Microstation Geographics, dolen i'r Cronfa Ddata

Er Geographics yn fersiwn etifeddiaeth Bentley, ar ôl Benley Map a Stentiau cyrraedd i aros, yma rwyf yn crynhoi rhai nodiadau ar gyfer disgybl sydd eisiau cysylltu i gronfa ddata mapiau brosiect Geographics.

O bynciau blaenorol

Mewn rhai swydd, esboniais sut y mae rhai gormod o Ddaearyddiaeth yn gweithio, mae'r crynodeb hwn o bron i gofnodion 15 yn dangos fy mod yn ei fwynhau.

 1. Y llyfr nodwedd
 2. Thematize
 3. Glanhau topolegol
 4. Cysylltu llinellau
 5. Dadansoddiad topolegol
 6. Cysylltu prosiect lleol
 7. Mewnforio o ffeiliau siâp
 8. Creu grid cydlynu
 9. Mae rhai diferencias gyda Bentley Map
 10. Datblygu gyda VBA
 11. Gwahaniaethau gyda Chastastre
 12. Mudo i Bentley Map
 13. Mwg gyda G! Offer
 14. Enghreifftiau ysgogol

Yr hyn sy'n digwydd yw bod Geographics wastad fel hyn, meddalwedd a oedd yn gorfod gwybod pethau mwg i'w gweithredu ar lefel y gweinyddwr. Er bod rhaid i ddefnyddwyr ddysgu gwneud arferion sylfaenol i'w wneud, eto mae'n offeryn er nad yw Bentley yn ymateb i gefnogaeth, mae'n dal i gael ei amddiffyn gan y rhai nad ydynt am ei adael.

Beth i'w gysylltu

Gellir cysylltu daearyddiaeth â o gronfeydd data Oracle, SQLServer neu Access, yn ddelfrydol trwy ODBC, er nad hwy yw'r unig ganolfannau neu'r unig ddull cysylltiedig. Crëwyd y cysylltiad, fel yr esboniais yn adran 6 y rhestr flaenorol.

Beth i'w gysylltu

Mae daearyddiaeth, yn y fersiynau hyn, yn gweithio trwy gysylltiadau cysylltiedig â gwrthrych (cysylltiadau mewnbynnu), a all fod yn linell, pwynt, cell neu polygon. Mae'r cysylltiad hwn yn gweithio yn y modd canlynol:

 • Rhaid i'r gwrthrych cysylltu fod ar y map, mae'n debyg bod rhif tab y ffurflen 425876.
 • Mae MsLink yn nifer nad yw'n cael ei ailadrodd ar fap ac mae hynny'n gysylltiedig unwaith y bydd y gwrthrych yn gysylltiedig â'r gronfa ddata.
 • Mae'r MapID yn rhif sy'n cysylltu'r gyda map mslink cofrestredig, felly gall mslink cael ei ailadrodd o un map i un arall, y gwahaniaeth yw yn y nifer o fap y gofrestr, yn ddarostyngedig i is-adran esboniodd 12 yn y rhestr uchod.
 • Ar ôl ei gysylltu, mae'n bosibl edrych ar dablau eraill y gronfa ddata yn Daearyddiaeth, megis y gofrestrfa trethdalwyr, gwerthoedd cadastral ... Ac gyda'r gweithrediadau hyn, megis dadansoddiad topolegol, mapiau thematig, anodiadau i'r map, ac ati.

Y gronfa ddata

 • Er mwyn rhyngweithio â phrosiect Geographics, rhaid i'r gronfa ddata gynnwys y tablau canlynol:

categori
nodwedd
mapiaucatalog
ugcategori
ugcommandugfeature
ugjoin_cat
ugmap
ugtable_cat

 • Yn ogystal, mae'r tabl y dymunwch ei gysylltu ag ef, fel y gofrestr cadastral (mae'n debyg ei fod yn cael ei alw plwg) rhaid i chi ychwanegu colofn o'r enw MsLink, wrth i mi ei ysgrifennu, gyda'r M a L yn uwch na'r llall. Ac mae'n rhaid bod hyn o'r math awtomyniaethol, felly bob tro mae cerdyn newydd yn cael ei greu, caiff nifer ei neilltuo na fydd yn cael ei ailadrodd.
 • Rhaid hefyd ychwanegu'r colofnau canlynol i'r tabl:

Ardal, nid yw enw'r colofnau hyn yn bwysig, beth sy'n ddiddorol yw ei bod yn rhifol gyda dau ddeg degol. Bydd hyn yn gallu diweddaru ardal yr eiddo yn y gronfa ddata.

Perimedr, fel yr un blaenorol, i storio gwerth swm ochrau'r eiddo.

x1, y1, x2, y2. Mae'r rhain yn bedair colofn lle bydd y cydlynyn sy'n diffinio ystod yr eiddo yn cael ei storio, a byddant yn ddefnyddiol mynd i'r eiddo (lleoli), fel ei gyhoeddi yn Geoweb Publisher.

 • Yna, yn y gronfa ddata, yn y tabl mscatalog mae angen cynnwys tabl y safon a'i phenodi dynodwr. Mae hyn fel bod y tabl i'w weld o Ddaearyddiaeth yn y cam nesaf a gellir ei gofrestru yn y catalog.

Y mapiau

 • Rhaid i'r map fod wedi'i gofrestru, mae hyn wedi'i wneud o Prosiect / setup / map cofrestru / ffeil. Gyda hyn, mae'r map yn ennill nifer yn y tabl ugmaps.
 • Rhaid creu'r tabl a grëwyd hefyd o ddaearyddiaeth. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi fynd i Prosiect / setup / tablau / catalog tabl. Yma fe'i crëir, gan osod y FILE yn yr enw, MSLINK (gyda llythyr cyfalaf) yn yr allwedd gynradd ac alias, yn yr achos hwn CC. Yna ymrwymo. Gyda hyn, yr ydym yn barod i flirt.

MSLINK

Y ddolen

Bydd y gwrthrych yn cael ei gysylltu â maes yn y tabl plwg, trwy mslink fel allwedd sylfaenol ac yn seiliedig ar gêm gyda'r golofn key_chart.

Rhaid bod gêm unigryw rhwng y gwrthrych a fydd yn cael ei gysylltu (mae'n debyg bod y rhif cerdyn yn y map) a dynodwr yn y patrwm. Efallai mai rhif y ffeil neu'r cod cadastig ydyw, ond ni ddylid ei ailadrodd ar yr un map.

MSLINK I gysylltu, a ffensyna, Cronfa ddata / rheolwr testun. Rydym yn gadael dim ond nifer y rhif cerdyn, i fynd ymlaen i'r ddolen. Yna, rydym yn dewis enw'r bwrdd lle yr ydym am gysylltu a'r golofn sy'n cynnwys y gêm. Yn yr achos hwn, y tabl Tab a'r golofn key_chart.

Gweithredwch yr opsiwn Defnyddiwch Ffens, dewiswn y botwm Ymuno ac rydym yn clicio ar y sgrin.

 • Yn barod MSLINK Chwiliodd Gegraphics am yr holl feysydd hynny o'r rhif sglodion ar y map, a oedd yn cyd-fynd â rhif sglodion y gronfa ddata yn y tabl plwg a cholofn key_chart. Ac fe wnaeth ef gysylltiad trwy'r mslink yn bodoli yn y golofn honno. Y ffordd i'w brofi yw trwy ddefnyddio'r gorchymyn priodweddau adolygu, dylech godi'r tabl cysylltiedig.
 • I ddiweddaru'r Ardal a'r perimedr, mae lefelau yn cael eu gadael yn weithredol neu Nodweddion o ffiniau eiddo ac afal, a chanolfannau canol. Yna fe'i gwneir Perimedr cronfa ddata / ardal u
  ddate
  .
 • I ddiweddaru cydlynu, Cronfa ddata / diweddaru cydlynu.
 • Mewnosod yw creu cofnod newydd yn y gronfa ddata, diweddariad i wneud diweddariad.

Gwn, ac yr wyf yn ymwybodol. Nawr, rydych chi'n deall pam fod y pethau hyn yn awtomatig gydag offer VBA ...

Fodd bynnag, roedd dysgu ei rhesymeg yn ymarfer meddyliol a ddatblygodd rywfaint o ran o'n hymennydd. Y Gweinyddwr Geospatial Mae ganddi hefyd ei fflatiau.

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.