Vrs topograffeg traddodiadol. LiDAR. Cywirdeb, amser a chostau.

Gallai gwneud swydd gyda LiDAR fod yn fwy cywir nag â thopograffeg confensiynol? Os yw'n lleihau amseroedd, pa ganran? Faint mae'n lleihau costau?

Yn bendant amseroedd wedi newid. Yr wyf yn cofio pan ddaeth Philip, syrfëwr a wnaeth i mi y gwaith maes gyda thudalennau 25 llyfr i gynhyrchu croesdoriadau â hynny i gael mapiau cyfuchlin. Doeddwn i ddim yn byw amser interpolating ar bapur, ond dwi'n cofio gwneud hynny gyda AutoCAD Softdesk heb ei ddefnyddio eto. Felly efe a rhyngosod gyda Excel i wybod pa mor bell i ffwrdd yn gosod y dimensiwn rhwng y ddau gweddluniau a pwyntiau hyn yn sefyll ar haenau o liwiau a gwahanol lefelau, yn y pen draw ymuno â polylines irlos troi'n cromliniau.

Er bod y cabinet gwaith yn wallgof, nid oedd yn cymharu â gwaith maes oedd yn gelfyddyd, os ydych yn awyddus i gael digon o ddata i wneud modelu dderbyniol pan altimetry yn afreolaidd. Yna daeth SoftDesk, hanes AutoCAD Civil3D a symleiddio cabinet a oedd Felipe yn un o fy cyrsiau dysgu defnyddio cyfanswm orsaf, oedd yn lleihau yr amser, mae nifer y pwyntiau ac wrth gwrs mwy o gywirdeb.

Y llwyfan drones ar gyfer defnydd sifil yn torri paradigau newydd, o dan y rhesymeg debyg: Mae gwrthsefyll newid mewn technegau topograffig bob amser yn ceisio lleihau costau a chywirdeb gwarant. Felly, byddwn yn dadansoddi yn yr erthygl hon ddwy ragdybiaeth yr ydym wedi'i glywed yno:

Rhagdybiaeth 1: Mae gwneud topograffi gyda LiDAR yn lleihau amseroedd a chostau.

Rhagdybiaeth 2: Mae gwneud topograffi gyda LiDAR yn awgrymu colli manwldeb.

Yr achos arbrofol

Y cylchgrawn POB systematized gwaith lle gwnaed gwaith wrth gasglu data dike, gan ddefnyddio dull confensiynol ar hyd cilomedr 40. Ar wahân, mewn ail dasg ychydig ddyddiau yn ddiweddarach fe'i datblygwyd gan ddefnyddio topograffi gyda LiDAR ar hyd 246 cilomedr o'r un argae. Er nad oedd yr adrannau o bellter cyfartal, cymharwyd yr adran gyfatebol i gymharu mewn amodau tebyg.

Topograffeg confensiynol

Casglwyd yr arolwg topograffig mewn croestoriadau ym mhob mesurydd 30, gan gyfateb i'r gorsafoedd presennol. Cymerwyd y pwyntiau trawsgynnol ar bellteroedd yn llai na mesuryddion 4.

y pwyntiau gwaith y rhwydwaith geodesic, a dilyswyd GPS geodesig ar hyd y bwyeill, ac o'r pwyntiau hyn y ardraws rhosyn gan ddefnyddio cyfuniad o orsafoedd cyfeirio rhithwir a RTK cyfeirir yn ddaearyddol. Roedd angen cymryd pwyntiau ychwanegol ar newid safleoedd lethr arbennig a sut i sicrhau cysondeb y model digidol.

i ddelio â thopograffeg

Y gwahaniaethau gweddilliol rhwng y pwyntiau hysbys a'r cydlynu a gafwyd gan y GPS oedd y rhai a ddangosir yn y tabl, gan gadarnhau bod codi arian confensiynol yn gywir iawn.

Uchafswm Gweddilliol Isafswm sgwâr gweddilliol
Llorweddol 2.35 cm. 1.52 cm.
Fertigol 3.32 cm. 1.80 cm.
Tri Dimensiwn 3.48 cm. 2.41 cm.

Arolwg LiDAR

Gwnaed hyn gydag Uned Ymreolaethol yn hedfan ar uchder o fetrau 965, gyda dwysedd o bwyntiau 17.59 fesul metr sgwâr. Fe wnaethon nhw adfer 26 pwyntiau rheoli hysbys a'u croesi yn erbyn pwyntiau archebu cyntaf 11 ychwanegol a ddarllenwyd gyda GPS geodetig.

Gyda'r pwyntiau 37 hyn, gwnaed addasiad y data LiDAR. Er nad oedd yn angenrheidiol gan fod y cyfesurynnau a gymerwyd gan yr UAV sydd â chyfrifydd GPS a'u rheoli gan y gorsafoedd canolog, a gafwyd o leiaf weithiau o leiaf llinellau 6 a PDOP yn llai i 3. Nid oedd y pellteroedd i'r orsaf sylfaen byth yn fwy na 20 cilomedr.

Roedd set o bwyntiau rheoli ychwanegol 65 yn dilysu cywirdeb y data LiDAR. O ran y pwyntiau hyn, cawsom y rhagofalon fertigol canlynol:

Yn yr ardal drefol: 2.99 cm. (Pwyntiau 9)

Mewn cae agored neu laswellt isel: 2.99 cm. (Pwyntiau 38)

Yn y goedwig: 2.50 cm. (Pwyntiau 3)

Mewn llwyni neu laswellt uchel: 2.99 cm. (Pwyntiau 6)

i ddelio â thopograffeg

Mae'r ddelwedd yn dangos y gwahaniaeth mawr mewn dwysedd rhwng y pwyntiau a gymerwyd â LiDAR yn erbyn y croes-adrannau a farciwyd mewn trionglau gwyrdd.

Gwahaniaethau mewn Precision

Mae'r darganfyddiad yn fwy na diddorol, yn groes i'r rhagdybiaeth nad yw arolwg LiDAR yn cyrraedd gorchmynion arolwg confensiynol. Y canlynol yw gwerthoedd RMSE (gwall sgwâr cyffredin), sef y paramedr gwall rhwng y data a gasglwyd a'r pwyntiau rheoli cyfeirio.

Topograffeg confensiynol Lifft LiDAR
1.80 cm. 1.74 cm.

Gwahaniaethau mewn Amser

Os yw'r uchod wedi ein synnu, gwelwch yr hyn a ddigwyddodd o ran lleihau amser mewn modd cymharol rhwng y dull LiDAR a'r dull traddodiadol:

Dim ond y 8% oedd casglu data yn y maes gyda LiDAR.

  • Dim ond 27% oedd gwaith y Cabinet.
  • Yn crynhoi'r maes + hedfan + oriau cabinet LiDAR yn erbyn y data maes + Cabinet topograffeg confensiynol, mae angen LiDAR yn unig ar y 19%.

i ddelio â thopograffeg

O ganlyniad, cafodd yr oriau gwaith 123 fesul cilomedr o topograffeg confensiynol eu lleihau i 4 awr yn unig bob cilomedr.

Yn ogystal, os yw cyfanswm y pwyntiau a ddaliwyd yn cael ei rannu rhwng yr amser a ddefnyddir yn y prosesau cipio a chabinet, mae'r dull confensiynol a gafwyd o bwyntiau 13.75 yr awr, yn erbyn 7.7 miliwn o bwyntiau yr awr o LiDAR.

Gwahaniaethau mewn Amser

Mae costau'r cyfarpar modern hyn, gyda'r synwyryddion hynny sy'n casglu'r swm hwnnw o bwyntiau, yn debyg y dylai'r gwaith fod yn ddrutach. Ond yn ymarferol, mae lleihau amser a threuliau symudiad sy'n awgrymu topograffeg confensiynol, Canlyniad y gost derfynol i gwsmer y cilomedr 246 oedd LiDAR 71% yn is na chyfanswm cost y cilomedr 40 â thopograffeg confensiynol!

Mae'n ymddangos yn anhygoel, ond y pris fesul cilomedr linear gyda LiDAR oedd 12 yn unig o'i gymharu â thopograffeg confensiynol.

Casgliad

A yw'r topograffi yn gyfan gwbl yn disodli'r topograffi Traditiona LiDAR?. Ddim o gwbl, gan fod gweithio gyda LiDAR bob amser yn cymryd rhywfaint o dopograffeg i bwyntiau gwirio, ond gellir dod i'r casgliad bod gyda'r holl fanteision cost, ansawdd cynnyrch a amser yn gweithio gyda LiDAR yn cynhyrchu canlyniadau gyda bron yr un topograffeg trachywiredd confensiynol.

Bydd manteision ac anfanteision bob tro; mae cywirdeb uchel y topograffeg confensiynol yn ffyrnig, ond mae'r cymhlethdodau o ofyn am ganiatâd i fynd i mewn i eiddo preifat, risgiau lleoliad ar safleoedd afreolaidd, angen am fylchau mewn glaswellt a rhwystrau uchel ... yn wallgof. Wrth gwrs, mae dwysedd y gorchudd coedwig hefyd yn dioddef anfanteision yn achos LiDAR, ac nid yw'r un paramedrau o ran perthynas rhwng prosiectau bach iawn.

I gloi, rydym yn falch o wybod sut mae technoleg wedi datblygu i'r graddau y mae angen meddwl agored a pharodrwydd i ddewis ffyrdd newydd a mwy creadigol o wneud topograffi ar gyfer prosiectau mawr fel yr un a godwyd.

8 Yn ymateb i “Topograffi traddodiadol vrs. LiDAR Cywirdeb, amser a chostau. ”

  1. Bore da ... ffrindiau .... gan gyfeirio at y defnydd o'r drones i gynhyrchu arolwg ... a fyddai mewn synhwyrydd a / neu'r offer a nodir i godi ardal fawr (1000 A oes neu fwy) gyda llystyfiant trwchus neu dwys? lle mae mynediad yn anodd iawn.
    Erthygl ardderchog !!

  2. gwybodaeth dda iawn ac yn rhoi gwell golwg ar dechnoleg hon i mi, i'r casgliad hefyd fod ar gyfer cynlluniau yn arf gwych, ond mae profiadau wrth berfformio arolygu confensiynol gyda chyfanswm o orsafoedd yn cymryd bwysig iawn, ei gwneud yn ofynnol i wneud llawer o newidiadau i linellau ganolfannau yn dimensiynau ac yn cydlynu sy'n rhoi'r trachywiredd hangen ar gyfer prosiect ar y gweill lle mae angen 0.05m paramedrau mân wall. Cofion

  3. JOHAM

    Hoffwn lawer o ddiffyg bod yn hwyr Beth BETH YW'R PERSISTIAU CWESTIWN OS YDYCH CHI'N GYNNYRCH Y CYFLWYNO HAM.

  4. Mae'n bwysig gwybod y realiti mewn amgylcheddau trefol iawn poblog, gan na all pob math o brosiectau gyffredinoli'r rhagofalon a'r amserau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.