y fformiwla sy'n cael ei gyhoeddi ac mae'r gorchymyn testun yn cael ei alluogi, gan gynnwys paramedrau megis uchder llythyr a ongl y cylchdro, ond nid yw'r testun sydd yn y gell D1 cael ei fewnosod, y cyrchwr yn fflachio aros am destun o'r bysellfwrdd. Byddaf yn gwerthfawrogi unrhyw help.

 36. Ardderchog! help gwerthfawr, parhewch fel y gallwn gyfoethogi ein gwybodaeth gyda chyfraniadau pawb ...

 37. SUT DYLAI I WNEUD I ENGHREIFFTIOL A CHODAU YNGHYLCH ARWEINIAD A CHYFODOL (ECT)

 38. Adolygu cyfluniad newidynnau rhanbarthol.
  Gwirio bod y gwahanydd degol yw'r pwynt, y miloedd coma gwahanydd a rhestr atalnod gwahanydd.

 39. Rwyf wedi defnyddio'r rhaglen xyztocad, ond rwy'n cael y gwall «gwall canlynol wrth drosi'r llinyn: 3213343 i ddyblu, fe wnes i hynny gyda'r enghraifft rydych chi'n ei hanfon ac mae'n cyflwyno'r un gwall, gwiriais y gronfa ddata eisoes ac nid yw'n ailadrodd data, gallwch chi Nodwch beth sy'n digwydd. diolch

 40. Hi WILLIAM
  Ar ôl dod i mewn i gyd-gyfesurynnau'r pwynt, mae'n barod i dderbyn testun disgrifiadol cell D trwy @ symbol ar gyfer fersiynau nad oes ganddynt fewnbwn deinamig.
  Defnyddir @0,0,0 i ddewis y cyfesuryn mewnbwn olaf a'i ddefnyddio ar gyfer y drefn ganlynol, yn yr achos hwn _-text., Mae'r 5 ar uchder y testun ac yn sero ongl y cylchdro, data y gellir ei addasu i'ch anghenion.
  Mae'n bosibl egluro y byddai fformiwla fy sylwadau blaenorol mewn cell o'r rhes 1
  Cyfarchion.

 41. Mae gennyf ddiddordeb mewn dod i mewn i'r cydlyniadau â'r dimensiynau X, Y, Z ond rwy'n gweld yn y sylw o roi'r gorau i fformiwla
  = CONCATENATE ("_ POINT"; B1; ","; A1; ","; C1; "_-TEXT @0,0,0 5 0"; D1) ac nid wyf yn deall yr olaf o »TEXT @0,0,0 5 0"; DX »Cyfeiriodd at hynny. byddai'n dda pe baech yn gwneud fideo a'i lanlwytho i'r rhwydwaith os gwnewch hynny, hoffwn ichi ei anfon ataf fy e-bost yw bonanza.costa@yahoo.es
  ymlaen llaw diolch

 42. Gyda X yng ngholofn B, Y yng ngholofn A, Z yng ngholofn C, disgrifiad yng ngholofn D cymhwysir y fformiwla ganlynol yng ngholofn E i gopïo a gludo llinell orchymyn Autocad a chyflawni pwynt mewnforio gyda disgrifiad.
  Gall amrywio ychydig yn ôl y fersiwn ond y syniad yw hynny.
  Cyfarchion.
  = PRYDER («_ PWYNT«; B1; »,»; A1; »,»; C1; »_-TEXT @0,0,0 5 0«; D1)

 43. Da.
  Yn olaf, roedd yn broblem chwyddo, roedd yn rhedeg ond ymhell i ffwrdd.
  Roedd angen gwneud cylch o fesuryddion 500 mewn diamedr, o gwmpas cydlynydd hysbys, i weld bod y llinellau yno.

  Felly, yr wyf yn awgrymu ichi chwyddo, maint.

 44. Hi, Juan.
  Mae'n ymddangos nad ydych chi'n gallu symud ymlaen.
  Os ydych chi'n adnabod TeamViewer, ei redeg ac anfonwch neges i mi trwy e-bost:

  editor@geofumadas.com

  Yn y ffordd honno efallai y gallaf wirio beth sy'n digwydd i'ch peiriant o bell.

 45. Wel, rwy'n credu ei fod yn darlunio, ac rydych chi'n edrych ar linell anfeidrol oherwydd bod eich arddangosfa yn bell o'r parth.
  Rhowch gynnig ar gwyddo i raddau ar ôl gweithredu'r gorchymyn (gan ddefnyddio llinell) i weld a yw'r lleoliad yn y parth.

 46. mae fy ffeil yn acad.dwt
  mae'r cyfluniad rhanbarthol yn iawn.
  gan brofi gyda'r un llinell mae llinell anfeidrol yn dod allan ond heb ei thynnu oherwydd wrth symud y mause mae hefyd yn symud a phan fyddaf yn clicio ar unrhyw ran o'r ardal waith mae hi newydd ei lleoli a phan roddaf y pwynt nesaf nid yw'n fy nhynnu mwyach.
  fel y dywedaf wrthych chi gyda niferoedd bach os ydych yn tynnu fi.

  a chyda'r cyfesurynnau nifer uchel hyn Wrth gopïo'r holl gyfesurynnau yn ôl yr hyn rydych chi'n ei egluro ar y dudalen hon, mae'r canlynol yn ymddangos yn y bar gorchymyn:

  Adfywio model.
  Cyfleustodau menu AutoCAD llwythwyd.
  Gorchymyn:
  Gorchymyn:
  Gorchymyn: _line Dynodi'r pwynt cyntaf:
  Dim llinell neu arc i barhau.
  Nodwch y pwynt cyntaf: 304710,1713474
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Dadlwch]: * Diddymu *
  Gorchymyn: * Diddymu *
  Gorchymyn: a
  UNEDAU
  Gorchymyn:
  Gorchymyn:
  Command: _line Dynodi'r pwynt cyntaf: 304710,1713474
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Dadlwch]:
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Dadlwch]: * Diddymu *
  Arbedwch yn awtomatig i C: DOCUME ~ 1DiegoCONFIG ~ 1TempDrawing2_1_1_2921.sv $…
  Gorchymyn:
  Gorchymyn:
  Gorchymyn:
  Command: _pline
  Nodwch y man cychwyn: 304710,1713474
  Y llin llinell gyfredol yw 0.0000
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Halfwidth / Length / Undo / Width]: 304718,1713482
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304720,1713490
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304722,1713494
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304724,1713500
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304726,1713511
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304733,1713516
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304735,1713517
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304741,1713522
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304739,1713524
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304745,1713535
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304747,1713537
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304748,1713535
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304749,1713520
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304748,1713517
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304752,1713510
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304754,1713509
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304752,1713503
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304751,1713503
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304739,1713501
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304741,1713491
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304742,1713490
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304751,1713481
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304755,1713477
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304760,1713473
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: 304710,1713474
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]:
  Nodwch y pwynt nesaf neu [Arc / Close / Halfutid / Length / Undo / Width]: * Diddymu *

 47. Y posibilrwydd arall yw bod yr unedau wedi'u cyfyngu, hynny yw, bod y pwynt yn cael ei ystyried fel coma ar gyfer gwahanu miloedd.

  Gallwch weld y panel rheoli hwnnw, lleoliadau rhanbarthol. Gwiriwch fod y pwynt yn wahanydd degol a'r coma gwahanydd miloedd, ac mae'r coma hefyd yn gwahanydd rhestr.

 48. Edrychwch ar hynny.
  Rydych yn dweud wrthyf eich bod chi'n derbyn cydlynydd 3,8, hynny yw, gyda nifer fach.
  Nid wyf yn gwybod sut mae'ch ffeil dwg, ond mae'n digwydd i mi y gallai fod gweithle gyda chyfyngiad a sefydlwyd eisoes ac nad yw cydlynu allan ohoni yn ei dderbyn.

  Ceisiwch wneud math arall o beth, nid pwynt ond llinell.

  Rheolau llinell
  mynd i mewn
  304710,1713474
  mynd i mewn
  304718,1713482

  a gweld a yw'r llinell yn cael ei dynnu neu os ydych chi'n cael rhywfaint o neges nad ydych chi allan o amrediad.

 49. Yr wyf yn golygu pan fyddaf yn gweithio gyda nifer o UTM sy'n cynnwys y cyfesurynnau digidau 7 7 yn xy mewn ac, er enghraifft (304710,1713474) a chopïo a gludo i mi gael llinell ddiddiwedd yn gofyn i mi punto..pero cyntaf wrth weithio gyda chyfesurynnau er enghraifft 3,8 12,4 neu os byddaf yno Tynnwch lun ... helpwch fi yn fy mod yn methu.
  y cordenadas yw'r canlynol
  304710,1713474
  304718,1713482
  304720,1713490
  304722,1713494
  304724,1713500
  304726,1713511
  304733,1713516
  304735,1713517
  304741,1713522
  304739,1713524
  304745,1713535
  304747,1713537
  304748,1713535
  304749,1713520
  304748,1713517
  304752,1713510
  304754,1713509
  304752,1713503
  304751,1713503
  304739,1713501
  304741,1713491
  304742,1713490
  304751,1713481
  304755,1713477
  304760,1713473
  304710,1713474

 50. Yr wyf yn golygu pan fyddaf yn gweithio gyda nifer o UTM sy'n cynnwys y cyfesurynnau digidau 7 7 yn xy mewn ac, er enghraifft (304710,1713474) a chopïo a gludo i mi gael llinell ddiddiwedd yn gofyn i mi punto..pero cyntaf wrth weithio gyda chyfesurynnau er enghraifft 3,8 12,4 neu os byddaf yno Tynnwch lun ... helpwch fi yn fy mod yn methu.
  y cordenadas yw'r canlynol
  304710,1713474
  304718,1713482
  304720,1713490
  304722,1713494
  304724,1713500
  304726,1713511
  304733,1713516
  304735,1713517
  304741,1713522
  304739,1713524
  304745,1713535
  304747,1713537
  304748,1713535
  304749,1713520
  304748,1713517
  304752,1713510
  304754,1713509
  304752,1713503
  304751,1713503
  304739,1713501
  304741,1713491
  304742,1713490
  304751,1713481
  304755,1713477
  304760,1713473
  304710,1713474

 51. Nid oes dim yn dod allan, dim ond llinell anfeidrol yn gofyn am y pwynt cyntaf. Daw hyn allan pan fyddaf yn gweithio gyda sawl pwynt gyda chyfesurynnau utm o ddigidau 7 yn x a 7 yn y, Enghraifft (01234567,9876543), ond pan fyddaf yn gweithio gyda chyfesurynnau dau ddigid (12,32) yno os caf y llun, helpwch fi os gwelwch yn dda

 52. Ceisiwch ddilyn y camau wrth i mi eu hegluro. Efallai bod y pwyntiau yno eisoes, ond mae'n rhaid i chi wneud maint Zoom i weld ble maen nhw, neu newid y fformat fel eu bod nhw'n weladwy.

 53. Helo, mae gen i'r data yn Excel wedi ei gyd-fynd. Rwy'n eu copïo ac mewn awtocad rwy'n rhoi pwynt ac yna'n rheoli + v mewn gorchymyn ond does dim yn dod allan. Helpwch fi os gwelwch yn dda

 54. Cyhoeddiad ardderchog. Cyfraniad technegol da iawn. Yr wyf yn cymeradwyo pob un ohonoch am eich ystumiau altruistaidd ac yn eich annog i symud ymlaen yn natblygiad gwybodaeth gymdeithasol. MAE GREF CARTREF

 55. Helo i gyd, ffordd arall yw copïo ar ôl ei gludo mewn notepad a rhowch y gorchymyn yn y llinell gyntaf, naill ai ar linell pollin (pl), rhowch flociau.
  Enghraifft

  pl
  1,2
  2,3
  3,4

  Y darn yw, pan fyddwch chi'n ei achub, ei gadw fel ffeil .scr a'i lwytho o autocad gyda'r gorchymyn sgript.

  Mewn un ffeil, gallwch chi osod nifer o orchmynion a'u cyfuno, sydd eisoes yn mynd i mewn i greadigrwydd pob un.

  Nawr fy mod yn cofio, mae'n well y ffordd hon os oes gennych bloc gyda nodweddion ac mae angen i chi eu llwytho'n awtomatig, er enghraifft:
  Mae gennym bloc ar ffurf sgwâr ac mae angen priodoldeb arnom i arddangos testun.
  1. Rydym yn creu sgwâr a thestun, rydym yn ymuno â nhw ac rydym yn creu bloc gyda phwynt mewnosod canol y sgwâr.
  2. Rydym yn creu ein ffeil sgrolio gyda strwythur tebyg i hyn:
  mewnosod bloc
  2,2, text1 1 1 0
  3,9, text2 1 1 0
  ...
  ...
  3. Lle mae 1 1 0 yn y graddfeydd yn X a Y yn y drefn honno a'r rhif olaf y cylchdro. Y peth pwysig yw gadael lle i'r gorchymyn gael ei ailadrodd ar y diwedd.
  4 Rydym yn llwytho'r ffeil gyda'r gorchymyn sgript a byddai gennym "fewnforio pwynt mwy cymhleth".

  Mae'n ymwneud â chwarae gyda gorchmynion.

  Cofion

 56. Helo pawb, hoffwn wybod sut i basio data Excel i'r AutoCad, OND, rwyf am i'r data hwn gael ei addasu yn rhagorol i gael ei addasu AUTOMATIC yn AutoCad
  DIOLCH

 57. Dyna'n union beth mae'r swydd i'w egluro. Os oes gennych bwyntiau, rydym yn cymryd bod gennych gyfesurynnau x, y. Tybiwn fod gennych ddimensiynau, o z cyfesuryn.

  Yn yr un modd, concatenate all three i'w fewnforio i mewn i AutoCAD

 58. sut i fynd trwy bwyntiau abscissa excel a chwotâu yn unig
  i fynd â nhw i awtomata

 59. sut i fynd i mewn i bwyntiau a dimensiynau yn unig o ragori i autocad

 60. Gallwch ddefnyddio rhaglen, yn ôl y fformat y mae eich GPS yn ei ganiatáu i chi. Er enghraifft, o gpx i dxf mae yna lawer o fformatau, yn union fel os oes cebl yn eich dyfais, gallwch ddefnyddio rhaglenni fel Mapsource i'w lawrlwytho.

 61. Bore da!

  Rydw i'n cartwnydd ac rwy'n hoffi gwybod .. sut y gallaf fewnforio cyfesurynnau daearyddol yn civilCAD i wybod pellter.

  Diolch am eich cydweithrediad.

 62. diolch yn fawr iawn, wedi fy helpu i muyo iddo i fewnforio pwyntiau rhagori i AutoCAD ond rwy'n hyn yn creu amheuon newydd nad ydynt yn gwybod os yw hyn yn caniatáu i mi i osod y disgrifiad Tynnaf sylw dilyniant oherwydd bod gen i lawer ac yn gwybod ble i ddechrau ymuno. Rwy'n gwerthfawrogi eich cydweithrediad

 63. Noswaith dda, yr wyf yn weithdrefn gyda v13.xls XYZ-DXF, ond ni allaf gysylltu y dotiau, nid AutoCAD yn cydnabod mi y cyfeiriad at y pwyntiau hyn, rwyf am nhw at ei gilydd i gynhyrchu mi y gyfuchlin y tir, yr wyf yn diolch i chi anfon 'm' r ateb i fy post

 64. Hi, rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu ac ymddiheuro am fy mynnu.

  Mae gen i'r X ac Y yn cydlynu yn Excel, hyn heb unrhyw broblem y gall y basio 2008 AutoCAD hyd nes y ceir yn iawn, ond mae fy nghwestiwn yw: sut y gallaf wneud AutoCAD neu Civilcad yn awtomatig i mi reconnoitre cydlynu Excel ac yn awtomatig yn tynnu fi polygon, hynny yw, autocad neu sifil cad dibuejn a polygon heb yr angen i gopïo'r cyfesurynnau a'u gludo yn y gorchymyn llinell.

  Os gwelwch yn dda, rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu i esbonio gam wrth gam yr hyn y mae angen i mi ei wneud, diolch.

  Fy e-bost yn arguello_osw@hotmail.com

 65. Syml iawn:

  1. Rydych chi'n dewis yr un pwyntiau yn y golofn
  2 Copi (Ctrl + C)
  2 Yn AutoCAD, rydych chi'n teipio'r gorchymyn Pline, yna Enter
  3 Cliciwch ar y llinell orchymyn a'i gludo (Ctrl + v)
  4 Rhowch i mewn i ddiweddu'r gorchymyn.

  Gyda hyn, byddai'ch polyline yn cael ei wneud yn dilyn yr un pwyntiau.

 66. Gallai Prynhawn da a phwyntiau mewnforio rhagori i AutoCAD 2010 diolch i gyfarwyddiadau dechrau y blog yn yr un ffordd dywedais q mae gwefusau i fynd i mewn cydlynu pwyntiau, ond yn sicr hefyd yr hyn yma esbonio gwasanaethu mi, fy nghwestiwn yw'r canlynol gan y gallaf ymuno â'r pwyntiau a grëwyd gan linell ???

 67. Jose yn disgyn rhaglenita, mae'r CYSYLLTWR AR GYFER CYSYLLTIADAU CYSYLLTIEDIG YN CYFANSWM YN Y SWYDDOG YN SIMPLE VERAS Q TE RESULTARA

 68. os gwelwch yn dda gallai rhywun ddweud wrthyf sut i lwytho i lawr xyz-dxf freeware
  Ni allaf neu allech chi ei hanfon ataf yn fy post dubercar@gmail.com Byddwn yn ei werthfawrogi'n fawr

 69. Helo, rydw i eisiau trawsnewid cyfesurynnau system Datum PSAD56 i'r Datum WGS84, sut mae gwneud hynny? … Lloniannau

 70. Maent yn efallai eisoes esbonio'r driniaeth gyfan, ond rwy'n newbie, heblaw yr hyn sydd angen i mi yn ffordd syml bod wrth gael cyfesurynnau x ac y gan ragori hyn AutoCAD tynnu polygon yn 2008.

  Beth fydd yn digwydd yw gwnes daenlen lle mae'r holl cyfrifiad procedimeinto yn perfformio i gael gyfesurynnau y cylch o gefnogaeth a manylion, yn awr am hefyd yn tynnu yn awtomatig i mi AutoCAD cyfateb i'r cyfesurynnau a gafwyd polygon.

  Rwy'n gobeithio y gallwch chi fy helpu, ond ymlaen llaw am eich sylw diolch, fy e-bost yw arguello_osw@hotmail.com ac mae arnaf angen hwn ar gyfer llyfr, diolch.

 71. Helo ffrindiau, edrychwch, rydw i eisoes yn mewnforio gyda'r gorchymyn cydgysylltiedig ac yn polyline fy data i awtocad ond nawr dwi ddim yn gwybod sut i fynd o exel i awtocad y disgrifiad o bob data sydd gen i yn exel, edrychwch ar y daenlen sydd gen i yn yr un gyntaf , yn yr ail yw'r dwyrain, yn y trydydd y gorllewin, ac o'r diwedd mae colofn y disgrifiad o'r pwynt. Rwyf eisoes yn mewnforio fy mhwyntiau o exel i auto cad gyda'r gorchymyn el el exel concatenate ...... ac yn awr rwyf am basio'r disgrifiadau o bob pwynt, mae cq gyda gorchymyn arall lle rydych chi'n cysylltu'r holl gyfesurynnau ac yn gosod testun, yn rhoi lle ac yn gosod y maint y llythyren rhywbeth fel hyn yw'r cyfan y mae c yn ei wneud yn yr alltud ar gyfer pan ddaw allan, dim ond ei basio i awtocad gyda'r gorchymyn polyline y rhoddir y disgrifiad yn iawn lle mae'n cyfateb os gwelwch yn dda. Hoffwn i chi fy helpu, mae ei angen arnaf cyn gynted â phosibl ie os gwelwch yn dda. .

 72. Wel, gyda'r rhan honno wedi datrys fy mhroblem, yn wir mil diolch, roeddwn eisoes wedi darganfod ffurflen arall gyda excel ond yn ddiflas iawn, mae hyn yn llawer haws, y pwyntiau lluosog.

 73. Rwy'n golygu, bod yn AutoCAD un gorchymyn ar gyfer pwynt, ac un arall ar gyfer pwynt lluosog.
  Yn Draw / pwynt / pwynt lluosog. Ai hwn yw'r un rydych chi'n gweithio gydag ef?

 74. Mae'n ddrwg gennym, ond os ydych chi'n darllen fy natganiad yn gywir, byddwch yn sylweddoli bod popeth yn y lluosog, sy'n golygu fy mod yn defnyddio mwy nag un pwynt. beth ydych chi'n ei feddwl?

 75. A all rhywun egluro fy amheuon? am fy mod wedi concatenated cyfesurynnau yn Excel, ond pan fyddaf yn ceisio bastio i mewn i orchymyn pwynt AutoCAD, dim ond gwneud i mi un pwynt, dim mwy, ac yn gymaint ag yr wyf yn ceisio Alla i ddim gwneud nhw i gyd ar unwaith, defnyddiwch AutoCAD 2006.

  A all rhywun esbonio i mi ffordd well o gario'r holl gydlynu o ragoriaeth i autocad? Byddwn yn ei werthfawrogi'n fawr.

 76. Helo bawb, yn y gorffennol rwy'n dweud wrthych ei fod yn flog da a diddorol iawn !! Dyma fi'n gadael rhywbeth i chi, ac yn gweld sut y gallech chi fy helpu ...

  Fy nghwestiwn yw hyn:
  Mae angen i mi mewn rhyw ffordd, i addasu dimensiynau sydd ar gael yn avanau 2D o Autocad a gall eu haddasu, er enghraifft, o ddalen excel neu raglen arall. Dim ond dimensiynau (dim ond dimensiynau) y bydd angen i mi addasu'r dimensiynau, yna, mae'r dicbujo yn ei chael wedi'i safoni a'i beth yr wyf yn chwilio amdano yw lleihau'r amser sy'n addasu pob dimensiwn sy'n ffurfio pob darn.

  Rwy'n gobeithio y gall rhywun fy helpu a gallaf ymateb i mi ar y dudalen hon neu fy post josem213@gmail.com

  Cyfarchion!
  JL

 77. MAE'N EGLURHAD IAWN IAWN, OND YN AUTOCAD 2009 YN SBAENEG SUT MAE'N GWEITHIO?, BETH YW'R GORCHYMYN I GYNHYRCHU ALLFORIO? FEL NAD YW'R GORCHMYN (Tynnu / pwynt / pwynt lluosog) YN GWEITHIO YN Y RHAGLEN HON, MAE ANGEN CYNGOR, OS OES RHAI SY'N BOD YN HELPU I, DIOLCH YN FAWR

 78. cyfarchion Pe gallai rhywun fy helpu mae gen i broblem fach sydd fel mewnforio data o Excel i AutoCAD. Pe gallai rhywun fy helpu yn ddiolchgar iawn.

 79. Pwy sy'n fy helpu yn y canlynol:
  Rwy'n dilyn y broses o gopďo cydlynu o Excel i AutoCAD, ond weithiau rwy'n eu dangos yn unig mewn CYFLWYNIAD 1 neu CYFLWYNIAD 2 a byth yn MODEL. Mewn ymdrechion eraill nid yw'n eu dangos i mi ar unrhyw un o'r tabiau. Sut i gywiro hynny?

 80. Diolch yn fawr iawn! mae wedi fy nghefnogi llawer! wedi'i esbonio'n dda iawn.

 81. pan ofynnir i chi nodi'r pwyntiau, cliciwch ar y llinell orchymyn, ac yna gludwch.
  yna chwyddo / i raddau i weld y data a dynnwyd

 82. Dilynais y camau a amlinellir i wario pwyntiau rhagori i AutoCAD a bob amser yn gofyn i mi nodi y pwynt, yr wyf wedi AutoCAD 2010 nid os oes yn mynd y broblem, yn ogystal gennyf 2007 swyddfa ac ni allaf gweithio, yr wyf yn credu y DWG, ond nid Ni wneir dim pan fyddwch chi'n ei agor yn yr autocad

 83. Diolch, roedd eich dogfennau yn ddefnyddiol iawn.
  Mae gwaith da iawn wedi'i wneud yn ddefnyddiol iawn ac yn egluro llawer o amheuon

 84. Sut ydw i'n ei wneud fel bod pan fyddaf yn mewnforio pwyntiau o gydlynu a gymerir â gps, yr wyf yn eu trawsnewid yn awtomatig i mewn i un neu sawl llinell? A ellir ei wneud gyda rhywfaint o lisp?
  Diolch yn fawr iawn

 85. Sut ydw i'n eu newid i mewn i linell yn awtomatig pan fyddaf yn mewnforio pwyntiau o gydlynu a gymerir â gps? A ellir ei wneud gyda rhywfaint o lisp?
  Diolch yn fawr iawn

 86. Helo Richard, gyda dim ond AutoCAD na allwch chi. Rydych chi'n meddiannu fersiwn sy'n canolbwyntio ar dopograffeg o AutoCAD, a all fod yn Land or Civil 3D.

  Unwaith y bydd gennych y rhaglen, dyma'r weithdrefn.

 87. sut y gallaf dynnu cyfuchliniau gan ddefnyddio autocad 2007, mae angen eich help arnaf, Mr. GALVAREZHN

 88. Er mwyn gwneud cromliniau lefel 3D Sifil AutoDesk, nid oes gan y fersiwn arferol o AutoCAD y swyddogaeth honno.

  Unwaith y byddwch chi'n ei gael, yma yw y weithdrefn ar gyfer mewnforio cyfesurynnau a chynhyrchu llinellau cyfuchlin.

 89. Os gwelwch yn dda, mae angen i mi wybod sut i drosglwyddo cydlynu a chydlynu mewn exel i awtocad 2008 a chynhyrchu cromlinau nicvel.
  diolch

 90. Mae angen i mi eich helpu i ddod o hyd i ateb i'r canlynol
  Hoffwn lunio'r gorchymyn mynediad mewn awtocad o'r alltud hwn mae yna ryw ffordd heb orfod troi at »«;…. oherwydd pan fyddaf yn mewnosod testunau, mae'r gofod yn cael ei fwyta gan awtocad

 91. HELLO G! Roeddwn i YN CHWILIO AM YR E-BOST YDYCH CHI'N CHWILIO YN Y SYLWADAU BLAENOROL AM DELWEDD GEOREFERENCING MEWN MAP AUTOCAD, I ANFON Y DELWEDD OND NI ALLWCH DDOD O HYD ...
  CYFARCHION

 92. Os yw'r hyn sydd gennych chi yn gyrsiau a pellteroedd, edrychwch i'r swydd hon lle rydych chi'n esbonio sut i fynd i mewn iddynt a hefyd yn cyflwyno templed yn Excel lle gallwch ei gwneud yn haws.

 93. HELO
  Roedd angen i mi wneud AROLWG O FYNWENT A BWYF YN MYND I'W WNEUD GYDA LEFEL TOPOGRAFFIG….
  FY BROBLEM SY'N NOS YW'R SUT I ENW'R PWYNTIAU I'R AUTOCAD (GANAU A DYSGU).
  GALLAI RHAI RHAI SY'N CANLLAW MEWN …….

 94. Wel, nid wyf yn gwybod beth all fod yn digwydd, oherwydd mae'n rhaid i'r testunau fynd i'r drychiad priodol.

  Os yw popeth yn mynd i sero, gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod yng nghyfluniad trydedd ddalen y ffeil Excel, bod ffeil 3D yn cael ei gynhyrchu.

  Ceisiwch gynhyrchu'r ffeil gyda'r data gwreiddiol yn yr enghraifft, a gwirio a yw'n gweithio'n dda, i weld a all y broblem fod yn un arall.

 95. Y pwyntiau os byddwch chi'n eu rhoi yn eu huchder cywir ond y rhifau pwyntiau ddim, os yw rhywun yn gwybod beth allai fod yn digwydd byddwn yn ddiolchgar pe gallech fy arwain ...

 96. Helo bawb, defnyddiais ragoriaeth Hector i basio data i awtocad, fodd bynnag, mae'n lawrlwytho'r pwyntiau sydd wedi'u gwahanu oddi wrth eu rhif pwynt, mae'r rhifau pwyntiau yn eu gosod i gyd ar y lefel sero, gobeithio y gall rhywun fy helpu i ddatrys y broblem hon, mae'n fater brys i mi ei gael yn diwrnod fy nghodi mewn cad, diolch ymlaen llaw ...

 97. Sut alla i gyfrifo'r terfyn Pwyntiau y gellir eu tynnu a'u trin yn autocad? ar gyfer fersiynau 2007, 2008, 2009

 98. helo fy nghwestiwn yw: sut ydw i'n pasio testun excel i autocad, yr wyf yn esbonio, achos achos cynhyrchu proffil, sut mae'r abscissa yn amrywio ee. bob 20 metr yn y dull traddodiadol yn gofyn i ni i olygu pob 20 metr gwerth y abscissa, a yw'n bosibl i greu tabl yn Excel a AutoCAD ymddangos ar cyfesurynnau xy sefydlu ond gyda'r testun cyfatebol

 99. Mae angen i mi wybod a roddir cyfres o gyfesurynnau daearyddol a dimensiwn dyfnder wrth i mi ymhelaethu ar y ffurflen fel bod yn awtomatig gallaf weld y pwynt daearyddol gyda'i werth uchder ysgrifenedig

 100. Superwater, ceisiais y daflen a anfonodd Hectorin i mi ac nid wyf wedi gweld gweithdrefn arall mor syml, cyflym ac effeithlon i drosi data o Excel i Autocad. Diolch Hector

 101. Da
  i gael mynediad at bwynt i Autocad, cydlynu pwyntiau cystrawen yr es, cydlynu a chymryd rhan.
  Os ydych chi'n gwybod ffordd i roi ffordd i awtocad "ddarllen" llawer o archebion heb i'r digidydd orfod eu nodi fesul un, bydd teclyn sy'n cyflymu'r gwaith o dynnu llun mewn awtocad.
  Rwy'n gobeithio trosglwyddo dull syml i drosglwyddo data o excel i autocad:
  Mae 1 yn rhagori ar y data a gymerir yn y maes wedi'u trefnu mewn colofnau: blwch gwag - cyfesuryn dwyrain - blwch gwag - cyfesuryn gogledd
  Mae 2 yn y blwch gwag cyntaf yn bwynt neu bwynt ysgrifenedig ac yn copïo faint o bwyntiau sydd gennych
  Mae 3 yn yr ail flwch wedi'i deipio (,) "coma"
  Rhoddir yr opsiwn "arbed fel" i 4 a lle mae'r llyfr rhagori hwn, dewiswch "testun wedi'i fformatio (wedi'i amffinio gan ofodau)" a nodwch
  5 Mae'r ffeil a grëwyd gydag estyniad «pnr» yn cael ei hagor gyda gair i'w golygu: rhaid iddi aros ym mhob llinell: PWYNT 4500,4500
  (4500 = GWERTH ENGHREIFFTIOL) Noder nad oes lle, dim ond ar ôl pwynt.
  Fel pan fydd gennych lawer o bwyntiau mae'n ddrud dileu'r bylchau fesul un, mewn gair pwyswch yr allwedd «Ctrl» a «B» ar yr un pryd, dewiswch y blwch newydd ac yn y chwiliad blwch i actifadu un, dau neu dri gofod ac i mewn disodli gyda, gadael yn wag
  Lawer gwaith mae cyfluniad lleol y cyfrifiadur yn achosi i'r degolyn gael ei ddynodi â choma, felly gyda'r gorchymyn disodli mae'n rhaid i chi newid y coma fesul pwynt. Mae'r coma rydyn ni'n ei roi i wahanu'r cyfesurynnau yn cael ei drawsnewid i bwynt. Ffordd ymarferol i'w newid i atalnod eto yw dynodi "coma" yn lle "dau le dot".
  Pan fydd gennym y ffeil wedi'i golygu a'r data ar y ffurf a nodir uchod, rydym yn dewis "arbed fel" ac i'r ffeil rydym yn newid y prn estyniad i "AAD" ac rydym yn ei dderbyn.
  Rydyn ni'n agor awtocad ac yn teipio blwch deialog y rhaglen mae'r gorchymyn «AAD» yn dangos ffenestr i ni lle mae'n rhaid i ni ddewis y ffeil rydyn ni ei eisiau a…. DARLUN GORFFEN.
  Os yw'r fersiwn o autocad a ddefnyddir yn Sbaeneg, un ffordd i wneud i'r gorchmynion sy'n hysbys yn y fersiwn Saesneg weithio yw rhoi'r llythrennau bach (_) cyn ei ddefnyddio yn Sbaeneg, teipiwch "_SCR"
  Yn dilyn yr un gystrawen, sy'n cael ei chopïo o'r blwch deialog pan roddir gorchymyn Autocad, gellir perfformio pob gorchymyn y gellir ei ddychmygu. Dim ond nid oes raid iddynt eu hysgrifennu fesul un ond maent yn cael eu "pennu gyda ffeil a ddechreuodd ei rhagori neu a wnaed yn uniongyrchol mewn gair: mae autocad yn cydnabod gofod fel" mynd i mewn "a chofnodi fel" ESC "neu ddiwedd y gorchymyn.
  Rwy'n gobeithio bod y cyngor hwn yn ddefnyddiol, rwy'n beiriannydd sifil a gwn pan fydd gen i fwy na phwyntiau 100 i'w teipio, byddaf yn clywed y gweiddi o ddiolch a fydd yn sicr o fy anfon

 102. helo mae angen i mi lunio'r llinellau cyfuchlin mewn auto cad gan mai dyma'r ffordd hawsaf o gael y data mewn cyfesurynnau (a gafwyd o GPS) un rhan a'r llall wedi'i chymryd o theodolit. Mae'n fater brys ……… .-

 103. I gonlunio mwy o golofnau, rydych chi'n defnyddio'r un meini prawf, byddai'n wir, er enghraifft

  = CONCATENATE (A2, ",", B2,"," C2)
  Yr hyn rydw i wedi'i wneud yw ychwanegu llinyn arall, sy'n cynnwys cwm, felly mae'n mynd mewn dyfynbrisiau ac yna colofn yn fwy na fyddai yn yr achos hwn yn C

 104. pan fyddaf yn mynd i mewn i'r cydlynynnau X, Y, Z yn awtomatig y mae'n rhaid i mi ei wneud i weld cydlyniad Z, oherwydd rwyf wedi mynd â nhw gyda'r fformiwla concatenate ond dim ond yr X a welwn, a diolch

 105. Tybed bod gen i gps garminin y colorado yn bodoli rhywfaint o ffurf i ffurfweddu ei radd o ragdybiaeth gyson i o leiaf 2 metr

 106. Rhaid adeiladu unrhyw waith yn y tab "model", yna mae'r gwaith yn mynd i'r raddfa 1: 1 ac yn caniatáu pob math o addasiadau.

  Mae'r tabiau “cyflwyniad” eraill neu fel y'u gelwir yn “cynlluniau” yn Saesneg ar gyfer llunio trefniadau ar adeg eu hargraffu ac mae eu graddfa yn amodol ar y gosodiadau gofod papur.

 107. Fe wnes i barhau i weithio gyda'r llinell orchymyn a gweld nad yw'r llun canlynol yn y brif ffenestr yn y model yn cael ei werthfawrogi, ond yn y tab cyflwyno mae 1 yn edrych ond yn fach iawn ond mae un yn ei ehangu a dyma'r llun cyflawn ond i mi mae'n well gweithio yn y tab model byddaf yn dal i geisio

 108. mae'r gorchymyn yn autocad 2008, yn aml-linell, efallai na all llawer ei werthfawrogi fel yr oeddwn ar y dechrau oherwydd ei fod yn rhoi llinell orchymyn ond yn awtocad 2008 yw diolch polyline bod y llun yn dod allan yn syth

 109. Rwy'n argymell ar gyfer lluniadau proffil i ddefnyddio'r bwrdd gwaith tir, mae'n llawer symlach ac yn gyflymach i wneud y math hwn o waith nag yn awtomatig ..

 110. adolygu trefn y weithdrefn:

  gorchymyn polyline, copïwch y cyfesurynnau, gludwch y cyfesurynnau, cofnodwch

  yna chwyddo yn y golwg lawn

 111. Defnyddio concatenated i wario pwyntiau rhagori i AutoCAD 2008, gweithio gyda gyfesurynnau UTM torri data incwm a gludo derbyn, ond yr wyf yn gweld pwyntiau dim neu dynnu am ddim rhyfeddod fydd gennyf i osod rhywbeth yn AutoCAD er mwyn i chi weld neu gweld, fel enghraifft cydlynu bydd cwestiwn 408500,1050432 yn rhaid i nifer fawr iawn i ffurfweddu unrhyw beth y gallaf ei weld ar y sgrin AutoCAD fod y cyfrifiad ddalen concatenate yn syml ac ymarferol ac mae'n gweithio ond gofynnaf angen i chi addasu rhywbeth, nid os Bydd ar raddfa fydd gwerthfawrogi'r pwyntiau neu dynnu fy e-bost yn yonibarreto@yahoo.es Diolchaf i chi am yr ymateb y gallwch ei hanfon ataf, diolch

 112. Gall cyfarchion i bawb rywun ddweud wrthyf os oes unrhyw macro sy'n fy ngalluogi i wneud proffiliau hydredol y ddau blanhigyn a phroffil. Byddaf yn ddiolchgar.
  Slds.
  Erik

 113. cyfarchion ac yn eich llongyfarch ar y safle gwych yma, sy'n ein gwasanaethu pwy nad ydym yn dda iawn am dynnu mapiau topograffig, topograffi a byddai'n gweithio os oes unrhyw ffordd o dynnu proffiliau hydredol ar gyfer data draenio allforio rhagori diolch

 114. i weld beth rydych chi'n ei wneud yn anghywir.
  1. Yn autoCAD, gorchymyn pwynt lluosog
  2. Yn Excel, byddwch yn dewis y pwyntiau a goncennwyd yng ngholofn C, ac rydych chi'n copïo (ctrl + C)
  3. Yn AutoCAD, ar y llinell orchymyn rydych chi'n ei glicio ac yna past (Ctrl + V)

  a dyna i gyd

 115. Fel y maent, yr wyf yn ceisio mewnforio pwyntiau o ragori i autocad, rwyf eisoes wedi ceisio gyda'r macro a dim ond y tabl sy'n ymddangos gyda'r pwyntiau, rwyf hefyd wedi ceisio eu cymryd yn uniongyrchol i'r autocad a naill ai, mae rhywun yn gwybod am hynny

 116. Manuel, os na allwch ei wneud o hyd, cysylltwch â mi drwy'r post

  golygydd (yn) geofumadas.com

  i weld a allaf eich helpu chi

 117. Helo, yr wyf wedi bod yn ceisio mewnforio pwyntiau Excel i Autocad, yn dilyn y gweithdrefnau ond dydw i ddim yn tynnu pwyntiau yn awtomata ond dim ond y bwrdd yn ymddangos, gallai rhywun fy helpu.

 118. Helo, yr wyf wedi bod yn ceisio mewnforio pwyntiau Excel i Autocad, gan eu dilyn, ond dydw i ddim yn tynnu pwyntiau yn autocad, dim ond y tabl sy'n ymddangos, gallai rhywun fy helpu

 119. Helo mae gen i awtocad 2008.. yn Sbaeneg .. Fe wnes i'r weithdrefn a nodir uchod ... Concatenate .. ac rydw i'n ei phasio o excel i cad.. ond does dim yn digwydd ...

 120. HELLO, Rwy'n FYFYRIWR, AC RWYF YN ASTUDIO AUTOCAD AR GYFER FY RHAN ... BYDDAF YN HOFFI RHAI SY'N DANGOS ME SUT MAE PROFFIL HIR YN WNEUD SEILIEDIG AR AROLWG TOPOGRAFFIG SYSTEM DWR .. O'R CASGLU I'R HUNAN … DIOLCH

 121. helo Oscar, gallwch chi gludo yma beth rydych chi'n ei daro yn autocad i weld a oes rhywbeth o'i le

 122. tonnau ceisio defnyddio dull nad mensionas yn gweithio, yr wyf yn gwneud popeth yn Excel ac yna dweud wrtho amlbwynt AutoCAD, rwy'n copi o ahy excel a dim byd yn digwydd, nid yw'r weithdrefn yn cael ei berfformio yn gwybod os yw hyn oherwydd bod hyn yn gwneud rhywbeth o'i le.

  Byddwn yn gwerthfawrogi eich help

 123. Bruss, i wneud yn siŵr ei fod yn gweithio i chi geisio mynd i mewn i'r data crwn, er enghraifft 680358 4621773 a i weld a yw'r pwyntiau yn cael eu tynnu. Os felly, yna edrychwch ar y locale ar eich peiriant fod yn anghywir oherwydd bod y coma ffurfweddu ar gyfer gwahanu miloedd a phwynt degol ar gyfer

 124. hi Bruss, yn dewis popeth ble mae'r pwynt yn mynd, ac yna dangos y tabl eiddo, i weld a yw pob pwynt yn mynd i'r un lle Ethan, neu dim ond un pwynt yn cael ei dynnu allan

 125. o'r ffycin i gyd i gyd, rwyf eisoes yn ei anfon ond dim ond un pwynt sy'n ymddangos yw'r peth arall y gallaf ei wneud i helpu, diolch mai dyna'r rhyng

 126. Diolch yn fawr iawn ..... mae gweld eich un chi wedi fy helpu i ddod o hyd i'r broblem. Yn wir, y coma oedd hi, ond er fy mod i wedi ei datrys, roedd yn ymddangos yn rhyfedd iawn i mi oherwydd y broblem yw y byddwn i'n rhoi -0,82 º (er enghraifft) wrth drosi i raddau, pan ddylwn i roi -0.82 …… .. Rwyf wedi ei newid yn y system a dyna ni (er nad wyf yn ei hoffi, oherwydd defnyddiais y pwynt i wneud y miloedd yn gwahanu)

  Beth bynnag, nawr mae gen i amheuaeth sut, o'r holl bwyntiau hyn rwy'n credu, i'w huno i wneud llwybr ..... a allech chi fy helpu? Diolch yn fawr iawn eto

 127. Wel os nad wyf yn gwybod beth fydd yn digwydd i'ch cyfrifiadur, yna rwyf wedi ei wneud a daeth allan y ffeil hon, yr wyf yn ei ddychmygu yn agos at yr ardal lle gwnaethoch yr arolwg.

 128. Uff…. Rwy'n mynd yn wallgof.

  Edrychais ar y cyfluniad rhanbarthol a gwelaf ei fod yn gywir. Mewn gwirionedd, rwy'n credu bod y macro excel yn gwneud ei waith yn dda oherwydd yr wyf yn agor y ffeil gyda'r notepad ac rwy'n gweld bod cydlynu y pwynt yn cael ei drawsnewid yn gywir i raddau, ac ati.

  Daw'r broblem wrth agor y kmz hwnnw yn g.earth, gan ei fod bob amser yn fy anfon at "domen o'r dike la quebrada" yn 833968,75 E; 5,41 N ……… .. Nid wyf yn deall unrhyw beth.

  Diolch yn fawr iawn am y cyflymder wrth ateb.

 129. Fernando, i sicrhau ei fod yn gweithio i chi, ceisiwch nodi'r data crwn, er enghraifft 680358 a 4621773 i weld a ydyn nhw'n cwympo yn yr ardal. Os felly, yna gwiriwch y cyfluniad rhanbarthol.

 130. Fernando, gwnewch yn siŵr eich locale (panel rheoli, lleoliadau rhanbarthol) yn gywir, hy bod y gwahanu miloedd mor pwynt degol ac fel coma.

  Hefyd gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y gorchymyn cywir, gan ddringo 680.358,95, tua'r gogledd 4.621.773,92

  Rwy'n edrych arno ac rwy'n disgyn mewn parth o ddiwylliannau i norotest o afon Galiseg

 131. Joer ……. Rhaid i mi fod ychydig yn ddiwerth. Rwy'n credu bod yr hyn rydw i eisiau ei wneud yn eithaf syml. Mae gen i gyfesurynnau UTM llain: 680.358,95 4.621.773,92 rhywbeth felly, am ychydig o bwyntiau yn olynol. (Mae yn Villamayor de Gállego- Zaragoza- Sbaen)

  Rwyf wedi ceisio ei roi ar google earth mewn sawl ffordd, ond mae rhywbeth yn digwydd oherwydd ei fod yn mynd llawer i'r gogledd (i'r môr ...).

  Rwyf wedi ceisio gyda'r EPoint2GE trwy roi'r colofnau hynny a rhoi parth 30 UTM a'r gogledd, a'r hyn a ddywedais, mae'n mynd i cachu (heblaw nad wyf yn gweld unrhyw lwybr pwyntiau ......)

  Fe wnes i lawrlwytho google earth pro a cheisio eu mewnforio trwy csv, a gyda hynny wnes i ddim hyd yn oed gyrraedd unrhyw beth oherwydd ei fod yn rhoi gwall i mi …… ..

  Mae rhywun yn fy helpu os gwelwch yn dda ?? Dwi wedi gwastraffu trwy'r bore gyda hyn…. :(

 132. diolch
  bydd fy nghordennau'n mynd i fod yn psad56, 17s
  Rwy'n credu ei fod yn poryeccion arall, mae q cnvertirlas? a oes unrhyw raglen ar ei gyfer
  diolch am y cymorth
  Rydw i ym Mheriw

 133. Jose, y gwerthoedd sydd gennych chi yw cyfesurynnau UTM, siawns, yr hyn sy'n digwydd yw eich bod chi'n meddiannu gwybod ym mha datwm y cawsant eu cymryd, er enghraifft WGS84, NAD27 neu un arall, y gallwch ei weld yng nghyfluniad eich system gydlynu GPS. Mae angen i chi hefyd wybod yr ardal rydych chi ynddi a hemisffer, fel yr egluraf yn y cofnod hwn felly rydych chi'n gwybod ble mae'r cyfesurynnau utm yn dod.
  Os yw'n wgs84, dyma'r un sy'n derbyn google, gyda yr offeryn hwn gallwch ei drosi i kml archlive, sef yr un sy'n defnyddio google ddaear.

 134. Helo ffrindiau, rydw i'n newydd i hyn. Mae gen i amheuaeth, mae gen i rai pwyntiau yn fy GPS ac rydw i am eu trosglwyddo i Google, er enghraifft, un pwynt yw 0491369 a 8475900, gwelais y ffurflenni trawsnewid ond mae'r gwerthoedd yn cael eu rhoi mewn utm neu ddaearyddol ac mae fy nata yn debyg i rai y golofn ar gyfer cad
  cyfarchion ffrindiau, mae'r dudalen hon yn dda iawn

 135. Y GWIR YW BOD BYWYD GYDA'R RHYNGRWYD YN GWELD ERAILL AC YN DOD O HYD I'R ATEBION Â SYLFAEN DECHNEGOL YN CYFNEWID PROFIADAU

 136. Yn y ffordd y mae galvarezhn yn ei olygu, y concatenate, a allwch chi ychwanegu nodweddion i'r pwyntiau? Fel y cwota a'r rhif pwynt? Yr un cwestiwn am y macro y mae Jordi yn ei ddweud. Diolch yn fawr iawn-

 137. Diddorol iawn y fforwm hwn, diolch am eich cyfraniadau, roeddwn i wedi bod yn chwilio am feddalwedd i ddatrys hyn. Fe wnes i ddod o hyd i ddau, nid wyf wedi eu cynnig eto, mae rhywun yn eu hadnabod? Mae un yn y ExcelLink o Xanadu a'r InnerSoft Cad eraill. Maent yn gwybod os ydynt yn fodd i ddatrys y broblem hon a hefyd fel Jorge Alejandro agored i'r AutoCAD tynnu i wneud newidiadau i'r daenlen Excel yn cael ei ddiweddaru?

 138. yr opsiynau sy'n ein dangos, yn glir ac yn fanwl, yn eu rhoi ar waith ac yn sicr bydd canlyniadau da.

  Rwyf am wybod, os yw'n bosibl, wrth olygu dalen neu dabl Excel, o
  excel, esdecir y mae'n rhaid iddo, am ryw reswm, newid, cydlynydd, wrth agor y cad, wedi'i ddiweddaru?

  ymlaen llaw diolch am bopeth

 139. Yn wir, mae'ch awgrym yn dda iawn ac mae'n werth diolch am hynny oherwydd mae gan ein ffrindiau ddiddordeb yr un peth a gellir gwneud llawer mwy gyda TOPCAL

 140. Hi Rafael, yr hyn yr hoffech ei wneud â excel ei wneud trwy ddewis y gell, cliciwch ar y dde a dewis fformat celloedd.
  Yna yn y tab «ymylon» gallwch ddewis pa ochrau o'r gell rydych chi am gael y llinell ac i'r dde arddull y llinell.

  Gyda'ch ail gwestiwn ... rwy'n rhoi'r gorau iddi, nid wyf wedi ei ddefnyddio llawer oherwydd ei fod mor drafferthus.

  cyfarchiad

 141. Mae angen i mi allu newid arddulliau llinell ar gyfer eraill nad ydynt yn rhai sy'n rhagori yn fy nhrefnu yn eu dewis o fformatau celloedd. sut i gael heblaw'r rhai sy'n rhagori yn dangos! diolch

  Rydw i yn eich dwylo!

  Mae gen i gwestiwn arall a bod gen i rwydwaith lleol gyda chyfrifiaduron 50 ac mae ganddyn nhw i gyd IP wedi'i osod â llaw gennyf i a phopeth yn berffaith ond mae gen i ddau “LAPTOPS” gyda windows vista, pan maen nhw'n datgysylltu'r cebl i fynd â nhw adref, maen nhw bob amser yn colli'r llawlyfr ip a rhaid imi ei roi yn ôl bob dydd. Mae hyn yn fy ngyrru'n wallgof.

  Diolch a gwerthfawrogi eich help !!

  Rafael ddiolchgar

 142. Helo José, os ydych chi'n fwy penodol efallai y gallwn ni helpu ... beth ydych chi am ei gopïo, dim ond tabl neu ddata rhagori i'r bar gorchymyn?

 143. Tudalen ddiddorol iawn
  Helo, a allai rhywun ddweud wrthyf sut i fynd i mewn i destunau o ddalen ragorol i luniadu yn Autocad.

 144. Hi Roberto, gadewch i ni weld a ydw i'n deall eich cwestiwn.
  Os mai'r hyn yr ydych ei eisiau yw rhaglen y gallwch drosi gwrthrychau wedi'u sganio yn fector yn awtomatig, efallai y bydd taflenni microstation, neu AutoCAD Raster Design, yn fwy defnyddiol i chi. Gyda'r rhain gallwch drosi elfennau sydd â rhai mathau o nodweddion fel cromliniau, dimensiwn, testun, cylchoedd, siapiau, llinellau ... ac mae'r system yn ei droi'n fector, ond ar gyfer hyn mae'n rhaid i'r sgan fod yn tiff ac o ansawdd da.

  Os yr hyn yr ydych yn ei wneud yn tynnu ar y ddelwedd sganio, mae'n MicroStation gorau neu'r AutoCAD, ydych ond yn meddwl lefelau, byddwch yn rhoi lliw, math llinell neu arddull llinell, yna activate 'r lefel lle i weithio ac olion.

 145. Diolch yn fawr iawn am yr help rydych chi'n ei ddarparu, rydw i'n gwneud prosiect trydaneiddio ac mae gen i awyren wedi'i sganio ac rydw i eisiau ei digideiddio a'i throsi i fformat DWG ac y gallaf wahanu mewn haenau bob elfen o'r awyren fel (cyfuchliniau, ffyrdd afon, ac ati). oherwydd ar yr awyren honno mae'n rhaid i mi lunio'r rhwydweithiau trydanol, a'u trin â TraceArt, Win Topo, Illustrator cs2 ac nid oes gen i ganlyniadau da neu efallai nad ydw i wedi'u gwneud fel y dylen nhw fod, oherwydd fy mod i newydd ddechrau yn y maes hwn. Diolch yn fawr

 146. Diolch Jordi, rhoddais gynnig arni ac mae'n gweithio'n dda iawn. Rwy'n falch fy mod wedi deffro'r rhai sydd eisoes yn cael trafferth gyda'r diwrnod hwn 🙂

 147. Y macro a wnaeth sylwadau ar y swydd flaenorol gallwch ei lawrlwytho o sawl tudalen (ee. http://www.mecinca.net/software.html, XYZ-DXF), a raglennu yr ITT Juan Manuel Anguita Ordóñez, Jaen (i Cesar hyn sy'n Cesar).

  Er enghraifft, rwy'n ei ddefnyddio i ddechrau llunio arolygon mewn planimetreg. Nid wyf yn argymell ychwanegu codau er mwyn 'tywydd' yn Autocad (er bod y ddalen yn nodi bod yn rhaid eu nodi; nid oes angen), ond mae hynny at ddant pawb.

  Mae'r macro yn syml ac yn bwerus iawn. Yn gyntaf, ac er y gall ymddangos yn ddifrifol, gwnewch yn siŵr eich bod wedi galluogi macros yn rhagorol.

  Mewn taflen gyntaf (yr un sy'n ymddangos yn ddiofyn wrth agor y macro) fe welwch y tab COORDINATES. Gan na allai fod fel arall, dyma ble y byddwn yn pasio nifer o bwyntiau ac yn cydlynu X, Y, Z. Rwy'n cofio mai dim ond os caiff X a Y eu cofnodi, mae'r macro yn cynhyrchu dimensiynau 0 ar gyfer pob un o'r pwyntiau a gofrestrwyd yn awtomatig.

  Yn yr ail tab, AROLWG, gan glicio ar y Golygfeydd Diweddariad, fe gewch ragolwg gyda'r cwmwl o bwyntiau i'w cynhyrchu.

  Yn olaf, yn y tab OPTIONS, byddwn yn cyflwyno paramedrau fel uchder testun labelu’r pwynt yn CAD, os ydym am i’r pwynt gael ei gynhyrchu mewn 3D neu 2D ac os dangosir dimensiynau’r pwyntiau a gynhyrchir ai peidio. Sylwaf, ynglŷn â'r blwch i nodi enw'r ffeil, mai'r llwybr lle cynhyrchir yr * .dxf yn awtomatig yw C: \. Dim ond 'Cliciwch i greu'r dxf' y bydd yn aros

  Yn syml, mewnforiwch * .dxf o unrhyw CAD.

  cyfarchion

  Jordi

  PS: Hectorin, rydym yn sicr yn cytuno bod y macro yn gweithio'n gyflymach na'r ateb a gynigiwyd gan galvarezhn, ond mae'n bwysig peidio ag anghofio ein bod yn treulio oriau gyda thaenlenni a bod gennym ni, mewn rhyw ffordd, y gallu i bweru ' mae trin 'taenlen i wneud mwy nag adio a thynnu yn rhywbeth i'w gofio a dylai technegydd yn ein maes ei adnabod. Er ei fod yn arafach, mae'r dull yn ymddangos yn ddiddorol rhag ofn na fydd ganddo unrhyw 'help' fel y macro y soniwyd amdano uchod.

 148. Diolch Hectorin, rwyf wedi defnyddio'r dull hwn i ateb y cwestiwn a ddaeth i mi, ond bod y gofod hwn yn dda ar gyfer atebion eraill.

  Cofion

 149. Mae gen i ffeil excel sy'n cynnwys macro sy'n anfon y cydlynydd i awtomataidd ynghyd ag enw'r pwynt a'r cod os oes angen, mae'n well na'ch dull chi .. os oes angen rhywun arnoch i anfon fy post i mi i hectorgh65@hotmail.com

 150. Rwy'n teimlo bod y cyfraniad rydych chi'n ei gynnig yn ddiddorol iawn, gan ei fod yn dangos nad oes raid i ni 'roi' popeth ar raglenni bach neu macros, er bod yn rhaid cydnabod eu bod weithiau'n gwneud ein bywydau'n haws :-).

  Beth bynnag, mae macro bach ar gyfer Excel, am 400 kb, sy'n eich galluogi i wneud yr hyn a ddywedwch ac yn bersonol yn ei chael hi'n rhyfeddod. Fe'i gelwir yn XYZ-DXF, a gallwch ei lawrlwytho am ddim (mae'n freeware) os ydych chi'n edrych arni.

  Mae'n ffordd arall i'w wneud

  cyfarchion

  Jordi

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.