Archifau ar gyfer

SuperGIS

Defnyddio GIS i reoli ac atal dengue

Yn ein cyd-destun Mesoamericanaidd a throfannau'r byd yn gyffredinol, mae Dengue yn glefyd cyffredin yn ystod misoedd y tymor glawog. Mae'n sicr bod gwybod lle mae'r nifer fwyaf o ddigwyddiadau yn digwydd yn ymarfer lle mae ceisiadau GIS yn cynnig canlyniadau gwerthfawr. Rwy'n cofio pan oeddwn i'n blentyn, nid oedd dengue ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'r amser wedi dod i gau'r dudalen hon, ac fel sy'n digwydd yn ôl arfer y rhai ohonom sy'n cau cylchoedd blynyddol, rwy'n gollwng ychydig linellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Byddwn yn siarad mwy yn ddiweddarach ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddorau eraill , yn ein un ni, mae tueddiadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Newyddion 3 o Supergeo

O grewyr y model SuperGIS rydym yn cael rhywfaint o newyddion sy'n werth eu hachub. Adrannau Gwaith Cyhoeddus ac Amaeth Faijairah Gwella cynaliadwyedd seilwaith gyda SuperGISFujairah yw un o'r Emiraethau Arabaidd Unedig, yn y Dwyrain Canol. Maent wedi penderfynu gweithredu technolegau SuperGIS ar gyfer rheoli cylch bywyd isadeileddau, ...

SuperGIS, argraff gyntaf

Yn ein cyd-destun gorllewinol nid yw SuperGIS wedi cyflawni safle sylweddol, fodd bynnag yn y Dwyrain, wrth siarad am wledydd fel India, China, Taiwan, Singapoore - i enwi ond ychydig - mae gan SuperGIS safle diddorol. Rwyf wedi bwriadu profi'r offer hyn yn ystod 2013 fel y gwnes i gyda gvSIG a Manifold GIS; cymharu ei ymarferoldeb; am nawr…