Archifau ar gyfer

SuperGIS

Defnyddio GIS i reoli ac atal dengue

Yn ein cyd-destun Mesoamerican a'r trofannau byd-eang yn gyffredinol, mae Dengue yn glefyd cyffredin yn ystod y tymor glawog. Mae'n sicr bod ymarfer lle mae'r nifer fwyaf o ddigwyddiadau yn digwydd yn ymarferiad lle mae ceisiadau GIS yn cynnig canlyniadau gwerthfawr. Rwy'n cofio, pan oeddwn i'n blentyn, nad oedd dengue ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'n bryd cau'r dudalen hon, ac fel y digwydd yn nhrefn yr unigolion a gaeodd feiciau blynyddol, rwy'n rhyddhau rhai llinellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Ac yna byddwn yn siarad mwy ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddoniaethau eraill, yn ein plith mae'r diffiniadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Newyddion 3 o Supergeo

O grefftwyr y model SuperGIS, rydym yn cael rhai newyddion sy'n werth ei ailgylchu. Mae Adrannau Gwaith Cyhoeddus ac Amaethyddiaeth Fujairah yn Gwella cynaliadwyedd seilwaith gyda SuperGISFujairah yn un o'r Emiradau Arabaidd Unedig yn y Dwyrain Canol. Maent wedi penderfynu gweithredu technolegau SuperGIS ar gyfer rheoli cylch bywyd isadeileddau, ...

SuperGIS, argraff gyntaf

Yn ein cyd-destun gorllewinol nid yw SuperGIS wedi cyrraedd sefyllfa sylweddol, fodd bynnag yn y Dwyrain, gan siarad am wledydd fel India, Tsieina, Taiwan, Singapoore - i sôn am ychydig - mae gan SuperGIS sefyllfa ddiddorol. Rwyf wedi bwriadu profi'r offer hyn yn ystod y flwyddyn 2013 yn union fel yr wyf wedi'i wneud gyda gvSIG a Manifold GIS; cymharu ei ymarferoldeb; am nawr ...