#BIM - Cwrs Dylunio Strwythurol gan ddefnyddio Strwythur Robot AutoDesk

Canllaw cyflawn ar ddefnyddio Dadansoddiad Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio strwythurau concrit a dur

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu'r defnydd o'r rhaglen Proffesiynol Dadansoddi Strwythurol Robot ar gyfer modelu, cyfrifo a dylunio elfennau strwythurol mewn strwythurau concrit wedi'u hatgyfnerthu ac adeiladau diwydiannol dur.

Mewn cwrs sydd wedi'i anelu at benseiri, peirianwyr sifil a thechnegwyr yn yr ardal sy'n dymuno dyfnhau'r defnydd o Robot i gyfrifo strwythurau sifil yn unol â'r rheoliadau mwyaf cydnabyddedig ledled y byd ac yn yr iaith o'u dewis.

Byddwn yn trafod offer creu'r strwythur (trawstiau, colofnau, slabiau, waliau, ymhlith eraill). Byddwn yn gweld sut i wneud y gwaith o gyfrifo achosion llwyth moddol a seismig, yn ogystal â'r defnydd o safonau sy'n berthnasol i lwythi seismig a sbectra dylunio personol. Byddwn yn astudio yn gyffredinol y llif gwaith ar gyfer dylunio elfennau concrit wedi'i atgyfnerthu, gan wirio'r arfwisg sy'n ofynnol trwy gyfrifo mewn colofnau, trawstiau a slabiau llawr. Yn yr un modd byddwn yn edrych yn agos ar yr offer RSA pwerus ar gyfer manylu ar elfennau strwythurol concrit wedi'i atgyfnerthu yn unigol neu mewn cyfuniad. Byddwn yn adolygu sut i gyflwyno'r paramedrau normadol yn awyrennau manwl a lleoliad dur atgyfnerthu colofnau, trawstiau, slabiau, waliau a sylfeini uniongyrchol wedi'u hynysu, eu cyfuno neu eu rhedeg.

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu defnyddio'r offer RSA ar gyfer dylunio cysylltiadau metel, creu golygfeydd sgematig, cynhyrchu nodiadau cyfrifo a chanlyniadau yn unol â safonau rhyngwladol.

Y bwriad yw cwblhau'r cwrs hwn mewn tua wythnos, gan gysegru tua dwy awr y dydd i wireddu'r ymarferion y byddwn yn eu datblygu gyda'n gilydd trwy gydol y cwrs, ond gallwch gerdded ar y cyflymder rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus.

Trwy gydol y cwrs byddwn yn datblygu dwy enghraifft ymarferol a fydd yn ein helpu ym mhob achos i weld offer modelu a dylunio adeiladau concrit a dur yn eu tro.

Os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, rydyn ni'n gwarantu y byddwch chi'n llawer mwy effeithlon a manwl gywir wrth weithredu prosiectau strwythurol, yn ogystal â dechrau defnyddio teclyn dylunio gyda llawer o nodweddion, gan fod yn broffesiynol ac effeithlon iawn.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

  • Model a dyluniad adeiladau concrit a dur wedi'u hatgyfnerthu yn RSA
  • Creu’r model geometrig yn y rhaglen
  • Creu model dadansoddol y strwythur
  • Creu atgyfnerthu dur manwl
  • Cyfrifo a dylunio cysylltiadau metel yn unol â rheoliadau

Rhagofynion Cwrs

  • Dylech eisoes fod yn gyfarwydd ag agweddau damcaniaethol cyfrifo strwythurau
  • Fe'ch cynghorir i osod y rhaglen neu fethu â gosod fersiwn y treial

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

  • Mae'r cwrs RSA hwn wedi'i anelu at benseiri, peirianwyr sifil ac unrhyw un sy'n gysylltiedig â chyfrifo a dylunio strwythurau

Ddysgu mwy.

Mae'r cwrs hefyd ar gael yn Sbaeneg

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.