Profi cywirdeb data drychiad Google - Syndod!

Mae Google Earth yn darparu mynediad i'ch data drychiad gydag allwedd API Google Elevation am ddim. Mae Dylunio Safle Sifil, yn manteisio ar y potensial hwn gyda'i swyddogaeth newydd Lloeren i Wyneb. Mae'r swyddogaeth hon yn eich galluogi i ddewis ardal a'r pellter rhwng pwyntiau'r grid, mae'n dychwelyd arwynebedd gyda chromliniau lefel wedi'u hintegreiddio â meddalwedd Dylunio Safle Sifil a delwedd o'r awyr.

Lance Maidlow o Adeiladodd ChasmTech LLC yr achos hwn defnydd a gyhoeddwyd yn y Cylchgrawn TwinGEO

Roeddwn bob amser yn chwilfrydig am gywirdeb y data a ddarparwyd gan Google. Roedd dau achos defnydd posibl a oedd gennyf mewn golwg:

 • Dyluniad cysyniadol / rhagarweiniol ar gyfer israniadau newydd.
 • Mynediad i dopograffeg y basn ar gyfer dadansoddi gorlifdiroedd gyda HEC-RAS 2

At ddibenion gwerthuso, dewisais ddau safle:

 • Roedd y safle 1 yn israniad uchel iawn yn Dunedin, Florida. Ar gyfer hyn, roeddwn wedi lawrlwytho a phrosesu dros filiynau 2 o bwyntiau LiDAR yn wreiddiol o wefan NOAA.
 • Roedd y safle 2 yn is-rannu masnachol arfaethedig yn Lake County, Florida, lle cawsom ddata arolwg mewn grid 100, yn ogystal ag arolygon manwl o'r seilwaith presennol.

Y swyddogaeth lloeren i'r wyneb, cynhyrchu arwynebau ar gyfer y ddwy ardal brawf mewn llai na munudau 10 yr un. Roedd arwynebau a gynhyrchwyd o ddata drychiad Google yn rhyfeddol o gywir wrth gymharu data LiDAR a data arolwg.

Fodd bynnag, byddai'n ddefnyddiol iawn pe bai Google yn darparu ffynhonnell a dyddiad eich data drychiad.

Mae'r canlyniadau yn debyg iawn, fodd bynnag, roedd y pwyntiau LiDAR gwreiddiol yn draed is 8.5 o gymharu â lefel llyn hysbys. Ychwanegwyd yr addasiad hwn at y data LiDAR mewn Dylunio Safle Sifil cyn i'r cyfuchliniau gael eu creu, fel y dangosir isod wrth gymharu data'r arwyneb yn fanwl rhwng y ddwy ffynhonnell. Mae uchder cyfartalog 1 / 2, 1 / 3 a 2 / 3 bron yn union yr un fath. Yr uchder cyfartalog pwysol yw 3 troedfedd yn uwch na'r uchder LiDAR. Priodolir y gwahaniaeth hwn i'r ffaith bod y pwyntiau'n fwy trwchus mewn ardaloedd agored o gymharu ag ardaloedd sydd dan goed. Cynhyrchwyd y data lloeren mewn grid 20.

Nesaf, cyflwynir archwiliad gweledol o'r data lloeren sy'n cymharu'n ffafriol ag amodau gwirioneddol y tir.

Yn yr achos penodol hwn, bu'n rhaid rhoi nod ar ddrychiad Google, o ran cywirdeb amrwd a siâp cyffredinol cromliniau mewn perthynas â ffyrdd presennol ac amodau lleoliad y tai.

Rhannu Parth Masnachol

Yn yr enghraifft ganlynol o isrannu masnachol, cynhyrchwyd y cyfuchliniau o grid 20 gyda data lloeren, cafwyd y cromliniau coch o ddata cydnabyddiaeth mewn grid 100.

Fodd bynnag, mae gwybodaeth leol yn bwysig gan nad oes gan y data drychiad ddyddiad penodol. Cwblhawyd iselder a chrëwyd archeb ar ôl iddynt gasglu data drychiad Google. Yn yr un modd, adeiladwyd pwll dal yn rhan ogledd-ddwyreiniol y safle, ar ôl casglu'r holl ddata drychiad.

Mae Ffynhonnell data drychiad Google, yn amrywio yn ôl eich lleoliad. Er y gellir cael mwy o wybodaeth am ddata drychiad Google o rai ffynonellau, mae'n ddirgelwch o hyd.

Er nad yw'r dadansoddiad hwn yn wyddonol, gall ddangos bod data Google Elevation yn dderbyniol ac y gellir ei ystyried ar gyfer dyluniad cysyniadol trefi neu gynhyrchu arwyneb basn, y gellir ei ddefnyddio ar gyfer dadansoddi llifogydd gyda cheisiadau fel HEC RAS 2.

Un Ymateb i "Profi Cywirdeb Data Drych Google - Syndod!"

 1. Prynhawn da:
  Mae'n gymhleth cymharu cymhariaeth / cywirdeb y data altimetrig a gafwyd gan wahanol ffynonellau.
  Mae'r broblem yn y broses / fethodoleg gyfrifo lle cafwyd y data DEM neu'r lidar sy'n cael eu cymharu -> cam rhwyll, model geoidal wedi'i ystyried, pwyntiau rheoli ac ati.
  Byddaf yn cynnal astudiaeth yn Sbaen i gymharu IGN Lidar z orthometric, arolwg GPS RTK wedi'i gefnogi gan lefelu manwl uchel a google earth -> yn fy mlog byddaf yn dweud beth sy'n dod allan ...http://autodidactaengeomatica.blogspot.com/
  Cyfarchion a diolch am eich cyfraniadau ...
  Raúl

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.