Archifau ar gyfer

Mae nifer o

Amryw o bynciau mewn geofumadas

Mae Twingeo yn lansio ei 4ydd Argraffiad

Geo-ofodol? Rydym wedi cyrraedd gyda balchder a boddhad mawr yn y 4ydd rhifyn o Twingeo Magazine, ar yr adeg hon o argyfwng byd-eang sydd, i rai, wedi dod yn sbardun i newidiadau a heriau. Yn ein hachos ni, rydyn ni'n parhau i ddysgu - heb stopio - o'r holl fuddion y mae'r bydysawd digidol yn eu cynnig a'r pwysigrwydd ...

Vexel yn lansio Gweilch UltraCam 4.1

Gweilch UltraCam 4.1 Mae Vexcel Imaging yn cyhoeddi lansiad Gweilch UltraCam 4.1 y genhedlaeth nesaf, camera awyr fformat mawr amlbwrpas iawn ar gyfer casglu delweddau nadir gradd ffotogrammetrig ar yr un pryd (PAN, RGB a NIR) a delweddau oblique (RGB). Diweddariadau mynych i gynrychioliadau digidol creision, di-sŵn a hynod gywir ...

Mae GRAPHISOFT yn ehangu BIMcloud fel gwasanaeth i argaeledd byd-eang

Mae GRAPHISOFT, arweinydd y byd ym maes datrysiadau meddalwedd modelu gwybodaeth (BIM) ar gyfer penseiri, wedi ehangu argaeledd BIMcloud fel gwasanaeth ledled y byd i helpu penseiri a dylunwyr i gydweithredu ar y symudiad heddiw i weithio gartref yn Yn yr amseroedd anodd hyn, mae'n cael ei gynnig am ddim am 60 diwrnod i ddefnyddwyr ARCHICAD trwy ei siop we newydd. BIMcloud fel ...

Geomateg a Gwyddorau Daear yn 2050

Mae'n hawdd rhagweld beth fydd yn digwydd mewn wythnos; Mae'r agenda fel arfer yn cael ei thynnu, bydd digwyddiad yn cael ei ganslo am amser hir a bydd un arall annisgwyl yn codi. Mae rhagfynegi'r hyn a allai ddigwydd mewn mis a hyd yn oed blwyddyn fel arfer yn cael ei fframio mewn cynllun buddsoddi ac nid yw'r treuliau chwarterol yn amrywio fawr ddim, er bod angen rhoi'r gorau i'r ...

ArCADia BIM - Dewis arall yn lle Revit

[nextpage title = "ArCADia 10"] A oes angen technoleg BIM arnaf heddiw? Y term Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM), fel y'i diffinnir yn Wikipedia, yw modelu gwybodaeth am adeiladu ac adeiladau. Er bod y term hwn wedi dod yn eithaf cyffredin yn ddiweddar, mae llawer o bobl yn dal i beidio â deall y cysyniad hwn yn dda iawn oherwydd ...

Storfa ar-lein o rannau sbâr auto

Felly rydych chi'n berchennog Chrysler balch? Pa fath o Chrysler yw eich un chi? A yw'n Voyager, 300, Neon, PT Cruiser, Vision, Viper, Sebring, Crossfire, neu Grand Caravan? Mae holl geir y brand Americanaidd Chrysler yn unigryw ac yn cynnig ...

Cyhoeddiad newydd BIM: BIM mewn iaith syml

Heddiw, cyhoeddodd Sefydliad Bentley Press, cyhoeddwr ystod eang o werslyfrau a gweithiau ymgynghori proffesiynol sy'n ymroddedig i ddatblygiadau BIM a gymhwysir i amrywiol feysydd megis pensaernïaeth, peirianneg, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, eu bod ar gael. o'i deitl newydd, BIM mewn Iaith Plaen, bellach ar gael y ddau ...

The Power of Infographics

ffotograffiaeth o lwc
Ychydig ddyddiau yn ôl roeddwn yn siarad ag un o fy mentoriaid am ba mor bwysig yw cyfieithu'r syniadau pwysicaf ar gynllun graffig. P'un a yw'n fap cysyniad, diagram uml, siart llif, neu ddwdlau syml ar napcyn bwyty, mae'r grefft o drefnu syniadau yn y pen draw yn fwy na difyr. Yr ffeithlun ...

2014 - Rhagfynegiadau byr o gyd-destun Geo

Mae'r amser wedi dod i gau'r dudalen hon, ac fel sy'n digwydd yn ôl arfer y rhai ohonom sy'n cau cylchoedd blynyddol, rwy'n gollwng ychydig linellau o'r hyn y gallem ei ddisgwyl yn 2014. Byddwn yn siarad mwy yn ddiweddarach ond dim ond heddiw, sef y flwyddyn ddiwethaf: Yn wahanol i wyddorau eraill , yn ein un ni, mae tueddiadau yn cael eu diffinio gan y cylch ...

Enillwyr y 7 Natural Wonders

Fel y cyhoeddwyd, ar 11/11/11 cyhoeddwyd y 7 rhyfeddod naturiol buddugol; Er ei fod yn ynganiad rhagarweiniol gan y bydd y cyfrif swyddogol yn cymryd ychydig ddyddiau, mae'r tueddiadau o bosibl yn anghildroadwy ac ni fydd unrhyw beth yn newid. Yn yr erthygl hon, a fydd yr olaf o'r pwnc hwn yn fy marn i, rwy'n eu rhestru heb fod â gorchymyn o ...

Sut i wybod cyfrinair ffeil pdf

Gall ddigwydd i ni ein bod yn neilltuo cyfrinair i ffeil pdf a thros amser rydym yn ei anghofio, neu yn y pegwn arall, pobl sy'n gweithio i sefydliad ac yn ei gyfrinair â chyfrinair a gollir o'r diwedd. Er ein bod yn talu am y gwaith ac nid am y cyfrinair, mae ei golli bron fel colli ...

Dangos ffeiliau mwy diweddar, Word ac Excel

Mae'n digwydd i ni yn aml, ein bod yn anghofio lle cafodd ffeil ei storio. Weithiau rydyn ni'n ei symud o gwmpas, yn ei agor yn ffolder lawrlwytho'r porwr neu yn syml, mae'r peiriant chwilio Windows darfodedig yn drychineb. Wel, os yw'r ffeil honno ymhlith y 50 olaf rydyn ni wedi'i hagor, y ffordd gyflymaf yw ei gweld o ...