Archifau ar gyfer

Mae nifer o

Amryw o bynciau mewn geofumadas

ARCADIA BIM - Altermativa a Revit

[nextpage title = "ArCADia 10"] A oes angen technoleg BIM arnaf heddiw? Y term Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM), fel y'i diffinnir ar Wikipedia, yw modelu gwybodaeth am adeiladu ac adeiladau. Er bod y term hwn wedi dod yn eithaf cyffredin yn ddiweddar, mae llawer o bobl yn dal i beidio â deall y cysyniad hwn oherwydd…

Storfa ar-lein o rannau sbâr auto

Felly rydych chi'n berchnogion balch o Chrysler? Pa fath o Chrysler yw chi chi? A yw'n Voyager, 300, a Neon, PT Cruiser, Gweledigaeth, Viper, Sebring, Crossfire neu Carafan Mawr? Mae pob car o'r brand Americanaidd Chrysler yn unigryw ac yn cynnig ...

Cyhoeddiad newydd BIM: BIM mewn iaith syml

Mae Sefydliad y Bentley Press, golygydd ystod eang o werslyfrau ac ymgynghoriadau proffesiynol yn gweithio i ddatblygiadau BIM a ddefnyddiwyd i wahanol feysydd megis pensaernïaeth, peirianneg, adeiladu, gweithrediadau, geosoffa ac addysgol, heddiw wedi cyhoeddi argaeledd o'i deitl newydd, BIM mewn iaith syml, nawr ar gael ...

The Power of Infographics

ffotograffiaeth o lwc
Ychydig ddyddiau yn ôl roeddwn i'n siarad ag un o'm mentoriaid am ba mor bwysig yw hi i ddal y syniadau pwysicaf am gynllun graffig. P'un a yw'n fap cysyniadol, cynllun uml, diagram llif neu ysgrifenyddion syml mewn napcyn bwyty, mae'r celfyddyd o drefnu syniadau yn dod i ben yn fwy na difyr. Mae'r ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'n bryd cau'r dudalen hon, ac fel y digwydd yn nhrefn yr unigolion a gaeodd feiciau blynyddol, rwy'n rhyddhau rhai llinellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Ac yna byddwn yn siarad mwy ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddoniaethau eraill, yn ein plith mae'r diffiniadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Enillwyr y 7 Natural Wonders

Fel y cyhoeddwyd, cyhoeddodd yr 11 / 11 / 11 y rhyfeddodau naturiol 7 buddugol; er ei fod yn ynganiad rhagarweiniol oherwydd y bydd y cyfrif swyddogol yn cymryd ychydig ddyddiau, efallai na fydd y tueddiadau yn ailddatblygu a bydd dim yn newid. Yn yr erthygl bresennol, a chredaf fydd yr un olaf o'r pwnc hwn, y rhai parod heb orfod reidrwydd o ...

Sut i wybod cyfrinair ffeil pdf

Efallai y bydd yn digwydd ein bod yn neilltuo cyfrinair i ffeil pdf a thros amser rydym yn ei anghofio, neu mewn eithaf arall, pobl sy'n gweithio i sefydliad ac yn ei chyflwyno â chyfrinair a gollir yn y pen draw. Er ein bod yn talu am waith ac nid ar gyfer y cyfrinair, mae'n colli bron fel colli ...

Dangos ffeiliau mwy diweddar, Word ac Excel

Yn aml mae'n digwydd i ni, ein bod yn anghofio ble storiwyd ffeil. Weithiau, rydym yn ei symud o le, rydym yn ei agor yn y ffolder llwytho i lawr y porwr neu dim ond y peiriant chwilio Windows sydd wedi darfod yn anffodus. Wel, os yw'r ffeil honno ymysg yr 50 diwethaf yr ydym wedi'i agor, y ffordd gyflymaf yw ei weld o ...

Sut i gymharu dau ddogfen Word

Yn aml mae'n digwydd i ni, ein bod yn gweithio ar ddogfen, yna bydd rhywun yn ei newid heb newidiadau marcio ac yn hwyrach neu'n hwyrach rydym yn cymharu'r ddau. Er mai anaml iawn y byddaf yn ysgrifennu am themâu rhaglenni ar gyfer dim marwolaethau, rwy'n cymryd y cyfle hwn oherwydd bod y swyddogaeth hon yn cynnwys Microsoft Word, ac yn ei wneud ...

Ble i brynu argraffydd Brother

Mae Brother yn frand o fwy na 100 o flynyddoedd, rydym yn cofio'r teipiaduron enwog o ddeng mlynedd ar hugain yn ôl gyda'r llythyrau treigl bêl, ac yna'n cael eu pasio i beiriannau electronig; y rhai a oedd yn costio i gael yr addewid yr ysgrifenyddion ar yr un llaw. Hyd yn oed heddiw mae yna rai sy'n amharod i'w gadw mewn achos arddangos ...

Y casinos gorau ar-lein

Heddiw, mae hapchwarae yn gynnig a gynhwysir yn atyniad twristaidd nifer o wledydd; Ymhlith y rhesymau dros ei werth ychwanegol at y portffolio hyrwyddo yw'r un sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd hwn yn fusnesau eraill megis bwytai, gwestai moethus ac, wrth gwrs, yr atyniad i'r rhai sy'n hoffi'r ennill ar unwaith ...